Corning sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CORNING Ennuste
Osake (3.5.2019) 31,80 Osinko 12 kk 0,820
Markkina-arvo (Mrd) 28,9 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 12 125 (+7,4%) Osinko/EPS 36% 4v ka
Nettotulos (M) 1 600 (+50,1%) Osinko/FCF 84% 4v ka
EPS 1,76 Omav.aste 49%
PE 18,0 Gearing 40%
EV/EBIT 15,4 ROE 12%
PB 2,22 ROI 11%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC3.5.2019 | 31,80 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen laskutrendi sekä PE-lukujen jääminen pisterajoista. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Voidaan jopa arvioida, että arvoluvun pisteitä lähti 5 kappaletta em. nettotuloksen heilahtelujen johdosta. 2 pistettä tuloskasvusta, 2 pistettä PE-luvuista ja 1 piste ROE:sta.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka. Tämä vuosi on siis tämän pääomaohjelman viimeinen vuosi.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,82 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake 31,80 USD).

Tilikausi 2019

Corning:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 2 812 2 500 12%
Liiketulos (ebit) 420 194 116%
Nettotulos 499 -589
EPS (USD) 0,55 -0,72

Liikevaihto kasvoi +12 prosenttia ja kasvu oli vahvaa oikeastaan kaikissa segmenteissä (+5…+20 %).

Display Technologies -segmentin myynnin kasvu jatkui Q1:llä (+6,6 %), mitä voi pitää erinomaisena saavutuksena. Näyttöpaneelien hinnat ovat olleet varsin pitkään laskussa, mutta yhtiö on pystynyt kasvattamaan toimitusmääriään hintojen laskua nopeammin.

Myös Optical Communications -segmentin vahva kasvu jatkui (+20 %). Kasvua tuki aiemmin hankittu 3M Communications Markets -liiketoiminta sekä valokaapelien vahva kysyntä (datakeskukset ja muu tiedonvälitys).

Speciality Materials -segmentin myynti kääntyi taas hyvään kasvuun heikon Q4/2018 jälkeen. Kasvua tuli +11 prosenttia, mitä tuki Gorilla-lasin hyvä kysyntä.

Q1:n liiketulos nousi +116 prosenttia, mutta se oikeastaan palautui normaalille tasolleen viime vuoden romahduksesta. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten Q1/2017 liiketulos oli 413 miljoonaa dollaria.

Yhtiö kirjaa valuuttakurssien suojausten laskennalliset muutokset tulokseensa ja nyt Q1:lla johdannaiset toivat tuottoja +184 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten ne toivat tappiota -622 miljoonaa dollaria. Tämä painoi vertailukauden nettotuloksen reippaasti negatiiviseksi.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että liikevaihto jatkaa vuonna 2019 edelleen hyvällä tahdilla (+5…+10 %). Bruttokate olisi viime vuoden tasolla noin 41 prosentissa ja toiminnan kulut olisivat noin 22,5 prosenttia liikevaihdosta.

Tämä tarkoittaisi sitä, että liiketulos (ebit) olisi noin 18,5 prosenttia liikevaihdosta. Jos liikevaihto kasvaa 12,1 miljardiin dollariin (2018: 11,3 Mrd USD), niin liiketulos olisi noin 2,25 miljardia dollaria (2018: 1,6 Mrd USD). Selvää kasvua, mutta muistetaan, että viime vuoden tulosta rasitti heikko Q1:n.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,82 dollaria (ed. 12 kk: 0,74 USD).

Tavoitteet vuosille 2020 – 2023

Yhtiö arvioi, että vuosien 2020 – 2023 aikana

  • kasvuinvestoinnit kasvattavat (per vuosi)
    • liikevaihtoa 6 – 8 prosenttia ja
    • EPS:iä 12 – 15 prosenttia.
  • yhtiö jakaa voitonjakonaan (osingot ja omien osakkeiden ostot) yhteensä noin 8 – 10 miljardia dollaria.
  • yhtiö tavoittelee noin +10 prosentin vuotuista osingon nousua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 950 2 747 7,4% 12 125 11 290 7,4%
Liiketulos (ebit) 500 395 26,6% 2 220 1 575 41,0%
Nettotulos 350 738 -52,6% 1 600 1 066 50,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,82 0,74

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Corning: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 755 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 258 miljoonaa dollaria.

Corningin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi noin +11,6 prosenttia 11,3 miljardiin dollariin. Kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi +5 – 18 prosenttia, joten kehitys oli jo toista vuotta peräkkäin vahvaa.

glw-tuloslaskelma-q12019

Corning:n tilikauden 2018 raportoitu nettotulos oli 1,1 miljardia dollaria. Tulos jäi noin -15 prosenttia vero-oikaisusta vuoden 2017 tuloksesta. Tähän vaikutti heikko Q1:n sekä alhaisemmat muut tuotot.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 12,1 miljardia ja liiketulos (ebit) noin 2,2 miljardia dollaria. Nettotulosennuste olisi 1,50 – 1,75 miljardia dollaria, johon pitää suhtautua suurella varauksella.

Johdannaiskirjausten johdosta nettotulokset heilahtelevat laidasta laitaan eri vuosien välillä. Tästä syystä PE-lukujen käyttö ei anna hyvää kuvaa osakkeen hintatasosta. Lisäksi yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, joten pitkän aikavälin keskiarvotuloksilla laskettu PE7 ei sekään oikein toimi. Seitsemässä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut +50 prosentilla. Voidaankin kysyä, että onko yhtiö enää kovinkaan samanlainen kuin vuonna 2012?

glw-roe-roi-q12019

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia. Liikearvo nousi hankitun 3M Communication Markets -kaupan kautta.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 6,0 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 4,55 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 prosenttia.

glw-velkaisuus-q12019

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta oli vuosina 2014 – 2017 laskussa.

Capex-investoinnit ovat parina viime vuotena nousset noin 2 miljardin tuntumaan ja vuodelle 2019 yhtiö arvioi niiden edelleen olevan noin 2 miljardia dollaria. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat jo enemmän kuin liikevoiton määrä.

glw-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä ainakin vuoden ajan.

Osinko

Yhtiön jo muutaman vuoden ajan jatkunut pääomaohjelma päättyy vuonna 2019. Ohjelman aikana omia osakkeita on ostettu isoja määriä ja osinko on noussut +50 prosentilla vuosien 2015 – 2018 välillä.

glw-osinko-q12019

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 – 60 prosenttia viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ylittynyt parina viime vuotena. Sijoittajan on hyvä seurata tilannetta, vaikka tällä hetkellä syy ylityksiin on ollut yhtiön laajat investointiohjelmat. Ei siis liiketoiminnan heikkoudet sinänsä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Corning: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 0,200 5/2018 0,180 5/2017 0,155
8/2019 (e) 0,200 8/2018 0,180 8/2017 0,155
11/2019 (e) 0,200 11/2018 0,180 11/2017 0,155
2/2020 (e) 0,220 2/2019 0,200 2/2018 0,180
YHTEENSÄ 0,820 0,740 0,645
+10,8% +14,7% +15,2%

Q2 osinko oli 0,20 dollaria ja se irtoaa 30.5.2019 ja maksetaan 28.6.2019. Q3:n osinko julkistetaan heinäkuun lopulla (25 – 30 päivä) ja arvioin sen olevan 0,20 dollaria. Se olisi tämän osingon kolmas maksukerta.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,82 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 31,80 USD).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 101) sekä osingonmaksuilla (-545) ja omien osakkeiden ostolla (-1 243). Oikaisu on yhteensä -687 miljoonaa dollaria, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.5.2019) 31,80 30,21 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62
Lkm (000) 908 000 941 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000
Markkina-arvo (Mrd) 28,87 28,43 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Display Technologies 3 300 3 168 2 997 3 238 3 086
Optical Communications 4 620 4 192 3 545 3 008 2 980
Environmental Technologies 1 550 1 289 1 106 1 032 1 053
Speciality Materials 1 430 1 479 1 403 1 124 1 107
Life Sciences 1 000 946 879 839 821
Muut 225 216 186 149 64
YHTEENSÄ 12 125 11 290 10 116 9 390 9 111
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Display Technologies 950 882 831 935 1 095
Optical Communications 550 429 341 245 237
Environmental Technologies 250 153 127 133 161
Speciality Materials 300 230 249 174 167
Life Sciences 100 86 64 58 61
Muut 70 -205 18 -154 -202
YHTEENSÄ 2 220 1 575 1 630 1 391 1 519
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 950 2 812 12 125 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012
Liikevoitto 500 420 2 220 1 575 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179
Nettotulos 350 499 1 600 1 066 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636
Marginaali 11,9% 17,7% 13,2% 9,4% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4%
EPS 0,39 0,55 1,76 1,13 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 769 2 355 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988
Liikearvo 1 930 1 936 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496
Muut varat 23 935 23 214 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891
Tase yhteensä 26 634 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375
Oma pääoma 12 920 13 792 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486
Vähemmistö 99 94 72 67 75 73 49 47
Korolliset velat 6 025 5 998 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458
Muut vastuut 7 590 7 621 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384
Tase yhteensä 26 634 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 000 2 919 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206
Investoinnit: Capex -2 050 -2 242 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801
Vapaa rahavirta (FCF) 950 677 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405
Investoinnit: Muut -500 -645 94 4 792 565 114 15 -827
Investointien jälkeen 450 32 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578
Rahoitus: Voitonjako -2 250 -2 831 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154
Rahoitus: Muut 1 800 836 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039
Rahavarojen muutos 0 -1 963 -1 326 877 -479 1 161 -280 463
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32
Osinkotuotto 2,5% 2,4% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5%
Osinko/nettotulos 45,4% 63,6% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5%
Osinko/FCF 76,5% 100,1% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 15,1 14,8 15,1 11,1 10,9
PE (3v) 22,1 14,2 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1
PE 18,0 26,7 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6
EV/EBIT 15,4 20,4 20,5 19,0 18,5 15,5 18,0 14,8
Oma pääoma/osake 14,34 14,76 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30
P/B 2,22 2,05 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88
ROE 11,9% 7,2% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7%
ROI 11,4% 7,7% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9%
Omavaraisuusaste 48,9% 50,5% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3%
Gearing 40,4% 26,2% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 33,10 30,21 35,30 27,51 27,88 31,99 29,92 30,05 27,00 24,27
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,840 0,840 0,810 0,780 0,750 0,720 0,695 0,670 0,645 0,620
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,8% 2,3% 2,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,2% 2,4% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,37 1,13 1,20 0,94 0,61 1,23 2,46 2,30 4,43 3,23
PE 14,0 26,7 29,4 29,4 45,3 26,0 12,1 13,0 6,1 7,5
EV/EBIT 19,2 20,4 24,4 20,7 20,3 20,6 18,4 17,5 15,0 19,0
ROE 15,3% 7,2% 7,1% 5,5% 3,5% 7,5% 14,1% 12,6% 22,8% 20,1%
ROI 9,1% 7,7% 7,2% 6,8% 6,7% 7,6% 7,7% 7,7% 7,3% 6,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset