Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 11.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (11.7.2018) 49,53 Osinko 12 kk 1,600 3,2%
Markkina-arvo (Mrd) 14,2 Osinko/EPS 65% 4v ka
Liikevaihto (M) 4 800 (+9,3%) Osinko/FCF 91% 4v ka
Nettotulos (M) 723 (+31,9%) Omav.aste 73%
EPS 2,51 Gearing 8%
PE 19,7 ROE 33%
PB 6,1 ROI 36%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY11.7.2018 | 49,53 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” http://investor.fastenal.com/letters.cfm.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaalin odotetaan nousevan tilikaudella 2018 noin 15 prosenttiin. Lisäksi liikevaihdon odotetaan jatkavan nousuaan, joten myös se korostaa tulosmarginaalin tuomaa tuloslisää.

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 19,7x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Tammikuussa 2018 Fastenal nostikin kvartaaliosinkoaan yli +15 prosenttia 0,37 dollariin edellisestä 0,32 dollarista. Ja nyt (heinäkuu 2018), vain puoli vuotta edellisestä, yhtiö nosti kvartaaliosingon 0,40 dollariin. Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää ja ehkä sopivasta dipistä voi hypätä yhtiön kyytiin…

Tilikausi 2018

Fastenalin Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 1 268 1 122 13,0% 2 454 2 169 13,1%
Liiketulos (ebit) 269 238 13,3% 504 450 11,9%
Nettotulos 211 149 41,7% 386 283 36,2%
EPS (USD) 0,74 0,52 1,34 0,98

Liikevaihto kasvoi nyt viidennen kvartaalin peräkkäin yli 10 prosentin tahdilla. Nyt kasvua tuli +13 prosenttia. Ja kuten aiempina kvartaaleina, niin liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys. Sen sijaan myyntihinnat nousivat vain vähän. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Myyntikate on ollut hienoisessa laskussa ja se laski myös Q2:llä 48,7 prosenttiin (Q2/2017: 49,8 %) hankintahintojen nousun seurauksena. Vaikka prosenteissa laskua tulikin, niin dollarimääräinen myyntikate oli noin 618 miljoonaa dollaria eli noin +60 miljoonaa dollaria vertailukautta enemmän.

Q1-Q2/2018 tulos parani noin 36 prosenttia, mutta tässä pitää muistaa USA:n verouudistuksen vaikutus tuoma alhaisempi verotus. Yhtiö arvioi, että tämä toi noin 0,25 dollarin hyödyn alkuvuoden EPS-lukuun, jolloin vertailukelpoinen EPS olisi noin 1,09 dollaria. Näin vertailukelpoinen tulos kasvoi noin +11 prosenttia.

Tätä ajatusta tukee myös liiketuloksen (ebit) kasvu +11,9 prosenttia 504 miljoonaan dollariin (Q1-Q2/2017: 450 M USD).

Yhtiö nosti kvartaaliosinkoa hieman yllättäen 0,37 dollarista 0,40 dollariin. Yllättäen siksi, että 0,37 dollarin osinkoa yhtiö oli ehtinyt maksamaan vasta 2 kvartaalin ajan.

Fastenalilla on nyt noin 76 069 myyntiautomaattia (+14,3 %) ja näiden myynti kasvaa yli +20 prosenttia. Yhtiö ei kuitenkaan erittele sen tarkemmin näiden myynnin osuutta koko konsernista.

Yhtiön ns. onsite-myymälöiden määrä kasvaa sekin hyvää tahtia (yli +55 % vuodentakaisesta), joita oli Q1/2018 lopussa 761 myymälää. Onsite-myymälät sijaitsevat rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tulevalle tilikaudelle. Sen sijaan yhtiö arvioi, että USA:n verouudistuksen johdosta veroaste on noin 24 – 26 prosenttia.

Alkuvuoden hyvän tuloskehityksen johdosta nostin hieman tulosennustetta tilikaudelle 2018. Jos arvioidaan (Talousmentor) liikevaihdon kasvavan noin +9 prosenttia, liikevoittomarginaalin olevan noin 20 prosenttia ja rahoituskulujen olevan noin 12 M USD, niin saadaan seuraavanlainen (karkea) arvio tilikaudesta 2018.

  • Liikevaihto: 4 750 – 4 850 M USD (2017: 4 391 M USD)
  • Liikevoitto: 950 – 975 M USD (882 M USD)
  • Tulos ennen veroja: 940 – 960 M USD
  • Nettotulos: 710 – 725 M USD (579 M USD)

Tästä saadaan EPS:ksi noin 2,47 – 2,52 USD (2,01 USD), joten PE on 19,5x (osakkeen hinta 49,50 USD). Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 USD (ed 12 kk:tta 1,38 USD) ja osinkotuotto on 3,2 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 4 800,0 1 121,3 1 225,0 1 267,9 1 185,8 4 390,5 1 088,5 1 132,8 1 121,5 1 047,7
Muutos (%) 9,3% 3,0% 8,1% 13,1% 13,2% 10,8% 14,8% 11,8% 10,6% 6,2%
Liiketulos 960,0 211,5 245,0 269,0 234,5 881,8 203,3 228,5 237,5 212,5
Muutos (%) 8,9% 4,0% 7,2% 13,3% 10,4% 10,8% 11,4% 12,6% 13,5% 5,6%
Marginaali 20,0% 18,9% 20,0% 21,2% 19,8% 20,1% 18,7% 20,2% 21,2% 20,3%

Liikevaihtoennuste

Kuten todettua, niin alkuvuoden liikevaihto jatkoi vuonna 2017 alkanutta hyvää kasvutrendiä. Liikevaihdon kasvua tuki myyntimäärien hyvä kehitys. Sen sijaan myyntihinnat nousivat vain vähän. Markkinakysyntää tuki edelleen raskaiden koneiden, teollisuuden sekä rakentamisen hyvä veto.

Hyvän Q1-Q2 myynnin kehityksen arvioin hieman hidastuvan vuoden toisella puoliskolla. Näin siksi, että vertailukauden luvut olivat jo varsin hyviä. Tästäkin huolimatta tilikauden 2018 liikevaihdon kasvu olisi lähes +10 prosenttia.

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 4,75 – 4,85 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin myyntikate oli jo Q4:lla hienoisessa laskussa ja se laski myös Q1-Q2/2018 noin 48,7 prosenttiin (Q1-Q2/2017: 49,6 %). Hankittujen tuotteiden hinnat olivat nousussa, muta myös Manscon sisältyminen lukuihin laski bruttokatetta, sillä sen kateprosentit ovat alemmalla tasolla, kuin Fastenalilla itsellään.

Tämä myyntikatteen lasku näkyi myös tulosmarginaalin hienoisena laskuna. Arvelen kuitenkin kannattavuuden hieman kohentuvan vuoden toisella puoliskolla niin, että marginaali asettuisi noin 20 prosentin tuntumaan. Kahtena viime vuotena marginaali on ollut 20,1 prosenttia, joten näihin nähden marginaali laskisi siis hivenen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 950 – 975 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 960,0 211,5 245,0 269,0 234,5 881,8 203,3 228,5 237,5 212,5
Rahoituskulut (netto) -12,0 -3,3 -3,0 -3,1 -2,6 -8,7 -2,5 -2,5 -2,1 -1,6
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 948,0 208,2 242,0 265,9 231,9 873,1 200,8 226,0 235,4 210,9
Verot -225,0 -52,7 -60,0 -54,7 -57,6 -294,5 -48,4 -82,9 -86,5 -76,7
Nettotulos 723,0 155,5 182,0 211,2 174,3 578,6 152,4 143,1 148,9 134,2

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa viimeiset parin vuoden ajan. Tein ennusteen Q2:n kulujen (-3,1 M USD) pohjalta ja sain koko vuoden kuluiksi -12,0 miljoonaa dollaria. Tämän vaikutus kokonaisuuteen on kuitenkin varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että sen veroaste vuonna 2018 olisi noin 24 – 26 prosentissa. Loppuvuoden veroja laskiessa käytin tämän arvoalueen puolivälin eli noin 25 prosentin arvoa.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 710 – 725 miljoonaa dollaria. Vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli 547,6 miljoonaa dollaria, joten tähän nähden tulos kasvaisi roimasti. Reilun 170 miljoonan dollarin tulosparannuksesta alhaisempi verotus selittää noin puolet. Loppuosa tulee parantuneen myynnin seurauksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti hieman hidastui vuosien 2015 – 2016 aikana. Toisaalta myynti kehittyi hyvissä kasvuluvuissa tilikaudella 2017.

fast-tuloslaskelma-q22018

Fastenal keskittyi vuonna 2017 kulurakenteen korjaamiseen, sillä se oli vuonna 2016 noussut turhan korkeaksi. Tämä näkyi tilikauden 2016 nettotuloksen -6,0 prosentin laskuna. Vaikka vero-oikaistun tuloksen marginaali jäi 12,5 prosenttiin (2016: 12,6 %), niin tässä pitää muistaa hankittu Mansco, jonka marginaalit eivät (vielä) ole muun Fastenalin tasolla.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 4,75 – 4,85 miljardia ja nettotulos noin 710 – 725 miljoonaa dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin lähes 15 prosenttiin, kun se on tämän vuosikymmenen ajan ollut noin 12,5 – 13,5 prosentissa. Alhaisempi verotus sekä toiminnan tehostuminen näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna.

Näillä ennusteilla PE-luku olisi 19,7x ja kolmen ja seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE3 ja PE7 olisivat 24,1x ja 27,3x vastaavasti. Näillä mittareilla Fastenalin osake olisi kalliisti hinnoiteltu.

Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q22018

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q22018

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Q2/2018 lopussa velkaa oli 425 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 70 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Vuosien 2010 – 2015 välisenä aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi keskimäärin +13,5 prosenttia vuodessa. Joskin aivan viime vuosina kasvu on ollut vaimeampaa, missä näkyy vuoden 2016 heikkous.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Tilikaudella 2017 investoinnit olivat vain 120 miljoonaa dollaria. Onkin mielenkiintoista nähdä se, mihin ne asettuvat vuonna 2018, sillä kaaviosta voi havaita laskevan trendin vuodesta 2013 alkaen.

fast-rahavirta-q22018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,50 USD), 2010 (0,21 USD) ja 2008 (0,135 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 0,400 7/2017 0,320 7/2016 0,300
10/2018 (e) 0,400 10/2017 0,320 10/2016 0,300
1/2019 (e) 0,400 1/2018 0,370 1/2017 0,320
4/2019 (e) 0,400 4/2018 0,370 4/2017 0,320
YHTEENSÄ 1,600 1,380 1,240
+15,9% +11,3% +6,9%

Heinäkuussa 2018 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,37 dollarista 0,40 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,37 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran. Tämä 0,40 dollarin kvartaaliosinko irtoaa 24.7.2018 ja se maksetaan 22.8.2018.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (49,50 USD) antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+337) sekä osingonmaksuilla (-230). Oikaisu on yhteensä +107 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (11.7.2018) 49,53 54,69 46,98 40,82 47,56 47,51 46,65 43,61
Lkm (000) 287 600 288 300 289 158 292 045 297 313 297 684 297 151 295 869
Markkina-arvo (Mrd) 14,24 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86 12,90
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 225 2 454 4 800 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134 2 767
Liikevoitto 245 504 960 882 796 829 788 713 674 575
Nettotulos 182 386 723 548 499 516 494 449 421 358
Marginaali 14,9% 15,7% 15,1% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4% 12,9%
EPS 0,63 1,34 2,51 1,90 1,73 1,77 1,66 1,51 1,42 1,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 243 117 113 129 114 59 80 145
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 2 964 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736 1 540
Tase yhteensä 3 207 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
Oma pääoma 2 334 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560 1 459
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 425 415 390 365 90 0 0 0
Muut vastuut 448 399 346 366 354 303 256 226
Tase yhteensä 3 207 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 600 585 514 547 499 416 396 268
Investoinnit: Capex -150 -120 -189 -155 -189 -206 -138 -120
Vapaa rahavirta (FCF) 450 465 325 392 310 210 258 148
Investoinnit: Muut -25 -59 1 -26 0 4 31 8
Investointien jälkeen 425 406 326 366 310 214 289 156
Rahoitus: Voitonjako -480 -442 -371 -598 -340 -234 -357 -190
Rahoitus: Muut 55 35 30 260 90 0 29 8
Rahavarojen muutos 0 -1 -15 28 60 -20 -39 -26
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 0,740 0,650
Osinko (lisä) 0,500
Osinko yhteensä 1,540 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 1,240 0,650
Osinkotuotto 3,1% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 61,3% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5% 53,7%
Osinko/FCF 98,4% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8% 129,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,3 33,6 31,7 31,1 40,4
PE (3v) 24,1 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8 48,0
PE 19,7 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9 36,0
Oma pääoma/osake 8,12 7,27 6,68 6,17 6,44 5,96 5,25 4,93
P/B 6,10 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89 8,84
ROE 32,6% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9% 26,1%
ROI 36,4% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7% 41,9%
Omavaraisuusaste 72,8% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9% 86,6%
Gearing 7,8% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1% -9,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset