Finnair: Ennusteet

Päivitetty 3.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. HUOM! Vuosien 2018 ja 2019 tuloksiin vaikuttaa IFRS 16-standardin käyttöönotto, joten tätä aikaisemmat kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia.

finnair-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Koronaviruksen etenemisen myötä useat maat ovat asettaneet lentokieltoja. Tämän johdosta Finnair on perunut noin 90 prosenttia huhtikuun lennoista. Yhtiön tilannetta tulee seurata yhtiön omien tiedotteiden pohjalta, jotka on nähtävissä osoitteessa:

https://company.finnair.com/fi/media/kaikki-tiedotteet

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Finnairilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihtonsa Aasian, P-Amerikan, Euroopan ja kotimaan kesken. Finnair: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Aasia 232,6 232,6 1 328,2 320,7 378,0 326,7 302,8
Muutos (%) -82,5% -100,0% -100,0% -100,0% -23,2% 7,4% 8,7% 4,2% 11,2% 6,4%
P-Amerikka 39,8 39,8 217,1 51,6 65,6 58,4 41,5
Muutos (%) -81,7% -100,0% -100,0% -100,0% -4,1% 27,4% 32,6% 25,4% 46,0% 5,9%
Eurooppa 219,5 219,5 1 259,5 319,0 361,5 337,0 242,0
Muutos (%) -82,6% -100,0% -100,0% -100,0% -9,3% 10,8% 17,1% 9,5% 10,3% 6,0%
Kotimaa 46,6 46,6 187,9 53,6 34,9 43,6 55,8
Muutos (%) -75,2% -100,0% -100,0% -100,0% -16,5% 1,9% 4,7% 2,9% 1,9% -1,2%
Kohdistamaton 1 011,5 538,8 350,0 100,0 22,7 105,0 16,7 30,3 27,2 30,8
YHTEENSÄ 1 550,0 538,8 350,0 100,0 561,2 3 097,7 761,6 870,3 792,9 672,9
Muutos (%) -50,0% -29,3% -59,8% -87,4% -16,6% 8,7% 11,4% 7,9% 10,4% 5,0%
Liiketulos (ebit) -303,0 47,6 -75,0 -180,0 -95,6 160,0 34,8 94,9 47,9 -17,6
Muutos (%) 36,8% -37,6% -52,4% -17,8% -5,7%
MARGINAALI -19,5% 8,8% -21,4% -180,0% -17,0% 5,2% 4,6% 10,9% 6,0% -2,6%

Q1:n liikevaihto laski 16,6 prosenttia, mitä painoi koronaviruspandemian eteneminen.

Finnair on supistanut lentojaan noin 90 prosenttia tavanomaisesta huhtikuun alusta alkaen aina siihen asti, kunnes tilanne paranee. Yhtiö arvioi, että lentoliikenteen elpyminen alkaa vaiheittain heinäkuun 2020 alusta, mutta elpymisen nopeutta ei vielä pystytä arvioimaan. Näin myös H2/2020 näkyvyys on edelleen heikko.

Yhtiö myös arvioi, että akuutin kriisin jälkeen edessä on noin 2 – 3 vuoden siirtymäaika uuteen normaaliin. Mikä ”uusi normaali” tulee sitten olemaankaan…?

Tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että Q2:n olisi todella murheellinen alhaisen käyttöasteen johdosta. Toivottavasti lentoja voidaan taas aloittaa heinäkuusta alkaen, mutta kysymys on oikeastaan se, että paljonko lennoilla tulee olemaan matkustajia. Mikäli ihmiset eivät uskalla tai heillä ei ole taloudellisten vaikeuksien johdosta mahdollisuuksia tehdä lomamatkoja, niin liikevaihdon toipuminen voi kestää pitkäänkin. Lisäksi talouden taantuma painaa todennäköisesti myös liikematkustusta.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 1,2 – 1,6 miljardia euroa. Tämä siis siitä ajatuksesta, että lentoliikenne alkaa palautumaan H2/2020 aikana.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos jäi noin 96 miljoonaa euroa tappiolliseksi liikevaihdon laskun vetämänä.

Yhtiö arvioi, että se tekee tällä hetkellä vertailukelpoista liiketulostappiota noin 2 miljoonan euron edestä per päivä koko Q2:n ajan. Se tarkoittaisi karkeasti laskien noin 180 miljoonan euron tappiota.

Vuoden toisella puoliskolla tuloksentekokykyyn vaikuttaa lentoliikenteen toipuminen sekä liikevaihdon kehitys. Polttoaineen hintojen lasku tukee tuloskehitystä, mikäli lentoliikenne pääsee taas jaloilleen. Finnair on ryhtynyt toimiin kulujen alentamiseksi mm. lomauttamalla henkilökuntaansa. Yhtiö arvioi, että lomautukset jatkuisivat myös heinäkuussa.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on -250…-450 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) -303,0 47,6 -75,0 -180,0 -95,6 160,0 34,8 94,9 47,9 -17,6
Rahoituskulut (netto) -163,0 -25,4 -25,0 -30,0 -82,6 -67,0 -4,3 -22,9 -8,9 -30,9
Tulos ennen veroja -466,0 22,2 -100,0 -210,0 -178,2 93,0 30,5 72,0 39,0 -48,5
Verot 93,5 -4,1 20,0 42,0 35,6 -18,5 -6,0 -14,4 -7,8 9,7
Nettotulos -372,5 18,1 -80,0 -168,0 -142,6 74,5 24,5 57,6 31,2 -38,8
EPS -2,98 0,14 -0,64 -1,34 -1,14 0,49 0,19 0,45 0,24 -0,30

Rahoituskulujen arvioin nousevan yhtiön velkaisuuden kasvun myötä. Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain -325…-500 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Finnair siis arvioi, että akuutin kriisin jälkeen edessä on noin 2 – 3 vuoden siirtymäaika uuteen normaaliin. Tästä syystä arvioin, että vuoden 2019 liikevaihdon taso ylitettäisiin vasta vuoden 2022 jälkeen.

Tulostason arvioin jäävän vuonna 2021 heikoksi, sillä globaalin lentokilpailun voi olettaa olevan kovaa, mikä painaisi marginaaleja. Tuloskehitys kohentuisi vuoden 2022 aikana, mutta olisi edelleen suhteellisen vaatimatonta viime vuosien tasoon nähden.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 2 850 2 650 700 700 675 575
Muutos (%) 7,5% 71,0% 29,9% 100,0% 575,0% 2,5%
Liiketulos (ebit) 116,5 46,0 31,0 30,0 25,0 -40,0
Muutos (%) 153,3% -34,9%
MARGINAALI 4,1% 1,7% 4,4% 4,3% 3,7% -7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 116,5 46,0 31,0 30,0 25,0 -40,0
Rahoituskulut (netto) -66,5 -71,0 -16,0 -17,0 -18,0 -20,0
Tulos ennen veroja 50,0 -25,0 15,0 13,0 7,0 -60,0
Verot -10,0 5,0 -3,0 -2,5 -1,5 12,0
Nettotulos 40,0 -20,0 12,0 10,5 5,5 -48,0
EPS 0,32 -0,16 0,10 0,08 0,04 -0,38

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus