Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 25.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e GJENSIDIGE FORSIKRING Ennuste
Lkm (000) 143,00 Osinko 12 kk 7,10
Markkina-arvo (Mrd) 71,5 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 28 300 (+4,5%) Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 4 150 (+22,7%)
EPS 8,30 Omav.aste 16%
PE 17,2 Gearing -2%
EV/EBIT 13,4 ROE 17,2%
PB 2,9 ROI 20,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.gjensidige.no/group/investor-relations/reports

Yhteenveto

GJENSIDIGE FORSIKRING25.1.2019 | 143,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee tuloksen heikko kehitys sekä osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Tässä analyysissä luvut hieman tasaantuvat vuosina 2017 ja 2018, sillä yhtiö ilmoitti myyvänsä Norjan pankkitoimintonsa Nordealle. Samalla pankkitoiminnon luvut siirtyivät tuloslaskelmassa myytäviin toimintoihin pienentäen lukuja vastaavasti vuosilta 2017 ja 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä).

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2018 noin 85,0 prosenttia (2017: 85,4 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Norjan ankaran talven sekä kuivan ja myrskyisän kesän seurauksena alkuvuoden 2018 korvaussummat nousivat niin, että yhdistetty kulusuhde putosi 91 prosenttiin. Kulusuhteen ”pelasti” noin 85 prosenttiin yhtiön tekemät runsaat run-off -voitot (=voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen).

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake pohdituttaa, sillä osinko jäi keväällä 2019 7,10 kruunuun eli vuoden 2018 tasolle. Tämä toki antaa hyvän, noin 5 prosentin, osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (143 NOK). Kasvavaa osinkoputkea olisi ollut helppo pitää yllä varsinkin, kun yhtiö on saamassa noin 5,5 miljardia kruunua pankkitoimintojensa myynnistä.

Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 10 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Tilikausi 2018

Gjensidigen Q1 – Q4/2018:

M NOK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 6 368 6 980 -8,8% 27 092 27 368 -1,0%
Nettotulos (jatkuvat) 1 294 816 58% 3 382 4 060 -17%
EPS (NOK, jatkuvat) 2,59 1,64 6,77 8,13
Yhdistetty kulusuhde (%) 85,0% 85,4%

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Q4/2018 liikevaihdon lähes -9 prosentin laskua selittää noin -225 miljoonan kruunun sijoitustoiminnan tappiot. Yhtiön osakepotti laski peräti -11,4 prosenttia Q4:n aikana ja -6,4 prosenttia vuonna 2018. Vakuutus- ja eläkepalveluiden liikevaihdot kasvoivat +1,6 prosenttia Q4:lla.

Q4/2018 nettotulos nousi lähes +60 prosenttia, mihin negatiivisesti vaikutti em. sijoitustoiminnan tappiot. Sen sijaan roimaa nousua selittää yhtiön kirjaamat ”run-off” -voitot (=voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen). Näitä tuli karkeasti laskien 1 275 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten tuottoja oli 215 miljoonaa kruunua.

Vuosi 2018 oli Gjensidigelle vaikea, missä Q1-Q2 vaikea talvikausi sekä Q3:n helteet ja myrskyt aiheuttivat ylimääräisiä kuluja arviolta 530 – 660 miljoonan kruunun edestä. Kun tähän lisätään haastava sijoitusympäristö Q4:lla, niin ei ihme, että tuloskunto laski (-17 %). Rumemmilta laskuluvuilta pelasti em. run-off -tuotot, joita kokonaisuudessaan vuodelle 2018 tuli 2,4 miljardia kruunua (2017: 1,0 Mrd NOK).

Kokonaisuudessa oli hyvää se, että yhtiö on saanut vietyä vakuutustuotteiden hintojen korotuksia läpi, mikä alkoi näkymään Q4:n luvuissa.

Oikaistu yhdistetty kulusuhde oli 94,8 prosenttia (2017: 89,8 %), minkä yhtiö sai käännettyä run-off tuotoilla 85,0 prosenttiin (2017: 85,4 %).

Kevään 2019 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 7,10 kruunuun. Osinko irtoaa 29.3. ja se maksetaan 9.4.2019. Osinko vaatii vielä Norjan viranomaisten (Financial Supervisory Authority of Norway) hyväksynnän, sillä osinko on yli 100 prosenttia Gjensidigen emoyhtiön tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi, että viranomaiset hyväksyvät osingon, sillä yhtiön tase on vahvassa kunnossa.

Gjensidige on myymässä pankkitoimintojaan Nordealle ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019 aikana.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) ennusteinani on:

M NOK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 6 950 6 724 3,4% 28 300 27 092 4,5%
Nettotulos (jatkuvat) 960 444 116,2% 4 150 3 382 22,7%
Osinko (12 kk, NOK) 7,10* 7,10

*) Taulukon 7,10 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 7,40 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Gjensidige Forsikring: Ennusteet -sivulla.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 52,8 miljardin kruunu sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Portfolion koko oli Q4/2018 lopussa 34,5 miljardia kruunua ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +2,0 prosentin (+2,8 %) tuoton vuoden 2018 aikana.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli vuoden 2018 lopussa 18,3 miljardia kruunua ja sen sijoituksista noin 48 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 21 prosenttia osakkeissa, noin 25 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 6 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolion tuotto oli +0,6 prosenttia (+5,3 %) vuoden 2018 aikana.

Free-portfolion osakesijoitusten tuotto vuonna 2018 jäi -6,4 prosenttia tappiollinen, missä etenkin Q4/2018 oli vaikea (laskua -11,2 %).

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytäryritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2018 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 24,2% 18,8% If
Commercial Insurance 28,7% 25,4% If
Nordic Insurance (DEN) 7,6% 22,2% Topdanmark, If
Nordic Insurance (SWE) 2,31% 18,4% If
Baltic Insurance 8,3% 12,2% If
Pension (* 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Pension-segmentin markkinaosuudet ovat vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Taloudelliset tavoitteet

Gjensidigen taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 – 2022:

 • Yhdistetty kulusuhde: 86 – 89 %
 • Vakavaraisuus: 135 – 200 %, missä tavoitteena on alueen yläosa. Tämä tukisi muita yhtiön tavoitteita, joita ovat mm.
  • A-tason luottoluokitus
  • vakaa osinko
  • mahdollistaisi pienemmät yritysostot
  • toisi puskuria sääntelymuutoksia vastaan
 • Oman pääoman tuotto (ROE): > 20 %
 • Osinko, joka on yli 80 prosenttia tuloksesta (pitkän aikavälin keskiarvo)

Mainokset

Tuloksen kehitys

HUOM! Yhtiö on myymässä pankkitoimintojaan Nordealle ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019. Oheisessa kaaviossa pankkitoimintojen sisältyvät lukuihin vuoteen 2016 saakka. Vuosien 2017 ja 2018 luvuissa pankkitoiminnot on oikaistu pois.

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2018 liikevaihdon lukuja painaa heikot sijoitustoiminnan tuotot vaikean markkinailmaston johdosta.

gjensidige-tuloslaskelma-q42018

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin kruunun välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut. Vuoden 2018 tulosta painaakin sijoitustoiminnan tuottojen jääminen 830 miljoonaan kruunuun (2017: 2 002 M NOK).

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde on ollut sekin hyvällä tasolla ja oli vuonna 2018 noin 85,0 prosenttia (2017: 85,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Toisaalta vuoden 2018 tulokseen sisältyi 2,4 miljardin kruunun edestä ns. run-off -tuottoja (2017: 1,0 Mrd NOK). Tähän oikaistuna kulusuhde olisi ollut 94,8 prosenttia (2017: 89,8 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että (jatkuvien toimintojen) tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 27,5 – 28,5 miljardia ja nettotulos noin 3,85 – 4,35 miljardia kruunua. Ennusteet on tehty pitkälti siitä ajatuksesta, että vuodesta 2019 tulisi sääolosuhteiden puolesta suhteellisen normaalit, jonka johdosta päädyttäisiin noin vuoden 2017 lukuihin.

Gjensidigen osakkeen PE-luku on tilikauden 2019 ennustetulla nettotuloksella noin 17,2x eli hiukan koholla. Pankkitoiminnan myynnin seurauksena aiempien vuosien lukujen vertailtavuus kärsii. Näin 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja ei tule sellaisinaan käyttää.

gjensidige-roe-roi-q42018

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Tase

Gjensidige siirsi pankkitoiminnot ns. myytävissä oleviin varoihin. Tästä syystä yhtiön velkaisuus laski aiemmasta noin 25 miljardin kruunun tasosta noin 2,4 miljardiin kruunuun.

gjensidige-velkaisuus-q42018

Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing laski aiemmasta 90 prosentista alle nollan (eli hyväksi). Yhtiöllä on käteistä enemmän kuin velkoja. Sen sijaan omavaraisuusaste on vielä heikolla tasolla, sillä se huomioi koko taseen tilanteen. Tämän osalta pitää odottaa, että pankkitoimintojen kauppa on saatu päätökseen, jonka jäljiltä taseen rakenne muuttuu. Tätä pitää odottaa kevääseen 2019 Q1-raportin julkistamiseen asti.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 80 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiö maksoi ylimääräisen osingon sekä syksyllä 2016 (4,00 NOK) että keväällä 2016 (2,00 NOK). Näitä ei ole huomioitu taulukon muutosprosentissa. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2011 alkaen on nähtävissä Gjensidige Forsikring: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 7,10 4/2018 7,10 11/2016 (lisä) 4,00
4/2017 6,80
YHTEENSÄ 7,10 7,10 10,80
+0,0% +4,4% +6,3%

Kevään 2019 osinko jäi edellisvuoden tasolle eli 7,10 kruunuun. Osinko irtoaa 29.3. ja se maksetaan 9.4.2019. Osinko vaatii vielä Norjan viranomaisten (Financial Supervisory Authority of Norway) hyväksynnän, sillä osinko on yli 100 prosenttia Gjensidigen emoyhtiön tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi, että viranomaiset hyväksyvät osingon, sillä yhtiön tase on vahvassa kunnossa.

Tämä 7,10 kruunun osinkoennuste antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton (osake 143 NOK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 150) ja osingonmaksuilla (-3 551). Oikaisu on yhteensä +599 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

HUOM! Tilikausien 2017 – 2018 liikevaihto- ja tulosluvut ovat ns. jatkuvien toimintojen lukuja, joissa on huomioitu myytävän pankkiliiketoiminnan vaikutus. Sen sijaan vertailuluvut vuosilta 2011 – 2016 sisältävät pankkitoimintojen luvut.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.1.2019) 143,00 135,20 154,90 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30
Lkm (000) 500 094 500 094 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968
Markkina-arvo (Mrd) 71,51 67,61 77,46 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Private Insurance 9 100 8 763 8 517 8 291 8 152
Commercial Insurance 7 850 7 603 7 301 7 257 7 077
Denmark Insurance 4 900 4 905 4 827 4 607 5 233
Sweden Insurance 1 510 1 569 1 736 1 311
Baltics Insurance 1 100 1 079 1 075 1 036 642
Pension 2 300 2 201 1 963 1 563 1 551
Sijoitustuotot 1 400 830 2 002 2 153
Muut 140 142 -52 -54 1 643
YHTEENSÄ 28 300 27 092 27 369 26 164 24 298
Lopetetut toiminnot 0 852 1 675 1 523 1 330
YHTEENSÄ 28 300 27 943 29 044 27 687 25 628
TULOS ENNEN VEROJA 2019e 2018 2017 2016 2015
Private Insurance 2 100 1 935 2 200 2 197 2 208
Commercial Insurance 1 600 1 548 1 635 1 631 1 441
Denmark Insurance 550 435 284 246 509
Sweden Insurance 200 78 -92 1
Baltics Insurance 80 69 -7 -100 -99
Pension 180 167 104 125 84
Muut 580 34 1 093 1 610 603
YHTEENSÄ 5 290 4 265 5 217 5 710 4 746
Lopetetut toiminnot 447 612 429 304
YHTEENSÄ 5 290 4 712 5 829 6 139 5 050
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 950 28 300 27 092 27 368 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574 21 757
Tulos en. veroja 1 225 5 290 4 265 5 217 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647
Nettotulos 960 4 150 3 383 4 064 4 666 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748
Marginaali 13,8% 14,7% 12,5% 14,8% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6%
EPS 1,92 0,00 8,30 6,76 8,13 9,33 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 962 2 363 2 685 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513
Liikearvo 3 577 3 577 3 557 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375
Muut varat 150 823 150 823 142 830 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604
Tase yhteensä 157 362 156 763 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
Oma pääoma 24 444 23 845 23 685 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229
Vähemmistö 1 1 18 20 24 0 0 0 0
Korolliset velat 2 368 2 368 25 616 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333
Muut vastuut 130 549 130 549 99 753 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930
Tase yhteensä 157 362 156 763 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 750 -1 892 1 718 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408 2 720
Investoinnit: Capex -400 -404 -328 -111 -22 -286 -25 -101 -57
Vapaa rahavirta (FCF) 1 350 -2 296 1 390 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307 2 663
Investoinnit: Muut -50 -35 -507 -137 2 486 3 241 669 -134 407
Investointien jälkeen 1 300 -2 331 883 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173 3 070
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 550 -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277 -2 354
Rahoitus: Muut 2 250 6 042 3 173 2 931 7 608 1 610 4 267 -62 -94
Rahavarojen muutos 0 161 586 -960 716 -362 353 -1 166 622
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 7,40 7,10 7,10 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,40 7,10 7,10 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55
Osinkotuotto 5,2% 5,3% 4,6% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6%
Osinko/nettotulos 89,2% 105,0% 87,4% 72,9% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8%
Osinko/FCF 274,1% -154,6% 255,4% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1% 85,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,9 16,9 19,8 18,2
PE (3v) 18,5 16,7 18,6 16,3 18,3 15,1 16,2 11,9
PE 17,2 20,0 19,1 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6
EV/EBIT 13,4 15,9 19,2 14,5 17,4 13,1 14,3 7,6 10,0
Oma pääoma/osake 48,88 47,68 47,40 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46
P/B 2,93 2,84 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49
ROE 17,2% 14,2% 17,7% 20,4% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9%
ROI 20,0% 11,3% 11,1% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8%
Omavaraisuusaste 15,5% 15,2% 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2%
Gearing -2,4% 0,0% 96,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8%
Yhdistetty kulusuhde 85,0% 85,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

HUOM! EPS on saatu 4 kvartaalituloksen (jatkuvien toimintojen) summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Koska ylläolevien taulukoiden luvuissa ei ole huomioitu pankkitoimintojen myyntiä, niin tunnusluvuissa on isojakin eroja.

Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 135,20 137,20 133,60 143,60 154,90 138,60 142,50 130,80 137,00 149,20
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 7,100 7,400 7,400 7,400 7,100 7,100 7,100 7,100 6,800 6,800
Osinkotuotto (ennuste) 5,3% 5,4% 5,5% 5,2% 4,6% 5,1% 5,0% 5,4% 5,0% 4,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,76 5,81 6,62 6,95 8,13 8,53 8,24 8,65 8,68 9,01
PE 20,0 23,6 20,2 20,7 19,1 16,3 17,3 15,1 15,8 16,6
EV/EBIT 15,9 19,1 21,9 20,4 19,2 17,1 18,0 15,6 15,6 16,0
ROE 14,2% 12,9% 15,4% 14,6% 17,7% 18,6% 19,3% 18,2% 19,0% 20,0%
ROI 11,3% 9,8% 8,7% 9,3% 11,1% 11,4% 11,5% 11,8% 12,9% 13,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset