General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 2.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2021 on alkanut 1.6.2020.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija. Suomalaisille tuttuja General Mills:n brändejä ovat mm. Cheerios-murot (jota markkinoi Suomessa Nestlé) ja Old El Paso… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2021e GENERAL MILLS Ennuste
Osake (USD, 2.7.20) 60,43 Osinko (USD, 12 kk) 1,96
Markkina-arvo (Mrd) 37,2 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (mUSD) 17 250 -2,1% Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 2 058 -5,6% Osinko/FCF 49% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 65,00 +7,6%
EPS 3,34 Omav.aste 30%
P/E 18,1 Gearing 123%
EV/EBIT 17,3 ROE 23,5%
P/B 4,06 ROI 13,0%

Huomioita

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 11 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15,0 – 17,5 miljardiin dollariin.

Yhtiö hankki vuonna 2019 Blue Buffalo-yrityksen, minkä johdosta velan määrä nousi nykyiseen 13,5 miljardiin dollariin. Hankinnan johdosta yhtiön tase on entistä riskisemmässä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Sijoittajan tuleekin pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät.

Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 65,00 dollaria, kun osakkeella käydään kauppaa tätä kirjoitettaessa 60,43 dollarissa. Pienestä nousuvarasta huolimatta osakkeen voi sanoa olevan kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): gis-2020-07-02.pdf

gis-kaaviokokoelma-q42020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Lehdistötiedotteet
Osinkotietoa

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Taulukot

Tilikauden 2021 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (gis-2020-07-02.pdf).

OSAKE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osake (USD, 2.7.20) 60,43 63,40 49,44 42,29 56,74 61,00 56,15 52,91
Lkm (000) 616 100 613 300 605 400 585 700 598 000 611 900 618 800 645 700
Markkina-arvo (Mrd) 37,23 38,88 29,93 24,77 33,93 37,33 34,75 34,16
LIIKEVAIHTO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
North America Retail 10 400 10 751 9 925 10 115 10 197 10 937 11 612
Conv. Stores & Foodservice 1 800 1 816 1 969 1 930 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 1 875 1 839 1 887 1 985 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 500 1 526 1 653 1 710 1 728 1 705 1 897
Pet 1 675 1 695 1 431
YHTEENSÄ 17 250 17 627 16 865 15 740 15 620 16 564 17 631
LIIKETULOS 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
North America Retail 2 425 2 627 2 277 2 217 2 304 2 351 2 383
Conv. Stores & Foodservice 300 337 420 393 402 379 353
Europe & Australia 100 114 123 142 164 200 179
Asia & Latin America 50 19 72 40 84 69 120
Pet 350 391 268
Muut -421 -246 -645 -372 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 2 804 3 242 2 515 2 420 2 568 2 707 2 077
MARGINAALI 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
North America Retail 23,3% 24,4% 22,9% 21,9% 22,6% 21,5% 20,5%
Conv. Stores & Foodservice 16,7% 18,6% 21,3% 20,4% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 5,3% 6,2% 6,5% 7,2% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 3,3% 1,2% 4,4% 2,3% 4,9% 4,0% 6,3%
Pet 20,9% 23,1% 18,7%
YHTEENSÄ 16,3% 18,4% 14,9% 15,4% 16,4% 16,3% 11,8%
TULOSLASKELMA Q1/21e 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 4 200 17 250 17 627 16 865 15 740 15 620 16 563 17 630 17 910
Liiketulos 675 2 804 2 954 2 516 2 420 2 492 2 707 2 077 2 957
Nettotulos 490 2 058 2 181 1 753 2 131 1 658 1 697 1 221 1 824
Marginaali 11,7% #DIV/0! 11,9% 12,4% 10,4% 13,5% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2%
EPS 0,80 0,00 3,34 3,56 2,90 3,64 2,77 2,77 1,97 2,82
TASE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Käteiset varat 798 1 678 450 399 766 764 334 867
Liikearvo 13 923 13 923 13 996 14 065 8 747 8 741 8 875 8 651
Muut varat 15 344 15 206 15 665 16 160 12 300 12 208 12 756 13 628
Varat yhteensä 30 064 30 807 30 111 30 624 21 813 21 713 21 965 23 146
Oma pääoma 8 910 8 059 7 055 6 141 4 328 4 930 4 997 6 535
Vähemmistö 254 291 313 351 358 377 396 471
Korolliset velat 12 094 13 640 14 973 15 819 9 482 8 431 9 224 8 786
Muut vastuut 8 807 8 817 7 770 8 313 7 645 7 975 7 348 7 354
Pääomat yhteensä 30 064 30 807 30 111 30 624 21 813 21 713 21 965 23 146
RAHAVIRTA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liiketoiminta 2 562 3 676 2 807 2 841 2 415 2 630 2 543 2 541
Investoinnit: Capex -588 -459 -523 -621 -663 -725 -701 -657
Vapaa rahavirta (FCF) 1 974 3 217 2 284 2 220 1 752 1 905 1 842 1 884
Investoinnit: Muut 58 -27 -34 -8 064 16 818 -901 95
Investointien jälkeen 2 032 3 190 2 250 -5 844 1 768 2 723 941 1 979
Rahoitus: Voitonjako -1 208 -936 -941 -724 -2 735 -1 497 -1 966 -2 611
Rahoitus: Muut -1 705 -1 006 -1 235 6 170 988 -789 581 787
Rahavarojen muutos -880 1 248 74 -398 21 437 -444 155
OSINKO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osinko (norm) 1,96 1,96 1,96 1,96 1,92 1,78 1,67 1,55
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,96 1,96 1,96 1,96 1,92 1,78 1,67 1,55
Osinkotuotto 3,2% 3,1% 4,0% 4,6% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9%
Osinko/nettotulos 58,7% 55,1% 67,7% 53,9% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9%
Osinko/FCF 61,2% 37,4% 52,0% 51,7% 65,5% 57,2% 56,1% 53,1%
TUNNUSLUKUJA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PE (7v) 20,5 21,8 17,3 14,5 20,4
PE (3v) 18,6 19,2 16,2 13,5 22,2 23,6 21,3 19,5
PE 18,1 17,8 17,1 11,6 20,5 22,0 28,5 18,7
EV (mUSD) 48 527 50 845 44 454 40 189 42 647 44 993 43 636 42 083
EV/EBIT 17,3 17,2 17,7 16,6 17,1 16,6 21,0 14,2
Oma pääoma/osake 14,87 13,61 12,17 11,08 7,84 8,67 8,72 10,85
P/B 4,06 4,66 4,06 3,82 7,24 7,03 6,44 4,88
ROE 23,5% 27,8% 25,3% 38,1% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8%
ROI 13,0% 13,3% 11,3% 13,3% 17,9% 19,1% 13,7% 19,1%
Omavaraisuusaste 30,5% 27,1% 24,5% 21,2% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3%
Gearing 123,3% 143,3% 197,1% 237,5% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus