Finnair sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 0,75 miljardia euroa ja sillä on noin 6 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations

Yhteenveto

FINNAIR21.2.2020 | 5,75 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Finnairin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti yhtiön heikko osinkohistoria sekä taseen kunto.

HUOM! IFRS 16-standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö raportoi oikaistut luvut vuodelle 2018, jolla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen ja nettotulokseen. Tämän kappaleen teksti ja luvut perustuvat alkuperäisiin raportoituihin lukuihin.

Finnair kertoo vuodesta 2018:

Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, ja mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin.

Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi.

Kapasiteetin kasvu 14,8 prosentilla ja matkustajamäärän nousu 11,6 prosentilla uuteen 13,3 miljoonan vuosittaisen matkustajan ennätykseen johtivat liikevaihdon 10,4 prosentin kasvuun.

Myös lisätuotot, rahti ja matkapalvelut kasvoivat vahvasti.

Toimintaympäristössämme on nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan.

Taloudelliset tavoitteet

Finnarin taloudellisina tavoitteina on:

  • Vertailukelpoinen liiketulos: vähintään 6 prosenttia liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen EBITDAR: vähintään 17 prosenttia liikevaihdosta yli syklin
  • Oikaistu nettovelkaantumisaste: alle 175 prosenttia
  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 7 prosenttia

Suhteessa liiketulokseen, niin vertailukelpoisessa liiketuloksessa ei ole huomioitu johdannaisten käyvän arvon muutoksia eikä lentokaluston huoltojen valuuttakurssimuutoksia eikä eräitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoisessa EBITDAR:ssa ei ole edellä mainittujen erien lisäksi huomioitu lentokaluston lease-maksuja eikä poistoja tai arvonalentumisia.

Tilikausi 2019

Finnairin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 761,6 683,5 11,4% 3 098 2 836 9,2%
Liiketulos (ebit) 34,8 42,0 -17,1% 160,0 218,4 -26,7%
Nettotulos (omistajille) 24,5 33,4 -26,6% 74,5 101,6 -26,7%
EPS (EUR) 0,19 0,26 0,49 0,70

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia. Aasian ja Euroopan liikenne on ollut tasaisen vahvaa ja P-Amerikan kehitys lähti hyvään kasvuun Q2:lla. Rahtien liikevaihto kääntyi Q3:lla laskuun, mutta matkapalveluiden kysyntä puolestaan piristyi haastavan H1:n jälkeen.

Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat uusien koneiden myötä 11,3 prosenttia. Matkustajamäärät nousivat (+10,3 %) eli kasvua tuli ASK:ia vähemmän. Tämän johdosta matkustajakäyttöaste laski hieman 81,7 prosenttiin (2018: 81,6 %).

Q4:n liiketulos laski peräti 52,4 prosenttia. Yhtiö kertoi, että ”Heikentynyt lentorahdin kysyntä painoi selvästi Finnairin rahtituottoja. Markkinan pehmeneminen oli havaittavissa erityisesti Finnairin keskeisillä rahtimarkkinoilla Aasiassa”. Lisäksi syksyn lakot ja tukilakot vaikuttivat negatiivisesti tuottoihin. Ja kuten muillakin kvartaaleilla, niin myös Q4:n tulosta rasitti polttoaine- ja muiden kulujen nousu.

Finnair tiedotti, että se peruu aiemmin ilmoitetun 0,20 euron osingon, joten vuonna 2020 osinkoa ei makseta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Finnair: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

HUOM! IFRS 16-standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö julkisti päivitetyt tiedot vuodelta 2018. Standardin käyttöönotolla oli merkittävä vaikutus tulokseen, joten vuodesta 2017 taaksepäin olevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 lukuihin nähden.

Finnairin liikevaihdon kehitys on kääntynyt hyvään nousuun vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen liikevaihdon kehitys oli ollut varsin vaatimatonta.  Kapasiteetin lisäys juuri sopivaan markkinatilanteeseen auttoi liikevaihdon kasvussa.

Polttoaineen hinta kääntyi vuonna 2018 nousuun ja korkea kulutaso jatkui myös vuonna 2019.

Toistetaan tässä vielä Finnairin esittelyssä mainitut tulokseen vaikuttavat tekijät:

  • kova kilpailu
  • kapeat marginaalit
  • korkeat kiinteät kustannukset
  • korkeat investoinnit

Finnairin tulokseen vaikuttaa operatiivisen toiminnan ja markkinatilanteen lisäksi polttoaineen hinnan kehitys. Polttoainekustannukset ovat yhtiön suurin yksittäinen kuluerä.

finnair-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,x miljardia ja nettotulos noin xx miljoonaa euroa.

Mikäli koronaviruksesta tulee globaali pandemia, niin silloin ennustetut luvut ovat selvästi liian positiivisia. Tästä syystä alhaisella tasolla oleva PE-kerroin voi nopeasti muuttua ns. arvoansaksi, mikäli Finnairin tuloskehitys kokee kovia.

finnair-roeroi-q42019

Hyvän tuloskehityksen seurauksena pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat nousset 10 – 15 prosenttiin. Korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä, joten tämä voi näkyä heikkoina tuottolukuina jatkossa, mikäli tuloskunto yskähtelee koronaviruksen, polttoaineiden hintojen nousun ja kovan kilpailun johdosta.

Tase

Finnairilla ei ole juurikaan liikearvoa.

Olen velkaisuuden tunnuslukuja laskiessa huomioinut Finnairin hybridilainan korollisena velkana, vaikka se virallisessa tilinpäätöksessä luokitellaan omaksi pääomaksi. Vuonna 2015 nostettua hybridilainaa on 198,2 miljoonaa euroa. Lainan korko on kiinteä 7,875 prosenttia vuodessa ensimmäiset viisi vuotta ja sen jälkeen vaihtuva, vähintään 12,875 prosenttia vuodessa.

Miksi yhtiö käyttää hybridilainaa eikä tee osakeantia kerätäkseen pääomia? Yksi selittävä tekijä voisi olla se, että Suomen valtiolla tulee eduskunnan asetuksen mukaisesti olla yli 50 prosentin omistusosuus yhtiöstä. Mikäli Finnair tekisi osakeannin, niin valtion pitäisi osallistua siihen, jottei omistusosuus laskisi alle 50 prosentin. Tätä rahaa voisi olla vaikea saada ja päätöksenteko voisi kestää ”yli seuraavien vaalien”.

finnair-velkaisuus-q42019

IFRS 16-standardin myötä yhtiö julkisti vertailutietoa vuosilta 2017 ja 2018. Standardin johdosta yhtiön velkaisuus nousi noin miljardilla eurolla ja velkaa on nyt Q4/2019 lopussa noin 1,8 miljardia euroa.

Hyvä tuloskehitys näkyy oman pääoman trendinomaisena kasvuna vuodesta 2014 alkaen. Tämä on tukenut omavaraisuusastetta, mutta IFRS 16:n vaikutuksesta tunnusluku on laskenut alle 20 prosenttiin. Omavaraisuusaste on heikolla tasolla, sillä hyvän raja olisi yli 40 prosenttia.

IFRS 16 näkyy myös nettovelkaantumisasteen eli gearinging kääntymisenä yli 200 prosenttiin (hyvä raja alle100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

finnair-rahavirta-q42019

Myös liiketoiminnan rahavirta on lähtenyt tuloksen lailla hyvään nousuun vuoden 2015 jälkeen. Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan selvästi nihkeämpää. Osittain kaavio valehtelee, sillä vapaaseen rahavirtaan olen laskenut tehdyt investoinnit, mutta en kaluston myyntejä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa.

Osinko

Finnairin osinkohistoria on heikko. Finanssikriisin jälkeen eli keväästä 2009 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa 5 kertaa eli keväällä 2013, 2017 – 2020. Osingottomuutta selittää osittain myös hybridilaina, sillä sen korkomaksuja on voinut lykätä niinä vuosina, kun osinkoa ei ole maksettu.

Mutta, kyllä osingottomuuteen on vaikuttanut myös heikko tuloskunto ja rahavirtojen heikkous, vaikka oheinen rahavirran kuvaaja hieman valehteleekin. Kuten todettua, niin korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä

finnair-osinko-q42019

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Finnair: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 0,000 3/2019 0,274 2/2018 0,300
YHTEENSÄ 0,000 0,274 0,300
-100,0% -8,7% +200,0%

Finnair tiedotti, että se peruu aiemmin ilmoitetun 0,20 euron osingon, joten vuonna 2020 osinkoa ei makseta.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (21.2.2020) 2,08 5,88 7,09 12,82 4,03 5,42 2,48 2,77
Lkm (000) 127 500 127 500 127 900 127 300 127 300 127 800 127 800 128 100
Markkina-arvo (Mrd) 0,27 0,75 0,91 1,63 0,51 0,69 0,32 0,35
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 098 2 850 2 568 2 317 2 255 2 285 2 400
Liiketulos 162,8 256,3 224,8 116,2 121,7 -72,5 7,9
Nettotulos 74,5 101,6 169,4 85,1 89,7 -82,7 22,6
Marginaali 2,4% 3,6% 6,6% 3,7% 4,0% -3,6% 0,9%
EPS 0,58 0,79 1,33 0,67 0,70 -0,65 0,18
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 152 181 150 69 281 93 123
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 726 3 763 3 751 2 459 1 770 1 792 1 995
Varat yhteensä 3 878 3 944 3 901 2 529 2 050 1 885 2 118
Oma pääoma 768 720 762 657 528 394 507
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 773 1 972 1 981 918 546 548 764
Muut vastuut 1 337 1 251 1 158 954 977 943 847
Pääomat yhteensä 3 878 3 944 3 901 2 529 2 050 1 885 2 118
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 565 504 382 220 171 24 142
Investoinnit: Capex -478 -326 -405 -486 -357 -146 -99
Vapaa rahavirta (FCF) 86 178 -23 -266 -186 -122 44
Investoinnit: Muut -35 123 247 -14 435 161 79
Investointien jälkeen 51 301 225 -280 250 39 123
Rahoitus: Voitonjako -35 -42 -13 -4 -0 -0 -15
Rahoitus: Muut -190 -247 54 205 18 -180 -33
Rahavarojen muutos -174 12 266 -79 268 -142 76
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,27 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,27 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 3,9% 2,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 34,5% 22,5% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 19,7% -169,0% -4,8% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,4 16,0 54,9 231,7
PE (3v) 6,5 7,6 14,2 16,7 70,2
PE 10,1 8,9 9,6 6,0 7,7 15,7
EV (mEUR) 2 371 2 698 3 463 1 361 958 771 996
EV/EBIT 14,6 10,5 15,4 11,7 7,9 126,1
Oma pääoma/osake 6,03 5,63 5,98 5,16 4,13 3,09 3,96
P/B 0,98 1,26 2,14 0,78 1,31 0,80 0,70
ROE 10,0% 13,7% 23,9% 14,4% 19,5% -18,4% 4,2%
ROI 6,2% 9,4% 10,4% 8,8% 12,1% -6,6% 0,6%
Omavaraisuusaste 19,8% 18,3% 19,5% 26,0% 25,7% 20,9% 23,9%
Gearing 211,0% 248,7% 240,3% 129,1% 50,4% 115,2% 126,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 5,88 6,42 7,00 8,02 7,09 7,17 9,27 11,30 12,82 11,21
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,20 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 3,4% 3,5% 3,6% 3,4% 3,9% 4,2% 3,2% 2,7% 2,3% 2,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,58 0,65 0,75 0,38 0,79 0,66 0,85 1,49 1,32 1,30
PE 10,1 9,8 9,3 20,8 9,0 10,8 10,9 7,6 9,7 8,6
EV (mEUR) 2 371 2 599 2 667 2 879 2 807 2 462 2 742 3 018 3 357 2 337
EV/EBIT 14,8 13,1 12,2 13,0 11,0 11,9 12,8 12,0 14,9 10,6
Oma pääoma/osake 6,02 5,67 5,47 5,47 5,63 7,44 6,64 6,03 6,37 6,09
P/B 0,98 1,13 1,28 1,47 1,26 0,96 1,40 1,87 2,01 1,84
ROE 10,0% 9,9% 12,4% 6,7% 13,2% 9,8% 14,4% 27,5% 23,0% 23,6%
ROI 6,0% 7,4% 8,3% 8,5% 9,4% 9,2% 9,9% 12,1% 10,5% 13,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus