Finnair: Ennusteet

Päivitetty 22.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Q1/2019 tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen arviolta 10.5. – 19.5.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

finnair-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Finnair arvioi näkymissään, että se suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Finnairilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihtonsa Aasian, P-Amerikan, Euroopan ja kotimaan kesken. Finnair: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2016 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Aasia 1 325,0 320,0 390,0 315,0 300,0 1 236,2 295,1 362,8 293,7 284,6
Muutos (%) 7,2% 8,4% 7,5% 7,3% 5,4% 12,5% 5,8% 11,0% 14,5% 20,5%
P-Amerikka 185,0 43,0 57,0 43,0 42,0 170,4 38,9 52,3 40,0 39,2
Muutos (%) 8,6% 10,5% 9,0% 7,5% 7,1% 14,8% 7,2% 17,3% 16,3% 18,4%
Eurooppa 1 170,0 280,0 340,0 315,0 235,0 1 136,3 272,4 330,0 305,6 228,3
Muutos (%) 3,0% 2,8% 3,0% 3,1% 2,9% 6,1% 3,6% 6,5% 6,0% 9,0%
Kotimaa 190,0 53,5 35,0 44,0 57,5 184,4 51,2 33,9 42,8 56,5
Muutos (%) 3,0% 4,5% 3,2% 2,8% 1,8% 2,0% -0,2% 1,8% 1,9% 4,2%
Kohdistamaton 120,0 28,5 28,0 33,0 30,5 107,3 25,4 22,2 32,9 26,8
YHTEENSÄ 2 990,0 725,0 850,0 750,0 665,0 2 834,6 683,0 801,2 715,0 635,4
Muutos (%) 5,5% 6,1% 6,1% 4,9% 4,7% 10,4% 5,8% 8,9% 12,9% 14,6%
Liiketulos (ebit) 180,0 20,0 110,0 50,0 0,0 207,5 55,9 105,7 39,9 6,0
Muutos (%) -13,3% -64,2% 4,1% 25,3% -100,0% -7,7% 137,9% -13,5% -55,2%
Marginaali 6,0% 2,8% 12,9% 6,7% 0,0% 7,3% 8,2% 13,2% 5,6% 0,9%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto on kasvanut parhaiten Aasian ja P-Amerikan liikenteessä, jonne yhtiön saanut lisättyä kapasiteettia. Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoi +14,8 prosenttia. Sen sijaan matkustajakäyttöaste laski -1,5 prosenttiyksikköä 81,8 prosenttiin.

Matkustajatuotot kasvoivat 11,1 prosenttia ja lisämyynti 11,2 prosenttia. Istumapaikkojen ennakkovaraukset, matkustusluokan korotukset, lisämatkatavaroiden varaukset ja vähittäismyynti kasvoivat. Suurin lisämyynti muodostuu istumapaikkojen ennakkovarauksista.

Finnair arvioi, että liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019. Ja kapasiteettia yhtiö lisää noin +10 prosenttia vuoden 2019 aikana. Tein vuoden 2019 ennusteen tältä pohjalta siitä ajatuksesta, että kapasiteetin lisäys tapahtuu tasaisesti vuoden edetessä.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 2 900 – 3 050 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös liiketulos sekä liiketulosmarginaali.

Liiketulokseen vaikuttaa kertaluontoisena eränä ”lentokone- ja muiden transaktioiden myyntivoitot”, joita vuonna 2018 oli +42,7 miljoonaa euroa ja ne tulivat lähes kokonaan Q4/2018 aikana. Yhtiön kulut ovat nousussa mm. kapasiteetin lisäyksen johdosta, mutta etenkin polttoaineen voimakkaan hinnan nousun johdosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 150 – 190 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 180,0 20,0 110,0 50,0 0,0 207,5 55,9 105,7 39,9 6,0
Rahoituskulut (netto) -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -18,9 -4,5 -5,1 -5,2 -4,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 160,0 15,0 105,0 45,0 -5,0 188,6 51,4 100,6 34,7 1,9
Verot -33,0 -3,0 -21,0 -9,0 0,0 -37,9 -10,5 -20,1 -6,9 -0,4
Nettotulos 127,0 12,0 84,0 36,0 -5,0 150,7 40,9 80,5 27,8 1,5

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -20 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 100 – 130 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten polttoaineen hinta kehittyy tulevina vuosina? Muutaman viime vuoden aikana lentoliiketoiminta on saanut nauttia alhaisista polttoaineiden hinnoista, mutta nyt hintataso on lähtenyt selvään nousuun.
  • Miten globaali talous kehittyy ja miten se vaikuttaa Aasian matkojen kysyntään?
  • Ilmastokokous päätti päästöjen merkittävistä vähentämisistä. Miten tämä vaikuttaa lentoliiketoimintaan ja millaisia vaatimuksia sieltä tulee päästöjen vähentämiseen?
  • Yhtiö aikoo tehdä normaalia ylläpitotoimintaa noin 200 miljoonan euron edestä vuosina 2020 ja 2021. Miten tämä tai muut isot investoinnit vaikuttavat yhtiön rahavirtoihin ja esimerkiksi osingonmaksukykyyn?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto kasvaa noin +3,3…3,6 prosenttia per vuosi
  • liiketulosmarginaali on noin 6,1-6,3 prosenttia
  • veroaste on noin 20 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 200 3 090 750 875 775 690
Muutos (%) 3,6% 3,3% 3,4% 2,9% 3,3% 3,8%
Liiketulos (ebit) 200,0 190,0 20,0 115,0 55,0 0,0
Muutos (%) 5,3% 5,6% 0,0% 4,5% 10,0%
Marginaali 6,3% 6,1% 2,7% 13,1% 7,1% 0,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 200,0 190,0 20,0 115,0 55,0 0,0
Rahoituskulut (netto) -25,0 -22,0 -6,0 -6,0 -5,0 -5,0
Tulos ennen veroja 175,0 168,0 14,0 109,0 50,0 -5,0
Verot -35,0 -34,0 -2,0 -22,0 -10,0 0,0
Nettotulos 140,0 134,0 12,0 87,0 40,0 -5,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

finnair-kvartaalituloslaskelma-q42018