Gjensidige Forsikring

Viimeksi päivitetty 13.7.2019

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös eläkevakuutustoimintaa. Yhtiön markkina-arvo on noin 90 miljardia kruunua ja yhtiöllä on noin 3 715 työntekijää.

1800-luvun alussa omaisuuden vakuuttaminen tuli tärkeämmäksi, ja yhteisöt ja yritykset loivat vakuutusyhtymiä onnettomuuksien varalle. Vuonna 1816 joukko yhtymiä yhdistyivät luoden Gjensidige-vakuutusyhtiön. Hieman alle 200 vuotta myöhemmin (vuosina 2006 ja 2007) yhtiö laajensi toimintaansa muihin Pohjoismaihin (Tanska ja Ruotsi) sekä Baltiaan (Viro, Latvia, Liettua). Gjensidige myi pankkitoimintansa Nordealle vuoden 2019 alkupuoliskon aikana.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Helge Baastad (s. 1960), ja hän aloitti tehtävässään vuonna 2003.

Osake ja omistajat

Gjensidige listautui Oslon pörssiin vuonna 2010 ja osakkeen pörssitunnus on GJF. Yhtiö on markkina-arvoltaan Oslon pörssin 8 suurimman yhtiön joukossa.

Gjensidigen omistus on varsin keskittynyttä, sillä suurin omistaja Gjensidige Stiftelsen omistaa yhtiöstä yli 62 prosenttia. 10 suurimmalla omistajalla on hallussaan noin 80 prosenttia yhtiön osakkeista. Voidaan aiheesta kysyäkin, että onko yhtiön paikka pörssissä enää perusteltua tällaisella omistusrakenteella?

Toimintaympäristö

Kuten jo Aflacin ja Sammon esittelyssä todettiin, niin vakuutusyhtiön toiminnan luonteeseen kuuluu se, että yhtiö saa vakuutusmaksuina rahaa sisään, ja maksaa sitten vahingon sattuessa vakuutuskorvauksina rahaa ulos. Mikäli vakuutusmatemaattiset laskelmat ovat kohdallaan, niin vakuutusyhtiö pystyy ottamaan noin 10 – 20 prosentin voiton sisään maksettavasta summasta. Lisäksi yhtiö saa ”ilmaista” rahaa sijoitettavakseen, sillä vahingon sattumiseen voi mennä vuosia taikka vuosikymmeniä. Tätä voi kuvitella vaikka niin, että jos kaverisi antaa 100 euroa ja pyytää joskus tulevaisuudessa 85 euroa takaisin (nykyrahassa). Näin voisit sijoittaa 85 euroa sopivan turvalliseen korkotuotteeseen ja 15 euroa vaikka osakemarkkinoille.

Juuri tällainen Gjensidigen vakuutustoiminnan tilanne näyttää olevan. Sen yhdistetty kulusuhde on viime vuosina ollut noin 83 – 90 prosenttia. Eli sisään tulevasta 100 NOK:sta on toimintakulujen ja vakuutuskorvausten jälkeen on jäänyt noin 10 – 17 NOK yritykselle.

Q2/2019 lopusssa Gjensidigen sijoituksista (59,9 miljardia NOK) noin 84 prosenttia oli korkosijoituksissa ja loppuosa osakkeissa ja muissa sijoituksissa. Näin Gjensidige toimii, kuten edellä esitettiin.

Alhainen korkotaso

Nykyinen nollakorkojen tai jopa negatiivisten korkojen aikakausi on haasteellinen Gjensidigelle. Yhtiön noin 56,6 miljardin NOK:n sijoitusomaisuudesta on yhteensä 47,8 miljardia NOK:a korkosijoituksissa. Yhtiölle voi olla vaikea löytää vähäriskisiä, mutta tuottoisia korkosijoituksia tälle rahasummalle.

Digitalisaatio

Gjensidige on toteuttanut IT-järjestelmäuudistuksia viime vuosien aikana, mutta työsarkaa vielä riittää. Yhtiön yhtenä strategisena tavoitteena on tuottaa paras digitalinen asiakaskokemus vuoteen 2020 mennessä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset