Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 11.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 5 350,0 1 293,2 1 379,1 1 368,4 1 309,3 4 965,1 1 231,6 1 279,8 1 267,9 1 185,8
Muutos (%) 7,8% 5,0% 7,8% 7,9% 10,4% 13,1% 13,1% 13,0% 13,1% 13,2%
Liiketulos 1 070,0 251,7 281,9 275,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Muutos (%) 7,1% 7,8% 7,5% 2,2% 11,5% 13,3% 14,8% 14,8% 13,3% 10,4%
Marginaali 20,0% 19,5% 20,4% 20,1% 20,0% 20,1% 19,0% 20,5% 21,2% 19,8%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi 7,8 prosentin vauhdilla. Yhtiön myynnin kehitys on hieman hidastunut aiemmasta yli 10 prosentin tahdista nykyiseen noin 8 prosentin kasvuun. Yhtiö kertoikin, että Q2/2019 alkanut yleinen taloudellisen aktiviteetin hidastuminen jatkui myös Q3:lla.

Tullitariffien lisäksi Fastenal siirtää muun kustannusinflaation vaikutuksia myyntihintoihinsa, mikä pitänee liikevaihtoa yllä myös vuoden 2019 viimeisellä kvartaalilla. Ellei sitten hinnat nouse yli kipurajojen, jolloin myyntimäärät laskisivat enemmän kuin korkeammat hinnat toisivat hyötyä.

Edellä mainituista syistä johtuen arvioin liikevaihdon kasvavan noin 5 prosenttia Q4:lla ja vajaat 8 prosenttia koko tilikaudella 2019. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 5,3 – 5,4 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa (noin -1 prosenttiyksikköä) jo jonkin aikaa. Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset.

Q3:n liiketulosmarginaali jäi hieman vertailukauden alapuolelle (20,5 vs 20,4 %). Yhtiö on pystynyt pitämään muita toiminnan kuluja kurissa. Q3:n liiketulos kasvoikin liikevaihdon vetämänä noin 7,5 prosenttia.

Q4:n liiketulos on parina edellisenä vuotena ollut noin 25 – 30 miljoonaa dollaria Q3:n tulosta alhaisempi, joten tein ennusteen tältä pohjalta noin 252 miljoonaan dollariin. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 1 050 – 1 100 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 070,0 251,7 281,9 275,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Rahoituskulut (netto) -14,5 -3,5 -3,5 -3,6 -3,9 -12,2 -3,6 -2,9 -3,1 -2,6
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 055,5 248,2 278,4 271,4 257,5 987,0 229,8 259,4 265,9 231,9
Verot -255,5 -60,4 -64,9 -66,8 -63,4 -235,1 -61,0 -61,8 -54,7 -57,6
Nettotulos 800,0 187,8 213,5 204,6 194,1 751,9 168,8 197,6 211,2 174,3

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen tilikauden 2019 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan hieman korkeampia kuin vuonna 2018 (12,2 M USD). Koko vuoden kuluiksi tulisi noin -14,5 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi noin 24,5 – 25,0 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 780 – 820 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 tulos oli 751,9 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi noin 6,4 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Fastenalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön myymille tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Fastenalin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Fastenalin myynti on parina viime vuotena kasvanut noin +10 – 13 prosentin tahdilla, mutta arvioin, että myynnin paras kasvuvauhti hieman laantuisi tuleville vuosille. Hyvää se olisi kuitenkin edelleen eli noin 3,5 – 4,0 prosentin tasoa.

Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan viime vuosien noin 20 prosentista lähemmäs 19,0 – 19,5 prosenttia. Dollarimääräinen liiketulos kasvaisi kuitenkin edelleen, mitä liikevaihdon kehitys tukisi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 17 – 18 miljoonassa dollarissa, mutta näiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Veroasteena käytin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 750 5 550 1 350 1 425 1 425 1 350
Muutos (%) 3,6% 3,7% 4,4% 3,3% 4,1% 3,1%
Liiketulos 1 100 1 075 250 275 280 270
Muutos (%) 2,3% 0,5% -0,7% -2,4% 1,8% 3,3%
Marginaali 19,1% 19,4% 18,5% 19,3% 19,6% 20,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 075 250 275 280 270
Rahoituskulut (netto) -18 -17 -5 -4 -4 -4
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 082 1 058 245 271 276 266
Verot -267 -263 -61 -67 -69 -66
Nettotulos 815 795 184 204 207 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus