Finnair sijoituskohteena

Päivitetty 22.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 1,0 miljardia euroa ja sillä on noin 6 460 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FINNAIR Ennuste
Osake (22.2.2019) 8,21 Osinko 12 kk 0,27
Markkina-arvo (Mrd) 1,1 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 2 990 (+5,5%) Osinko/EPS 23% 4v ka
Nettotulos (M) 127 (-15,9%) Osinko/FCF -68% 4v ka
EPS 0,99 Omav.aste 30%
PE 8,3 Gearing 81%
EV/EBIT 9,9 ROE 14,8%
PB 1,17 ROI 9,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations

Yhteenveto

FINNAIR22.2.2019 | 8,21 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Finnairin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön heikko osinkohistoria sekä taseen kunto.

Finnair kertoo vuodesta 2018:

Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, ja mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin.

Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi.

Kapasiteetin kasvu 14,8 prosentilla ja matkustajamäärän nousu 11,6 prosentilla uuteen 13,3 miljoonan vuosittaisen matkustajan ennätykseen johtivat liikevaihdon 10,4 prosentin kasvuun.

Myös lisätuotot, rahti ja matkapalvelut kasvoivat vahvasti.

Toimintaympäristössämme on nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan.

Taloudelliset tavoitteet

Finnarin taloudellisina tavoitteina on:

  • Vertailukelpoinen liiketulos: vähintään 6 prosenttia liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen EBITDAR: vähintään 17 prosenttia liikevaihdosta yli syklin
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste: alle 175 prosenttia
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 7 prosenttia

Suhteessa liiketulokseen, niin vertailukelpoisessa liiketuloksessa ei ole huomioitu johdannaisten käyvän arvon muutoksia eikä lentokaluston huoltojen valuuttakurssimuutoksia eikä eräitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoisessa EBITDAR:ssa ei ole edellä mainittujen erien lisäksi huomioitu lentokaluston lease-maksuja eikä poistoja tai arvonalentumisia.

Tilikausi 2018

Finnairin Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 683 645 5,9% 2 835 2 568 10,4%
Liiketulos (ebit) 55,9 23,5 137,9% 207,5 224,8 -7,7%
Nettotulos (omistajille) 40,8 17,1 138,6% 150,7 169,4 -11,0%
EPS (EUR) 0,29 0,11 1,08 1,23

Q4:n liikevaihto kasvoi +5,9 prosenttia. Matkustajamäärät kasvoivat +6,7 prosenttia 3,2 miljoonaan matkustajaan. Kapasiteetin lisäys (+9 %) tuki liikevaihdon kasvua. Sen sijaan matkustajakäyttöaste laski -3,4 prosenttiyksikköä 76,9 prosenttiin.

Q4:n toiminnalliset kulut ilman polttoainetta kasvoivat +5,2 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 547,1 miljoonaa euroa (Q4/2017: 519,9 M EUR). Kuluja nosti pääasiassa kapasiteetin lisäys. Polttoainekulut nousivat +19 prosenttia eli noin 23 miljoonaa euroa.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021.

Kevään 2019 osinko on 0,274 euroa, joka irtoaa 21.3.2019 ja se maksetaan 2.4.2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

Finnair arvioi näkymissään, että se suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 665 635 4,7% 2 990 2 835 5,5%
Liiketulos (ebit) 0,0 6,0 -100,0% 180 208 -13,3%
Nettotulos (omistajille) -5,0 1,5 -433,3% 127 151 -15,7%
Osinko (12 kk, EUR) 0,274 0,300

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Finnair: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Finnairin liikevaihdon kehitys on ollut vaatimatonta kuluneella vuosikymmenellä siitäkin huolimatta, että aivan viime vuosina on ollut positiivista kehitystä. Kapasiteetin lisäys juuri sopivaan markkinatilanteeseen auttoi liikevaihdon kasvussa.

Tuloskehitys kääntyi vuonna 2015 selvästi paremmaksi mm. polttoaineen hinnan laskun myötä. Polttoaineen hinta kääntyi vuonna 2018 nousuun, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi yhtiön tuloksentekokyky asettuu.

Toistetaan tässä vielä Finnairin esittelyssä mainitut tulokseen vaikuttavat tekijät:

  • kova kilpailu
  • kapeat marginaalit
  • korkeat kiinteät kustannukset
  • korkeat investoinnit

Finnairin tulokseen vaikuttaa operatiivisen toiminnan ja markkinatilanteen lisäksi polttoaineen hinnan kehitys. Polttoainekustannukset ovat yhtiön suurin yksittäinen kuluerä.

finnair-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 2,90 – 3,05 miljardia ja nettotulos noin 100 – 130 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (8,21 EUR) PE-luku asettuu 8,3x. Osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu. Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Finnairin todellinen tuloksentekokyky. Ainakin vuosikymmenen alun vaikeat ja tappiolliset vuodet ovat vielä hyvässä muistissa.

PB-luku on laskenut 1,10x, kun vuosi sitten se oli 2,0x pinnassa. Pääsääntöisesti Finnairin PB-luku on ollut alle 1x ja parhaimmillaan 0,5x, joten mistään erityisen poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole kyse.

finnair-roe-roi-q42018

Hyvän tuloskehityksen seurauksena pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat nousset 10 – 15 prosenttiin. Korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä, joten tämä voi näkyä heikkoina tuottolukuina jatkossa, mikäli tuloskunto yskähtelee polttoaineiden hintojen nousun ja kovan kilpailun johdosta.

Tase

Finnairilla ei ole juurikaan liikearvoa.

Olen velkaisuuden tunnuslukuja laskiessa huomioinut Finnairin hybridilainan korollisena velkana, vaikka se virallisessa tilinpäätöksessä luokitellaan omaksi pääomaksi. Vuonna 2015 nostettua hybridilainaa on 200 miljoonaa euroa. Lainan korko on kiinteä 7,875 prosenttia vuodessa ensimmäiset viisi vuotta ja sen jälkeen vaihtuva, vähintään 12,875 prosenttia vuodessa.

Miksi yhtiö käyttää hybridilainaa eikä tee osakeantia kerätäkseen pääomia? Yksi selittävä tekijä voisi olla se, että Suomen valtiolla tulee eduskunnan asetuksen mukaisesti olla yli 50 prosentin omistusosuus yhtiöstä. Mikäli Finnair tekisi osakeannin, niin valtion pitäisi osallistua siihen, jottei omistusosuus laskisi alle 50 prosentin. Tätä rahaa voisi olla vaikea saada ja päätöksenteko voisi kestää ”yli seuraavien vaalien”.

Lisäksi olen korollisiin velkoihin laskenut mukaan yhtiön johdannaisvelat.

finnair-velkaisuus-q42018

Hyvä tuloskehitys näkyy oman pääoman trendinomaisena kasvuna vuodesta 2014 alkaen. Tämä on nostanut omavaraisuusastetta ja se on nyt noin 30 prosentissa. Tästä huolimatta omavaraisuusaste on heikolla tasolla, sillä hyvän raja olisi yli 40 prosenttia.

Korolliset velat ovat olleet noin 750 – 1 000 miljoonassa eurossa jo varsin pitkään eli investointivaateet ovat korkealla. Oman pääoman kasvun ansiosta nettovelkaantumisaste eli gearing on kääntynyt laskuun ja on nyt noin 80 – 95 prosentissa (hyvä taso < 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

finnair-rahavirta-q42018

Myös liiketoiminnan rahavirta on lähtenyt tuloksen lailla hyvään nousuun vuoden 2015 jälkeen. Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan selvästi nihkeämpää. Osittain kaavio valehtelee, sillä vapaaseen rahavirtaan olen laskenut tehdyt investoinnit, mutta en kaluston myyntejä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021. Tämä pitää yllä korkeita capex-investointeja.

Osinko

Finnairin osinkohistoria on heikko. Finanssikriisin jälkeen eli keväästä 2009 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa neljä kertaa eli keväällä 2013, 2017 – 2019. Osingottomuutta selittää osittain myös hybridilaina, sillä sen korkomaksuja on voinut lykätä niinä vuosina, kun osinkoa ei ole maksettu.

Mutta kyllä osingottomuuteen on vaikuttanut myös heikko tuloskunto ja rahavirtojen heikkous, vaikka oheinen rahavirran kuvaaja hieman valehteleekin. Kuten todettua, niin korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä

finnair-osinko-q42018

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Finnair: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,274 3/2018 0,300 3/2017 0,100
YHTEENSÄ 0,274 0,300 0,100
-8,7% +200,0%

Kevään 2019 osinko on 0,274 euroa, joka irtoaa 21.3.2019 ja se maksetaan 2.4.2019. Tämä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 8,21 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+127) sekä osingonmaksulla (-35) sekä hybridilainan koroilla (-20). Oikaisu on yhteensä +72 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.2.2019) 8,21 7,09 12,82 4,03 5,42 2,48 2,77 2,38
Lkm (000) 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136
Markkina-arvo (Mrd) 1,05 0,91 1,64 0,52 0,69 0,32 0,35 0,30
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Aasia 1 325 1 236,2 1 098,4 937,0
P-Amerikka 185 170,3 148,3 142,7
Eurooppa 1 170 1 136,4 1 070,7 951,8
Kotimaa 190 184,4 180,8 173,0
Muut 120 107,4 70,2 112,2
YHTEENSÄ 2 990 2 834,7 2 568,4 2 316,7 0,0
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 665 2 990 2 835 2 568 2 317 2 255 2 285 2 400 2 449
Liikevoitto 0 180 208 225 116 122 -73 8 36
Nettotulos -5 127 151 169 85 89 -83 23 12
Marginaali -0,8% 4,2% 5,3% 6,6% 3,7% 3,9% -3,6% 1,0% 0,5%
EPS -0,04 0,00 0,99 1,18 1,32 0,66 0,69 -0,65 0,18 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 253 181 150 69 281 93 123 67
Liikearvo 1 1 1 1 1 1 1 1
Muut varat 2 765 2 765 2 736 2 459 1 768 1 791 1 994 2 174
Tase yhteensä 3 019 2 947 2 887 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242
Oma pääoma 896 824 816 657 490 394 507 613
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 975 975 1 000 943 757 588 763 760
Muut vastuut 1 148 1 148 1 071 929 803 902 847 868
Tase yhteensä 3 019 2 947 2 887 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 400 383 382 220 171 24 142 155
Investoinnit: Capex -350 -327 -405 -486 -357 -146 -99 -58
Vapaa rahavirta (FCF) 50 56 -23 -266 -186 -122 43 97
Investoinnit: Muut 100 133 247 -14 436 161 79 4
Investointien jälkeen 150 189 224 -280 250 39 122 101
Rahoitus: Voitonjako -35 -42 -13 -4 0 0 -15 0
Rahoitus: Muut -115 -135 54 205 18 -180 -32 -99
Rahavarojen muutos 0 12 265 -79 268 -141 75 2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,30 0,274 0,300 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,300 0,274 0,300 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100
Osinkotuotto 3,7% 3,9% 2,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%
Osinko/nettotulos 30,3% 23,3% 22,7% 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 106,8%
Osinko/FCF 76,9% 62,7% -167,1% -4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,1 14,3 55,6 241,0
PE (3v) 7,1 6,7 14,4 17,0 71,8
PE 8,3 6,0 9,7 6,1 7,8 15,4 25,4
EV/EBIT 9,9 8,2 11,1 12,0 9,6 124,4 27,7
Oma pääoma/osake 6,99 6,43 6,37 5,13 3,82 3,08 3,96 4,79
P/B 1,17 1,10 2,01 0,79 1,42 0,80 0,70 0,50
ROE 14,8% 18,4% 22,9% 14,8% 20,1% -18,4% 4,1% 1,9%
ROI 9,8% 11,5% 13,2% 8,1% 10,9% -6,5% 0,6% 2,5%
Omavaraisuusaste 29,7% 28,0% 28,3% 26,0% 23,9% 21,0% 24,0% 27,4%
Gearing 80,6% 96,4% 104,2% 133,0% 97,1% 125,3% 126,0% 112,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 7,09 7,17 9,27 11,30 12,82 11,21 6,41 4,70 4,03 4,39
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,274 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,100 0,100
Osinkotuotto (ennuste) 3,9% 4,2% 3,2% 2,7% 2,3% 2,7% 4,7% 6,4% 2,5% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,18 0,99 1,09 1,40 1,32 1,30 1,25 0,72 0,66 1,08
PE 6,0 7,2 8,5 8,1 9,7 8,6 5,1 6,5 6,1 4,1
EV 1 702 1 625 1 915 2 269 2 492 2 337 1 744 1 470 1 390 1 045
EV/EBIT 8,2 9,3 10,0 9,4 11,1 10,6 8,2 11,9 12,0 5,7
Oma pääoma/osake 6,43 7,44 6,64 6,03 6,37 6,09 5,13 4,82 5,13 4,90
P/B 1,10 0,96 1,40 1,87 2,01 1,84 1,25 0,98 0,79 0,90
ROE 18,4% 14,6% 18,6% 25,8% 23,0% 23,6% 26,6% 16,4% 14,8% 23,3%
ROI 11,5% 9,6% 11,0% 14,1% 13,2% 13,2% 13,1% 8,3% 8,2% 14,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

finnair-osinko-q42018