Corning: Ennusteet

Päivitetty 30.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset (ebit). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

glw-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

HUOM! Corning päivitti Q3:n sekä vuoden 2019 näkymiään 16.9.2019. Tarkemmin muutoksista osoitteessa:
https://investor.corning.com/investor-relations/news-and-events/details/2019/Corning-Provides-Early-Update-on-Third-Quarter-Performance/default.aspx

Tämän sivun ennuste on tehty yhtiön aiemmin antamilla näkymäarvioilla.

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti:

 • Display Technologies:
  • Q3: myyntimäärät pysyy edellisvuoden tasolla ja myyntihinnat laskevat hieman verrattuna Q2:een
  • 2019: markkinoiden myyntimäärät nousevat +5 prosenttia, hinnat laskevat -5 prosenttia. Yhtiön myyntimäärät kasvavat nopeammin kuin markkinoiden.
 • Optical Communcations:
  • Q3: liikevaihto -3…-5 %,
  • 2019: liikevaihto +3…5 %
 • Environmental Technologies:
  • Q3: liikevaihto: +10…+13 %
  • 2019: liikevaihto + 10…+13 %
 • Speciality Materials:
  • Q3: liikevaihto +25 % Q2:sta ja +/- 0 % Q3/2018
  • 2019: liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta se on riippuvainen uusien tuotteiden julkaisuajankohdista yms.
 • Life Sciences:
  • Q3: liikevaihto +4 – 6 %
  • 2019: liikevaihto +4 – 6 %

Bruttomarginaalin yhtiö arvioi Q3:lla sekä H2:lla olevan 40,0 prosenttia tai hieman parempi.

Toiminnan kulut ovat Q3:llä noin 680 miljoonaa dollaria ja vuonna 2019 yhteensä noin 22,0 – 22,5 prosenttia myynnistä. Muut kulut ovat Q3:llä noin -75 miljoonaa ja vuonna 2019 noin -250 miljoonaa dollaria.

Veroaste on noin 20 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Corning:lla on 5 segmenttiä:

 • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
 • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
 • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
 • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
 • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Corning: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 3 300 878 840 802 780 3 168 853 815 768 732
Muutos (%) 4,2% 2,9% 3,1% 4,4% 6,6% 5,7% 14,5% 6,1% 2,7% -0,5%
Optical Communications 4 325 1 096 1 075 1 090 1 064 4 192 1 166 1 117 1 023 886
Muutos (%) 3,2% -6,0% -3,8% 6,5% 20,1% 18,3% 25,6% 21,8% 16,0% 8,3%
Speciality Materials 1 550 412 460 369 309 1 479 399 459 343 278
Muutos (%) 4,8% 3,3% 0,2% 7,6% 11,2% 5,4% 1,5% 23,1% 1,8% -7,3%
Environmental Materials 1 450 352 370 366 362 1 289 319 331 317 322
Muutos (%) 12,5% 10,3% 11,8% 15,5% 12,4% 16,5% 9,6% 19,5% 20,5% 17,1%
Muut 1 225 300 315 313 297 1 162 298 286 296 282
YHTEENSÄ 11 850 3 038 3 060 2 940 2 812 11 290 3 035 3 008 2 747 2 500
Muutos (%) 5,0% 0,1% 1,7% 7,0% 12,5% 11,6% 15,1% 15,4% 10,0% 5,3%

Olen Q3:n ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteissa käyttänyt yhtiön antamia arvioita, jotka on esitelty edellä.

Konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 11,5 – 12,0 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 000 656 550 374 420 1 575 464 522 395 194
Marginaali 16,9% 21,6% 18,0% 12,7% 14,9% 14,0% 15,3% 17,4% 14,4% 7,8%
Rahoituskulut (netto) -190 -46 -50 -49 -45 -153 -42 -38 -34 -39
Johdannaiskulut 200 98 25 -107 184 -93 -159 230 458 -622
Muut kulut -250 -189 -75 -2 16 174 83 44 45 2
Tulos ennen veroja 1 760 519 450 216 575 1 503 346 758 864 -465
Verot -390 -100 -90 -124 -76 -437 -54 -133 -126 -124
Nettotulos 1 370 419 360 92 499 1 066 292 625 738 -589

Yhtiö arvioi, että Q3:llä bruttomarginaali olisi noin 40,0 prosenttia tai hieman tätä parempi. Tämän lisäksi toiminnan kulut olisivat -680 miljoonaa dollaria. Edellä arvioin, että Q3:n liikevaihto olisi 3 060 miljoonaa dollaria. Tästä saadaan laskettua bruttomarginaali, joka olisi noin 1 225 miljoonaa dollaria, josta toiminnan kulujen vähennyksen jälkeen saadaan 545 miljoonaa dollaria. Pyöristin tämän 550 miljoonan dollarin Q3:n liiketulosennusteeksi.

Vastaavasti koko vuoden liikevaihtoennusteeni oli 11 850 miljoonaa dollaria. Bruttomarginaali on yhtiön arvion mukaan noin 40 prosenttia koko vuodelle ja kun tästä vähennetään kulut (22,5 %) jälkeen jää noin 17,5 prosenttia. Tätä käyttäen saadaan koko vuoden 2019 liiketulokseksi noin 2,08 miljardia dollaria, jonka pyöristin tasaan 2,0 miljardiin dollariin.

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -190 miljoonaa ja johdannaiskulujen +200 miljoonaa dollaria. Muiden kulujen yhtiö arvioi olevan noin -250 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroa, joka oli myös yhtiön antama arvio.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,25 – 1,50 miljardia dollaria, sillä oletuksella, että johdannaiskulut ovat ennusteenmukaisella tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Teknologia- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Corningin kysyntään? Entä tuleeko joillekin Corningin käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Corningin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Tein liikevaihtoennusteet siitä lähtökohdasta, että hyvä kysyntä jatkuu vielä tulevina vuosina. Ehkä vauhti hieman hiipuu aiemmista vuosista, joten käytin +2,5…+3,0 prosentin kasvulukua. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 17,5 – 18,0 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -200 – 225 miljoonaa dollaria. Kuten edellä jo totesin, niin johdannaiskulujen arviointi on arpapeliä, joka voi kääntää nettotuloksen isostikin. Yhdessä muiden kulujen (tai tuottojen) kanssa arvioin, että kulut olisivat nollilla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 12 500 12 200 3 150 3 150 3 000 2 900
Muutos (%) 2,5% 3,0% 3,7% 2,9% 2,0% 3,1%
Liiketulos 2 250 2 150 675 575 450 450
Muutos (%) 4,7% 7,5% 2,9% 4,5% 20,3% 7,1%
Marginaali 18,0% 17,6% 21,4% 18,3% 15,0% 15,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 250 2 150 675 575 450 450
Rahoituskulut (netto) -225 -200 -50 -50 -50 -50
Johdannais+muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 2 025 1 950 625 525 400 400
Verot -400 -390 -125 -105 -80 -80
Nettotulos 1 625 1 560 500 420 320 320

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset