General Mills: Ennusteet

Päivitetty 27.6.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.6.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

gis-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2020:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

General Mills:llä on 5 segmenttiä ja ne ovat

  • North America Retail
  • Convenience Stores & Foodservice
  • Europe & Australia
  • Asia & Latin America
  • Pet

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin. Myös Pet-segmentin marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille, joskin marginaali jäi tästä tilikaudella 2019 erilaisten Blue Buffalon fuusioon liittyvien kustannusten johdosta.

EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 23,4% 22,9% 21,9% 22,6% 21,5%
Convenience Stores & Foodservice 21,5% 21,3% 20,4% 21,5% 19,7%
Europe & Australia 6,3% 6,5% 7,2% 9,0% 10,0%
Asia & Latin America 5,1% 4,4% 2,3% 4,9% 4,0%
Pet 21,9% 18,7%
YHTEENSÄ 16,2% 14,9% 15,4% 16,4% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2016 alkaen General Mills: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO 31.5.20 28.2.20 30.11.19 31.8.19 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18
N-America Retail 9 850,0 2 330,0 2 500,0 2 670,0 2 350,0 9 925,2 2 341,7 2 518,6 2 677,1 2 387,8
Muutos (%) -0,8% -0,5% -0,7% -0,3% -1,6% -1,9% -1,9% 0,0% -3,4% -2,1%
Convenience Stores & Foodservice 2 025,0 535,0 490,0 525,0 475,0 1 969,1 519,0 472,5 514,4 463,2
Muutos (%) 2,8% 3,1% 3,7% 2,1% 2,5% 2,0% 1,6% 2,7% 0,4% 3,6%
Europe & Australia 1 900,0 510,0 440,0 460,0 490,0 1 886,7 499,5 432,7 453,8 500,7
Muutos (%) 0,7% 2,1% 1,7% 1,4% -2,1% -4,9% -10,2% -7,9% -2,8% 1,8%
Asia & Latin-America 1 625,0 420,0 420,0 425,0 360,0 1 653,3 395,9 427,7 430,7 399,0
Muutos (%) -1,7% 6,1% -1,8% -1,3% -9,8% -3,3% -9,1% -1,6% -3,9% 1,8%
Pet 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 430,9 405,6 346,8 335,2 343,3
Muutos (%) 11,8% -1,4% 15,3% 19,3% 16,5%
YHTEENSÄ 17 000,0 4 195,0 4 250,0 4 480,0 4 075,0 16 865,2 4 161,7 4 198,3 4 411,2 4 094,0
Muutos (%) 0,8% 0,8% 1,2% 1,6% -0,5% 7,1% 7,0% 8,1% 5,1% 8,6%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille.

Segmentin myynti laski -1,9 prosenttia tilikaudella 2019. Snack-tuotteet (-4 %) ja Kanadan (-7 %) myynti painoivat muuten tasaisen kehityksen pakkaselle. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin -1 prosentin laskuun, mikä olisi linjassa parin viime vuoden kehityksen kanssa.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tilikauden 2019 myynti nousi noin +2,0 prosenttia. Myynnin kasvua on tukenut Focus 6 tuotesarja. Tein tässäkin segmentissä kasvuennusteen parin viime vuoden lukemiin.

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-4,9 %). Tähän negatiiviseen kehitykseen on vaikuttanut valuuttakurssien vaikutukset sekä jugurtin myynnin lasku. Arvioin liikevaihdon kehityksen olevan paineessa vielä tulevalla kvartaalilla, mutta sen jälkeen tilanne helpottuisi lähinnä heikkojen vertailulukujen johdosta.

Myös Asia & Latin America -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-3,3 %). Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä (-7 %) ja orgaanisesti liikevaihto kasvoi +6 prosenttia. Arvioin valuuttakurssien painavan vielä Q1/2020 lukuja, mutta tilanne helpottuisi tilikauden 2020 edetessä.

Pet:n liikevaihto oli tilikaudella 2019 noin 1,43 miljardia dollaria ja kasvua tuli yhtiön ilmoittaman pro-forma -laskelman mukaisesti +11 prosenttia. Yhtiö on laajentanut aktiivisesti Pet-segmentin tuotteiden jakelukanavia, joten tästä johtuen tein myös tilikauden 2020 ennusteen yli +10 prosentin kasvuun.

Koko tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,8 – 17,2 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +0,8 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %. Koska valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on painanut liikevaihtoa tilikauden 2019 aikana, niin tästä syystä ennusteeni on hieman ohjeistusta alhaisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
N-America Retail 2 300,0 530,0 585,0 630,0 555,0 2 277,2 527,7 581,6 619,8 548,1
Muutos (%) 1,0% 0,4% 0,6% 1,6% 1,3% 2,7% -2,8% 12,2% -0,5% 2,8%
Convenience Stores & Foodservice 435,0 120,0 100,0 115,0 100,0 419,5 116,1 96,7 109,6 97,1
Muutos (%) 3,7% 3,4% 3,4% 4,9% 3,0% 6,9% -0,8% 14,7% 2,9% 14,5%
Europe & Australia 120,0 47,5 22,5 20,0 30,0 123,3 41,9 24,4 22,5 34,5
Muutos (%) -2,7% 13,4% -7,8% -11,1% -13,0% -13,2% -26,9% -10,6% -16,4% 12,7%
Asia & Latin-America 82,5 25,0 22,5 20,0 15,0 72,4 22,8 19,5 17,9 12,2
Muutos (%) 14,0% 9,6% 15,4% 11,7% 23,0% 82,8% 140,0% 7,2% -21,3%
Pet 350,0 110,0 80,0 80,0 80,0 268,4 110,1 73,0 70,8 14,5
Muutos (%) 30,4% -0,1% 9,6% 13,0% 451,7%
Muut -537,5 -132,5 -135,0 -140,0 -130,0 -644,9 -102,5 -143,9 -293,6 -104,9
YHTEENSÄ 2 750,0 700,0 675,0 725,0 650,0 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muutos (%) 9,3% -2,2% 3,6% 32,5% 8,1% 4,0% 33,6% 14,4% -22,8% -0,6%
Marginaali 16,2% 16,7% 15,9% 16,2% 16,0% 14,9% 17,2% 15,5% 12,4% 14,7%

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin tilikauden 2019 tulos kasvoi +2,7 prosenttia erinomaisen Q3:n johdosta. Positiivista tuloskehitystä selittää alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Tosin nämä hyödyt olivat selvästi näkyvillä vain Q3:lla ja Q4:n tuloskunto laski lähes -3 prosenttia.

Tein tilikauden 2020 ennusteen hieman viimevuotista paremmaksi juurikin säästöohjelmien tuomien etujen johdosta.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto oli hyvää tilikaudella 2019 (+6,9 %). Q4/2019 tulos laski hieman, mutta vertailukauden tulos oli jo noussut hyvälle tasolle. Tässäkin kustannussäästöohjelman tuomat säästöt selittävät käännettä, mutta myös hintojen korotukset sekä parempikatteisten tuotteiden osuus myynnistä.

Arvioin tilikauden 2020 tuloksen seuraavan liikevaihdon kasvuvauhtia ja tein kvartaaliennusteet noin 3-5 miljoonaa dollaria vertailukautta suuremmilla luvuilla.

Europe & Australia -segmentin tuloskehitys kääntyi selvään laskuun (-13 %) Q2/2019 alkaen. Tuloslaskua yhtiö selittää mm. merkittävästi korkeammilla kuluilla sekä valuuttakurssien vastatuulella.

Arvioin vaikean kehityksen jatkuvan koko tilikauden 2020, missä Q4/2020 tulos olisi kuitenkin jo parempi. Tämä lähinnä heikosta Q4/2019 tuloksesta johtuen.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -53 prosenttia, mikä korjaantui tilikaudella 2019 noin +83 prosentin kasvulla. Tein tilikauden 2020 kvartaaliennusteet noin 2 – 3 miljoonaa dollaria vertailukautta korkeammilla luvuilla.

Pet -segmentin tilikauden 2019 tulos oli 268 miljoonaa dollaria, missä tulosta painoi Q1:llä tehdyt fuusioon liittyvät kulut. Q4:n tulos hyppäsi 110 miljoonaan dollariin edellisten kvartaalien noin 70 – 75 miljoonasta dollarista liikevaihdon kasvun sekä korkeampikatteisten tuotteiden myynnin johdosta. Arvioin tilikauden 2020 tuloksen kasvavan reippaasti (+30 %), missä viime vuoden kertaluontoiset kulut selittävät pitkälti vahvaa kasvulukua.

Muut-erän noin -500…-550 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2020 liiketulosennusteeksi 2,6 – 2,8 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 750,0 700,0 675,0 725,0 650,0 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muut tuotot (netto) 90,0 22,5 22,5 22,5 22,5 87,9 24,6 21,4 21,0 20,9
Rahoituskulut (netto) -520,0 -132,5 -132,5 -127,5 -127,5 -521,8 -124,8 -130,8 -132,7 -133,5
Tulos ennen veroja 2 320,0 590,0 565,0 620,0 545,0 2 082,0 615,9 541,9 435,3 488,9
Verot -530,0 -135,0 -130,0 -140,0 -125,0 -367,8 -54,7 -95,8 -106,6 -110,7
Yhteisyritysten tuotot 70,0 20,0 15,0 20,0 15,0 72,0 20,0 11,8 22,5 17,7
Vähemmistön osuus -35,0 -5,0 -10,0 -15,0 -5,0 -33,5 -11,0 -11,1 -7,8 -3,6
Nettotulos 1 825,0 470,0 440,0 485,0 430,0 1 752,7 570,2 446,8 343,4 392,3

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä ja velkaa on nyt 14,5 miljardia dollaria. Tämä nousu näkyi myös rahoituskulujen (netto) nousuna aiemmasta 75 miljoonasta dollarista noin 135 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein tilikauden 2020 kvartaaliennusteet noin 130 miljoonan dollarin luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 520 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 35 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen arvioin olevan noin 70 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 1,75 – 2,00 miljardia dollaria (EPS noin 3,00 USD). Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to increase +3 to +5 percent from the base of $3,22 earned in fiscal 2019.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (3,00 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”… Tuloskasvua tulisi noin +3,4 prosenttia, joten se ainakin olisi yhtiön +3…+5 prosentin sisällä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • General Mills:llä on velkaa noin 14,5 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Tein liikevaihtoennusteet tasaisilla noin +2,6 prosentin kasvuluvuilla, missä odotan valuuttakurssien vastatuulen tasoittuvan sekä Pet-segmentin parantavan myyntiään, kun se pääsee hyödyntämään General Mills:n verkostoa.

Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 16,3 prosentissa, mikä olisi linjassa myös edellä ennustamani tilikauden 2020 kanssa (16,2 %).

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 550 – 560 miljoonaan dollariin. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja yhteisyritysten tuottojen (80 M USD) sekä vähemmistön osuuden (40 M USD) arvioin olevan noin viime vuosien tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 17 900 17 450 4 300 4 350 4 600 4 200
Muutos (%) 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,7% 3,1%
Liiketulos 2 925 2 850 725 700 750 675
Muutos (%) 2,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,4% 3,8%
Marginaali 16,3% 16,3% 16,9% 16,1% 16,3% 16,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 2 925 2 850 725 700 750 675
Muut tuotot (netto) 85 80 20 20 20 20
Rahoituskulut (netto) -560 -550 -140 -140 -135 -135
Tulos ennen veroja 2 450 2 380 605 580 635 560
Verot -565 -550 -140 -135 -145 -130
Yhteisyritysten tuotot 80 75 20 20 20 15
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 1 925 1 865 475 455 500 435

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset