Fastenal: Ennusteet

Päivitetty 11.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fast-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 5 300,0 1 282,3 1 340,0 1 368,4 1 309,3 4 965,1 1 231,6 1 279,8 1 267,9 1 185,8
Muutos (%) 6,7% 4,1% 4,7% 7,9% 10,4% 13,1% 13,1% 13,0% 13,1% 13,2%
Liiketulos 1 050,0 243,6 270,0 275,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Muutos (%) 5,1% 4,4% 2,9% 2,2% 11,5% 13,3% 14,8% 14,8% 13,3% 10,4%
Marginaali 19,8% 19,0% 20,1% 20,1% 20,0% 20,1% 19,0% 20,5% 21,2% 19,8%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi +9,1 prosentin vauhdilla. Hyvää kasvulukua vaimentaa se, että kesäkuun kasvu jäi vain parin prosentin tasolle. Vielä huhtikuussa (+12,5 %) ja toukokuussa (+9,5 %) myynti oli kehittynyt hienosti. Yhtiö kertoikin, että Q2:lla aktiviteetti osoitti hidastumisen merkkejä ja myynti kohdistui enempi alempihintaisiin tuotteisiin.

Tullitariffien lisäksi Fastenal siirtää muun kustannusinflaation vaikutuksia myyntihintoihinsa, mikä pitänee liikevaihtoa yllä myös vuoden 2019 toisella puoliskolla. Ellei sitten hinnat nouse yli kipurajojen, jolloin myyntimäärät laskisivat enemmän kuin korkeammat hinnat toisivat hyötyä.

Edellä mainituista syistä johtuen arvioin liikevaihdon kasvavan noin 5 – 7 prosentin tahdilla vuonna 2019. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi sitä, että vuoden toinen puolisko olisi yhtiön lähihistoriaan verrattuna varsin vaimea.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 5,2 – 5,5 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa jo jonkin aikaa ja Q1/2019 myyntikate oli noin 47,7 prosenttia (Q1/2018: 48,7 %) ja Q2:lla 46,9 prosenttia (Q2/2018: 48,7 %). Katteita ovat laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset.

Fastenal kertoi, että hintojen nosto kattoi kyllä tariffien vaikutuksen, muttei yleistä kustannusinflaation nousua. Yhtiö ryhtyy toimenpiteisiin tämän vaikutuksen tasaamiseksi.

Q2:lla myös liiketulosmarginaali lähti laskuun (20,1 vs 21,2 %), mihin vaikutti em. myyntikatteen lasku sekä nousseet henkilöstökulut. Yhtiön henkilöstömäärä on noussut viimeisen vuoden aikana vajaalla 1 400 työntekijällä, joten tämä näkyy kulutason nousuna.

Arvelen vuoden 2019 marginaalin laskevan hieman noin 19,8 prosenttiin. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 1 000 – 1 100 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 050,0 243,6 270,0 275,0 261,4 999,2 233,4 262,3 269,0 234,5
Rahoituskulut (netto) -15,0 -3,5 -4,0 -3,6 -3,9 -12,2 -3,6 -2,9 -3,1 -2,6
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 1 035,0 240,1 266,0 271,4 257,5 987,0 229,8 259,4 265,9 231,9
Verot -255,0 -58,8 -66,0 -66,8 -63,4 -235,1 -61,0 -61,8 -54,7 -57,6
Nettotulos 780,0 181,3 200,0 204,6 194,1 751,9 168,8 197,6 211,2 174,3

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Arvelen tilikauden 2019 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen olevan hieman korkeampia kuin vuonna 2018 (12,2 M USD). Koko vuoden kuluiksi tulisi noin -15 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi noin 24,5 – 25,0 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 750 – 800 miljoonaa dollaria. Vuoden 2018 tulos oli 751,9 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi noin +3,7 prosenttia. Aiempi tulosennusteeni (815 M USD) laski Q2:n myynnin heikon kehittymisen ja nousseiden kulujen johdosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Fastenalin kysyntään? Entä tuleeko joillekin yhtiön myymille tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Fastenalin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Fastenalin myynti on parina viime vuotena kasvanut noin +10 – 13 prosentin tahdilla, mutta arvioin, että myynnin paras kasvuvauhti hieman laantuisi tuleville vuosille. Hyvää se olisi kuitenkin edelleen eli noin +3,5 – 4,5 prosentin tasoa. Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan viime vuosien noin 20 prosentista lähemmäs 19,0 – 19,5 prosenttia. Dollarimääräinen liiketulos kasvaisi kuitenkin edelleen, mitä liikevaihdon kehitys tukisi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 17 – 18 miljoonassa dollarissa, mutta näiden vaikutus kokonaisuuteen on varsin vähäinen. Veroasteena käytin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 750 5 500 1 325 1 400 1 425 1 350
Muutos (%) 4,5% 3,8% 3,3% 4,5% 4,1% 3,1%
Liiketulos 1 100 1 065 245 275 280 265
Muutos (%) 3,3% 1,4% 0,6% 1,9% 1,8% 1,4%
Marginaali 19,1% 19,4% 18,5% 19,6% 19,6% 19,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 065 245 275 280 265
Rahoituskulut (netto) -18 -17 -5 -4 -4 -4
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 082 1 048 240 271 276 261
Verot -267 -258 -60 -66 -66 -66
Nettotulos 815 790 180 205 210 195

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset