General Mills: Ennusteet

Päivitetty 21.3.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2019 on alkanut 1.6.2018.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

gis-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2019:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +6…9 % (2018: 2,6 Mrd USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

General Mills:llä on 5 segmenttiä ja ne ovat

  • North America Retail
  • Convenience Stores & Foodservice
  • Europe & Australia
  • Asia & Latin America
  • Pet

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin. Myös Pet-segmentin marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille, joskin marginaali jäänee tästä tilikaudella 2019 erilaisten Blue Buffalon fuusioon liittyvien kustannusten johdosta.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 23,3% 21,9% 22,6% 21,5% 20,5%
Convenience Stores & Foodservice 21,7% 20,4% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 6,0% 7,2% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 4,1% 2,3% 4,9% 4,0% 6,3%
Pet 17,5%
YHTEENSÄ 14,9% 15,5% 16,4% 16,3% 11,8%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen General Mills: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18 31.5.18 28.2.18 30.11.17 31.8.17
N-America Retail 10 020,0 2 436,5 2 518,6 2 677,1 2 387,8 10 115,4 2 388,0 2 517,4 2 771,8 2 438,2
Muutos (%) -0,9% 2,0% 0,0% -3,4% -2,1% -0,8% -0,2% 0,7% 0,8% -4,6%
Convenience Stores & Foodservice 1 980,0 529,9 472,5 514,4 463,2 1 930,2 510,6 460,3 512,2 447,1
Muutos (%) 2,6% 3,8% 2,7% 0,4% 3,6% 3,2% 4,7% 2,6% 5,1% 0,2%
Europe & Australia 1 930,0 542,8 432,7 453,8 500,7 1 984,6 556,2 469,8 466,7 491,9
Muutos (%) -2,8% -2,4% -7,9% -2,8% 1,8% 8,8% 14,3% 10,7% 7,3% 2,8%
Asia & Latin-America 1 700,0 442,6 427,7 430,7 399,0 1 710,2 435,4 434,8 448,0 392,0
Muutos (%) -0,6% 1,7% -1,6% -3,9% 1,8% -1,1% -1,1% 3,2% 1,7% -8,0%
Pet 1 430,0 404,7 346,8 335,2 343,3 0,0
YHTEENSÄ 17 060,0 4 356,5 4 198,3 4 411,2 4 094,0 15 740,4 3 890,2 3 882,3 4 198,7 3 769,2
Muutos (%) 8,4% 12,0% 8,1% 5,1% 8,6% 0,8% 2,2% 2,3% 2,1% -3,5%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Segmentin yhtenä haasteena on pitkään ollut jugurttien heikko myynti ja tilikaudella 2018 niiden myynti laski peräti -12 prosenttia.

Q1-Q3/2019 segmentin myynti on laskenut noin -1,9 prosenttia, joskin Q3:n myynti oli lupaavasti viime vuoden tasolla. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että Q4:n myynti olisi viime vuosien tapaan noin -80…-100 miljoonaa dollaria Q3:n myyntiä alhaisemmalla tasolla.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin Q1-Q3/2019 myynti on noussut noin +2,1 prosenttia. Myynnin kasvua on tukenut Focus 6 tuotesarja. Viime vuosina Q4:n myynti on ollut noin +40…+50 miljoonaa dollaria korkeampi kuin Q3:n myynti, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta noin 530 miljoonaan dollariin.

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2018 noin +8,8 prosenttia, missä vauhti kiihtyi tilikauden loppua kohden. Vuoden 2019 edetessä liikevaihto on kääntynyt selvään laskuun ja Q3:lla laskua tuli jo -7,9 prosenttia. Tähän negatiiviseen kehitykseen on vaikuttanut valuuttakurssien vaikutukset sekä jugurtin myynnin lasku. Tein Q4:n ennusteen edelleen laskevaan liikevaihtoon niin, että koko vuoden myynti laskisi noin -2,8 prosenttia.

Asia & Latin America -segmentin Q1/2019 liikevaihto nousi noin +1,8 prosenttia, mutta kääntyi tämän jälkeen laskuun (Q2: -3,9 % ja Q3: -1,6 %). Valuuttakurssien vaikutus on ollut merkittävä, sillä Q1-Q3 orgaaninen kasvu on ollut +7 prosenttia. Tein segmentin Q4:n kvartaaliennusteet hieman rohkeasti noin +1,7 prosentin nousuun. Arvioin valuuttakurssien vastatuulen hieman hellittävän viime vuoteen nähden.

Pet:n liikevaihto vuonna 2017 oli 1,28 miljardia dollaria (2016: 1,15 Mrd USD). Liikevaihto oli kasvanut parin viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin tahdilla, joten tein ennusteen tähän samaan kasvuun perustuen ja päädyin 1,43 miljardiin dollariin.

Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,8 – 17,2 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +8,4 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %”. Koska valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on painanut liikevaihtoa Q1-Q3/2019 aikana, niin tästä syystä ohjeistusta alhaisempi ennuste.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
N-America Retail 2 330,0 580,5 581,6 619,8 548,1 2 217,4 543,0 518,3 622,9 533,2
Muutos (%) 5,1% 6,9% 12,2% -0,5% 2,8% -3,7% 7,0% 0,3% -4,3% -15,1%
Convenience Stores & Foodservice 430,0 126,6 96,7 109,6 97,1 392,6 117,0 84,3 106,5 84,8
Muutos (%) 9,5% 8,2% 14,7% 2,9% 14,5% -2,1% 10,6% -9,9% -2,4% -8,5%
Europe & Australia 115,0 33,6 24,4 22,5 34,5 142,1 57,3 27,3 26,9 30,6
Muutos (%) -19,1% -41,4% -10,6% -16,4% 12,7% -13,5% 54,9% -35,0% -34,9% -30,3%
Asia & Latin-America 70,0 20,4 19,5 17,9 12,2 39,6 9,5 -2,1 16,7 15,5
Muutos (%) 76,8% 114,7% 7,2% -21,3% -52,6% -57,4% -42,4% -30,5%
Pet 250,0 91,7 73,0 70,8 14,5 0,0 0,0
Muut -650,0 -107,6 -143,9 -293,6 -104,9 -346,9 -165,8 -58,3 -64,0 -58,8
YHTEENSÄ 2 545,0 745,2 651,3 547,0 601,5 2 444,8 561,0 569,5 709,0 605,3
Muutos (%) 4,1% 32,8% 14,4% -22,8% -0,6% -4,7% -7,9% 5,0% -7,8% -6,3%
Marginaali 14,9% 17,1% 15,5% 12,4% 14,7% 15,5% 14,4% 14,7% 16,9% 16,1%

HUOM! Uuden kirjanpitosäännöstön johdosta liiketuloksesta siirtyy tuottoja liiketuloksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Q1:llä näitä tuottoja oli +20,9 miljoonaa dollaria (Q1/2018: +20,5 M USD). Täydennän vertailukauden lukuja sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee.

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin H1/2019 tulos oli noin +1,0 prosentin kasvussa, mutta Q3:lla tilanne parani jo +12 prosentin kasvuun. Positiivista tuloskehitystä selittää alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Arvioin näiden tekijöiden vaikuttavan positiivisesti Q4:n tulokseen, joten tästä syystä ennusteeni on vajaat +7 prosenttia vertailukautta parempi.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto kääntyi Q4/2018 +10,6 prosentin kasvuun ja hyvä kehitys on jatkunut vuonna 2019 (Q1-Q3: +10,1 %). Tässäkin kustannussäästöohjelman tuomat säästöt selittävät käännettä, mutta myös hintojen korotukset sekä parempikatteisten tuotteiden osuus myynnistä.

Koska käänne on ollut noinkin selvä, niin tein segmentin vuoden 2019 tulosennusteen noin +9,5 prosentin kasvuodotuksiin.

Europe & Australia -segmentin Q1-tulos kasvoi selvästi (+12,7 %), missä vertailukauden lukemat olivat varsin heikot. Tämän jälkeen tulokset ovat olleet Q2 ja Q3 laskussa noin -16,4 ja -10,6 prosenttia vastaavasti. Tuloslaskua yhtiö selittää mm. merkittävästi korkeammilla kuluilla sekä valuuttakurssien vastatuulella.

Vuosi sitten Q4:n tulos oli 57 miljoonaa dollaria, mikä oli selvästi muita kvartaaleja korkeampi luku viimeiseen lähes 3 vuoteen. Tästä syystä tein Q4 ennusteen varsin maltillisella 33,6 miljoonan dollarin tuloksella, mikä tarkoittaisi peräti -41 prosentin laskua.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -53 prosenttia. Kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vaikutus vientituotteiden katteissa selittää tätä kehitystä. Lisäksi myyntimäärät laskivat vertailuvuoteen nähden. Tein tilikauden 2019 ennusteen 70 miljoonaan dollariin, mikä olisi karkeasti laskien vuosien 2017 ja 2018 tuloksien puolivälissä.

Blue Buffalo:n liiketulos vuonna 2017 oli 303 miljoonaa dollaria (2016: 221 M USD) eli noin 75 miljoonaa dollaria per kvartaali. Q1/2019 tulos jäi vain 14,5 miljoonaan dollariin, jota selittää fuusioon liittyvät kulut. Sen sijaan Q2 ja Q3:lla päästiin jo lähelle tätä 75 miljoonan dollarin lukemaa. Koska yhtiö arvioi segmentin liikevaihdon kasvavan selvästi Q4:lla, niin arvioin tämän näkyvän myös tuloksessa. Tästä syystä Q4:n ennuste on 92 miljoonassa dollarissa.

Muut-erän noin -650 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 2,5 – 2,6 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 545,0 745,2 651,3 547,0 601,5 2 444,8 561,0 569,5 709,0 605,3
Muut tuotot (netto) 63,3 21,4 21,0 20,9 64,5 23,2 20,8 20,5
Rahoituskulut (netto) -530,0 -133,0 -130,8 -132,7 -133,5 -373,7 -137,1 -89,3 -74,9 -72,4
Tulos ennen veroja 2 078,3 612,2 541,9 435,3 488,9 2 135,6 423,9 503,4 654,9 553,4
Verot -450,0 -136,9 -95,8 -106,6 -110,7 -57,3 -86,4 432,5 -234,9 -168,5
Yhteisyritysten tuotot 66,7 14,7 11,8 22,5 17,7 84,7 20,6 16,6 23,8 23,7
Vähemmistön osuus -30,0 -7,5 -11,1 -7,8 -3,6 -32,0 -3,7 -11,1 -13,3 -3,9
Nettotulos 1 665,0 482,5 446,8 343,4 392,3 2 131,0 354,4 941,4 430,5 404,7

Kuten edellä jo totesin, niin liiketuloksesta on siirretty tuottoja liiketuloksen ulkopuolelle. Tästä syystä lisäsin ”muut tuotot (netto)” -erän, johon kirjaan nämä tuotot. Yhtiö ei ole kuitenkaan julkaissut vertailutietoja, joten täydennän taulukkoa sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee. En kuitenkaan tee ennusteita tälle erälle, vaan ne tietyllä tapaa sisältyvät liiketulosennusteeseen.

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä noin 15,3 miljardiin dollariin aiemmasta noin 9,5 miljardista dollarista. Tämä nousu näkyi myös rahoituskulujen (netto) nousuna aiemmasta 75 miljoonasta dollarista noin 135 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein Q4-ennusteen 133 miljoonan dollarin luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 530 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 30 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen arvioin olevan noin 67 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,64 – 1,69 miljardia dollaria (EPS noin 2,76 USD). Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to range between flat and down 1 percent from the base of $3.11 earned in fiscal 2018.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (2,60 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”…

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • General Mills:llä on velkaa noin 15,0 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Tein liikevaihtoennusteet tasaisilla noin 2,3 – 2,6 prosentin kasvuluvuilla, missä odotan valuuttakurssien vastatuulen tasoittuvan sekä Pet-segmentin parantavan myyntiään, kun se pääsee hyödyntämään General Mills:n verkostoa.

Liiketuloksen suhteellisen korkeaa kasvulukua tilikaudelle 2020 selittää Q1/2019 Blue Buffalon fuusioon liittyvät kulut sekä H1/2019 tehdyt noin -210 miljoonan dollarin alaskirjaukset.

Muut tuotot (netto) erää en lähtenyt ennustamaan, vaan täydennän erää sitä mukaa, kun tilikausi 2019 etenee. Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 550 – 575 miljoonaan dollariin. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja yhteisyritysten tuottojen (80 M USD) sekä vähemmistön osuuden (40 M USD) arvioin olevan noin viime vuosien tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 17 900 17 500 4 360 4 330 4 580 4 230
Muutos (%) 2,3% 2,6% 0,1% 3,1% 3,8% 3,3%
Liiketulos 2 975 2 950 780 700 820 650
Muutos (%) 0,8% 15,9% 4,7% 7,5% 49,9% 8,1%
Marginaali 16,6% 16,9% 17,9% 16,2% 17,9% 15,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 975 2 950 780 700 820 650
Muut tuotot (netto) 20 55 20 20 15
Rahoituskulut (netto) -575 -560 -140 -140 -140 -140
Tulos ennen veroja 2 420 2 445 640 580 700 525
Verot -555 -560 -150 -130 -160 -120
Yhteisyritysten tuotot 85 80 20 20 20 20
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 1 910 1 925 500 460 550 415

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset