Corning: Arvonmääritys

Päivitetty 3.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 3.11.2019: 29,57 USD

Laskennan parametrit

Corning on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Corning: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 175 928 247
EPS 1,301 1,028 0,274
Osinko 0,800 0,600 0,200
Oma pääoma 13 034
Oma pääoma/osake 14,434

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,90%   1,25% + 1,1*5,75% + 0,0%
Osakkeita 903 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 7,94%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,40%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 67,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,50%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,90 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

glw-kaanteinenarvonmaaritys-q32019.png

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 24,27 31,99 30,21 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
Nettotulos 3 695 1 258 1 066 1 175 1 268 1 369 1 478 1 595
Muutos % 176,0% -66,0% -15,3% 10,2% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%
EPS 3,23 1,23 1,13 1,30 1,40 1,52 1,64 1,77
PE 7,5 26,0 26,7 22,7 21,1 19,5 18,1 16,7
Osinko 0,540 0,620 0,720 0,800 0,878 0,948 1,023 1,105
Osinkotuotto 2,2% 1,9% 2,4% 2,7% 3,0% 3,2% 3,5% 3,7%
Oma pääoma 15,70 15,47 14,76 14,51 15,03 15,60 16,21 16,88
P/B 1,55 2,07 2,05 2,04 1,97 1,90 1,82 1,75
ROE 20,1% 7,5% 7,2% 8,9% 9,5% 9,9% 10,3% 10,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (29,58 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 175 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 1 268 ja 1 369 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus