Fortum: Ennusteet

Päivitetty 18.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fortum-kvartaalituloslaskelma-q42018

HUOM! Kuvaan ei ole merkitty Q1-Q3/2015 nettotuloksia, sillä yhtiö kirjasi yli 4 miljardin euron sähkönsiirtoon liittyvät myyntivoitot ja toisaalta lähes -1 miljardin euron alaskirjaukset Ruotsin ydinvoimaloiden sulkemiseen liittyen.

Näkymät tilikaudelle 2019

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

 • 2019: 31 euroa/MWh (75 %)
 • 2020: 29 euroa/MWh (45 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600 – 650 miljoonaa euroa vuonna 2019. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

 • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
 • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
 • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
 • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Fortum: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Generation 2 000 515 425 500 560 1 835 545 369 433 488
Muutos (%) 9,0% -5,5% 15,2% 15,5% 14,8% 10,4% 26,5% 0,5% 8,5% 4,9%
City Solutions 1 040 340 180 200 320 1 058 347 167 180 364
Muutos (%) -1,7% -2,0% 7,8% 11,1% -12,1% 6,2% 5,2% -6,2% -10,4% 26,8%
Consumer Solutions 1 800 540 350 350 560 1 748 547 331 325 545
Muutos (%) 3,0% -1,3% 5,7% 7,7% 2,8% 59,6% 21,3% 39,1% 98,2% 125,2%
Russia 1 075 310 210 230 325 1 069 305 200 228 336
Muutos (%) 0,6% 1,6% 5,0% 0,9% -3,3% -2,9% -2,9% 0,0% -4,2% -3,7%
Muut -440 -105 -90 -80 -165 -468 -145 -96 -79 -148
YHTEENSÄ 5 475 1 600 1 075 1 200 1 600 5 242 1 599 971 1 087 1 585
Muutos (%) 4,4% 0,1% 10,7% 10,4% 0,9% 15,9% 11,6% 5,8% 16,0% 28,5%

Liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin +16 prosenttia.

Generation-segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa pieneni kesällä selvästi, kun vesivoimatuotanto laski Q3-Q4 erittäin alhaisten tulovirtaamien ja vesivarastojen seurauksena. Generation-segmentin saavutettu sähkönhinta nousi 2,80 euroa, minkä johdosta koko vuoden liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia.

City Solutions -segmentin lämmönmyynti kasvoi +8 prosenttia ja liikevaihto +6,2 prosenttia vuonna 2018 pääasiassa Fortum Oslo Varmen yhdistelemisen seurauksena. Toisen neljänneksen lämpimän sään negatiivinen vaikutus kumosi ensimmäisen neljänneksen kylmän sään positiiviset vaikutukset.

Consumer Solutions -segmentin vuoden 2018 liikevaihdon kasvua tuki Hafslundin yhdisteleminen sekä helmi- ja maaliskuun kylmä sää, joka kasvattivat sähkönmyyntiä ja sen myötä segmentin liikevaihtoa. Kilpailu ja asiakasvaihtuvuus Pohjoismaiden markkinoilla olivat edelleen haasteita.

Russia-segmentin vuoden 2018 liikevaihto laski Venäjän ruplan heikkenemisen seurauksena. Saatujen CSA-maksujen sekä lämmön- ja sähkönmyynnin kasvu kumosi osan negatiivisesta vaikutuksista.

Parina viime vuotena liikevaihto on kasvanut isoin loikkauksin (15,9 ja 24,5 %). Arvioin, että vuodelle 2019 liikevaihdon kasvu jää vajaaseen +5 prosenttiin. Vuosi 2018 oli sähkön ja lämmöntuotannon kannalta hyvä vuosi, sillä kylmä ja pitkälle kesään jatkunut talvikausi tuki kysyntätilannetta. Lisäksi kuuma ja kuiva kesä laski vesivarastojen tasoja, joka nosti sähkön hintaa. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että vuosi 2019 olisi sääilmiöiden osalta normaalimpi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 5,25 – 5,50 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Generation 650 225 75 75 275 738 184 45 230 279
Muutos (%) -11,9% 22,3% 66,7% -67,4% -1,4% 47,3% 12,9% -39,2% 576,5% 21,3%
City Solutions 150 75 0 0 75 108 56 -23 -13 88
Muutos (%) 38,9% 33,9% -14,8% 4,9% -12,5% 49,2%
Consumer Solutions 80 20 20 20 20 75 11 26 22 16
Muutos (%) 6,7% 81,8% -23,1% -9,1% 92,3% -56,0% 73,3% 175,0%
Russia 300 100 45 45 110 272 90 41 37 104
Muutos (%) 10,3% 11,1% 9,8% 21,6% 5,8% -8,1% 5,9% 57,7% -30,2% -21,2%
Muut -55 -15 -15 -15 -10 -56 -32 1 -20 -5
YHTEENSÄ 1 125 405 125 125 470 1 137 309 90 256 482
Muutos (%) -1,1% 31,1% 38,9% -51,2% -2,5% -1,8% -1,9% -76,8% 287,9% 23,9%
Marginaali 20,5% 25,3% 11,6% 10,4% 29,4% 21,7% 19,3% 9,3% 23,6% 30,4%

Liiketulos laski vuonna 2018 noin -1,8 prosenttia, mutta vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +22 prosenttia (987 vs 811 M EUR). Tätä kasvua tuki mm.

 • saavutettujen sähkönhintojen nousu,
 • Hafslundjärjestelyjen yhdistelemisen positiivinen vaikutus,
 • Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen lasku,
 • saatujen CSA-maksujen kasvu Venäjällä sekä
 • +26 miljoonan euron voitto, joka saatiin Fortumin aurinkovoimayhtiön myynnistä Intiassa.
 • Erittäin matala vesivoimatuotanto kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän ruplan heikkeneminen pienensivät tulosparannuksen vaikutusta.

Kesäkuussa 2018 Fortum myi 10 prosentin omistusosuutensa Hafslund Produksjonista ja kirjasi myynnistä +77 miljoonan euron kertaluonteisen verovapaan myyntivoiton Generation-segmentin tulokseen.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 1,0 – 1,2 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 1 125 405 125 125 470 1 137 309 90 256 482
Rahoituskulut (netto) -200 -50 -50 -50 -50 -137 -4 -58 -39 -36
Muut kulut 400 100 100 100 100 39 -44 12 24 47
Tulos ennen veroja 1 325 455 175 175 520 1 039 261 44 241 493
Verot -185 -70 -15 -15 -85 -182 -64 1 -25 -94
Vähemmistön osuus -15 -5 0 0 -10 -16 -5 5 0 -16
Nettotulos 1 125 380 160 160 425 841 192 50 216 383

Rahoituskulujen arvioin nousevan yhtiön velkaisuuden johdosta noin -200 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Fortum omistaa noin 50 prosentin osuuden Uniperista, jonka tulosvaikutuksen asetin muut kulut/tuotot -erään. Uniperin vuoden 2019 tulosennuste on noin 500 miljoonaa euroa, josta puolet eli noin 250 -300 miljoonaa euroa kirjataan Fortumin tulokseen. Tämän lisäksi arvioin muiden kulujen/tuottojen olevan +100…+150 miljoonaa euroa.

Veroina käytin 20 prosenttia tuloksesta, josta on oikaistu muut kulut/tuotot erä pois.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1 000 – 1 200 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Millaisia vaikutuksia Fortumin liikevaihtoon taikka tulokseen on yhtiön viime vuosien yritysjärjestelyillä.
 • Miten Venäjän talous kehittyy ja kiristyykö (tai lieveneekö) Venäjään vastaan asetetut pakotteet? Miten ruplan kurssi kehittyy tulevina vuosina.
 • Uniperilla on suhteellisen paljon hiilivoimaa (30 %) ja monissa Euroopanmaissa on tehty tai tullaan tekemään hiilivoimaloiden sulkemispäätöksiä. Näin on esimerkiksi Ranskassa, jossa hiilivoimalat ajetaan alas 2021 mennessä. Miten tämä vaikuttaa Uniperin tuloksenteko- ja osingonmaksukykyyn?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto nousee noin +2..+3 prosenttia per vuosi
 • liiketulos pysyy noin 1,1 – 1,2 miljardissa eurossa
 • Uniperin vaikutus kasvaa muissa kuluissa/tuotoissa
 • veroaste on 20 prosenttia tuloksesta, josta on oikaistu pois muut kulut/tuotot

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 750 5 600 1 630 1 100 1 230 1 640
Muutos (%) 2,7% 2,3% 1,9% 2,3% 2,5% 2,5%
Liiketulos (ebit) 1 200 1 150,0 425 135 110 480
Muutos (%) 4,3% 2,2% 4,9% 8,0% -12,0% 2,1%
Marginaali 20,9% 20,5% 26,1% 12,3% 8,9% 29,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 1 200 1 150 425 135 110 480
Rahoituskulut (netto) -200 -200 -50 -50 -50 -50
Muut kulut 550 500 125 125 125 125
Tulos ennen veroja 1 550 1 450 500 210 185 555
Verot -200 -190 -75 -15 -15 -85
Vähemmistön osuus -15 -15 -5 -5 0 -5
Nettotulos 1 335 1 245 420 190 170 465

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

fortum-kvartaalituloslaskelma-q42018