Fortum sijoituskohteena

Päivitetty 15.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

HUOM! Fortum hankki Uniperista noin 73,4 prosentin osuuden kevään 2020 aikana. Q1/2020 tulosraportissa Fortum yhdisti Uniperin taseeseensa, mutta tuloslaskelman tiedot yhtiö alkaa kirjaamaan vasta Q2/2020 alkaen. Tästä syystä johtuen en ole tehnyt tulevaisuuden ennusteita. Tarkastellaan tilannetta uudelleen Q2/2020 raportin yhteydessä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Fortum Oyj on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja suurin sähkönmyyjä. Lämmöntuottajana yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yli 65 prosenttia Fortumin sähköntuotannosta on hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa. Yhtiöllä on noin 2,5 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja yhtiön palveluksessa työskentelee noin 8 190 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.fortum.fi/tietoa-meista/sijoittajille/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

FORTUM18.2.2020 | 22,20 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Fortumin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys ja alhaiset pääomien tuottoluvut.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Fortum kertoo, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Pandemian leviämistä ehkäisevät toimenpiteet ovat vaikuttaneet sähkön kysyntään monissa Euroopan maissa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen jälkipuoliskolla. Pohjoismaissa kysynnän lasku vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä johtui pääasiassa leudosta talvesta.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiön työntekijät tekevät mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Luottoluokittajat S&P ja Moody’s ovat vahvistaneet Fortumin luottoluokitukseksi BBB negatiivisin näkymin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle:

  • loppuvuosi 2020: 33 euroa/MWh (85 %)
  • 2021: 34 euroa/MWh (50 %)

Uniperin suojaukset

  • loppuvuosi 2020: 28 euroa/MWh (95 %)
  • 2021: 28 euroa/MWh (70 %)
  • 2022: 23 euroa/MWh (15 %)

Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 700 miljoonaa euroa vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Tilikausi 2020

Fortumin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 1 357 1 690 -19,7%
Liiketulos (ebit) 592 358 65,4%
Nettotulos (omistajille) 930 341 172,7%
EPS (EUR) 1,05 0,38

Q1:n liikevaihto laski 20 prosenttia, mitä painoi Pohjoismaiden vesitilanne, lauha ja lämmin talvi kaikilla Fortumin markkinoilla sekä koronaviruspandemian sekä öljyn hinnan reippaan laskun aiheuttama energian hintojen lasku. Lisäksi liikevaihtoa laski myyty Joensuun kaukolämpöliiketoiminta.

Fortum kertoo myös, että se on hyötynyt pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta. Tämän lisäksi yhtiön suojaukset vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää yhtiön mukaan sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.

Q1:n raportoitu liiketulos kasvoi peräti 41 prosenttia. Tulos kuitenkin sisältää kertaluontoisia eriä, joista merkittävimmät ovat:

  • +431 M EUR Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto
  • -222 M EUR Uniperin raportointiin liittyvä kertaluontoinen kirjaus
  • +479 M EUR Uniperin Q4/2019 (+162 M EUR) ja Q1/2020 (+307 M EUR) tuloskirjauksista

Fortum kertoo, että vertailukelpoinen liikevoitto laski 4 prosenttia spot-hintojen alenemisen ja City Solutions -segmentin tuloksen heikentymisen myötä. Generation-segmentin vesivoiman tuotantomäärien kasvu ja melko korkea suojausaste tasoittivat osittain tätä vaikutusta. Consumer Solutions -segmentin vertailukelpoisen liikevoiton vahvistuminen vaikutti liikevoittoon positiivisesti.

Yhtiön omistusosuus Uniperista nousi 73,4 prosenttiin, minkä johdosta yhtiö alkaa Q2/2020 alkaen sisällyttämään Uniperin tiedot kokonaisuudessaan tuloslaskelmaan. Tästä muutoksesta johtuen Fortumilla alkaa ”uusi aika” niin, että sijoittajan kannalta aiempien vuosien tuloskehityksellä taikka tunnusluvuilla on varsin vähän hyötyä. Tästä syystä olen koostanut vain graafit ja taulukot.

fortum-tuloslaskelma-q42019

fortum-roeroi-q42019

fortum-velkaisuus-q42019

fortum-rahavirta-q42019

fortum-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Fortum: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 1,10 4/2019 1,10 4/2018 1,10
YHTEENSÄ 1,10 1,10 1,10
+0,0% +0,0% +0,0%

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 12,86 22,00 19,10 16,50 14,57 13,92 17,97 16,63
Lkm (000) 888 312 888 312 888 312 888 367 888 367 888 367 888 367 888 367
Markkina-arvo (Mrd) 11,42 19,54 16,97 14,66 12,94 12,37 15,96 14,77
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 357 5 447 5 242 4 520 3 632 3 459 4 088 5 309
Liiketulos 592 1 110 1 138 1 158 633 -150 1 296 1 508
Nettotulos 930 1 482 843 866 496 -231 1 082 1 204
Marginaali 68,5% 27,2% 16,1% 19,2% 13,7% -6,7% 26,5% 22,7%
EPS 1,05 1,67 0,95 0,97 0,56 -0,26 1,22 1,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 432 586 3 897 5 154 8 202 2 766 1 250
Liikearvo 612 588 613 353 152 170 275
Muut varat 21 320 21 235 17 243 16 457 14 413 18 439 21 823
Varat yhteensä 23 364 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 23 348
Oma pääoma 12 982 11 841 13 048 13 459 13 794 10 864 10 024
Vähemmistö 252 236 239 84 69 71 101
Korolliset velat 6 688 6 093 4 885 5 107 6 007 6 984 9 039
Muut vastuut 3 442 4 239 3 581 3 314 2 897 3 456 4 184
Pääomat yhteensä 23 364 22 409 21 753 21 964 22 767 21 375 23 348
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 015 804 993 621 1 381 1 762 1 548
Investoinnit: Capex -660 -541 -649 -589 -499 -596 -938
Vapaa rahavirta (FCF) 1 355 263 344 32 882 1 166 610
Investoinnit: Muut 291 -3 857 -158 -1 112 6 767 3 412 -6
Investointien jälkeen 1 646 -3 594 186 -1 080 7 649 4 578 604
Rahoitus: Voitonjako -1 000 -977 -977 -977 -1 155 -977 -888
Rahoitus: Muut 161 1 303 -451 -1 007 -1 005 -2 030 604
Rahavarojen muutos 807 -3 268 -1 242 -3 064 5 489 1 571 320
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Osinko (lisä) 0,20
Osinko yhteensä 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,30 1,10
Osinkotuotto 5,0% 5,8% 6,7% 7,5% 7,9% 7,2% 6,6%
Osinko/nettotulos 65,9% 115,9% 112,8% 197,0% -423,0% 106,7% 81,2%
Osinko/FCF 72,1% 371,5% 284,1% 3053,8% 110,8% 99,0% 160,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 23,8 21,0 15,6 12,9
PE (3v) 18,4 23,1 38,9 28,8 18,1 13,0 10,1
PE 13,2 20,1 16,9 26,1 14,8 12,3
EV (mEUR) 24 799 22 474 15 646 12 897 10 171 20 182 22 563
EV/EBIT 22,3 19,7 13,5 20,4 15,6 15,0
Oma pääoma/osake 14,90 13,60 14,96 15,24 15,61 12,31 11,40
P/B 1,48 1,40 1,10 0,96 0,89 1,46 1,46
ROE 11,7% 6,6% 6,5% 3,6% -1,9% 10,3% 11,5%
ROI 5,8% 6,3% 6,3% 3,3% -0,8% 7,0% 7,8%
Omavaraisuusaste 56,6% 53,9% 61,1% 61,7% 60,9% 51,2% 43,4%
Gearing 39,7% 45,6% 7,4% -0,3% -15,8% 38,6% 76,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 13,38 22,00 21,69 19,44 18,23 19,10 21,59 20,44 17,45 16,50
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Osinkotuotto 8,2% 5,0% 5,1% 5,7% 6,0% 5,8% 5,1% 5,4% 6,3% 6,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,33 1,67 1,48 1,34 0,90 0,95 1,01 1,35 1,03 0,97
PE 5,7 13,2 14,6 14,5 20,2 20,1 21,4 15,1 16,9 16,9
EV (mEUR) 18 262 24 748 25 243 23 288 21 898 23 666 25 431 24 469 16 899 16 060
EV/EBIT 13,6 22,3 25,9 24,7 21,6 20,8 22,2 17,0 13,5 13,9
Oma pääoma/osake 19,10 14,90 14,23 14,21 13,44 13,60 13,76 13,61 13,93 14,96
P/B 0,70 1,48 1,52 1,37 1,36 1,40 1,57 1,50 1,25 1,10
ROE 14,3% 11,7% 10,6% 9,6% 6,6% 6,6% 7,0% 9,7% 6,9% 6,5%
ROI 5,8% 5,7% 5,0% 4,8% 5,5% 6,0% 6,1% 7,8% 6,8% 6,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus