General Mills: Ennusteet

Päivitetty 19.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.6.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

gis-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2020:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

General Mills:llä on 5 segmenttiä ja ne ovat

  • North America Retail
  • Convenience Stores & Foodservice
  • Europe & Australia
  • Asia & Latin America
  • Pet

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin. Myös Pet-segmentin marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille, joskin marginaali jäi tästä tilikaudella 2019 erilaisten Blue Buffalon fuusioon liittyvien kustannusten johdosta.

EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 23,2% 22,9% 21,9% 22,6% 21,5%
Convenience Stores & Foodservice 20,9% 21,3% 20,4% 21,5% 19,7%
Europe & Australia 6,2% 6,5% 7,2% 9,0% 10,0%
Asia & Latin America 4,4% 4,4% 2,3% 4,9% 4,0%
Pet 22,4% 18,7%
YHTEENSÄ 16,3% 14,9% 15,4% 16,4% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2016 alkaen General Mills: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO 31.5.20 28.2.20 30.11.19 31.8.19 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18
N-America Retail 9 985,0 2 368,9 2 540,0 2 700,0 2 376,1 9 925,2 2 341,7 2 518,6 2 677,1 2 387,8
Muutos (%) 0,6% 1,2% 0,8% 0,9% -0,5% -1,9% -1,9% 0,0% -3,4% -2,1%
Convenience Stores & Foodservice 1 960,0 530,0 475,0 510,0 445,0 1 969,1 519,0 472,5 514,4 463,2
Muutos (%) -0,5% 2,1% 0,5% -0,9% -3,9% 2,0% 1,6% 2,7% 0,4% 3,6%
Europe & Australia 1 845,0 510,9 440,0 440,0 454,1 1 886,7 499,5 432,7 453,8 500,7
Muutos (%) -2,2% 2,3% 1,7% -3,0% -9,3% -4,9% -10,2% -7,9% -2,8% 1,8%
Asia & Latin-America 1 600,0 410,5 415,0 415,0 359,5 1 653,3 395,9 427,7 430,7 399,0
Muutos (%) -3,2% 3,7% -3,0% -3,6% -9,9% -3,3% -9,1% -1,6% -3,9% 1,8%
Pet 1 560,0 417,2 390,0 385,0 367,8 1 430,9 405,6 346,8 335,2 343,3
Muutos (%) 9,0% 2,9% 12,5% 14,9% 7,1%
YHTEENSÄ 16 950,0 4 237,5 4 260,0 4 450,0 4 002,5 16 865,2 4 161,7 4 198,3 4 411,2 4 094,0
Muutos (%) 0,5% 1,8% 1,5% 0,9% -2,2% 7,1% 7,0% 8,1% 5,1% 8,6%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille.

Nihkeä kehitys jatkui myös Q1/2020 aikana myynnin laskiessa -0,5 prosenttia. Hintojen nostot näkyivät myyntimäärien laskuna, mikä käänsi kokonaiskehityksen hienoisesti alle vertailukauden tason. Hyvää oli kuitenkin se, että Snack-tuotteiden (-1 vs -4%) sekä Kanadan myynnin (-1 vs -7 %) lasku loiveni selvästi tilikauden 2019 tasoista. Jos tämä käänne paranee vuoden edetessä, niin se voisi nostaa koko segmentin tilikauden 2020 liikevaihdon hienoiseen nousuun. Tästä syystä tein ennusteen noin +0,6 prosentin kasvulukemiin.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tilikauden 2019 myynti nousi noin +2,0 prosenttia. Sen sijaan tilikausi 2020 alkoi heikosti myynnin laskiessa -3,9 prosenttia. Myyntiä painoi leivontatuotteiden myyntimäärien ja -hintojen voimakas lasku. Arvioin segmentin myynnin kuitenkin toipuvan tilikauden edetessä niin, että liikevaihto laskisi noin -0,5 prosenttia vuoteen 2019 nähden.

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-4,9 %), jota painoi valuuttakurssien vaikutukset sekä jugurtin myynnin lasku. Q1/2020 jatkoi siitä, mihin edellisillä kvartaaleilla jäätiin (-9,3 %, orgaanisesti -5 %). Arvioin liikevaihdon kehityksen olevan paineessa vielä tulevalla kvartaalilla, mutta sen jälkeen tilanne helpottuisi lähinnä heikkojen vertailulukujen johdosta.

Myös Asia & Latin America -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-3,3 %). Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä (-7 %), sillä orgaanisesti liikevaihto kasvoi +6 prosenttia. Mutta myös Q1/2020 oli tässä segmentissä heikko myynnin laskiessa -9,9 prosenttia. Arvioin laskun jatkuvan vielä tulevilla kvartaaleilla, mutta toipuvan sitten tilikauden lopulla oikeastaan heikkojen vertailulukujen johdosta.

Pet:n liikevaihto oli tilikaudella 2019 noin 1,43 miljardia dollaria ja kasvua tuli yhtiön ilmoittaman pro-forma -laskelman mukaisesti +11 prosenttia. Q1/2020 aikana liikevaihto kasvoi +7,1 prosenttia. Yhtiö on laajentanut aktiivisesti Pet-segmentin tuotteiden jakelukanavia, joten tästä johtuen tein myös tilikauden 2020 ennusteen noin +9 prosentin kasvuun.

Koko tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,8 – 17,2 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +0,5 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %. Koska valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on painanut liikevaihtoa tilikauden 2019 aikana, niin tästä syystä ennusteeni on hieman ohjeistusta alhaisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
N-America Retail 2 320,0 535,1 590,0 635,0 559,9 2 277,2 527,7 581,6 619,8 548,1
Muutos (%) 1,9% 1,4% 1,4% 2,5% 2,2% 2,7% -2,8% 12,2% -0,5% 2,8%
Convenience Stores & Foodservice 410,0 118,9 95,0 105,0 91,1 419,5 116,1 96,7 109,6 97,1
Muutos (%) -2,3% 2,4% -1,8% -4,2% -6,2% 6,9% -0,8% 14,7% 2,9% 14,5%
Europe & Australia 115,0 44,9 22,5 20,0 27,6 123,3 41,9 24,4 22,5 34,5
Muutos (%) -6,7% 7,2% -7,8% -11,1% -20,0% -13,2% -26,9% -10,6% -16,4% 12,7%
Asia & Latin-America 70,0 24,9 20,0 15,0 10,1 72,4 22,8 19,5 17,9 12,2
Muutos (%) -3,3% 9,2% 2,6% -16,2% -17,2% 82,8% 140,0% 7,2% -21,3%
Pet 350,0 109,1 80,0 80,0 80,9 268,4 110,1 73,0 70,8 14,5
Muutos (%) 30,4% -0,9% 9,6% 13,0% 457,9%
Muut -495,0 -130,3 -127,5 -130,0 -107,2 -644,9 -102,5 -143,9 -293,6 -104,9
YHTEENSÄ 2 770,0 702,6 680,0 725,0 662,4 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muutos (%) 10,1% -1,9% 4,4% 32,5% 10,1% 4,0% 33,6% 14,4% -22,8% -0,6%
Marginaali 16,3% 16,6% 16,0% 16,3% 16,5% 14,9% 17,2% 15,5% 12,4% 14,7%

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin Q1/2020 tulos kasvoi +2,2 prosenttia, mitä tuki alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin +1,9 prosenttia viimevuotista paremmaksi juurikin säästöohjelmien tuomien etujen johdosta.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto oli hyvää tilikaudella 2019 (+6,9 %). Q1/2020 tulos kuitenkin laski liikevaihdon tavoin selvästi (-6,2 %). Isoa laskulukua selittää osittain myös se, että vertailukauden lukema oli varsin korkea. Tästäkin huolimatta korkea laskulukema mietityttää, joten tein tilikauden 2020 ennusteen varovaisesti noin -2,3 prosentin laskuun.

Europe & Australia -segmentin tuloskehitys kääntyi selvään laskuun (-13 %) Q2/2019 alkaen ja sama trendi jatkui myös Q1/2020 (-20 %). Q1:n tuloslaskua yhtiö selittää mm. liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden lisäksi brändi-investointien ajoituksella juuri alhaisemman volyymin kvartaaliin. Arvioin vaikean kehityksen jatkuvan koko tilikauden 2020, missä Q4/2020 tulos olisi kuitenkin jo parempi. Tämä lähinnä heikosta Q4/2019 tuloksesta johtuen.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -53 prosenttia, mikä korjaantui tilikaudella 2019 noin +83 prosentin kasvulla. Isot tuottoheilahtelut jatkuivat myös Q1/2020 (-17,2 %)- Tein tilikauden 2020 ennusteen hieman alle vuoden 2019 tuloslukeman.

Yhtiö kertoi, että se aikoo ryhtyä em. kolmen segmentin osalta toimenpiteisiin kannattavuuden korjaamiseksi Q2:sta alkaen. Nähtäväksi jää, miten nopeasti tuloksia alkaa syntymään ja paljonko toimenpiteistä aiheutuu kertaluontoisia eriä, jotka painavat näiden segmenttien tuloskuntoa.

Pet -segmentin tilikauden 2019 tulos oli 268 miljoonaa dollaria, missä tulosta painoi Q1:llä tehdyt fuusioon liittyvät kulut. Tästä syystä Q1/2020 tulos kasvoi moninkertaiseksi vertailukauteen nähden. Arvioin tilikauden 2020 tuloksen kasvavan reippaasti (+30 %), missä viime vuoden kertaluontoiset kulut selittävät pitkälti vahvaa kasvulukua.

Muut-erän noin -475…-525 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2020 liiketulosennusteeksi 2,6 – 2,8 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 770,0 702,6 680,0 725,0 662,4 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muut tuotot (netto) 105,0 24,8 25,0 25,0 30,2 87,9 24,6 21,4 21,0 20,9
Rahoituskulut (netto) -510,0 -131,3 -130,0 -130,0 -118,7 -521,8 -124,8 -130,8 -132,7 -133,5
Tulos ennen veroja 2 365,0 596,1 575,0 620,0 573,9 2 082,0 615,9 541,9 435,3 488,9
Verot -545,0 -157,8 -155,0 -165,0 -67,2 -367,8 -54,7 -95,8 -106,6 -110,7
Yhteisyritysten tuotot 80,0 20,7 17,5 20,0 21,8 72,0 20,0 11,8 22,5 17,7
Vähemmistön osuus -40,0 -7,1 -10,0 -15,0 -7,9 -33,5 -11,0 -11,1 -7,8 -3,6
Nettotulos 1 860,0 451,9 427,5 460,0 520,6 1 752,7 570,2 446,8 343,4 392,3

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä ja velkaa on nyt 14,3 miljardia dollaria. Tämä nousu näkyi myös rahoituskulujen (netto) nousuna aiemmasta 75 miljoonasta dollarista noin 125…135 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein tilikauden 2020 kvartaaliennusteet noin 130 miljoonan dollarin luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 510 miljoonaa dollaria.

Koska Q1/2020 verot olivat alhaisella tasolla, niin tein loppuvuoden veroennusteen niin, että koko vuoden veroasteeksi tulisi noin 23 prosenttia. Vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 30 – 40 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen arvioin olevan noin 80 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 1,75 – 2,00 miljardia dollaria (EPS noin 3,04 USD). Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to increase +3 to +5 percent from the base of $3,22 earned in fiscal 2019.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (3,04 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”… Tuloskasvua tulisi noin +4,8 prosenttia, joten se ainakin olisi yhtiön +3…+5 prosentin sisällä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • General Mills:llä on velkaa noin 14,3 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Tein liikevaihtoennusteet tasaisilla noin +2,6 prosentin kasvuluvuilla, missä odotan valuuttakurssien vastatuulen tasoittuvan sekä Pet-segmentin parantavan myyntiään, kun se pääsee hyödyntämään General Mills:n verkostoa.

Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 16,3 prosentissa, mikä olisi linjassa myös edellä ennustamani tilikauden 2020 kanssa (16,3 %).

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 530 – 550 miljoonaan dollariin. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja yhteisyritysten tuottojen (80 M USD) sekä vähemmistön osuuden (40 M USD) arvioin olevan noin viime vuosien tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 17 850 17 400 4 350 4 375 4 550 4 125
Muutos (%) 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,2% 3,1%
Liiketulos 2 915 2 840 720 700 745 675
Muutos (%) 2,6% 2,5% 2,5% 2,9% 2,8% 1,9%
Marginaali 16,3% 16,3% 16,6% 16,0% 16,4% 16,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 2 915 2 840 720 700 745 675
Muut tuotot (netto) 85 80 20 20 20 20
Rahoituskulut (netto) -550 -530 -135 -135 -130 -130
Tulos ennen veroja 2 450 2 390 605 585 635 565
Verot -565 -550 -140 -135 -145 -130
Yhteisyritysten tuotot 80 75 20 20 20 15
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 1 925 1 875 475 460 500 440

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus