Corning: Ennusteet

Päivitetty 3.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset (ebit). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

glw-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti:

 • Display Technologies:
  • 2019: markkinoiden myyntimäärät nousevat hieman ja hinnat laskevat 2 – 4 prosenttia. Yhtiön myyntimäärät kasvavat nopeammin kuin markkinoiden.
 • Optical Communcations:
  • 2019: liikevaihto laskee 3…5 % ja Q4:n liikevaihdon odotetaan laskevan noin 25%
 • Environmental Technologies:
  • 2019: liikevaihto kasvaa 13…15 %
 • Speciality Materials:
  • 2019: liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta se on riippuvainen uusien tuotteiden julkaisuajankohdista yms.
 • Life Sciences:
  • 2019: liikevaihto +4 – 6 %

Bruttomarginaalin yhtiö H2:lla olevan noin 39 prosenttia.

Toiminnan kulut ovat Q4:llä noin 640 miljoonaa dollaria ja vuonna 2019 yhteensä noin 22,0 – 22,5 prosenttia myynnistä. Muut kulut ovat Q4:llä noin -75 miljoonaa ja vuonna 2019 noin -260 miljoonaa dollaria.

Veroaste on noin 20 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Corning:lla on 5 segmenttiä:

 • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
 • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
 • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
 • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
 • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Corning: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 3 150 788 780 802 780 3 168 853 815 768 732
Muutos (%) -0,6% -7,6% -4,3% 4,4% 6,6% 5,7% 14,5% 6,1% 2,7% -0,5%
Optical Communications 4 025 863 1 008 1 090 1 064 4 192 1 166 1 117 1 023 886
Muutos (%) -4,0% -26,0% -9,8% 6,5% 20,1% 18,3% 25,6% 21,8% 16,0% 8,3%
Speciality Materials 1 540 399 463 369 309 1 479 399 459 343 278
Muutos (%) 4,1% 0,0% 0,9% 7,6% 11,2% 5,4% 1,5% 23,1% 1,8% -7,3%
Environmental Materials 1 475 367 380 366 362 1 289 319 331 317 322
Muutos (%) 14,4% 15,0% 14,8% 15,5% 12,4% 16,5% 9,6% 19,5% 20,5% 17,1%
Muut 1 210 297 303 313 297 1 162 298 286 296 282
YHTEENSÄ 11 400 2 714 2 934 2 940 2 812 11 290 3 035 3 008 2 747 2 500
Muutos (%) 1,0% -10,6% -2,5% 7,0% 12,5% 11,6% 15,1% 15,4% 10,0% 5,3%

Olen Q4:n ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteissa käyttänyt yhtiön antamia arvioita, jotka on esitelty edellä.

Konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 11,2 – 11,6 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 1 535 376 365 374 420 1 575 464 522 395 194
Marginaali 13,5% 13,9% 12,4% 12,7% 14,9% 14,0% 15,3% 17,4% 14,4% 7,8%
Rahoituskulut (netto) -200 -55 -51 -49 -45 -153 -42 -38 -34 -39
Johdannaiskulut 225 62 86 -107 184 -93 -159 230 458 -622
Muut kulut -50 -72 8 -2 16 174 83 44 45 2
Tulos ennen veroja 1 510 311 408 216 575 1 503 346 758 864 -465
Verot -335 -64 -71 -124 -76 -437 -54 -133 -126 -124
Nettotulos 1 175 247 337 92 499 1 066 292 625 738 -589

Yhtiö arvioi, että H2:lla bruttomarginaali olisi noin 39 prosenttia. Tämän lisäksi toiminnan kulut olisivat 640 miljoonaa dollaria. Käytin Q4:n laskelmissa marginaalina 38 prosenttia ja toiminnan kuluina 650 miljoonaa dollaria

Edellä arvioin, että Q4:n liikevaihto olisi noin 2 710 miljoonaa dollaria. Tästä saadaan laskettua bruttomarginaali, joka olisi noin 1 055 miljoonaa dollaria, josta toiminnan kulujen vähennyksen ja sopivan pyöristyksen jälkeen saadaan 376 miljoonaa dollaria. Näin vuoden 2019 liiketulosennusteeksi tulisi noin 1,5 – 1,6 miljardia dollaria.

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 200 miljoonaa ja johdannaistuottojen 225 miljoonaa dollaria. Muiden kulujen yhtiö arvioi olevan noin 50 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroa, joka oli myös yhtiön antama arvio.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,00 – 1,25 miljardia dollaria, sillä oletuksella, että johdannaiskulut ovat ennusteenmukaisella tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Teknologia- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Corningin kysyntään? Entä tuleeko joillekin Corningin käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Corningin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Yhtiön markkinatilanne muuttui Q3/2019 aikana nopeasti negatiiviseksi ja eikä yhtiön Q4:n ennusteet lupaa juurikaan parempaa. Tein tilikauden 2020 ennusteen siitä ajatuksesta, että käänne huonompaan painaa liikevaihtoa (-5,7 %) ja erityisesti liiketulosta (-8,8 %). Liiketulosmarginaali laskisi 13 prosenttiin, mikä olisi heikoin sitten finanssikriisin. Q1-Q3/2019 aikana marginaali on ollut 13,3 prosentissa, joten siinä mielessä tämä taso voisi olla ihan realistinen.

Arvioin tilanteen kohentuvan vuonna 2021 niin, että liikevaihto ja liiketulos kasvaisi heikosta vertailukaudesta. Mikäli maailmantalouden tilanne heikkenee edelleen, niin silloin ennuste on turhan ruusuinen.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 220 – 230 miljoonaa dollaria. Kuten edellä jo totesin, niin johdannaiskulujen arviointi on arpapeliä, joka voi kääntää nettotuloksen isostikin. Yhdessä muiden kulujen (tai tuottojen) kanssa arvioin, että kulut olisivat hieman positiiviset.

Veroasteena käytin vuoden 2019 tapaan 20 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 11 000 10 750 2 650 2 800 2 750 2 550
Muutos (%) 2,3% -5,7% -2,4% -4,6% -6,5% -9,3%
Liiketulos 1 475 1 400 350 350 350 350
Muutos (%) 5,4% -8,8% -6,9% -4,1% -6,4% -16,7%
Marginaali 13,4% 13,0% 13,2% 12,5% 12,7% 13,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus