Corning: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 19.3.2020

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista sekä osinkosivulta https://investor.corning.com/investor-relations/stock-information/dividends/default.aspx

glw-osinkohistoria-q42019b

Q2:n osinko julkistetaan toukokuun alussa (1. – 6. päivä) ja arvioin sen pysyvän 0,22 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon toinen maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Kuten kaaviosta nähdään, niin Corningin osingonmaksu katkesi useaksi vuodeksi. Osinko on ollut nousussa vuodesta 2011 alkaen. Tästä samasta vuodesta alkaen osakemääräkin on laskenut nopeaa vauhtia yhtiön ostaessa omia osakkeitaan. Nykyinen osakemäärä on noin 56 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 2011.

Osingoissa ei ole huomioitu tätä osakemäärän laskua. Oheisessa kuvaajassa on esitetty osakemäärän (keskimääräinen laimennettu määrä, miljoonaa kappaletta) kehitys.

glw-osakehistoria-q42019

Huomioita taulukoista:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla 12 – 18 kuukaudelle.
  • Osingot on merkitty kvartaalille sen irtoamishetken perusteella.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa vuosiosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (USD) Muutos Q1 Q2 Q3 Q4
2021e
2020e 0,880 10,0% 0,220 0,220 0,220 0,220
2019 0,800 11,1% 0,200 0,200 0,200 0,200
2018 0,720 16,1% 0,180 0,180 0,180 0,180
2017 0,620 14,8% 0,155 0,155 0,155 0,155
2016 0,540 12,5% 0,135 0,135 0,135 0,135
2015 0,480 20,0% 0,120 0,120 0,120 0,120
2014 0,400 2,6% 0,100 0,100 0,100 0,100
2013 0,390 23,8% 0,090 0,100 0,100 0,100
2012 0,315 40,0% 0,075 0,075 0,075 0,090
2011 0,225 12,5% 0,050 0,050 0,050 0,075
2010 0,200 0,0% 0,050 0,050 0,050 0,050
2009 0,200 0,0% 0,050 0,050 0,050 0,050
2008 0,200 100,0% 0,050 0,050 0,050 0,050
2007 0,100 0,050 0,050
2006 0,000
2005 0,000
2004 0,000
2003 0,000
2002 0,000 -100,0%
2001 0,120 -50,0% 0,060 0,060
2000 0,240 0,060 0,060 0,060 0,060

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus