Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 12.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 5 490,0 1 370,7 1 410,0 1 400,0 1 309,3 4 965,1 1 231,6 1 279,8 1 267,9 1 185,8
Muutos (%) 10,6% 11,3% 10,2% 10,4% 10,4% 13,1% 13,1% 13,0% 13,1% 13,2%
Liiketulos 1 100,0 266,1 287,5 285,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Muutos (%) 10,1% 14,0% 9,6% 5,9% 11,5% 13,3% 14,8% 14,8% 13,3% 10,4%
Marginaali 20,0% 19,4% 20,4% 20,4% 20,0% 20,1% 19,0% 20,5% 21,2% 19,8%

Liikevaihtoennuste

Q1/2019 liikevaihto nousi 10,4 prosenttia tai 12,2 prosenttia vertailukelpoisilla myyntipäivillä laskettuna. Eli jo vuonna 2017 alkanut hyvä kasvutrendi sai edelleen jatkoa.

Liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys sekä nousseet myyntihinnat. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Fastenal arvioi, että tullitariffeilla oli vähäinen vaikutus myyntiin. Tullitariffien lisäksi yhtiö siirtää muun kustannusinflaation vaikutuksia myyntihintoihinsa, mikä pitänee liikevaihtoa yllä myös vuonna 2019. Ellei sitten hinnat nouse yli kipurajojen, jolloin myyntimäärät laskisivat enemmän kuin korkeammat hinnat toisivat hyötyä.

Edellä mainituista syistä johtuen arvioin liikevaihdon kasvavan noin 10 – 12 prosentin tahdilla vuonna 2019. Tämä jäisi hieman vuoden 2018 +13 prosentin kasvusta, mutta olisi toki edelleen ihan vahvaa kehitystä.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 5,4 – 5,6 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa jo jonkin aikaa ja Q1/2019 myyntikate oli noin 47,7 prosenttia (Q1/2018: 48,7 %). Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset. Liiketulosmarginaali on kuitenkin pysynyt entisellään, sillä myynnin ja hallinnon suhteelliset kulut ovat hienoisessa laskussa. Liiketulosmarginaali oli Q1/2019 noin 20,4 prosenttia (Q1/2018: 19,8 %).

Arvelen vuoden 2019 marginaalin laskevan hieman noin 20,0 prosenttiin. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 1 050 – 1 125 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 100,0 266,1 287,5 285,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Rahoituskulut (netto) -16,0 -4,1 -4,0 -4,0 -3,9 -12,2 -3,6 -2,9 -3,1 -2,6
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 084,0 262,0 283,5 281,0 257,5 987,0 229,8 259,4 265,9 231,9
Verot -269,0 -65,6 -70,0 -70,0 -63,4 -235,1 -61,0 -61,8 -54,7 -57,6
Nettotulos 815,0 196,4 213,5 211,0 194,1 751,9 168,8 197,6 211,2 174,3

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen tilikauden 2019 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan hieman korkeampia kuin vuonna 2018 (12,2 M USD). Koko vuoden kuluiksi tulisi noin -16 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi noin 24,5 – 25,0 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 780 – 820 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 tulos oli 751,9 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi noin +8,4 prosenttia. Hyvää tuloskehitystä selittäisi ennustamani myynnin kasvu sekä vain hieman laskeva suhteellinen kannattavuus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Fastenalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön myymille tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Fastenalin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Fastenalin myynti on parina viime vuotena kasvanut noin +10 – 13 prosentin tahdilla, mutta arvioin, että myynnin paras kasvuvauhti hieman laantuisi tuleville vuosille. Hyvää se olisi kuitenkin edelleen eli noin +4,5 – 6,5 prosentin tasoa. Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan viime vuosien noin 20 prosentista lähemmäs 19,5 prosenttia. Dollarimääräinen liiketulos kasvaisi kuitenkin edelleen, mitä liikevaihdon hyvä kehitys tukisi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 17 – 18 miljoonassa dollarissa, mutta näiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Veroasteena käytin 24-25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 6 100 5 850 1 450 1 475 1 500 1 425
Muutos (%) 4,3% 6,6% 5,8% 4,6% 7,1% 8,8%
Liiketulos 1 180 1 150 280 295 295 280
Muutos (%) 2,6% 4,5% 5,2% 2,6% 3,5% 7,1%
Marginaali 19,3% 19,7% 19,3% 20,0% 19,7% 19,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 180 1 150 280 295 295 280
Rahoituskulut (netto) -18 -17 -5 -4 -4 -4
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 162 1 133 275 291 291 276
Verot -287 -278 -68 -71 -71 -68
Nettotulos 875 855 207 220 220 208

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset