Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 19.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 5 500,0 1 375,0 1 400,0 1 400,0 1 325,0 4 965,1 1 231,6 1 279,8 1 267,9 1 185,8
Muutos (%) 10,8% 11,6% 9,4% 10,4% 11,7% 13,1% 13,1% 13,0% 13,1% 13,2%
Liiketulos 1 080,0 260,0 280,0 280,0 260,0 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Muutos (%) 8,1% 11,4% 6,7% 4,1% 10,9% 13,3% 14,8% 14,8% 13,3% 10,4%
Marginaali 19,6% 18,9% 20,0% 20,0% 19,6% 20,1% 19,0% 20,5% 21,2% 19,8%

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Tilikauden 2018 liikevaihto jatkoi vuonna 2017 alkanutta hyvää kasvutrendiä (+13 %). Liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys sekä nousseet myyntihinnat. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Fastenal arvioi, että tullitariffeilla oli vähäinen vaikutus myyntiin Q4/2018, mutta yhtiö on käynyt asiakkaiden kanssa dialogia siitä, että tullien vaikutusta aletaan siirtämään selvemmin myyntihintoihin vuonna 2019.

Lisäksi yhtiö siirtää muun kustannusinflaation vaikutuksia myyntihintoihinsa, niin se pitänee liikevaihtoa yllä myös vuonna 2019. Ellei sitten hinnat nouse yli kipurajojen, jolloin myyntimäärät laskisivat enemmän kuin korkeammat hinnat toisivat hyötyä.

Edellä mainituista syistä johtuen arvioin liikevaihdon kasvavan noin 10 – 12 prosentin tahdilla vuonna 2019. Tämä jäisi hieman vuoden 2018 +13 prosentin kasvusta, mutta olisi toki edelleen ihan vahvaa kehitystä.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 5,4 – 5,6 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa jo jonkin aikaa ja tilikauden 2018 myyntikate oli noin 47,7 prosenttia (2017: 48,8 %). Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset. Liiketulosmarginaali on kuitenkin pysynyt entisellään, sillä myynnin ja hallinnon suhteelliset kulut ovat hienoisessa laskussa. Liiketulosmarginaali oli vuonna 2018 noin 20,1 prosenttia (2017: 20,1 %).

Arvelen vuoden 2019 marginaalin laskevan hieman noin 19,6 prosenttiin. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 1 025 – 1 100 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 080,0 260,0 280,0 280,0 260,0 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Rahoituskulut (netto) -15,0 -3,8 -3,8 -3,7 -3,7 -12,2 -3,6 -2,9 -3,1 -2,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 065,0 256,2 276,2 276,3 256,3 987,0 229,8 259,4 265,9 231,9
Verot -255,0 -61,2 -66,2 -66,3 -61,3 -235,1 -61,0 -61,8 -54,7 -57,6
Nettotulos 810,0 195,0 210,0 210,0 195,0 751,9 168,8 197,6 211,2 174,3

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen tilikauden 2019 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan hieman korkeampia kuin Q4/2018 noin 3,6 miljoonaa dollaria. Koko vuoden kuluiksi tulisi noin -15 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Tilikauden 2019 veroasteen arvioin olevan noin 24 prosenttia.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 775 – 825 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 tulos oli 751,9 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi noin +7,7 prosenttia. Hyvää tuloskehitystä selittäisi ennustamani myynnin kasvu sekä vain hieman laskeva suhteellinen kannattavuus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Fastenalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön myymille tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Fastenalin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Fastenalin myynti on parina viime vuotena kasvanut noin +10 – 13 prosentin tahdilla, mutta arvioin, että myynnin paras kasvuvauhti hieman laantuisi tuleville vuosille. Hyvää se olisi kuitenkin edelleen eli noin +4,5 – 6,5 prosentin tasoa. Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan viime vuosien noin 20 prosentista lähemmäs 19 prosenttia. Dollarimääräinen liiketulos kasvaisi kuitenkin edelleen, mitä liikevaihdon hyvä kehitys tukisi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 15 – 20 miljoonassa dollarissa, mutta näiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Veroasteena käytin 24 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 6 100 5 850 1 450 1 475 1 500 1 425
Muutos (%) 4,3% 6,4% 5,5% 5,4% 7,1% 7,5%
Liiketulos 1 150 1 120 270 285 290 275
Muutos (%) 2,7% 3,7% 3,8% 1,8% 3,6% 5,8%
Marginaali 18,9% 19,1% 18,6% 19,3% 19,3% 19,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 150 1 120 270 285 290 275
Rahoituskulut (netto) -18 -16 -4 -4 -4 -4
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 132 1 104 266 281 286 271
Verot -272 -264 -66 -66 -66 -66
Nettotulos 860 840 200 215 220 205

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

fast-kvartaalituloslaskelma-q42018