Finnair: Ennusteet

Päivitetty 1.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Finnair raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 15.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

finnair-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Finnair arvioi, että

  • liikevaihto: kasvaa +10 – 11 prosenttia (2017: 2 569 M EUR)
  • vertailukelpoinen liiketulos: jää jonkin verran vuodesta 2017 (2017: 170,4 M EUR)
  • sen kapasiteetti kasvaa +15 prosenttia vuonna 2018
  • sen matkustajamäärät kasvavat noin +12 – 13 prosenttia vuonna 2018

Finnair arvioi lisäksi, että kansainvälinen lentoliikenne kasvaa edelleen ja kilpailu lisääntyy Finnairin päämarkkina-alueilla. Samalla lentopetrolin hinnan tuntuva nousu lisää kustannuksia.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Finnairilla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihtonsa Aasian, P-Amerikan, Euroopan ja kotimaan kesken. Finnair: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Aasia 1 250,0 308,9 362,8 293,7 284,6 1 098,4 278,9 326,9 256,4 236,2
Muutos (%) 13,8% 10,8% 11,0% 14,5% 20,5% 371,6% 19,8%
P-Amerikka 172,5 41,0 52,3 40,0 39,2 148,4 36,3 44,6 34,4 33,1
Muutos (%) 16,2% 12,9% 17,3% 16,3% 18,4% 403,1% 23,1%
Eurooppa 1 140,0 276,1 330,0 305,6 228,3 1 070,8 263,0 310,0 288,4 209,4
Muutos (%) 6,5% 5,0% 6,5% 6,0% 9,0% 362,7% 13,7%
Kotimaa 185,0 51,8 33,9 42,8 56,5 180,8 51,3 33,3 42,0 54,2
Muutos (%) 2,3% 1,0% 1,8% 1,9% 4,2% 275,9% 6,7%
Kohdistamaton 102,5 20,6 22,2 32,9 26,8 70,3 15,9 20,6 12,3 21,5
YHTEENSÄ 2 850,0 698,4 801,2 715,0 635,4 2 568,7 645,4 735,4 633,5 554,4
Muutos (%) 11,0% 8,2% 8,9% 12,9% 14,6% 10,9% 13,2% 14,7% 11,2% 3,4%
Liiketulos (ebit) 175,0 23,4 105,7 39,9 6,0 224,8 23,5 122,2 89,1 -10,0
Muutos (%) -22,2% -0,4% -13,5% -55,2% 93,3% 29,1% 5,8%
Marginaali 6,1% 3,4% 13,2% 5,6% 0,9% 8,8% 3,6% 16,6% 14,1% -1,8%

Q1-Q3 liikevaihto kasvoi +11,9 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajatuotot kasvoivat 12,0 prosenttia ja myös lisämyynti sekä matkapalvelut kasvoivat selvästi. Liikevaihto on kasvanut parhaiten Aasian ja P-Amerikan liikenteessä, jonne yhtiön saanut lisättyä kapasiteettia. Nopeasta kapasiteetin lisäyksestä huolimatta käyttöaste on laskenut maltillisesti noin prosentin verran.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 2 800 – 2 900 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös liiketulos sekä liiketulosmarginaali.

Raportoitu Q1-Q3 liiketulos on laskenut -25 prosenttia, mutta vertailukelpoinen liiketulos on sen sijaan noussut +8,6 prosenttia (160 vs 148 M EUR). Yhtiön kulut ovat nousussa mm. kapasiteetin lisäyksen johdosta, mutta etenkin polttoaineen voimakkaan nousun johdosta. Q3:n lopussa polttoaine oli noin +37 kalliimpaa kuin vuosi sitten.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 170 – 180 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 175,0 23,4 105,7 39,9 6,0 224,8 23,5 122,2 89,1 -10,0
Rahoituskulut (netto) -20,0 -5,6 -5,1 -5,2 -4,1 -13,6 -2,7 -5,3 -5,6 0,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 155,0 17,8 100,6 34,7 1,9 211,2 20,8 116,9 83,5 -10,0
Verot -30,0 -2,6 -20,1 -6,9 -0,4 -41,7 -3,6 -23,4 -16,7 2,0
Nettotulos 125,0 15,2 80,5 27,8 1,5 169,5 17,2 93,5 66,8 -8,0

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 150 – 160 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten polttoaineen hinta kehittyy tulevina vuosina? Muutaman viime vuoden aikana lentoliiketoiminta on saanut nauttia alhaisista polttoaineiden hinnoista, mutta nyt hintataso on lähtenyt selvään nousuun.
  • Miten globaali talous kehittyy ja miten se vaikuttaa Aasian matkojen kysyntään?
  • Ilmastokokous päätti päästöjen merkittävistä vähentämisistä. Miten tämä vaikuttaa lentoliiketoimintaan ja millaisia vaatimuksia sieltä tulee päästöjen vähentämiseen?
  • Yhtiö aikoo tehdä normaalia ylläpitotoimintaa noin 200 miljoonan euron edestä vuosina 2020 ja 2021. Miten tämä tai muut isot investoinnit vaikuttavat yhtiön rahavirtoihin ja esimerkiksi osingonmaksukykyyn?

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 150 3 000 730 840 750 680
Muutos (%) 5,0% 5,3% 4,5% 4,8% 4,9% 7,0%
Liiketulos (ebit) 160,0 150,0 20,0 90,0 40,0 0,0
Muutos (%) 6,7% -14,3% -14,5% -14,9% 0,3% -100,0%
Marginaali 5,1% 5,0% 2,7% 10,7% 5,3% 0,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 160,0 150,0 20,0 90,0 40,0 0,0
Rahoituskulut (netto) -25,0 -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Tulos ennen veroja 135,0 130,0 15,0 85,0 35,0 -5,0
Verot -27,5 -25,0 -2,0 -17,0 -7,0 1,0
Nettotulos 107,5 105,0 13,0 68,0 28,0 -4,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset