Finnair sijoituskohteena

Päivitetty 1.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Finnair raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 15.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 0,9 miljardia euroa ja sillä on noin 5 900 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FINNAIR Ennuste
Osake (31.12.2018) 7,09 Osinko 12 kk 0,30
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 2 850 (+11,0%) Osinko/EPS 19% 4v ka
Nettotulos (M) 125 (-26,0%) Osinko/FCF -33% 4v ka
EPS 0,98 Omav.aste 31%
PE 7,3 Gearing 71%
EV/EBIT 9,1 ROE 14,0%
PB 0,94 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations

Yhteenveto

FINNAIR1.1.2019 | 7,09 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Finnairin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti yhtiön heikko osinkohistoria sekä taseen kunto. Pisteitä lähtee myös tappiollisten vuosien seurauksena.

Finnairin vuosi 2017 oli ennätyksellinen. Liikevaihto ja raportoitu nettotulos olivat korkeimmillaan ainakin vuodesta 2008 alkaen. Yhtiö kertoi, että suotuisa markkinaympäristö myötävaikutti vuoden 2017 kasvuun.

Finnnair kertoo myös, että ”matkustajaliikenteemme kasvua siivittivät myös oikein ajoitetut kapasiteettilisäykset, oikeat reittikohtaiset päätökset sekä lentomatkustuksen kysynnän kasvu. Suomeen kohdistuva turismi on ollut vahvassa kasvussa, ja siksi lisäsimme runsaasti lentoja Lappiin. Lappi on kiinalaisten asiakkaidemme eurooppalainen ykköskohde talvella 2018 aivan kuten vuotta aiemmin”.

Myös lisätuotot, rahti ja matkapalvelut kasvoivat voimakkaasti.

Taloudelliset tavoitteet

Finnarin taloudellisina tavoitteina on:

 • Vertailukelpoinen liiketulos: vähintään 6 prosenttia liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen EBITDAR: vähintään 17 prosenttia liikevaihdosta yli syklin
 • Oikaistu nettovelkaantumisaste: alle 175 prosenttia
 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 7 prosenttia

Suhteessa liiketulokseen, niin vertailukelpoisessa liiketuloksessa ei ole huomioitu johdannaisten käyvän arvon muutoksia eikä lentokaluston huoltojen valuuttakurssimuutoksia eikä eräitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoisessa EBITDAR:ssa ei ole edellä mainittujen erien lisäksi huomioitu lentokaluston lease-maksuja eikä poistoja tai arvonalentumisia.

Tilikausi 2018

Finnairin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 801 735 8,9% 2 152 1 923 11,9%
Liiketulos (ebit) 105,7 122,2 -13,5% 151,7 201,3 -24,6%
Nettotulos (omistajille) 80,5 93,6 -14,0% 109,8 152,3 -27,9%
EPS (EUR) 0,60 0,71 0,79 1,12

Q3:n liikevaihto kasvoi +8,9 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajamäärät kasvoivat +11,5 prosenttia ja Finnair saavutti kauden uuden ennätystason: 3,65 miljoonaa matkustajaa. Kapasiteetin lisäys tuki kasvulukuja.

Q3:n toiminnalliset kulut ilman polttoainetta kasvoivat +7,2 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 547,5 miljoonaa euroa (Q3/2017: 510,8 M EUR). Polttoaineen hinnan voimakas nousu selittää valtaosan polttoainekulujen noususta, mutta kehityksessä näkyy myös kapasiteetin voimakas kasvu.

Poikkeuksellisen lämmin kesä hidasti matkakysynnän kasvua. Lisäksi Aasian taifuunit sekä varamoottorien heikko saatavuus toi viiveitä ja peruutuksia Finnarin liikenteeseen. Kilpailu kiristyi etenkin Pohjoismaiden ja Välimeren liikenteessä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021.

Näkymät tilikaudelle 2018

Finnair arvioi, että

 • liikevaihto: kasvaa +10 – 11 prosenttia (2017: 2 569 M EUR)
 • vertailukelpoinen liiketulos: jää jonkin verran vuodesta 2017 (2017: 170,4 M EUR)
 • sen kapasiteetti kasvaa +15 prosenttia vuonna 2018
 • sen matkustajamäärät kasvavat noin +12 – 13 prosenttia vuonna 2018

Finnair arvioi lisäksi, että kansainvälinen lentoliikenne kasvaa edelleen ja kilpailu lisääntyy Finnairin päämarkkina-alueilla. Samalla lentopetrolin hinnan tuntuva nousu lisää kustannuksia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 2,8 – 2,9 Mrd EUR (2017: 2,57 Mrd EUR)
 • liiketulos (ebit): 170 – 180 M EUR (2017: 225 M EUR)
 • nettotulos: 150 – 160 M EUR (2017: 169 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Finnair: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Finnairin liikevaihdon kehitys on ollut vaatimatonta kuluneella vuosikymmenellä siitäkin huolimatta, että aivan viime vuosina on ollut positiivista kehitystä. Kapasiteetin lisäys juuri sopivaan markkinatilanteeseen auttoi liikevaihdon kasvussa.

Tuloskehitys kääntyi vuonna 2015 selvästi paremmaksi mm. polttoaineen hinnan laskun myötä. Polttoaineen hinta on kääntynyt vuonna 2018 nousuun, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi yhtiön tuloksentekokyky asettuu.

Toistetaan tässä vielä Finnairin esittelyssä mainitut tulokseen vaikuttavat tekijät:

 • kova kilpailu
 • kapeat marginaalit
 • korkeat kiinteät kustannukset
 • korkeat investoinnit

Finnairin tulokseen vaikuttaa operatiivisen toiminnan ja markkinatilanteen lisäksi polttoaineen hinnan kehitys. Polttoainekustannukset ovat yhtiön suurin yksittäinen kuluerä.

finnair-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (120 – 130 M EUR eli EPS 0,98 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (7,09 EUR) PE-luku asettuu 7,3x. Osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu. Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Finnairin todellinen tuloksentekokyky. Ainakin vuosikymmenen alun vaikeat ja tappiolliset vuodet ovat vielä hyvässä muistissa.

PB-luku on laskenut 0,94x, kun vuosi sitten se oli 2,0x pinnassa. Pääsääntöisesti Finnairin PB-luku on ollut alle 1x ja parhaimmillaan 0,5x, joten mistään erityisen poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole kyse.

finnair-roe-roi-q32018

Hyvän tuloskehityksen seurauksena pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat nousset 10 – 15 prosenttiin. Korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä, joten tämä voi näkyä heikkoina tuottolukuina jatkossa, mikäli tuloskunto yskähtelee polttoaineiden hintojen nousun ja kovan kilpailun johdosta.

Tase

Finnairilla ei ole juurikaan liikearvoa.

Olen velkaisuuden tunnuslukuja laskiessa huomioinut Finnairin hybridilainan korollisena velkana, vaikka se virallisessa tilinpäätöksessä luokitellaan omaksi pääomaksi. Vuonna 2015 nostettua hybridilainaa on 200 miljoonaa euroa. Lainan korko on kiinteä 7,875 prosenttia vuodessa ensimmäiset viisi vuotta ja sen jälkeen vaihtuva, vähintään 12,875 prosenttia vuodessa.

Miksi yhtiö käyttää hybridilainaa eikä tee osakeantia kerätäkseen pääomia? Yksi selittävä tekijä voisi olla se, että Suomen valtiolla tulee eduskunnan asetuksen mukaisesti olla yli 50 prosentin omistusosuus yhtiöstä. Mikäli Finnair tekisi osakeannin, niin valtion pitäisi osallistua siihen, jottei omistusosuus laskisi alle 50 prosentin. Tätä rahaa voisi olla vaikea saada ja päätöksenteko voisi kestää ”yli seuraavien vaalien”.

Lisäksi olen korollisiin velkoihin laskenut mukaan yhtiön johdannaisvelat.

finnair-velkaisuus-q32018

Hyvä tuloskehitys näkyy oman pääoman trendinomaisena kasvuna vuodesta 2014 alkaen. Tämä on nostanut omavaraisuusastetta ja se on nyt noin 30 prosentissa. Tästä huolimatta omavaraisuusaste on heikolla tasolla, sillä hyvän raja olisi yli 40 prosenttia.

Korolliset velat ovat olleet noin 750 – 1 000 miljoonassa eurossa jo varsin pitkään eli investointivaateet ovat korkealla. Oman pääoman kasvun ansiosta nettovelkaantumisaste eli gearing on kääntynyt laskuun ja on nyt noin 75 prosentissa (hyvä taso < 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

finnair-rahavirta-q32018

Myös liiketoiminnan rahavirta on lähtenyt tuloksen lailla hyvään nousuun vuoden 2015 jälkeen. Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan selvästi nihkeämpää. Osittain kaavio valehtelee, sillä vapaaseen rahavirtaan olen laskenut tehdyt investoinnit, mutta en kaluston myyntejä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021. Tämä pitää yllä korkeita capex-investointeja.

Osinko

Finnairin osinkohistoria on heikko. Finanssikriisin jälkeen eli keväästä 2009 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa kolme kertaa eli keväällä 2013, 2017 ja 2018. Osingottomuutta selittää osittain myös hybridilaina, sillä sen korkomaksuja on voinut lykätä niinä vuosina, kun osinkoa ei ole maksettu.

Mutta kyllä osingottomuuteen on vaikuttanut myös heikko tuloskunto ja rahavirtojen heikkous, vaikka oheinen rahavirran kuvaaja hieman valehteleekin. Kuten todettua, niin korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä

finnair-osinko-q32018

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Finnair: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,30 3/2018 0,30 3/2017 0,10
YHTEENSÄ 0,30 0,30 0,10
+0,0% +200,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyy 0,30 eurossa. Osinkotuotto asettuisi noin 4,2 prosenttiin (osake 7,09 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+15) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +15 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.12.2018) 7,09 12,82 4,03 5,42 2,48 2,77 2,38 2,30
Lkm (000) 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136
Markkina-arvo (Mrd) 0,91 1,64 0,52 0,69 0,32 0,35 0,30 0,29
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Aasia 1 250 1 098,4 937,0
P-Amerikka 173 148,3 142,7
Eurooppa 1 140 1 070,7 951,8
Kotimaa 185 180,8 173,0
Muut 103 70,2 112,2
YHTEENSÄ 2 850 2 568,4 2 316,7 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 700 2 152 2 850 2 568 2 317 2 255 2 285 2 400 2 449 2 258
Liikevoitto 23 152 175 225 116 122 -73 8 36 -88
Nettotulos 15 110 125 169 85 89 -83 23 12 -88
Marginaali 2,1% 5,1% 4,4% 6,6% 3,7% 3,9% -3,6% 1,0% 0,5% -3,9%
EPS 0,12 0,86 0,98 1,32 0,66 0,69 -0,65 0,18 0,09 -0,69
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 213 150 69 281 93 123 67 50
Liikearvo 1 1 1 1 1 1 1 3
Muut varat 2 877 2 736 2 459 1 768 1 791 1 994 2 174 2 304
Tase yhteensä 3 091 2 887 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242 2 357
Oma pääoma 969 816 657 490 394 507 613 632
Vähemmistö 0 0 0 0 1 1 1 1
Korolliset velat 904 1 000 943 757 588 763 760 866
Muut vastuut 1 218 1 071 929 803 902 847 868 858
Tase yhteensä 3 091 2 887 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242 2 357
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 420 382 220 171 24 142 155 51
Investoinnit: Capex -220 -405 -486 -357 -146 -99 -58 -150
Vapaa rahavirta (FCF) 200 -23 -266 -186 -122 43 97 -99
Investoinnit: Muut 20 247 -14 436 161 79 4 114
Investointien jälkeen 220 224 -280 250 39 122 101 15
Rahoitus: Voitonjako -38 -13 -4 0 0 -15 0 0
Rahoitus: Muut -132 54 205 18 -180 -32 -99 -54
Rahavarojen muutos 50 265 -79 268 -141 75 2 -39
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,30 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Osinkotuotto 4,2% 2,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0%
Osinko/nettotulos 30,8% 22,7% 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 106,8% 0,0%
Osinko/FCF 19,2% -167,1% -4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,1 55,6 241,0
PE (3v) 7,2 14,4 17,0 71,8
PE 7,3 9,7 6,1 7,8 15,4 25,4
EV/EBIT 9,1 11,1 12,0 9,6 124,4 27,7
Oma pääoma/osake 7,56 6,37 5,13 3,82 3,08 3,96 4,79 4,94
P/B 0,94 2,01 0,79 1,42 0,80 0,70 0,50 0,47
ROE 14,0% 22,9% 14,8% 20,1% -18,4% 4,1% 1,9% -12,9%
ROI 9,5% 13,2% 8,1% 10,9% -6,5% 0,6% 2,5% -5,6%
Omavaraisuusaste 31,3% 28,3% 26,0% 23,9% 21,0% 24,0% 27,4% 26,9%
Gearing 71,3% 104,2% 133,0% 97,1% 125,3% 126,0% 112,9% 128,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 7,17 9,27 11,30 12,82 11,21 6,41 4,70 4,03 4,39 4,18
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,100 0,100 0,100
Osinkotuotto (ennuste) 4,2% 3,2% 2,7% 2,3% 2,7% 4,7% 6,4% 2,5% 2,3% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,99 1,09 1,40 1,32 1,30 1,25 0,72 0,66 1,08 0,70
PE 7,2 8,5 8,1 9,7 8,6 5,1 6,5 6,1 4,1 6,0
EV 1 625 1 915 2 269 2 492 2 337 1 744 1 470 1 390 1 045 1 242
EV/EBIT 9,3 10,0 9,4 11,1 10,6 8,2 11,9 12,0 5,7 10,5
Oma pääoma/osake 7,44 6,64 6,03 6,37 6,09 5,13 4,82 5,13 4,90 4,25
P/B 0,96 1,40 1,87 2,01 1,84 1,25 0,98 0,79 0,90 0,98
ROE 14,6% 18,6% 25,8% 23,0% 23,6% 26,6% 16,4% 14,8% 23,3%
ROI 9,6% 11,0% 14,1% 13,2% 13,2% 13,1% 8,3% 8,2% 14,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset