General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2018 on alkanut 1.6.2017.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (21.12.2017)58,76 USDMarkkina-arvo34,5 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,98 USD Osinkotuotto3,4 %
Liikevaihto 2018e15 450 M USD (-1,1 %)Nettotulos 2018e1 600 M USD (-3,5 %)
PE21,6ROE33,8 %

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija… (lisää yritysesittelyssä).

GENERAL MILLS21.12.2017 | 58,76 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, jonka johdosta myös pitkän aikavälin nettotuloskehitys on ollut heikkoa. Osakkeen korkea hinta suhteessa nettotulokseen laskee myös pisteitä.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15 – 18 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen. Yksi yhtiön johdon tavoitteista tilikaudelle 2018 onkin liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle.

Yhtiön tase on varsin riskisessä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tulee pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät. Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kalliiksi, kun PE-luvut ovat noin 21x. Vaikka pääoman tuottoluvut ovat erinomaisia (ROE=33% ja ROI=18%), niin tämä on seurausta yhtiön korkeasta velkaantumisesta ja alhaisesta omasta pääomasta, jotka vivuttavat pääomien tuottoprosenttia.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Valitettavasti tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö nosti osinkoa vain +2 prosenttia. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) on noussut jo lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisesta noin 40 – 50 prosentista.

Osakkeen 21x tasolla oleva PE-luku kuitenkin hillinnee arvosijoittajan ostohaluja.

Tilikausi 2018

General Mills:n Q1-Q2/2018

 • liikevaihto: 7 968 M USD (8 020 M USD / -0,6 %)
 • liiketulos (ebit): 1 356 M USD (1 415 M USD / -4,2 %)
 • nettotulos: 835,2 M USD (890,8 M USD / -6,2 %)

Hyvää Q2/2018 tuloksessa oli liikevaihdon parin prosentin kasvu, minkä johdosta Q1-Q2/2018 liikevaihto jäi vain hieman viimevuotisesta. Yhtiö arvioi vieläpä, että koko tilikauden liikevaihto on viimevuotisella tasolla tai hieman sitä parempi. Tämä lupaa hyvää liikevaihdon kehitystä tulevalle puolelle vuodelle.

Yhtiön murojen ja jugurttien myyntikehitys on ollut laskevaa jo pitkään, mutta nyt – ainakin murojen kohdalla – kehitys on kääntymässä. Jugurttien myynnin kääntäminen paremmaksi on yhtiön prioriteettien listalla, joten seuraavat kvartaalit näyttävät, miten työssä on onnistuttu.

Vaikka myynti kehittyi hyvin, niin alkuvuoden tuloskehitys ei ollut yhtä hyvää. Myytyjen tuotteiden sekä myynnin ja hallinnon kulut nousivat noin 100 miljoonalla dollarilla verrattuna viime vuoteen. Lisäksi on hyvä huomioida se, että viime vuonna kertaluontoisia kuluja oli noin 95 miljoonaa enemmän. Tämä huomioiden viime vuoden liiketulos (ebit) olisi ollut 1 510 miljoonaa dollaria ja liiketulos laski siten noin -10 prosenttia. Kulutason nousun seurauksena yhtiöllä on käynnistänyt lukuisia tehostustoimenpiteitä.

Yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman seurauksena tilikauden 2018 EPS voi hieman (n. +1%) nousta tilikaudesta 2017. Yhtiö ostikin Q1/2018 aikana omia osakkeitaan noin 10,9 miljoonaa kappaletta ja käytti ostoihin noin 600 miljoonaa dollaria. Q2:lla omia osakkeita ei juurikaan ostettu.

Näkymät

Yhtiön johdon antamat, päivitetyt arviot tilikaudesta 2018

 • liikevaihto nousee noin 0…+1 % (aiemmin laskee n. -1…-2 %)
 • oikaistu EPS nousee noin +1…+2 % (ei muutosta)

Tilikaudella 2018 General Mills:n fokus on erityisesti myynnin kasvattaminen. Yhtiö aikoo myös panostaa nettikauppaan sekä jatkaa tiukkaa kulukuria ja jakeluketjun optimointiaan.

Tilikauden 2018 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,5 – 15,6 Mrd USD (2016: 15,6 Mrd USD)
 • nettotulos: 1,55 – 1,70 Mrd USD (1,66 Mrd USD)
 • EPS: 2,64-2,90 USD (2,77 USD)
 • PE: 20,3x-22,2x (osakkeen hinta 58,76 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,98 USD
 • osinkotuotto: 3,4 %

Segmentit

General Mills uudisti segmenttijakonsa Q3/2017 aikana ja yhtiöllä on nyt 4 segmenttiä. Oheisissa taulukoissa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 9 975 10 197 10 937 11 612
Convenience Stores & Foodservice 1 925 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 1 900 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 650 1 728 1 705 1 897
Muut
YHTEENSÄ 15 450 15 620 16 564 17 631
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 2 150 2 304 2 351 2 383
Convenience Stores & Foodservice 375 402 379 353
Europe & Australia 150 164 200 179
Asia & Latin America 75 84 69 120
Muut -200 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 2 550 2 568 2 707 2 077

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 85 – 90 prosenttia liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Liikevaihto on laskenut noin 1,6 miljardia ja liiketulos noin 150 – 200 miljoonaa dollaria vuodesta 2015.

Toki tähän laskuun on vaikuttanut yritysmyynnit ja mm. Green Giant:n myynnin (2017) vaikutus liikevaihtoon oli -750 miljoonaa dollaria. Segmentin haasteena on kuitenkin ollut murojen, jugurttien ja valmisruokien myynnin pitkään jatkunut lasku.

EBIT MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 21,6% 22,6% 21,5% 20,5%
Convenience Stores & Foodservice 19,5% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 7,9% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 4,5% 4,9% 4,0% 6,3%
Muut
YHTEENSÄ 16,5% 16,4% 16,3% 11,8%

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin.

Tuloksen kehitys

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on noin 15 – 20 prosentin laskussa.

gis-tuloslaskelma-q22018

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan. Harmi vain, että liikevaihdon kehitys on ollut alaspäin.

General Mills arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai hieman parempi. Sen sijaan segmenttien liikevoiton (ei sisällä muut-osiota) odotetaan kasvavan puolestaan prosentin verran. Tässä kustannussäästöt ja muut optimoinnit näkyvät.

Yhtiö listaa mm. seuraavanlaisia tehostustoimia, joista kertyy erilaisia kertaluontoisia kuluja vielä tuleville vuosillekin. Tehostustoimista syntyy aikanaan myös säästöjä, mikä on tärkeää, sillä esimerkiksi H1/2018 aikana kulut nousivat 100 miljoonalla dollarilla.

 • Q3/FY2017: Organisaatio- ja strategiamuutos: 600 työtekijää
 • Q2/FY2017: Australian pasta-tehtaan sulkeminen: 350 työtekijää
 • Q1/FY2017: Tehtaiden sulkemisia Brasiliassa ja Kiinassa: 860 työtekijää
 • Q1/FY2017: Vineland:n (New Jersey) tehtaan sulkeminen: 380 työntekijää

FY2017 = tilikausi 2017 (Fiscal Year)

Tase

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta lähes 40 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 20 prosentin alaskirjaus liikearvosta painaisi nettotuloksen tappiolliseksi. Myös oma pääoma laskisi noin 40 prosenttia.

gis-liikearvo-q22018

Yhtiöllä on myös paljon korollisia velkoja, joka näkyy myös heikoissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan ja nyt se on laskenut 20 prosentin tuntumaan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

gis-velkaisuus-q22018

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Sijoittajan kannalta tämä on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä. Hyvää on kuitenkin se, että liiketoiminnan rahavirta on vankasti positiivinen.

gis-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22018

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on noussut vain hieman vuosikymmenen vaihteen noin 650 miljoonasta dollarista.

gis-vapaa-rahavirta-q22018

Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia. On oikeastaan iso harmi, että liikevaihto on lähtenyt laskutrendiin, sillä yhtiön kyvykkyys tehdä vapaata rahavirtaa on hyvä. Tätä taustaa vasten, yhtiön johdon tilikauden 2018 strategiapainotus liikevaihdon kasvattamiseen on paikallaan.

Viimeisen 5 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu (Rahoitus: muut) on oikeastaan johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 117 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q22018

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 1,98 dollaria, mikä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 58,76 dollaria).

01/2018: 0,490 usd (irtoaa 9.1.2018)
04/2018: 0,490 usd (e)
07/2018: 0,500 usd (e)
10/2018: 0,500 usd (e)

General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun kvartaaliosinko nousi vain 2 prosenttia.

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin avain viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

General Mills:n osakkeiden lukumäärä on laskutrendissä ja osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä noin 39,5 miljoonaa kappaletta. Tosin osto-ohjelmalle ei ole asetettu päättymisaikaa, joten yhtiön johdolla ei ole mikään kiire toteuttaa osto-ohjelmaa.

Kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin yhtiö on käytännössä rahoittanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa lainarahalla viimeisen 5 vuoden ajan. Tätä voidaan kritisoida, sillä yhtiön velkaisuus on varsin korkealla tasolla.

Arvostus

Osakkeen hinnan nousu on nostanut PE-luvut noin 21x tasolle. Näin osakkeen hintaa voidaan pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön liikevaihdon ja tuloksen viime vuosien vaimea kehitys.

gis-roe-roi-q22018

Tätä korkeaa hintaa selittänee yhtiön ROE ja ROI hyvät tasot. Oman pääoman tuotto, ROE, on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 15 – 20 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+765) ja osingoilla (-575). Oikaisu on yhteensä +190 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (21.12.2017) 58,76 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91 40,42 40,41
Lkm (000) 586 900 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600 666 700 664 800
Markkina-arvo (Mrd) 34,49 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22 26,95 26,86
TULOSLASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 800 7 968 15 450 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774 16 658 14 880
Liikevoitto 540 1 356 2 550 2 566 2 707 2 077 2 957 2 852 2 562 2 775
Nettotulos 370 835 1 600 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855 1 567 1 798
Marginaali 9,7% 10,5% 10,4% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4% 9,4% 12,1%
EPS 0,63 1,42 2,73 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79 2,35 2,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 152 766 764 334 867 741 471 620
Liikearvo 8 828 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622 8 183 6 751
Muut varat 12 402 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295 12 443 11 304
Tase yhteensä 22 382 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
Oma pääoma 4 421 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672 6 422 6 366
Vähemmistö 359 358 377 396 471 456 461 247
Korolliset velat 9 727 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969 7 430 6 885
Muut vastuut 7 875 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561 6 784 5 177
Tase yhteensä 22 382 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 250 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926 2 407 1 531
Investoinnit: Capex -650 -684 -729 -712 -664 -614 -676 -649
Vapaa rahavirta (FCF) 1 600 1 629 1 901 1 831 1 877 2 312 1 731 882
Investoinnit: Muut 0 37 822 -890 102 -901 -1 195 -66
Investointien jälkeen 1 600 1 666 2 723 941 1 979 1 411 536 816
Rahoitus: Voitonjako -2 500 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612 -880 -1 483
Rahoitus: Muut 900 1 025 -779 631 797 472 213 542
Rahavarojen muutos 0 20 437 -444 155 271 -131 -125
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinkotuotto 3,3% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6% 3,0% 2,8%
Osinko/nettotulos 71,9% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4% 51,9% 41,4%
Osinko/FCF 71,9% 70,5% 57,3% 56,4% 53,3% 38,0% 47,0% 84,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,1 20,4 22,7 21,9 21,4 22,2
PE (3v) 20,9 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1 16,5 17,4
PE 21,6 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9 17,2 14,9
Oma pääoma/osake 8,14 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71 10,32 9,95
P/B 7,21 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66 3,92 4,06
ROE 33,8% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5% 23,2% 29,3%
ROI 17,8% 18,4% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4% 18,4% 21,7%
Omavaraisuusaste 21,4% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5% 32,6% 35,4%
Gearing 179,4% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4% 101,1% 94,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset