General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 19.12.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.6.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Suomalaisille tuttuja General Mills:n brändejä ovat mm. Cheerios-murot (jota markkinoi Suomessa Nestlé) ja Old El Paso… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e GENERAL MILLS Ennuste
Osake (19.12.2019) 53,18 Osinko 12 kk 1,960
Markkina-arvo (Mrd) 32,5 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 16 900 (+0,2%) Osinko/EPS 62% 4v ka
Nettotulos (M) 2 060 (+17,5%) Osinko/FCF 56% 4v ka
EPS 3,37 Omav.aste 27%
PE 15,8 Gearing 154%
EV/EBIT 15,7 ROE 26,2%
PB 3,9 ROI 13,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

GENERAL MILLS19.12.2019 | 53,18 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon sekä nettotuloksen heikko kehitys.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15,0 – 17,5 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen.

Yhtiö hankki vuonna 2019 Blue Buffalo-yrityksen, minkä johdosta velan määrä nousi nykyiseen 13,8 miljardiin dollariin. Hankinnan johdosta yhtiön tase on entistä riskisemmässä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tuleekin pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät.

Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kohdalleen hinnoiteltuna, kun PE-luku on noin 15,8x. Vaikka pääoman tuottoluvut ovat hyviä (ROE=26,2 % ja ROI=13,2 %), niin tämä on seurausta yhtiön korkeasta velkaantumisesta ja alhaisesta omasta pääomasta, jotka vivuttavat pääomien tuottoprosenttia.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. Osinkosijoittajaa mietityttääkin nyt se, että kvartaaliosinko on pysynyt 0,49 dollarissa jo 11 kertaa peräkkäin. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) ehti nousta lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisista noin 40 – 50 prosentista. Osingonmaksusuhde on nyt palautumassa takaisin tälle tasolle, joten jokohan osinko lähtisi lähitulevaisuudessa jälleen nousuun?

Arvosijoittajaa mietityttää yhtiön korkea velkaisuus sekä kasvunäkymien heikkous.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2020

General Mills:n Q1-Q2/2020

M USD Q2/20 Q2/19 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19
Liikevaihto 4 421 4 411 0,2% 8 423 8 505 -1,0%
Liiketulos (ebit) 811 547 48,3% 1 474 1 149 28,3%
Nettotulos 581 343 69,1% 1 101 736 49,7%
EPS (USD) 0,95 0,57 1,80 1,22

Q2/2020 liikevaihto oli hieman vertailukautta parempi. Laskua tuli kaikissa segmenteissä paitsi Pet:ssä ja pahinta kehitys oli edellisten kvartaalien tavoin P-Amerikan ulkopuolella (-4,6…-4,9 %). Pet-segmentin liikevaihdon vahvaa kehitystä (+16 %) tukee se, että se pääsee hyödyntämään General Mills:n laajaa jakeluverkostoa.

Liiketulos (ebit) kasvoi lähes 50 prosenttia, missä yhtenä selittävänä tekijänä oli alhaisemmat muut-kulut (-83 vs -294 M USD). Segmenttien tiedoista laskettu tulos olisi kasvanut noin 6,4 prosenttia. Jos liikevaihto oli paineessa, niin tuloskehitys oli positiivista jokaisessa segmentissä.

Edellisellä kerralla yhtiö kertoi, että se ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi. Tämä näkyikin hyvin Q2:n tuloskehityksessä.

Raportoitu nettotulos nousi selvästi liiketuloksen perässä.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö antoi seuraavat arviot tilikaudelle 2020:

  • orgaaninen liikevaihto nousee +1…2 %
  • oikaistu segmenttien liiketulos nousee +2…4 % (2019: 2,86 Mrd USD)
  • oikaistu EPS nousee +3…5 % (2019: 3,22 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q3/20e Q3/19 2020e 2019
Liikevaihto 4 240 4 198 1,0% 16 900 16 865 0,2%
Liiketulos (ebit) 700 651 7,5% 2 900 2 516 15,3%
Nettotulos 465 447 4,1% 2 060 1 753 17,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,96 1,96

Tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ja niiden perustelut ovat General Mills: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on ollut noin 15 – 20 prosentin laskussa.

Tilikaudella 2019 hankittu Blue Buffalo näkyy liikevaihdon ja tuloksen nousuna.

gis-tuloslaskelma-q22020

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 16,7 – 17,1 miljardia ja nettotulos noin 1,8 – 2,1 miljardia dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 12,2 prosenttia.

PE-luku on noin 15,8x tasolla eli osakkeen hintaa voidaan pitää varsin kohdalleen hinnoiteltuna. Tässä on kuitenkin hyvä huomioida se, että yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitys on ollut viime vuosina vaimeaa.

gis-roe-roi-q22020

Oman pääoman tuotot ovat olleet hyvällä tasolla ja ROE on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 12 – 17 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja. Viime vuosien heikko tuloskunto sekä ennustettuun tulokseen vaikuttavat alaskirjaukset painavat tuottolukuja laskuun.

Tase

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta noin 45 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus painaisi nettotuloksen tappiolliseksi.

gis-liikearvo-q22020

General Mills:n korolliset velat nousivat yrityskaupan seurauksena ja ovat nyt 13,8 miljardia dollaria. Yhtiön strategiana on vähentää velan määrää, mikä on toteutunutkin ihan hyvin. Viimeisen 18 kuukauden aikana velan määrä on pienentynyt noin 2 miljardilla dollarilla. Yrityskaupan myötä taseen loppusumma kasvoi myös, joten velkaantumisen tunnusluvut pysyivät entisillä (heikoilla) tasoillaan.

Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 – 250 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

gis-velkaisuus-q22020

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta nousi Blue Buffalon hankinnan myötä noin 2,8 miljardin dollarin tasolle. Tätä ennen se oli pitkään noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa. Sijoittajan kannalta tämä vaakasuora kehitys on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä.

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 650 – 700 miljoonaa dollaria. Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia.

gis-rahavirta-q22020

Tämänhetkinen osingon taso tarkoittaa noin 1,2 miljardin vuotuista kassasta maksua. Jos vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 miljardin dollarin tasolla, niin tästä jää osinkojen jälkeen noin 1,0 miljardia dollaria lainojen lyhennykseen. Olettaen, että yhtiö ei käytä rahaa omien osakkeiden ostamiseen. Nettovelkaa yhtiöllä on noin 13,3 miljardia dollaria, joten se voisi lyhentää korolliset velkansa noin 13 vuodessa. Velanhoitokykyä General Mills:ltä kyllä löytyy, mutta rahavirtojen olisi hyvä lähteä nousuun, jotta myös osinkojen kasvattaminen jatkossa olisi mahdollista.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 120 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q22020

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin aivan viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä General Mills: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 0,490 4/2019 0,490 4/2018 0,490
7/2020 (e) 0,490 7/2019 0,490 7/2018 0,490
10/2020 (e) 0,490 10/2019 0,490 10/2018 0,490
1/2021 (e) 0,490 1/2020 0,490 1/2019 0,490
YHTEENSÄ 1,960 1,960 1,960
+0,0% +0,0% +0,5%

Kvartaaliosinko ollut nyt 12 kertaa peräkkäin 0,49 dollarissa eli näyttääkin siltä, että osinko pysyy jonkin aikaa tällä tasolla yhtiön sulatellessa Blue Buffalosta syntynyttä velkataakkaansa. Seuraava osinko on 0,49 dollaria ja se irtoaa 9.4.2020 ja maksetaan 1.5.2020.

Arvelen seuraavan 12 kk:n osingon pysyvän 1,96 dollarissa, mikä antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osake 53,18 USD).

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+959) ja osingoilla (-600). Oikaisu on yhteensä +359 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +504 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 131 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 627 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.12.2019) 53,18 49,44 42,29 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91
Lkm (000) 611 800 605 400 585 700 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600
Markkina-arvo (Mrd) 32,54 29,93 24,77 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 9 950 9 925 10 115 10 197 10 937
Convenience Stores & Foodservice 1 965 1 969 1 930 1 870 1 924
Europe & Australia 1 825 1 887 1 985 1 825 1 998
Asia & Latin America 1 590 1 653 1 710 1 728 1 705
Pet 1 570 1 431
YHTEENSÄ 16 900 16 865 15 740 15 620 16 564
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 2 330 2 277 2 217 2 304 2 351
Convenience Stores & Foodservice 425 420 393 402 379
Europe & Australia 130 123 142 164 200
Asia & Latin America 80 72 40 84 69
Pet 350 268
Muut -415 -645 -372 -386 -292
YHTEENSÄ 2 900 2 515 2 420 2 568 2 707
EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
North America Retail 23,4% 22,9% 21,9% 22,6% 21,5%
Convenience Stores & Foodservice 21,6% 21,3% 20,4% 21,5% 19,7%
Europe & Australia 7,1% 6,5% 7,2% 9,0% 10,0%
Asia & Latin America 5,0% 4,4% 2,3% 4,9% 4,0%
Pet 22,3% 18,7%
YHTEENSÄ 17,2% 14,9% 15,4% 16,4% 16,3%
TULOS­LASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 240 8 423 16 900 16 865 15 740 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774
Liikevoitto 700 1 474 2 900 2 516 2 420 2 492 2 707 2 077 2 957 2 852
Nettotulos 465 1 101 2 060 1 753 2 131 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855
Marginaali 11,0% 13,1% 12,2% 10,4% 13,5% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4%
EPS 0,76 1,80 3,37 2,90 3,64 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 919 450 399 766 764 334 867 741
Liikearvo 13 974 13 996 14 065 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622
Muut varat 15 918 15 665 16 160 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295
Tase yhteensä 30 811 30 111 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658
Oma pääoma 8 071 7 055 6 141 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672
Vähemmistö 308 313 351 358 377 396 471 456
Korolliset velat 13 835 14 490 15 819 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969
Muut vastuut 8 597 8 253 8 313 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561
Tase yhteensä 30 811 30 111 30 624 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 825 2 807 2 841 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926
Investoinnit: Capex -575 -538 -623 -684 -729 -712 -664 -614
Vapaa rahavirta (FCF) 2 250 2 269 2 218 1 629 1 901 1 831 1 877 2 312
Investoinnit: Muut -100 -19 -8 062 37 822 -890 102 -901
Investointien jälkeen 2 150 2 250 -5 844 1 666 2 723 941 1 979 1 411
Rahoitus: Voitonjako -1 050 -941 -724 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612
Rahoitus: Muut -1 100 -1 235 6 201 1 025 -779 631 797 472
Rahavarojen muutos 0 74 -367 20 437 -444 155 271
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,960 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,960 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320
Osinkotuotto 3,7% 4,0% 4,6% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6%
Osinko/nettotulos 58,2% 67,7% 53,9% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4%
Osinko/FCF 53,3% 52,3% 51,8% 70,5% 57,3% 56,4% 53,3% 38,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,5 17,3 14,5 20,4 22,7 21,9 22,1
PE (3v) 16,4 16,2 13,5 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1
PE 15,8 17,1 11,6 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9
EV/EBIT 15,7 17,5 16,6 17,1 16,6 21,0 14,2 14,2
Oma pääoma/osake 13,70 12,17 11,08 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71
P/B 3,88 4,06 3,82 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66
ROE 26,2% 25,3% 38,1% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5%
ROI 13,2% 11,4% 13,3% 17,9% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4%
Omavaraisuusaste 27,2% 24,5% 21,2% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5%
Gearing 154,1% 190,6% 237,5% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuhin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.8, 30.11, 28.2 ja 31.5. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Osake (päätösarvo) 53,32 53,80 49,44 47,13 42,31 46,01 42,29 50,55 56,56 53,26
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,950 1,940 1,930
Osinkotuotto (ennuste) 3,7% 3,6% 4,0% 4,2% 4,6% 4,3% 4,6% 3,9% 3,4% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,46 3,08 2,90 2,54 3,36 3,51 3,64 3,75 2,76 2,82
PE 15,4 17,5 17,1 18,5 12,6 13,1 11,6 13,5 20,5 18,9
EV/EBIT 16,2 18,1 17,5 18,2 17,7 17,4 16,3 15,2 16,7 16,0
ROE 28,2% 26,4% 25,3% 24,4% 35,1% 39,0% 38,1% 44,9% 35,1% 34,5%
ROI 12,9% 11,7% 11,4% 12,7% 12,5% 13,5% 13,5% 17,3% 17,6% 17,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus