Corning sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CORNING Ennuste
Osake (25.7.2018) 31,50 Osinko 12 kk 0,78 2,5%
Markkina-arvo (Mrd) 29,7 Osinko/EPS 35% 4v ka
Liikevaihto (M) 11 300 (+11,7%) Osinko/FCF 76% 4v ka
Nettotulos (M) 1 280 (+1,7%) Omav.aste 55%
EPS 1,36 Gearing 17%
PE 23,2 ROE 8,4%
PB 2,01 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC25.7.2018 | 31,50 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Osake on laskenut tammikuun 2018 noin 35 dollarin tasolta nykyiseen 31,50 dollariin. Tämä on nostanut osinkotuoton 2,5 prosenttiin. Samalla 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä nettotuloksilla lasketut PE:t ovat 14x – 15x tasolla. Nämä pidempiaikaiset PE:t hieman tasoittavat edellä mainittua valuuttakurssisuojauksista aiheutuvia laskennallisia heilahteluja. Näin Corning:n osaketta voi luonnehtia houkuttelevasti hinnoitelluksi.

Tilikausi 2018

Corning:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 2 747 2 497 10,0% 5 247 4 872 7,7%
Liiketulos (ebit) 395 385 2,6% 589 798 -26%
Nettotulos 738 439 68% 149 525 -72%
EPS (USD) 0,78 0,42 0,12 0,50

Corning:n liikevaihto jatkoi nousuaan Q2:lla (+10 %), missä edelleen parhaiten myyntiä kasvattivat Environmental Technologies (+21 %) ja Optical Communications (+16 %) -segmentit. Tätä tuki autoteollisuuden edelleen jatkuva vahva veto sekä yritysten investoinnit palvelinkeskuksiin ja tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi (valokuitu).

Gorilla-lasia valmistava Speciality Materials -segmentin myynti kääntyi Q2:lla hienoiseen nousuun (+2 %), kun vielä Q1:llä myynti laski -7 prosenttia. Yhtiö julkisti version 6 Gorilla-lasistaan, joten tämän pitäisi näkyä hyvänä myynnin kehityksenä lähitulevaisuudessa.

Myös LCD-näyttöpaneeleja valmistava Display Technologies -segmentti käänsi liikevaihdon kasvuun (+2,7 %). Toimitusmäärät nousivat markkinoita vauhdikkaammin, minkä lisäksi paneelien hinnanlasku oli odotettua vaimeampaa.

Corning:n kohdalla liiketulos (ebit) on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Q1:n liiketulos romahti -50 prosenttia, mutta Q2:lla se nousi noin +3,7 prosenttia. Tämä ei tietenkään vielä korjaa Q1:n vahinkoa, mutta suunta on oikea.

Raportoitu Q2:n nettotulos oli 738 miljoonaa dollaria voitollinen, kun Q1:llä tulos oli -589 miljoonaa dollaria tappiollinen. Valtavia tulosheilahduksia selittää johdannaisten laskennalliset tuotot (Q2: +458 M USD) ja tappiot (Q1: -622 M USD).

Yhteenvetona: Raportoitujen lukujen sijaan Q2-raportin pääteema oli vuoden 2018 liikevaihto- ja tulosodotusten nosto.

Näkymät 2018

Yhtiö nosti vuoden 2018 näkymäarvioitaan niin, että liikevaihto olisi 11,3 miljardia dollaria, kun aiempi arvio oli noin 10,7 – 10,8 miljardia dollaria. Bruttokate pysyisi noin 41 prosentissa.

Tästä voidaan laskeskella (suluissa yhtiön antamat arviot kuluista), että bruttokate olisi noin 4,65 miljardia dollaria, josta myynnin- (-1,6) ja tuotekehityskulujen (-0,96) sekä poistojen (-0,1) jälkeen jäisi noin 2,0 miljardia dollaria (liiketulos) – kun sopivasti pyöristelee.

Muut kulut (-0,22) sekä yhteisyritysten tuotot (+0,2) lähes kumoavat toisensa, jonka lisäksi rahoituskulut ovat (oma arvioni) noin -0,15 miljardia dollaria. Näin tulos ennen johdannaiskuluja sekä veroja olisi noin 1,85 miljardia dollaria.

Kuten edellä jo todettiin, niin johdannaiskulut olivat Q1:llä -622 miljoonaa ja Q2:lla +458 miljoonaa dollaria. Eli heilahtelut ovat isoja kvartaalista toiseen. Näiden arviointi on täysin arpapeliä, joten arvataan vaikka niin, että vuoden 2018 johdannaiskulut olisivat +/- 0. Eli Q3-Q4 aikana johdannaistuotot olisivat noin +165 miljoonaa dollaria positiiviset.

Yhtiön arvion mukaan vuoden 2018 veroaste olisi 21,7 prosenttia, joten veroa menisi 1,85 miljardista noin -0,4 miljardia dollaria. Tulos olisi tämän perusteella noin 1,45 miljardia eli EPS 1,54 dollaria.

Kun Q1:n ennusteiden perusteella pyörittelin lukuja, niin silloin päädyin noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin.

MUTTA korostetaan vielä, että valuuttakurssijohdannaisten laskennalliset tappiot voivat heilauttaa tulosta voimakkaastikin, ja voi olla, että tämä erä vetää edellä laskettua nettotulosarviota alaspäin.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,78 dollaria (ed. 12 kk: 0,67 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Corning:lla on 5 segmenttiä:

  • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
  • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
  • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
  • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
  • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 3 100 790 810 768 732 2 997 745 768 748 736
Muutos (%) 3,4% 6,0% 5,5% 2,7% -0,5% -7,4% -10,2% -14,9% -6,6% 4,4%
Optical Communications 4 300 1 216 1 175 1 023 886 3 545 928 917 882 818
Muutos (%) 21,3% 31,0% 28,1% 16,0% 8,3% 18,0% 13,3% 15,3% 12,8% 34,3%
Speciality Materials 1 425 394 410 343 278 1 403 393 373 337 300
Muutos (%) 1,6% 0,3% 9,9% 1,8% -7,3% 24,8% 17,0% 26,4% 26,7% 32,2%
Environmental Materials 1 275 311 325 317 322 1 106 291 277 263 275
Muutos (%) 15,3% 6,9% 17,3% 20,5% 17,1% 7,2% 18,8% 4,9% 1,5% 4,2%
Muut 1 200 317 305 296 282 1 065 280 272 267 246
YHTEENSÄ 11 300 3 028 3 025 2 747 2 500 10 116 2 637 2 607 2 497 2 375
Muutos (%) 11,7% 14,8% 16,0% 10,0% 5,3% 7,7% 6,5% 4,0% 5,8% 16,0%

Display Technologies -segmentin liikevaihto kääntyi Q1:n laskun jälkeen hienoiseen nousuun. Tähän vaikutti se, että paneelien myynti kasvoi muuta markkinaa nopeammin sekä myyntihintojen alhaisempi laskuvauhti.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 näyttöpaneelien hintojen laskevat edelleen noin -5 prosenttia, mutta toisaalta kysynnän arvioidaan nousevan noin viitisen prosenttia. Ja kun huomioidaan valuuttakurssimuutokset, niin päädyin segmentin liikevaihdon osalta noin 3,1 miljardin dollarin lukemaan.

Optical Communications -segmentin alkuvuoden 2018 myynti kasvoi +12,3 prosenttia. Kehitystä tuki yritysten investoinnit palvelinkeskuksiin ja tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi (valokuitu).

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 myynti kasvaa noin +10 prosenttia, minkä lisäksi hankittu 3M Communication Markets -yhtiö tuo noin +200 miljoonaa dollaria lisää. Lisäksi yhtiö arvioi, että Q3:n liikevaihto kasvaa peräti +25 prosenttia vertailukaudesta (hankittu yhtiö sisältyy arvioon). Tästä syystä tein loppuvuoden ennusteet noin 1,2 miljardin dollarin lukemilla.

Speciality Materials -segmentin Q1:n myynti laski -7,3 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla hienoiseen nousuun. Yhtiö julkaisi Gorilla 6 lasin, joten sen voi odottaa siivittään liikevaihtoa edelleen. Tämä oikeastaan riippuu siitä, miten kännykkävalmistajat julkistavat uusia mallejaan. Yhtiö arvioi, että Q3:n liikevaihto kasvaisi noin +10 prosenttia eli olisi noin 410 miljoonaa dollaria. Tein Q4 arvion siitä ajatuksesta, että se olisi noin -15…-20 miljoonaa dollaria Q3:n lukemaa pienempi, kuten se on ollut parina viime vuotena.

Environmental Materials -segmentin liikevaihto kasvoi hienot +18,8 prosenttia alkuvuoden 2018 aikana. Autoteollisuuden hyvä veto näkyy tämän segmentin luvuissa. Arvion myynnin jatkavan hyvää kehitystään myös loppuvuoden ajan, joten liikevaihtoennusteeni on 1,25 – 1,30 miljardia dollaria.

Muut (sis. Life Sciences) -erän kvartaaliluvut asetin noin 300 miljoonan dollarin tasolle, jolloin sain koko vuoden arvioksi 1,2 miljardia dollaria.

Konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 11,3 miljardia dollaria, mikä vastaa yhtiön omaa ennustetta.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 950 686 675 395 194 1 619 372 453 381 413
Marginaali 17,3% 22,7% 22,3% 14,4% 7,8% 16,0% 14,1% 17,4% 15,3% 17,4%
Rahoituskulut (netto) -150 -42 -35 -34 -39 -110 -31 -27 -27 -25
Johdannaiskulut 50 114 100 458 -622 -121 72 26 219 -438
Muut kulut -20 -37 -30 45 2 269 153 27 19 70
Tulos ennen veroja 1 830 721 710 864 -465 1 657 566 479 592 20
Verot -550 -150 -150 -126 -124 -2 154 -1 978 -89 -153 66
Nettotulos 1 280 571 560 738 -589 -497 -1 412 390 439 86

Corning:n ennusteet vuodelle 2018 sisälsivät seuraavanlaisia arvioita:

  • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
  • myynnin kulut: noin 1,6 Mrd USD ja
  • t&k-kulut: noin 0,96 Mrd USD

Liikevaihtoennusteeni oli 11,3 miljardia dollaria. Jos tähän suhteuttaa 41 prosentin bruttokatteeseen, niin katteeksi saadaan noin 4,65 miljardia dollaria. Kun tästä poistetaan myynnin (-1,6 Mrd USD) ja t&k kulut (-0,96 Mrd USD) sekä poistot (-0,1 Mrd USD), niin liiketulokseksi saataisiin noin 2,00 miljardia dollaria. Taulukkoon kirjasi liiketulokseksi 1,95 miljardia dollaria.

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -150 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten ne olivat -110 miljoonaa dollaria.

Johdannaiskulujen arviointi on enempi arpapeliä. Q1:llä ne olivat -622 miljoonaa ja Q2:lla +458 miljoonaa dollaria. Tein arvioni siten, että vuotuiset kulut asettuisivat noin +/- nollaan, mutta tässä on hyvä tiedostaa, että johdannaiskulujen skaala voi olla varsin laaja.

Muut kulut sisältävät mm. yhteisyrityksen tuottoja ja arvioin näiden olevan noin -30 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Koko vuoden veroja arvioidessani käytin pohjalla yhtiön arvioimaa verokantaa eli 21,7 prosenttia. Näin sain nettotulosennusteeksi 1,3 miljardia dollaria, mutta tämä eroaa aiemmin lasketusta 1,45 miljardista dollarista aika lailla.

Miksi näin?

Tämä johtuu verojen arvioinnista. Yhtiö sanoo, että koko vuoden verokanta on 21,7 prosenttia, mutta niin on myös Q3:nkin. Jos yhtiö tekee Q3:lla noin 700 miljoonaa dollaria tulosta ennen veroja, niin verot ovat tästä noin 150 miljoonaa dollaria. Kun tämä sekä Q1-Q2 verot lasketaan yhteen saadaan 400 miljoonaa dollaria. Tämä vastaa juurikin koko vuoden veroja, jos tulos on 1,85 miljardia dollaria ennen veroja. Näin Q4 verojen pitäisi olla lähes nolla tai sitten yhtiö laskee veronsa eri lukuja käyttäen.

Lisäksi on hyvä muistaa, että nettotulokseen vaikuttaa suurestikin johdannaisten vaikutus. Tästä syystä voidaan asettaa lopulliseksi nettotulosennusteeksi 1,3 – 1,45 miljardia dollaria, joka sisältäisi molemmat lasketut arviot.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

Corningin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +7,7 prosenttia 10,1 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q22018

Corning:n tilikauden 2017 raportoitu nettotulos oli -497 miljoonaa dollaria tappiollinen, mutta tämä sisälsi noin -1,8 miljardia dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä eriä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen.

Kuten edellä jo totesinkin, niin Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa erilaisten kertaluontoisten erien (valuuttakurssien laskennalliset muutokset yms) vaikutukset. Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoitto kasvoi +17 prosenttia 1,6 miljardiin dollariin (2016: 1,4 Mrd USD).

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 11,3 miljardia ja liiketulos noin 1,95 miljardia dollaria. Nettotulosennuste olisi 1,30 – 1,45 miljardia dollaria, johon pitää suhtautua suurella varauksella.

Yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaakin katsoa 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja (PE3 ja PE7), jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 23,52 tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan PE3 ja PE7 ovat noin 14,3 – 15,2x, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi varsin edullisesti hinnoiteltu.

glw-roe-roi-q22018

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia. Liikearvo nousi hankitun 3M Communication Markets -kaupan kautta.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 5,4 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 3,4 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 55 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 17 prosenttia.

glw-velkaisuus-q22018

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina laskussa.

Capex-investoinnit ovat asettuneet noin 1,0 – 1,2 miljardiin dollariin. Vuosina 2012 ja 2013 ne olivat hetkellisesti reilusti suuremmat, mutta muutoin ne ovat olleet varsin tasaisesti em. vaihteluvälillä. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat noin 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta (ebit).

Vuonna 2017 capex-investoinnit nousivat 1,8 miljardiin dollariin ja yhtiö arvioi, että vuonna 2018 ne ovat hieman yli 2,0 miljardia dollaria. Näin liiketoiminnan rahavirran kehittymistä on hyvä seurata erityisen tarkalla silmällä.

glw-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä ainakin vuoden ajan. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 35 – 45 prosentissa viimeisten vuosien ajan, joten siinä mielessä osingon nostoon ja ylläpitoon on tilaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä omia osakkeita ostetaan isoja määriä ja osinkoa nostetaan vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko-q22018

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Vuoden 2017 aikana osakkeiden ostoon käytettiin noin 2,5 miljardia dollaria. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 863 miljoonaa (ei sisällä laimentavia optioita yms.) eli määrä on vähentynyt yli 35 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,180 8/2017 0,155 8/2016 0,135
11/2018 (e) 0,180 11/2017 0,155 11/2016 0,135
2/2019 (e) 0,210 2/2018 0,180 2/2017 0,155
5/2019 (e) 0,210 5/2018 0,180 5/2017 0,155
YHTEENSÄ 0,780 0,670 0,580
+16,4% +15,5% +13,7%

Seuraava kvartaalinosto olisi vuorossa helmikuussa 2019 ja arvioin osingon nousevan tuolloin 0,21 dollariin. Kasvua tulisi peräti +16 prosenttia, joten ei pidä hirveästi pettyä jos osinko jääkin 0,20 dollariin (+11 %). Kvartaaliosinko on kasvanut viime vuosina 0,015/0,020/0,025 dollarin vauhdilla, joten siinä mielessä 0,030 dollarin nousu jatkaisi tuota nousevaa linjaa.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,78 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 31,50 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 301) sekä osingonmaksuilla (-339). Oikaisu on yhteensä +962 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.7.2018) 31,50 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98
Lkm (000) 943 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000
Markkina-arvo (Mrd) 29,70 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 3 100 2 997 3 238 3 086 3 851
Optical Communications 4 300 3 545 3 008 2 980 2 652
Environmental Technologies 1 425 1 106 1 032 1 053 1 092
Speciality Materials 1 275 1 403 1 124 1 107 1 205
Life Sciences 1 000 879 839 821 862
Muut 200 186 149 64 53
YHTEENSÄ 11 300 10 116 9 390 9 111 9 715
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 875 831 935 1 095 1 369
Optical Communications 475 341 245 237 194
Environmental Technologies 200 127 133 161 178
Speciality Materials 250 249 174 167 138
Life Sciences 125 64 58 61 67
Muut 25 18 -154 -202 -198
YHTEENSÄ 1 950 1 630 1 391 1 519 1 748
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 025 5 247 11 300 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890
Liikevoitto 675 589 1 950 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712
Nettotulos 560 149 1 450 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817
Marginaali 18,5% 2,8% 12,8% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7%
EPS 0,59 0,16 1,54 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 815 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661
Liikearvo 1 918 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926
Muut varat 22 199 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261
Tase yhteensä 26 932 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
Oma pääoma 14 669 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078
Vähemmistö 74 72 67 75 73 49 47 51
Korolliset velat 5 351 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391
Muut vastuut 6 838 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328
Tase yhteensä 26 932 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206 3 189
Investoinnit: Capex -2 000 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801 -2 432
Vapaa rahavirta (FCF) 500 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405 757
Investoinnit: Muut -750 94 4 792 565 114 15 -827 376
Investointien jälkeen -250 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578 1 133
Rahoitus: Voitonjako -3 250 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154 -1 044
Rahoitus: Muut 3 500 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039 64
Rahavarojen muutos 0 -1 326 877 -479 1 161 -280 463 153
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinkotuotto 2,3% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8%
Osinko/nettotulos 46,8% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9%
Osinko/FCF 135,8% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3% 48,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,1 15,1 11,1 10,9 11,6
PE (3v) 13,9 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1 7,4
PE 20,5 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3
Oma pääoma/osake 15,63 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35
P/B 2,01 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97
ROE 9,5% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9%
ROI 9,5% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6%
Omavaraisuusaste 54,7% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9%
Gearing 17,2% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset