Finnair: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 9.4.2020

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista sekä osinkosivulta, jossa on lisätietoa osingoista: https://investors.finnair.com/fi/share/dividend-and-dividend-policy

finnair-osinkohistoria-q42019c

Oheisessa kaaviossa on esitetty osakemäärällä (vuodet 2001 – 2008) oikaistu osinko.

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Finnair tiedotti, että se peruu aiemmin ilmoitetun 0,20 euron osingon, joten vuonna 2020 osinkoa ei makseta. Arvioin myöskin ettei vuonna 2021 makseta osinkoa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Yhtiöllä oli vuonna 2008 osakeanti, jonka johdosta osakemäärä kasvoi 88,8 miljoonasta 128,1 miljoonaan kappaleeseen. Taulukossa on käytetty kerrointa 0,7 laskettaessa osakemäärällä oikaistua osinkoa vuosille 2000 – 2008.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Alkup. osinko Osake­kerroin Oikaistu osinko
2021e 0,000 0,000 1 0,000
2020 0,000 -100,0% 0,000 1 0,000
2019 0,274 -8,7% 0,274 1 0,274
2018 0,300 200,0% 0,300 1 0,300
2017 0,100 0,100 1 0,100
2016 0,000 0,000 1 0,000
2015 0,000 0,000 1 0,000
2014 0,000 -100,0% 0,000 1 0,000
2013 0,100 0,100 1 0,100
2012 0,000 0,000 1 0,000
2011 0,000 0,000 1 0,000
2010 0,000 0,000 1 0,000
2009 0,000 -100,0% 0,000 1 0,000
2008 0,175 150,0% 0,250 0,700 0,175
2007 0,070 -60,0% 0,100 0,700 0,070
2006 0,175 150,0% 0,250 0,700 0,175
2005 0,070 0,0% 0,100 0,700 0,070
2004 0,070 -33,3% 0,100 0,700 0,070
2003 0,105 114,3% 0,150 0,700 0,105
2002 0,049 -82,5% 0,070 0,700 0,049
2001 0,280 60,0% 0,400 0,700 0,280
2000 0,175 0,250 0,700 0,175

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus