Fortum: Ennusteet

Päivitetty 15.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Fortum hankki Uniperista noin 73,4 prosentin osuuden kevään 2020 aikana. Q1/2020 tulosraportissa Fortum yhdisti Uniperin taseeseensa, mutta tuloslaskelman tiedot yhtiö alkaa kirjaamaan vasta Q2/2020 alkaen. Tästä syystä johtuen en ole tehnyt tulevaisuuden ennusteita. Tarkastellaan tilannetta uudelleen Q2/2020 raportin yhteydessä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fortum-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

 • loppuvuosi 2020: 33 euroa/MWh (85 %)
 • 2021: 34 euroa/MWh (50 %)

Uniperin suojaukset

 • loppuvuosi 2020: 28 euroa/MWh (95 %)
 • 2021: 28 euroa/MWh (70 %)
 • 2022: 23 euroa/MWh (15 %)

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Fortum jakaa toimintansa neljään eri segmenttiin:

 • Generation: vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat mm. ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto.
 • City Solutions: kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluvat myös Fortumin 50 %:n omistusosuus ruotsalaisesta Fortum Värmestä.
 • Consumer Solutions: kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa ja Puolassa mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän.
 • Russia: koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. Yhtiöllä on toimintaa Länsi-Siperiassa (Tjumen ja Hanti-Masia), jossa asiakkaina ovat öljy- ja kaasuteollisuuden toimijat sekä Uralilla (Tšeljabinsk) palvellen metalliteollisuutta.

Fortum: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Generation 377 377 1 883 522 423 450 488
Muutos (%) -80,0% -100,0% -100,0% -100,0% -22,7% 2,2% -4,4% 14,0% 3,4% -0,4%
City Solutions 320 320 1 155 351 192 219 393
Muutos (%) -72,3% -100,0% -100,0% -100,0% -18,6% 7,6% 1,2% 12,3% 18,4% 6,2%
Consumer Solutions 418 418 1 839 504 309 329 697
Muutos (%) -77,3% -100,0% -100,0% -100,0% -40,0% 5,2% -7,9% -6,6% 1,2% 27,9%
Russia 317 317 1 071 305 229 239 298
Muutos (%) -70,4% -100,0% -100,0% -100,0% 6,4% 0,2% 0,0% 14,5% 4,8% -11,3%
Muut -75 -75 -501 -129 -93 -93 -186
YHTEENSÄ 1 357 0 0 0 1 357 5 447 1 553 1 060 1 144 1 690
Muutos (%) -75,1% -100,0% -100,0% -100,0% -19,7% 3,9% -2,9% 9,1% 5,3% 6,6%

Q1:n liikevaihto laski 20 prosenttia, mitä painoi Pohjoismaiden vesitilanne, lauha ja lämmin talvi kaikilla Fortumin markkinoilla sekä koronaviruspandemian sekä öljyn hinnan reippaan laskun aiheuttama energian hintojen lasku. Lisäksi liikevaihtoa laski myyty Joensuun kaukolämpöliiketoiminta.

Fortum kertoo myös, että se on hyötynyt pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta. Tämän lisäksi yhtiön suojaukset vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää yhtiön mukaan sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.

Seuraavat segmenttikohtaiset kommentit on poimittu Fortumin Q1/2020 tulosraportista.

Generation-segmentin saavutettu sähkön tukkumyyntihinta laski 4,4 euroa/MWh. Tämä vastaa 11 prosentin laskua, mikä on selvästi vähemmän kuin 67 prosentin pudotus spot-hinnoissa. Konsernin ulkopuolisilta asiakkailta saatu liikevaihto laski Q1:llä 23 prosenttia.

City Solutions -segmentin lämmönmyynti laski 29 prosenttia, kun lämpötilat olivat selvästi tavallista korkeammat kaikilla kaukolämpöalueilla. Lämmönmyyntiä vähensi myös Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynti tammikuun 2020 alussa. Kokonaisuutena Q1:n liikevaihto laski 19 prosenttia.

Consumer Solutions -segmentin sähkön myyntimäärä pieneni 7 prosenttia pääasiassa Pohjoismaiden leudon sään seurauksena tammi- ja helmikuussa. Liikevaihto laski 40 prosenttia, kun sähkön hinta laski Pohjoismaissa merkittävästi vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Russia-segmentin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia, kun lämpötariffit nousivat, sähköä myytiin Fortumin ja Vostokin sähkön vähittäismyynnin yhteisyritykselle Tšeljabinskiin ja Venäjän rupla vahvistui.

Uniper kirjataan Q2/2020 alkaen kokonaisuutena yhtiön tuloslaskelmaan. Tästä syystä en ole tehnyt vuoden 2020 ennusteita. Katsotaan tilannetta uudelleen Q2/2020 raportin yhteydessä.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Generation 270 270 771 308 111 148 204
Muutos (%) -65,0% -100,0% -100,0% -100,0% 32,4% 4,8% 67,4% 146,7% -35,1% -26,9%
City Solutions 484 484 128 82 -38 -10 94
Muutos (%) 278,1% -100,0% 414,9% -1,5% 57,7% 6,8%
Consumer Solutions 10 10 20 -3 20 9 -6
Muutos (%) -50,0% -100,0% -100,0% -73,3% -23,1% -59,1%
Russia 99 99 317 95 54 69 99
Muutos (%) -68,8% -100,0% -100,0% -100,0% 0,0% 16,1% 5,6% 31,7% 81,6% -4,8%
Muut -271 -271 -126 -39 -23 -32 -32
YHTEENSÄ 592 0 0 0 592 1 110 443 124 184 359
Muutos (%) -46,7% -100,0% -100,0% -100,0% 64,9% -2,5% 43,4% 36,3% -28,1% -25,5%
Marginaali 43,6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 43,6% 20,4% 28,5% 11,7% 16,1% 21,2%

Q1:n raportoitu liiketulos kasvoi peräti 41 prosenttia. Tulos kuitenkin sisältää kertaluontoisia eriä, joista merkittävimmät ovat:

 • +431 M EUR Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto
 • -222 M EUR Uniperin raportointiin liittyvä kertaluontoinen kirjaus
 • +479 M EUR Uniperin Q4/2019 (+162 M EUR) ja Q1/2020 (+307 M EUR) tuloskirjauksista

Fortum kertoo, että vertailukelpoinen liikevoitto laski 4 prosenttia spot-hintojen alenemisen ja City Solutions -segmentin tuloksen heikentymisen myötä. Generation-segmentin vesivoiman tuotantomäärien kasvu ja melko korkea suojausaste tasoittivat osittain tätä vaikutusta. Consumer Solutions -segmentin vertailukelpoisen liikevoiton vahvistuminen vaikutti liikevoittoon positiivisesti.

Ei liiketulosennustetta vuodelle 2020.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 592 0 0 0 592 1 110 443 124 184 359
Rahoituskulut (netto) -57 -57 -115 -44 -32 7 -46
Muut kulut 479 479 725 47 106 461 111
Tulos ennen veroja 1 014 0 0 0 1 014 1 720 446 198 652 424
Verot -76 -76 -200 -65 -25 -45 -65
Vähemmistö -8 -8 -25 -6 0 0 -19
Nettotulos 930 0 0 0 930 1 495 375 173 607 340
EPS 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,67 0,40 0,20 0,68 0,38

Uniper kirjataan Q2/2020 alkaen kokonaisuutena yhtiön tuloslaskelmaan. Tästä syystä en ole tehnyt vuoden 2020 ennusteita. Katsotaan tilannetta uudelleen Q2/2020 raportin yhteydessä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus