Corning sijoituskohteena

Päivitetty 3.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CORNING Ennuste
Osake (3.11.2019) 29,58 Osinko 12 kk 0,860
Markkina-arvo (Mrd) 26,7 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 11 400 (+1,0%) Osinko/EPS 39% 4v ka
Nettotulos (M) 1 175 (+10,2%) Osinko/FCF 111% 4v ka
EPS 1,30 Omav.aste 48%
PE 22,7 Gearing 43%
EV/EBIT 21,0 ROE 9%
PB 2,04 ROI 8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC3.11.2019 | 29,58 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen laskutrendi sekä PE-lukujen jääminen pisterajoista. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön raportoimiin tuloksiin. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Voidaan jopa arvioida, että arvoluvun pisteitä lähti 5 kappaletta em. nettotuloksen heilahtelujen johdosta. 2 pistettä tuloskasvusta, 2 pistettä PE-luvuista ja 1 piste ROE:sta.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö tavoittelee osingon noin 10 prosentin kasvuvauhtia vuosille 2020 – 2023.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,86 dollaria, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osake 29,58 USD).

Tilikausi 2019

Corning:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 934 3 008 -2,5% 8 686 8 255 5,2%
Liiketulos (ebit) 365 522 -30,1% 1 159 1 111 4,3%
Nettotulos 337 625 -46,1% 928 774 19,9%
EPS (USD) 0,38 0,67 1,03 0,82

Q3:n liikevaihto laski noin 2,5 prosenttia, missä merkittävin muutos oli Optical Communications (-9,8 %) ja Display Technologies (-4,3 %) -segmenttien liikevaihdon kääntyminen laskuun. Alkuvuosi meni vielä hyvin, mutta selvä käänne siis Q3:n kohdalla.

Yhtiö alkoi sopeuttamaan tuotantoaan vähenevää kysyntää vastaavaksi, josta syntyi kuluja noin 118 miljoonaa dollaria (verojen jälkeen, eli ennen veroja summa olisi suurempi). Tämä painoi osaltaan Q3:n liiketulosta, joka laski 30 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että Optical Communications:n liikevaihto laskisi Q4:lla noin 25 prosenttia. Kun huomioidaan muut yhtiön antamat segmenttikohtaiset ennusteet, niin liikevaihto laskisi Q4:lla selvästi Q3:sta enemmän. Vaikea markkinatilanne jatkuisi Q4:lla.

Q4 osinko oli 0,20 dollaria ja se irtoaa 14.11.2019 ja maksetaan 13.12.2019.

Näkymät 2019

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti:

 • Display Technologies:
  • 2019: markkinoiden myyntimäärät nousevat hieman ja hinnat laskevat 2 – 4 prosenttia. Yhtiön myyntimäärät kasvavat nopeammin kuin markkinoiden.
 • Optical Communcations:
  • 2019: liikevaihto laskee 3…5 % ja Q4:n liikevaihdon odotetaan laskevan noin 25%
 • Environmental Technologies:
  • 2019: liikevaihto kasvaa 13…15 %
 • Speciality Materials:
  • 2019: liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta se on riippuvainen uusien tuotteiden julkaisuajankohdista yms.
 • Life Sciences:
  • 2019: liikevaihto +4 – 6 %
glw-q32019-guidance
Corning Q3-tulosesitys https://s22.q4cdn.com/662497847/files/doc_financials/2019/q3/2019-10-29-Q3-2019-Earnings-FINAL-with-appendix.pdf

Tavoitteet vuosille 2020 – 2023

Yhtiö arvioi, että vuosien 2020 – 2023 aikana

 • kasvuinvestoinnit kasvattavat (per vuosi)
  • liikevaihtoa 6 – 8 prosenttia ja
  • EPS:iä 12 – 15 prosenttia.
 • yhtiö jakaa voitonjakonaan (osingot ja omien osakkeiden ostot) yhteensä noin 8 – 10 miljardia dollaria.
 • yhtiö tavoittelee noin +10 prosentin vuotuista osingon nousua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 714 3 035 -10,6% 11 400 11 290 1,0%
Liiketulos (ebit) 376 464 -19,0% 1 535 1 575 -2,5%
Nettotulos 247 292 -15,4% 1 175 1 066 10,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,86 0,78

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Corning: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 755 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 258 miljoonaa dollaria.

Corningin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi noin 11,6 prosenttia 11,3 miljardiin dollariin. Kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi 5 – 18 prosenttia, joten kehitys oli jo toista vuotta peräkkäin vahvaa.

glw-tuloslaskelma-q32019

Corning:n tilikauden 2018 raportoitu nettotulos oli 1,1 miljardia dollaria. Tulos jäi noin 15 prosenttia vero-oikaisusta vuoden 2017 tuloksesta. Tähän vaikutti heikko Q1:n sekä alhaisemmat muut tuotot.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 11,2 – 11,6 miljardia ja liiketulos (ebit) noin 1,5 miljardia dollaria. Nettotulosennuste olisi 1,00 – 1,25 miljardia dollaria, johon pitää suhtautua suurella varauksella.

Johdannaiskirjausten johdosta nettotulokset heilahtelevat laidasta laitaan eri vuosien välillä. Tästä syystä PE-lukujen käyttö ei anna hyvää kuvaa osakkeen hintatasosta. Lisäksi yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, joten pitkän aikavälin keskiarvotuloksilla laskettu PE7 ei sekään oikein toimi. Seitsemässä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut 50 prosentilla. Voidaankin kysyä, että onko yhtiö enää kovinkaan samanlainen kuin vuonna 2012?

glw-roe-roi-q32019

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia. Liikearvo nousi hankitun 3M Communication Markets -kaupan kautta.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 6,5 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 5,56 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 45 – 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 45 prosenttia.

glw-velkaisuus-q32019

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on vaakasuorassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta oli vuosina 2014 – 2017 laskussa. Vuoden 2018 rahavirtojen nousua selittää osaltaan USA:n verouudistus.

Capex-investoinnit ovat parina viime vuotena nousset noin 2 miljardin tuntumaan ja vuodelle 2019 yhtiö arvioi niiden edelleen olevan noin 2 miljardia dollaria. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat jo enemmän kuin liikevoiton määrä.

glw-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässä on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä tulevinakin vuosina.

Osinko

Yhtiö aloitti uuden pääomaohjelman kaudelle 2020 – 2023 ja pyrkii tämän aikana kasvattamaan osinkoaan +10 prosenttia per vuosi.

glw-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 – 60 prosenttia viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ylittynyt parina viime vuotena. Sijoittajan on hyvä seurata tilannetta, vaikka tällä hetkellä syy ylityksiin on ollut yhtiön laajat investointiohjelmat. Ei siis liiketoiminnan heikkoudet sinänsä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Corning: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,200 11/2018 0,180 11/2017 0,155
2/2020 (e) 0,220 2/2019 0,200 2/2018 0,180
5/2020 (e) 0,220 5/2019 0,200 5/2018 0,180
8/2020 (e) 0,220 8/2019 0,200 8/2018 0,180
YHTEENSÄ 0,860 0,780 0,695
+10,3% +12,2% +15,8%

Q4 osinko oli 0,20 dollaria ja se irtoaa 14.11.2019 ja maksetaan 13.12.2019. Q1:n osinko julkistetaan helmikuun alussa (3. – 7. päivä) ja arvioin sen nousevan 0,22 dollariin.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,86 dollaria, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 29,58 USD).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+247) sekä osingonmaksuilla (-181) ja omien osakkeiden ostolla (-92). Oikaisu on yhteensä -26 miljoonaa dollaria, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.11.2019) 29,58 30,21 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62
Lkm (000) 903 000 941 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000
Markkina-arvo (Mrd) 26,71 28,43 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Display Technologies 3 150 3 168 2 997 3 238 3 086
Optical Communications 4 025 4 192 3 545 3 008 2 980
Environmental Technologies 1 540 1 289 1 106 1 032 1 053
Speciality Materials 1 475 1 479 1 403 1 124 1 107
Life Sciences 1 000 946 879 839 821
Muut 210 216 186 149 64
YHTEENSÄ 11 400 11 290 10 116 9 390 9 111
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Display Technologies 875 882 831 935 1 095
Optical Communications 425 429 341 245 237
Environmental Technologies 250 153 127 133 161
Speciality Materials 200 230 249 174 167
Life Sciences 125 86 64 58 61
Muut -340 -205 18 -154 -202
YHTEENSÄ 1 535 1 575 1 630 1 391 1 519
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 715 8 686 11 400 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012
Liikevoitto 375 1 159 1 535 1 575 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179
Nettotulos 245 928 1 175 1 066 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636
Marginaali 9,0% 10,7% 10,3% 9,4% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4%
EPS 0,27 1,03 1,30 1,13 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 945 2 355 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988
Liikearvo 1 924 1 936 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496
Muut varat 24 434 23 214 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891
Tase yhteensä 27 303 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375
Oma pääoma 13 008 13 792 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486
Vähemmistö 100 94 72 67 75 73 49 47
Korolliset velat 6 530 5 998 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458
Muut vastuut 7 665 7 621 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384
Tase yhteensä 27 303 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 250 2 919 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206
Investoinnit: Capex -2 000 -2 242 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801
Vapaa rahavirta (FCF) 250 677 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405
Investoinnit: Muut -100 -645 94 4 792 565 114 15 -827
Investointien jälkeen 150 32 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578
Rahoitus: Voitonjako -1 550 -2 831 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154
Rahoitus: Muut 0 836 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039
Rahavarojen muutos -1 400 -1 963 -1 326 877 -479 1 161 -280 463
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32
Osinkotuotto 2,7% 2,4% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5%
Osinko/nettotulos 61,5% 63,6% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5%
Osinko/FCF 289,0% 100,1% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,4 14,8 15,1 11,1 10,9
PE (3v) 22,9 14,2 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1
PE 22,7 26,7 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6
EV/EBIT 21,0 20,4 20,5 19,0 18,5 15,5 18,0 14,8
Oma pääoma/osake 14,52 14,76 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30
P/B 2,04 2,05 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88
ROE 8,7% 7,2% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7%
ROI 7,8% 7,7% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9%
Omavaraisuusaste 48,0% 50,5% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3%
Gearing 42,6% 26,2% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 28,52 33,23 33,10 30,21 35,30 27,51 27,88 31,99 29,92 30,05
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,880 0,860 0,840 0,840 0,810 0,780 0,750 0,720 0,695 0,670
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 2,6% 2,5% 2,8% 2,3% 2,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,36 1,67 2,37 1,13 1,20 0,94 0,61 1,23 2,46 2,30
PE 21,0 19,9 14,0 26,7 29,4 29,4 45,3 26,0 12,1 13,0
EV/EBIT 19,2 19,9 19,2 20,4 24,4 20,7 20,3 20,6 18,4 17,5
ROE 9,0% 11,0% 15,3% 7,2% 7,1% 5,5% 3,5% 7,5% 14,1% 12,6%
ROI 8,3% 9,0% 9,1% 7,7% 7,2% 6,8% 6,7% 7,6% 7,7% 7,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus