Fortum sijoituskohteena

Päivitetty 27.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Fortum raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 1.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee 8 830 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FORTUM Ennuste
Osake (27.12.2018) 19,40 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 17,2 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 5 100 (+12,8%) Osinko/EPS 195% 4v ka
Nettotulos (M) 875 (+1,0%) Osinko/FCF 242% 4v ka
EPS 0,98 Omav.aste 56%
PE 19,7 Gearing 48%
EV/EBIT 20,9 ROE 6,8%
PB 1,38 ROI 5,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

FORTUM27.12.2018 | 19,40 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Fortumin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Lisäksi pisteitä lähtee osingon heikosta kehityksestä ja alhaisista pääomien tuottoluvuista.

Taloudelliset tavoitteet

Fortumin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE): vähintään 10 %
 • Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate: noin 2,5x

Uniper

Fortum hankki vuoden 2018 alussa noin 47 prosentin omistusosuuden Uniperista. Osuuden hinnaksi tuli 3,7 miljardia euroa, josta 1,95 miljardia euroa rahoitettiin kassavaroista ja loput 1,75 miljardia euroa hoidettiin velkarahalla.

Osuus Uniperin tuloksesta kasvattaa Fortumin osakekohtaista tulosta, ja Uniperin osinko kasvattaa Fortumin kassavirtaa. Järjestely nosti Fortumin velkaisuuden yli yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason, joka on nettovelan ja käyttökatteen suhteena noin 2,5x. Fortum kuitenkin odottaa, että velkaisuusaste pienenee ajan myötä yhtiön omien toimintojen kassavirran ja Uniperin tulevan osingon yhteisvaikutuksen ansiosta kohti tavoitetasoa.

Lokakuussa 2018 ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 prosentilla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050.

Uniperin 38 gigawatin tuotantokapasiteetista noin 50 prosenttia perustuu kaasuun, 30 prosenttia hiileen ja 20 prosenttia on vesi- ja ydinvoimaa. Monissa Euroopan maissa on tehty tai ollaan tekemässä päätöksiä hiilivoiman sulkemisesta (mm. Ranska 2021, Hollanti ja UK 2021 – 2025), joten tämä tuo taloudellisia paineita energiayhtiöiden hiilivoiman tuotannolle.

Vuosi 2017

Fortum kertoi vuodesta 2017 seuraavaa:

Hafslundin-yritysjärjestelystä Fortum kirjasi +324 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton vuoden 2017 tulokseen. Tämän lisäksi yhtiö teki Ekokemin ja DUON:n yritysjärjestelyjä.

Usean vuoden laskun päätteeksi sähkönhinnat saavuttivat pitkän aikavälin pohjatason helmikuussa 2016, minkä jälkeen hinnat kääntyivät nousuun. Hiilen hinta, joka on tärkeimpiä Euroopan sähkönhintoihin vaikuttavia tekijöitä, jatkoi hienoista nousua vuoden 2017 loppuun asti.

Konsernin liikevaihto vuodelta 2017 oli 4 520 (3 632) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa Venäjän ruplan vahvistumisesta sekä Ekokemin, Hafslundin ja DUONin yhdistelemisestä Fortumiin.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 811 (644) miljoonaa euroa. Vertailukelpoista liikevoittoa paransivat Hafslundin yhdisteleminen Fortum-konserniin, korkeammat saavutetut sähkön hinnat, ruotsalaisten vesi- ja ydinvoimalaitosten pienemmät kiinteistö- ja kapasiteettiverot ja Venäjän liiketoimintojen parempi tulos. Saavutimme vuonna 2016 käynnistämämme toiminnan tehostamisohjelman tavoitteeksi asetetut 100 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa.

Tilikausi 2018

Fortumin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 971 919 5,7% 3 643 3 088 18,0%
Liiketulos (ebit) 91 387 -76,5% 829 843 -1,7%
Nettotulos (omistajille) 51 357 -85,7% 651 622 4,7%
EPS (EUR) 0,05 0,40 0,73 0,70

Fortumin Q3:n liikevaihto kasvoi +5,7 prosenttia pääasiassa Hafslundin yhdistelemisen seurauksena.

Generation-segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa pieneni Q3:lla selvästi, kun vesivoimatuotanto laski -2,1 TWh erittäin alhaisten tulovirtaamien ja vesivarastojen seurauksena. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinta nousi +6 prosenttia spot-hintojen ja suojaushintojen nousun myötä.

Myös City Solutions -segmentti kärsi lämpimästä säästä. Lämmön myynti laski -10 prosenttia.

Consumer Solutions -segmentin sähkön myyntimäärä kasvoi +17 prosenttia pääasiassa Hafslundin yhdistelemisen seurauksena. Myynti kasvoi pääasiassa spot-hintojen nousun myötä. Kilpailu ja asiakasvaihtuvuus Pohjoismaiden markkinoilla olivat edelleen haasteita.

Russia-segmentissä sähköntuotanto kasvoi Chelyabinsk GRES:n 3-yksikön käyttöönoton ja hyvän käytettävyyden myötä. Myynti pysyi vakaana, sillä saatujen CSA-maksujen ja sähkönmyynnin kasvu kumosivat Venäjän ruplan heikkenemisen vaikutuksen.

Q3:n raportoitu liiketulos laski selvästi, mutta vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +2 prosenttia. Kasvu oli seurausta

 • Saavutettujen sähkönhintojen noususta,
 • Ruotsin vesi- ja ydinvoimaloiden kiinteistö- ja kapasiteettiverojen laskusta sekä
 • +26 miljoonan euron voitosta, joka saatiin Fortumin aurinkovoimayhtiön myynnistä Intiassa.
 • Kaikkien aikojen matalin vesivoimatuotanto rasitti tulosta merkittävästi.

Näkymät tilikaudelle 2018

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

 • loppuvuosi 2018: 30 euroa/MW (80 %)
 • 2019: 30 euroa/MWh (65 %)
 • 2020: 28 euroa/MWh (35 %).

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Lisäksi Fortum kertoi, että

Pohjoismaiset vesivarastot pienenivät neljänneksen aikana edelleen normaalitasoon verrattuna. Vaje oli merkittävin Ruotsissa. Tällä oli voimakas vaikutus Fortumin vesivoiman tuotantomääriin, jotka olivat historiallisen alhaiset ja rasittivat tulosta. Neljänneksen viimeisten viikkojen aikana vesivarastot kasvoivat, mutta vain Norjassa.

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 5,0 – 5,2 Mrd EUR (2017: 4,52 Mrd EUR)
 • liiketulos (ebit): 1 075 – 1 150 M EUR (2017: 1 158 M EUR)
 • nettotulos: 850 – 950 M EUR (2017: 866 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Fortum: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehityksessä näkyy sähkönsiirron myynnit vuosien 2013 – 2015 aikana. Toisaalta vuosien 2017 ja 2018 lukuja parantaa Ekokemin, Hafslundin ja DUON:n yritysjärjestelyt sekä tietenkin Uniperin sisältyminen Fortumiin talvesta 2018 alkaen.

Nettotulos-kaaviossa on vuosien 2014 ja 2015 kohdalla esitetty ns. jatkuvien toimintojen tulokset. Yhtiö kirjasi vuosille 2014 ja 2015 kertaluontoisia tuottoja 2,1 ja 4,4 miljardin euron edestä, joten nämä huomioiden graafi näyttäisi valoisammalta vuoteen 2015 saakka. Erilaiset yhtiöjärjestelyt hieman hämärtävät lukujen vertailua, mutta joka tapauksessa vielä on matkaa vuosikymmenen alun noin 1,5 miljardin euron tulostasoon.

fortum-tuloslaskelma-q32018.png

Ennustetulla nettotuloksella (850 – 950 M EUR eli EPS 0,98 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (19,40 EUR) PE-luku asettuu 19,7x. Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltuna, jota käsitystä tukee myös 3-vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE (23,1x). Sen sijaan 7-vuoden tulokset sisältävät vielä vuosikymmenen alun lukuja, joten sen käyttökelpoisuus tässä on heikko.

PB-luku on 1,38x, jota voisi äkkiseltään luonnehtia alhaiseksi. Toisaalta Fortumin PB-luku on vuodesta 2011 alkaen ollut noin 0,90 – 1,45 tasolla, joten tämän hetkinen tunnusluku on tämän arvoalueen yläosassa. Eli arvostus historiallisiin lukemiin nähden olisi korkealla.

fortum-roe-roi-q32018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat laskeneet vuosikymmenen alun hyvältä noin 10 – 20 prosentin tasolta nykyiselle noin 5 – 7,5 prosenttiin. Pääosin tämä lasku on seurausta nettotuloksen laskusta. Oman pääoman määrä on kasvanut noin +25 – 30 prosenttia vuosien 2011 – 2013 noin 10,0 miljardista eurosta nykyiselle 12,5 – 13,0 miljardin euron tasolle. Yhtiö teki sähkönsiirron myynnit tavoitellakseen korkeampia pääomien tuottolukuja, joten tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii vielä kovasti töitä.

Tase

Fortumilla on liikearvoa noin 600 miljoonaa euroa. Suhteessa 22,3 miljardin euron taseeseen taikka 875 miljoonan euron tulostasoon liikearvoa on vähän.

Fortum rahoitti Uniper-kauppaa osittain velalla (1,75 Mrd EUR), mikä näkyykin korollisten velkojen nousuna 7,0 miljardiin euroon vuonna 2018.

fortum-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste on viime vuosien aikana kehittynyt tasaisesti ja on nyt 55 – 60 prosentissa (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on nousussa ja on nyt 50 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Näiden tunnuslukujen perusteella yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

fortum-rahavirta-q32018

Energiayhtiön toiminta sitoo pääomia, joka oikeastaan näkyy näissä kaavioissa. Sähkönsiirron myynnit näkyivät selvänä liiketoiminnan rahavirtojen laskuna. Uniperin tuoma rahavirta näkyy vuodesta 2019 alkaen yhtiön maksamien osinkojen muodossa.

Joka tapauksessa ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 600 – 700 miljoonan euron tasolla viime vuosien aikana. Tämä on pitänyt vapaan rahavirran (FCF) varsin vaatimattomana. Nykyinen osingon taso on vajaa 1 miljardin euron, joten vapaat rahavirrat ovat jääneet lähes joka vuosi tästä rajasta. Tämä myös selittää sen, miksi Fortumin osingot ovat polkeneet lähes paikoillaan useita vuosia.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

fortum-osinko-q32018

Fortum kertoo osinkopolitiikakseen:

tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fortum: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,10 3/2018 1,10 4/2017 1,10
YHTEENSÄ 1,10 1,10 1,10
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyisi viime vuoden tapaan 1,10 eurossa. Ennustettuun tulokseen nähden osinko olisi noin 112 prosenttia ja osinkotuotto asettuisi noin 5,7 prosenttiin (osake 19,40 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+224) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +224 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.12.2018) 19,40 16,50 14,57 13,92 17,97 16,63 14,15 16,49
Lkm (000) 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Markkina-arvo (Mrd) 17,23 14,66 12,94 12,37 15,96 14,77 12,57 14,65
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Generation 1 700 1 662 1 643 1 639
City Solutions 1 025 996 780 1 200
Consumer Solutions 1 725 1 094 666
Russia 1 075 1 101 896 893
Muut -425 -333 -353 -273
YHTEENSÄ 5 100 4 520 3 632 3 459 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Generation 675 501 338 -396
City Solutions 115 102 86 105
Consumer Solutions 95 39 59
Russia 275 295 226 203
Muut -45 221 -76 -62
YHTEENSÄ 1 115 1 158 633 -150 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 455 3 643 5 100 4 520 3 632 3 459 4 088 6 056 6 159 6 161
Liikevoitto 285 829 1 115 1 158 633 -150 1 296 1 712 1 874 2 402
Nettotulos 225 651 875 866 496 -228 1 089 1 204 1 416 1 769
Marginaali 15,5% 17,9% 17,2% 19,2% 13,7% -6,6% 26,6% 19,9% 23,0% 28,7%
EPS 0,25 0,73 0,98 0,97 0,56 -0,26 1,23 1,36 1,59 1,99
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 955 3 897 5 155 8 202 2 766 1 254 963 731
Liikearvo 609 613 353 153 170 275 309 294
Muut varat 20 742 17 243 16 456 14 412 18 439 22 891 23 289 21 973
Tase yhteensä 22 306 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561 22 998
Oma pääoma 12 210 13 048 13 459 13 794 10 864 10 024 10 040 9 632
Vähemmistö 241 239 84 69 71 638 603 529
Korolliset velat 6 982 5 299 5 765 6 418 7 307 9 360 9 223 8 181
Muut vastuut 2 873 3 167 2 656 2 486 3 133 4 398 4 695 4 656
Tase yhteensä 22 306 21 753 21 964 22 767 21 375 24 420 24 561 22 998
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 050 993 621 1 381 1 762 1 836 1 382 1 613
Investoinnit: Capex -650 -657 -599 -527 -622 -1 271 -1 422 -1 285
Vapaa rahavirta (FCF) 400 336 22 854 1 140 565 -40 328
Investoinnit: Muut -3 800 -150 -1 102 6 795 3 438 61 294 460
Investointien jälkeen -3 400 186 -1 080 7 649 4 578 626 254 788
Rahoitus: Voitonjako -977 -977 -977 -1 155 -977 -888 -888 -888
Rahoitus: Muut 1 377 -451 -1 007 -1 005 -2 030 584 841 298
Rahavarojen muutos -3 000 -1 242 -3 064 5 489 1 571 322 207 198
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,10 1,00 1,00
Osinkotuotto 5,7% 6,7% 7,5% 7,9% 7,2% 6,6% 7,1% 6,1%
Osinko/nettotulos 111,7% 112,8% 197,0% -428,6% 106,0% 81,2% 62,7% 50,2%
Osinko/FCF 244,3% 290,8% 4441,8% 114,4% 101,3% 173,0% -2220,9% 270,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,1 15,5 12,9 11,0 11,6
PE (3v) 23,1 38,8 28,6 18,0 12,9 10,1 8,4 10,0
PE 19,7 16,9 26,1 14,7 12,3 8,9 8,3
EV/EBIT 20,9 13,9 21,4 15,8 13,4 11,1 9,2
Oma pääoma/osake 14,02 14,96 15,24 15,61 12,31 12,00 11,98 11,44
P/B 1,38 1,10 0,96 0,89 1,46 1,39 1,18 1,44
ROE 6,8% 6,5% 3,6% -1,8% 10,1% 11,3% 13,6% 18,7%
ROI 5,9% 6,1% 3,2% -0,8% 6,8% 8,6% 9,8% 13,4%
Omavaraisuusaste 55,8% 61,1% 61,7% 60,9% 51,2% 43,7% 43,3% 44,2%
Gearing 48,4% 10,6% 4,5% -12,9% 41,5% 76,0% 77,6% 73,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 21,59 20,44 17,45 16,50 16,89 13,73 14,83 14,57 14,38 14,38
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Osinkotuotto (ennuste) 5,1% 5,4% 6,3% 6,7% 6,5% 8,0% 7,4% 7,5% 7,6% 7,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,01 1,35 1,03 0,97 0,86 0,43 0,57 0,56 0,41 -0,29
PE 21,4 15,1 16,9 16,9 19,6 32,2 26,0 26,0 34,9
EV 25 431 24 469 16 899 16 060 16 506 13 166 13 315 13 554 13 215 12 322
EV/EBIT 22,2 17,0 13,5 13,9 15,8 20,2 20,4 21,4 28,2
Oma pääoma/osake 13,76 13,61 13,93 14,96 14,86 14,32 15,93 15,24 14,83 15,01
P/B 1,57 1,50 1,25 1,10 1,14 0,96 0,93 0,96 0,97 0,96
ROE 7,0% 9,7% 6,9% 6,5% 5,8% 2,9% 3,6% 3,6% 2,7%
ROI 6,1% 7,8% 6,8% 6,1% 5,6% 3,5% 3,2% 3,2% 2,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset