Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 10.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (10.10.2018) 55,64 Osinko 12 kk 1,630
Markkina-arvo (Mrd) 16,0 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 4 900 (+11,6%) Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (M) 745 (+35,9%) Osinko/FCF 89% 4v ka
EPS 2,59 Omav.aste 73%
PE 21,5 Gearing 9%
EV/EBIT 16,5 ROE 33%
PB 6,8 ROI 37%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY10.10.2018 | 55,64 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/letter-shareholders.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaalin odotetaan nousevan tilikaudella 2018 noin 15 prosenttiin. Lisäksi liikevaihdon odotetaan jatkavan nousuaan, joten myös se korostaa tulosmarginaalin tuomaa tuloslisää.

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 21,5x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tilikaudella 2018 maksettava kokonaisosinko nousi +20 prosenttia vuodesta 2017. Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin…

Tilikausi 2018

Fastenalin Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 1 280 1 133 13,0% 3 734 3 302 13,1%
Liiketulos (ebit) 262 229 14,8% 766 679 12,9%
Nettotulos 198 143 38,1% 583 426 36,8%
EPS (USD) 0,69 0,50 2,03 1,48

Fastenalilta hyvin samankaltainen kvartaali kuin edellinen Q2:n oli.

Liikevaihto kasvoi nyt kuudennen kvartaalin peräkkäin yli 10 prosentin tahdilla. Nyt kasvua tuli +13 prosenttia, jota tuki vahva kysyntä sekä syksyn aikana tehdyt myyntihintojen korotukset. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa ja se laski myös Q3:llä 48,1 prosenttiin (Q3/2017: 49,1 %) hankintahintojen nousun seurauksena. Bruttokatetta laski myös logistiikkakulujen nousu, missä USA:n rekkakuljettajien pula näkyy. Vaikka prosenteissa laskua tulikin, niin dollarimääräinen myyntikate oli noin 616 miljoonaa dollaria eli noin +60 miljoonaa dollaria vertailukautta enemmän.

Myynnin ja hallinnon kulut nousivat, mutta hitaammin kuin esimerkiksi myynti. Näin Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi lähes +15 prosenttia. Alhaisemman veroasteen johdosta nettotulos kasvoi +38 prosenttia.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2018. Sen sijaan yhtiö on aiemmin arvioinut, että USA:n verouudistuksen johdosta veroaste olisi noin 24 – 26 prosenttia.

Yhtiö kuitenkin totesi, että se ei ole vielä kunnolla saanut kompensoitua H1/2018 kustannusinflaation vaikutuksia hintoihinsa. Marginaalipaineet ovat edelleen olemassa, joita nostaa vielä Kiinasta tuotaville tuotteille asetetut tullit.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 4,85 – 4,95 Mrd USD (2017: 4,4 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 975 – 1 000 M USD (2017: 882 M USD)
  • nettotulos: 730 – 750 M USD (2017: 548 M USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Fastenal: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa tilikaudella 2017.

fast-tuloslaskelma-q32018

Fastenal keskittyi vuonna 2017 kulurakenteen korjaamiseen, sillä se oli vuonna 2016 noussut turhan korkeaksi. Tämä näkyi tilikauden 2016 nettotuloksen -6,0 prosentin laskuna. Vaikka vero-oikaistun tuloksen marginaali jäi 12,5 prosenttiin (2016: 12,6 %), niin tässä pitää muistaa hankittu Mansco, jonka marginaalit eivät (vielä) ole muun Fastenalin tasolla.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 4,85 – 4,95 miljardia ja nettotulos noin 730 – 750 miljoonaa dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 15 prosenttiin, kun se on tämän vuosikymmenen ajan ollut noin 12,5 – 13,5 prosentissa. Alhaisempi verotus sekä toiminnan tehostuminen näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna.

Näillä ennusteilla PE-luku olisi 21,5x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 olisivat 26,8x ja 30,5x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake olisi kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q32018

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q32018

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Q3/2018 lopussa velkaa oli 390 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 70 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 – 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Vuosien 2010 – 2015 välisenä aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi keskimäärin +13,5 prosenttia vuodessa. Joskin aivan viime vuosina kasvu on ollut vaimeampaa, missä näkyy vuoden 2016 heikkous.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Tilikaudella 2017 investoinnit olivat vain 120 miljoonaa dollaria. Onkin mielenkiintoista nähdä se, mihin ne asettuvat vuonna 2018, sillä kaaviosta voi havaita laskevan trendin vuodesta 2013 alkaen.

fast-rahavirta-q32018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,50 USD), 2010 (0,21 USD) ja 2008 (0,135 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fastenal: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2018 0,400 10/2017 0,320 10/2016 0,300
1/2019 (e) 0,400 1/2018 0,370 1/2017 0,320
4/2019 (e) 0,400 4/2018 0,370 4/2017 0,320
7/2019 (e) 0,430 7/2018 0,400 7/2018 0,320
YHTEENSÄ 1,630 1,460 1,260
+11,6% +15,9% +6,8%

Heinäkuussa 2018 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,37 dollarista 0,40 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,37 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran. Q4:n kvartaaliosinko 0,40 dollaria irtoaa 23.10.2018 ja se maksetaan 21.11.2018.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,63 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (55,64 USD) antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+162) sekä osingonmaksuilla (-115). Oikaisu on yhteensä +47 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (10.10.2018) 55,64 54,69 46,98 40,82 47,56 47,51 46,65 43,61
Lkm (000) 287 500 288 300 289 158 292 045 297 313 297 684 297 151 295 869
Markkina-arvo (Mrd) 16,00 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86 12,90
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 167 3 734 4 900 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134 2 767
Liikevoitto 219 766 985 882 796 829 788 713 674 575
Nettotulos 162 583 745 548 499 516 494 449 421 358
Marginaali 13,9% 15,6% 15,2% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4% 12,9%
EPS 0,56 2,03 2,59 1,90 1,73 1,77 1,66 1,51 1,42 1,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 177 117 113 129 114 59 80 145
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 064 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736 1 540
Tase yhteensä 3 241 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
Oma pääoma 2 363 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560 1 459
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 390 415 390 365 90 0 0 0
Muut vastuut 488 399 346 366 354 303 256 226
Tase yhteensä 3 241 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 625 585 514 547 499 416 396 268
Investoinnit: Capex -135 -120 -189 -155 -189 -206 -138 -120
Vapaa rahavirta (FCF) 490 465 325 392 310 210 258 148
Investoinnit: Muut -25 -59 1 -26 0 4 31 8
Investointien jälkeen 465 406 326 366 310 214 289 156
Rahoitus: Voitonjako -480 -442 -371 -598 -340 -234 -357 -190
Rahoitus: Muut 15 35 30 260 90 0 29 8
Rahavarojen muutos 0 -1 -15 28 60 -20 -39 -26
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 0,740 0,650
Osinko (lisä) 0,500
Osinko yhteensä 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 1,240 0,650
Osinkotuotto 2,8% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 59,4% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5% 53,7%
Osinko/FCF 90,4% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8% 129,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 30,5 33,6 31,7 31,1 40,4
PE (3v) 26,8 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8 48,0
PE 21,5 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9 36,0
EV/EBIT 16,5 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8 20,4 22,2
Oma pääoma/osake 8,22 7,27 6,68 6,17 6,44 5,96 5,25 4,93
P/B 6,77 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89 8,84
ROE 33,4% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9% 26,1%
ROI 37,4% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7% 41,9%
Omavaraisuusaste 72,9% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9% 86,6%
Gearing 9,0% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1% -9,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 58,02 48,13 54,59 54,69 45,58 43,53 51,50 46,98 41,78 44,39
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,630 1,600 1,570 1,540 1,460 1,380 1,330 1,280 1,260 1,240
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 3,3% 2,9% 2,8% 3,2% 3,2% 2,6% 2,7% 3,0% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,45 2,26 2,04 1,90 1,88 1,82 1,75 1,73 1,72 1,75
PE 23,7 21,3 26,7 28,8 24,2 24,0 29,4 27,2 24,3 25,4
EV/EBIT 17,5 15,1 17,7 18,2 15,6 15,4 18,8 17,4 15,6 16,2
ROE 32,5% 30,8% 28,3% 27,2% 27,5% 27,2% 26,7% 26,7% 26,9%
ROI 37,5% 36,8% 36,7% 36,5% 35,7% 35,3% 35,6% 35,5% 35,6%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset