Finnair: Arvonmääritys

Päivitetty 6.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.12.2019: 5,59 euroa

Laskennan parametrit

Finnair on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Finnair: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 47,5 50,0 -2,5
EPS 0,372 0,392 -0,020
Osinko 0,274 0,274 0,000
Oma pääoma 723,0
Oma pääoma/osake 5,667

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. Lisäksi oman pääoman tuottovaatimusta on nostettu 0,7 prosenttiyksiköllä yhtiön pienen koon vuoksi. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,70%   1,25% + 1,0*5,75% + 0,7%
Osakkeita 127 577   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,40%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,09%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 60,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,70 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,70 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,70 %).

finnair-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 4,03 12,82 7,09 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59
Nettotulos 85,2 169,5 101,7 47,5 49,1 50,8 52,5 54,3
Muutos % -5,0% 98,9% -40,0% -53,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
EPS 0,66 1,32 0,79 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43
PE 6,1 9,7 8,9 15,0 14,5 14,0 13,6 13,1
Osinko 0,10 0,30 0,27 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26
Osinkotuotto 2,5% 2,3% 3,9% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 4,7%
Oma pääoma 5,13 6,37 5,63 5,65 5,81 5,98 6,15 6,33
P/B 0,79 2,01 1,26 0,99 0,96 0,94 0,91 0,88
ROE 14,9% 23,0% 13,2% 6,6% 6,7% 6,8% 6,8% 6,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (5,59 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,70 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 47,5 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 49,1 ja 50,8 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus