Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 14.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (USD, 14.7.20) 44,00 Osinko (USD, 12 kk) 1,05
Markkina-arvo (Mrd) 25,3 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (mUSD) 5 625 +5,5% Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 840 +6,2% Osinko/FCF 81% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 30,50 -30,7%
EPS 1,46 Omav.aste 69%
P/E 30,1 Gearing 14%
EV/EBIT 22,9 ROE 30,2%
P/B 8,74 ROI 33,0%

Huomioita

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/investor-resources/annual-report-proxy-materials/default.aspx.

Fastenal on rautakauppaliiketoiminnassaan USA:n suurimpia yrityksiä. Kilpailutilanne on hyvin hajautunutta verraten pienten toimijoiden kesken. Yhtiö arvioi, että USA:n rakennustarvikemarkkinat ovat yli 140 miljardia dollaria per vuosi eikä millään toimijalla ole merkittävää osaa tästä markkinasta. Monet markkinalla myytävistä tuotteista ovat varsin halpoja (esim. rasia ruuveja), joten tällaisten tuotteiden valmistuskustannusten sekä toimitusketjun hallinta nousee merkittäväksi tekijäksi

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 15 prosentin marginaalilla. Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 30x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 30,50 dollaria, kun osakkeella käydään kauppaa tätä kirjoitettaessa 44,00 dollarissa. Eli myös tämä kertoo korkeasta arvostuksesta.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): fast-2020-07-14.pdf

fast-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Muut sijoittajauutiset
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (fast-2020-07-14.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 14.7.20) 44,00 36,95 26,15 27,35 23,49 20,41 23,78 23,76
Lkm (000) 575 100 574 442 574 326 576 685 578 315 584 091 594 626 595 367
Markkina-arvo (Mrd) 25,30 21,23 15,02 15,77 13,58 11,92 14,14 14,15
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 425 2 876 5 625 5 334 4 965 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326
Liiketulos 290 587 1 125 1 057 999 882 796 829 788 713
Nettotulos 215 442 840 791 752 579 499 516 494 449
Marginaali 15,1% 15,4% 14,9% 14,8% 15,1% 13,2% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5%
EPS 0,37 0,77 1,46 1,38 1,31 1,00 0,86 0,88 0,83 0,75
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 247 175 167 117 113 129 115 59
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 923 3 625 3 154 2 794 2 556 2 404 2 245 2 017
Varat yhteensä 4 170 3 800 3 322 2 911 2 669 2 533 2 359 2 076
Oma pääoma 2 894 2 666 2 303 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 660 591 500 415 390 365 90 0
Muut vastuut 617 544 519 399 346 366 354 303
Pääomat yhteensä 4 170 3 800 3 322 2 911 2 669 2 533 2 359 2 076
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 923 843 674 585 520 550 499 416
Investoinnit: Capex -184 -240 -167 -113 -183 -145 -184 -202
Vapaa rahavirta (FCF) 740 603 507 473 337 405 316 215
Investoinnit: Muut -125 0 -7 -67 -5 -35 -5 -0
Investointien jälkeen 615 603 500 406 332 370 311 214
Rahoitus: Voitonjako -600 -440 -532 -442 -377 -601 -348 -244
Rahoitus: Muut 60 -155 85 35 30 260 98 9
Rahavarojen muutos 75 8 54 -1 -15 29 61 -20
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,000 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,000 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400
Osinkotuotto 2,3% 2,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 68,5% 63,2% 58,8% 63,8% 69,5% 63,3% 60,2% 53,1%
Osinko/FCF 77,8% 82,9% 87,2% 78,1% 103,0% 80,8% 94,2% 111,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 39,6 36,4 28,3 33,3 31,7
PE (3v) 31,9 30,0 24,6 29,7 27,0 24,5 31,1 34,6
PE 30,1 26,8 20,0 27,3 27,2 23,1 28,6 31,5
EV (mUSD) 25 717 21 641 15 351 16 070 13 862 12 157 14 116 14 087
EV/EBIT 22,9 20,5 15,4 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8
Oma pääoma/osake 5,03 4,64 4,01 3,64 3,34 3,08 3,22 2,98
P/B 8,74 7,96 6,52 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98
ROE 30,2% 31,8% 34,2% 28,7% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9%
ROI 33,0% 34,9% 37,6% 36,5% 35,5% 39,7% 41,7% 42,8%
Omavaraisuusaste 69,4% 70,1% 69,3% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4%
Gearing 14,3% 15,6% 14,5% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus