General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 1.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2018 on alkanut 1.6.2017.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.7.2017)55,40 USDMarkkina-arvo33,1 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,96 USD Osinkotuotto3,5 %
Liikevaihto 2018e15 400 M USD (-1,4 %)Nettotulos 2018e1 700 M USD (+2,5 %)
PE19,5ROE34,3 %

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija… (lisää yritysesittelyssä).

GENERAL MILLS1.7.2017 | 55,40 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, jonka johdosta myös pitkän aikavälin nettotuloskehitys on ollut heikkoa. Osakkeen korkea hinta suhteessa nettotulokseen laskee myös pisteitä.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 16 – 18 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Yhtiön tase on varsin riskisessä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tulee pitää katse näissä kahdessa luvussa ja katsoa, miten niiden määrät kehittyvät. Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kalliiksi, kun PE-luvut ovat noin 19 – 20 tasolla. Vaikka pääoman tuottoluvut ovat erinomaisia, niin yhtiön velkaantuminen vivuttaa pääoman tuottoa.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Valitettavasti tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö nosti osinkoa vain +2 prosenttia. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) on noussut jo lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisesta noin 40 – 50 prosentista.

Osakkeen 19 – 20 tasolla oleva PE-luku kuitenkin hillinnee arvosijoittajan ostohaluja.

Tilikausi 2017

General Mills:n tilikauden 2017

  • liikevaihto: 15 620 M USD (16 563 / -5,7 %)
  • nettotulos: 1 658 M USD (1 697 / -2,3 %)

Liikevaihdon ja tuloksen vuonna 2013 alkanut laskutrendi jatkui edelleen tilikaudella 2017.

Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti mm. Pohjois-Amerikassa toteutettu tuotepromootioiden vähentäminen, jonka vaikutus liikevaihtoon olikin odotettua suurempi. Yhtiö yritti korjata tilannetta vuoden jälkipuoliskolla, mutta se ei pystynyt korjaamaan koko vuoden tilannetta.

Jugurttien myynti Euroopassa ja Australiassa jäi myöskin odotuksista pienempien valmistajien kovan kilpailun seurauksena.

Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti myöskin myydyt liiketoiminnot (Green Giant).

Nettotuloksen lasku oli liikevaihtoa maltillisempaa. Tässä yhtiön toteuttamat kustannussäästöohjelmat sekä jakeluketjun optimoinnit näkyvät.

General Mills toteutti isoja muutoksia tilikaudella 2017. Yhtiö teki maailmanlaajuisen organisaatiomuutoksen vastatakseen aina vain nopeammin muuttuviin kuluttajien kulutustottumuksiin. Lisäksi yhtiö muutti liiketoimintastrategiaansa niin, että panostuksia kohdistetaan entistä aggressiivisemmin parhaimpia kasvuodotuksia tarjoaviin kohteisiin. Yhtiö myös virtaviivaisti ja tehosti jakeluketjuaan vuoden aikana.

Tilikaudella 2018 General Mills:n fokus on erityisesti myynnin kasvattaminen. Yhtiö aikoo myös panostaa nettikauppaan sekä jatkaa tiukkaa kulukuria ja jakeluketjun optimointiaan.

Segmentit

General Mills uudisti segmenttijakonsa Q3/2017 aikana ja yhtiöllä on nyt 4 segmenttiä. Oheisissa taulukoissa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 10 050 10 197 10 937 11 612
Convenience Stores & Foodservice 1 850 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 1 800 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 700 1 728 1 705 1 897
Muut
YHTEENSÄ 15 400 15 620 16 564 17 631 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 2 250 2 304 2 351 2 383
Convenience Stores & Foodservice 400 402 379 353
Europe & Australia 165 164 200 179
Asia & Latin America 75 84 69 120
Muut -390 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 2 500 2 568 2 707 2 077 0

North America Retail
Segmentti sisältää laajan kirjon eri kokoisia tavarataloja, ruokakauppoja, alehalleja yms. USA:n ja Kanadan alueella. Pääasialliset tuotteet ovat murot, jugurtit, valmisateriat ja -keitot, pakasteruoat sekä erilaiset välipalat.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski noin -750 miljoonaa dollaria (-7 %), missä myyty Green Giant liiketoiminnan vaikutus näkyy. Laskuun vaikutti myös valmisruokien (Meals & Baking) sekä jugurttien voimakas myynnin lasku. Muutaman vuoden takaiseen nähden näiden kahden liikevaihdot ovat laskeneet -16 ja -24 prosenttia vastaavasti.

Tilikaudella 2018 liikevaihdon odotetaan jatkavan laskutrendiään, mutta laskun odotetaan jäävän viime vuosia vaimeammaksi.

Convenience Stores & Foodservice
Segmentti vastaa pääasiassa USA:ssa toimivien kioskien ja lähikauppojen, elintarvikeautomaattien yms. pienmyymälöiden toiminnoista.

Segmentin liikevaihto on laskenut tasaisen varmasti noin 50 – 70 miljoonaa dollaria vuosittain. Sen sijaan liiketulos on noussut samassa ajassa yhteensä noin 50 miljoonaa dollaria. Liiketuloksen kasvutrendiä selittää yhtiön noudattaman kulukurin tuomat hyödyt.

Tilikaudella 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan edellisvuoden tasolla.

Europe & Australia
Segmentti sisältää nimensä mukaisesti Euroopan ja Australian alueilla toimivat jälleenmyyjät ja kauppaketjut.

Segmentin liikevaihto on ollut voimakkaassa laskussa viime vuosien aikana. Tilikauden 2015 liikevaihto on pienentynyt noin 300 miljoonaa dollaria. Liikevoitossa tämä lasku ei juurikaan näy. Valuuttakurssien muutoksilla oli merkittävä vaikutus lukuihin, sillä vuosina 2017 ja 2016 valuuttakurssit laskivat -5 ja -9 prosenttia vastaavasti.

Tilikaudella 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan edellisvuoden tasolla.

Asia & Latin America
Segmentti sisältää nimensä mukaisesti Aasian, Tyynenmeren alueen sekä Etelä-Amerikan jälleenmyyjät sekä kauppaketjut.

Segmentin liikevaihto laski tilikaudella 2016 mm. Etelä-Amerikan talouksien heikentymisen johdosta sekä valuuttakurssimuutoksien (-16 %!) johdosta. Tilikaudella 2017 tilanne rauhoittui ja liiketulos paranikin selvästi 84 miljoonaan dollariin (69 M USD).

Tilikaudella 2018 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan laskevan hieman edellisvuoden tasolla.

Tuloksen kehitys

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on noin 15 – 20 prosentin laskussa.

gis-tuloslaskelma-q42017

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan. Harmi vain, että liikevaihdon kehitys on ollut alaspäin.

General Mills arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto laskee edelleen noin parin prosentin verran. Sen sijaan segmenttien liikevoiton (ei sisällä muut-osiota) odotetaan kasvavan puolestaan parisen prosenttia. Tässä kustannussäästöt ja muut optimoinnit näkyvät.

Tase

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta lähes 40 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 20 prosentin alaskirjaus liikearvosta painaisi nettotuloksen tappiolliseksi. Myös oma pääoma laskisi noin 40 prosenttia.

gis-liikearvo-q42017

Yhtiöllä on myös paljon korollista velkaa, joka näkyy myös heikoissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan ja nyt se laskee 20 prosentin tuntumaan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

gis-velkaisuus-q42017

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Sijoittajan kannalta tämä on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä. Hyvää on kuitenkin se, että liiketoiminnan rahavirta on vankasti positiivinen.

gis-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on noussut vain hieman vuosikymmenen vaihteen noin 650 miljoonasta dollarista.

gis-vapaa-rahavirta-q42017

Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia. On oikeastaan iso harmi, että liikevaihto on lähtenyt laskutrendiin, sillä yhtiön kyvykkyys tehdä vapaata rahavirtaa on hyvä. Tätä taustaa vasten, yhtiön johdon tilikauden 2018 strategiapainotus liikevaihdon kasvattamiseen on paikallaan.

Viimeisen 5 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu (Rahoitus: muut) on oikeastaan johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 117 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 1,96 dollaria, mikä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 55,40 dollaria).

07/2017: 0,490 usd (osinko irtoaa 6.7.2017)
10/2017: 0,490 usd (e)
01/2018: 0,490 usd (e)
04/2018: 0,490 usd (e)

General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö julkisti 0,49 dollarin kvartaaliosingon. Nousua oli vain +2 prosenttia edelliseen kvartaaliosinkoon.

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin avain viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

General Mills:n osakkeiden lukumäärä on laskutrendissä ja osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä noin 50,4 miljoonaa kappaletta. Tosin osto-ohjelmalle ei ole asetettu päättymisaikaa, joten yhtiön johdolla ei ole mikään kiire toteuttaa osto-ohjelmaa.

Kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin yhtiö on käytännössä rahoittanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa lainarahalla viimeisen 5 vuoden ajan. Tätä voidaan kritisoida, sillä yhtiön velkaisuus on varsin korkealla tasolla.

Arvostus

Osakkeen hinnan lasku on painanut PE-luvut noin 19 – 20 tasolle. Laskusta huolimatta osakkeen hintaa voidaan pitää vielä varsin korkeasti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön liikevaihdon ja tuloksen vaimea kehitys.

gis-roi-roe-q42017

Tätä korkeahkoa hintaa selittänee yhtiön ROE ja ROI hyvät tasot. Oman pääoman tuotto, ROE, on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 15 – 20 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+1 700) ja osingoilla (-1 172). Oikaisu on yhteensä +528 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (1.7.2017) 55,40 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91 40,42 40,41
Lkm (000) 598 000 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600 666 700 664 800
Markkina-arvo (Mrd) 33,13 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22 26,95 26,86
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 900 15 400 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774 16 658 14 880
Liikevoitto 575 2 500 2 566 2 707 2 077 2 957 2 852 2 562 2 775
Nettotulos 400 1 700 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855 1 567 1 798
Marginaali 10,3% 11,0% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4% 9,4% 12,1%
EPS 0,67 0,00 2,84 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79 2,35 2,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 294 766 764 334 867 741 471 620
Liikearvo 8 747 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622 8 183 6 751
Muut varat 12 300 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295 12 443 11 304
Tase yhteensä 22 341 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
Oma pääoma 4 856 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672 6 422 6 366
Vähemmistö 358 358 377 396 471 456 461 247
Korolliset velat 9 482 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969 7 430 6 885
Muut vastuut 7 645 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561 6 784 5 177
Tase yhteensä 22 341 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 350 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926 2 407 1 531
Investoinnit: Capex -700 -680 -725 -701 -657 -590 -674 -645
Vapaa rahavirta (FCF) 1 650 1 633 1 905 1 842 1 884 2 336 1 733 886
Investoinnit: Muut 200 33 818 -901 95 -925 -1 197 -70
Investointien jälkeen 1 850 1 666 2 723 941 1 979 1 411 536 816
Rahoitus: Voitonjako -1 500 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612 -880 -1 483
Rahoitus: Muut 175 1 025 -779 631 797 472 213 542
Rahavarojen muutos 525 20 437 -444 155 271 -131 -125
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinkotuotto 3,5% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6% 3,0% 2,8%
Osinko/nettotulos 68,9% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4% 51,9% 41,4%
Osinko/FCF 71,0% 70,3% 57,2% 56,1% 53,1% 37,6% 46,9% 84,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,1 20,4 22,7 21,9 21,4 22,2
PE (3v) 19,7 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1 16,5 17,4
PE 19,5 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9 17,2 14,9
Oma pääoma/osake 8,72 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71 10,32 9,95
P/B 6,35 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66 3,92 4,06
ROE 34,3% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5% 23,2% 29,3%
ROI 17,3% 18,4% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4% 18,4% 21,7%
Omavaraisuusaste 23,3% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5% 32,6% 35,4%
Gearing 157,0% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4% 101,1% 94,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements