Fortum Oyj

Viimeksi päivitetty 15.5.2020

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 8 190 työntekijää.

Fortum on jo vuosikymmenten ajan pyrkinyt vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ja nykyään hiilen osuus Fortumin tuotannosta on Euroopan alhaisimpia. Fortum toimii 10 maassa (Pohjoismaat, Baltian maat, Venäjä, Puola ja Intia) ja sillä on noin 200 voimalaitosta. Vesi- ja ydinvoiman lisäksi yhtiöllä tuottaa energiaa CHP- ja lauhdevoimalaitoksilla sekä aurinko- ja tuulienergiaratkaisuilla.

Fortum muodostettiin vuonna 1998 yhdistämällä Neste ja Imatran Voima (IVO). IVO oli pääasiassa sähkön- ja lämmöntuottaja, joka oli perustettu vuonna 1932. Vuosien varrella IVO:on yhdistyi mm. Oulunjoen, Inkoon ja Naantalin voimalaitokset sekä Loviisan ydinvoimala.

Fortum ja Neste jakautuivat vuonna 2005 erillisiksi yhtiöiksi.

Vuosien 2013 – 2015 aikana Fortum luopui sähkönsiirrosta Pohjoismaissa. Yhtiö sai myynneistä Suomessa 2,6 miljardia (Caruna) ja Ruotsissa 6,6 miljardia euroa. Tammikuussa 2018 Fortum teki ostotarjouksen Uniperin osakkeista (kaupan arvo 3,8 miljardia euroa) ja nyt sillä on hieman alle 50 prosentin osuus yhtiöstä.

Yhtiö tiedotti lokakuussa 2019, että se on tehnyt sopimuksen hankkia 20 prosentin lisäosuus Uniperista, jolloin sen osuus yhtiöstä nousisi noin 70 prosenttiin. Hankinta sai kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät keväällä 2020.

Fortum nykyään

Fortum tuotti vuonna 2018 sähköä 74,6 TWh ja lämpöä 29,8 TWh.

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

  • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
  • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
  • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
  • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Osake ja omistajat

Fortumin osake listattiin Helsingin pörssiin 18.12.1998 ja osakkeen tunnus on FORTUM.

Suurin omistaja on Valtioneuvoston Kanslia, jolla on 50,8 prosentin omistusosuus. Ilmarisella (1,3 %) ja Varmalla (1,0 %) on pienet omistusosuudet ja muilla on prosenttia pienempiä osuuksia Fortumista.

Fortumin toimitusjohtajana toimii Pekka Lundmark (s.1963), joka aloitti tehtävässään vuonna 2015. Lundmark on siirtymässä Nokian toimitusjohtajaksi syksyllä 2020, jonka johdosta Fortum on etsimässä uutta toimitusjohtajaa.

Toimintaympäristö

Lokakuussa 2018 ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 prosentilla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050, uusiutuvan sähkön osuutta on nostettava yli 70 prosenttiin ja ydinvoimalla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli.

Kuten todettua, niin Fortum hankki noin 70 prosentin omistusosuuden Uniperista. Uniperin 38 gigawatin tuotantokapasiteetista noin 50 prosenttia perustuu kaasuun, 30 prosenttia hiileen ja 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa. Monissa Euroopan maissa on tehty tai ollaan tekemässä päätöksiä hiilivoiman sulkemisesta (mm. Ranska 2021, Hollanti ja UK 2021 – 2025), joten tämä tuo taloudellisia paineita energiayhtiöiden hiilivoiman tuotannolle.

Fortum kertoo lisäksi, että seuraavan 25 vuoden aikana aurinkovoiman odotetaan 12x ja tuulivoiman 3x. Tämä ja em. hiilivoiman vähentäminen johtaa vaihtelevan energiatuotannon osuuden lisääntymiseen ja perusvoimatuotannon vähenemiseen. Haasteena tuleekin olemaan se, miten tuotantoa voidaan sovittaa kysyntäpiikkien kohdalla.

Fortumin yksi tärkeimmistä tulokseen vaikuttava tekijä on Pohjoismaiden sähkön tukkuhinta. Hintaan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan kulloinenkin tasapaino, päästöoikeuksien hinnat sekä vesivarastojen tasot.

Venäjällä tuloksentekokykyyn vaikuttaa mm. Venäjän talouden kasvu, ruplan kurssikehitys ja energiamarkkinoiden sääntely. Venäjällä Fortumin liiketoiminta altistuu poliittisille ja taloudellisille epävarmuustekijöille sekä USA:n ja EU:n asettamille sanktioille.

Yhtiö käyttää johdannaisia suojautuakseen

  • sähkönhinnan nopeilta muutoksilta,
  • velkasalkun korkojen nopeilta muutoksilta
  • valuuttakurssien muutoksilta

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus