Fastenal Company sijoituskohteena

Päivitetty 15.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Fastenal Company on rakennus- ja turvallisuustarvikkeiden jälleenmyyjä ja se palvelee pääsääntöisesti rakennus- ja peruskorjausyrityksiä. Yritys on perinteisessä mielessä rautakauppaketju, josta voi hankkia kaikkea rakentamiseen liittyvää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e FASTENAL COMPANY Ennuste
Osake (15.4.2020) 34,54 Osinko 12 kk 1,025
Markkina-arvo (Mrd) 19,9 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 5 350 (+0,3%) Osinko/EPS 66% 4v ka
Nettotulos (M) 765 (-3,3%) Osinko/FCF 87% 4v ka
EPS 1,33 Omav.aste 69%
PE 26,0 Gearing 15%
EV/EBIT 19,7 ROE 28%
PB 7,1 ROI 31%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FASTENAL COMPANY15.4.2020 | 34,54 USD
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Fastenal Company:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisia pisteitä korostaa se, että liikevaihto ja nettotulos ovat kasvutrendissä, korollisia velkoja on vähän eikä liikearvoa ole lainkaan. Lisäksi pääomien tuottoluvut ovat hyvällä tasolla. Pisteitä laskee osakkeen korkea hinta.

Fastenal:n läpinäkyvään toimintatapaan liittyen yhtiön vuosikertomuksen lukeminen on helppoa. Asiat selitetään tarkasti niin, että amatöörilläkin on aito mahdollisuus ymmärtää tekstistä ja Fastenal:n toimintaperiaatteista jotain. Siksi jokaisen, joka suunnittelee yritykseen sijoittamista kannattaa lukea viimeisin ”Letter to Shareholders” https://investor.fastenal.com/investor-resources/annual-report-proxy-materials/default.aspx.

Fastenal tekee tulosta tasaisella noin 13 prosentin marginaalilla. USA:n verouudistuksen seurauksena tulosmarginaali nousi seuraavilla tilikausilla noin 15 prosenttiin, joten tämä lienee jatkossa uusi marginaalin taso?

Yhtiöllä on velkaa varsin vähän eikä sillä ole liikearvoa yhtään. Tase on siis vahvassa kunnossa. Vähäisestä velkaisuudesta huolimatta yhtiön pääoman tuotto (ROE) on yli 25 prosentissa – ja on ollut sitä jo pitkään.

Yhtiön erinomainen kunto näkyykin osakkeen korkeassa hinnassa, sillä PE-luku on 26,0x – ja muutoinkin se on ollut 27x – 33x hujakoilla jo vuodesta 2009 alkaen. Eli laatua ei saa halvalla.

Osinkosijoittajaa kasvava osinkokehitys kiinnostaa. Osinko on noussut parin viime vuoden aikana nopealla tahdilla (2018: +20% ja 2019: 13 %). Lisäksi yhtiö nosti Q1/2020 osinkoa 1,00 dollariin, mikä tarkoittaisi sitä, että vuonna 2020 maksettava osinko nousisi 15 prosenttia vuodesta 2019.

Hyvän osinkokehityksen lisäksi osingonmaksusuhde on ollut noin 65 prosentissa viimeisen 4 vuoden aikana. Ja koska velkaa on vähän ja yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin sijoittaja voi uskoa nousevaan osinkotrendiin jatkossakin. Koronaviruspandemian johdosta sijoittajan tulee varautua myös siihen skenaarioon, että osinkoa leikataan.

Toisaalta, osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 80 – 100 prosenttia, joten tätä suhdetta on hyvä pitää silmällä. Yhtiön vapaa rahavirta on kuitenkin kehittynyt varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana, joten suurta huolta tästä suhdeluvusta ei juuri nyt tarvitse ottaa.

Tilikausi 2020

Fastenalin Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 1 367 1 309 4,4%
Liiketulos (ebit) 271 261 3,8%
Nettotulos 203 194 4,4%
EPS (USD) 0,35 0,34

Tilikauden 2019 edetessä taloudellisen aktiviteetin hidastuminen alkoi näkyä Fastenalin liikevaihdon kasvuvauhdin hidastumisena. Yhtiön liikevaihto kasvoi jokin aika sitten yli 10 prosentin tahdilla, mutta edellisten 6 kuukauden aikana kasvu on jäänyt noin 4 prosenttiin. Oheinen kaavio kuvaa hyvin hiljaisempaa markkinatilannetta.

fast-dsr-q12020
Kuva Q1-tulosesitys, sivu 5: https://s23.q4cdn.com/591718779/files/doc_financials/2020/Q1-2020-Investor-Presentation-04.13-R45_FINAL.pdf

Q1/2020 liikevaihdon kehitystä tuki OnSite-myynnin kasvu. Myynti kehittyi hyvin aina maaliskuun puoliväliin asti, jonka jälkeen koronaviruspandemian aiheuttamat liikkumisen rajoitukset alkoivat näkyä myynnissä. Maaliskuun lopussa noin 10 prosenttia (120/1136) yhtiön OnSite-toimipisteistä oli suljettuna. Perinteisten muttereiden ja ruuvien myynti laski maaliskuun loppua kohden (-10 %), mutta erilaisten suojavälineiden myynti kasvoi merkittävästi (+31 %). Näin maaliskuun päiväkohtainen myynti oli vertailukauden tasolla.

Q1/2020 liiketulos kehittyi liikevaihdon tapaan noin 4 prosentin nousussa. Liiketulosmarginaali laski hieman, missä sitä on painanut laskeneet myynnin siirtyminen alempikatteisiin tuotteisiin sekä nousseet kustannukset.

Yhtiö julkisti Q2:n osingon, joka on 0,25 dollaria. Osinko irtoaa 27.4.2020 ja se maksetaan 26.5.2020. Yhtiön tavoitteena on ylläpitää osinkoa koronaviruspandemian aikanakin, mutta omien osakkeiden ostot ovat nyt keskeytyneet.

Näkymät 2020

Yhtiö ei julkistanut näkymiään tilikaudelle 2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 300 1 368 -5,0% 5 350 5 334 0,3%
Liiketulos (ebit) 240 275 -12,7% 1 030 1 057 -2,6%
Nettotulos 178 205 -13,2% 765 791 -3,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,025 0,905

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Fastenal: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

Fastenal:n liikevaihto on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana, mitä on tukenut hyvä rakentamisen aktiviteetti. Vuoden 2019 edetessä kasvuvauhti hidastui taloussuhdanteen mukana, joten ehkä lähitulevaisuuden kasvu on aiempaa hieman hitaampaa.

fast-tuloslaskelma-q12020

Vahvasta liikevaihdon kasvuvauhdista huolimatta nettotulosmarginaali on pysynyt tasaisesti noin 13 prosentissa, kunnes se verouudistuksen myötä nousi noin 14,5 – 15,0 prosentin tasolle.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 5,3 – 5,4 miljardia ja nettotulos noin 700 – 800 miljoonaa dollaria. Näillä luvuilla marginaali asettuisi noin 14,3 prosenttiin.

PE-luvuilla (26,0x) mitattuna Fastenalin osake näyttäisi olevan kalliisti hinnoiteltu. Osakkeen hinnassa näkyykin se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta, vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, sillä ei ole juurikaan velkaa ja siitäkin huolimatta pääoman tuotto on erinomaisella tasolla. Eli kuten sanonta kuuluu, niin laatua ei saa halvalla.

fast-roe-roi-q12020

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin Fastenal:n oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 25 prosentissa ja ROI 35 – 45 prosentin haarukassa jo pitkään. Eikä tuottolukuja ole tarvinnut kohentaa velkavipua käyttämällä.

Tase

Taseessa nousee esiin se, ettei yhtiöllä ole yhtään liikearvoa. Eli yhtiö on pystynyt kasvamaan orgaanisesti eikä mahdollisista yrityskaupoista ole kertynyt liikearvoa taseeseen.

fast-velkaisuus-q12020

Toinen merkittävä huomio on pieni velkaisuuden määrä. Itse asiassa korollista velkaa on ollut taseessa vasta vuodesta 2014 alkaen. Parina viime vuotena velan määrä on noussut toimintojen kehittämiseen käytettyjen panostusten sekä uuden kirjanpitosäännöstön (leasingvastuut kirjataan nyt korollisiksi veloiksi) johdosta.

Nykyinen velan määrä on sellainen, jonka yhtiö voisi maksaa pois yhden vuoden tuloksellaan tai vapaalla rahavirrallaan. Vähäisestä velan määrästä johtuen Fastenal:n velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 65 – 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentissa.

Rahavirta

Fastenal:n liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Viimeisen 9 vuoden aikana liiketoiminnan rahavirta on kasvanut keskimäärin 14,9 prosenttia vuodessa, mitä vielä heikko vuosi 2016 hieman tasaa.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti liiketoiminnan laajentumisen mukaisesti. Investoinnit ovat olleet noin 190 miljoonan dollarin tuntumassa jo vuodesta 2013, joten siinä mielessä meno on tasaista ja ennustettavaa. Vuoden 2019 capex-investoinnit kasvoivat toimintojen kehittämiseen tehtyjen panostusten johdosta.

Yhtiö arvioi tilikauden 2020 capex-investointien olevan noin 155 – 180 miljoonaa dollaria, mikä on pudonnut aiemmasta arviosta (180 – 205 M USD) koronaviruspandemian johdosta.

fast-rahavirta-q12020

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen. Yhtiö on käyttänyt käytännössä kaiken vapaan rahavirran voitonmaksuun, sillä capex-investoinnit sisältävät uusien myymälöiden avaamiset, myyntiautomaattien asennukset yms.

Osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat olleet lähelle plus-miinus nollaa, joten rahavirtojen tulisi kohentua, jotta lainojen lyhennyksiin jäisi varoja. Toisaalta yhtiön velkatilanne on sen verran alhainen, että yhtiö voi helposti ottaa uutta lainaa erääntyvän tilalle. Mikään akuutti tarve velkojen lyhennykselle juuri nyt ei ole.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Fastenalin arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Fastenal on maksanut osinkoa vuodesta 1990 sekä vuosittain nousevaa osinkoa vuodesta 1999 alkaen. Kuten kuvioista nähdään, niin tuloksesta osinkoa on maksettu noin 60 – 70 prosenttia, mutta vapaasta rahavirrasta (FCF) noin 100 prosenttia. Tämä korostaa vain sitä, että sijoittajan on hyvä pitää silmällä vapaata rahavirtaa, jottei osingon suhteen tulisi suuria yllätyksiä.

fast-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fastenal: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 0,250 4/2019 0,215 4/2018 0,185
7/2020 (e) 0,250 7/2019 0,220 7/2018 0,200
10/2020 (e) 0,250 10/2019 0,220 10/2018 0,200
1/2021 (e) 0,275 1/2020 0,250 1/2019 0,215
YHTEENSÄ 1,025 0,905 0,800
+13,3% +13,1% +20,3%

Tammikuussa 2020 Fastenal nosti yllättäen kvartaaliosinkoaan 0,22 dollarista 0,25 dollariin. Yllättäen siksi, että vanhaa 0,22 dollarin osinkoa oli ehditty maksaa vasta kahden kvartaalin kerran.

Q2:n osinko on 0,25 dollaria, ja se irtoaa 27.4.2020 ja maksetaan 26.5.2020. Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan heinäkuun 8 – 13 päivien aikoihin ja arvioin sen olevan 0,25 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta.

Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta. Yhtiö kertoi, että sen tavoitteena on ylläpitää osinkoa koronaviruspandemian aikanakin, mutta omien osakkeiden ostot ovat nyt keskeytyneet.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,025 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (34,54 USD) antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+562) ja osingoilla (-431). Oikaisu on yhteensä +131 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +31 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 579 M USD.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (15.4.2020) 34,54 36,95 26,15 27,35 23,49 20,41 23,78 23,76
Lkm (000) 575 300 574 400 574 400 576 600 578 316 584 090 594 626 595 368
Markkina-arvo (Mrd) 19,87 21,22 15,02 15,77 13,58 11,92 14,14 14,14
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 300 1 367 5 350 5 334 4 965 4 391 3 962 3 869 3 734 3 326
Liikevoitto 240 271 1 030 1 057 999 882 796 829 788 713
Nettotulos 178 203 765 791 752 548 499 516 494 449
Marginaali 13,7% 14,9% 14,3% 14,8% 15,1% 12,5% 12,6% 13,3% 13,2% 13,5%
EPS 0,31 0,35 1,33 1,38 1,31 0,95 0,86 0,88 0,83 0,75
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 292 175 167 117 113 129 114 59
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 774 3 625 3 155 2 794 2 556 2 403 2 245 2 017
Tase yhteensä 4 066 3 800 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076
Oma pääoma 2 788 2 666 2 303 2 097 1 933 1 801 1 915 1 773
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 699 591 500 415 390 365 90 0
Muut vastuut 579 543 519 399 346 366 354 303
Tase yhteensä 4 066 3 800 3 322 2 911 2 669 2 532 2 359 2 076
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 775 843 674 585 514 547 499 416
Investoinnit: Capex -175 -246 -176 -120 -189 -155 -189 -206
Vapaa rahavirta (FCF) 600 597 498 465 325 392 310 210
Investoinnit: Muut -125 7 2 -59 1 -26 0 4
Investointien jälkeen 475 604 500 406 326 366 310 214
Rahoitus: Voitonjako -675 -440 -532 -442 -371 -598 -340 -234
Rahoitus: Muut 200 -155 85 35 30 260 90 0
Rahavarojen muutos 0 9 53 -1 -15 28 60 -20
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,000 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,000 0,870 0,770 0,640 0,600 0,560 0,500 0,400
Osinkotuotto 2,9% 2,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,7% 2,1% 1,7%
Osinko/nettotulos 75,2% 63,2% 58,8% 67,3% 69,5% 63,4% 60,2% 53,0%
Osinko/FCF 95,9% 83,7% 88,8% 79,4% 106,8% 83,4% 95,9% 113,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 31,9 36,7 28,6 33,6 31,7
PE (3v) 25,8 30,5 25,0 30,3 27,0 24,5 31,1 34,6
PE 26,0 26,8 20,0 28,8 27,2 23,1 28,6 31,5
EV/EBIT 19,7 20,5 15,4 18,2 17,4 14,7 17,9 19,8
Oma pääoma/osake 4,85 4,64 4,01 3,64 3,34 3,08 3,22 2,98
P/B 7,13 7,96 6,52 7,52 7,03 6,62 7,38 7,98
ROE 28,1% 31,8% 34,2% 27,2% 26,7% 27,8% 26,8% 26,9%
ROI 30,5% 34,9% 37,6% 36,5% 35,5% 39,8% 41,7% 42,8%
Omavaraisuusaste 68,6% 70,2% 69,3% 72,0% 72,4% 71,1% 81,2% 85,4%
Gearing 14,6% 15,6% 14,5% 14,2% 14,3% 13,1% -1,3% -3,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 31,25 36,95 32,67 32,59 32,16 26,15 29,01 24,07 27,30 27,35
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,025 1,000 0,895 0,880 0,875 0,860 0,815 0,800 0,785 0,770
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 3,3% 2,8% 3,3% 2,9% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,39 1,38 1,36 1,33 1,35 1,31 1,23 1,13 1,02 0,95
PE 22,5 26,8 24,0 24,5 23,9 20,0 23,7 21,3 26,7 28,8
EV/EBIT 17,4 20,5 18,3 18,7 18,5 15,4 17,5 15,1 17,7 18,2
ROE 31,6% 31,8% 31,9% 32,3% 33,8% 34,2% 32,5% 30,8% 28,3% 27,2%
ROI 33,0% 34,9% 35,2% 35,0% 36,1% 37,6% 37,5% 36,8% 36,7% 36,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus