Gjensidige Forsikring: Arvonmääritys

Päivitetty 5.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 5.6.2019: 172,95 NOK

Laskennan parametrit

Gjensidige on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Gjensidige Forsikring: Ennusteet).

Kevään osinko on jo irronnut, jonka johdosta merkitsin sen maksetuksi. Lisäksi oikaisin Q1-raportin omaa pääomaa osingolla. EPS:iä on oikaistu yhtiön Q1/2019 tulokseen kirjaamalla noin 2,1 miljardin kruunun myyntivoitolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 5 750 2 786 2 964
EPS 11,498 5,571 5,927
Oikaistu EPS 7,299
Osinko 7,100 7,100 0,000
Oma pääoma 18 842
Oma pääoma/osake 37,677

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,60x.

Vuonna 2020 maksettavan osingon asetin manuaalisesti 7,40 kruunuun. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,70%   3,0% + 0,6*4,5% + 0,0%
Osakkeita 500 094   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,16%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,01%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 80,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 0,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,70 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,70 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,70 %).

gjensidige-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 4 666 4 064 3 383 5 750 3 729 3 809 3 892 3 976
Muutos % 23,1% -12,9% -16,8% 70,0% -35,2% 2,2% 2,2% 2,2%
EPS 9,33 8,13 6,76 11,50 7,46 7,62 7,78 7,95
PE 14,7 19,1 20,0 15,0 23,2 22,7 22,2 21,8
Osinko 6,80 7,10 7,10 7,40 5,97 6,09 6,23 6,41
Osinkotuotto 5,0% 4,6% 5,3% 4,3% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7%
Oma pääoma 44,64 47,40 47,68 43,60 43,66 45,31 47,00 48,72
P/B 3,07 3,27 2,84 3,97 3,96 3,82 3,68 3,55
ROE 20,4% 17,7% 14,2% 25,2% 17,1% 17,1% 16,9% 16,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (172,95 NOK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,70 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 5 750 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 3 729 ja 3 809 miljoonaa kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset