Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 11.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (11.10.2019) 35,75 Osinko 12 kk 0,895
Markkina-arvo (Mrd) 20,5 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 5 350 (+7,8%) Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (M) 800 (+6,4%) Osinko/FCF 92% 4v ka
EPS 1,39 Omav.aste 68%
PE 25,7 Gearing 16%
EV/EBIT 19,6 ROE 32%
PB 7,8 ROI 35%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY11.10.2019 | 35,75 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen korkea hinta.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/investor-resources/annual-report-proxy-materials/default.aspx.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaali nousi tilikaudella 2018 noin 15 prosenttiin, joten olisikohan tämä jatkossa uusi marginaalin taso?

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 25,7x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tilikaudella 2018 maksettu kokonaisosinko nousi 20 prosenttia vuodesta 2017. Lisäksi yhtiö nosti Q1/2019 kvartaaliosinkoa 0,215 dollariin ja uudestaan Q3/2019 0,22 dollariin, mikä tarkoittaisi noin 13 prosentin osingon nousua vuodelle 2019.

Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin.

Tilikausi 2019

Fastenalin Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 1 379 1 280 7,8% 4 057 3 734 8,7%
Liiketulos (ebit) 282 262 7,5% 818 766 6,9%
Nettotulos (vero-oikaistu) 214 198 8,0% 612 583 5,0%
EPS (USD) 0,37 0,34 1,07 1,01

Q3:n liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia ja arkipäiväkorjattuna 6,1 prosenttia. Myynnin kasvua tuki onsite-myyntipisteiden (+3,4 %) ja myyntiautomaattien (+30 %) kasvanut määrä. Verkkokaupan myynti kasvoi myös vauhdikkaasti (+28 %), mutta raportissa ei ollut mainittu dollarimääräisiä lukuja, joten verkkokaupan painoa kokonaisuudesta on vaikea arvioida.

Q2:lla alkanut taloudellisen aktiviteetin lasku jatkui myös Q3:lla. Asiakkaat ovat entistä varovaisempia isoja hankintoja tehdessään.

Myyntikateprosentin lasku jatkui (muutos noin -1 prosenttiyksikköä), mutta yhtiön muun toiminnan kustannustehokkuus piti liiketulosmarginaalin lähes viime vuoden tasolla. Q3:n liiketulos kasvoikin liikevaihdon vetämänä noin 7,5 prosenttia (282 vs 262 M USD).

Yhtiö julkisti myös kvartaaliosingon (0,22 USD) ja se irtoaa 24.10.2019 ja maksetaan 22.11.2019.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 293 1 232 5,0% 5 350 4 965 7,8%
Liiketulos (ebit) 252 233 7,8% 1 070 999 7,1%
Nettotulos 188 169 11,3% 800 752 6,4%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 0,895 0,850

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Fastenal: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa vuosina 2017 ja 2018.

fast-tuloslaskelma-q32019

Tilikauden 2018 nettotulos nousi selvästi vuodesta 2017, mihin alhaisempi veroaste toi selvän vaikutuksen. Tulosta tuki myös vahvasti kehittynyt liikevaihto sekä se, että suhteellinen liiketuloksen kannattavuus pysyi hyvällä noin 20 prosentin tasolla.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 5,3 – 5,4 miljardia ja nettotulos noin 780 – 820 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali jäisi hieman viime vuodesta ja olisi 15,0 prosenttia (2018: 15,1 %). Ennen verouudistusta marginaali oli ollut noin 12,5 – 13,5 prosentissa, joten alhaisempi veroaste sekä toiminnan tehostuminen näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna.

Näillä ennusteilla PE-luku olisi 25,7x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 olisivat 29,3x ja 35,4x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake olisi kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q32019

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q32019

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2018 lopussa velkaa oli 500 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Vuonna 2019 velan määrä nousi uuden kirjanpitosäännöstön mukaisesti, missä leasing-velat kirjataan nyt velkoihin.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 65 – 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Tällä vuosikymmenellä (2010 – 2018) liiketoiminnan rahavirta on kasvanut keskimäärin 13,8 prosenttia vuodessa, mitä vielä heikko vuosi 2016 hieman tasaa.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 195 – 225 miljoonaa dollaria.

fast-rahavirta-q32019

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,25 USD), 2010 (0,105 USD) ja 2008 (0,0675 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fastenal: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 (e) 0,220 10/2018 0,200 10/2017 0,160
1/2020 (e) 0,220 1/2019 0,215 1/2018 0,185
4/2020 (e) 0,220 4/2019 0,215 4/2018 0,185
7/2020 (e) 0,235 7/2019 0,220 7/2018 0,200
YHTEENSÄ 0,895 0,850 0,730
+5,3% +16,4% +15,9%

Tammikuussa 2019 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,20 dollarista 0,215 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,20 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran. Kesäkuussa 2019 osinko nousi jäälleen hieman ja se on nyt 0,22 dollaria. Seuraava osinko irtoaa 24.10.2019 ja se maksetaan 22.11.2019.

Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan tammikuun 8 – 13 päivien aikoihin ja arvioin sen olevan 0,22 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,895 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (35,75 USD) antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+188) sekä osingonmaksuilla (-126). Oikaisu on yhteensä +62 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (11.10.2019) 35,75 26,15 27,35 23,49 20,41 23,78 23,76 23,33
Lkm (000) 574 400 574 400 576 600 578 316 584 090 594 626 595 368 594 302
Markkina-arvo (Mrd) 20,53 15,02 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 293 4 056 5 350 4 965 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134
Liikevoitto 252 818 1 070 999 882 796 829 788 713 674
Nettotulos 188 612 800 752 548 499 516 494 449 421
Marginaali 14,5% 15,1% 15,0% 15,1% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4%
EPS 0,33 1,07 1,39 1,31 0,95 0,86 0,88 0,83 0,75 0,71
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 253 167 117 113 129 114 59 80
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 623 3 155 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736
Tase yhteensä 3 876 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
Oma pääoma 2 648 2 303 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 685 500 415 390 365 90 0 0
Muut vastuut 543 519 399 346 366 354 303 256
Tase yhteensä 3 876 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 725 674 585 514 547 499 416 396
Investoinnit: Capex -215 -176 -120 -189 -155 -189 -206 -138
Vapaa rahavirta (FCF) 510 498 465 325 392 310 210 258
Investoinnit: Muut 0 2 -59 1 -26 0 4 31
Investointien jälkeen 510 500 406 326 366 310 214 289
Rahoitus: Voitonjako -465 -532 -442 -371 -598 -340 -234 -357
Rahoitus: Muut 0 85 35 30 260 90 0 29
Rahavarojen muutos 45 53 -1 -15 28 60 -20 -39
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400 0,370
Osinko (lisä) 0,250
Osinko yhteensä 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400 0,620
Osinkotuotto 2,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 62,5% 58,8% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5%
Osinko/FCF 98,0% 88,8% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 35,4 28,6 33,6 31,7 31,1
PE (3v) 29,3 25,0 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8
PE 25,7 20,0 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9
EV/EBIT 19,6 15,4 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8 20,4
Oma pääoma/osake 4,61 4,01 3,64 3,34 3,08 3,22 2,98 2,62
P/B 7,75 6,52 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89
ROE 32,3% 34,2% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9%
ROI 34,9% 37,6% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7%
Omavaraisuusaste 68,3% 69,3% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9%
Gearing 16,3% 14,5% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 32,67 32,59 32,16 26,15 29,01 24,07 27,30 27,35 22,79 21,77
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,895 0,880 0,875 0,860 0,815 0,800 0,785 0,770 0,730 0,690
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,7% 2,7% 3,3% 2,8% 3,3% 2,9% 2,8% 3,2% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,36 1,33 1,35 1,31 1,23 1,13 1,02 0,95 0,94 0,91
PE 24,0 24,5 23,9 20,0 23,7 21,3 26,7 28,8 24,2 24,0
EV/EBIT 18,3 18,7 18,5 15,4 17,5 15,1 17,7 18,2 15,6 15,4
ROE 31,9% 32,3% 33,8% 34,2% 32,5% 30,8% 28,3% 27,2% 27,5% 27,2%
ROI 35,2% 35,0% 36,1% 37,6% 37,5% 36,8% 36,7% 36,5% 35,7% 35,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus