Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 13.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Gjensidigen tietojen päivitys on nyt päättynyt ja yhtiö poistuu Talousmentor-yritysanalyyseistä 15.11.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e GJENSIDIGE FORSIKRING Ennuste
Lkm (000) 178,70 Osinko 12 kk 7,40
Markkina-arvo (Mrd) 89,4 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 30 900 (+14,1%) Osinko/EPS 77% 4v ka
Nettotulos (M) 6 350 (+87,7%)
EPS 12,70 Omav.aste 24%
PE 14,1 Gearing -4%
EV/EBIT 11,7 ROE 25,5%
PB 3,4 ROI 27,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.gjensidige.no/group/investor-relations/reports

Yhteenveto

GJENSIDIGE FORSIKRING13.7.2019 | 178,70 NOK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Tässä analyysissä luvut hieman tasaantuvat vuosina 2017 ja 2018, sillä yhtiö ilmoitti myyvänsä Norjan pankkitoimintonsa Nordealle. Samalla pankkitoiminnon luvut siirtyivät tuloslaskelmassa myytäviin toimintoihin pienentäen lukuja vastaavasti vuosilta 2017 ja 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä).

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2018 noin 85,0 prosenttia (2017: 85,4 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Norjan ankaran talven sekä kuivan ja myrskyisän kesän seurauksena alkuvuoden 2018 korvaussummat nousivat niin, että yhdistetty kulusuhde putosi 91 prosenttiin. Kulusuhteen ”pelasti” noin 85 prosenttiin yhtiön tekemät runsaat run-off -voitot (=voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen).

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake pohdituttaa, sillä osinko jäi keväällä 2019 7,10 kruunuun eli vuoden 2018 tasolle. Kasvavaa osinkoputkea olisi ollut helppo pitää yllä varsinkin, kun yhtiö on saamassa noin 5,5 miljardia kruunua pankkitoimintojensa myynnistä. Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 7,40 kruunuun, joka antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osake 178,70 NOK).

Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 10 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Tilikausi 2019

Gjensidigen Q1-Q2/2019:

M NOK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 7 659 6 953 10,2% 16 580 13 676 21,2%
Nettotulos (jatkuvat) 1 342 841 59% 4 090 1 284 218%
EPS (NOK, jatkuvat) 2,68 1,68 8,18 2,57
Yhdistetty kulusuhde (%) 79,3% 88,2% 82,9% 90,6%

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Gjensidigeltä vahva Q2:n, missä isoja prosenttilukemia selittää vertailukauden vaikeat sääolosuhteet. Nyt sää oli normaalilla tasolla, mikä laski korvaushakemusten määrä. Lisäksi yhtiön läpiviemät auto- ja omaisuusvakuutusten hintojen korotukset alkavat kantaa hedelmää. Myös isojen vahinkojen määrä oli vertailukautta alhaisempi.

Myös Q2:n hyvä pörssimarkkina nosti yhtiön sijoitusten tuottoja sekä sijoitustuotteista saatuja palkkioita. Tämäkin vaikutti positiivisesti tuottoihin.

Koko konsernin yhdistetty kulusuhde oli Q1-Q2:lla 82,9 prosenttia (Q1-Q2/2018: 90,6 %).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 (jatkuvien toimintojen) ennusteinani on:

M NOK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 7 175 7 047 1,8% 30 900 27 092 14,1%
Nettotulos (jatkuvat) 1 150 804 43,1% 6 350 3 383 87,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, NOK) 7,40 7,10

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Gjensidige Forsikring: Ennusteet -sivulla.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 56,6 miljardin kruunu sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Portfolion koko oli Q2/2019 lopussa 34,6 miljardia kruunua ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +1,2 prosentin (+1,3 %) tuoton alkuvuoden 2019 aikana.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli Q2/2019 lopussa 22,1 miljardia kruunua ja sen sijoituksista noin 54 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 19 prosenttia osakkeissa, noin 21 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 6 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolion tuotto oli +3,7 prosenttia (+0,9 %) Q1-Q2/2019 aikana.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytäryritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2018 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 24,2% 18,8% If
Commercial Insurance 28,7% 25,4% If
Nordic Insurance (DEN) 7,6% 22,2% Topdanmark, If
Nordic Insurance (SWE) 2,31% 18,4% If
Baltic Insurance 8,3% 12,2% If
Pension (* 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Pension-segmentin markkinaosuudet ovat vuoden 2016 lopun tilanteen mukaan.

Taloudelliset tavoitteet

Gjensidigen taloudelliset tavoitteet vuosille 2019 – 2022:

 • Yhdistetty kulusuhde: 86 – 89 %
 • Vakavaraisuus: 135 – 200 %, missä tavoitteena on alueen yläosa. Tämä tukisi muita yhtiön tavoitteita, joita ovat mm.
  • A-tason luottoluokitus
  • vakaa osinko
  • mahdollistaisi pienemmät yritysostot
  • toisi puskuria sääntelymuutoksia vastaan
 • Oman pääoman tuotto (ROE): > 20 %
 • Osinko, joka on yli 80 prosenttia tuloksesta (pitkän aikavälin keskiarvo)

Tuloksen kehitys

HUOM! Yhtiö myi pankkitoimintansa Nordealle Q1/2019. Oheisessa kaaviossa pankkitoimintojen sisältyvät lukuihin vuoteen 2016 saakka. Vuosien 2017 ja 2018 luvuissa pankkitoiminnot on oikaistu pois.

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2018 liikevaihdon lukuja painaa heikot sijoitustoiminnan tuotot vaikean markkinailmaston johdosta.

gjensidige-tuloslaskelma-q22019

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin kruunun välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut. Vuoden 2018 tulosta painaakin sijoitustoiminnan tuottojen jääminen 830 miljoonaan kruunuun (2017: 2 002 M NOK).

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde on ollut sekin hyvällä tasolla ja oli vuonna 2018 noin 85,0 prosenttia (2017: 85,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen. Toisaalta vuoden 2018 tulokseen sisältyi 2,4 miljardin kruunun edestä ns. run-off -tuottoja (2017: 1,0 Mrd NOK). Tähän oikaistuna kulusuhde olisi ollut 94,8 prosenttia (2017: 89,8 %).

Ennusteet-sivulla arvioin, että (jatkuvien toimintojen) tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 27,5 – 32,5 miljardia ja nettotulos noin 6,0 – 6,5 miljardia kruunua. Tuottoja nostaa pankkitoimintojen myynnistä saatu +1,6 miljardin kruunun myyntivoitto. Lisäksi ennusteet on tehty pitkälti siitä ajatuksesta, että vuodesta 2019 tulisi sääolosuhteiden puolesta suhteellisen normaalit, jonka johdosta näiden tuottojen osalta päädyttäisiin noin vuoden 2017 lukuihin.

Gjensidigen osakkeen PE-luku on tilikauden 2019 ennustetulla nettotuloksella noin 14,1x eli hienoisesti edullisesti hinnoiteltu. Pankkitoiminnan myynnin seurauksena aiempien vuosien lukujen vertailtavuus kärsii. Näin 3 tai 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja ei tule sellaisinaan käyttää.

gjensidige-roe-roi-q22019

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Tase

Gjensidige siirsi pankkitoiminnot ns. myytävissä oleviin varoihin. Tästä syystä yhtiön velkaisuus laski aiemmasta noin 25 miljardin kruunun tasosta noin 3,4 miljardiin kruunuun.

gjensidige-velkaisuus-q22019

Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing laski aiemmasta 90 prosentista alle nollan (eli hyväksi). Yhtiöllä on käteistä enemmän kuin velkoja. Sen sijaan omavaraisuusaste on heikolla tasolla, sillä se huomioi koko taseen tilanteen.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 80 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiö maksoi ylimääräisen osingon sekä syksyllä 2016 (4,00 NOK) että keväällä 2016 (2,00 NOK). Näitä ei ole huomioitu taulukon muutosprosentissa. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2011 alkaen on nähtävissä Gjensidige Forsikring: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 7,40 3/2019 7,10 4/2018 7,10
YHTEENSÄ 7,40 7,10 7,10
+4,2% +0,0% +4,4%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 7,40 kruunuun. Tämä antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osake 178,70 NOK).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 260) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +2 260 miljoonaa NOK, joka on huomioitu käteiset ja oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

HUOM! Tilikausien 2017 – 2018 liikevaihto- ja tulosluvut ovat ns. jatkuvien toimintojen lukuja, joissa on huomioitu myytävän pankkiliiketoiminnan vaikutus. Sen sijaan vertailuluvut vuosilta 2011 – 2016 sisältävät pankkitoimintojen luvut.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (13.7.2019) 178,70 135,20 154,90 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40
Lkm (000) 500 094 500 094 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009
Markkina-arvo (Mrd) 89,37 67,61 77,46 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Private Insurance 8 950 8 763 8 517 8 291 8 152
Commercial Insurance 7 975 7 603 7 301 7 257 7 077
Denmark Insurance 4 850 4 905 4 827 4 607 5 233
Sweden Insurance 1 400 1 569 1 736 1 311
Baltics Insurance 1 100 1 079 1 075 1 036 642
Pension 2 900 2 201 1 963 1 563 1 551
Sijoitustuotot 1 975 830 2 002 2 153
Muut 1 750 142 -52 -54 1 643
YHTEENSÄ 30 900 27 092 27 369 26 164 24 298
Lopetetut toiminnot 0 852 1 675 1 523 1 330
YHTEENSÄ 30 900 27 943 29 044 27 687 25 628
TULOS ENNEN VEROJA 2019e 2018 2017 2016 2015
Private Insurance 2 000 1 935 2 200 2 197 2 208
Commercial Insurance 1 800 1 548 1 635 1 631 1 441
Denmark Insurance 650 435 284 246 509
Sweden Insurance 100 78 -92 1
Baltics Insurance 50 69 -7 -100 -99
Pension 190 167 104 125 84
Muut 2 800 34 1 093 1 610 603
YHTEENSÄ 7 590 4 265 5 217 5 710 4 746
Lopetetut toiminnot 447 612 429 304
YHTEENSÄ 7 590 4 712 5 829 6 139 5 050
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 7 175 16 580 30 900 27 092 27 368 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574
Tulos en. veroja 1 470 4 754 7 590 4 265 5 217 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634
Nettotulos 1 150 4 090 6 350 3 383 4 064 4 666 3 789 4 190 3 671 4 280
Marginaali 16,0% 24,7% 20,6% 12,5% 14,8% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0%
EPS 2,30 8,18 12,70 6,76 8,13 9,33 7,58 8,38 7,34 8,56
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 385 2 363 2 685 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332
Liikearvo 3 507 3 577 3 557 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268
Muut varat 102 250 150 823 142 830 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607
Tase yhteensä 110 142 156 763 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207
Oma pääoma 25 992 23 845 23 685 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618
Vähemmistö 1 1 18 20 24 0 0 0
Korolliset velat 3 444 2 368 25 616 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405
Muut vastuut 80 705 130 549 99 753 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184
Tase yhteensä 110 142 156 763 149 072 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 750 -1 892 1 718 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408
Investoinnit: Capex -400 -404 -328 -111 -22 -286 -25 -101
Vapaa rahavirta (FCF) 350 -2 296 1 390 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307
Investoinnit: Muut 5 250 -35 -507 -137 2 486 3 241 669 -134
Investointien jälkeen 5 600 -2 331 883 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 550 -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277
Rahoitus: Muut -2 050 6 042 3 173 2 931 7 608 1 610 4 267 -62
Rahavarojen muutos 0 161 586 -960 716 -362 353 -1 166
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 7,40 7,10 7,10 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,40 7,10 7,10 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85
Osinkotuotto 4,1% 5,3% 4,6% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6%
Osinko/nettotulos 58,3% 105,0% 87,4% 72,9% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0%
Osinko/FCF 1057,3% -154,6% 255,4% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,8 16,9 19,8 18,2
PE (3v) 19,4 16,7 18,6 16,3 18,3 15,1 16,2 11,9
PE 14,1 20,0 19,1 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3
EV/EBIT 11,7 15,9 19,2 14,5 17,4 13,1 14,3 7,6
Oma pääoma/osake 51,98 47,68 47,40 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24
P/B 3,44 2,84 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55
ROE 25,5% 14,2% 17,7% 20,4% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5%
ROI 27,3% 11,3% 11,1% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9%
Omavaraisuusaste 23,6% 15,2% 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2%
Gearing -3,6% 0,0% 96,7% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0%
Yhdistetty kulusuhde 82,9% 85,4% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

HUOM! EPS on saatu 4 kvartaalituloksen (jatkuvien toimintojen) summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Koska ylläolevien taulukoiden luvuissa ei ole huomioitu pankkitoimintojen myyntiä, niin tunnusluvuissa on isojakin eroja.

Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä. Tästä syystä myös EV/EBIT-tunnusluku on laskettu ”Tulos ennen veroja” riviä käyttäen.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 171,80 149,00 135,20 137,20 133,60 143,60 154,90 138,60 142,50 130,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 7,400 7,400 7,100 7,400 7,400 7,400 7,100 7,100 7,100 7,100
Osinkotuotto (ennuste) 4,3% 5,0% 5,3% 5,4% 5,5% 5,2% 4,6% 5,1% 5,0% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 12,37 11,37 6,76 5,81 6,62 6,95 8,13 8,53 8,24 8,65
PE 13,9 13,1 20,0 23,6 20,2 20,7 19,1 16,3 17,3 15,1
EV/EBIT 11,8 10,8 15,9 19,1 21,9 20,4 19,2 17,1 18,0 15,6
ROE 27,4% 24,5% 14,2% 12,9% 15,4% 14,6% 17,7% 18,6% 19,3% 18,2%
ROI 19,2% 17,5% 11,3% 9,8% 8,7% 9,3% 11,1% 11,4% 11,5% 11,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset