Corning sijoituskohteena

Päivitetty 5.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (5.2.2018)31,28 USDMarkkina-arvo30,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,70 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2018e10 700 M USD (+5,8 %)Nettotulos 2018e1 350 M USD (+3,6 %)
PE22,9ROE8,4 %

Yhdysvaltalainen Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

CORNING INC5.2.2018 | 31,28 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Viime kuukausien kurssinousun johdosta osinkotuotto on laskenut 2,2 prosenttiin, joten ehkä siinä mielessä osakkeen arvostus on noussut jo korkeahkoksi. Toisaalta 3 ja 7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat noin 15,0x tasolla, joten siinä mielessä osake ei ole aivan hirvittävän kallis.

Tilikausi 2017

Corning:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 10 116 M USD (9 390 M USD / +7,7 %)
 • liiketulos (ebit): 1 630 M USD (1 391 M USD / +17,2 %)
 • nettotulos (raportoitu): -497 M USD (3 695 M USD / – %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 303 M USD (3 695 M USD / -65 %)

Corning:n vuoden 2017 liikevaihto nousi noin +8 prosenttia, missä etenkin Optical Communications (+18 %) ja Speciality Materials (+25 %) segmenttien myynti oli vahvaa. Näihin vaikuttivat yrityshankinnat, kuituasennusten kasvuUSA:ssa sekä Gorilla-lasin lisääntyneet toimitukset puhelinvalmistajien uusien mallien julkistusten vetäminä.

Autoteollisuuden vahva veto näkyy myös Corning:n Envornmental Technologies -segmentin liikevaihdon kasvuna Q4/2017 (+19 %). Sen sijaan LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi -7,4 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku.

Corning:n kohdalla liiketulos on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos kasvoi +17 prosenttia, mutta viime vuoteen sisältyi 77 miljoonaa dollaria kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Tämä huomioidenkin liiketulos kasvoi noin +11 prosenttia.

Tilikauden 2017 raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä kuluja noin -1,8 miljardia dollaria. Ilman tätä tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen. Tämä on kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin vuoden 2016 tulos. Se taas sisältää +2,7 miljardia dollaria kertaluontoisia myyntivoittoja sekä ison läjän verohyötyjä. Eli siinä mielessä vuoden 2017 tulos oli parempi kuin edellisvuoden… Mutta, kuten edellä todettiin, niin liiketulos antaa paremman kuvan Corning:n tuloksentekokyvystä.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti vuoden 2017 aikana omia osakkeitaan noin 2,5 miljardilla dollarilla (2016: 4,2 Mrd USD).

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi vuoden 2018 lukuja seuraavasti

 • liikevaihto: +7 % (2017: 10,1 Mrd USD)
 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut noin 1,5 Mrd USD ja t&k-kulut noin 0,9 Mrd USD
 • veroaste: noin 20 – 22 %
 • capex: hieman yli 2,0 Mrd USD

Näiden arvioiden avulla saadaan liikevaihtoennusteeksi noin 10,7 – 10,8 miljardia dollaria, josta bruttokatteeksi jää noin 4,3 – 4,4 miljardia dollaria. Kun tästä vähennetään myynnin ja t&k-kulut sekä poistot (0,1 Mrd USD), niin päädytään noin 1,75 – 1,9 miljardin dollarin liikevoittoarvioon.

Tulokseen ennen veroja on useampana vuotena sisältynyt kaikenlaisia kertaluontoisia eriä. Mutta jos arvioidaan, että nämä vetäisivät tuloksen ennen veroja noin 1,6 miljardiin dollariin ja jos tästä otetaan verot (20 %) pois niin päädytään noin 1,3 – 1,4 miljardin dollarin nettotulosarvioon. Arviossa on pyöristelty lukuja alaspäin, joten optimistisesti laskettuna tuo arvio olisi sitten hieman korkeampi.

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon lähiaikoina, joka määrittää seuraavan 12 kk:n osingon tason. Ennusteena on 0,170 – 0,175 dollarin kvartaaliosinko (ed. 0,155 USD).

Segmentit

Corning:lla on 5 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 3 100 2 997 3 238 3 086 3 851
Optical Communications 3 800 3 545 3 008 2 980 2 652
Environmental Technologies 1 200 1 106 1 032 1 053 1 092
Speciality Materials 1 500 1 403 1 124 1 107 1 205
Life Sciences 920 879 839 821 862
Muut 180 186 149 64 53
YHTEENSÄ 10 700 10 116 9 390 9 111 9 715
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 800 831 935 1 095 1 369
Optical Communications 400 341 245 237 194
Environmental Technologies 125 127 133 161 178
Speciality Materials 300 249 174 167 138
Life Sciences 75 64 58 61 67
Muut 25 18 -154 -202 -198
YHTEENSÄ 1 725 1 630 1 391 1 519 1 748

Display Technologies

Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.

Segmentti on Corning:n tukiranka, jonka liikevoittomarginaali pitää yhtiön koko tulosta varsin hyvällä tasolla. Näyttöpaneelien markkinahinta on jo useamman vuoden ajan olleet paineessa ja hinnat laskussa. Tämä selittää myös sen, miksi LCD-televisioiden tuumakoot tuntuvat aina vain kasvavan ja hinnat laskevan.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 3,0 miljardia dollaria ja tulos 831 miljoonaa dollaria. Molemmissa luvuissa laskua, missä näyttöpaneelien hintojen lasku tuntui.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 näyttöpaneelien hintojen laskevat edelleen noin -5 prosenttia, mutta toisaalta kysynnän arvioidaan nousevan noin parisen prosenttia. Näin voidaan arvioida, että sekä liikevaihto että tulos laskevat hieman vuodesta 2017.

Optical Communications

Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.

Segmentin liikevaihto on kasvanut jokaisena vuonna viimeisen neljän vuoden aikana. Segmentti on pystynyt pitämään myös kannattavuutensa tasaisesti noin 8 prosentin tuntumassa.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi +18 prosenttia, missä USA:n kuituasennusten vahva kehitys näkyy. Myös liiketulos nousi huimat +39 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 myynti kasvaa +10 prosenttia, missä ei ole huomioitu hankitun 3M Communications Markets -yhtiön tuomaa lisää. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella puoliskolla, joten tämän vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2019.

Muut segmentit

Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja. Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi. Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Kolmen muun segmentin yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut varsin tasaisesti noin 3,0 miljardissa dollarissa. Vastaavasti liikevoitto on ollut noin 380 miljoonaa dollaria.

Speciality Materials:n Gorilla-lasin toimitukset olivat vahvassa kasvussa vuonna 2017, joten tämän segmentin liikevaihto (+25 %) ja liiketulos (+43 %) kasvoivat selvästi.

Näiden kolmen segmentin tilikauden 2017 liikevaihto nousi 3,4 miljardiin ja liiketulos 440 miljoonaan dollariin.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 myynti kasvaa noin +5 prosentin luokkaa, joten liikevaihtoennusteena on 3,6 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Corningin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +7,7 prosenttia 10,1 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q42017

Corning:n tilikauden 2017 raportoitu nettotulos oli -497 miljoonaa dollaria tappiollinen, mutta tämä sisälsi noin -1,8 miljardia dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä eriä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen.

Yleisestikin ottaen Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa erilaisten kertaluontoisten erien (valuuttakurssien laskennalliset muutokset yms) vaikutukset. Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoitto kasvoi +17 prosenttia 1,6 miljardiin dollariin (2016: 1,4 Mrd USD).

Yhtiö arvioi vuoden 2018 lukuja seuraavasti

 • liikevaihto: +7 % (2017: 10,1 Mrd USD)
 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut noin 1,5 Mrd USD ja t&k-kulut noin 0,9 Mrd USD
 • veroaste: noin 20 – 22 %
 • capex: hieman yli 2,0 Mrd USD

Kuten edellä jo laskettiin, niin karkeiksi tilikauden 2018 ennusteiksi saadaan

 • liikevaihto: 10,7 – 10,8 Mrd USD
 • liikevoitto: 1,7 – 1,9 Mrd USD
 • nettotulos: 1,35 – 1,5 Mrd USD

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Yhtiöllä on kassassa noin 5,0 miljardia dollaria (taseen oikaisujen jälkeen), jolla se voisi maksaa lähes yhdellä kertaa kaikki korolliset velkansa (5,1 Mrd USD). Yhtiö maksaa tilikaudella 2018 noin 690 miljoonaa dollaria osinkoja, joten kassa riittäisi osinkojen maksuun moninkertaisesti.

Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,7 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia.

glw-velkaisuus-q42017

Yhtiön alhainen velan määrä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut jo pitkään noin 55 – 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing arvo on ollut negatiivinen sekin myös jo pitkään. Alle 100 prosentin gearing-arvoa voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina laskussa.

glw-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat asettuneet noin 1,0 – 1,2 miljardiin dollariin. Vuosina 2012 ja 2013 ne olivat hetkellisesti reilusti suuremmat, mutta muutoin ne ovat olleet varsin tasaisesti em. vaihteluvälillä. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat noin 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta (ebit).

Vuonna 2017 capex-investoinnit nousivat 1,8 miljardiin dollariin ja yhtiö arvioi, että vuonna 2018 ne ovat hieman yli 2,0 miljardia dollaria. Näin liiketoiminnan rahavirran kehittymistä on hyvä seurata erityisen tarkalla silmällä.

glw-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä parin vuoden ajan. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 35 – 45 prosentissa viimeisten vuosien ajan, joten siinä mielessä osingon nostoon ja ylläpitoon on tilaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä omia osakkeita ostetaan isoja määriä ja osinkoa nostetaan vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko-q42017

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Vuoden 2017 aikana osakkeiden ostoon käytettiin noin 2,5 miljardia dollaria. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 863 miljoonaa (ei sisällä laimentavia optioita yms.) eli määrä on vähentynyt yli 35 prosenttia.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 0,70 dollaria, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 31,28 USD).

02/2018: 0,175 usd (e)
05/2018: 0,175 usd (e)
08/2018: 0,175 usd (e)
11/2018: 0,175 usd (e)

Arvostus

Kuten jo edellä todettiin, niin Corning:n nettotulokseen vaikuttaa suuresti laskennallisten valuuttakurssimuutosten vaikutus. Näin yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaa katsoa PE3- tai PE7- lukuja, jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 23x tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla (vero-oikaistu) lasketut PE3 ja PE7 ovat noin 14,6x ja 15,7x, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi varsin kohdallaan.

glw-roe-roi-q42017

Pääoman tuotto ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 10 %), mutta tässä on huomioitava jo aiemmin mainitsemani yhtiön vahva tase ja oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa. Vuoden 2017 negatiivista ROE-lukemaa selittää nettotulokseen sisältyvä -1,8 miljardin dollarin kertaluontoinen veroerä. Ilman tätä ROE olisi ollut 7,7 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 350) sekä osingonmaksuilla (-692). Oikaisu on yhteensä +658 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (5.2.2018) 31,28 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98
Lkm (000) 989 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000
Markkina-arvo (Mrd) 30,94 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 550 10 700 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890
Liikevoitto 425 1 725 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712
Nettotulos 310 1 350 -497 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817
Marginaali 12,2% 12,6% -4,9% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7%
EPS 0,31 0,00 1,37 -0,49 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 975 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661
Liikearvo 1 694 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926
Muut varat 21 468 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261
Tase yhteensä 28 137 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
Oma pääoma 16 382 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078
Vähemmistö 72 72 67 75 73 49 47 51
Korolliset velat 5 128 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391
Muut vastuut 6 555 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328
Tase yhteensä 28 137 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206 3 189
Investoinnit: Capex -2 000 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801 -2 432
Vapaa rahavirta (FCF) 500 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405 757
Investoinnit: Muut 0 94 4 792 565 114 15 -827 376
Investointien jälkeen 500 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578 1 133
Rahoitus: Voitonjako -2 500 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154 -1 044
Rahoitus: Muut 2 000 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039 64
Rahavarojen muutos 0 -1 326 877 -479 1 161 -280 463 153
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,70 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,70 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinkotuotto 2,2% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8%
Osinko/nettotulos 51,3% -127,4% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9%
Osinko/FCF 138,5% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3% 48,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 18,1 17,0 11,1 10,9 11,6
PE (3v) 20,4 21,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1 7,4
PE 22,9 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3
Oma pääoma/osake 16,64 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35
P/B 1,88 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97
ROE 8,4% -2,9% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9%
ROI 8,1% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6%
Omavaraisuusaste 58,5% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9%
Gearing 0,9% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset