Gjensidige Forsikring sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.11.2017)153,70 NOKMarkkina-arvo76,9 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk7,20 NOK Osinkotuotto4,7 %
Liikevaihto 2017e28 950 M NOK (+4,6 %)Nettotulos 2017e4 275 M NOK (-8,5 %)
PE18,0ROE18,7 %

Norjalainen vakuutusyhtiö Gjensidige Forsikring tarjoaa henki-, sairaus- ja omaisuusvakuutuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Norjassa yhtiöllä on myös pankki- ja eläkevakuutustoimintaa… (lisää yritysesittelyssä).

GJENSIDIGE FORSIKRING1.11.2017 | 153,70 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Gjensidigen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon lyhyt historia (yhtiö pörssiin 2010) sekä sen heikko kehitys. Tosin osingon heikko kehitys on osittain harhaa, sillä yhtiö on jakanut kahteen kertaan runsaat lisäosingot.

Voidaan todeta, että yhtiön arvolukupisteet ovat itse asiassa erinomaisia, sillä hieman erilainen osingonjakopolitiikka ja -historia olisi tuonut 2 – 4 lisäpistettä.

Yhtiön liikevaihto ja nettotulos ovat hyvässä kasvutrendissä. Tässä näkyy hyvin 10 vuoden takaiset laajentumiset muihin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Vaikka Baltian toiminnot tuottavat vielä tällä hetkellä hieman tappiota, niin odotus on, että voitolliseksi se muuttuu vuonna 2018.

Hintakilpailu vakuutusalalla on kovaa, mikä korostaa tarkkaa asiakkaiden riskiprofilointia. Varsinkin, kun huomioidaan nykyiset nollakorkojen markkinatilanne. Tässä Gjensidige on onnistunut hyvin (ainakin tähän mennessä). Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli alkuvuonna 2017 noin 83,6 prosenttia (2016: 81,9 %) ja muutoinkin se on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Osinkosijoittajaa Gjensidigen osake kiinnostaa, sillä osinkotuotto on noin 4,7 prosenttia tällä hintatasolla (153,70 NOK). Yhtiö on myös maksanut pariin otteeseen runsaat lisäosingot. Sijoittajan kannattaa myös vertailun vuoksi tutustua myös Sammon osakkeeseen, sillä se toimii osittain samoilla markkinoilla ja tuotteilla Gjensidigen kanssa (Sampo sijoituskohteena).

Sijoittajan on hyvä huomioida, että suurin omistaja omistaa yli 60 prosenttia Gjensidigen osakkeista. Lisäksi 20 suurinta omistajaa omistavat yli 80 prosenttia kaikista osakkeista. Näin isot hintaliikkeet voivat olla mahdollisia, mikäli jokin suuri omistaja haluaa nopeasti luopua omistuksestaan.

Alkuvuosi 2017

Gjensidigen Q1-Q3/2017:

 • liikevaihto: 21 640 M NOK (20 612 M NOK / +5,0 %)
 • nettotulos: 3 519 M NOK (3 579 M NOK / -1,7 %)
 • yhdistetty kulusuhde: 83,6 % (81,9 %)

Liikevaihtona on tässä analyysissä käytetty tuloslaskelman riviä ”Total operating income and net income from investments”. Nettotuloksena on Gjensidigen osakkeenomistajille kuuluva tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Liikevaihtoa kasvatti mm. ennätystasolla oleva vakuutustoiminnan maksutulot sekä pankkiliiketoiminnan korkotuottojen nousu.

Sen sijaan nettotulosta veti alaspäin perus- ja eläkevakuutuskorvausten nousu, joka oli kuitenkin linjassa saatujen maksujen kanssa. Mutta negatiivisesti tulokseen vaikutti vakuutustoimintojen kulujen nousu 420 miljoonalla NOK. Q3:lla tilanne kuitenkin parani mm. kannattavuuden parantuessa kaikissa toimintamaissa. Tätä kehitystä auttoi sekin, että isojen vahinkokorvausten määrä oli vähäinen.

Yhdistetty kulusuhde oli alkuvuoden aikana 83,6 prosenttia, mitä voidaan pitää erinomaisena suorituksena. Edellä mainittu vakuutustoimintojen kulujen nousu näkyy myös yhdistetyn kulusuhteen hienoisena nousuna verrattuna viime vuoteen.

Norjan talous on edelleen toipumassa öljyn hinnan voimakkaasta laskusta, mikä näkyy myös vakuutustuotteiden kovassa hintakilpailussa. Hyvän kustannuskontrollin ansiosta Private ja Commercial -segmenttien tulos-ennen-veroja oli noin +200 miljoonaa NOK parempi.

Nordic-segmentin toiminnot olivat vielä Q1-Q2:lla tappiollisia, mutta Q3:lla tilanne kääntyi selvästi paremmaksi tulos-ennen-veroja erän ollessa +147 miljoonaa NOK.

Baltian toiminnot olivat vielä tappiollisia, mutta yhtiön mukaan voitollinen taso saavutetaan tavoitteiden mukaisesti vuonna 2018.

Sijoitusten kokonaistuotto Q1-Q3/2017 oli +2,8 prosenttia (+2,8 %), missä

 • Match-portfolio: +2,2 % (+2,8 %)
 • Free-portfolio: +3,9 % (+3,0 %)

Näkymät

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 28,5 – 29,5 Mrd NOK (2016: 27,7)
 • nettotulos: 4,2 – 4,4 Mrd NOK (4,7)
 • EPS: 8,40 – 8,80 NOK (9,34)
 • PE: 17,5x – 18,3x (osakkeen hinta 153,70 NOK)
 • osinkoennuste: 7,20 NOK (6,80)
 • osinkotuotto: 4,7 %

Liikevaihto- ja tulosennusteet sisältävät sijoitustoiminnan tuotot, joten hyvä (tai huono) sijoituskausi voi heilauttaa näitä lukuja merkittävästi.

Segmentit

Gjensidigellä on 6 liiketoimintasegmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Private Insurance 8 500 8 291 8 152 8 124 7 799
Commercial Insurance 7 300 7 257 7 077 7 338 7 022
Nordic Insurance 6 500 5 918 5 233 4 272 3 326
Baltics Insurance 1 050 1 036 642 523 511
Pension 1 950 1 606 1 551 1 361 986
Retail Banking 1 550 1 437 1 330 1 350 1 157
Sijoitustuotot+muut 2 150 2 142 1 643 2 607 2 622
YHTEENSÄ 29 000 27 687 25 628 25 575 23 423
TULOS ENNEN VEROJA 2017e 2016 2015 2014 2013
Private Insurance 2 300 2 197 2 208 1 624 1 306
Commercial Insurance 1 700 1 631 1 441 1 140 993
Nordic Insurance 200 247 509 529 342
Baltics Insurance -50 -100 -99 1 36
Pension 125 125 84 44 50
Retail Banking 450 429 304 254 191
Muut 1 175 1 610 603 1 808 1 657
YHTEENSÄ 5 900 6 139 5 050 5 400 4 575

Private Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yksityiselle sektorille.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi +3,4 prosenttia 6 393 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +9,7 prosenttia 1 807 miljoonaan NOK. Tulosta paransi alhaisemmat korvausmaksut ja toiminnan tehostuminen.

Tilikaudella 2017 segmentin pääkehitysalueita ovat asiakastyytyväisyys ja -pysyvyys sekä tuotteiden ja prosessien yksinkertaistaminen sekä digitalisaatio.

Commercial Insurance

Segmentti toimii Norjassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, kuljetus-, maatalous- sekä tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksia yhteisöille ja yrityksille.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten eli noin 6 473 miljoonaa NOK. Heikko Q2/2017 kääntyi Q3:lla paremmaksi ja näin alkuvuoden 2017 tulos 1 320 miljoonaa NOK oli +5,7 prosenttia parempi. Tässäkin tulosta paransi alhaisemmat korvausmaksut ja toiminnan tehostuminen.

Nordic Insurance

Segmentti toimii Tanskassa ja Ruotsissa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus-, vahinko- ja henki- sekä vapaa ajan vakuutuksia niin yksityisille kuin myös yrityksille ja yhteisöille.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoi noin +11,0 prosenttia 4 858 miljoonaan NOK. H1/2017 tappiollinen tulos kääntyi Q3:lla voitolliseen suuntaan ja nyt alkuvuoden aikana tulosta on tehty noin 120 miljoonaa NOK (Q1-Q3/2016: 227 M NOK). Tuloksen laskua selittää alkuvuoden suurten vahinkotapahtumien määrä etenkin Tanskassa.

Baltics Insurance

Segmentti toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa tarjoten mm. ajoneuvo-, omaisuus- sekä vahinko- ja henkivakuutuksia. Vakuutustoiminta Baltiassa on vielä varsin kehittymätöntä, joten Gjensidige on hyvissä asemissa markkinoilla.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi 803 miljoonaan NOK (784 M NOK). Tulos ennen veroja oli edelleen tappiollinen ollen -26 miljoonaa NOK, mutta Q3:lla tehtiin jo positiivinen tulos. Yhtiö odottaa tilanteen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2018 aikana.

Pension

Segmentti tarjoaa erilaisia säästämisen ja eläketurvan tuotteita Norjassa.

Yleisesti segmentin kehitys on ollut viimeisen 4 vuoden aikana hyvää. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti 986 miljoonasta NOK (2013) 1 606 miljoonaan NOK (2016). Samoin tulos on kasvanut samassa ajassa 50 miljoonasta 125 miljoonaan NOK.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi selvästi 1 442 miljoonaan NOK viime vuoden 1091 miljoonasta NOK:sta. Tulos ennen veroja oli hieman laskussa ollen 76 miljoonaa NOK (89 M NOK).

Retail Banking

Segmentin pankki on puhdas internet-pankki, joka tarjoaa mm. asunto- ja autolainoja sekä päivittäisiä peruspankkipalveluja (luottokortit, talletukset sekä kulutusluotot) Norjassa.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +9,9 prosenttia 1 211 miljoonaan NOK. Tulos ennen veroja nousi +6,7 prosenttia 365 miljoonaan NOK. Tulosta paransi mm. korkomarginaalin nousu sekä hallinnoitavien varojen kasvu, joka kasvatti palkkiotuottojen määrää. Sijoitusten tuotot olivat hieman laskussa verrattuna viime vuoteen.

Sijoitusportfoliot

Gjensidige:llä on noin 53,5 miljardin NOK:n sijoitussalkku, jonka se on jakanut kahteen osaan: Match- ja Free-portfolioon.

Match-portfolio on sellainen, jonka on tarkoitus vastata kooltaan, duraatioltaan ja tuotoiltaan tulevien vuosien vakuutuskorvauksia. Porfolion koko oli Q3:n lopussa 34,6 Mrd NOK ja kaikki sen sijoitukset olivat korkomarkkinoilla. Portfolio tuotti +2,2 prosentin tuoton (+2,8 %) alkuvuoden 2017 aikana.

Free-portfolion tarkoituksena on tuottaa sopivaa markkinatuottoa huomioiden kuitenkin yhtiön vakavaraisuusvaateet yms. Portfolion koko oli Q3/2017 lopussa 18,9 Mrd NOK ja sen sijoituksista noin 49 prosenttia oli korkomarkkinoilla, noin 23 prosenttia osakkeissa, noin 18 prosenttia kiinteistöissä yms. kiinteässä omaisuudessa sekä noin 10 prosenttia muissa sijoituksissa. Portfolio tuotti +3,9 prosentin tuoton (+3,0 %) alkuvuoden 2017 aikana.

Gjensidigen ja Sammon markkinaosuusvertailu

Oheiseen taulukkoon on koottuna Gjensidigen ja Sammon tytär- ja omistusyhteisyritysten (If, Topdanmark, Nordea) markkinaosuudet (tilanne vuoden 2016 lopussa).

Markkinaosuudet Gjensidige Sampo
Private Insurance 24,5% 19,3% If
Commercial Insurance 27,7% 24,7% If
Nordic Insurance (DEN) 6,6% 17,2% Topdanmark
Nordic Insurance (SWE) 2,5% 18,3% If
Baltic Insurance 11,3% 12,9% If
Pension 9,2% 14,8% Nordea
Retail Banking

Tuloksen kehitys

Gjensidigen liikevaihto on kasvanut kautta linjan kaikissa segmenteissä. Muutoinkin liikevaihto on kasvanut hyvässä trendissä viimeisten vuosien aikana.

gjensidige-tuloslaskelma-q32017

Tulos on heilahdellut hieman enemmän noin 3,7 – 4,7 miljardin NOK:n välillä. Tässä liikevaihdon trendinomainen kasvu ei näy samalla tavalla. Tulokseen vaikuttaa osaltaan myös sijoitustoiminnan tuottojen heilahtelut.

Konsernin vakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli sekin hyvällä tasolla ollen alkuvuonna 2017 noin 83,6 prosenttia (koko vuosi 2016: 83,4 %). Kulusuhde on ollut alle 90 prosentin tason ainakin vuodesta 2012 alkaen.

Tilikaudella 2017 yhtiö odottaa markkinakilpailun jatkuvan kireänä Norjassa. Tästä johtuen Norjan lähitulevaisuuden kasvu jäänee alle 5 prosenttiin. Sen sijaan Baltian sekä Tanskan ja Ruotsin markkinoilla kasvulle on tilaa, sillä yhtiön laajentumisprosessi (liiketoimintamalli, käytännöt yms) ovat vielä rakennusvaiheessa. Alhainen korkotaso pitää korkosijoitusten tuotot alhaisina.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 28,5 – 29,5 miljardia ja nettotulos 4,2 – 4,4 miljardia NOK.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen määrän kasvu 26,2 miljardiin NOK, kun se vielä 4 vuotta sitten oli noin 10,1 miljardissa NOK. Muutoin tase on hyvässä kunnossa.

gjensidige-velkaisuus-q32017

Velkaisuuden nousu näkyy nettovelkaantumisasteen eli gearingin nousuna noin 85 prosenttiin, mitä voidaan pitää vielä ihan hyvänä tasona.

Gjensidigen vakavaraisuussuhde on hyvällä tasolla eli 145 prosentissa eli 45 prosenttia yli vakavaraisuusvaateen rajan. Yhtiö kiistelee Norjan rahoitusviranomaisten kanssa siitä, miten Solvency II sääntelyä pitäisi Norjassa soveltaa. Tähän on odotettavissa ratkaisu vielä vuoden 2017 aikana, joka osaltaan vaikuttaa vakavaraisuusvaateisiinkin.

Rahavirta

Vakuutus- ja rahoitusyhtiönä Gjensidigen sijoitukset ovat osa normaalia liiketoiminnan rahavirtaa. Muissa yhtiöissä ne olisivat rahoituksen rahavirroissa.

Gjensidigen kohdalla liiketoiminnan rahavirta oli -6 396 miljoonaa NOK negatiivinen vuonna 2015. Normaalisti tämä tarkoittaisi sitä, että liiketoiminta olisi pahasti vaikeuksissa. Tässä se tarkoittaa sitä, että yhtiö on tehnyt paljon sijoituksia.

Rahoitusalan rahavirtalaskelma vaatiikin lisää opiskelua ja tutkintaa ja siksi Gjensidigen rahavirtalaskelman tulkinta jää väliin.

Analyysin lopun taulukoissa on esitettynä Gjensidigen rahavirtalaskelma.

Osinko

Gjensidigen osinkostrategiana on maksaa osinkoa yli 70 prosenttia tuloksesta keskipitkällä aikavälillä. Yhtiö maksaa myös ylimääräistä osinkoa, jos siihen on mahdollisuuksia. Tilikaudella 2013 ja 2015 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 10,00 ja 6,00 NOK vastaavasti. Näitä ylimääräisiä osinkoja ei ole huomioitu oheisessa kuviossa.

gjensidige-osinko-q32017

Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 7,20 NOK, joka antaa tällä kurssitasolla (153,70 NOK) noin 4,7 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Gjensidigen osakkeen PE-luvut ovat 18,0x – 19,5 välillä, mitkä indikoisivat hieman koholla olevaa osakeen hintaa. Osake onkin noussut vuoden 2017 aikana noin +12 prosenttia.

gjensidige-roe-roi-q32017

Yhtiön tavoitteena on saada yli 15 prosentin oman pääoman tuotto (ROE). Tämä on ylittynyt viimeisten vuosien aikana mukavasti, sillä ROE on ollut noin 17,5 – 20,0 prosentissa. Velkaisuuden huomioiva ROI on laskussa. Tässä on kuitenkin hyvä huomata, että laskenta on tehty normaalista poiketen ”tulos ennen veroja” erään.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+758) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +758 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Tuloslaskelman liiketulos-rivi on korvattu ”Tulos ennen veroja” rivillä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (1.11.2017) 153,70 137,00 142,10 122,00 115,70 79,40 69,30 58,50
Lkm (000) 500 094 500 094 500 058 500 073 500 061 500 009 499 968 500 000
Markkina-arvo (Mrd) 76,86 68,51 71,06 61,01 57,86 39,70 34,65 29,25
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 7 350 21 640 28 950 27 687 25 629 25 575 23 423 22 574 21 757 21 539
Tulos en. veroja 1 315 4 586 5 900 6 140 5 050 5 400 4 574 5 634 3 647 3 254
Nettotulos 760 3 517 4 275 4 670 3 789 4 190 3 671 4 280 2 748 2 950
Marginaali 10,3% 16,3% 14,8% 16,9% 14,8% 16,4% 15,7% 19,0% 12,6% 13,7%
EPS 1,52 7,03 8,55 9,34 7,58 8,38 7,34 8,56 5,50 5,90
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 613 2 159 3 152 2 404 2 729 2 332 3 513 2 890
Liikearvo 3 422 3 140 3 225 2 819 2 562 2 268 2 375 2 581
Muut varat 140 189 130 628 122 887 108 759 103 655 89 607 82 604 78 636
Tase yhteensä 147 224 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492 84 107
Oma pääoma 23 459 22 306 23 306 21 657 26 288 25 618 23 229 23 138
Vähemmistö 20 20 24 0 0 0 0 0
Korolliset velat 26 241 22 735 19 755 12 275 10 119 5 405 5 333 5 410
Muut vastuut 97 504 90 866 86 179 80 050 72 539 63 184 59 930 55 559
Tase yhteensä 147 224 135 927 129 264 113 982 108 946 94 207 88 492 84 107
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 000 2 513 -6 396 3 428 -1 128 1 408 2 720 4 253
Investoinnit: Capex -300 -111 -22 -286 -25 -101 -57 -215
Vapaa rahavirta (FCF) 1 700 2 402 -6 418 3 142 -1 153 1 307 2 663 4 038
Investoinnit: Muut -500 -137 2 486 3 241 669 -134 407 -2 702
Investointien jälkeen 1 200 2 265 -3 932 6 383 -484 1 173 3 070 1 336
Rahoitus: Voitonjako -3 470 -6 156 -2 960 -8 355 -3 430 -2 277 -2 354 -1 678
Rahoitus: Muut 2 500 2 931 7 608 1 610 4 267 -62 -94 54
Rahavarojen muutos 230 -960 716 -362 353 -1 166 622 -288
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 7,20 6,80 6,40 5,90 6,80 6,85 4,55 4,70
Osinko (lisä) 6,00 10,00
Osinko yhteensä 7,20 6,80 12,40 5,90 16,80 6,85 4,55 4,70
Osinkotuotto 4,7% 5,0% 8,7% 4,8% 14,5% 8,6% 6,6% 8,0%
Osinko/nettotulos 84,2% 72,8% 163,7% 70,4% 228,8% 80,0% 82,8% 79,7%
Osinko/FCF 211,8% 141,6% -96,6% 93,9% -728,6% 262,1% 85,4% 58,2%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 19,5 18,2 20,8
PE (3v) 18,1 16,2 18,3 15,1 16,2 11,9 13,0
PE 18,0 14,7 18,8 14,6 15,8 9,3 12,6 9,9
Oma pääoma/osake 46,95 44,64 46,65 43,31 52,57 51,24 46,46 46,28
P/B 3,27 3,07 3,05 2,82 2,20 1,55 1,49 1,26
ROE 18,7% 20,5% 16,8% 17,5% 14,1% 17,5% 11,9% 13,1%
ROI 12,4% 13,9% 13,1% 15,4% 13,6% 18,9% 12,8% 11,7%
Omavaraisuusaste 15,9% 16,4% 18,0% 19,0% 24,1% 27,2% 26,2% 27,5%
Gearing 96,4% 92,2% 71,2% 45,6% 28,1% 12,0% 7,8% 10,9%
Yhdistetty kulusuhde 83,6% 83,4% 83,7% 86,0% 89,2% 85,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset