General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 20.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2019 on alkanut 1.6.2018.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Suomalaisille tuttuja General Mills:n brändejä ovat mm. Cheerios-murot (jota markkinoi Suomessa Nestlé) ja Old El Paso… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e GENERAL MILLS Ennuste
Osake (20.12.2018) 38,55 Osinko 12 kk 1,960
Markkina-arvo (Mrd) 23,3 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 16 850 (+7,1%) Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 1 570 (-3,5%) Osinko/FCF 58% 4v ka
EPS 2,60 Omav.aste 24%
PE 14,8 Gearing 201%
EV/EBIT 14,8 ROE 22,9%
PB 3,2 ROI 11,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

GENERAL MILLS20.12.2018 | 38,55 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon sekä nettotuloksen heikko kehitys.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15 – 18 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen. Yksi yhtiön johdon tavoitteista tilikaudelle 2019 onkin liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle.

Yhtiö hankki Blue Buffalo-yrityksen, minkä johdosta velan määrä on nyt 15,3 miljardin dollaria. Tämä on lähes tuplaten siitä, mitä velka oli parisen vuotta sitten. Hankinnan johdosta yhtiön tase on entistä riskisemmässä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tuleekin pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät.

Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kohdalleen hinnoiteltuna, kun PE-luku on noin 14,8x. Vaikka pääoman tuottoluvut ovat hyviä (ROE=23 % ja ROI=11,4 %), niin tämä on seurausta yhtiön korkeasta velkaantumisesta ja alhaisesta omasta pääomasta, jotka vivuttavat pääomien tuottoprosenttia.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Valitettavasti tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö nosti osinkoa vain +2 prosenttia. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) on noussut jo lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisesta noin 40 – 50 prosentista. Nyt kvartaaliosinko pysyi jo 7. kerran peräkkäin 0,49 dollarissa, joten näinköhän osinko jää tälle tasolle pidemmäksikin aikaa?

Vaikka osakkeen PE on 14,8x tasolla, niin silti arvosijoittajaa mietityttää yhtiön korkea velkaisuus sekä kasvunäkymien heikkous.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

General Mills:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 4 411 4 199 5,1% 8 505 7 968 6,7%
Liiketulos (ebit) 547 709 -22,8% 1 149 1 314 -12,6%
Nettotulos 343 431 -20,2% 736 835 -11,9%
EPS (USD) 0,57 0,74 1,22 1,43

Liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia, mihin hankittu Blue Buffalo toi oman lisänsä. Orgaanisesti ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski -1 prosenttia.

Pohjois-Amerikan myynti (North-America Retail) jatkoi laskuaan (-3,4 %), ja kaikkien tuoteryhmien myynti laski vertailukaudesta. Muualla maailmassa myynti laski keskimäärin -3,3 prosenttia, missä valuuttakurssien vastatuuli oli merkittävää (-5…-9 %).

Yhtiö kertoi, että Pet-segmentti (eli Blue Buffalo) myynti laski myöskin selvästi (-7 %), mutta selitti tätä laskua vertailukauden +25 myynnin kasvulla erilaisten myyntikampanjoiden johdosta. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten segmentin myynti kehittyy seuraavalla kvartaalilla, sillä yhtiö kertoo laajentavansa segmentin myyntiverkostoa tulevien kuukausien aikana.

Liiketuloksen (ebit) roimaa -23 prosentin laskua selittää yhtiön kirjaamat -209 miljoonan dollarin liikearvon alaskirjaukset sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut. Nämä kulut oikaisten liiketulos olisi kasvanut noin +6,6 prosenttia, mitä pitkälti parantunut liikevaihto sekä tehostustoimenpiteet selittävät.

Raportoitu nettotulos laski myöskin em. alaskirjausten johdosta. Yhtiön kohonnut velkaisuus näkyy korkokulujen nousuna 133 miljoonaan dollariin viime vuoden 75 miljoonasta dollarista.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö piti tilikauden 2019 arviot ennallaan:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +6…9 % (2018: 2,6 Mrd USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 16,5 – 17,0 Mrd USD (2018: 15,74 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 2,45 – 2,6 Mrd USD (2018: 2,51 Mrd USD)
  • nettotulos: 1,5 – 1,6 Mrd USD (2018: vero-oikaistu 1,63 Mrd USD)

Tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ja niiden perustelut ovat General Mills: Ennusteet sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on ollut noin 15 – 20 prosentin laskussa.

gis-tuloslaskelma-q22019

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan. Harmi vain, että liikevaihdon kehitys on ollut laskevaa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 16,5 – 17,0 miljardia ja nettotulos noin 1,5 – 1,6 miljardia dollaria. Nettotulosennustetta laskee mm. yhtiön Q2/2019 tekemät -210 miljoonan dollarin alaskirjaukset.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 9,3 prosenttia eli laskua edellisvuosien reilun 10 prosentin tasolta.

Osakkeen hinnan voimakas lasku on vetänyt PE-luvun noin 14,8x tasolle. Näin osakkeen hintaa voidaan pitää varsin kohdalleen hinnoiteltuna. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut viime vuosina vaimeaa.

gis-roe-roi-q22019

Oman pääoman tuotot ovat olleet hyvällä tasolla ja ROE on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 15 – 20 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja. Viime vuosien heikko tuloskunto sekä ennustettuun tulokseen vaikuttavat alaskirjaukset painavat tuottolukuja laskuun.

Tase

Blue Buffalon hankinta nosti taseen riskiprofiilia.

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta lähes 45 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus painaisi nettotuloksen tappiolliseksi.

gis-liikearvo-q22019

General Mills:n korolliset velat nousivat yrityskaupan seurauksena ja ovat nyt 15,3 miljardia dollaria, kun pari vuotta sitten velkaa oli 8,8 miljardia dollaria. Eli velan määrä on karkeasti laskien lähes tuplaantunut. Yrityskaupan myötä taseen loppusumma kasvoi myös, joten velkaantumisen tunnusluvut pysyivät entisillä (heikoilla) tasoillaan.

Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 – 250 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

gis-velkaisuus-q22019

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Sijoittajan kannalta tämä on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä. Hyvää on kuitenkin se, että liiketoiminnan rahavirta on vankasti positiivinen.

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on noussut vain hieman vuosikymmenen vaihteen noin 650 miljoonasta dollarista.

On mielenkiintoista nähdä, miten hankittu Blue Buffalo vaikuttaa rahavirtoihin tilikaudesta 2019 alkaen.

gis-rahavirta-q22019

Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia.

Tämän hetkinen osingon taso tarkoittaa noin 1,2 miljardin vuotuista kassasta maksua. Jos vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 miljardin dollarin tasolla, niin tästä jää osinkojen jälkeen noin 1,0 miljardia dollaria lainojen lyhennykseen. Olettaen, että yhtiö ei käytä rahaa omien osakkeiden ostamiseen. Nettovelkaa yhtiöllä on noin 14,7 miljardia dollaria, joten se voisi lyhentää korolliset velkansa noin 15 vuodessa. Velanhoitokykyä General Mills:ltä kyllä löytyy, mutta rahavirtojen olisi hyvä lähteä nousuun, jotta myös osinkojen kasvattaminen jatkossa olisi mahdollista.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 120 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q22019

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin aivan viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä General Mills: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 0,490 1/2018 0,490 1/2017 0,480
4/2019 (e) 0,490 4/2018 0,490 4/2017 0,480
7/2019 (e) 0,490 7/2018 0,490 7/2017 0,490
10/2019 (e) 0,490 10/2018 0,490 10/2017 0,490
YHTEENSÄ 1,960 1,960 1,940
+0,0% +1,0% +4,3%

Kvartaaliosinko ollut nyt 7 kertaa peräkkäin 0,49 dollarissa eli näyttääkin siltä, että osinko pysyy jonkin aikaa tällä tasolla yhtiön sulatellessa Blue Buffalosta syntynyttä velkataakkaansa.

Seuraava osinko (0,49 USD) irtoaa 9.1.2019 ja se maksetaan 1.2.2019.

Näin arvelen seuraavan 12 kk:n osingon pysyvän 1,96 dollarissa, mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osake 38,55 USD).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+834) ja osingoilla (-592). Oikaisu on yhteensä +242 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.12.2018) 38,55 42,29 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91 40,42
Lkm (000) 604 500 585 700 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600 666 700
Markkina-arvo (Mrd) 23,30 24,77 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22 26,95
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 9 850 10 115 10 197 10 937 11 612
Convenience Stores & Foodservice 1 960 1 930 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 1 950 1 985 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 690 1 710 1 728 1 705 1 897
Pet 1 400
YHTEENSÄ 16 850 15 740 15 620 16 564 17 631
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 2 220 2 217 2 304 2 351 2 383
Convenience Stores & Foodservice 420 393 402 379 353
Europe & Australia 125 142 164 200 179
Asia & Latin America 60 40 84 69 120
Pet 250
Muut -525 -282 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 2 550 2 510 2 568 2 707 2 077
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 150 8 505 16 850 15 740 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774 16 658
Liikevoitto 680 1 149 2 550 2 509 2 566 2 707 2 077 2 957 2 852 2 562
Nettotulos 420 736 1 570 1 627 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855 1 567
Marginaali 10,1% 8,7% 9,3% 10,3% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4% 9,4%
EPS 0,69 1,22 2,60 2,78 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79 2,35
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 775 399 766 764 334 867 741 471
Liikearvo 14 018 14 065 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622 8 183
Muut varat 15 833 16 160 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295 12 443
Tase yhteensä 30 626 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097
Oma pääoma 6 894 6 141 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672 6 422
Vähemmistö 328 351 358 377 396 471 456 461
Korolliset velat 15 256 15 819 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969 7 430
Muut vastuut 8 148 8 313 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561 6 784
Tase yhteensä 30 626 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 800 2 841 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926 2 407
Investoinnit: Capex -650 -623 -684 -729 -712 -664 -614 -676
Vapaa rahavirta (FCF) 2 150 2 218 1 629 1 901 1 831 1 877 2 312 1 731
Investoinnit: Muut -100 -8 062 37 822 -890 102 -901 -1 195
Investointien jälkeen 2 050 -5 844 1 666 2 723 941 1 979 1 411 536
Rahoitus: Voitonjako -1 150 -724 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612 -880
Rahoitus: Muut -900 6 201 1 025 -779 631 797 472 213
Rahavarojen muutos 0 -367 20 437 -444 155 271 -131
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220
Osinkotuotto 5,1% 4,6% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6% 3,0%
Osinko/nettotulos 75,5% 70,5% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4% 51,9%
Osinko/FCF 55,1% 51,8% 70,5% 57,3% 56,4% 53,3% 38,0% 47,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,2 15,1 20,4 22,7 21,9 21,4 22,8
PE (3v) 14,4 14,9 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1 16,5
PE 14,8 15,2 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9 17,2
EV/EBIT 14,8 16,0 16,6 16,6 21,0 14,2 14,2 13,2
Oma pääoma/osake 11,95 11,08 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71 10,32
P/B 3,23 3,82 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66 3,92
ROE 22,9% 29,1% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5% 23,2%
ROI 11,4% 13,8% 18,4% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4% 18,4%
Omavaraisuusaste 23,6% 21,2% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5% 32,6%
Gearing 200,5% 237,5% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4% 101,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.8, 30.11, 28.2 ja 31.5. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 42,31 46,01 42,29 50,55 56,56 53,26 56,74 60,37 60,94 70,82
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,960 1,960 1,960 1,950 1,940 1,930 1,900 1,860 1,820 1,780
Osinkotuotto (ennuste) 4,6% 4,3% 4,6% 3,9% 3,4% 3,6% 3,3% 3,1% 3,0% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,36 3,51 3,64 3,75 2,76 2,82 2,77 2,75 2,72 2,77
PE 12,6 13,1 11,6 13,5 20,5 18,9 20,5 21,9 22,4 25,6
EV/EBIT 17,5 17,3 16,1 15,0 16,7 16,0 16,6 17,9 17,8 19,3
ROE 35,1% 39,0% 38,1% 44,9% 35,1% 34,5% 33,2% 33,7% 33,7%
ROI 12,6% 13,6% 13,6% 17,4% 17,6% 17,7% 18,4% 17,7% 18,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset