Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 26.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.1.2018)150,00 NOKMarkkina-arvo75,0 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk7,10 NOK Osinkotuotto4,7 %
Liikevaihto 2018e29 750 M NOK (+2,4 %)Nettotulos 2018e4 550 M NOK (+0,7 %)
PE16,5ROE19,2 %

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

GJENSIDIGE FORSIKRING26.1.2018 | 150,00 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut pari lisäpistettä.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Vaikka Baltian toiminnot tuottavat vielä tällä hetkellä hieman tappiota, niin odotus on, että voitolliseksi se muuttuu vuonna 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä). Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake kiinnostaa, sillä osinkotuotto on noin 4,7 prosenttia tällä hintatasolla (150,00 NOK). Yhtiö on myös maksanut pariin otteeseen runsaat lisäosingot. Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 20 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Tilikausi 2017

Gjensidigen vuosi 2017:

  • liikevaihto: 29 043 M NOK (27 687 M NOK / +4,9 %)
  • nettotulos: 4 519 M NOK (4 666 M NOK / -3,2 %)
  • yhdistetty kulusuhde: 85,4 % (83,4 %)
  • osinko: 7,10 NOK (6,80 NOK)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu. Yhtiön mukaan se onnistui hyvin asiakashankinnassaan ja riskilaskennassa.

Sen sijaan nettotulosta veti alaspäin perus- ja eläkevakuutuskorvausten nousu, joka oli kuitenkin linjassa saatujen maksujen kanssa. Mutta negatiivisesti tulokseen vaikutti vakuutustoimintojen kulujen nousu lähes 400 miljoonalla NOK. Tilanne kuitenkin parani loppuvuotta kohti mm. kannattavuuden parantuessa kaikissa toimintamaissa. Tätä kehitystä auttoi sekin, että isojen vahinkokorvausten määrä oli vähäinen.

Yhdistetty kulusuhde nousi vuoden 2017 aikana 85,4 prosenttiin (2016: 83,4 %), mitä voidaan kuitenkin pitää edelleen erinomaisena suorituksena. Edellä mainittu vakuutustoimintojen kulujen nousu näkyy myös yhdistetyn kulusuhteen hienoisena nousuna verrattuna viime vuoteen. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että kulusuhde nousi Q4/2017 aikana 90,7 prosenttiin (Q4/2016: 87,7 %), mihin vaikutti korvausten nousu etenkin Norjassa ja Ruotsissa.

Norjan talous on edelleen toipumassa öljyn hinnan voimakkaasta laskusta, mikä näkyy myös vakuutustuotteiden kovassa hintakilpailussa. Vaikka kustannuskontrolli on hyvää, niin Q4:n aikana Private ja Commercial -segmenttien tulos-ennen-veroja kääntyi laskuun niin, että koko tilikauden 2017 tulos jäi viime vuoden tasolle. Vielä Q3:n aikaan tulos oli +200 miljoonaa NOK parempi.

Nordic-segmentin toiminnot olivat vuoden alkupuoliskolla tappiollisia, mutta loppuvuoden aikana tilanne kääntyi selvästi paremmaksi tulos-ennen-veroja erän ollessa +192 miljoonaa NOK. Vaikka käänne oli selvä, niin tulos jäi edellisvuoden 247 miljoonasta NOK:sta.

Edellä mainitut seikat selittänevät osakkeen noin -6,6 prosentin laskua tulosjulkistuspäivänä (26.1.2018).

Baltian toiminnot olivat vielä tappiollisia (-7 M NOK), mutta yhtiön mukaan voitollinen taso saavutetaan tavoitteiden mukaisesti vuonna 2018.

Sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2017 oli +3,7 prosenttia (+2,9 %), missä

  • Match-portfolio: +2,8 % (+3,5 %)
  • Free-portfolio: +5,3 % (+4,6 %)

Gjensidigen hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko on 7,10 NOK (2016: 6,80 NOK). Se maksetaan yhdessä erässä huhtikuussa 2018.

Näkymät

Gjensidige ei julkaissut numeroarvioita tilikauden 2018 luvuista.

Karkeasti arvioiden (Talousmentor) voidaan ajatella, että kova vakuutuskilpailu jatkuu Gjensidigen markkina-alueilla. Tämä painaa katteita, mutta toisaalta tiukka kulukuri kompensoi näitä vaikutuksia. Näin voidaan ajatella, että EPS nousee tilikaudella 2018 hieman ja on noin 9,10 NOK (2017: 9,04 NOK).

Norja aikoo muuttaa vakuutusyhtiöiden verotuskäytäntöä vuonna 2018 tai 2019, mutta Gjensidigen arvion mukaan tällä muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen.

Segmentit

Gjensidigellä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 8 650 8 517 8 291 8 152 8 124
Commercial Insurance 7 350 7 301 7 257 7 077 7 338
Nordic Insurance 6 800 6 564 5 918 5 233 4 272
Baltics Insurance 1 100 1 075 1 036 642 523
Pension 2 100 1 963 1 606 1 551 1 361
Retail Banking 1 750 1 648 1 437 1 330 1 350
Sijoitustuotot+muut 2 000 1 975 2 142 1 643 2 607
YHTEENSÄ 29 750 29 043 27 687 25 628 25 575
TULOS ENNEN VEROJA 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 2 200 2 200 2 197 2 208 1 624
Commercial Insurance 1 650 1 635 1 631 1 441 1 140
Nordic Insurance 250 192 247 509 529
Baltics Insurance 50 -7 -100 -99 1
Pension 125 104 125 84 44
Retail Banking 650 612 429 304 254
Muut 1 075 1 093 1 610 603 1 808
YHTEENSÄ 6 000 5 829 6 139 5 050 5 400

Private Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.

Tilikauden 2017 aikana liikevaihto nousi 8,5 miljardiin NOK, missä kasvua oli +2,7 prosenttia edellisvuoteen. Sen sijaan tulos ennen veroja jäi edellisvuoden tasolle ollen 2,2 miljardia NOK. Segmentin yhdistetty kulusuhde nousi 74,2 prosenttiin (2016: 73,5 %), missä kova kilpailutilanne näkyy.

Commercial Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.

Tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäivät viime vuoden tasolle ollen 7,3 ja 1,6 miljardia NOK vastaavasti. Isoja vahinkokorvauksia ei ollut, mutta sen sijaan pienempien korvausten määrä nousi syöden isojen vahinkojen tuomat säästöt. Yhtiö tekee tarkennuksia liikennevakuutusten hintatasoon vuoden 2018 aikana, jotta kohonneet korvaussummat saadaan katettua.

Nordic Insurance

Segmentti toimii Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.

Tilikauden 2017 aikana liikevaihto kasvoi selvästi ollen 6,6 miljardia NOK (2016: 5,9 Mrd NOK). H1/2017 tappiollinen tulos kääntyi H2/2017 aikana voitolliseen suuntaan ja tulos ennen veroja oli 192 miljoonaa NOK. Vaikka käänne oli selvä, niin tulos jää edellisvuoden 247 miljoonasta NOK:sta.

Tulosta painoi etenkin isojen vahinkokorvausten määrä Ruotsissa.

Tanskan (94,1 %) ja Ruotsin (105,3 %) yhdistetyt kulusuhteet ovat varsin korkealla tasolla. Myös Tanskassa ja Ruotsissa vakuutustuotteiden hintoja on tarkistettu kannattavuuden parantamiseksi.

Baltics Insurance

Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi hieman ollen 1 075 miljoonaa NOK (2016: 1 036 M NOK). Tulos ennen veroja jäi -7 miljoonaa NOK tappiolliseksi. H2/2017 aikana segmentti pystyi tekemään positiivisen tuloksen. Näin tilanne tuloksen voi odottaa olevan voitollinen tilikaudella 2018.

Pension

Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.

Yleisesti segmentin kehitys on ollut viimeisen 4 vuoden aikana hyvää. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti 986 miljoonasta NOK (2013) 1 963 miljoonaan NOK (2017). Samoin tulos on kasvanut samassa ajassa 50 miljoonasta 104 miljoonaan NOK.

Vuoden 2017 aikana yhtiön asiakasmäärä ja siten myös hallinnoitavien varojen määrä kasvoi vahvasti. Alhainen korkokanta pitää segmentin tuotot kuitenkin alhaisina.

Retail Banking

Segmentin pankki on puhdas internet-pankki, joka tarjoaa mm. asunto- ja autolainoja sekä päivittäisiä peruspankkipalveluja (luottokortit, talletukset sekä kulutusluotot) Norjassa.

Vuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +14,7 prosenttia 1 648 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +47 prosenttia 612 miljoonaan NOK. Tulosta paransi mm. korkomarginaalin nousu sekä hallinnoitavien varojen kasvu, joka kasvatti palkkiotuottojen määrää. Lisäksi luottotappioiden määrä laski, mikä tuki osaltaan kasvavaa tulosta.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 54,9 miljardin NOK:n sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Portfolion koko oli vuoden 2017 lopussa 35,6 Mrd NOK ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +2,8 prosentin tuoton (2016: +3,5 %) vuonna 2017.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli vuoden 2017 lopussa 19,3 Mrd NOK ja sen sijoituksista noin 48 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 25 prosenttia osakkeissa, noin 18 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 10 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolio tuotti +5,3 prosentin tuoton (2016: +4,6 %) vuonna 2017.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytäryritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2017 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 23,9% 19,1% If
Commercial Insurance 28,4% 24,6% If
Nordic Insurance (DEN) 7,7% 16,8% Topdanmark
Nordic Insurance (SWE) 2,3% 18,3% If
Baltic Insurance 9,8% 11,6% If
Pension (* 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Pension-segmentin markkinaosuudet ovat vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Tuloksen kehitys

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana.

gjensidige-tuloslaskelma-q42017

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin NOK:n välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut.

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli sekin hyvällä tasolla ollen vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. On kuitenkin hyvä huomioida, että Q4/2017 aikana kulusuhde kuitenkin nousi yli 90 prosentin tason ollen 90,7 prosenttia.

Tilikaudella 2018 yhtiö odottaa markkinakilpailun jatkuvan edelleen kireänä Norjassa. Tästä johtuen Norjan lähitulevaisuuden kasvu jäänee alle 5 prosenttiin. Sen sijaan Baltian sekä Tanskan ja Ruotsin markkinoilla kasvulle on tilaa, sillä yhtiön laajentumisprosessi (liiketoimintamalli, käytännöt yms.) ovat vielä rakennusvaiheessa. Alhainen korkotaso pitää korkosijoitusten tuotot alhaisina.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 29 – 31 miljardia ja nettotulos 4,4 – 4,6 miljardia NOK.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen määrän kasvu 25,6 miljardiin NOK, kun se vielä 4 vuotta sitten oli noin 10,1 miljardissa NOK. Muutoin tase on hyvässä kunnossa.

gjensidige-velkaisuus-q42017

Velkaisuuden nousu näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin nousuna noin 95 prosenttiin, mikä on juuri ja juuri hyvällä tasolla eli alle 100 prosenttia.

Gjensidigen vakavaraisuussuhde on 137 prosentissa eli 37 prosenttia yli vakavaraisuusvaateen rajan. Yhtiö kiistelee Norjan rahoitusviranomaisten kanssa siitä, miten Solvency II sääntelyä pitäisi Norjassa soveltaa. Tähän on odotettavissa ratkaisu vielä vuoden 2018 aikana, joka osaltaan vaikuttaa vakavaraisuusvaateisiinkin. Yhtiön itsensä laskema vakavaraisuussuhde on 169 prosenttia.

Rahavirta

Vakuutus- ja rahoitusyhtiönä Gjensidigen sijoitukset ovat osa normaalia liiketoiminnan rahavirtaa. Muissa yhtiöissä ne olisivat rahoituksen rahavirroissa.

Gjensidigen kohdalla liiketoiminnan rahavirta oli -6 396 miljoonaa NOK negatiivinen vuonna 2015. Normaalisti tämä tarkoittaisi sitä, että liiketoiminta olisi pahasti vaikeuksissa. Tässä se tarkoittaa sitä, että yhtiö on tehnyt paljon sijoituksia.

Gjensidigen rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin. Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Gjensidigen rahavirtalaskelma.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 70 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q42017

Tilikauden 2017 osinko on 7,10 NOK, joka antaa tällä kurssitasolla (150,00 NOK) noin 4,7 prosentin osinkotuoton. Mikäli yhtiökokous hyväksyy osinkoehdotuksen niin, se irtoaa 6.4.2018 ja maksupäivä on 16.4.2018.

Arvostus

Gjensidigen osakkeen PE-luvut ovat 16,4x – 17,7x välillä, joten osakkeen hinta lienee varsin kohdallaan. Osake nousi vuoden 2017 aikana noin +13 prosenttia.

gjensidige-roe-roi-q42017

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 550) ja osingonmaksuilla (-3 551). Oikaisu on yhteensä +999 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (26.1.2018) 150,00 154,90 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30
Lkm (000) 500 094 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968
Markkina-arvo (Mrd) 75,01 77,46 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 7 100 29 750 29 043 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574 21 757
Tulos en. veroja 1 400 6 000 5 829 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647
Nettotulos 1 100 4 550 4 519 4 666 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748
Marginaali 15,5% 15,3% 15,6% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6%
EPS 2,20 0,00 9,10 9,04 9,33 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 685 2 685 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513
Liikearvo 3 557 3 557 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375
Muut varat 142 830 142 830 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604
Tase yhteensä 149 072 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
Oma pääoma 23 685 23 685 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229
Vähemmistö 18 18 20 24 0 0 0 0
Korolliset velat 25 616 25 616 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333
Muut vastuut 99 753 99 753 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930
Tase yhteensä 149 072 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 000 1 718 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408 2 720
Investoinnit: Capex -300 -328 -111 -22 -286 -25 -101 -57
Vapaa rahavirta (FCF) 1 700 1 390 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307 2 663
Investoinnit: Muut -500 -507 -137 2 486 3 241 669 -134 407
Investointien jälkeen 1 200 883 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173 3 070
Rahoitus: Voitonjako -3 470 -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277 -2 354
Rahoitus: Muut 2 500 3 173 2 931 7 608 1 610 4 267 -62 -94
Rahavarojen muutos 230 586 -960 716 -362 353 -1 166 622
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 7,40 7,10 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,40 7,10 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55
Osinkotuotto 4,9% 4,6% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6%
Osinko/nettotulos 81,3% 78,6% 72,9% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8%
Osinko/FCF 217,7% 255,4% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1% 85,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,7 19,5 18,2 20,8
PE (3v) 16,4 17,9 16,3 18,3 15,1 16,2 11,9 13,0
PE 16,5 17,1 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6
Oma pääoma/osake 47,40 47,40 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46
P/B 3,16 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49
ROE 19,2% 19,6% 20,4% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9%
ROI 12,2% 12,4% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8%
Omavaraisuusaste 15,9% 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2%
Gearing 96,7% 96,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8%
Yhdistetty kulusuhde 85,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset