Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (19.1.2019) 59,35 Osinko 12 kk 1,720
Markkina-arvo (Mrd) 17,0 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 5 500 (+10,8%) Osinko/EPS 63% 4v ka
Nettotulos (M) 810 (+7,7%) Osinko/FCF 92% 4v ka
EPS 2,83 Omav.aste 72%
PE 21,0 Gearing 1%
EV/EBIT 15,7 ROE 33%
PB 6,5 ROI 36%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY19.1.2019 | 59,35 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/letter-shareholders.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaali nousi tilikaudella 2018 noin 15 prosenttiin, joten olisikohan tämä jatkossa uusi marginaalin taso?

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 21,0x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tilikaudella 2018 maksettu kokonaisosinko nousi +20 prosenttia vuodesta 2017. Lisäksi yhtiö nosti Q1/2019 kvartaaliosinkoa 0,43 dollariin, mikä tarkoittaisi noin +12 prosentin osingon nousua vuodelle 2019.

Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin…

Tilikausi 2018

Fastenalin tilikausi 2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 1 232 1 089 13,1% 4 965 4 391 13,1%
Liiketulos (ebit) 233 203 14,8% 999 882 13,3%
Nettotulos (vero-oikaistu) 169 121 39,0% 752 548 37,3%
EPS (USD) 0,59 0,42 2,62 1,90

Fastenalilta hyvin samankaltainen kvartaali kuin pari edellistä ovat olleet.

Liikevaihto kasvoi nyt seitsemättä kvartaalia peräkkäin yli 10 prosentin tahdilla. Nyt kasvua tuli +13 prosenttia, jota tuki vahva kysyntä sekä syksyn aikana tehdyt myyntihintojen korotukset.

Myyntikate jatkoi hienoisessa laskussa ja se laski Q4:lla 47,7 prosenttiin (Q4/2017: 48,8 %) hankintahintojen nousun seurauksena. Bruttokatetta laski myös logistiikkakulujen nousu, missä USA:n rekkakuljettajien pula näkyy. Vaikka prosenteissa laskua tulikin, niin dollarimääräinen myyntikate oli noin 588 miljoonaa dollaria eli noin +57 miljoonaa dollaria vertailukautta enemmän.

Myynnin ja hallinnon kulut nousivat, mutta hitaammin kuin esimerkiksi myynti. Näin Q4:n liiketulos (ebit) kasvoi lähes +15 prosenttia. Alhaisemman veroasteen johdosta nettotulos kasvoi +39 prosenttia, kun vertailukauden tuloksesta on oikaistu kertaluontoinen veroerä.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Tullitariffeilla oli hienoinen vaikutus vuoden 2018 tulokseen, mutta merkittävämpi varaston arvoon. Yhtiö käy dialogia asiakkaiden kanssa, että se aikoo siirtää tullitariffien vaikutuksen hintoihinsa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 325 1 186 11,7% 5 500 4 965 10,8%
Liiketulos (ebit) 260 235 10,9% 1 080 999 8,1%
Nettotulos 195 174 11,9% 810 752 7,7%
Osinko (12 kk, USD) 1,72 1,54

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Fastenal: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa vuosina 2017 ja 2018.

fast-tuloslaskelma-q42018

Tilikauden 2018 nettotulos nousi selvästi vuodesta 2017, mihin alhaisempi veroaste toi selvän vaikutuksen. Tulosta tuki myös vahvasti kehittynyt liikevaihto sekä se, että suhteellinen liiketuloksen kannattavuus pysyi hyvällä noin 20 prosentin tasolla.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 5,4 – 5,6 miljardia ja nettotulos noin 775 – 825 miljoonaa dollaria. Tämä pitäisi tulosmarginaalin vuoden 2018 tapaan noin 15 prosenttissa. Ennen verouudistusta marginaali oli ollut noin 12,5 – 13,5 prosentissa, joten alhaisempi veroaste sekä toiminnan tehostuminen näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna.

Näillä ennusteilla PE-luku olisi 21,0x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 olisivat 24,2x ja 29,2x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake olisi kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q42018

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q42018

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2018 lopussa velkaa oli 500 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 70 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 – 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Tällä vuosikymmenellä (2010 – 2018) liiketoiminnan rahavirta on kasvanut keskimäärin +13,8 prosenttia vuodessa, mitä vielä heikko vuosi 2016 hieman tasaa.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 195 – 225 miljoonaa dollaria.

fast-rahavirta-q42018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,50 USD), 2010 (0,21 USD) ja 2008 (0,135 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fastenal: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 0,430 1/2018 0,370 1/2017 0,320
4/2019 (e) 0,430 4/2018 0,370 4/2017 0,320
7/2019 (e) 0,430 7/2018 0,400 7/2017 0,320
10/2019 (e) 0,430 10/2018 0,400 10/2017 0,320
YHTEENSÄ 1,720 1,540 1,280
+11,7% +20,3% +6,7%

Tammikuussa 2019 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,40 dollarista 0,43 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,40 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran. Q1:n kvartaaliosinko (0,43 dollaria) irtoaa 30.1.2019 ja se maksetaan 27.2.2019.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,72 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (59,35 USD) antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+810) sekä osingonmaksuilla (-492). Oikaisu on yhteensä +318 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.1.2019) 59,35 52,29 54,69 46,98 40,82 47,56 47,51 46,65
Lkm (000) 286 300 287 200 288 300 289 158 292 045 297 313 297 684 297 151
Markkina-arvo (Mrd) 16,99 15,02 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 325 5 500 4 965 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134
Liikevoitto 260 1 080 999 882 796 829 788 713 674
Nettotulos 195 810 752 548 499 516 494 449 421
Marginaali 14,7% 14,7% 15,1% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4%
EPS 0,68 0,00 2,83 2,62 1,90 1,73 1,77 1,66 1,51 1,42
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 485 167 117 113 129 114 59 80
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 155 3 155 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736
Tase yhteensä 3 640 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
Oma pääoma 2 621 2 303 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 500 500 415 390 365 90 0 0
Muut vastuut 519 519 399 346 366 354 303 256
Tase yhteensä 3 640 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 710 674 585 514 547 499 416 396
Investoinnit: Capex -210 -176 -120 -189 -155 -189 -206 -138
Vapaa rahavirta (FCF) 500 498 465 325 392 310 210 258
Investoinnit: Muut 0 2 -59 1 -26 0 4 31
Investointien jälkeen 500 500 406 326 366 310 214 289
Rahoitus: Voitonjako -500 -532 -442 -371 -598 -340 -234 -357
Rahoitus: Muut 0 85 35 30 260 90 0 29
Rahavarojen muutos 0 53 -1 -15 28 60 -20 -39
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,720 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 0,740
Osinko (lisä) 0,500
Osinko yhteensä 1,720 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 1,240
Osinkotuotto 2,9% 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 60,8% 58,8% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5%
Osinko/FCF 98,5% 88,8% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 29,2 28,6 33,6 31,7 31,1
PE (3v) 24,2 25,0 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8
PE 21,0 20,0 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9
EV/EBIT 15,7 15,4 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8 20,4
Oma pääoma/osake 9,15 8,02 7,27 6,68 6,17 6,44 5,96 5,25
P/B 6,48 6,52 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89
ROE 32,9% 34,2% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9%
ROI 36,5% 37,6% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7%
Omavaraisuusaste 72,0% 69,3% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9%
Gearing 0,6% 14,5% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 52,29 58,02 48,13 54,59 54,69 45,58 43,53 51,50 46,98 41,78
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,720 1,630 1,600 1,570 1,540 1,460 1,380 1,330 1,280 1,260
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 2,8% 3,3% 2,9% 2,8% 3,2% 3,2% 2,6% 2,7% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,62 2,45 2,26 2,04 1,90 1,88 1,82 1,75 1,73 1,72
PE 20,0 23,7 21,3 26,7 28,8 24,2 24,0 29,4 27,2 24,3
EV/EBIT 15,4 17,5 15,1 17,7 18,2 15,6 15,4 18,8 17,4 15,6
ROE 34,2% 32,5% 30,8% 28,3% 27,2% 27,5% 27,2% 26,7% 26,7% 26,9%
ROI 37,6% 37,5% 36,8% 36,7% 36,5% 35,7% 35,3% 35,6% 35,5% 35,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset