General Mills sijoituskohteena

Päivitetty 23.3.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2018 on alkanut 1.6.2017.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (23.3.2018)44,45 USDMarkkina-arvo25,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,99 USD Osinkotuotto4,5 %
Liikevaihto 2018e15 600 M USD (-0,1 %)Nettotulos 2018e2 075 M USD (+25,2 %)
PE12,5ROE41,4 %

Yhdysvaltalainen General Mills on johtava globaali brändättyjen elintarvikkeiden valmistaja ja markkinoija… (lisää yritysesittelyssä).

GENERAL MILLS23.3.2018 | 44,45 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

General Mills:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvon määrä sekä korkea velkaisuus. Lisäksi pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys, jonka johdosta myös pitkän aikavälin nettotuloskehitys on ollut heikkoa. Osakkeen korkea hinta suhteessa nettotulokseen laskee myös pisteitä.

General Mills:n liiketoiminta tuottaa tulosta varsin tasaisesti noin 10 prosentin nettotulosmarginaalilla. Harmi vain, että liikevaihto on jämähtänyt noin 15 – 18 miljardiin dollariin. Lisäksi trendi on laskusuuntainen. Yksi yhtiön johdon tavoitteista tilikaudelle 2018 onkin liikevaihdon saaminen takaisin kasvu-uralle.

Yhtiön tase on varsin riskisessä kunnossa, kun sekä liikearvoa että korollisia velkoja on paljon suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi yhtiön tekemä ostotarjous Blue Buffalo -yrityksestä lisännee liikearvoa ja velkaa entisestään. Sijoittajan tuleekin pitää katse näissä kahdessa luvussa ja seurata, miten niiden määrät kehittyvät.

Lisäksi sijoittajan on hyvä muistaa se, että yhtiön itsensä kehittämien brändien arvo ei näy taseessa. Näin taseen todellinen arvo (ja siten yhtiön arvo) voi olla paljon korkeampi, kuin kirjanpidollinen arvo antaisi ymmärtää.

Osakkeen hintaa voi tällä hetkellä luonnehtia varsin kohdalleen hinnoiteltuna, kun PE-luvut ovat noin 16x (vero-oikaistuna). Vaikka pääoman tuottoluvut ovat erinomaisia (ROE=30% ja ROI=17%), niin tämä on seurausta yhtiön korkeasta velkaantumisesta ja alhaisesta omasta pääomasta, jotka vivuttavat pääomien tuottoprosenttia.

Osinkosijoittajan kannalta pitkä osinkohistoria antaa luottoa sille, että osinkoa maksetaan jatkossakin. General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Valitettavasti tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun yhtiö nosti osinkoa vain +2 prosenttia. Tässä näkyy hyvin se, että osingonmaksusuhde (EPS ja FCF) on noussut jo lähes 70 prosentin tasolle muutaman vuoden takaisesta noin 40 – 50 prosentista.

Vaikka osakkeen PE on 16x tasolla, niin silti arvosijoittajaa mietityttää yhtiön korkea velkaisuus sekä kasvunäkymien heikkous.

Tilikausi 2018

General Mills:n Q1-Q3/2018

 • liikevaihto: 11 850 M USD (11 813 M USD / +0,3 %)
 • liiketulos (ebit): 1 948 M USD (1 957 M USD / -0,5 %)
 • nettotulos (raportoitu): 1 777 M USD (1 249 M USD / +42 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 273 M USD (1 249 M USD / +1,9 %)
 • EPS (raportoitu/vero-oikaistu): 3,05 / 2,18 USD (2,08 USD)

Osake laski tulosjulkistuksen jälkeen lähes -9 prosenttia ja yhtiön johto totesi Q3:n olleen pettymys. Myös näkymät vuodelle 2018 painoivat osaketta.

Q1-Q3 liikevaihto oli kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla, joten Q1:n myynnin notkahdusta on saatu korjattua viimeisen puolen vuoden aikana.

Liiketulos (ebit) laski hieman, mutta edellisvuoden tulokseen sisältyi -166 miljoonan dollarin kustannussäästöohjelman ja muita kertaluontoisia kuluja, kun tälle vuodelle niitä oli vain -14 miljoonaa dollaria. Nämä oikaistuna tämän vuoden liiketulos oli 1 962 miljoonaa dollaria, kun vertailukauden tulos oli 2 123 miljoonaa dollaria. Selvää laskua siis, josta markkinat eivät pitäneet.

Liiketuloksen laskua selittää bruttokatteen lasku. Vaikka liikevaihto kasvoi noin +35 miljoonaa dollaria, niin myytyjen tuotteiden kulut nousivat 273 miljoonaa dollaria 7,8 miljardiin dollariin (Q1-Q3/2017: 7,6 Mrd USD). Yhtiön mukaan tämä kulutason nousu oli ennakoitua nopeampaa. Kulutason nousun seurauksena yhtiö on käynnistänyt lukuisia tehostustoimenpiteitä.

Jugurttien myynti jatkoi edelleen Q3:lla laskuaan (-8 %)

Raportoitu tulos sisältää +503,8 miljoonan dollarin USA:n verouudistukseen liittyviä tuottoja. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut hieman edellisvuotta parempi. Mutta, kun huomioidaan em. kustannussäästöohjelman edellisvuoden -166 miljoonan dollarin kulut, niin tulos jäi selvästi edellisvuodesta.

Blue Buffalo Pet Products

General Mills ilmoitti tehneensä 8 miljardin dollarin ostotarjouksen lemmikkieläinruokia valmistavasta Blue Buffalo Pet Products yhtiöstä. General Mills rahoittaa tämä oston osittain käteisellä, velkarahalla sekä noin 1,0 miljardin dollarin osakeannilla. Tämä nostaa entisestään General Mills:n korkeaa velkaisuutta.

Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kaupan odotetaan toteutuvan loppuvuonna 2018.

Näkymät 2018

Voimakkaaseen osakkeen kurssilaskuun vaikutti kulutason nousun lisäksi myös yhtiön antamat näkymät tilikaudelle 2018.

 • liikevaihto on edellisvuoden tasolla (ei muutosta)
 • segmenttien liiketulos laskee -5…-6 % (aiemmin -1…0 %)

Kulutason nopean nousun johdosta yhtiön fokus on kulujen karsimisessa sekä tuloksen parantamisessa, kun aiemmin pääasiallinen fokus oli myynnin kasvattamisessa. Yhtiö aikoo myös panostaa nettikauppaan sekä jatkaa tiukkaa kulukuria ja jakeluketjun optimointiaan.

Tilikauden 2018 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,5 – 15,6 Mrd USD (2016: 15,6 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,0 – 2,1 Mrd USD (1,66 Mrd USD)
 • EPS: 3,55 USD (2,77 USD)
 • PE: 12,5x (osakkeen hinta 44,45 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 1,99 USD (ed. 12 kk 1,95 USD)
 • osinkotuotto: 4,5 %

Tulos ja EPS-ennusteisiin sisältyy saatu kertaluontoinen veroetu 503,8 miljoonaa dollaria. Ilman tätä tulosennuste olisi noin 1,55 – 1,60 Mrd USD, EPS 2,70 USD ja PE 16,5x.

Segmentit

General Mills uudisti segmenttijakonsa Q3/2017 aikana ja yhtiöllä on nyt 4 segmenttiä. Oheisissa taulukoissa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 10 050 10 197 10 937 11 612
Convenience Stores & Foodservice 1 925 1 870 1 924 1 995
Europe & Australia 1 925 1 825 1 998 2 127
Asia & Latin America 1 700 1 728 1 705 1 897
Muut
YHTEENSÄ 15 600 15 620 16 564 17 631
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 2 150 2 304 2 351 2 383
Convenience Stores & Foodservice 375 402 379 353
Europe & Australia 110 164 200 179
Asia & Latin America 40 84 69 120
Muut -200 -386 -292 -958
YHTEENSÄ 2 475 2 568 2 707 2 077

North America Retail -segmentti on General Mills:n suurin ja se tuo noin 65 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta ja noin 85 – 90 prosenttia liiketuloksesta (ebit). Yhtiön viime vuosien nihkeä kehitys kulminoituukin juuri P-Amerikan markkinoille. Liikevaihto on laskenut noin 1,6 miljardia ja liiketulos noin 150 – 200 miljoonaa dollaria vuodesta 2015.

Toki tähän laskuun on vaikuttanut yritysmyynnit ja mm. Green Giant:n myynnin (2017) vaikutus liikevaihtoon oli -750 miljoonaa dollaria. Segmentin haasteena on kuitenkin ollut murojen, jugurttien ja valmisruokien myynnin pitkään jatkunut lasku.

Alkuvuoden 2018 kustannustason nousu näkyy suhteellisesti ottaen pahiten Europe & Australia (-33 %) sekä Aasia & Latin America (-51 %) -segmenttien tuloksissa. Tästä syystä näiden segmenttien liiketulosennusteet ja siten myös marginaalit ovat selvässä laskussa.

EBIT MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
North America Retail 21,4% 22,6% 21,5% 20,5%
Convenience Stores & Foodservice 19,5% 21,5% 19,7% 17,7%
Europe & Australia 5,7% 9,0% 10,0% 8,4%
Asia & Latin America 2,4% 4,9% 4,0% 6,3%
Muut
YHTEENSÄ 15,9% 16,4% 16,3% 11,8%

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien liiketulosmarginaalit. Siitä nähdään, että P-Amerikassa marginaalit ovat omaa luokkaansa eli noin 20 – 22 prosentissa. Sen sijaan muualla maailmassa marginaalit jäävät vain noin 8 ja 5 prosenttiin.

Tuloksen kehitys

General Mills:n liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Osaa tästä laskusta selittää liiketoimintojen myynnit, mutta myöskin se, että suurimman segmentin US Retail:n jugurttien ja valmisruokien myynti on noin 15 – 20 prosentin laskussa.

gis-tuloslaskelma-q32018

Nettotulosmarginaalit ovat sen sijaan keikkuneet 10 prosentin tuntumassa useamman vuoden ajan. Harmi vain, että liikevaihdon kehitys on ollut laskevaa.

General Mills arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai hieman parempi. Sen sijaan segmenttien liikevoiton (ei sisällä muut-osiota) odotetaan laskevan -5 prosenttia. Kustannustason nousu on siten ollut nopeaa, sillä vielä Q2/2018 yhtiö arvioi segmenttien liikevoiton olevan kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Yhtiö listaa mm. seuraavanlaisia tehostustoimia, joista kertyy erilaisia kertaluontoisia kuluja vielä tuleville vuosillekin. Tehostustoimista syntyy aikanaan myös säästöjä, mikä on tärkeää, sillä esimerkiksi H1/2018 aikana kulut nousivat 100 miljoonalla dollarilla.

 • Q3/FY2017: Organisaatio- ja strategiamuutos: 600 työtekijää
 • Q2/FY2017: Australian pasta-tehtaan sulkeminen: 350 työtekijää
 • Q1/FY2017: Tehtaiden sulkemisia Brasiliassa ja Kiinassa: 860 työtekijää
 • Q1/FY2017: Vineland:n (New Jersey) tehtaan sulkeminen: 380 työntekijää

FY2017 = tilikausi 2017 (Fiscal Year)

Tase

General Mills:n taseessa on paljon liikearvoa, ja se kattaa taseen loppusummasta lähes 40 prosenttia. Tämä nostaa yhtiön riskiprofiilia jo pelkästään tästä syystä. 20 prosentin alaskirjaus liikearvosta painaisi nettotuloksen tappiolliseksi. Myös oma pääoma laskisi noin 40 prosenttia.

gis-liikearvo-q32018

Yhtiöllä on myös paljon korollisia velkoja, joka näkyy myös heikoissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut noin 25 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan ja nyt se on laskenut 20 prosentin tuntumaan. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on reilusti yli 100 prosentissa ja se on keikkunut noin 150 prosentissa jo muutaman vuoden ajan.

General Mills ilmoitti tehneensä 8 miljardin dollarin ostotarjouksen lemmikkieläinruokia valmistavasta Blue Buffalo Pet Products yhtiöstä. General Mills rahoittaa tämä oston osittain käteisellä, velkarahalla sekä noin 1,0 miljardin dollarin osakeannilla. Tämä nostaa entisestään General Mills:n korkeaa liikearvoa sekä velkaisuutta. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2018 loppupuolella.

gis-velkaisuus-q32018

Yhtiöllä on paljon itse kehitettyjä brändejä, jotka eivät näy taseen luvuissa. Tämä on hyvä muistaa, kun pohtii taseen rakennetta ja yrityksen arvoa.

Rahavirta

General Mills:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 2,3 – 2,6 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Sijoittajan kannalta tämä on ongelmallista, sillä odotus on, että liiketoiminnan rahavirta olisi kasvutrendissä. Hyvää on kuitenkin se, että liiketoiminnan rahavirta on vankasti positiivinen.

gis-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32018

General Mills:n capex-investoinnit ovat varsin tasaisesti noin 700 miljoonaa dollaria, mikä on noussut vain hieman vuosikymmenen vaihteen noin 650 miljoonasta dollarista.

gis-vapaa-rahavirta-q32018

Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia. Q3:lla yhtiön kulutaso nousi ennakoitua nopeammin, joten on mielenkiintoista nähdä se, millaisella voimalla tämä vaikuttaa tilikauden 2018 lopun rahavirtoihin.

Viimeisen 5 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu (Rahoitus: muut) on oikeastaan johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin.

Osinko

General Mills on maksanut vuosittaista osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi yhtiö mainostaa osingonmaksun kestoksi jopa 117 vuotta, kun huomioidaan yhtiön syntyhetkeä edeltävä aika (General Mills syntyi 27 myllyn fuusion seurauksena). Eikä osinko ole tänä aikana kertaakaan laskenut (toki samana se on pysynyt).

gis-osinko-q32018

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 1,99 dollaria, mikä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 44,45 dollaria).

04/2018: 0,490 usd (irtoaa 9.4.2018)
07/2018: 0,500 usd (e)
10/2018: 0,500 usd (e)
01/2019: 0,500 usd (e)

General Mills:n osingot kasvoivat vuosien 2012 – 2017 aikana noin 9,5 prosenttia vuodessa. Tämä hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2018, kun kvartaaliosinko nousi vain 2 prosenttia.

Osingon suhde nettotulokseen ja vapaaseen kassavirtaan on pysynyt varsin maltillisella tasolla. Tosin avain viime vuosina on tapahtunut selvä käänne, kun osingonmaksusuhde on noussut noin 60 – 70 prosenttiin aiempien vuosien noin 40 – 50 prosentista. Osingot ovat kasvaneet siis nopeammin kuin yhtiön tuloskunto.

General Mills:n osakkeiden lukumäärä on ollut laskutrendissä. Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö aikoo rahoittaa osan Blue Buffalo Pet Company:n ostosta 1,0 miljardin dollarin osakeannilla. Tämä tarkoittaisi noin 20 – 25 miljoonaa uutta osaketta, jos osakkeen hinta on noin 45 dollaria.

Kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin yhtiö on käytännössä rahoittanut omien osakkeiden osto-ohjelmaa lainarahalla viimeisen 5 vuoden ajan. Tätä voidaan kritisoida, sillä yhtiön velkaisuus on varsin korkealla tasolla.

Arvostus

Osakkeen hinnan voimakas lasku on vetänyt PE-luvut noin 16x tasolle (vero-oikaistu tulos). Näin osakkeen hintaa voidaan pitää varsin kohdalleen hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön liikevaihdon ja tuloksen viime vuosien vaimea kehitys.

gis-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotot ovat olleet hyvällä tasolla ja ROE on ollut 20 – 30 prosentissa jo useamman vuoden ajan. Korkokulut huomioiva ROI on sekin ollut hyvällä, noin 15 – 20 prosentin tasolla pitkän aikaa. Tässä on hyvä kuitenkin muistaa, että General Mills:llä on paljon velkaa, joka vivuttaa pääoman tuottolukuja.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+298) ja osingoilla (-286). Oikaisu on yhteensä +12 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (23.3.2018) 44,45 56,74 61,00 56,15 52,91 49,91 40,42 40,41
Lkm (000) 583 200 598 000 612 200 618 800 645 700 665 600 666 700 664 800
Markkina-arvo (Mrd) 25,92 33,93 37,34 34,75 34,16 33,22 26,95 26,86
TULOSLASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 750 11 850 15 600 15 620 16 563 17 630 17 910 17 774 16 658 14 880
Liikevoitto 500 1 948 2 450 2 566 2 707 2 077 2 957 2 852 2 562 2 775
Nettotulos 300 1 777 2 075 1 658 1 697 1 221 1 824 1 855 1 567 1 798
Marginaali 8,0% 15,0% 13,3% 10,6% 10,2% 6,9% 10,2% 10,4% 9,4% 12,1%
EPS 0,51 3,05 3,56 2,77 2,77 1,97 2,82 2,79 2,35 2,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 965 766 764 334 867 741 471 620
Liikearvo 8 867 8 747 8 741 8 875 8 651 8 622 8 183 6 751
Muut varat 12 421 12 300 12 207 12 756 13 628 13 295 12 443 11 304
Tase yhteensä 22 253 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
Oma pääoma 4 978 4 328 4 930 4 997 6 535 6 672 6 422 6 366
Vähemmistö 369 358 377 396 471 456 461 247
Korolliset velat 9 625 9 482 8 431 9 224 8 786 7 969 7 430 6 885
Muut vastuut 7 281 7 645 7 974 7 348 7 354 7 561 6 784 5 177
Tase yhteensä 22 253 21 813 21 712 21 965 23 146 22 658 21 097 18 675
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 400 2 313 2 630 2 543 2 541 2 926 2 407 1 531
Investoinnit: Capex -600 -684 -729 -712 -664 -614 -676 -649
Vapaa rahavirta (FCF) 1 800 1 629 1 901 1 831 1 877 2 312 1 731 882
Investoinnit: Muut -30 37 822 -890 102 -901 -1 195 -66
Investointien jälkeen 1 770 1 666 2 723 941 1 979 1 411 536 816
Rahoitus: Voitonjako -1 770 -2 671 -1 507 -2 016 -2 621 -1 612 -880 -1 483
Rahoitus: Muut 0 1 025 -779 631 797 472 213 542
Rahavarojen muutos 0 20 437 -444 155 271 -131 -125
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,960 1,920 1,780 1,670 1,550 1,320 1,220 1,120
Osinkotuotto 4,4% 3,4% 2,9% 3,0% 2,9% 2,6% 3,0% 2,8%
Osinko/nettotulos 55,1% 69,2% 64,2% 84,6% 54,9% 47,4% 51,9% 41,4%
Osinko/FCF 63,5% 70,5% 57,3% 56,4% 53,3% 38,0% 47,0% 84,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,3 20,4 22,7 21,9 21,4 22,2
PE (3v) 14,3 22,2 23,6 21,3 19,5 19,1 16,5 17,4
PE 12,5 20,5 22,0 28,5 18,7 17,9 17,2 14,9
Oma pääoma/osake 9,17 7,84 8,67 8,72 10,85 10,71 10,32 9,95
P/B 4,85 7,24 7,04 6,44 4,88 4,66 3,92 4,06
ROE 41,4% 33,2% 31,7% 19,7% 25,8% 26,5% 23,2% 29,3%
ROI 16,8% 18,4% 19,1% 13,7% 19,1% 19,4% 18,4% 21,7%
Omavaraisuusaste 24,0% 21,5% 24,4% 24,6% 30,3% 31,5% 32,6% 35,4%
Gearing 162,0% 186,0% 144,5% 164,8% 113,0% 101,4% 101,1% 94,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset