General Mills: Ennusteet

Päivitetty 20.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2019 on alkanut 1.6.2018.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

gis-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2019:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +6…9 % (2018: 2,6 Mrd USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

General Mills:llä on 5 segmenttiä ja ne ovat

  • North America Retail
  • Convenience Stores & Foodservice
  • Europe & Australia
  • Asia & Latin America
  • Pet

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin. Myös Pet-segmentin marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille, joskin marginaali jäänee tästä tilikaudella 2019 erilaisten Blue Buffalon fuusioon liittyvien kustannusten johdosta.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 22,5% 21,9% 22,6% 21,5% 20,5%
Convenience Stores & Foodservice 21,4% 20,4% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 6,4% 7,2% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 3,6% 2,3% 4,9% 4,0% 6,3%
Pet 17,9%
YHTEENSÄ 15,1% 15,9% 16,4% 16,3% 11,8%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen General Mills: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18 31.5.18 28.2.18 30.11.17 31.8.17
N-America Retail 9 850,0 2 335,1 2 450,0 2 677,1 2 387,8 10 115,4 2 388,0 2 517,4 2 771,8 2 438,2
Muutos (%) -2,6% -2,2% -2,7% -3,4% -2,1% -0,8% -0,2% 0,7% 0,8% -4,6%
Convenience Stores & Foodservice 1 960,0 517,4 465,0 514,4 463,2 1 930,2 510,6 460,3 512,2 447,1
Muutos (%) 1,5% 1,3% 1,0% 0,4% 3,6% 3,2% 4,7% 2,6% 5,1% 0,2%
Europe & Australia 1 950,0 540,5 455,0 453,8 500,7 1 984,6 556,2 469,8 466,7 491,9
Muutos (%) -1,7% -2,8% -3,2% -2,8% 1,8% 8,8% 14,3% 10,7% 7,3% 2,8%
Asia & Latin-America 1 690,0 430,3 430,0 430,7 399,0 1 710,2 435,4 434,8 448,0 392,0
Muutos (%) -1,2% -1,2% -1,1% -3,9% 1,8% -1,1% -1,1% 3,2% 1,7% -8,0%
Pet 1 400,0 371,5 350,0 335,2 343,3 0,0
YHTEENSÄ 16 850,0 4 194,8 4 150,0 4 411,2 4 094,0 15 740,4 3 890,2 3 882,3 4 198,7 3 769,2
Muutos (%) 7,0% 7,8% 6,9% 5,1% 8,6% 0,8% 2,2% 2,3% 2,1% -3,5%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Segmentin yhtenä haasteena on pitkään ollut jugurttien heikko myynti ja tilikaudella 2018 niiden myynti laski peräti -12 prosenttia.

Q1-Q2/2019 segmentin myynti on jatkunut laskussa (-2,7 %). Tein segmentin ennusteen siitä ajatuksesta, että tilikauden 2019 liikevaihto laskisi -2,6 prosenttia noin 9,85 miljardiin dollariin.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin Q1/2019 liikevaihto nousi +3,6 prosenttia, mutta Q2/2019 myynti asettui edellisvuoden tasolle. Viime vuonna Q2:n vertailuluku oli vahvalla tasolla, joten tämä selittänee nollakasvua. Ennusteessa lähdin varovaisesti siitä ajatuksesta, että tilikauden kasvu olisi noin +30 miljoonaa dollaria (+1,5 %).

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2018 noin +8,8 prosenttia, missä vauhti kiihtyi tilikauden loppua kohden. Q1/2019 kasvu jäi kuitenkin vain +1,8 prosenttiin ja Q2:lla se kääntyi jo laskuun (-2,8 %). Kasvun hidastumista selittää osaltaan valuuttakurssivaikutusten tasaantuminen ja kääntyminen negatiiviseksi. Tästä syystä tein ennusteen noin -1,7 prosentin laskuun.

Asia & Latin America -segmentin Q1/2019 liikevaihto nousi noin +1,8 prosenttia, mutta kääntyi rumaan -3,9 prosentin laskuun Q2:lla. Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä, sillä Q1-Q2 orgaaninen kasvu on ollut +5 – 8 prosenttia. Tein segmentin H2:n kvartaaliennusteet hieman rohkeasti vain noin -1 prosentin laskuluvuilla. Mikäli valuuttakurssien vastatuuli jatkuu, niin lasku voi olla voimakkaampaa. Toisaalta, jos valuuttakurssit oikenevat, niin silloin tilanne kääntyykin selvään kasvuun.

Blue Buffalo:n liikevaihto vuonna 2017 oli 1,28 miljardia dollaria (2016: 1,15 Mrd USD). Liikevaihto oli kasvanut parin viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin tahdilla, joten tein ennusteen tähän samaan kasvuun perustuen ja päädyin 1,4 miljardiin dollariin.

Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,5 – 17,0 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 7,0 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %”. Koska valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on painanut liikevaihtoa H1/2019 aikana, niin tästä syystä ohjeistusta alhaisempi ennuste.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
N-America Retail 2 220,0 532,1 520,0 619,8 548,1 2 217,4 543,0 518,3 622,9 533,2
Muutos (%) 0,1% -2,0% 0,3% -0,5% 2,8% -3,7% 7,0% 0,3% -4,3% -15,1%
Convenience Stores & Foodservice 420,0 123,3 90,0 109,6 97,1 392,6 117,0 84,3 106,5 84,8
Muutos (%) 7,0% 5,4% 6,8% 2,9% 14,5% -2,1% 10,6% -9,9% -2,4% -8,5%
Europe & Australia 125,0 38,0 30,0 22,5 34,5 142,1 57,3 27,3 26,9 30,6
Muutos (%) -12,0% -33,7% 9,9% -16,4% 12,7% -13,5% 54,9% -35,0% -34,9% -30,3%
Asia & Latin-America 60,0 12,4 17,5 17,9 12,2 39,6 9,5 -2,1 16,7 15,5
Muutos (%) 51,5% 30,5% 7,2% -21,3% -52,6% -57,4% -42,4% -30,5%
Pet 250,0 84,7 80,0 70,8 14,5 0,0 0,0
Muut -525,0 -69,0 -57,5 -293,6 -104,9 -323,7 -165,8 -35,1 -64,0 -58,8
YHTEENSÄ 2 550,0 721,5 680,0 547,0 601,5 2 468,0 561,0 592,7 709,0 605,3
Muutos (%) 3,3% 28,6% 14,7% -22,8% -0,6% -3,8% -7,9% 9,3% -7,8% -6,3%
Marginaali 15,1% 17,2% 16,4% 12,4% 14,7% 15,7% 14,4% 15,3% 16,9% 16,1%

HUOM! Uuden kirjanpitosäännöstön johdosta liiketuloksesta siirtyy tuottoja liiketuloksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Q1:llä näitä tuottoja oli +20,9 miljoonaa dollaria (Q1/2018: +20,5 M USD). Täydennän vertailukauden lukuja sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee.

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin Q1-Q2/2019 tulos oli +1,0 prosenttia vertailukautta parempi. Positiivista tuloskehitystä selittää alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Kustannusinflaatio on kuitenkin nousussa, joka näkyi mm. Q2:n luvuissa. Tein tilikauden 2019 ennusteen niin, että käytin kvartaaliluvuissa suurin piirtein vertailukauden lukemia. Näin tilikauden 2019 tulos olisi vuoden 2018 mukaisesti noin 2,2 miljardia dollaria.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto kääntyi Q4/2018 +10,6 prosentin kasvuun ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2019:lla (kasvua +14,5 prosenttia). Sen sijaan Q2:lla kasvu hyytyi ”vain” +2,9 prosenttiin. Tässäkin kustannussäästöohjelman tuomat säästöt selittävät käännettä, mutta myös hintojen korotukset sekä parempikatteisten tuotteiden osuus myynnistä. Toisaalta Q2:n kasvun hyytymistä selitti kustannusinflaation vaikutus.

Koska käänne oli noinkin selvä, niin tein segmentin tulosennusteen noin +7 prosentin kasvuodotuksiin. Tämä tarkoittaisi noin +27 miljoonan dollarin tulosparannusta, josta Q1-Q2/2019 saavutettiin jo +15 miljoonaa dollaria.

Myös Europe & Australia -segmentin Q1-tulos kasvoi selvästi (+12,7 %), missä vertailukauden lukemat olivat varsin heikot. Sen sijaan Q2:n tulos romahti -16,4 prosenttia, vaikka vertailukauden luvut olivat Q1:n tapaan heikolla tasolla. Tätä Q2:n tulosromahdusta yhtiö selittää mm. merkittävästä korkeammilla kuluilla sekä valuuttakurssien vastatuulella. Arvelen segmentin tilikauden 2019 tuloksen laskevan -12 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tämä tarkoittaisi varsin vaimeaa H2:sta.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -53 prosenttia. Kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vaikutus vientituotteiden katteissa selittää tätä kehitystä. Lisäksi myyntimäärät laskivat vertailuvuoteen nähden. Tein tilikauden 2019 ennusteen 60 miljoonaan dollariin, mikä olisi kutakuinkin vuosien 2017 ja 2018 tuloksien puolivälissä.

Blue Buffalo:n liiketulos vuonna 2017 oli 303 miljoonaa dollaria (2016: 221 M USD) eli noin 75 miljoonaa dollaria per kvartaali. Q1/2019 tulos jäi vain 14,5 miljoonaan dollariin, jota selittää fuusioon liittyvät kulut. Sen sijaan Q2:lla päästiin jo lähelle tätä 75 miljoonan dollarin lukemaa. Tein tulosennusteen niin, että tuloskunto olisi noin 80 – 85 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Muut-erän noin -525 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 2,45 – 2,60 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 550,0 721,5 680,0 547,0 601,5 2 468,0 561,0 592,7 709,0 605,3
Muut tuotot (netto) 21,0 20,9 20,8 20,5
Rahoituskulut (netto) -545,0 -138,8 -140,0 -132,7 -133,5 -373,7 -137,1 -89,3 -74,9 -72,4
Tulos ennen veroja 2 005,0 582,7 540,0 435,3 488,9 2 094,3 423,9 503,4 654,9 553,4
Verot -485,0 -138,7 -129,0 -106,6 -110,7 -57,3 -86,4 432,5 -234,9 -168,5
Yhteisyritysten tuotot 75,0 17,3 17,5 22,5 17,7 84,7 20,6 16,6 23,8 23,7
Vähemmistön osuus -25,0 -5,1 -8,5 -7,8 -3,6 -32,0 -3,7 -11,1 -13,3 -3,9
Nettotulos 1 570,0 456,2 420,0 343,4 392,3 2 089,7 354,4 941,4 430,5 404,7

Kuten edellä jo totesin, niin liiketuloksesta on siirretty tuottoja liiketuloksen ulkopuolelle. Tästä syystä lisäsin ”muut tuotot (netto)” erän, johon kirjaan nämä tuotot. Yhtiö ei ole kuitenkaan julkaissut vertailutietoja, joten täydennän taulukkoa sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee. En kuitenkaan tee ennusteita tälle erälle, vaan ne tietyllä tapaa sisältyvät liiketulosennusteeseen.

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä noin 15,3 miljardiin dollariin aiemmasta noin 9,5 miljardista dollarista. Tämä nousu näkyi myös rahoituskulujen (netto) nousuna aiemmasta 75 miljoonasta dollarista noin 135 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein ennusteen 140 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisella luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 545 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 25 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen arvioin olevan noin 75 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,5 – 1,6 miljardia dollaria (EPS noin 2,60 USD). Eli tulos jäisi tilikauden 2018 vero-oikaistuun 1,63 miljardin dollarin tasolle tai hieman sen alle. Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to range between flat and down 3 percent from the base of $3.11 earned in fiscal 2018.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (2,60 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”…

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • General Mills:llä on velkaa noin 15,3 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Tein liikevaihtoennusteet tasaisilla noin 2,0 – 3,6 prosentin kasvuluvuilla, missä odotan valuuttakurssien vastatuulen tasoittuvan sekä Pet-segmentin parantavan myyntiään, kun se pääsee hyödyntämään General Mills:n verkostoa.

Liiketuloksen suhteellisen korkeaa kasvulukua tilikaudelle 2020 selittää Q1/2019 Blue Buffalon fuusioon liittyvät kulut sekä H1/2019 tehdyt noin -210 miljoonan dollarin alaskirjaukset.

Muut tuotot (netto) erää en lähtenyt ennustamaan, vaan täydennän erää sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee. Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 575 – 600 miljoonaan dollariin. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja yhteisyritysten tuottojen (80 M USD) sekä vähemmistön osuuden (40 M USD) arvioin olevan noin viime vuosien tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 17 800 17 450 4 325 4 325 4 575 4 225
Muutos (%) 2,0% 3,6% 3,1% 4,2% 3,7% 3,2%
Liiketulos 2 975 2 925 755 700 820 650
Muutos (%) 1,7% 14,7% 4,6% 2,9% 49,9% 8,1%
Marginaali 16,7% 16,8% 17,5% 16,2% 17,9% 15,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 975 2 925 755 700 820 650
Muut tuotot (netto) 20 35 20 15
Rahoituskulut (netto) -590 -580 -145 -145 -145 -145
Tulos ennen veroja 2 405 2 380 610 555 695 520
Verot -550 -545 -140 -130 -155 -120
Yhteisyritysten tuotot 85 80 20 20 20 20
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 1 900 1 875 480 435 550 410

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset