Finnair sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 0,75 miljardia euroa ja sillä on noin 6 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e FINNAIR Ennuste
Osake (3.5.2020) 3,64 Osinko 12 kk 0,000
Markkina-arvo (Mrd) 0,46 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 1 550 -50,0% Osinko/EPS -211% 4v ka
Nettotulos (M) -372,7 Osinko/FCF -36% 4v ka
EPS -2,98 Omav.aste 21%
P/E Gearing 207%
EV/EBIT ROE -47,3%
P/B 0,56 ROI -11,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations

Yhteenveto

FINNAIR3.5.2020 | 3,64 EUR
7
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Finnairin Talousmentor-arvoluku on 7/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti koronaviruspandemian aiheuttama tuloslasku sekä velkaisuuden nousu ja osingon leikkaaminen.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemia iski rajusti yhtiöön ja koko globaaliin lentoliikenteeseen Q1:n aikana. Finnairin liikevaihto, matkustajamäärä ja liiketulos laskivat merkittävästi koronaviruksen vaikutuksen takia. Matkustajamäärien lisäksi rahtien määrät ja lomapakettien myynti laski merkittävästi.

Yhtiön oma pääoma laski (pl. hybridilaina) Q4/2019 noin 760 miljoonasta eurosta 560 miljoonaan euroon tappiollisen tuloksen sekä käyvän arvon negatiivisten muutosten johdosta.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Finnair ryhtyi toimiin alentaakseen kustannuksiaan, mikä tarkoitti mm. koko henkilöstön lomauttamista. Lisäksi yhtiö sopeutti lentoverkostoaan muuttuneeseen tilanteeseen sekä leikkasi muita toiminnan kuluja sekä investointejaan.

Yhtiö perui vuonna 2020 maksettavaksi kaavaillun 0,20 euron osingon. Tällä oli noin 25 miljoonan euron kassavaikutus.

Yhtiö on ryhtynyt laajoihin toimiin maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Yhtiö nosti 175 miljoonan euron luoton sekä suunnittelee käyttävänsä TyEL-takaisinlainan (600 M EUR). Lisäksi yhtiö harkitsee kiinnittämättömien lentokoneiden myyntiä ja takaisinvuokrausjärjestelyä.

Finnairin hallitus on myös päättänyt valmistella merkintäoikeusantia tukeakseen taseen omaa pääomaa. Annin kokonaismäärä olisi enintään 500 miljoonaa euroa. Osakkeen hinta tällä hetkellä on 3,64 euroa ja yhtiöllä on noin 127 miljoonaa osaketta. 500 miljoonan euron annilla nykyinen osakemäärä tuplaantuisi, mikäli anti tapahtuisi osakkeen nykyhintaan.

Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että anti tapahtuu selvästi nykyistä alempaan hintaan, jolloin nykyinen omistusosuus tulevista voitoista laimentuisi merkittävästi. Samalla osakkeen pörssikurssi putoaisi lähemmäs annin hintatasoa.

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että nyt suunniteltua osakeantia laajennetaan tai myöhemmin tehdään uusi anti. Lisäksi valtio voi luoda pelastuspaketin, missä yhtiö enemmän tai vähemmän kansallistetaan niin, että nykyisen sijoittajan omistus laimenisi rajusti.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Finnair on kovan paikan edessä.

Finnair on supistanut lentojaan noin 90 prosenttia tavanomaisesta huhtikuun alusta alkaen aina siihen asti, kunnes tilanne paranee. Yhtiö arvioi, että lentoliikenteen elpyminen alkaa vaiheittain heinäkuun 2020 alusta, mutta elpymisen nopeutta ei vielä pystytä arvioimaan. Näin myös H2/2020 näkyvyys on edelleen heikko.

Yhtiö myös arvioi, että akuutin kriisin jälkeen edessä on noin 2 – 3 vuoden siirtymäaika uuteen normaaliin. Mikä ”uusi normaali” tulee sitten olemaankaan…?

Yhtiö arvioi, että se tekee tällä hetkellä vertailukelpoista liiketulostappiota noin 2 miljoonan euron edestä per päivä koko Q2:n ajan. Se tarkoittaisi karkeasti laskien noin 180 miljoonan euron tappiota Q2:lle.

Tilikausi 2020

Finnairin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 561,2 668,2 -16,0%
Liiketulos (ebit) -95,6 -17,6
Nettotulos (omistajille) -142,6 -38,8
EPS (EUR) -1,14 -0,33

Q1:n liikevaihto laski 16,6 prosenttia, mitä painoi koronaviruspandemian eteneminen.

Q1:n liiketulos jäi noin 96 miljoonaa euroa tappiolliseksi liikevaihdon laskun vetämänä.

Yhtiö arvioi, että se tekee tällä hetkellä vertailukelpoista liiketulostappiota noin 2 miljoonan euron edestä per päivä koko Q2:n ajan. Se tarkoittaisi karkeasti laskien noin 180 miljoonan euron tappiota.

Vuoden toisella puoliskolla tuloksentekokykyyn vaikuttaa lentoliikenteen toipuminen sekä liikevaihdon kehitys. Polttoaineen hintojen lasku tukee tuloskehitystä, mikäli lentoliikenne pääsee taas jaloilleen. Finnair on ryhtynyt toimiin kulujen alentamiseksi mm. lomauttamalla henkilökuntaansa. Yhtiö arvioi, että lomautukset jatkuisivat myös heinäkuussa.

Finnair tiedotti, että se peruu aiemmin ilmoitetun 0,20 euron osingon, joten vuonna 2020 osinkoa ei makseta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 100,0 792,9 -87,4% 1 550,0 3 097,7 -50,0%
Liiketulos (ebit) -180,0 47,9 -303,0 160,0
Nettotulos (omistajille) -168,0 31,2 -372,7 74,5
EPS (EUR) -1,34 0,24 -2,98 0,58
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,00 0,27

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Finnair: Ennusteet -sivulla.

Koronaviruspandemia

Koronaviruspandemia iski lentoliikenteeseen rajusti Q1:n aikana ja myös Finnair sai oman osansa tästä.

Finnair on kovan paikan edessä ja monia lentoyhtiöitä on tuettu miljardeilla euroilla ja monia yhtiöitä on pelastettu valtioiden toimesta. Sama kohtalo voi olla Finnarillakin edessä, varsinkin jos pandemian kesto pitkittyy ja lentoliikenteen elpyminen on hidasta.

Finnair tuskin menee konkurssiin, mutta merkittävä pelastuspaketti tai muu ”kansallistaminen” tarkoittaa osakkeenomistajan kannalta melkeinpä konkurssia.

Finnairilla alkaa joka tapauksessa ”uusi aika” niin, että sijoittajan kannalta aiempien vuosien tuloskehityksellä taikka tunnusluvuilla on varsin vähän hyötyä. Tästä syystä olen koostanut vain graafit ja taulukot.

Kaaviot

finnair-tuloslaskelma-q12020

finnair-roeroi-q12020

finnair-velkaisuus-q12020

finnair-rahavirta-q12020

finnair-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Finnair: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,000 3/2019 0,274 2/2018 0,300
YHTEENSÄ 0,000 0,274 0,300
-100,0% -8,7% +200,0%

Finnair tiedotti, että se peruu aiemmin ilmoitetun 0,20 euron osingon, joten vuonna 2020 osinkoa ei makseta. Arvioin myöskin ettei vuonna 2021 makseta osinkoa.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Finnair: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (3.5.2020) 3,64 5,88 7,09 12,82 4,03 5,42 2,48 2,77
Lkm (000) 125 000 127 500 127 900 127 300 127 300 127 800 127 800 128 100
Markkina-arvo (Mrd) 0,46 0,75 0,91 1,63 0,51 0,69 0,32 0,35
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aasia 1 328,2 1 236,2 1 098,4 937,0
P-Amerikka 217,1 170,3 148,3 142,7
Eurooppa 1 259,5 1 136,4 1 070,7 951,8
Kotimaa 187,9 184,4 180,8 173,0
Muut 105,0 122,4 70,2 112,2
YHTEENSÄ 3 097,7 2 849,7 2 568,4 2 316,7
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 100 561 1 550 3 098 2 850 2 568 2 317 2 255 2 285 2 400
Liiketulos -180,0 -95,6 -303,0 160,0 256,3 224,8 116,2 121,7 -72,5 7,9
Nettotulos -168,0 -142,6 -372,7 74,5 101,6 169,4 85,1 89,7 -82,7 22,6
Marginaali -168,0% -25,4% -24,0% 2,4% 3,6% 6,6% 3,7% 4,0% -3,6% 0,9%
EPS -1,34 -1,14 -2,98 0,58 0,79 1,33 0,67 0,70 -0,65 0,18
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 277 152 181 150 69 281 93 123
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 3 600 3 726 3 763 3 751 2 459 1 770 1 792 1 995
Varat yhteensä 3 877 3 878 3 944 3 901 2 529 2 050 1 885 2 118
Oma pääoma 807 768 720 762 657 528 394 507
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 946 1 773 1 972 1 981 918 546 548 764
Muut vastuut 1 124 1 337 1 251 1 158 954 977 943 847
Pääomat yhteensä 3 877 3 878 3 944 3 901 2 529 2 050 1 885 2 118
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta -163 565 504 382 220 171 24 142
Investoinnit: Capex -272 -478 -326 -405 -486 -357 -146 -99
Vapaa rahavirta (FCF) -434 86 178 -23 -266 -186 -122 44
Investoinnit: Muut 46 -35 123 247 -14 435 161 79
Investointien jälkeen -388 51 301 225 -280 250 39 123
Rahoitus: Voitonjako 500 -35 -42 -13 -4 -0 -0 -15
Rahoitus: Muut -20 -190 -247 54 205 18 -180 -33
Rahavarojen muutos 92 -174 12 266 -79 268 -142 76
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,27 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,27 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 3,9% 2,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 34,5% 22,5% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 19,7% -169,0% -4,8% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 49,1 11,4 16,0 54,9 231,7
PE (3v) 6,5 7,6 14,2 16,7 70,2
PE 10,1 8,9 9,6 6,0 7,7 15,7
EV (mEUR) 2 124 2 371 2 698 3 463 1 361 958 771 996
EV/EBIT 14,8 10,5 15,4 11,7 7,9 126,1
Oma pääoma/osake 6,46 6,03 5,63 5,98 5,16 4,13 3,09 3,96
P/B 0,56 0,98 1,26 2,14 0,78 1,31 0,80 0,70
ROE -47,3% 10,0% 13,7% 23,9% 14,4% 19,5% -18,4% 4,2%
ROI -11,4% 6,1% 9,4% 10,4% 8,8% 12,1% -6,6% 0,6%
Omavaraisuusaste 20,8% 19,8% 18,3% 19,5% 26,0% 25,7% 20,9% 23,9%
Gearing 206,7% 211,0% 248,7% 240,3% 129,1% 50,4% 115,2% 126,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 3,66 5,88 6,42 7,00 8,02 7,09 7,17 9,27 11,30 12,82
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,00 0,20 0,23 0,25 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 0,0% 3,4% 3,5% 3,6% 3,4% 3,9% 4,2% 3,2% 2,7% 2,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,23 0,58 0,65 0,75 0,38 0,79 0,66 0,85 1,49 1,32
PE 10,1 9,8 9,3 20,8 9,0 10,8 10,9 7,6 9,7
EV (mEUR) 2 297 2 371 2 599 2 667 2 879 2 807 2 462 2 742 3 018 3 357
EV/EBIT 28,0 14,8 13,1 12,2 13,0 11,0 11,9 12,8 12,0 14,9
Oma pääoma/osake 4,30 6,02 5,67 5,47 5,47 5,63 7,44 6,64 6,03 6,37
P/B 0,85 0,98 1,13 1,28 1,47 1,26 0,96 1,40 1,87 2,01
ROE -4,7% 10,0% 9,9% 12,4% 6,7% 13,2% 9,8% 14,4% 27,5% 23,0%
ROI 3,2% 6,0% 7,4% 8,3% 8,5% 9,4% 9,2% 9,9% 12,1% 10,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus