General Mills: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.6.2019: 51,31 USD

Laskennan parametrit

General Mills on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (General Mills: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 1 825 0 1 825
EPS 2,995 0,000 2,995
Osinko 1,960 0,000 1,960
Oma pääoma 7 055
Oma pääoma/osake 11,579

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,80x. Olen tilikaudella 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 1,96 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,60%   3,0% +0,8*4,5% + 0,0%
Osakkeita 609 300   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,74%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,02%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 62,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,83%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,60 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

gis-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 56,74 42,29 49,44 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31
Nettotulos 1 658 2 131 1 753 1 825 1 857 1 889 1 922 1 955
Muutos % -2,3% 28,5% -17,7% 4,1% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
EPS 2,77 3,64 2,90 3,00 3,05 3,10 3,15 3,21
PE 20,5 11,6 17,1 17,1 16,8 16,5 16,3 16,0
Osinko 1,920 1,960 1,960 1,960 1,960 1,905 1,938 1,971
Osinkotuotto 3,4% 4,6% 4,0% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 3,8%
Oma pääoma 7,84 11,08 12,17 12,61 13,70 14,90 16,11 17,35
P/B 7,24 3,82 4,06 4,07 3,74 3,44 3,18 2,96
ROE 33,2% 38,1% 25,3% 24,2% 23,2% 21,7% 20,3% 19,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (51,31 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,83 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 1,86 ja 1,89 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset