Finnair: Ennusteet

Päivitetty 16.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. HUOM! Vuosien 2018 ja 2019 tuloksiin vaikuttaa IFRS 16-standardin käyttöönotto, joten tätä aikaisemmat kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

finnair-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Koronaviruksen etenemisen myötä useat maat ovat asettaneet lentokieltoja. Tämän johdosta Finnair on perunut useita lentoja. Yhtiön tilannetta tulee seurata yhtiön omien tiedotteiden pohjalta, jotka on nähtävissä osoitteessa:

https://company.finnair.com/fi/media/kaikki-tiedotteet

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Finnairilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihtonsa Aasian, P-Amerikan, Euroopan ja kotimaan kesken. Finnair: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Aasian ja Euroopan liikenne on ollut tasaisen vahvaa ja P-Amerikan kehitys lähti hyvään kasvuun Q2:lla. Rahtien liikevaihto kääntyi Q3:lla laskuun, mutta matkapalveluiden kysyntä puolestaan piristyi haastavan H1:n jälkeen.

Liikennemääriin vaikutti myös seuraavat tekijät:

  • Maailman talouden epävarmuus heijastui markkinatilanteeseen
  • Markkinaosuus vahvistui sekä Aasian että Euroopan liikenteessä
  • Kilpailu on edelleen kireää Euroopassa
  • Hong Kong:n kysyntä heikkeni

Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat uusien koneiden myötä 11,3 prosenttia. Matkustajamäärät nousivat (+10,3 %) eli kasvua tuli ASK:ia vähemmän. Tämän johdosta matkustajakäyttöaste laski hieman 81,7 prosenttiin (2018: 81,6 %).

Yhtiö ei ole antanut liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2020 koronaviruksen leviämisen johdosta.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos oli tappiollinen, jota painoi mm. kapasiteetin lisäyksestä tulleet lisäkulut ja käyttöasteiden lasku. Myös polttoaineen hinnan nousu painoi tulosta. Finnairin toiminnalliset kulut kasvoivat 8,9 prosenttia vertailukaudesta.

Q2:n tulos oli voitollinen, mutta se jäi vertailukaudesta 5,7 prosenttia. Liikevaihdon noin 10 prosentin lisä katosi polttoaineiden (+24 %), toiminnallisten kulujen (+9 %) sekä huoltokulujen (+39 %) kasvun myötä.

Q3:n tulos laski 18 prosenttia, missä Q2:n tavoin tulosta rasitti polttoainekulujen (+16,8 %) sekä muiden kulujen nousu.

Q4:n tulos laski peräti 52,4 prosenttia. Yhtiö kertoi, että ”Heikentynyt lentorahdin kysyntä painoi selvästi Finnairin rahtituottoja. Markkinan pehmeneminen oli havaittavissa erityisesti Finnairin keskeisillä rahtimarkkinoilla Aasiassa”. Lisäksi syksyn lakot ja tukilakot vaikuttivat negatiivisesti tuottoihin. Ja kuten muillakin kvartaaleilla, niin myös Q4:n tulosta rasitti polttoaine- ja muiden kulujen nousu.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennustetta ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus