Corning: Ennusteet

Päivitetty 19.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

glw-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti (arviot on tehty ennen koronaviruspandemiaa):

 • Display Technologies:
  • 2020: markkinoiden sekä yhtiön myyntimäärät nousevat hieman ja hinnat laskevat 4 – 6 %.
 • Optical Communcations:
  • 2020: liikevaihto laskee 5…10 % ja Q1:n liikevaihdon odotetaan laskevan noin 25%
 • Environmental Technologies:
  • 2020: liikevaihto kasvaa 4 – 6 %
 • Speciality Materials:
  • 2020: liikevaihto kasvaa 7 – 9 %
 • Life Sciences:
  • 2020: liikevaihto +4 – 6 %

Bruttomarginaali on Q1:llä 35,5 – 36,0 prosenttia ja se kasvaa asteittain vuoden edetessä.

Toiminnan kulut ovat Q1:llä noin 630 miljoonaa dollaria ja vuonna 2020 yhteensä noin 22,5 prosenttia myynnistä. Muut kulut ovat Q4:llä noin -70 miljoonaa ja vuonna 2020 noin -275 miljoonaa dollaria.

Veroaste on noin 20 – 21 prosenttia.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Corning:lla on 5 segmenttiä:

 • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
 • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
 • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
 • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
 • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Corning: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Yhtiö arvioi, että bruttomarginaali olisi Q1:llä noin 35,5 – 36,0 prosenttia ja se nousisi asteittain vuoden edetessä. Arvioin koko vuoden bruttomarginaalin nousevan 36 prosenttiin. Tämän lisäksi toiminnan kulut olisivat noin 22,5 prosenttia liikevaihdosta. Kuten todettua, niin nämä arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

glw-q42019-guidance
Kuva Q4/2019 tulosesitys, https://s22.q4cdn.com/662497847/files/doc_financials/2019/q4/2020-01-29-Q4-2019-Earnings-FINAL-with-appendix.pdf

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus