Fortum: Ennusteet

Päivitetty 16.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fortum-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

  • 2020: 34 euroa/MWh (75 %)
  • 2021: 33 euroa/MWh (40 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 725 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Fortum kirjaa City Solutions -segmentin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 430 miljoonan euron verottoman myyntivoiton.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

  • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
  • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
  • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
  • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Fortum: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia, mutta Q4:n liikevaihto jäi noin 3 prosenttia vertailukaudesta. Toisaalta vertailukauden Q4:n oli varsin vahva, joten se oli haastava lyötäväksi.

Generation-segmentin vuoden 2019 sähköntuotanto Pohjoismaissa kasvoi vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien lisääntymisen seurauksena. Kasvua vauhdittivat suojaushintojen nousu ja vesivoimatuotannon onnistunut optimointi sekä sähkön spot-hintojen nousu ensimmäisellä neljänneksellä. Sen sijaan Q4:lla spot-hinnat kääntyivät laskuun.

City Solutions -segmentin alkuvuoden 2019 lämmönmyynti kasvoi hieman, mutta kääntyi laskuun Q4:lla suhteellisen lämpimän loppusyksyn johdosta. Liikevaihto kuitenkin nousi 7,6 prosenttia hintojen nousun johdosta.

Consumer Solutions -segmentin sähkönmyynti laski pääsiassa edellisvuotta pienemmän asiakaskunnan ja lämpimämmän sään seurauksena. Liikevaihto kuitenkin kasvoi (+5 %) markkinahintojen nousun myötä. Kilpailu oli edelleen kovaa ja asiakasvaihtuvuus suurta Pohjoismaissa.

Russia-segmentin Q1:llä selvästi laskenut liikevaihto kääntyi Q2:lla kasvuun niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Sähkönhintojen nousu ja Nyagan 2:n kapasiteettimaksujen kasvu tasoittivat ruplan heikentymisen vaikutuksia. Q4:lla sähköntuotanto laski huoltotoimenpiteiden johdosta, joka piti Q4:n liikevaihtoa vertailukauden tasolla.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

TAULUKKO POISTETTU

H1:n liiketulos laski peräti -26 prosenttia, mutta kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla selvään nousuun (+42 %). Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 21 %. Tulos parani pääasiassa Generation-segmentin saavutettujen sähkönhintojen, vesivoiman ja ydinvoiman tuotantomäärien nousun sekä Russia-segmentin tulosparannuksen myötä.

Yhtiö kertoi, että se kirjaa City Solutions -segmentin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulokseen noin 430 miljoonan euron verottoman myyntivoiton.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

TAULUKKO POISTETTU

Fortum omistaa noin 50 prosentin osuuden Uniperista, jonka tulos liitetään Fortumin tulokseen yhden kvartaalin viiveellä. Uniper raportoi Q4/2019 tuloksensa arviolta 10.3.2020, joka huomioidaan siten Fortumin Q1/2020 raportissa. Uniperin tulosraportit voi katsoa täältä: https://ir.uniper.energy/websites/uniper/English/3000/reporting.html

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus