Finnair: Ennusteet

Päivitetty 4.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. HUOM! Vuosien 2018 ja 2019 tuloksiin vaikuttaa IFRS 16-standardin käyttöönotto, joten tätä aikaisemmat kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

finnair-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Finnair arvioi näkymissään, että se suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 11 – 12 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos on 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019, olettaen että polttoaineen hinta ja valuuttakurssit eivät muutu merkittävästi (2018: 218,4 ja 7,7%).

Finnairin kausiluonteisesti vahvimman Q3:n näkymät ovat edelleen vahvat, mutta erityisesti rahtikysynnän osalta epävarmuus on lisääntynyt.

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Finnairilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihtonsa Aasian, P-Amerikan, Euroopan ja kotimaan kesken. Finnair: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Aasia 1 340,0 310,5 400,0 326,7 302,8 1 236,2 295,1 362,8 293,7 284,6
Muutos (%) 8,4% 5,2% 10,3% 11,2% 6,4% 12,5% 5,8% 11,0% 14,5% 20,5%
P-Amerikka 212,5 47,6 65,0 58,4 41,5 170,4 38,9 52,3 40,0 39,2
Muutos (%) 24,7% 22,4% 24,3% 46,0% 5,9% 14,8% 7,2% 17,3% 16,3% 18,4%
Eurooppa 1 220,0 286,0 355,0 337,0 242,0 1 136,3 272,4 330,0 305,6 228,3
Muutos (%) 7,4% 5,0% 7,6% 10,3% 6,0% 6,1% 3,6% 6,5% 6,0% 9,0%
Kotimaa 185,0 50,6 35,0 43,6 55,8 184,4 51,2 33,9 42,8 56,5
Muutos (%) 0,3% -1,2% 3,2% 1,9% -1,2% 2,0% -0,2% 1,8% 1,9% 4,2%
Kohdistamaton 107,5 24,5 25,0 27,2 30,8 122,4 25,9 27,9 36,1 32,5
YHTEENSÄ 3 065,0 719,2 880,0 792,9 672,9 2 849,7 683,5 806,9 718,2 641,1
Muutos (%) 7,6% 5,2% 9,1% 10,4% 5,0% 10,9% 5,9% 9,7% 13,4% 15,6%
Liiketulos (ebit) 150,0 19,7 100,0 47,9 -17,6 256,3 73,1 115,5 50,8 16,9
Muutos (%) -41,5% -73,1% -13,4% -5,7% 14,0%
Marginaali 4,9% 2,7% 11,4% 6,0% -2,6% 9,0% 10,7% 14,3% 7,1% 2,6%

Q1-Q2/2019 liikevaihto kasvoi +7,8 prosenttia. Kasvua tuli erityisesti Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä. Rahdin liikevaihto kehittyi Q1:llä vielä hyvin, mutta Q2:lla rahti ja matkapalvelut kärsivät vaikeammasta markkinaympäristöstä.

Liikennemääriin vaikutti myös seuraavat tekijät:

 • Maailman talouden epävarmuus heijastui markkinatilanteeseen
 • Markkinaosuus vahvistui sekä Aasian että Euroopan liikenteessä
 • Kilpailu on edelleen kireää Euroopassa

Matkustajamäärien kasvu (+9 %) jäi kuitenkin alle kapasiteetin kasvun yhtiön saadessa käyttöön kaksi uutta A350-konetta. Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoi tämän myötä +12,7 prosenttia, mikä myös painoi matkustajakäyttöastetta -2,2 prosenttiyksikköä 80,5 prosenttiin.

Finnair odottaa liikevaihdon kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019. Ja kapasiteettia yhtiö lisää noin +11 – 12 prosenttia vuoden 2019 aikana. Tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen tältä pohjalta noin +7,6 prosentin kasvuun. Kauppasota ja siitä aiheutuva maailman talouden hidastuminen vaikuttaisi liikevaihdon kehitykseen, mikä alkaisi näkymään Q4:n luvuissa.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3 000 – 3 150 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös liiketulos sekä liiketulosmarginaali. IFRS 16-standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö julkisti päivitetyt tiedot vuodelta 2018. Standardilla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen, joten tästä syystä vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole laskettu.

Q1:n liiketulos oli tappiollinen, jota painoi mm. kapasiteetin lisäyksestä tulleet lisäkulut ja käyttöasteiden lasku. Myös polttoaineen hinnan nousu painoi tulosta. Finnairin toiminnalliset kulut kasvoivat 8,9 prosenttia vertailukaudesta.

Q2:n tulos oli voitollinen, mutta se jäi vertailukaudesta -5,7 prosenttia. Liikevaihdon noin +10 prosentin lisä katosi polttoaineiden (+24 %), toiminnallisten kulujen (+9 %) sekä huoltokulujen (+39 %) kasvun myötä.

Yhtiö arvioi, että vertailukelpoinen liiketulos olisi 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta (2018: 218,4 ja 7,7 %). Ennustamaani liikevaihtoon nähden tämä tarkoittaisi noin 135 – 190 miljoonan dollarin tulosta. Alkuvuoden 2019 aikana vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olleet varsin pienet, joten edellä laskettu tuloshaarukka on ihan kelpo liiketulosennuste.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 135 – 190 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 150,0 19,7 100,0 47,9 -17,6 256,3 73,1 115,5 50,8 16,9
Rahoituskulut (netto) -80,0 -20,2 -20,0 -8,9 -30,9 -129,1 -31,1 -27,8 -70,1 -0,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 70,0 -0,5 80,0 39,0 -48,5 127,2 42,0 87,7 -19,3 16,8
Verot -15,0 -1,9 -15,0 -7,8 9,7 -25,5 -8,6 -17,5 3,9 -3,3
Nettotulos 55,0 -2,4 65,0 31,2 -38,8 101,7 33,4 70,2 -15,4 13,5

IFRS 16-standardin käyttöönotto lisäsi rahoituskuluja merkittävästi ja standardilla oli myös yleinen vaikutus tulokseen. Arvioin rahoituskulujen olevan nyt noin -80 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 40 – 75 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten polttoaineen hinta kehittyy tulevina vuosina? Muutaman viime vuoden aikana lentoliiketoiminta on saanut nauttia alhaisista polttoaineiden hinnoista, mutta nyt hintataso on lähtenyt selvään nousuun.
 • Miten globaali talous kehittyy ja miten se vaikuttaa Aasian matkojen kysyntään?
 • Ilmastokokous päätti päästöjen merkittävistä vähentämisistä. Miten tämä vaikuttaa lentoliiketoimintaan ja millaisia vaatimuksia sieltä tulee päästöjen vähentämiseen?
 • Yhtiö aikoo tehdä normaalia ylläpitotoimintaa noin 200 miljoonan euron edestä vuosina 2020 ja 2021. Miten tämä tai muut isot investoinnit vaikuttavat yhtiön rahavirtoihin ja esimerkiksi osingonmaksukykyyn?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +2,8…3,2 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali putoaa kauppasodan yms. muiden tekijöiden johdosta noin 4,8 – 5,4 prosenttiin
 • rahoituskulut ovat noin -90…-100 miljoonaa euroa
 • veroaste on noin 20 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 250 3 150 750 900 800 700
Muutos (%) 3,2% 2,8% 4,3% 2,3% 0,9% 4,0%
Liiketulos (ebit) 175,0 150,0 20,0 110,0 40,0 -20,0
Muutos (%) 16,7% 0,0% 1,5% 10,0% -16,5%
Marginaali 5,4% 4,8% 2,7% 12,2% 5,0% -2,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 175,0 150,0 20,0 110,0 40,0 -20,0
Rahoituskulut (netto) -100,0 -90,0 -25,0 -25,0 -20,0 -20,0
Tulos ennen veroja 75,0 60,0 -5,0 85,0 20,0 -40,0
Verot -15,0 -15,0 0,0 -15,0 -5,0 5,0
Nettotulos 60,0 45,0 -5,0 70,0 15,0 -35,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset