General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 28.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2019 on alkanut 1.6.2018.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Suomalaisille tuttuja General Mills:n brändejä ovat mm. Cheerios-murot (jota markkinoi Suomessa Nestlé) ja Old El Paso… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e GENERAL MILLS Ennuste
Osake (28.6.2018) 45,73 Osinko 12 kk 1,96 4,3%
Markkina-arvo (Mrd) 27,1 Osinko/EPS 66% 4v ka
Liikevaihto (M) 17 400 (+10,5%) Osinko/FCF 56% 4v ka
Nettotulos (M) 1 900 (+16,8%) Omav.aste 23%
EPS 3,20 Gearing 203%
PE 14,3 ROE 27,7%
PB 3,7 ROI 13,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

GENERAL MILLS28.6.2018 | 45,73 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, jonka johdosta myös pitkän aikavälin nettotuloskehitys on ollut heikkoa. Osakkeen korkea hinta suhteessa nettotulokseen laskee myös pisteitä.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15 – 18 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen. Yksi yhtiön johdon tavoitteista tilikaudelle 2019 onkin liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle.

Yhtiö hankki Blue Buffalo-yrityksen, minkä johdosta velan määrä nousi 15,8 miljardiin dollariin. Tämä on lähes tuplaten siitä, mitä velka oli parisen vuotta sitten. Hankinnan johdosta yhtiön tase on entistä riskisemmässä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tuleekin pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät.

Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kohdalleen hinnoiteltuna, kun PE-luku on noin 14x. Vaikka pääoman tuottoluvut ovat erinomaisia (ROE=28 % ja ROI=13 %), niin tämä on seurausta yhtiön korkeasta velkaantumisesta ja alhaisesta omasta pääomasta, jotka vivuttavat pääomien tuottoprosenttia.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Valitettavasti tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö nosti osinkoa vain +2 prosenttia. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) on noussut jo lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisesta noin 40 – 50 prosentista. Nyt kvartaaliosinko pysyi jo 5. kerran peräkkäin 0,49 dollarissa, joten näinköhän osingon nousuputki on uhattuna?

Vaikka osakkeen PE on 14x tasolla, niin silti arvosijoittajaa mietityttää yhtiön korkea velkaisuus sekä kasvunäkymien heikkous.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 3 890 3 807 2,2% 15 740 15 620 0,8%
Liiketulos (ebit) 561 609 -7,9% 2 509 2 566 -2,2%
Nettotulos (raportoitu) 354 409 -13,4% 2 131 1 658 28,5%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 627 1 658 -1,9%
EPS (vero-oikaistu) 0,60 0,69 2,78 2,77

Koko tilikauden, joka päättyi toukokuussa, liikevaihto nousi reilun prosentin, missä heikko Q1:n painoi liikevaihtoa. Kolme viimeisintä kvartaalia liikevaihto oli noin 2,2 prosentin nousussa.

Koko vuoden myynnissä näkyy edelleen myös P-Amerikan jugurttien myynnin lasku (-12 %). Voimakkaimmin myynti kasvoi Euroopassa & Australissa (+8,8 %), missä valuuttakurssien vaikutus selittää suurelta osin hyvää kehitystä. Etenkin alueen Q4:n oli vahva (+14 %).

Koko tilikauden liiketulos laski parisen prosenttia, mutta segmenttien mukainen liiketulos laski noin -5,5 prosenttia. Pahiten laski Aasia & Latin-America -segmentin tulos (-53 %), mutta myös Euroopan & Australian tulos oli paineessa (-13,5 %). Näissä segmenteissä kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vaikutus vientituotteiden katteisiin. Viimeisellä kvartaalilla Euroopan tulos kuitenkin nousi +55 prosenttia myyntihintojen nousun sekä valuuttakurssien vaikutuksen kääntyessä.

Kulutason nousun seurauksena yhtiö on käynnistänyt lukuisia tehostustoimenpiteitä. Yhtenä sellaisena on yhtiön ilmoittama aikomus vähentää noin 625 työtehtävää.

Raportoitu tulos sisältää +503,8 miljoonan dollarin USA:n verouudistukseen liittyviä tuottoja. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut hieman edellisvuotta heikompi.

Blue Buffalo Pet Products

General Mills osti Blue Buffalo Pet Products -yhtiön ja kauppa toteutui huhtikuussa. Aiemmin kerroin, että tämä tapahtuisi vuoden 2018 lopussa, mutta yhtiö tarkoitti tiedotteessaan tilikauden 2018 loppua, joka päättyi siis toukokuussa.

Blue Buffalo:n liikevaihto vuonna 2017 oli 1,28 miljardia, liiketulos (ebit) 303 miljoonaa ja nettotulos 194 miljoonaa dollaria. Karkeasti ottaen tämän verran General Mills:n tuloslaskelmaan tulee lisää tilikaudella 2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2019:

 • liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %
 • segmenttien liiketulos nousee +6…9 % (2018: 2,8 Mrd USD)

Tilikauden 2019 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 17,0 – 17,5 Mrd USD (2018: 15,74 Mrd USD)
 • nettotulos: 1,9 – 2,0 Mrd USD (vero-oikaistu 1,63 Mrd USD)
 • EPS: 3,20 USD (2,78 USD)
 • PE: 14,3x (osakkeen hinta 45,73 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,96 USD (ed. 12 kk 1,96 USD)
 • osinkotuotto: 4,3 %

Yhtiö piti kvartaaliosingon 0,49 dollarissa, mikä oli jo 5. kerta tällä tasolla. Itse odotin osingon nostoa 0,50 dollariin, joten jäisiköhän osinko tälle 0,49 dollarin tasolla hieman pidemmäksi aikaa. Tämän perusteella tein osinkoennusteen.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

General Mills:llä on 4 segmenttiä ja hankitusta Blue Buffalosta muodostetaan uusi segmentti Q1/2019 aikana. Segmentit ovat:

 • North America Retail
 • Convenience Stores & Foodservice
 • Europe & Australia
 • Asia & Latin America
 • ja tuleva Blue Buffalo

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin. Myös Blue Buffalon marginaali asettunee noin 22 – 23 prosentin tietämille.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 22,4% 21,9% 22,6% 21,5% 20,5%
Convenience Stores & Foodservice 20,5% 20,4% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 7,4% 7,2% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 2,9% 2,3% 4,9% 4,0% 6,3%
Blue Buffalo 22,9%
YHTEENSÄ 17,2% 15,9% 16,4% 16,3% 11,8%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO 31.5.19 28.2.19 30.11.18 31.8.18 31.5.18 28.2.18 30.11.17 31.8.17
N-America Retail 10 150,0 2 400,0 2 525,0 2 800,0 2 425,0 10 115,4 2 388,0 2 517,4 2 771,8 2 438,2
Muutos (%) 0,3% 0,5% 0,3% 1,0% -0,5% -0,8% -0,2% 0,7% 0,8% -4,6%
Convenience Stores & Foodservice 1 975,0 520,0 470,0 525,0 460,0 1 930,2 510,6 460,3 512,2 447,1
Muutos (%) 2,3% 1,8% 2,1% 2,5% 2,9% 3,2% 4,7% 2,6% 5,1% 0,2%
Europe & Australia 2 150,0 575,0 510,0 515,0 550,0 1 984,6 556,2 469,8 466,7 491,9
Muutos (%) 8,3% 3,4% 8,6% 10,3% 11,8% 8,8% 14,3% 10,7% 7,3% 2,8%
Asia & Latin-America 1 725,0 435,0 440,0 450,0 400,0 1 710,2 435,4 434,8 448,0 392,0
Muutos (%) 0,9% -0,1% 1,2% 0,4% 2,0% -1,1% -1,1% 3,2% 1,7% -8,0%
Blue Buffalo 1 400,0 325,0 325,0 400,0 350,0 0,0
YHTEENSÄ 17 400,0 4 255,0 4 270,0 4 690,0 4 185,0 15 740,4 3 890,2 3 882,3 4 198,7 3 769,2
Muutos (%) 10,5% 9,4% 10,0% 11,7% 11,0% 0,8% 2,2% 2,3% 2,1% -3,5%

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 70 – 75 prosenttia segmenttien tuomasta liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Segmentin yhtenä haasteena on pitkään ollut jugurttien heikko myynti ja kuluneella tilikaudella niiden myynti laski peräti -12 prosenttia. Tein segmentin ennusteen siitä ajatuksesta, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi hieman noin 10,2 miljardiin dollariin.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin Q4/2018 liikevaihto nousi +4,7 prosenttia ja koko vuosi myöskin ihan mukavat +3,2 prosenttia. Ennusteessa lähdin varovaisesti siitä ajatuksesta, että tilikauden kasvu olisi noin +45 miljoonaa dollaria (+2,3 %).

Europe & Australia -segmentin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2018 noin +8,8 prosenttia, missä vauhti kiihtyi tilikauden loppua kohden. Q4:lla liikevaihto oli +14,3 prosenttia vertailukautta parempi. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus selittää suurelta osin tätä hyvää kehitystä, mutta myös hyvä hintakehitys. Tein tilikauden ennusteen niin, että valuuttakurssien positiivinen vaikutus tasaantuu vuoden edetessä ja siten vaimentaa liikevaihdon kasvua tilikauden lopulla.

Asia & Latin America -segmentin tilikauden 2018 liikevaihto laski prosentin verran, missä ensimmäisen kvartaalin -8 prosentin lasku tuntui. Tämän segmentin liikevaihto on nyt kolmena vuotena ollut varsin tasaisesti 1 700 – 1 730 miljoonan dollarin haarukassa, joten tein ennusteen tämän arvoalueen sisälle.

Kuten edellä jo totesin, niin Blue Buffalo:n liikevaihto vuonna 2017 oli 1,28 miljardia dollaria (2016: 1,15 Mrd USD). Liikevaihto oli kasvanut parin viime vuoden aikana noin 10 – 12 prosentin tahdilla, joten tein ennusteen tähän samaan kasvuun perustuen ja päädyin 1,4 miljardiin dollariin.

Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 17,0 – 17,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 8,0 – 10,5 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”liikevaihto nousee +0…+1 % ja Blue Buffalon vaikutus huomioiden +9…+10 %”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
N-America Retail 2 275,0 560,0 530,0 635,0 550,0 2 217,4 543,0 518,3 622,9 533,2
Muutos (%) 2,6% 3,1% 2,3% 1,9% 3,2% -3,7% 7,0% 0,3% -4,3% -15,1%
Convenience Stores & Foodservice 405,0 120,0 87,5 110,0 87,5 392,6 117,0 84,3 106,5 84,8
Muutos (%) 3,2% 2,6% 3,8% 3,3% 3,2% -2,1% 10,6% -9,9% -2,4% -8,5%
Europe & Australia 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 142,1 57,3 27,3 26,9 30,6
Muutos (%) 12,6% -30,2% 46,5% 48,7% 30,7% -13,5% 54,9% -35,0% -34,9% -30,3%
Asia & Latin-America 50,0 15,0 15,0 15,0 5,0 39,6 9,5 -2,1 16,7 15,5
Muutos (%) 26,3% 57,9% -10,2% -67,7% -52,6% -57,4% -42,4% -30,5%
Blue Buffalo 320,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,0
Muut -210,0 -65,0 -52,5 -50,0 -42,5 -282,4 -165,8 -35,1 -43,2 -38,3
YHTEENSÄ 3 000,0 750,0 700,0 830,0 720,0 2 509,3 561,0 592,7 729,8 625,8
Muutos (%) 19,6% 33,7% 18,1% 13,7% 15,1% -2,2% -7,9% 9,3% -5,1% -3,1%
Marginaali 17,2% 17,6% 16,4% 17,7% 17,2% 15,9% 14,4% 15,3% 17,4% 16,6%

Kuten edellä jo totesin, niin North America Retail -segmentti vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti segmenttien tuomasta liiketuloksesta. Tämän segmentin muutokset määrittävät pitkälti sen, miten koko konsernin tulos kehittyy.

Segmentin päättynyt tilikausi oli kaksijakoinen, sillä alkuosa oli selkeässä laskussa, kun taas toisella puoliskolla tuloskunto saatiin käännettyä nousuun. Viimeisen kvartaalin tulos nousi jo +7 prosenttia. Tähän vaikutti kustannussäästöohjelman tuomat säästöt sekä alhaisemmat myynnin ja hallinnon kulut. Tein tilikauden 2019 ennusteen niin, että käytin kvartaaliluvuissa noin 10 – 20 miljoonaa dollaria suurempaa arvoa kuin vertailukaudella. Näin tilikauden 2019 tulos olisi noin +2,6 prosenttia parempi, mutta jäisi edelleen vielä hieman toissa vuoden tuloksesta.

Convenience Stores & Foodservice -segmentin tuloskunto kääntyi viimeisellä kvartaalilla +10,6 prosentin kasvuun, jota ennen se oli selvässä paineessa. Tässäkin kustannussäästöohjelman tuomat säästöt selittävät käännettä, mutta myös hintojen korotukset sekä parempikatteisten tuotteiden osuus myynnistä.

Koska käänne oli noinkin selvä, niin tein segmentin tulosennusteen noin +3,2 prosentin kasvuodotuksiin. Tämä tarkoittaisi noin +12 miljoonan dollarin tulosparannusta, mikä voi olla ehkä varovaisesti asetettu. Segmentti on kuitenkin viimeiset 4 vuotta tehnyt tasaisesti noin 350 – 400 miljoonan dollarin tulosta, joten ennuste olisi linjassa näiden lukujen kanssa.

Europe & Australia -segmentin tilikauden 2018 tulos laski selvästi (-13,5 %). Kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vaikutus vientituotteiden katteissa selittää tätä kehitystä. Viimeisellä kvartaalilla tulos kuitenkin nousi +55 prosenttia myyntihintojen nousun sekä valuuttakurssien vaikutuksen kääntyessä. Tein segmentin tulosennusteen kaavamaisella 40 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, missä prosentuaaliset muutokset vertailukausiin ovat isoja, mutta tilikauden 2019 tulosennuste kasvaisi +12,6 prosenttia ja olisi hieman alle toissa vuoden tuloskuntoa.

Asia & Latin-America -segmentin tilikauden 2018 tulos romahti peräti -55 prosenttia. Tässäkin kustannustason nousu sekä valuuttakurssien vaikutus vientituotteiden katteissa selittää tätä kehitystä. Lisäksi myyntimäärät laskivat vertailuvuoteen nähden. Tein tilikauden 2019 ennusteen 50 miljoonaan dollariin, mikä olisi kutakuinkin vuosien 2017 ja 2018 tuloksien puolivälissä.

Kuten edellä jo totesin, niin Blue Buffalo:n liiketulos vuonna 2017 oli 303 miljoonaa dollaria (2016: 221 M USD). Tein tulosennusteen kaavamaisella 80 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, mikä nostaisi tulosennusteen noin 320 miljoonaan dollariin. Eli hienoista kasvua vuoteen 2017 nähden.

Muut-erän noin -210 miljoonan dollarin kulun jälkeen sain tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi 2,8 – 3,0 miljardia dollaria.

Yhtiön oma ennuste oli: ”segmenttien liiketulos nousee +6…9 % (2018: 2,8 Mrd USD)”. Tilikauden 2018 noin 2,8 miljardin vertailuarvo tulee siitä, että raportoidusta liiketuloksesta 2,51 miljardista oikaistaan muut-erän -0,28 miljardin vaikutus. Näin yhtiön liiketulosennuste olisi (ilman Blue Buffaloa) noin 2,96 – 3,04 miljardia dollaria. Oma segmenttien liiketulosennuste jää hieman tämän arvoalueen alapuolelle ja on 2,89 miljardia dollaria, mutta on kuitenkin isossa kuvassa linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 000,0 750,0 700,0 830,0 720,0 2 509,3 561,0 592,7 729,8 625,8
Rahoituskulut (netto) -600,0 -150,0 -150,0 -150,0 -150,0 -373,7 -137,1 -89,3 -74,9 -72,4
Tulos ennen veroja 2 400,0 600,0 550,0 680,0 570,0 2 135,6 423,9 503,4 654,9 553,4
Verot -550,0 -145,0 -125,0 -150,0 -130,0 -57,3 -86,4 432,5 -234,9 -168,5
Yhteisyritysten tuotot 85,0 20,0 20,0 25,0 20,0 84,7 20,6 16,6 23,8 23,7
Vähemmistön osuus -35,0 -5,0 -10,0 -10,0 -10,0 -32,0 -3,7 -11,1 -13,3 -3,9
Nettotulos 1 900,0 470,0 435,0 545,0 450,0 2 131,0 354,4 941,4 430,5 404,7

General Mills:n velkaisuus nousi Blue Buffalon kaupan myötä noin 15,8 miljardiin dollariin aiemmasta noin 9,5 miljardista dollarista. Tämä nousu näkyi myös rahoituskulujen (netto) nousuna Q4/2018. Tein ennusteen 150 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisella luvulla niin, että koko vuoden rahoituskuluksi tulisi noin 600 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan viime vuosien tapaan noin 35 miljoonaa dollaria. Yhteisyritysten tuotot verojen jälkeen ovat parina viime vuotena olleet 85 miljoonaa dollaria, jota käytin myös ennusteessa.

Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,8 – 2,0 miljardia dollaria (EPS noin 3,20 USD). Eli selvää parannus päättyneen tilikauden vero-oikaistuun 1,63 miljardiin dollariin nähden. Yhtiön oma EPS-ennuste oli

Constant-currency adjusted diluted EPS are expected to range between flat and down 3 percent from the base of $3.11 earned in fiscal 2018.

En osaa sanoa, miten oma EPS-ennusteeni (3,20 USD) on suhteessa tähän ”vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuun oikaistuun EPS:iin”…

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on ollut noin 15 – 20 prosentin laskussa.

gis-tuloslaskelma-q42018

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan. Harmi vain, että liikevaihdon kehitys on ollut laskevaa.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 17,0 – 17,5 miljardia ja nettotulos noin 1,8 – 2,0 miljardia dollaria. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla noin 10,9 prosenttiin, mihin myös hankittu Blue Buffalo -yhtiö tuo oman lisän. Vuonna 2017 sen nettotulosmarginaali oli noin +15,2 prosenttia.

Osakkeen hinnan voimakas lasku on vetänyt PE-luvun noin 14x tasolle (vero-oikaistu tulos). Näin osakkeen hintaa voidaan pitää varsin edullisesti hinnoiteltuna. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut viime vuosina vaimeaa.

gis-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotot ovat olleet hyvällä tasolla ja ROE on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 15 – 20 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja.

Tase

Blue Buffalon hankinta nosti taseen riskiprofiilia.

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta lähes 45 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus painaisi nettotuloksen tappiolliseksi.

gis-liikearvo-q42018

General Mills:n korolliset velat nousivat yrityskaupan seurauksena 15,8 miljardiin dollariin, kun pari vuotta sitten velkaa oli 8,4 miljardia dollaria. Eli velan määrä on lähes tuplaantunut. Yrityskaupan myötä taseen loppusumma kasvoi myös, joten velkaantumisen tunnusluvut pysyivät entisillä (heikoilla) tasoillaan.

Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 – 250 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

gis-velkaisuus-q42018

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Sijoittajan kannalta tämä on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä. Hyvää on kuitenkin se, että liiketoiminnan rahavirta on vankasti positiivinen.

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on noussut vain hieman vuosikymmenen vaihteen noin 650 miljoonasta dollarista.

On mielenkiintoista nähdä, miten hankittu Blue Buffalo vaikuttaa rahavirtoihin tilikaudesta 2019 alkaen. Tilikauden ennusteluvuissa huomion Blue Buffalon tilikauden 2017 rahavirtaluvut. Tästä syystä ne ovat hieman koholla verrattuna viime vuosiin.

gis-rahavirta-q42018

Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia.

Tämän hetkinen osingon taso tarkoittaa noin 1,2 miljardin vuotuista kassasta maksua. Jos vapaat rahavirrat ovat noin 2,3 miljardin dollarin tasolla, niin tästä jää osinkojen jälkeen noin 1,1 miljardia dollaria lainojen lyhennykseen. Olettaen, että yhtiö ei käytä rahaa omien osakkeiden ostamiseen. Nettovelkaa yhtiöllä on noin 15,5 miljardia dollaria, joten se voisi lyhentää korolliset velkansa noin 14 vuodessa. Velanhoitokykyä General Mills:ltä kyllä löytyy, mutta rahavirtojen olisi hyvä lähteä nousuun, jotta myös osinkojen kasvattaminen jatkossa olisi mahdollista.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 117 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q42018

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin avain viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 0,490 7/2017 0,490 7/2016 0,480
10/2018 (e) 0,490 10/2017 0,490 10/2016 0,480
1/2019 (e) 0,490 1/2018 0,490 1/2017 0,480
4/2019 (e) 0,490 4/2018 0,490 4/2017 0,480
YHTEENSÄ 1,960 1,960 1,920
+0,0% +2,1% +7,9%

Seuraava kvartaaliosinko irtoaa 9.7.2018 ja se maksetaan 1.8.2018.

Tämä kvartaaliosinko pysyi nyt viidennen kerran 0,49 dollarissa, mikä oli hienoinen pettymys. Odotuksissa oli, että osinko olisi noussut 0,50 dollariin. Nyt näyttääkin siltä, että osinko pysyy jonkin aikaa tällä tasolla yhtiön sulatellessa Blue Buffalosta syntynyttä velkataakkaansa.

Näin arvelen seuraavan 12 kk:n osingon pysyvän 1,96 dollarissa, mikä antaisi noin 4,3 prosentin osinkotuoton (osake 45,73 USD).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+1 900) ja osingoilla (-1 163). Oikaisu on yhteensä +737 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (28.6.2018) 45,73 42,29 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91 40,42
Lkm (000) 593 500 585 700 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600 666 700
Markkina-arvo (Mrd) 27,14 24,77 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22 26,95
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 10 150 10 115 10 197 10 937 11 612
Convenience Stores & Foodservice 1 975 1 930 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 2 150 1 985 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 725 1 710 1 728 1 705 1 897
Blue Buffalo 1 400
YHTEENSÄ 17 400 15 740 15 620 16 564 17 631
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America Retail 2 275 2 217 2 304 2 351 2 383
Convenience Stores & Foodservice 405 393 402 379 353
Europe & Australia 160 142 164 200 179
Asia & Latin America 50 40 84 69 120
Blue Buffalo 320
Muut -210 -282 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 3 000 2 510 2 568 2 707 2 077
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 185 17 400 15 740 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774 16 658
Liikevoitto 720 3 000 2 509 2 566 2 707 2 077 2 957 2 852 2 562
Nettotulos 450 1 900 1 627 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855 1 567
Marginaali 10,8% 10,9% 10,3% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4% 9,4%
EPS 0,76 0,00 3,20 2,78 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79 2,35
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 148 399 766 764 334 867 741 471
Liikearvo 14 065 14 065 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622 8 183
Muut varat 16 160 16 160 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295 12 443
Tase yhteensä 31 373 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097
Oma pääoma 6 890 6 141 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672 6 422
Vähemmistö 351 351 358 377 396 471 456 461
Korolliset velat 15 819 15 819 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969 7 430
Muut vastuut 8 313 8 313 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561 6 784
Tase yhteensä 31 373 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 100 2 841 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926 2 407
Investoinnit: Capex -800 -623 -684 -729 -712 -664 -614 -676
Vapaa rahavirta (FCF) 2 300 2 218 1 629 1 901 1 831 1 877 2 312 1 731
Investoinnit: Muut 0 -8 062 37 822 -890 102 -901 -1 195
Investointien jälkeen 2 300 -5 844 1 666 2 723 941 1 979 1 411 536
Rahoitus: Voitonjako -1 150 -724 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612 -880
Rahoitus: Muut -1 150 6 201 1 025 -779 631 797 472 213
Rahavarojen muutos 0 -367 20 437 -444 155 271 -131
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220
Osinkotuotto 4,3% 4,6% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6% 3,0%
Osinko/nettotulos 61,2% 70,5% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4% 51,9%
Osinko/FCF 50,6% 51,8% 70,5% 57,3% 56,4% 53,3% 38,0% 47,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 16,1 15,1 20,4 22,7 21,9 21,4 20,7
PE (3v) 15,7 14,9 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1 16,5
PE 14,3 15,2 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9 17,2
Oma pääoma/osake 12,20 11,08 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71 10,32
P/B 3,75 3,82 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66 3,92
ROE 27,7% 29,1% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5% 23,2%
ROI 13,2% 13,8% 18,4% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4% 18,4%
Omavaraisuusaste 23,1% 21,2% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5% 32,6%
Gearing 202,6% 237,5% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4% 101,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset