Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 11.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (11.7.2019) 31,25 Osinko 12 kk 0,880
Markkina-arvo (Mrd) 17,9 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 5 300 (+6,7%) Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (M) 780 (+3,7%) Osinko/FCF 93% 4v ka
EPS 1,36 Omav.aste 68%
PE 23,0 Gearing 16%
EV/EBIT 17,5 ROE 32%
PB 6,8 ROI 34%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY11.7.2019 | 31,25 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/investor-resources/annual-report-proxy-materials/default.aspx.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaali nousi tilikaudella 2018 noin 15 prosenttiin, joten olisikohan tämä jatkossa uusi marginaalin taso?

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 23,0x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tilikaudella 2018 maksettu kokonaisosinko nousi +20 prosenttia vuodesta 2017. Lisäksi yhtiö nosti Q1/2019 kvartaaliosinkoa 0,215 dollariin ja uudestaan Q3/2019 0,22 dollariin, mikä tarkoittaisi noin +13 prosentin osingon nousua vuodelle 2019.

Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin.

Tilikausi 2019

Fastenalin Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 1 368 1 268 7,9% 2 678 2 454 9,1%
Liiketulos (ebit) 275 269 2,2% 536 504 6,5%
Nettotulos (vero-oikaistu) 205 211 -3,1% 399 386 3,4%
EPS (USD) 0,36 0,37 0,69 0,69

Q2:n liikevaihto kasvoi +7,9 prosenttia eli pitkään jatkuneesta yli +10 prosentin kasvusta jäätiin hieman. Huomionarvoista liikevaihdon kehityksessä oli se, että kesäkuussa liikevaihto kasvoi vain parin prosentin luokkaa. Vielä huhtikuussa (+12,5 %) ja toukokuussa (+9,5 %) myynti oli kehittynyt hienosti. Yhtiö kertoikin, että Q2:lla aktiviteetti osoitti hidastumisen merkkejä ja myynti kohdistui enempi alempihintaisiin tuotteisiin.

Myyntikate laski -1,8 prosenttiyksikköä 46,9 prosenttiin (Q2/2018: 48,7 %). Myyntikatetta painoi kustannusten nousu sekä hienoiset muutokset asiakaskäyttäytymisessä ja ostojen painottuminen alempikatteisiin tuotteisiin. Yhtiön siirsi tullitariffin kuluja myyntihintoihin, mutta muuta kustannusinflaation vaikutusta se ei pystynyt kattamaan. Yhtiö on ryhtynyt toimiin hintojen nostamiseksi ja kannattavuuskehityksen parantamiseksi.

Liiketulos (ebit) oli myöskin kasvanut pitkään yli +10 prosentin tahdilla, mutta nyt tämäkin kehitys katkesi liiketuloksen kasvaessa vain +2,2 prosenttia. Liiketulosta painoi em. myyntikatteen lasku sekä kasvaneet palkkakulut. Yhtiöllä on laajentumisten johdosta noin 1 400 työntekijää enemmän kuin vuosi sitten, joka luonnollisesti näkyy palkkakuluissa.

Nettotulos laski (-3,1 %) korkeampien verojen johdosta (-66,8 vs -54,7 M USD).

Yhtiö nosti kvartaaliosinkoa toisen kerran tänä vuonna. Kvartaaliosinko on nyt 0,22 dollaria (vuosi sitten 0,20 USD) ja se irtoaa 24.7.2019 ja maksetaan 22.8.2019.

Näkymät 2019

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 340 1 280 4,7% 5 300 4 965 6,7%
Liiketulos (ebit) 270 262 2,9% 1 050 999 5,1%
Nettotulos 200 198 1,2% 780 752 3,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 0,88 0,83

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Fastenal: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa vuosina 2017 ja 2018.

fast-tuloslaskelma-q22019

Tilikauden 2018 nettotulos nousi selvästi vuodesta 2017, mihin alhaisempi veroaste toi selvän vaikutuksen. Tulosta tuki myös vahvasti kehittynyt liikevaihto sekä se, että suhteellinen liiketuloksen kannattavuus pysyi hyvällä noin 20 prosentin tasolla.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 5,2 – 5,5 miljardia ja nettotulos noin 750 – 800 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali laskisi hieman ja olisi noin 14,7 prosenttia (2018: 15,1 %). Ennen verouudistusta marginaali oli ollut noin 12,5 – 13,5 prosentissa, joten alhaisempi veroaste sekä toiminnan tehostuminen näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna.

Näillä ennusteilla PE-luku olisi 23,0x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 olisivat 25,9x ja 31,1x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake olisi kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q22019

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q22019

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2018 lopussa velkaa oli 500 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Vuonna 2019 velan määrä nousi uuden kirjanpitosäännöstön mukaisesti, missä leasing-velat kirjataan nyt velkoihin.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 65 – 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Tällä vuosikymmenellä (2010 – 2018) liiketoiminnan rahavirta on kasvanut keskimäärin +13,8 prosenttia vuodessa, mitä vielä heikko vuosi 2016 hieman tasaa.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 195 – 225 miljoonaa dollaria.

fast-rahavirta-q22019

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,25 USD), 2010 (0,105 USD) ja 2008 (0,0675 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fastenal: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2019 0,220 7/2018 0,200 7/2017 0,160
10/2019 (e) 0,220 10/2018 0,200 10/2017 0,160
1/2020 (e) 0,220 1/2019 0,215 1/2018 0,185
4/2020 (e) 0,220 4/2019 0,215 4/2018 0,185
YHTEENSÄ 0,880 0,830 0,690
+6,0% +20,3% +11,3%

Tammikuussa 2019 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,20 dollarista 0,215 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,20 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran. Kesäkuussa 2019 osinko nousi jäälleen hieman ja se on nyt 0,22 dollaria. Tämä osinko irtoaa 24.7.2019 ja se maksetaan 22.8.2019.

Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan lokakuun 8 – 13 päivien aikoihin ja arvioin sen olevan 0,22 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon toinen maksukerta.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,88 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (31,25 USD) antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+381) sekä osingonmaksuilla (-252). Oikaisu on yhteensä +129 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (11.7.2019) 31,25 26,15 27,35 23,49 20,41 23,78 23,76 23,33
Lkm (000) 573 800 574 400 576 600 578 316 584 090 594 626 595 368 594 302
Markkina-arvo (Mrd) 17,93 15,02 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 340 2 678 5 300 4 965 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134
Liikevoitto 270 536 1 050 999 882 796 829 788 713 674
Nettotulos 200 399 780 752 548 499 516 494 449 421
Marginaali 14,9% 14,9% 14,7% 15,1% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4%
EPS 0,35 0,70 1,36 1,31 0,95 0,86 0,88 0,83 0,75 0,71
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 304 167 117 113 129 114 59 80
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 581 3 155 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736
Tase yhteensä 3 885 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
Oma pääoma 2 633 2 303 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 736 500 415 390 365 90 0 0
Muut vastuut 516 519 399 346 366 354 303 256
Tase yhteensä 3 885 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 710 674 585 514 547 499 416 396
Investoinnit: Capex -210 -176 -120 -189 -155 -189 -206 -138
Vapaa rahavirta (FCF) 500 498 465 325 392 310 210 258
Investoinnit: Muut 0 2 -59 1 -26 0 4 31
Investointien jälkeen 500 500 406 326 366 310 214 289
Rahoitus: Voitonjako -475 -532 -442 -371 -598 -340 -234 -357
Rahoitus: Muut 0 85 35 30 260 90 0 29
Rahavarojen muutos 25 53 -1 -15 28 60 -20 -39
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400 0,370
Osinko (lisä) 0,250
Osinko yhteensä 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400 0,620
Osinkotuotto 2,8% 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 64,0% 58,8% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5%
Osinko/FCF 99,8% 88,8% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 31,1 28,6 33,6 31,7 31,1
PE (3v) 25,9 25,0 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8
PE 23,0 20,0 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9
EV/EBIT 17,5 15,4 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8 20,4
Oma pääoma/osake 4,59 4,01 3,64 3,34 3,08 3,22 2,98 2,62
P/B 6,81 6,52 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89
ROE 31,6% 34,2% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9%
ROI 34,0% 37,6% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7%
Omavaraisuusaste 67,8% 69,3% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9%
Gearing 16,4% 14,5% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 32,59 32,16 26,15 29,01 24,07 27,30 27,35 22,79 21,77 25,75
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,880 0,875 0,860 0,815 0,800 0,785 0,770 0,730 0,690 0,665
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,7% 3,3% 2,8% 3,3% 2,9% 2,8% 3,2% 3,2% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,33 1,35 1,31 1,23 1,13 1,02 0,95 0,94 0,91 0,88
PE 24,5 23,9 20,0 23,7 21,3 26,7 28,8 24,2 24,0 29,4
EV/EBIT 18,7 18,5 15,4 17,5 15,1 17,7 18,2 15,6 15,4 18,8
ROE 32,3% 33,8% 34,2% 32,5% 30,8% 28,3% 27,2% 27,5% 27,2% 26,7%
ROI 35,0% 36,1% 37,6% 37,5% 36,8% 36,7% 36,5% 35,7% 35,3% 35,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset