General Mills: Arvonmääritys

Päivitetty 19.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 19.12.2019: 53,18 USD

Laskennan parametrit

General Mills on raportoinut Q2/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (General Mills: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 060 1 101 959
EPS 3,367 1,800 1,568
Osinko 1,960 0,980 0,980
Oma pääoma 7 712
Oma pääoma/osake 12,605

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,2 prosenttia (USA:n pitkän lainan korko), betana 0,75x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Olen tilikaudella 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 1,96 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,50%   2,2% +0,75*5,75% + 0,0%
Osakkeita 611 800   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,61%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,09%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 60,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,50 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

gis-kaanteinenarvonmaaritys-q22020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 56,74 42,29 49,44 53,18 53,18 53,18 53,18 53,18
Nettotulos 1 658 2 131 1 753 2 060 2 073 2 085 2 098 2 111
Muutos % -2,3% 28,5% -17,7% 17,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
EPS 2,77 3,64 2,90 3,37 3,39 3,41 3,43 3,45
PE 20,5 11,6 17,1 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4
Osinko 1,920 1,960 1,960 1,960 1,960 2,033 2,045 2,057
Osinkotuotto 3,4% 4,6% 4,0% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,9%
Oma pääoma 7,84 11,08 12,17 13,19 14,62 16,00 17,38 18,77
P/B 7,24 3,82 4,06 4,03 3,64 3,32 3,06 2,83
ROE 33,2% 38,1% 25,3% 26,6% 24,4% 22,3% 20,5% 19,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (53,18 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,06 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 2,07 ja 2,09 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus