Corning: Ennusteet

Päivitetty 29.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset (ebit). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

glw-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti:

 • Display Technologies:
  • Q1: myyntimäärät laskee -5 prosenttia ja myyntihinnat laskevat hieman verrattuna Q4:een, mutta lasku on vähäisempää kuin vuosi sitten
  • 2019: markkinoiden myyntimäärät nousevat +5 prosenttia, hinnat laskevat -5 prosenttia. Yhtiön myyntimäärät kasvavat nopeammin kuin markkinoiden.
 • Optical Communcations:
  • Q1: liikevaihto +20 – 23 %,
  • 2019: liikevaihto +10 – 13 %
 • Environmental Technologies:
  • Q1: liikevaihto: +5 %
  • 2019: liikevaihto +7 – 10 %
 • Speciality Materials:
  • Q1: liikevaihto +5 – 8 %
  • 2019: liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta se on riippuvainen uusien tuotteiden julkaisuajankohdista yms.
 • Life Sciences:
  • Q1: liikevaihto +3 – 5 %
  • 2019: liikevaihto +3 – 5 %

Bruttomarginaalin yhtiö arvioi Q1:llä olevan 40,2 prosenttia tai hieman parempi ja vuonna 2019 yli 41,3 prosenttia, jolla tasolla se oli vuonna 2018.

Toiminnan kulut ovat Q1:llä noin 650 miljoonaa dollaria ja vuonna 2019 yhteensä noin 22 – 22,5 prosenttia myynnistä. Muut kulut ovat Q1:llä noin 50-60 miljoonaa ja vuonna 2019 noin 250 miljoonaa dollaria.

Veroaste on noin 21 – 22 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Corning:lla on 5 segmenttiä:

 • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
 • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
 • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
 • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
 • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty Corning: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 3 250 875 825 775 775 3 168 853 815 768 732
Muutos (%) 2,6% 2,6% 1,2% 0,9% 5,9% 5,7% 14,5% 6,1% 2,7% -0,5%
Optical Communications 4 650 1 250 1 200 1 125 1 075 4 192 1 166 1 117 1 023 886
Muutos (%) 10,9% 7,2% 7,4% 10,0% 21,3% 18,3% 25,6% 21,8% 16,0% 8,3%
Speciality Materials 1 500 410 440 350 300 1 479 399 459 343 278
Muutos (%) 1,4% 2,8% -4,1% 2,0% 7,9% 5,4% 1,5% 23,1% 1,8% -7,3%
Environmental Materials 1 400 360 360 340 340 1 289 319 331 317 322
Muutos (%) 8,6% 12,9% 8,8% 7,3% 5,6% 16,5% 9,6% 19,5% 20,5% 17,1%
Muut 1 200 300 300 300 300 1 162 298 286 296 282
YHTEENSÄ 12 000 3 195 3 125 2 890 2 790 11 290 3 035 3 008 2 747 2 500
Muutos (%) 6,3% 5,3% 3,9% 5,2% 11,6% 11,6% 15,1% 15,4% 10,0% 5,3%

Olen Q1 ja vuoden 2019 liikevaihtoennusteissa käyttänyt yhtiön antamia arvioita, jotka on esitelty edellä.

Konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 11,8 – 12,2 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 350 650 650 600 450 1 575 464 522 395 194
Marginaali 19,6% 20,3% 20,8% 20,8% 16,1% 14,0% 15,3% 17,4% 14,4% 7,8%
Rahoituskulut (netto) -180 -45 -45 -45 -45 -153 -42 -38 -34 -39
Johdannaiskulut -200 -50 -50 -50 -50 -93 -159 230 458 -622
Muut kulut -250 -65 -65 -65 -55 174 83 44 45 2
Tulos ennen veroja 1 720 490 490 440 300 1 503 346 758 864 -465
Verot -370 -105 -105 -95 -65 -437 -54 -133 -126 -124
Nettotulos 1 350 385 385 345 235 1 066 292 625 738 -589

Yhtiö arvioi, että Q1:llä bruttomarginaali olisi noin 40,2 prosenttia. Tämän lisäksi toiminnan kulut olisivat -650 miljoonaa dollaria. Edellä arvioin, että Q1:n liikevaihto olisi 2 790 miljoonaa dollaria. Tästä saadaan laskettua bruttomarginaali, joka olisi noin 1 120 miljoonaa dollaria, josta toiminnan kulujen vähennyksen jälkeen saadaan 470 miljoonaa dollaria. Pyöristin tämän 450 miljoonan dollarin Q1:n liiketulosennusteeksi.

Vastaavasti koko vuoden liikevaihtoennusteeni oli 12 000 miljoonaa dollaria. Bruttomarginaali on yli 41,3 prosenttia, josta toiminnan kulujen (22,5 %) jälkeen jää noin 19 – 19,5 prosenttia eli 2,3 – 2,35 miljardia dollaria. Pyöristin tämän 2 350 miljoonan dollarin liiketulosennusteeksi.

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -180 miljoonaa ja johdannaiskulujen -200 miljoonaa dollaria. Muiden kulujen yhtiö arvioi olevan noin -250 miljoonaa dollaria.

Veroja laskiessa käytin noin 21 – 22 prosentin veroa, joka oli myös yhtiön antama arvio.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 1,25 – 1,40 miljardia dollaria, sillä oletuksella, että johdannaiskulut ovat ennusteenmukaisella tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Teknologia- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Corningin kysyntään? Entä tuleeko joillekin Corningin käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on Corningin hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Tein liikevaihtoennusteet siitä lähtökohdasta, että hyvä kysyntä jatkuu vielä tulevina vuosina. Ehkä vauhti hieman hiipuu aiemmista vuosista, joten käytin +3,5…+4,5 prosentin kasvulukua. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 19,6 prosenttiin kustannussäästöohjelmien seurauksena.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -200 – 225 miljoonaa dollaria. Kuten edellä jo totesin, niin johdannaiskulujen arviointi on arpapeliä, joka voi kääntää nettotuloksen isostikin. Yhdessä muiden kulujen (tai tuottojen) kanssa arvioin, että kulut olisivat noin -200 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 13 000 12 450 3 300 3 250 3 000 2 900
Muutos (%) 4,4% 3,8% 3,3% 4,0% 3,8% 3,9%
Liiketulos 2 550 2 450 675 675 625 475
Muutos (%) 4,1% 4,3% 3,8% 3,8% 4,2% 5,6%
Marginaali 19,6% 19,7% 20,5% 20,8% 20,8% 16,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 550 2 450 675 675 625 475
Rahoituskulut (netto) -225 -200 -50 -50 -50 -50
Johdannais+muut kulut -200 -200 -50 -50 -50 -50
Tulos ennen veroja 2 125 2 050 575 575 525 375
Verot -465 -450 -125 -125 -115 -85
Nettotulos 1 660 1 600 450 450 410 290

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

glw-kvartaalituloslaskelma-q42018