Corning Inc

Päivitetty 30.7.2020

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä.

Vuonna 1851 Amory Houghton perusti ”Bay State Glass Co” -nimisen yhtiön Somervilleen (Massachusetts, USA), josta myöhemmin tuli Corning Incorporated. Corning-nimi tulee yhtiön kotikaupungin nimestä Corning (New York), jonne se muutti vuonna 1868.

Corningin toimitusjohtajana toimii Wendell P. Weeks (s. 1959), joka aloitti tehtävässään vuonna 2005. Hänen ura Corningilla alkoi jo vuonna 1983.

Nykyään Corningin markkina-arvo on noin 27,8 miljardia dollaria ja sillä on noin 51 500 työntekijää maailmanlaajuisesti. Corningin patenttisalkku on yksi toiminnan tukijaloista. Vuonna 2018 Corning sai noin 1 950 patenttia ja kaiken kaikkiaan yhtiöllä on noin 11 600 voimassa olevaa patenttia.

Toimintaympäristö

Korkean teknologian yhtiönä Corning käy kovaa kilpailua uusien teknologisten ratkaisujen kehityksessä. LCD-näyttöjen lasien tulee olla entistä isompia ja ohuempia. Optisten kuitujen tiedonsiirron kapasiteetin tulee olla suurempaa ja kuitujen tulee sietää taivuttelua. Ympäristösäädökset tiukkenevat ympäri maailmaa, joten autojen moottorien katalysaattorien tulee olla tehokkaampia. Älypuhelinten ja tablettien näyttöjen ominaisuudet kehittyvät kovaa vauhtia, ja niiden pitää olla entistä kestävämpiä ja  ohuempia. Laitevalmistajat toivovat näyttöjen kehittyvän niin, että näytön voisi esimerkiksi taivuttaa rullalle.

Kaikki em. vaativat suuria investointeja tuotekehittelyyn, missä lopputuloksena pitäisi olla huippu-uuttuus, joka löisi kilpailijoiden vastaavanlaiset tuotteet. Riskinä tässä on se, että aina tuotekehitys ei onnistu, tuote myöhästyy markkinoilta, kilpailija tuo vastaavanlaisen tai jopa paremman tuotteen ennen yritystä taikka taloudellinen suhdanne sulattaa etulyöntiaseman, kun kuluttajat eivät esimerkiksi vaihdakaan uuteen kännykkään entiseen tahtiin. Uutuuksista saatava parempi hinta voi siten jäädä hyödyntämättä.

Yhtiön on myös panostettava tuotekehitykseen, sillä korkean teknologian yritys ei oikein voi jättää tuotekehitysinvestointeja tekemättä. Muutamassa vuodessa nykyiset tuotteet ovat jo vanhentuneita ja markkinat sulavat alta nopeasti. Corningin toimialalla suurimmalla yrityksellä on parhaimmat edellytykset panostaa tuotekehitykseen ja siten sillä on parhaimmat todennäköisyydet onnistua kehittämään kilpailijoita parempia tuotteita. Vaikka miljardi-investoinnit eivät ole mikään tae onnistumiselle, niin todennäköisyyksiä ne parantavat verrattuna esimerkiksi 300 miljoonan dollarin investointeihin nähden.

Muita riskejä

Corning myy ja valmistaa tuotteita ympäri maailmaa, joten yhtiö altistuu valuuttakurssiriskeille. Varsinkin sellaisissa tilanteissa, missä tuotantokustannukset ovat eri valuutassa kuin myyntituotot. Valuuttakurssiliikkeet dollaria vasten heiluttavat myös raportoituja tuloksia. Pitkässä juoksussa nämä heilahtelut suurelta osin kumoavat toisensa, mutta sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että jonain vuonna raportoitu tulos voi olla ennakoitua heikompi (tai parempi) juuri valuuttakurssimuutoksista johtuen.

Esimerkiksi Q1-Q3/2016 tulokseen sisältyi 2 295 miljoonan dollarin valuuttakurssitappiot, kun taas Q4/2016 tulokseen sisältyi 1 847 miljoonan dollarin valuuttakurssivoitot.

Corning käyttää tuotteissaan harvinaisia mineraaleja, joiden saatavuus sekä markkinahinnat voivat muuttua rajusti nopeastikin. Tämä osaltaan voi viivästyttää tai vaikeuttaa komponettien valmistusta ja siten aiheuttaa suuria tappioita Corningille.

Oheiseen taulukkoon on koottuna Corningin pääasiakkaiden tuomat liikevaihdot eri segmenteissä.

glw-customers-2018
Kuva: Corning vuoden 2018 vuosikertomus, sivu 11

Kuten taulukosta nähdään, niin Corningin asiakaskunta on hyvin keskittynyttä. Yhden asiakkaan menettäminen voi aiheuttaa suuria menetyksiä markkinaosuuksissa ja merkittäviä taloudellisia tappioita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus