Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 12.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (12.4.2018)51,05 USDMarkkina-arvo14,7 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,51 USD Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2018e4 750 M USD (+8,2 %)Nettotulos 2018e700 M USD (+27,7 %)
PE21,0ROE31,3 %

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä… (lisää yritysesittelyssä).

FASTENAL COMPANY12.4.2018 | 51,05 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” http://investor.fastenal.com/letters.cfm.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaalin odotetaan nousevan tilikaudella 2018 noin 14,7 prosenttiin. Lisäksi liikevaihdon odotetaan jatkavan nousuaan, joten myös se korostaa tulosmarginaalin tuomaa tuloslisää.

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 21,0x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tammikuussa 2018 Fastenal nostikin kvartaaliosinkoaan yli +15 prosenttia 0,37 dollariin edellisestä 0,32 dollarista. Lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin…

Tilikausi 2018

Fastenalin Q1/2018

  • liikevaihto: 1 186 M USD (1 048 M USD / +13,2 %)
  • nettotulos: 174 M USD (134 M USD / +29,9 %)
  • EPS: 0,61 USD (0,46 USD)

Alkuvuoden liikevaihto jatkoi vuonna 2017 alkanutta hyvää kasvutrendiä. Liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys. Sen sijaan myyntihinnat nousivat vain vähän. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto. Vuonna 2017 hankitun Mansco-yrityksen vaikutus myyntilukuihin oli noin +1,3 prosenttiyksikköä.

Myyntikate oli jo Q4:lla hienoisessa laskussa ja se laski myös Q1:llä 48,7 prosenttiin (Q1/2017: 49,4 %). Hankittujen tuotteiden hinnat olivat nousussa, mutta kuten jo edellä todettiin, niin myyntihintoihin tämä ei ole vielä siirtynyt täydellä painolla. Myös Manscon sisältyminen lukuihin laski bruttokatetta, sillä sen kateprosentit ovat alemmalla tasolla, kuin Fastenalilla itsellään.

Tulos parani lähes 30 prosenttia, mutta tässä pitää muistaa USA:n verouudistuksen vaikutus tuoma alhaisempi verotus. Yhtiö arvioi, että tämä toi noin 0,10 dollarin hyödyn EPS-lukuun, jolloin vertailukelpoinen EPS olisi noin 0,51 dollaria. Näin vertailukelpoinen tulos kasvoi noin +11 prosenttia.

Tätä tukee myös liiketuloksen (ebit) kasvu +10,3 prosenttia 235 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 213 M USD).

Fastenalilla on nyt noin 73 500 myyntiautomaattia (+14,2 %) ja näiden myynti kasvaa ”kaksinumeroisella tahdilla”. Yhtiö ei kuitenkaan erittele sen tarkemmin näiden myynnin osuutta koko konsernista.

Yhtiön ns. onsite-myymälöiden määrä kasvaa sekin hyvää tahtia (yli +50 % vuodentakaisesta), joita oli Q1/2018 lopussa 678 myymälää. Onsite-myymälät sijaitsevat rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tulevalle tilikaudelle. Sen sijaan yhtiö arvioi, että USA:n verouudistuksen johdosta veroaste on noin 24 – 26 prosenttia.

Yhtiön yhtenä tavoitteena on saada siirrettyä kustannusten nousua myyntihintoihin Q2:n aikana. Tämän pitäisi sitten näkyä Q2/2018 raportissa, joten silloin fokus myyntikatteen kehitykseen.

Tulosraportti ei oikeastaan antanut aihetta ennustemuutoksille. Jos arvioidaan (Talousmentor) liikevaihdon kasvavan noin 8,5 prosenttia, liikevoittomarginaalin olevan noin 20 prosenttia ja rahoituskulujen olevan noin 10 M USD, niin saadaan seuraavanlainen (karkea) arvio tilikaudesta 2018.

  • Liikevaihto: 4 750 M USD (2017: 4 391 M USD)
  • Liikevoitto: 950 M USD (882 M USD)
  • Tulos ennen veroja: 940 M USD
  • Nettotulos: 695 – 715 M USD (579 M USD)

Tästä saadaan EPS:ksi noin 2,43 USD (2,01 USD), joten PE on 21,0x (osakkeen hinta 51 USD). Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,51 USD (1,33 USD) ja osinkotuotto on 3,0 prosenttia.

Segmentit

Fastenal katsoo, että sen toiminta on sellaista, ettei sen tarvitse jakaa yhtiön toimintaa segmentteihin. Yhtiön toiminnot jakavat samankaltaisen taloudellisen luonteen, sen tuotteet ja palvelut ovat yhteneviä, samoin asiakkaat, jakelukanavat sekä sääntelyviranomaisten vaatimukset.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa tilikaudella 2017. Ja Q1/2018 tilanteen perusteella hyvän kasvuvauhdin voi odottaa jatkuvan myös tilikaudella 2018. Ennusteena on noin 4,7 – 4,8 miljardin dollarin liikevaihto.

fast-tuloslaskelma-q12018

Fastenal keskittyi vuonna 2017 kulurakenteen korjaamiseen, sillä se oli vuonna 2016 noussut turhan korkeaksi. Tämä näkyi tilikauden 2016 nettotuloksen -6,0 prosentin laskuna. Vaikka vero-oikaistun tuloksen marginaali jäi 12,5 prosenttiin (2016: 12,6 %), niin tässä pitää muistaa hankittu Mansco, jonka marginaalit eivät (vielä) ole muun Fastenalin tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 sen veroaste on noin 24 – 26 prosenttia. Näin tilikauden 2018 ennustettu nettotulos on karkeasti arvioiden noin 700 miljoonaa dollaria. Arvio perustuu edellä mainittuihin oletuksiin eli liikevaihto kasvaa noin 8,5 prosenttia vuodesta 2017, liikevoittomarginaali on noin 20 prosenttia ja rahoituskulut ovat noin 10 miljoonaa dollaria.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q12018

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Q4/2017 lopussa velkaa oli 415 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Nykyinen velan määrä, 405 miljoonaa dollaria, on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 70 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Vuosien 2010 – 2015 välisenä aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi keskimäärin +13,5 prosenttia vuodessa. Joskin aivan viime vuosina kasvu on ollut vaimeampaa, missä näkyy vuoden 2016 heikkous.

fast-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Tilikaudella 2017 investoinnit olivat vain 120 miljoonaa dollaria. Onkin mielenkiintoista nähdä se, mihin ne asettuvat vuonna 2018, sillä kaaviosta voi havaita laskevan trendin vuodesta 2013 alkaen.

fast-vapaa-rahavirta-q12018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,50 USD), 2010 (0,21 USD) ja 2008 (0,135 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q12018

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,51 USD, joka tällä osakkeen hinnalla (51 USD) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

04/2018: 0,37 usd (osinko irtoaa 24.4.2018) 
07/2018: 0,37 usd (e)
10/2018: 0,37 usd (e)
01/2019: 0,40 usd (e)

Arvostus

PE-luku on 21,0x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 ovat 25,2x ja 28,4x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake on kalliisti hinnoiteltu. Mutta näillä tasoilla PE on ollut jo vuodesta 2009.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla.

fast-roe-roi-q12018

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+526) sekä osingonmaksuilla (-320). Oikaisu on yhteensä +206 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (12.4.2018) 51,05 54,69 46,98 40,82 47,56 47,51 46,65 43,61
Lkm (000) 287 900 288 300 289 158 292 045 297 313 297 684 297 151 295 869
Markkina-arvo (Mrd) 14,70 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86 12,90
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 250 1 186 4 750 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134 2 767
Liikevoitto 255 235 950 882 796 829 788 713 674 575
Nettotulos 190 174 700 548 499 516 494 449 421 358
Marginaali 15,2% 14,7% 14,7% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4% 12,9%
EPS 0,66 0,60 2,43 1,90 1,73 1,77 1,66 1,51 1,42 1,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 343 117 113 129 114 59 80 145
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 2 893 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736 1 540
Tase yhteensä 3 236 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
Oma pääoma 2 378 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560 1 459
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 405 415 390 365 90 0 0 0
Muut vastuut 453 399 346 366 354 303 256 226
Tase yhteensä 3 236 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 600 585 514 547 499 416 396 268
Investoinnit: Capex -150 -120 -189 -155 -189 -206 -138 -120
Vapaa rahavirta (FCF) 450 465 325 392 310 210 258 148
Investoinnit: Muut -25 -59 1 -26 0 4 31 8
Investointien jälkeen 425 406 326 366 310 214 289 156
Rahoitus: Voitonjako -450 -442 -371 -598 -340 -234 -357 -190
Rahoitus: Muut 25 35 30 260 90 0 29 8
Rahavarojen muutos 0 -1 -15 28 60 -20 -39 -26
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,480 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 0,740 0,650
Osinko (lisä) 0,500
Osinko yhteensä 1,480 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 1,240 0,650
Osinkotuotto 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 60,9% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5% 53,7%
Osinko/FCF 94,7% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8% 129,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,4 33,6 31,7 31,1 40,4
PE (3v) 25,2 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8 48,0
PE 21,0 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9 36,0
Oma pääoma/osake 8,26 7,27 6,68 6,17 6,44 5,96 5,25 4,93
P/B 6,18 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89 8,84
ROE 31,3% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9% 26,1%
ROI 35,9% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7% 41,9%
Omavaraisuusaste 73,5% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9% 86,6%
Gearing 2,6% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1% -9,9%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset