Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 29.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.4.2018)128,20 NOKMarkkina-arvo64,1 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk7,40 NOK Osinkotuotto5,8 %
Liikevaihto 2018e29 750 M NOK (+2,4 %)Nettotulos 2018e4 000 M NOK (-11,5 %)
PE16,0ROE16,7 %

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

GJENSIDIGE FORSIKRING29.4.2018 | 128,20 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut pari lisäpistettä.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Vaikka Baltian toiminnot tuottavat vielä tällä hetkellä hieman tappiota, niin odotus on, että voitolliseksi se muuttuu vuonna 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä).

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Ankaran talven (Norja) seurauksena alkuvuoden 2018 korvaussummat nousivat niin, että yhdistetty kulusuhde putosi 93 prosenttiin.

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake kiinnostaa, sillä osinkotuotto on noin 5,8 prosenttia tällä hintatasolla (128,20 NOK). Yhtiö on myös maksanut pariin otteeseen runsaat lisäosingot. Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 10 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Tilikausi 2018

Gjensidigen Q1/2018:

  • liikevaihto: 7 151 M NOK (7 055 M NOK / +1,4 %)
  • nettotulos: 534,4 M NOK (1 110,1 M NOK / -52 %)
  • EPS: 1,07 NOK (2,22 NOK)
  • yhdistetty kulusuhde: 93,0 % (86,8 %)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. edelleen ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu. Näiden summa kasvoi +6,5 prosenttia. Yhtiön mukaan se onnistui hyvin asiakashankinnassaan ja riskilaskennassa. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. sijoitusten käyvän arvon muutokset, ja kaiken kaikkiaan sijoitusten nettotuottojen vaikutus oli -56 prosenttia (262,4 vs 585,6 M NOK). Koko konsernin liikevaihto kasvoi kuitenkin noin +100 miljoonaa NOK.

Sen sijaan nettotulos laski noin puoleen vertailukaudesta. Perus- ja eläkevakuutuskorvaukset nousivat ja aiheuttivat noin -660 ja -50 miljoonan NOK:n tuottojen laskut vastaavasti.

Ankara, liukas ja runsasluminen talvikausi Norjassa aiheutti sen, että autovakuutusten korvaukset nousivat selvästi normaaliin talveen verrattuna. Yhtiö tekee tarkennuksia liikennevakuutusten hintatasoon vuoden 2018 aikana, jotta ne vastaisivat kohonneita korvaussummia.

Yhdistetty kulusuhde nousi selvästi 93 prosenttiin edellisvuoden 86,8 prosentista. Eihän se huono ole vieläkään, mutta trendi on väärään suuntaan. Q4:lla kulusuhde oli 90,7 % eli kustannustasot olivat jo nousussa ennen ankaraa talvea.

Sijoitusten kokonaistuotto Q1/2018 oli +0,5 prosenttia (+1,0 %), missä

  • Match-portfolio: +0,7 % (+0,7 %)
  • Free-portfolio: +0,1 % (+1,5 %)

Free-portfolion tuotot jäivät noin +25 miljoonaan NOK, kun vuosi sitten tuottoja tuli noin +307 miljoonaa NOK. Osakemarkkinoiden tammikuun jälkeiset heilahtelut vetivät sijoitusten tuottoja alaspäin.

Yhteenvetona vaikea talvikausi Norjassa sekä sijoitustoiminnan tuottojen lasku näkyi tuloskunnon putoamisena puoleen vertailukaudesta.

Näkymät

Gjensidige ei julkaissut numeroarvioita tilikauden 2018 luvuista.

Aiemmin arvioin, että EPS olisi noin 9,10 NOK:n tasolla, mutta heikon Q1:n jälkeen on helppo todeta, että arvio on liian optimistinen. Avainkysymys onkin, että kuinka pitkälle Q2:sta nihkeä talvikausi jatkui (tai jatkuiko ollenkaan) ja miten tämä vaikuttaa Q2:n lukuihin.

Jos loppuvuosi menee kuten aikaisempina vuosina, niin silloin koko vuoden EPS olisi karkeasti arvioiden 7,90 – 8,00 NOK:n tasolla.

Segmentit

Gjensidigellä on 7 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

Yhtiö jakoi Nordic Insurance -segmentin kahteen osaan (Denmark ja Sweden) vuoden 2018 alussa. Tällä hetkellä tarjolla on vertailutietoa vain vuodelta 2017. Muiden vuosien yhteisluvut on merkitty Denmark-riville.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 8 650 8 517 8 291 8 152 8 124
Commercial Insurance 7 400 7 301 7 257 7 077 7 338
Denmark Insurance 5 000 4 827 5 918 5 233 4 272
Sweden Insurance 1 800 1 736
Baltics Insurance 1 100 1 075 1 036 642 523
Pension 2 100 1 963 1 606 1 551 1 361
Retail Banking 1 750 1 648 1 437 1 330 1 350
Sijoitustuotot+muut 2 000 1 975 2 142 1 643 2 607
YHTEENSÄ 29 800 29 042 27 687 25 628 25 575
TULOS ENNEN VEROJA 2018e 2017 2016 2015 2014
Private Insurance 1 900 2 200 2 197 2 208 1 624
Commercial Insurance 1 300 1 635 1 631 1 441 1 140
Denmark Insurance 350 284 246 509 529
Sweden Insurance 25 -92 1
Baltics Insurance 50 -7 -100 -99 1
Pension 125 104 125 84 44
Retail Banking 675 612 429 304 254
Muut 1 075 1 093 1 610 603 1 808
YHTEENSÄ 5 500 5 829 6 139 5 050 5 400

Private Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.

Tilikauden 2017 aikana liikevaihto nousi 8,5 miljardiin NOK, missä kasvua oli +2,7 prosenttia edellisvuoteen. Sen sijaan tulos ennen veroja jäi edellisvuoden tasolle ollen 2,2 miljardia NOK. Segmentin yhdistetty kulusuhde nousi 74,2 prosenttiin (2016: 73,5 %), missä kova kilpailutilanne näkyy.

Q1/2018 liikevaihto oli hieman edellisvuotta parempi, mutta tulos romahti selvästi ja oli 344 miljoonaa NOK (Q1/2017: 519 M NOK). Tässä Norjan vaikea talvikausi näkyy autovakuutuskorvausten nousseena määränä. Yhdistetty kulusuhde nousi 83,4 prosenttiin (Q1/2017: 74,5 %).

Commercial Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.

Tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäivät viime vuoden tasolle ollen 7,3 ja 1,6 miljardia NOK vastaavasti. Isoja vahinkokorvauksia ei ollut, mutta sen sijaan pienempien korvausten määrä nousi syöden isojen vahinkojen tuomat säästöt. Yhtiö tekee tarkennuksia liikennevakuutusten hintatasoon vuoden 2018 aikana, jotta kohonneet korvaussummat saadaan katettua.

Myös tämä segmentti kärsi Norjan vaikeasta talvesta ja näin Q1/2018 tulos jäi selvästi vertailukaudesta ja oli 69 miljoonaa NOK (Q1/2017: 350 M NOK). Yhdistetty kulusuhde nousi 96,2 prosenttiin (Q1/2017: 80,5 %).

Denmark & Sweden Insurance

Segmentti toimii Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.

Tanskan (94,1 %) ja Ruotsin (105,3 %) yhdistetyt kulusuhteet ovat varsin korkealla tasolla. Myös Tanskassa ja Ruotsissa vakuutustuotteiden hintoja on tarkistettu kannattavuuden parantamiseksi.

Q1/2018 kannattavuus parani sekä Ruotsissa että Tanskassa yhteensä 95 miljoonaan NOK (Q1/2017: -28 M NOK). Tämä näkyi myös yhdistetyn kulusuhteen kohentumisessa Ruotsissa 97,7 prosenttiin (Q1/2017: 104,2 %) ja Tanskassa 93,1 prosenttiin (Q1/2017: 101,0 %)

Baltics Insurance

Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi hieman ollen 1 075 miljoonaa NOK (2016: 1 036 M NOK). Tulos ennen veroja jäi -7 miljoonaa NOK tappiolliseksi. H2/2017 aikana segmentti pystyi tekemään positiivisen tuloksen. Näin tilanne tuloksen voi odottaa olevan voitollinen tilikaudella 2018.

Q1/2018 aikana segmentti pystyi tuottamaan voitollisen tuloksen eli 8,8 miljoonaa NOK (Q1/2017: -11,9 M NOK) eli hyvä toimintojen kehitys jatkuu alueella.

Pension

Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.

Yleisesti segmentin kehitys on ollut viimeisen 4 vuoden aikana hyvää. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti 986 miljoonasta NOK (2013) 1 963 miljoonaan NOK (2017). Samoin tulos on kasvanut samassa ajassa 50 miljoonasta 104 miljoonaan NOK.

Vuoden 2017 aikana yhtiön asiakasmäärä ja siten myös hallinnoitavien varojen määrä kasvoi vahvasti. Alhainen korkokanta pitää segmentin tuotot kuitenkin alhaisina.

Retail Banking

Segmentin pankki on puhdas internet-pankki, joka tarjoaa mm. asunto- ja autolainoja sekä päivittäisiä peruspankkipalveluja (luottokortit, talletukset sekä kulutusluotot) Norjassa.

Vuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +14,7 prosenttia 1 648 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +47 prosenttia 612 miljoonaan NOK. Tulosta paransi mm. korkomarginaalin nousu sekä hallinnoitavien varojen kasvu, joka kasvatti palkkiotuottojen määrää. Lisäksi luottotappioiden määrä laski, mikä tuki osaltaan kasvavaa tulosta.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 56,2 miljardin NOK:n sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Portfolion koko oli Q1/2018 lopussa 34,4 Mrd NOK ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +0,7 prosentin (Q1/2017: +0,7 %) tuoton Q1:n aikana.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli Q1/2018 lopussa 21,8 Mrd NOK ja sen sijoituksista noin 56 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 21 prosenttia osakkeissa, noin 18 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 5 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolion tuotto jäi vain +0,1 prosenttiin (Q1/2017: +1,5 %) Q1:n aikana.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytäryritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2017 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 23,9% 19,1% If
Commercial Insurance 28,4% 24,6% If
Nordic Insurance (DEN) 7,7% 16,8% Topdanmark
Nordic Insurance (SWE) 2,3% 18,3% If
Baltic Insurance 9,8% 11,6% If
Pension (* 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Pension-segmentin markkinaosuudet ovat vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Tuloksen kehitys

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana.

gjensidige-tuloslaskelma-q12018

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin NOK:n välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut.

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde on ollut sekin hyvällä tasolla ja oli vuonna 2017 noin 85,4 prosenttia (2016: 83,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

On kuitenkin hyvä huomioida, että Q4/2017 aikana kulusuhde kuitenkin nousi yli 90 prosentin tason ollen 90,7 prosenttia. Norjan vaikeasta talvikaudesta johtuen Q1/2018 yhdistetty kulusuhde nousi 93 prosenttiin. Näin tämä oli jo toinen kvartaali peräkkäin, kun kulusuhde on yli 90 prosentin tason.

Q1/2018 nettotulos laski noin puoleen vertailukaudesta. Perus- ja eläkevakuutuskorvaukset nousivat noin ja aiheuttivat noin -660 ja -50 miljoonan NOK:n tuottojen laskut vastaavasti.

Tästä heikosta vuoden 2018 alusta johtuen tulosennustetta on pudotettu selvästi aiemmasta. Jos loppuvuosi 2018 sujuu samalla tavalla kuin esimerkiksi vuoden 2017 loppuvuosi, niin silloin tilikauden 2018 EPS:ksi tulisi noin 7,90 – 8,00 NOK eli noin 3,9 – 4,0 miljardia NOK.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen määrän kasvu 26,0 miljardiin NOK, kun se vielä 4 vuotta sitten oli noin 10,1 miljardissa NOK. Muutoin tase on hyvässä kunnossa.

gjensidige-velkaisuus-q12018

Velkaisuuden nousu näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin nousuna noin 85 – 95 prosenttiin, mikä on juuri ja juuri hyvällä tasolla eli alle 100 prosenttia.

Gjensidigen vakavaraisuussuhde on 159 prosentissa eli 59 prosenttia yli vakavaraisuusvaateen rajan. Yhtiö kiistelee Norjan rahoitusviranomaisten kanssa siitä, miten Solvency II sääntelyä pitäisi Norjassa soveltaa. Tähän on odotettavissa ratkaisu vielä vuoden 2018 aikana, joka osaltaan vaikuttaa vakavaraisuusvaateisiinkin. Yhtiön itsensä laskema vakavaraisuussuhde on 171 prosenttia.

Rahavirta

Vakuutus- ja rahoitusyhtiönä Gjensidigen sijoitukset ovat osa normaalia liiketoiminnan rahavirtaa. Muissa yhtiöissä ne olisivat rahoituksen rahavirroissa.

Gjensidigen kohdalla liiketoiminnan rahavirta oli -6 396 miljoonaa NOK negatiivinen vuonna 2015. Normaalisti tämä tarkoittaisi sitä, että liiketoiminta olisi pahasti vaikeuksissa. Tässä se tarkoittaa sitä, että yhtiö on tehnyt paljon sijoituksia.

Gjensidigen rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin. Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Gjensidigen rahavirtalaskelma.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 70 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q12018

Kevään 2019 osinkoennusteena on 7,40 NOK (kevät 2018: 7,10 NOK), joka antaa tällä kurssitasolla (128,20 NOK) noin 5,8 prosentin osinkotuoton. Vaikka vaikea talvikausi Norjassa laskee tulosennustetta, niin osinkoon asti en usko tämän vaikuttavan. Ellei sitten vakuutustoiminnan haasteet jatku pitkälle loppuvuotta kohden.

Arvostus

Gjensidigen osakkeen PE-luvut ovat 14,6x – 16,0x välillä, joten osakkeen hinta lienee varsin kohdallaan. Tammikuun 2018 huipuista (160 NOK) osake on laskenut nyt 128 NOK eli -20 prosenttia, mikä on osaltaan tasoittanut PE-lukuja vastaamaan aiempaa heikompia tulosennusteita.

gjensidige-roe-roi-q12018

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 466) ja osingonmaksuilla (-3 551). Oikaisu on yhteensä -85 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (29.4.2018) 128,20 154,90 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30
Lkm (000) 500 094 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968
Markkina-arvo (Mrd) 64,11 77,46 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 7 175 7 151 29 750 29 043 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574 21 757
Tulos en. veroja 1 100 727 5 500 5 829 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647
Nettotulos 825 534 4 000 4 519 4 666 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748
Marginaali 11,5% 7,5% 13,4% 15,6% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6%
EPS 1,65 1,07 8,00 9,04 9,33 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 094 2 685 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513
Liikearvo 3 496 3 557 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375
Muut varat 145 667 142 830 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604
Tase yhteensä 154 257 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
Oma pääoma 24 074 23 685 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229
Vähemmistö 17 18 20 24 0 0 0 0
Korolliset velat 25 961 25 616 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333
Muut vastuut 104 205 99 753 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930
Tase yhteensä 154 257 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 000 1 718 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408 2 720
Investoinnit: Capex -300 -328 -111 -22 -286 -25 -101 -57
Vapaa rahavirta (FCF) 3 700 1 390 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307 2 663
Investoinnit: Muut -500 -507 -137 2 486 3 241 669 -134 407
Investointien jälkeen 3 200 883 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173 3 070
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277 -2 354
Rahoitus: Muut 350 3 173 2 931 7 608 1 610 4 267 -62 -94
Rahavarojen muutos 0 586 -960 716 -362 353 -1 166 622
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 7,40 7,10 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,40 7,10 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55
Osinkotuotto 5,8% 4,6% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6%
Osinko/nettotulos 92,5% 78,6% 72,9% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8%
Osinko/FCF 100,0% 255,4% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1% 85,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,4 19,5 18,2 20,8
PE (3v) 14,6 17,9 16,3 18,3 15,1 16,2 11,9 13,0
PE 16,0 17,1 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6
Oma pääoma/osake 48,17 47,40 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46
P/B 2,66 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49
ROE 16,7% 19,6% 20,4% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9%
ROI 11,1% 12,4% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8%
Omavaraisuusaste 15,6% 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2%
Gearing 86,6% 96,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8%
Yhdistetty kulusuhde 93,0% 85,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset