General Mills: Ennusteet

Päivitetty 19.12.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.6.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

gis-kvartaalituloslaskelma-q22020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2020:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

General Mills:llä on 5 segmenttiä ja ne ovat

  • North America Retail
  • Convenience Stores & Foodservice
  • Europe & Australia
  • Asia & Latin America
  • Pet

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 5 – 7 prosenttiin. Myös Pet-segmentin marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille, joskin marginaali jäi tästä tilikaudella 2019 erilaisten Blue Buffalon fuusioon liittyvien kustannusten johdosta.

EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 23,4% 22,9% 21,9% 22,6% 21,5%
Convenience Stores & Foodservice 21,6% 21,3% 20,4% 21,5% 19,7%
Europe & Australia 7,1% 6,5% 7,2% 9,0% 10,0%
Asia & Latin America 5,0% 4,4% 2,3% 4,9% 4,0%
Pet 22,3% 18,7%
YHTEENSÄ 17,2% 14,9% 15,4% 16,4% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2016 alkaen General Mills: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO 31.5.20 28.2.20 30.11.19 31.8.19 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18
N-America Retail 9 950,0 2 367,8 2 530,0 2 676,1 2 376,1 9 925,2 2 341,7 2 518,6 2 677,1 2 387,8
Muutos (%) 0,2% 1,1% 0,5% 0,0% -0,5% -1,9% -1,9% 0,0% -3,4% -2,1%
Convenience Stores & Foodservice 1 965,0 531,5 475,0 513,5 445,0 1 969,1 519,0 472,5 514,4 463,2
Muutos (%) -0,2% 2,4% 0,5% -0,2% -3,9% 2,0% 1,6% 2,7% 0,4% 3,6%
Europe & Australia 1 825,0 508,0 430,0 432,9 454,1 1 886,7 499,5 432,7 453,8 500,7
Muutos (%) -3,3% 1,7% -0,6% -4,6% -9,3% -4,9% -10,2% -7,9% -2,8% 1,8%
Asia & Latin-America 1 590,0 405,9 415,0 409,6 359,5 1 653,3 395,9 427,7 430,7 399,0
Muutos (%) -3,8% 2,5% -3,0% -4,9% -9,9% -3,3% -9,1% -1,6% -3,9% 1,8%
Pet 1 570,0 423,5 390,0 388,7 367,8 1 430,9 405,6 346,8 335,2 343,3
Muutos (%) 9,7% 4,4% 12,5% 16,0% 7,1%
YHTEENSÄ 16 900,0 4 236,7 4 240,0 4 420,8 4 002,5 16 865,2 4 161,7 4 198,3 4 411,2 4 094,0
Muutos (%) 0,2% 1,8% 1,0% 0,2% -2,2% 7,1% 7,0% 8,1% 5,1% 8,6%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille.

Segmentin alkuvuoden liikevaihto laski hieman (-0,3 %). Hintojen nostot näkyivät myyntimäärien laskuna, mikä käänsi kokonaiskehityksen hienoisesti alle vertailukauden tason. Hyvää oli kuitenkin se, että Kanadan myynnin lasku on saatu pysäytettyä ja orgaanisesti myynti kasvoikin pari prosenttia Q2:lla. Jos tämä käänne paranee vuoden edetessä, niin se voisi nostaa koko segmentin tilikauden 2020 liikevaihdon hienoiseen nousuun.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tilikausi 2020 on alkanut heikosti, myynnin laskiessa noin 2 prosenttia. Myyntiä painoi leivontatuotteiden myyntimäärien ja -hintojen voimakas lasku. Arvioin segmentin myynnin kuitenkin toipuvan tilikauden edetessä niin, että liikevaihto jäisi vain hieman viime vuodesta.

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-4,9 %), jota painoi valuuttakurssien vaikutukset sekä jugurtin myynnin lasku. Tilikauden 2020 ensimmäinen puolisko jatkoi siitä, mihin edellisillä kvartaaleilla jäätiin (-7 %, orgaanisesti -3 %). Arvioin liikevaihdon kehityksen tasaantuvat tilikauden toisella puoliskolla, missä vertailulukujen heikkous luo pohjaa paremmalle kehitykselle.

Myös Asia & Latin America -segmentin liikevaihto kääntyi tilikauden 2019 edetessä selvään laskuun (-3,3 %). Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävä (-7 %), sillä orgaanisesti liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Mutta myös H1/2020 oli tässä segmentissä heikko myynnin laskiessa 7,3 prosenttia. Arvioin laskun jatkuvan vielä Q3:lla, mutta toipuvan sitten tilikauden lopulla oikeastaan heikkojen vertailulukujen johdosta.

Pet:n liikevaihto oli tilikaudella 2019 noin 1,43 miljardia dollaria ja kasvua tuli yhtiön ilmoittaman pro-forma -laskelman mukaisesti 11 prosenttia. H1/2020 aikana liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia. Yhtiö on laajentanut aktiivisesti Pet-segmentin tuotteiden jakelukanavia, joten tästä johtuen tein myös tilikauden 2020 ennusteen noin 9,7 prosentin kasvuun.

Koko tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 16,7 – 17,1 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 0,2 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +1…+2 %. Koska valuuttakurssien negatiivinen vaikutus on painanut liikevaihtoa tilikauden 2019 aikana, niin tästä syystä ennusteeni on hieman ohjeistusta alhaisempi.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
N-America Retail 2 330,0 542,6 585,0 642,5 559,9 2 277,2 527,7 581,6 619,8 548,1
Muutos (%) 2,3% 2,8% 0,6% 3,7% 2,2% 2,7% -2,8% 12,2% -0,5% 2,8%
Convenience Stores & Foodservice 425,0 118,7 100,0 115,2 91,1 419,5 116,1 96,7 109,6 97,1
Muutos (%) 1,3% 2,2% 3,4% 5,1% -6,2% 6,9% -0,8% 14,7% 2,9% 14,5%
Europe & Australia 130,0 45,0 26,0 31,4 27,6 123,3 41,9 24,4 22,5 34,5
Muutos (%) 5,4% 7,4% 6,6% 39,6% -20,0% -13,2% -26,9% -10,6% -16,4% 12,7%
Asia & Latin-America 80,0 24,5 21,0 24,4 10,1 72,4 22,8 19,5 17,9 12,2
Muutos (%) 10,5% 7,5% 7,7% 36,3% -17,2% 82,8% 140,0% 7,2% -21,3%
Pet 350,0 108,3 80,0 80,8 80,9 268,4 110,1 73,0 70,8 14,5
Muutos (%) 30,4% -1,6% 9,6% 14,1% 457,9%
Muut -415,0 -112,7 -112,0 -83,1 -107,2 -644,9 -102,5 -143,9 -293,6 -104,9
YHTEENSÄ 2 900,0 726,4 700,0 811,2 662,4 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muutos (%) 15,3% 1,4% 7,5% 48,3% 10,1% 4,0% 33,6% 14,4% -22,8% -0,6%
Marginaali 17,2% 17,1% 16,5% 18,3% 16,5% 14,9% 17,2% 15,5% 12,4% 14,7%

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin H1/2020 tulos kasvoi 3,0 prosenttia, mitä tuki alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut sekä tuottavuusohjelmien tuomat hyödyt. Tein tilikauden 2020 ennusteen noin 2,3 prosenttia viimevuotista paremmaksi juurikin säästöohjelmien tuomien etujen johdosta.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto oli hyvää tilikaudella 2019 (+6,9 %). Q1/2020 tulos kuitenkin laski liikevaihdon tavoin selvästi (-6,2 %). Isoa laskulukua selittää osittain myös se, että vertailukauden lukema oli varsin korkea. Sen sijaan Q2:n oli viimevuotista noin 5 prosenttia parempi. Myös tässä tämän segmentin Q2:n tuloskehitystä tuki yhtiön säästöohjelmien tuomat hyödyt. Tämä lievensi epäilyjäni segmentin tilikauden 2020 tuloskehitystä kohtaan, joten tein ennusteen reilun 1 prosentin kasvuun.

Europe & Australia -segmentin alkuvuoden 2020 tuloskehitys on ollut varsin heilahtelevaa: Q1:llä laskua noin 20 prosenttia ja Q2:lla kasvua noin 40 prosenttia. Isoja muutoksia selittää brändi-investointien siirtyminen Q1:n puolelle. Kokonaisuudessa alkuvuoden 2020 tuloskunto on ollut noin 3,5 prosentin kasvussa eli varsin vahvaa suoritusta laskevaan liikevaihtoon nähden. Tuloskehitystä on tukenut alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut.

Kiinteillä valuutoilla alkuvuoden tuloskunto olisi kasvanut noin 8 prosenttia, jonka perusteella tein H2/2020 tulosennusteet.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -53 prosenttia, mikä korjaantui tilikaudella 2019 noin +83 prosentin kasvulla. Isot tuottoheilahtelut jatkuivat myös Q1/2020 (-17,2 %) sekä Q2/2020 (+36,3 %). Hyvästä Q2:sta johtuen tein tilikauden 2020 ennusteen noin 10 prosenttia viimevuotista paremmaksi.

Yhtiö kertoi, että se aikoo ryhtyä em. kolmen segmentin osalta toimenpiteisiin kannattavuuden korjaamiseksi Q2:sta alkaen. Toimenpiteet näyttivät tuoneen hyviä tuloksia, joten tästä syistä näiden segmenttien H2/2020 tuloskunto kääntyisi ennusteissani noin 3 – 7 prosentin kasvuun.

Pet -segmentin tilikauden 2019 tulos oli 268 miljoonaa dollaria, missä tulosta painoi Q1:llä tehdyt fuusioon liittyvät kulut. Tästä syystä Q1/2020 tulos kasvoi moninkertaiseksi vertailukauteen nähden. Myös Q2:n kehitys oli vahvaa tuloksen parantuessa noin 14 prosenttia. Arvioin tilikauden 2020 tuloksen kasvavan reippaasti (+30 %), missä viime vuoden kertaluontoiset kulut selittävät pitkälti vahvaa kasvulukua.

Muut-erän noin -400…-425 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2020 liiketulosennusteeksi 2,7 – 3,0 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 900,0 726,4 700,0 811,2 662,4 2 515,9 716,1 651,3 547,0 601,5
Muut tuotot (netto) 110,0 24,6 25,0 30,2 30,2 87,9 24,6 21,4 21,0 20,9
Rahoituskulut (netto) -490,0 -126,9 -125,0 -119,4 -118,7 -521,8 -124,8 -130,8 -132,7 -133,5
Tulos ennen veroja 2 520,0 624,1 600,0 722,0 573,9 2 082,0 615,9 541,9 435,3 488,9
Verot -505,0 -142,3 -140,0 -155,5 -67,2 -367,8 -54,7 -95,8 -106,6 -110,7
Yhteisyritysten tuotot 85,0 20,8 17,5 24,9 21,8 72,0 20,0 11,8 22,5 17,7
Vähemmistön osuus -40,0 -9,0 -12,5 -10,6 -7,9 -33,5 -11,0 -11,1 -7,8 -3,6
Nettotulos 2 060,0 493,6 465,0 580,8 520,6 1 752,7 570,2 446,8 343,4 392,3

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä ja velkaa on nyt 13,8 miljardia dollaria. Yhtiön strategiana on aktiivisesti vähentää velkaisuutta, minkä johdosta velan määrä on vähentynyt noin 2 miljardia dollaria viimeisen 18 kuukauden aikana.

Korkea velkaisuus näkyy myös rahoituskuluissa, jotka ovat nyt asettuneet noin 120 miljoonan dollarin tasolle. Tein H2/2020 kvartaaliennusteet noin 125 miljoonan dollarin luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 490 miljoonaa dollaria.

H2/2020 veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta. Koko vuoden veroaste jäisi noin 20 prosentin tasolle, sillä alkuvuoden veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla. Vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 30 – 40 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen arvioin olevan noin 85 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 1,8 – 2,1 miljardia dollaria (EPS noin 3,37 USD). Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to increase +3 to +5 percent from the base of $3,22 earned in fiscal 2019.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (3,37 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”… Yhtiön lukujen perusteella EPS olisi noin 3,32 – 3,38 dollaria, joten ainakin tämän arvoalueen sisään oma ennusteeni asettuu.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • General Mills:llä on velkaa noin 13,8 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Tein liikevaihtoennusteet tasaisilla noin 1,5 prosentin kasvuluvuilla, missä odotan valuuttakurssien vastatuulen tasoittuvan sekä Pet-segmentin parantavan myyntiään, kun se pääsee hyödyntämään General Mills:n verkostoa. Toisaalta yhtiö todennäköisesti karsii heikosti kannattavia tuotemerkkejä, joten näiden poistuminen tasoittaa liikevaihdon kehitystä.

Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 17,3 prosentissa, mikä olisi linjassa myös edellä ennustamani tilikauden 2020 kanssa (17,2 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 480 miljoonaan dollariin. Veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa ja yhteisyritysten tuottojen (80 M USD) sekä vähemmistön osuuden (40 M USD) arvioin olevan noin viime vuosien tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 17 300 17 125 4 300 4 300 4 475 4 050
Muutos (%) 1,0% 1,3% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2%
Liiketulos 3 000 2 950 735 715 815 685
Muutos (%) 1,7% 1,7% 1,2% 2,1% 0,5% 3,4%
Marginaali 17,3% 17,2% 17,1% 16,6% 18,2% 16,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 3 000 2 950 735 715 815 685
Muut tuotot (netto) 100 100 25 25 25 25
Rahoituskulut (netto) -480 -480 -120 -120 -120 -120
Tulos ennen veroja 2 620 2 570 640 620 720 590
Verot -600 -590 -145 -145 -165 -135
Yhteisyritysten tuotot 80 80 20 20 20 20
Vähemmistö yms -40 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 2 060 2 020 505 485 565 465

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus