Fortum: Arvonmääritys

Päivitetty 25.5.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 25.5.2019: 19,43 euroa

Laskennan parametrit

Fortum on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Fortum: Ennusteet). Raportoitua omaa pääomaa on oikaistu vuoden 2019 aikana maksettavalla osingolla, joka raportissa sisältyi vielä omaan pääomaan.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 125 340 785
EPS 1,266 0,383 0,884
Osinko 1,100 1,100 0,000
Oma pääoma 10 697
Oma pääoma/osake 12,042

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,80x. Olen vuosille 2020 ja 2021 asettanut osingon manuaalisesti 1,10 euroon. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,60%  3,0% + 0,80*4,5% +0,0%
Osakkeita 888 294  000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,55%  Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%  Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,17%  Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 90,0%  Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%  Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 0,47%  Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,60 %).

fortum-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 496 866 843 1 125 1 119 1 113 1 107 1 100
Muutos % 74,6% -2,7% 33,5% -0,5% -0,5% -0,6% -0,5%
EPS 0,56 0,97 0,95 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24
PE 26,1 16,9 20,1 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7
Osinko 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,13 1,12 1,11
Osinkotuotto 7,5% 6,7% 5,8% 5,7% 5,7% 5,8% 5,8% 5,7%
Oma pääoma 15,24 14,96 13,60 12,93 13,09 13,24 13,36 13,47
P/B 0,96 1,10 1,40 1,50 1,48 1,47 1,45 1,44
ROE 3,6% 6,5% 6,6% 9,6% 9,7% 9,5% 9,4% 9,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (19,43 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 125 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 1 119 ja 1 113 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset