Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 13.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.5.2017)136,30 NOKMarkkina-arvo68,2 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk7,20 NOK Osinkotuotto5,3 %
Liikevaihto 2017e29 000 M NOK (+4,7 %)Nettotulos 2017e4 250 M NOK (-9,0 %)
PE16,0ROE18,6 %

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

GJENSIDIGE FORSIKRING13.5.2017 | 136,30 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut 2 – 4 lisäpistettä.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Vaikka Baltian toiminnot tuottavat vielä tällä hetkellä hieman tappiota, niin odotus on, että voitolliseksi se muuttuu vuonna 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä). Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli alkuvuonna 2017 noin 86,8 prosenttia (2016: 83,4%) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake kiinnostaa, sillä osinkotuotto on yli 5 prosenttia tällä hintatasolla (136,30 NOK). Yhtiö on myös maksanut pariin otteeseen runsaat lisäosingot. Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 20 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Segmentit

Gjensidigellä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Private Insurance 8 400 8 291 8 152 8 124 7 799
Commercial Insurance 7 300 7 257 7 077 7 338 7 022
Nordic Insurance 6 250 5 918 5 233 4 272 3 326
Baltics Insurance 1 100 1 036 642 523 511
Pension 1 800 1 606 1 551 1 361 986
Retail Banking 1 550 1 437 1 330 1 350 1 157
Muut 2 600 2 142 1 643 2 607 2 622
YHTEENSÄ 29 000 27 687 25 628 25 575 23 423
TULOS ENNEN VEROJA 2017e 2016 2015 2014 2013
Private Insurance 2 250 2 197 2 208 1 624 1 306
Commercial Insurance 1 650 1 631 1 441 1 140 993
Nordic Insurance 200 247 509 529 342
Baltics Insurance -50 -100 -99 1 36
Pension 150 125 84 44 50
Retail Banking 500 429 304 254 191
Muut 1 100 1 610 603 1 808 1 657
YHTEENSÄ 5 800 6 139 5 050 5 400 4 575

Private Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi noin +1,7 prosenttia 8 291 miljoonaan NOK (8 152). Tulos ennen veroja pysyi edellisvuoden tasolla ollen 2 197 miljoonaa NOK (2 208).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +2,3 prosenttia 2 034 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +7,8 prosenttia 519 miljoonaan NOK. Tulosta paransi alhaisemmat korvausmaksut.

Tilikaudella 2017 segmentin pääkehitysalueita ovat asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys sekä tuotteiden ja prosessien yksinkertaistaminen sekä digitalisaatio.

Commercial Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi noin +2,5 prosenttia 7 257 miljoonaan NOK (7 077). Tulos ennen veroja kasvoi sen sijaan +13,2 prosenttia 1 631 miljoonaan NOK (1 441). Tulosta paransi mm. riskien hallinnan paraneminen, uudet tuotejulkistukset sekä kustannustehokkuuden paraneminen.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten eli noin 1 798 miljoonaa NOK. Sen sijaan tulos ennen veroja nousi +10,4 prosenttia 350 miljoonaan NOK. Myös tämän segmentin osalta tulosta paransi alhaisemmat korvausmaksut.

Segmentin kilpailutilanne on kireää, joka näkyy etenkin vahinko- ja sairausvakuutustuotteissa ja niiden hinnoissa.

Nordic Insurance

Segmentti toimii Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +13 prosenttia 5 918 miljoonaan NOK (5 233). Sen sijaan tulos ennen veroja laski yli -50 prosenttia 247 miljoonaan NOK (509). Laskua selittää suurten vahinkotapahtumien kasvu, joka nosti segmentin yhdistetyn kulusuhteen 95,8 prosenttiin (90,3 %).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +4,6 prosenttia 1 487 miljoonaan NOK. Sen sijaan tulos ennen veroja painui -28,3 miljoonaa NOK tappiolliseksi (Q1/2016: 120 M NOK). Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. hankitun Vardian sisältyminen alkuvuoden lukuihin. Tuloksen laskua selittää samat tekijät kuin vuoden 2016 laskua eli suurten vahinkotapahtumien kasvu.

Baltics Insurance

Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi yli +60 prosenttia, kun taas tulos oli edelleen tappiollinen. Yhtiö odottaa tilanteen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2018 aikana.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto laski 255 miljoonaan NOK (Q1/2016: 264 M NOK). Tulos ennen veroja oli edelleen tappiollinen ollen -12 miljoonaa NOK. Raportoituihin lukuihin negatiivisesti vaikutti mm. epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

Pension

Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi noin +3,5 prosenttia 1 606 miljoonaan NOK (1 551). Tulos ennen veroja kasvoi lähes +50 prosenttia 125 miljoonaan NOK (84).

Yleisesti segmentin kehitys on ollut viimeisen 4 vuoden aikana hyvää. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti 986 miljoonasta NOK (2013) 1 606 miljoonaan NOK (2016). Samoin tulos on kasvanut samassa ajassa 50 miljoonasta 125 miljoonaan NOK.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi selvästi 533 miljoonaan NOK viime vuoden 337 miljoonasta NOK:sta. Tulos ennen veroja nousi 31 miljoonaan NOK (Q1/2016: 28 M NOK).

Retail Banking

Segmentin pankki on puhdas internet-pankki, joka tarjoaa mm. asunto- ja autolainoja sekä päivittäisiä peruspankkipalveluja (luottokortit, talletukset sekä kulutusluotot) Norjassa.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +8,0 prosenttia 1 437 miljoonaan NOK (1 330), ja tulos ennen veroja yli +40 prosenttia 429 miljoonaan NOK (304). Tulokseen positiivisesti vaikutti liikevaihdon kasvu sekä parantuneet rahoitustuotteiden tuotot.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +6,4 prosenttia 382 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +25,7 prosenttia 103 miljoonaan NOK. Tulosta paransi mm. korkomarginaalin nousu sekä hallinnoitavien varojen kasvu, joka kasvatti palkkiotuottojen määrää.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytär- ja omistusyhteisyritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2016 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 24,5% 19,3% If
Commercial Insurance 27,7% 24,7% If
Nordic Insurance (DEN) 6,6% 17,2% Topdanmark
Nordic Insurance (SWE) 2,5% 18,3% If
Baltic Insurance 11,3% 12,9% If
Pension 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi +8,0 prosenttia 27,7 miljardiin NOK (25,6). Kuten edellä segmentti-kappaleessa todettiin, niin liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana.

gjensidige-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2016 tulos kasvoi huimat +23 prosenttia 4,7 miljardiin NOK (3,8). Kasvua vauhditti mm. hyvä vakuutusmyynti sekä hyvä asiakasvalinta ja riskien hinnoittelu. Myös isojen vahinkojen määrä oli tavanomaista pienempi. Lisäksi rahoitustuotot kasvoivat +44 prosenttia 2,2 miljardiin NOK.

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli sekin hyvällä tasolla ollen alkuvuonna 2017 noin 86,4 prosenttia (2016: 83,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +7,8 prosenttia 7,1 miljardiin NOK (Q1/2016: 6,5 Mrd NOK). Nettotulos pysyi sen sijaan edellisvuoden tasolla ollen 1,1 Mrd NOK. Tulokseen positiivisesti vaikutti mm. Norjan isojen vahinkojen vähyys sekä hankitun Vardia-yhtiön sisältyminen lukuihin. Sen sijaan Tanskan isojen vahinkojen määrä pysyi korkeana, joka vaikutti tulokseen negatiivisesti.

Alkuvuoden 2017 aikana rahoitustuotot olivat kokonaisuudessaan 1,0 prosenttia (0,6 %) tuottaen 566 miljoonaa NOK (324 M NOK).

Tilikaudella 2017 yhtiö odottaa markkinakilpailun jatkuvan kireänä Norjassa. Tästä johtuen Norjan lähitulevaisuuden kasvu jäänee alle 5 prosenttiin. Sen sijaan Baltian sekä Tanskan ja Ruotsin markkinoilla kasvulle on tilaa, sillä yhtiön laajentumisprosessi (liiketoimintamalli, käytännöt yms) ovat vielä rakennusvaiheessa. Alhainen korkotaso pitää korkosijoitusten tuotot alhaisina.

Tilikauden 2017 ennunstettu liikevaihto on 29,0 miljardia ja nettotulos 4,25 miljardia NOK.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen määrän kasvu 24,2 miljardiin NOK, kun se vielä 4 vuotta sitten oli noin 10,1 miljardissa NOK. Muutoin tase on hyvässä kunnossa.

gjensidige-velkaisuus-q12017

Velkaisuuden nousu näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin nousuna yli 85 prosenttiin, mitä voidaan pitää vielä ihan hyvänä tasona.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 70 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q12017

Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 7,20 NOK, joka antaa tällä kurssitasolla (136,30 NOK) noin 5,3 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Gjensidigen osakkeen PE-luvut luvut ovat 16,0 – 17,3 välillä, mitkä indikoisivat suhteellisen kohdalleen hinnoiteltua osaketta.

gjensidige-roe-roi-q12017

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+3 140) ja osingonmaksuilla (-3 401). Oikaisu on yhteensä -261 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (13.5.2017) 136,30 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30 58,50
Lkm (000) 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968 500 000
Markkina-arvo (Mrd) 68,16 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65 29,25
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 7 250 7 055 29 000 27 688 25 629 25 574 23 423 22 574 21 757 21 539
Tulos en. veroja 1 400 1 365 5 800 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647 3 254
Nettotulos 1 150 1 110 4 250 4 670 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748 2 950
Marginaali 15,9% 15,7% 14,7% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6% 13,7%
EPS 2,30 2,22 8,50 9,34 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50 5,90
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 4 497 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513 2 890
Liikearvo 3 156 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375 2 581
Muut varat 135 049 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604 78 636
Tase yhteensä 142 702 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492 84 107
Oma pääoma 23 231 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229 23 138
Vähemmistö 21 20 24 0 0 0 0 0
Korolliset velat 24 201 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333 5 410
Muut vastuut 95 249 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930 55 559
Tase yhteensä 142 702 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492 84 107
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 7,20 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55 4,70
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,20 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55 4,70
Osinkotuotto 5,3% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6% 8,0%
Osingonmaksusuhde 84,7% 72,8% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8% 79,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,3 18,2 20,8
PE (3v) 16,1 16,2 18,3 15,1 16,2 11,9 13,0
PE 16,0 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6 9,9
Oma pääoma/osake 46,50 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46 46,28
P/B 2,93 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49 1,26
ROE 18,6% 20,5% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9% 13,1%
ROI 12,5% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8% 11,7%
Omavaraisuusaste 16,3% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2% 27,5%
Gearing 84,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8% 10,9%
Yhdistetty kulusuhde 86,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements