Finnair Oyj

Viimeksi päivitetty 3.5.2020

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 0,45 miljardia euroa ja sillä on noin 6 800 työntekijää.

Finnair saa rahtituottoja matkustajakoneiden ruumissa kulkevasta rahdista. Finnair on erikoistunut erikoiskäsittelyä vaativan rahdin, kuten helposti pilaantuvien kala- ja äyriäistuotteiden sekä lääkkeiden vietiin Aasiaan.

Finnair on osa oneworld-allianssia, mikä kasvattaa Finnairin verkoston yli 1000 kohteeseen yli 160 maassa.

Finnairin historia alkoi vuonna 1923, kun Aero perustettiin. Sodan jälkeen Aeron osake-enemmistö siirtyi Suomen valtiolle. Aero käytti Finnair-nimeä markkinoinnissa jo vuonna 1953, mutta yhtiön nimimuutos tapahtui vasta 15 vuotta myöhemmin vuonna 1968. Aasian valloituksen yhtiö aloitti 1970-luvun puolivälissä, kun yhtiö aloitti suorilla lennoilla Bankongiin.

Osake ja omistajat

Finnair listattiin Helsingin pörssiin toukokuussa 1981 ja osakkeen tunnus on FIA1S.

Finnarin suurin omistaja on edelleen Suomen valtio, sillä Valtioneuvoston kanslia omistaa yhtiöstä 55,8 prosentin osuuden. Kevalla on 4,9 prosentin omistusosuus ja muiden osuudet jäävät varsin pieniksi.

Finnairin toimitusjohtajana aloitti 1.1.2019 Topi Manner (s. 1974), joka ennen Finnairille tuloa toimi Nordeassa eri johtotehtävissä. Ennen Topia Finnairin toimitusjohtajana toimi Pekka Vauramo (2013 – 2018), joka siirtyi Metson toimitusjohtajaksi.

Toimintaympäristö

Finnair kertoo, että sen kasvustrategian ytimessä on Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen kasvavan kysynnän hyödyntäminen. Strategia perustuu Aasian kasvaviin markkinoihin, nopeimpiin yhteyksiin Aasian ja Euroopan välillä sekä kustannustehokkaaseen operointiin.

Taloudellisen ja poliittisen painopisteen vähittäinen siirtyminen USA:sta Aasiaan on yksi voimakkaimmista ilmailualaan vaikuttavista trendeistä. Aasialaiset yritykset globalisoituvat ja niiden painoarvo maailmalla kasvaa. Samalla keskiluokka ja heidän matkustusintonsa kasvaa monissa Aasian maassa. Myös kilpailu kovenee paikallisten lentoyhtiöiden aloittaessa kansainväliset lennot.

Lentotoimialan sääntely lisääntyy mm. päästö- ja meluvaatimusten kiristyessä.

Lentoliikenne on syklinen toimiala, johon globaali talouden tilanne vaikuttaa merkittävästi. Lisäksi lentoyhtiöt joutuvat tekemään merkittävimmät investointinsa vuosia etukäteen ennen kuin lentolaivue on käytettävissä tuottojen tekemiseen. Kapasiteettisuunnitelmat tulee tehdä usein kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, jona aikana markkinatilanne voi muuttua monestakin eri tekijästä johtuen.

Liiketoiminnalle on luonteenomaista

  • kova kilpailu
  • kapeat marginaalit
  • korkeat kiinteät kustannukset
  • korkeat investoinnit

Finnairin tulokseen vaikuttaa operatiivisen toiminnan ja markkinatilanteen lisäksi polttoaineen hinnan kehitys. Polttoainekustannukset ovat yhtiön suurin yksittäinen kuluerä.

Yhtiö altistuu valuuttakurssiriskeille mm. polttoaineostoista, lentokoneostoista ja -leasingmaksuista. Yhtiö käyttää johdannaisia valuuttakurssien ja polttoaineiden hintojen muutoksia vastaan.

Korkeat investoinnit rahoitetaan usein vieraalla pääomalla, joten korkotason voimakkaat muutokset voivat merkittävästi vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn. Finnair käyttää myös johdannaisia suojautuakseen korkojen muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus