Finnair: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 21.2.2020

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista sekä osinkosivulta, jossa on lisätietoa osingoista: https://investors.finnair.com/fi/share/dividend-and-dividend-policy

finnair-osinkohistoria-q42019

Oheisessa kaaviossa on esitetty osakemäärällä (vuodet 2001 – 2008) oikaistu osinko.

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,20 euroa ja se irtoaa 19.3.2020.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Yhtiöllä oli vuonna 2008 osakeanti, jonka johdosta osakemäärä kasvoi 88,8 miljoonasta 128,1 miljoonaan kappaleeseen. Taulukossa on käytetty kerrointa 0,7 laskettaessa osakemäärällä oikaistua osinkoa vuosille 2000 – 2008.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Alkup. osinko Osake­kerroin Oikaistu osinko
2021e 0,210 5,0% 0,210 1 0,210
2020 0,200 -27,0% 0,200 1 0,200
2019 0,274 -8,7% 0,274 1 0,274
2018 0,300 200,0% 0,300 1 0,300
2017 0,100 0,100 1 0,100
2016 0,000 0,000 1 0,000
2015 0,000 0,000 1 0,000
2014 0,000 -100,0% 0,000 1 0,000
2013 0,100 0,100 1 0,100
2012 0,000 0,000 1 0,000
2011 0,000 0,000 1 0,000
2010 0,000 0,000 1 0,000
2009 0,000 -100,0% 0,000 1 0,000
2008 0,175 150,0% 0,250 0,700 0,175
2007 0,070 -60,0% 0,100 0,700 0,070
2006 0,175 150,0% 0,250 0,700 0,175
2005 0,070 0,0% 0,100 0,700 0,070
2004 0,070 -33,3% 0,100 0,700 0,070
2003 0,105 114,3% 0,150 0,700 0,105
2002 0,049 -82,5% 0,070 0,700 0,049
2001 0,280 60,0% 0,400 0,700 0,280
2000 0,175 0,250 0,700 0,175

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus