Finnair sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Finnair Oyj on suomalainen lentoyhtiö, joka on erikoistunut lentämään lyhyempää pohjoista reittiä Aasiaan. Matkustaja- ja rahtipalveluiden lisäksi yhtiö tarjoaa matkapalveluja (Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays). Finnairin markkina-arvo on noin 0,8 miljardia euroa ja sillä on noin 6 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FINNAIR Ennuste
Osake (4.8.2019) 6,43 Osinko 12 kk 0,25
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 3 065 (+7,5%) Osinko/EPS 29% 4v ka
Nettotulos (M) 55 (-45,9%) Osinko/FCF -1024% 4v ka
EPS 0,43 Omav.aste 18%
PE 14,9 Gearing 234%
EV/EBIT 17,0 ROE 7,5%
PB 1,11 ROI 5,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:https://investors.finnair.com/fi/reports-and-presentations

Yhteenveto

FINNAIR4.8.2019 | 6,43 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Finnairin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti yhtiön heikko osinkohistoria sekä taseen kunto.

HUOM! IFRS 16-standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö raportoi oikaistut luvut vuodelle 2018, jolla oli merkittävä vaikutus liiketulokseen ja nettotulokseen. Tämän kappaleen teksti ja luvut perustuvat alkuperäisiin raportoituihin lukuihin.

Finnair kertoo vuodesta 2018:

Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, ja mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin.

Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi.

Kapasiteetin kasvu 14,8 prosentilla ja matkustajamäärän nousu 11,6 prosentilla uuteen 13,3 miljoonan vuosittaisen matkustajan ennätykseen johtivat liikevaihdon 10,4 prosentin kasvuun.

Myös lisätuotot, rahti ja matkapalvelut kasvoivat vahvasti.

Toimintaympäristössämme on nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan.

Taloudelliset tavoitteet

Finnarin taloudellisina tavoitteina on:

 • Vertailukelpoinen liiketulos: vähintään 6 prosenttia liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen EBITDAR: vähintään 17 prosenttia liikevaihdosta yli syklin
 • Oikaistu nettovelkaantumisaste: alle 175 prosenttia
 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 7 prosenttia

Suhteessa liiketulokseen, niin vertailukelpoisessa liiketuloksessa ei ole huomioitu johdannaisten käyvän arvon muutoksia eikä lentokaluston huoltojen valuuttakurssimuutoksia eikä eräitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoisessa EBITDAR:ssa ei ole edellä mainittujen erien lisäksi huomioitu lentokaluston lease-maksuja eikä poistoja tai arvonalentumisia.

Tilikausi 2019

Finnairin Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 793 718 10,4% 1 466 1 359 7,8%
Liiketulos (ebit) 47,9 50,8 -5,7% 30,3 67,7 -55,2%
Nettotulos (omistajille) 31,2 -15,5 -7,6 -2,0
EPS (EUR) 0,22 -0,15 -0,11 -0,07

Q2/2019 liikevaihto kasvoi +10,4 prosenttia. Kasvua tuli erityisesti Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä. P-Amerikan liikevaihtoa (+46 %) kasvatti yhtiön uusi reitti Los Angelesiin sekä San Franciscon lisävuorot. Rahdin liikevaihto kehittyi Q1:llä vielä hyvin, mutta Q2:lla rahti ja matkapalvelut kärsivät vaikeammasta markkinaympäristöstä.

Liikennemääriin vaikutti myös seuraavat tekijät:

 • Maailman talouden epävarmuus heijastui markkinatilanteeseen
 • Markkinaosuus vahvistui sekä Aasian että Euroopan liikenteessä
 • Kilpailu on edelleen kireää Euroopassa

Q2:lla matkustajamäärien kasvu (+13 %) jäi hieman alle kapasiteetin kasvun yhtiön saadessa käyttöön kaksi uutta A350-konetta. Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoi tämän myötä +14,8 prosenttia. Matkustajakäyttöaste jäi hieman (-0,1 %) vertailukaudesta ja oli 82,5 prosenttia.

HUOM! IFRS 16-standardin käyttöönotolla oli merkittävä vaikutus yhtiön liiketulokseen ja nettotulokseen.

Q2:n liiketulos oli voitollinen, mutta se jäi vertailukaudesta -5,7 prosenttia. Liikevaihdon noin +10 prosentin lisä katosi polttoaineiden (+24 %), toiminnallisten kulujen (+9 %) sekä huoltokulujen (+39 %) kasvun myötä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021.

Näkymät tilikaudelle 2019

Finnair arvioi näkymissään, että se suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 11 – 12 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos on 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019, olettaen että polttoaineen hinta ja valuuttakurssit eivät muutu merkittävästi (2018: 218,4 M EUR ja 7,7%).

Finnairin kausiluonteisesti vahvimman Q3:n näkymät ovat edelleen vahvat, mutta erityisesti rahtikysynnän osalta epävarmuus on lisääntynyt.

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 880 807 9,1% 3 065 2 835 8,1%
Liiketulos (ebit) 100,0 115,5 -13,4% 150 208 -27,7%
Nettotulos (omistajille) 65,0 70,2 -7,4% 55 151 -63,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,250 0,274

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Finnair: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

HUOM! IFRS 16-standardin käyttöönoton yhteydessä yhtiö julkisti päivitetyt tiedot vuodelta 2018. Standardin käyttöönotolla oli merkittävä vaikutus tulokseen, joten vuodesta 2017 taaksepäin olevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 lukuihin nähden.

Finnairin liikevaihdon kehitys on ollut vaatimatonta kuluneella vuosikymmenellä siitäkin huolimatta, että aivan viime vuosina on ollut positiivista kehitystä. Kapasiteetin lisäys juuri sopivaan markkinatilanteeseen auttoi liikevaihdon kasvussa.

Tuloskehitys kääntyi vuonna 2015 selvästi paremmaksi mm. polttoaineen hinnan laskun myötä. Polttoaineen hinta kääntyi vuonna 2018 nousuun, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi yhtiön tuloksentekokyky asettuu.

Toistetaan tässä vielä Finnairin esittelyssä mainitut tulokseen vaikuttavat tekijät:

 • kova kilpailu
 • kapeat marginaalit
 • korkeat kiinteät kustannukset
 • korkeat investoinnit

Finnairin tulokseen vaikuttaa operatiivisen toiminnan ja markkinatilanteen lisäksi polttoaineen hinnan kehitys. Polttoainekustannukset ovat yhtiön suurin yksittäinen kuluerä.

finnair-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 3,00 – 3,15 miljardia ja nettotulos noin 40 – 75 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (6,43 EUR) PE-luku asettuu 14,9x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltu. Toisaalta, sijoittajan pitää pohtia sitä, että mikä on Finnairin todellinen tuloksentekokyky. Ainakin vuosikymmenen alun vaikeat ja tappiolliset vuodet ovat vielä hyvässä muistissa.

PB-luku on laskenut 1,11x, kun vuosi sitten se oli 2,0x pinnassa. Pääsääntöisesti Finnairin PB-luku on ollut alle 1,0x ja parhaimmillaan jopa 0,5x tasolla, joten mistään erityisen poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole kyse.

finnair-roe-roi-q22019

Hyvän tuloskehityksen seurauksena pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat nousset 10 – 15 prosenttiin. Korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä, joten tämä voi näkyä heikkoina tuottolukuina jatkossa, mikäli tuloskunto yskähtelee polttoaineiden hintojen nousun ja kovan kilpailun johdosta.

Tase

Finnairilla ei ole juurikaan liikearvoa.

Olen velkaisuuden tunnuslukuja laskiessa huomioinut Finnairin hybridilainan korollisena velkana, vaikka se virallisessa tilinpäätöksessä luokitellaan omaksi pääomaksi. Vuonna 2015 nostettua hybridilainaa on 198,2 miljoonaa euroa. Lainan korko on kiinteä 7,875 prosenttia vuodessa ensimmäiset viisi vuotta ja sen jälkeen vaihtuva, vähintään 12,875 prosenttia vuodessa.

Miksi yhtiö käyttää hybridilainaa eikä tee osakeantia kerätäkseen pääomia? Yksi selittävä tekijä voisi olla se, että Suomen valtiolla tulee eduskunnan asetuksen mukaisesti olla yli 50 prosentin omistusosuus yhtiöstä. Mikäli Finnair tekisi osakeannin, niin valtion pitäisi osallistua siihen, jottei omistusosuus laskisi alle 50 prosentin. Tätä rahaa voisi olla vaikea saada ja päätöksenteko voisi kestää ”yli seuraavien vaalien”.

Lisäksi olen korollisiin velkoihin laskenut mukaan yhtiön johdannaisvelat.

finnair-velkaisuus-q22019

IFRS 16-standardin myötä yhtiö julkisti vertailutietoa vuosilta 2017 ja 2018. Standardin johdosta yhtiön velkaisuus nousi noin miljardilla eurolla ja velkaa on nyt Q2/2019 lopussa noin 1,9 miljardia euroa.

Hyvä tuloskehitys näkyy oman pääoman trendinomaisena kasvuna vuodesta 2014 alkaen. Tämä on tukenut omavaraisuusastetta, mutta IFRS 16:n vaikutuksesta tunnusluku on laskenut noin 20 prosenttiin. Omavaraisuusaste on heikolla tasolla, sillä hyvän raja olisi yli 40 prosenttia.

IFRS 16 näkyy myös nettovelkaantumisasteen eli gearinging kääntymisenä yli 200 prosenttiin (hyvä raja alle100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

finnair-rahavirta-q22019

Myös liiketoiminnan rahavirta on lähtenyt tuloksen lailla hyvään nousuun vuoden 2015 jälkeen. Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan selvästi nihkeämpää. Osittain kaavio valehtelee, sillä vapaaseen rahavirtaan olen laskenut tehdyt investoinnit, mutta en kaluston myyntejä.

Finnair varautuu kaukoliikennelaivaston matkustamojen vaiheittaiseen uudistamiseen osana normaalia laivaston ylläpitotoimintaa. Noin 200 miljoonaa euroa maksavan uudistuksen arvioidaan painottuvan vuosille 2020 ja 2021. Tämä pitää yllä korkeita capex-investointeja.

Osinko

Finnairin osinkohistoria on heikko. Finanssikriisin jälkeen eli keväästä 2009 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa neljä kertaa eli keväällä 2013, 2017 – 2019. Osingottomuutta selittää osittain myös hybridilaina, sillä sen korkomaksuja on voinut lykätä niinä vuosina, kun osinkoa ei ole maksettu.

Mutta kyllä osingottomuuteen on vaikuttanut myös heikko tuloskunto ja rahavirtojen heikkous, vaikka oheinen rahavirran kuvaaja hieman valehteleekin. Kuten todettua, niin korkeat pääomatarpeet ja alhaiset marginaalit ovat vaikea yhdistelmä

finnair-osinko-q22019

Finnair kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja -näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Finnair: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,250 3/2019 0,274 3/2018 0,300
YHTEENSÄ 0,250 0,274 0,300
-8,8% -8,7%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon jäävän 0,25 euroon, sillä tappiollinen Q1/2019 tulos painaa koko vuoden tulosennustetta. Uskon tämän näkyvän myös osingossa. Q3/2019 raportin yhteydessä arvioin uudelleen osinkoennustetta sen hetkisen tuloskunnon ja näkymien johdosta. Nykyisellä ennusteellani osinkotuotoksi tulisi 3,9 prosenttia (osake 6,43 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+63) sekä osingonmaksulla (-0) sekä hybridilainan koroilla (-20). Oikaisu on yhteensä +43 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.8.2019) 6,43 7,09 12,82 4,03 5,42 2,48 2,77 2,38
Lkm (000) 127 577 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136 128 136
Markkina-arvo (Mrd) 0,82 0,91 1,64 0,52 0,69 0,32 0,35 0,30
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Aasia 1 340 1 236,2 1 098,4 937,0
P-Amerikka 213 170,3 148,3 142,7
Eurooppa 1 220 1 136,4 1 070,7 951,8
Kotimaa 185 184,4 180,8 173,0
Muut 108 122,4 70,2 112,2
YHTEENSÄ 3 065 2 849,7 2 568,4 2 316,7 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 880 1 466 3 065 2 850 2 568 2 317 2 255 2 285 2 400 2 449
Liikevoitto 100 30 150 256 225 116 122 -73 8 36
Nettotulos 65 -8 55 102 170 85 90 -83 23 12
Marginaali 7,4% -0,5% 1,8% 3,6% 6,6% 3,7% 4,0% -3,6% 1,0% 0,5%
EPS 0,51 -0,06 0,43 0,79 1,32 0,66 0,70 -0,65 0,18 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 200 181 150 69 281 93 123 67
Liikearvo 1 1 1 1 1 1 1 1
Muut varat 3 839 3 761 3 749 2 459 1 768 1 791 1 994 2 174
Tase yhteensä 4 040 3 943 3 900 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242
Oma pääoma 741 721 816 657 490 394 507 613
Vähemmistö 0 0 0 0 0 1 1 1
Korolliset velat 1 932 2 079 1 864 943 757 588 763 760
Muut vastuut 1 367 1 143 1 220 929 803 902 847 868
Tase yhteensä 4 040 3 943 3 900 2 529 2 050 1 885 2 118 2 242
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 475 504 382 220 171 24 142 155
Investoinnit: Capex -375 -327 -405 -486 -357 -146 -99 -58
Vapaa rahavirta (FCF) 100 177 -23 -266 -186 -122 43 97
Investoinnit: Muut 100 124 247 -14 436 161 79 4
Investointien jälkeen 200 301 224 -280 250 39 122 101
Rahoitus: Voitonjako -35 -42 -13 -4 0 0 -15 0
Rahoitus: Muut -165 -247 54 205 18 -180 -32 -99
Rahavarojen muutos 0 12 265 -79 268 -141 75 2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,25 0,274 0,300 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,250 0,274 0,300 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100
Osinkotuotto 3,9% 3,9% 2,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%
Osinko/nettotulos 58,0% 34,5% 22,7% 15,0% 0,0% 0,0% 0,0% 106,8%
Osinko/FCF 31,9% 19,8% -167,1% -4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,0 16,0 55,2 227,3
PE (3v) 7,5 7,6 14,3 16,9 70,2
PE 14,9 8,9 9,7 6,1 7,7 15,4 25,4
EV/EBIT 17,0 11,0 14,9 12,0 9,6 124,4 27,7
Oma pääoma/osake 5,81 5,63 6,37 5,13 3,82 3,08 3,96 4,79
P/B 1,11 1,26 2,01 0,79 1,42 0,80 0,70 0,50
ROE 7,5% 13,2% 23,0% 14,9% 20,3% -18,4% 4,1% 1,9%
ROI 5,5% 9,3% 10,5% 8,1% 10,9% -6,5% 0,6% 2,5%
Omavaraisuusaste 18,3% 18,3% 20,9% 26,0% 23,9% 21,0% 24,0% 27,4%
Gearing 233,7% 263,2% 210,0% 133,0% 97,1% 125,3% 126,0% 112,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 7,00 8,02 7,09 7,17 9,27 11,30 12,82 11,21 6,41 4,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,274 0,274 0,274 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
Osinkotuotto (ennuste) 3,9% 3,4% 3,9% 4,2% 3,2% 2,7% 2,3% 2,7% 4,7% 6,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,75 0,38 0,79 0,66 0,85 1,49 1,32 1,30 1,25 0,72
PE 9,3 20,8 9,0 10,8 10,9 7,6 9,7 8,6 5,1 6,5
EV 2 667 2 879 2 807 2 462 2 742 3 018 3 357 2 337 1 744 1 470
EV/EBIT 12,2 13,0 11,0 11,9 12,8 12,0 14,9 10,6 8,2 11,9
Oma pääoma/osake 5,47 5,47 5,63 7,44 6,64 6,03 6,37 6,09 5,13 4,82
P/B 1,28 1,47 1,26 0,96 1,40 1,87 2,01 1,84 1,25 0,98
ROE 12,4% 6,7% 13,2% 9,8% 14,4% 27,5% 23,0% 23,6% 26,6% 16,4%
ROI 8,3% 8,5% 9,4% 9,2% 9,9% 12,1% 10,5% 13,2% 13,1% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset