Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e GJENSIDIGE FORSIKRING Ennuste
Lkm (000) 125,00 Osinko 12 kk 7,40
Markkina-arvo (Mrd) 62,5 Osinkotuotto 5,9%
Liikevaihto (M) 27 650 (-4,8%) Osinko/EPS 106% 4v ka
Nettotulos (M) 2 925 (-35,3%)
EPS 5,85 Omav.aste 15%
PE 21,4 Gearing -3%
EV/EBIT 16,9 ROE 12,5%
PB 2,7 ROI 9,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.gjensidige.no/group/investor-relations/reports

Yhteenveto

GJENSIDIGE FORSIKRING29.10.2018 | 125,00 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Vaikka Baltian toiminnot tuottavat vielä tällä hetkellä hieman tappiota, niin odotus on, että voitolliseksi se muuttuu vuonna 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä).

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Norjan ankaran talven sekä kuivan ja myrskyisän kesän seurauksena alkuvuoden 2018 korvaussummat nousivat niin, että yhdistetty kulusuhde putosi 91 prosenttiin.

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake kiinnostaa, sillä osinkotuotto on noin 5,9 prosenttia tällä hintatasolla (125 NOK). Yhtiö on myös maksanut pariin otteeseen runsaat lisäosingot. Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 10 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Tilikausi 2018

Gjensidigen Q1 – Q3/2018:

M NOK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 7 047 7 086 -0,5% 20 723 20 389 1,6%
Nettotulos (jatkuvat) 804 1 207 -33% 2 089 3 246 -36%
EPS (NOK, jatkuvat) 1,61 2,41 4,18 6,49
Yhdistetty kulusuhde (%) 90,6 81,0 90,6 83,6

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Q3:n liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun, mihin vaikutti etenkin sijoitustoiminnan käyvän arvon negatiiviset muutokset. Lisäksi yhtiö on lopettamassa heikosti kannattavia vakuutussopimuksia, mikä näkyi esimerkiksi Ruotsin liikevaihdon noin -15 prosentin laskuna.

Sääolot olivat vaikeat myös Q3:lla, sillä ennätyksellisen lämmin ja kuiva sää toi satovahinkoja, joiden lisäksi useat myrskyt sateineen ja ukkosineen aiheuttivat aineellisia vahinkoja. Näistä syistä johtuen Q3:lla vakuutuskorvaukset olivat noin 130 – 160 miljoonaa kruunua normaalia korkeampia.

Q1-Q2/2018 vaikean talvikauden vaikutus oli 400-500 miljoonaa kruunua.

Autovakuutusten korvausinflaatio on selvässä nousussa ja vakuutusten hintojen korotukset laahaavat edelleen jäljessä tätä kehitystä. Kertarysäyksellä hintoja ei voine nostaa, joten niitä pitää jaksottaa pidemmälle ajalle. Yhtiö arvioikin, että hintojen korotuksien läpimeno kestää noin 12 – 24 kuukautta.

Alkuvuoden 2018 yhdistetty kulusuhde painuikin 90,6 prosenttiin (Q1-Q3/2017: 83,6 %). Yhtiö arvioi, että varsinainen käänne tässä tapahtuisi vasta H1/2019 aikana.

Gjensidige on myymässä pankkitoimintojaan Nordealla, joten se on omissa tulosraporteissaan siirtänyt Retail Banking -segmentin ns. myytäviin toimintoihin. Jatkuvien toimintojen nettotulos laski Q3:lla -33 prosenttia, missä siis kuiva ja myrskyisä sää sekä sijoitustoiminnan tuottojen lasku tuntuu. Ja, kun tähän yhdistetään vaikea talvi, niin Q1-Q3 tulos oli noin -36 prosentin laskussa.

Norjassa on tulossa erilaisia sääntely- ja veromuutoksia. Gjensidige kertoo, että pahimpien skenaarioiden mukaan yhtiön verot yms maksut kasvaisivat 600 – 700 miljoonalla kruunulla per vuosi. Viime vuosina verot ovat olleet noin 1,2 – 1,4 miljardia kruunua, joten isoista muutoksista on kyse. Todennäköisesti vaikutus jäänee tätä paljon pienemmäksi.

Näkymät

Gjensidige ei julkaissut numeroarvioita tilikauden 2018 luvuista. Retail Bankin myynnin johdosta yhtiö päivitti taloudellisia tavoitteitaan vuosille 2019 – 2022.

 • Yhdistetty kulusuhde: 86 – 89 %
 • Vakavaraisuus: 135 – 200 %, missä tavoitteena on alueen yläosa. Tämä tukisi muita yhtiön tavoitteita, joita ovat mm.
  • A-tason luottoluokitus
  • vakaa osinko
  • mahdollistaisi pienemmät yritysostot
  • toisi puskuria sääntelymuutoksia vastaan
 • Oman pääoman tuotto (ROE): > 20 %
 • Osinko, joka on yli 80 prosenttia tuloksesta (pitkän aikavälin keskiarvo)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 (jatkuvien toimintojen) ennusteinani on:

 • liikevaihto: 27,5 – 28,0 Mrd NOK (2017: 27,4 Mrd NOK, jatkuvat)
 • nettotulos: 2,85 – 3,00 Mrd NOK (2017: 4,1 Mrd NOK, jatkuvat)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Gjensidige Forsikring: Ennusteet.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 52,7 miljardin kruunu sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Portfolion koko oli Q3/2018 lopussa 34,4 miljardia kruunua ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +1,9 prosentin (+2,2 %) tuoton Q1-Q3:n aikana.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli Q3/2018 lopussa 18,4 miljardia kruunua ja sen sijoituksista noin 44 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 27 prosenttia osakkeissa, noin 22 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 7 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolion tuotto oli +2,1 prosenttiin (+3,9 %) Q1-Q3:n aikana.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytäryritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2017 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 23,9% 19,1% If
Commercial Insurance 28,4% 24,6% If
Nordic Insurance (DEN) 7,7% 16,8% Topdanmark
Nordic Insurance (SWE) 2,3% 18,3% If
Baltic Insurance 9,8% 11,6% If
Pension (* 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Pension-segmentin markkinaosuudet ovat vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Tuloksen kehitys

HUOM! Yhtiö on myymässä pankkitoimintojaan Nordealle ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019. Oheisessa kaaviossa liikevaihto ja nettotulokset sisältävät pankkitoimintojen luvut – lukuun ottamatta vuotta 2018, jossa on vain ns. jatkuvien toimintojen luvut.

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana.

gjensidige-tuloslaskelma-q32018

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin kruunun välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut.

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde on ollut sekin hyvällä tasolla ja oli vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

On kuitenkin hyvä huomioida, että Q4/2017 aikana kulusuhde kuitenkin nousi yli 90 prosentin tason ollen 90,7 prosenttia. Norjan vaikeasta talvi- ja kesäkaudesta johtuen Q1-Q3/2018 yhdistetty kulusuhde oli edelleen 90,6 prosentin tasolla.

Ennusteet-sivulla arvioin, että (jatkuvien toimintojen) tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 27,5 – 28,5 miljardia ja nettotulos noin 2,85 – 3,00 miljardia kruunua. Tulos siis laskisi selvästi vuodesta 2017, mikä painaisi tulosmarginaalin noin 10,6 prosentin tasolle.

Gjensidigen osakkeen PE-luku on 21,4x, joka kuvastaa juurikin tilikauden vaikeita sääoloja ja sitä myöten tuottojen laskua. Mikäli sääolot ovat jatkossa normaalimmalla tasolla, niin silloin (jatkuvien toimintojen) tuloskunto voisi palata aiempien vuosien noin 4,0 – 4,5 miljardin kruunun tasolle. Tällöin PE olisi noin 14,0x – 15,5x tasolla.

Pankkitoiminnan myynnin seurauksena aiempien vuosien lukujen vertailtavuus kärsii. Näin 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja ei tule sellaisinaan käyttää. Tammikuun 2018 huipuista (160 NOK) osake on laskenut nykyiselle 125 kruunun tasolle, mikä on osaltaan tasoittanut PE-lukuja vastaamaan aiempaa heikompia tulosennusteita.

gjensidige-roe-roi-q32018

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Tase

Gjensidige siirsi pankkitoiminnot ns. myytävissä oleviin varoihin. Tästä syystä yhtiön velkaisuus laski aiemmasta noin 25 miljardin kruunun tasosta noin 2 miljardiin kruunuun.

gjensidige-velkaisuus-q32018

Tästä syystä gearing laski aiemmasta 90 prosentista alle nollan (eli hyväksi). Yhtiöllä on käteistä enemmän kuin velkoja. Sen sijaan omavaraisuusaste on vielä heikolla tasolla, sillä se huomioi koko taseen tilanteen. Tämän osalta pitää odottaa, että pankkitoimintojen kauppa on saatu päätökseen, jonka jäljiltä taseen rakenne muuttuu. Tätä pitää kevääseen 2019 Q1-raportin julkistamiseen asti.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 80 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiö maksoi ylimääräisen osingon sekä syksyllä 2016 (4,00 NOK) että keväällä 2016 (2,00 NOK). Näitä ei ole huomioitu taulukon muutosprosentissa. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2011 alkaen on nähtävissä Gjensidige Forsikring: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 7,40 4/2018 7,10 11/2016 (lisä) 4,00
4/2017 6,80
YHTEENSÄ 7,40 7,10 10,80
+4,2% +4,4% +6,3%

Perusosinko on noussut 0,30 – 0,40 kruunua parina viime vuotena, joten arvioin kevään 2019 osingon nousevan 7,40 kruunuun (+0,30 NOK). Näin siitäkin huolimatta, että vaikea talvi- ja kesäkausi laskee tulosennustetta. En kuitenkaan usko tämän vaikuttavan osinkoon asti.

Tämä 7,40 kruunun osinkoennuste antaisi noin 5,9 prosentin osinkotuoton (osake 125 NOK).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+836) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +836 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

HUOM! Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto- ja tulosluvut ovat ns. jatkuvien toimintojen lukuja, joissa on huomioitu myytävän pankkiliiketoiminnan vaikutus. Sen sijaan vertailuluvut vuosilta 2011 – 2017 sisältävät pankkitoimintojen luvut.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.10.2018) 125,00 154,90 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30
Lkm (000) 500 094 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968
Markkina-arvo (Mrd) 62,51 77,46 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 8 700 8 517 8 291 8 152 8 124
Commercial Insurance 7 525 7 301 7 257 7 077 7 338
Denmark Insurance 4 900 4 827 4 607 5 233 4 272
Sweden Insurance 1 600 1 736 1 311
Baltics Insurance 1 085 1 075 1 036 642 523
Pension 2 215 1 963 1 563 1 551 1 361
Sijoitustuotot 1 500 2 002 2 153
Muut 125 -52 -54 1 643 2 607
YHTEENSÄ 27 650 27 369 26 164 24 298 24 225
Lopetetut toiminnot 911 1 675 1 523 1 330 1 350
YHTEENSÄ 28 561 29 044 27 687 25 628 25 575
TULOS ENNEN VEROJA 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 1 500 2 200 2 197 2 208 1 624
Commercial Insurance 825 1 635 1 631 1 441 1 140
Denmark Insurance 400 284 246 509 529
Sweden Insurance 50 -92 1
Baltics Insurance 90 -7 -100 -99 1
Pension 150 104 125 84 44
Muut 635 1 093 1 610 603 1 808
YHTEENSÄ 3 650 5 217 5 710 4 746 5 146
Lopetetut toiminnot 612 429 304 254
YHTEENSÄ 3 650 5 829 6 139 5 050 5 400
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 925 20 723 27 650 29 043 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574 21 757
Tulos en. veroja 1 045 2 604 3 650 5 829 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647
Nettotulos 835 2 089 2 925 4 519 4 666 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748
Marginaali 12,1% 10,1% 10,6% 15,6% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6%
EPS 1,67 4,18 5,85 9,04 9,33 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 738 2 685 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513
Liikearvo 3 430 3 557 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375
Muut varat 148 580 142 830 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604
Tase yhteensä 154 748 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
Oma pääoma 23 069 23 685 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229
Vähemmistö 0 18 20 24 0 0 0 0
Korolliset velat 2 013 25 616 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333
Muut vastuut 129 666 99 753 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930
Tase yhteensä 154 748 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 500 1 718 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408 2 720
Investoinnit: Capex -400 -328 -111 -22 -286 -25 -101 -57
Vapaa rahavirta (FCF) 1 100 1 390 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307 2 663
Investoinnit: Muut -50 -507 -137 2 486 3 241 669 -134 407
Investointien jälkeen 1 050 883 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173 3 070
Rahoitus: Voitonjako -3 555 -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277 -2 354
Rahoitus: Muut 2 505 3 173 2 931 7 608 1 610 4 267 -62 -94
Rahavarojen muutos 0 586 -960 716 -362 353 -1 166 622
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 7,40 7,10 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,40 7,10 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55
Osinkotuotto 5,9% 4,6% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6%
Osinko/nettotulos 126,5% 78,6% 72,9% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8%
Osinko/FCF 336,4% 255,4% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1% 85,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,6 19,5 18,2 20,8
PE (3v) 15,5 17,9 16,3 18,3 15,1 16,2 11,9 13,0
PE 21,4 17,1 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6
EV/EBIT 16,9 17,2 14,5 17,4 13,1 14,3 7,6 10,0
Oma pääoma/osake 46,13 47,40 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46
P/B 2,71 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49
ROE 12,5% 19,6% 20,4% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9%
ROI 9,8% 12,4% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8%
Omavaraisuusaste 14,9% 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2%
Gearing -3,1% 96,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8%
Yhdistetty kulusuhde 90,6% 85,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

HUOM! EPS on saatu 4 kvartaalituloksen (jatkuvien toimintojen) summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Koska ylläolevien taulukoiden luvuissa ei ole huomioitu pankkitoimintojen myyntiä, niin tunnusluvuissa on isojakin eroja.

Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 137,20 133,60 143,60 154,90 138,60 142,50 130,80 137,00 149,20 138,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 7,400 7,400 7,400 7,100 7,100 7,100 7,100 6,800 6,800 6,800
Osinkotuotto (ennuste) 5,4% 5,5% 5,2% 4,6% 5,1% 5,0% 5,4% 5,0% 4,6% 4,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,81 6,62 6,95 8,13 8,53 8,24 8,65 8,68 9,01 8,12
PE 23,6 20,2 20,7 19,1 16,3 17,3 15,1 15,8 16,6 17,1
EV/EBIT 19,1 21,9 20,4 19,2 17,1 18,0 15,6 15,6 16,0 16,3
ROE 12,9% 15,4% 14,6% 17,7% 18,6% 19,3% 18,2% 19,0% 20,0%
ROI 9,8% 8,7% 9,3% 11,1% 11,4% 11,5% 11,8% 12,9% 13,6%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset