Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 13.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.10.2017)45,94 USDMarkkina-arvo13,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,34 USD Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e4 350 M USD (+9,8 %)Nettotulos 2017e550 M USD (+10,2 %)
PE24,1ROE27,6 %

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä… (lisää yritysesittelyssä).

FASTENAL COMPANY13.10.2017 | 45,94 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos on kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen hinnan korkea taso. Lisäksi yksi piste lähtee vuoden 2015 toimitusjohtajaruletin takia.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” http://investor.fastenal.com/letters.cfm.

Fastenal tekee tasaisella marginaalilla tulosta. Tosin marginaali jäi tilikaudella 2016 alle 13 prosentin ja samankaltaista marginaalia odotetaan tilikaudelle 2017. Hyvää on kuitenkin se, että tilikaudelle 2017 odotetaan sekä liikevaihdon että nettotuloksen noin 10 prosentin kasvua.

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 24,1x – ja muutoinkin se on ollut 30x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Samoin se, että osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Osakkeen korkea hintataso vain mietityttää.

Alkuvuosi 2017

Fastenal:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 3 302 M USD (3 014 M USD / +9,6 %)
  • nettotulos: 426,2 M USD (384,6 M USD / +10,8 %)

Liikevaihto ja tulos olivat selvässä kasvussa alkuvuoden aikana. Rakennustuotteiden markkinakysyntä kasvoi etenkin raskaiden koneiden ja teollisuuden vetäminä. Lisäksi kasvua vauhditti mm. myymälöiden sekä automaattien määrän kasvu, mutta myös hankitun Manufacturers Supply Company (”Mansco”) sisältyminen lukuihin.

Tulos parani liikevaihtoa nopeammin siksi, että yhtiö on tämän vuoden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota kuluihin, toimitusketjun sujuvuuteen sekä myymälöiden tehokkaampaan tilanhallintaan. Tämä on nostanut katteita, mikä näkyy tuloksen paranemisena.

Päiväkohtainen myynti kasvoi sekin alkuvuoden aikana noin +10 prosenttia, mutta erityisen hyvää kasvu oli Q3/2017 lopussa syyskuussa. Päiväkohtainen myynti kasvoi tuolloin peräti +15 prosenttia. Tulosjulkistuksessa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, että johtuiko tämä kasvu hurrikaanituhojen korjausten kasvusta.

Q4/2016 aikoihin vaivannut isojen asiakkaiden epävarmat näkymät ovat ohi. Silloin 100 suurimman asiakkaan joukosta vain 51 arvioi kasvattavansa hankintojaan ja 49 laskevansa. Nyt luvut ovat 72/100 ja 28/100.

Fastenal:lla on nyt 69 058 myyntiautomaattia (+14,3 %) ja näiden myynti kasvaa ”kaksinumeroisella tahdilla”. Yhtiö ei kuitenkaan erittele sen tarkemmin näiden myynnin osuutta koko konsernista.

Yhtiön ns. onsite-myymälöiden määrä kasvaa sekin hyvää tahtia, joita oli Q3/2017 lopussa 555 myymälää (Q3/2016: 376). Onsite-myymälät sijaitsevat rakennustyömaalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa näiden onsite-myymälöiden määrää 275 – 300 vuoden 2017 aikana.

Segmentit

Fastenal katsoo, että sen toiminta on sellaista, ettei sen tarvitse jakaa yhtiön toimintaa segmentteihin. Yhtiön toiminnot jakavat samankaltaisen taloudellisen luonteen, sen tuotteet ja palvelut ovat yhteneviä, samoin asiakkaat, jakelukanavat sekä sääntelyviranomaisten vaatimukset.

Tuloksen kehitys

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, vaikka kasvuvauhti on hieman hidastunut. Toisaalta tilikausi 2017 on sujunut lupaavasti ja liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 10 prosenttia 4,3 – 4,4 miljardiin dollariin.

fast-tuloslaskelma-q32017

Fastenal aikoo vuoden 2017 aikana kiinnittää huomiota kulurakenteeseen, sillä yhtiön toimitusjohtajan mukaan vuonna 2016 kulutaso nousi turhan korkeaksi. Tämä näkyi tilikauden 2016 nettotuloksen -6,0 prosentin laskuna. Käytännössä tämä tarkoittanee kannattamattomien myymälöiden sulkemisia tai yhdistämisiä, työntekijöiden irtisanomisia yms.

Alkuvuoden 2017 aikana nettotulos on noussut lähes 10 prosenttia. Näin koko tilikauden 2017 nettotuloksen voi odottaa olevan noin 550 miljoonaa dollaria. Tulokseen voi loppuvuoden aikana sisältyä kertaluonteisia eriä tehostamistoimenpiteistä yms.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q32017

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Q3/2017 lopussa velkaa oli 440 miljoonaa dollaria, ja velka oli käytetty pääasiassa jakelutoimintojen automatisointiin, myyntiautomaattien kehittämiseen sekä omien osakkeiden ostamiseen.

Nykyinen velan määrä, 440 miljoonaa dollaria, on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Vuosien 2010 – 2016 välisenä aikana liiketoiminnan rahavirta kasvoi keskimäärin +13,5 prosenttia vuodessa. Joskin aivan viime vuosina kasvu on ollut vaimeampaa, missä näkyy vuoden 2016 heikkous.

fast-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa.

fast-vapaa-rahavirta-q32017

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut lisäosinkoa vuosina 2012 (0,50 USD), 2010 (0,21 USD) ja 2008 (0,135 USD). Huomaa, että lisäosinkoja ei ole merkitty oheiseen kaavioon.

Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,34 USD, joka tällä osakkeen hinnalla (46 USD) antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

10/2017: 0,32 usd (osinko irtoaa 23.10.2017) 
01/2018: 0,34 usd (e)
04/2018: 0,34 usd (e)
07/2018: 0,34 usd (e)

Fastenal ottaa esimerkillisesti osakkeenomistajat huomioon omien osakkeiden ostamisessa. Yhtiö perustelee vuosikertomuksessaan omien osakkeiden hankintaa mm. sillä, että osakkeen arvostus on ollut alhainen (vuonna 2015), eikä niitä ole ostettu hinnalla millä hyvänsä.

Arvostus

PE (1,3,7)-luvuilla 24,1x – 28,2x mitattuna Fastenal:n osake on kalliisti hinnoiteltu. Ja sitä se on ollut jo pitkään, sillä PE-luku on ollut noin 30 tasolla vuodesta 2009 alkaen. Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla.

fast-roe-roi-q32017

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+124) sekä osingonmaksuilla (-92). Oikaisu on yhteensä 32 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (13.10.2017) 45,94 46,98 40,82 47,56 47,51 46,65 43,61 29,96
Lkm (000) 288 600 289 158 292 045 297 313 297 684 297 151 295 869 294 861
Markkina-arvo (Mrd) 13,26 13,58 11,92 14,14 14,14 13,86 12,90 8,83
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 050 3 302 4 350 3 962 3 869 3 734 3 326 3 134 2 767 2 269
Liikevoitto 200 679 880 796 829 788 713 674 575 430
Nettotulos 125 426 550 499 516 494 449 421 358 265
Marginaali 11,9% 12,9% 12,6% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5% 13,4% 12,9% 11,7%
EPS 0,43 1,48 1,91 1,73 1,77 1,66 1,51 1,42 1,21 0,90
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 165 113 129 114 59 80 145 170
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 2 769 2 556 2 403 2 245 2 017 1 736 1 540 1 298
Tase yhteensä 2 934 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685 1 468
Oma pääoma 2 058 1 933 1 801 1 915 1 773 1 560 1 459 1 283
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 440 390 365 90 0 0 0 0
Muut vastuut 436 346 366 354 303 256 226 185
Tase yhteensä 2 934 2 669 2 532 2 359 2 076 1 816 1 685 1 468
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 575 514 547 499 416 396 268 240
Investoinnit: Capex -150 -189 -155 -189 -206 -138 -120 -74
Vapaa rahavirta (FCF) 425 325 392 310 210 258 148 166
Investoinnit: Muut -90 1 -26 0 4 31 8 -6
Investointien jälkeen 335 326 366 310 214 289 156 160
Rahoitus: Voitonjako -485 -371 -598 -340 -234 -357 -190 -183
Rahoitus: Muut 150 30 260 90 0 29 8 0
Rahavarojen muutos 0 -15 28 60 -20 -39 -26 -23
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 0,740 0,650 0,410
Osinko (lisä) 0,500 0,210
Osinko yhteensä 1,280 1,200 1,120 1,000 0,800 1,240 0,650 0,620
Osinkotuotto 2,8% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7% 2,7% 1,5% 2,1%
Osinko/nettotulos 67,2% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0% 87,5% 53,7% 69,0%
Osinko/FCF 86,9% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4% 142,8% 129,9% 110,1%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 28,2 31,7 31,1 40,4 45,2
PE (3v) 25,4 27,0 24,5 31,1 34,6 39,8 48,0 36,4
PE 24,1 27,2 23,1 28,6 31,5 32,9 36,0 33,3
Oma pääoma/osake 7,13 6,68 6,17 6,44 5,96 5,25 4,93 4,35
P/B 6,44 7,03 6,62 7,38 7,98 8,89 8,84 6,89
ROE 27,6% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9% 27,9% 26,1% 21,4%
ROI 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8% 44,7% 41,9% 34,8%
Omavaraisuusaste 70,1% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4% 85,9% 86,6% 87,4%
Gearing 13,4% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3% -5,1% -9,9% -13,3%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset