Corning sijoituskohteena

Päivitetty 19.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC1.2.2020 | 26,69 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen laskutrendi sekä PE-lukujen jääminen pisterajoista. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön raportoimiin tuloksiin. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Voidaan jopa arvioida, että arvoluvun pisteitä lähti 5 kappaletta em. nettotuloksen heilahtelujen johdosta. 2 pistettä tuloskasvusta, 2 pistettä PE-luvuista ja 1 piste ROE:sta.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö tavoittelee osingon noin 10 prosentin kasvuvauhtia vuosille 2020 – 2023. Koronaviruspandemia voi kuitenkin muuttaa yhtiön tavoitteita.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,88 dollaria, mikä antaisi noin 4,1 prosentin osinkotuoton (osake 21,50 USD).

Tilikausi 2019

Corning:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 817 3 035 -7,2% 11 503 11 290 1,9%
Liiketulos (ebit) 147 464 -68,3% 1 306 1 575 -17,1%
Nettotulos 32 292 -89,0% 960 1 066 -9,9%
EPS (USD) 0,01 0,32 1,07 1,13

Corningin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla laskuun ja Q4:n liikevaihto jäi reilu 7 prosenttia vertailukaudesta. Vahvan alkuvuoden johdosta koko tilikauden 2019 liikevaihto oli parisen prosenttia vertailukautta parempi.

Q4:n liikevaihdon laskusta vastasivat yhtiön kaksi suurinta segmenttiä: Display Technologies (-6,8 %) ja Optical Communications (-22,6 %). Optical Communications -segmentin tilanne on haastava, sillä yhtiö arvioi sen Q1:n liikevaihdon laskevan 25 prosentin tahdilla.

Yhtiö alkoi vuoden toisella puoliskolla sopeuttamaan tuotantoaan vähenevää kysyntää vastaavaksi. Näistä toimista syntyi kertaluontoisia kuluja, minkä johdosta Q4:n liiketulos laski lähes 70 prosenttia ja nettotulos jäi vain niukasti voitolliseksi.

Näkymät 2020

Corning arvioi, että eri segmenttien liikevaihdot kasvaisivat seuraavasti (arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa):

 • Display Technologies: markkinoiden sekä yhtiön myyntimäärät nousevat hieman ja hinnat laskevat 4 – 6 %.
 • Optical Communcations: liikevaihto laskee 5…10 % ja Q1:n liikevaihdon odotetaan laskevan noin 25%
 • Environmental Technologies: liikevaihto kasvaa 4 – 6 %
 • Speciality Materials: liikevaihto kasvaa 7 – 9 %
 • Life Sciences: liikevaihto +4 – 6 %
glw-q42019-guidance
Kuva Q4/2019 tulosesitys, https://s22.q4cdn.com/662497847/files/doc_financials/2019/q4/2020-01-29-Q4-2019-Earnings-FINAL-with-appendix.pdf

Tavoitteet vuosille 2020 – 2023

Yhtiö arvioi, että vuosien 2020 – 2023 aikana

 • kasvuinvestoinnit kasvattavat (per vuosi)
  • liikevaihtoa 6 – 8 prosenttia ja
  • EPS:iä 12 – 15 prosenttia.
 • yhtiö jakaa voitonjakonaan (osingot ja omien osakkeiden ostot) yhteensä noin 8 – 10 miljardia dollaria.
 • yhtiö tavoittelee noin +10 prosentin vuotuista osingon nousua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Corning: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 755 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 258 miljoonaa dollaria.

Corningin liikevaihdon kasvu on ollut tasaisen hyvää viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2019 aikana liikevaihto kääntyi laskuun ja koronaviruksen johdosta vuoden 2020 liikevaihdon voi olettaa laskevan merkittävästi.

Yhtiön taloudellisina tavoitteina on kuitenkin se, että liikevaihdon vuotuinen kasvuvauhti vuoteen 2023 mennessä olisi 6 – 8 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että jotta tavoitteisiin päästäisiin, niin liikevaihdon tulisi kääntyä selvään kasvuun vuonna 2021.

glw-tuloslaskelma-q42019b

Corningin tuloskunto on ollut laskussa jo vuodesta 2015 alkaen, jos jätetään vuoden 2016 lukema huomioimatta. Vuonna 2019 tulos laski yhtiön järjestellessä toimintojaan vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Näistä toimista syntyi kertaluontoisia kuluja, jonka johdosta nettotulos jäi alle 1 miljardin dollarin rajan.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xx,x miljardia ja liiketulos (ebit) noin x,x miljardia dollaria.

Johdannaiskirjausten johdosta nettotulokset heilahtelevat laidasta laitaan eri vuosien välillä. Tästä syystä PE-lukujen käyttö ei anna hyvää kuvaa osakkeen hintatasosta. Lisäksi yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, joten pitkän aikavälin keskiarvotuloksilla laskettu PE7 ei sekään oikein toimi. Seitsemässä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut 50 prosentilla. Voidaankin kysyä, että onko yhtiö enää kovinkaan samanlainen kuin vuonna 2013?

glw-roe-roi-q42019b

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia. Liikearvo nousi hankitun 3M Communication Markets -kaupan kautta.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 7,7 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 5,3 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 45 – 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 45 prosenttia.

glw-velkaisuus-q42019b

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on vaakasuorassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +4,9 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta oli vuosina 2014 – 2017 laskussa.

Capex-investoinnit ovat parina viime vuotena nousset noin 2 miljardin tuntumaan, mutta vuodelle 2020 yhtiö arvioi investointien laskevan 1,5 miljardin dollarin tasolle.

glw-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässä on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä tulevinakin vuosina.

Osinko

Yhtiö aloitti uuden pääomaohjelman kaudelle 2020 – 2023 ja pyrkii ohjelman aikana kasvattamaan osinkoaan +10 prosenttia per vuosi. Koronaviruksen johdosta yhtiön osinkotavoitteeseen pitää suhtautua varauksella.

glw-osinko-q42019b

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 – 60 prosenttia viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ylittynyt viime vuosina selvästikin. Sijoittajan on hyvä seurata tilannetta, vaikka tällä hetkellä syy ylityksiin on ollut yhtiön laajat investointiohjelmat. Ei siis liiketoiminnan heikkoudet sinänsä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Corning: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 0,220 2/2019 0,200 2/2018 0,180
5/2020 (e) 0,220 5/2019 0,200 5/2018 0,180
8/2020 (e) 0,220 8/2019 0,200 8/2018 0,180
11/2020 (e) 0,220 11/2019 0,200 11/2018 0,180
YHTEENSÄ 0,880 0,800 0,720
+10,0% +11,1% +16,1%

Q2:n osinko julkistetaan toukokuun alussa (1. – 6. päivä) ja arvioin sen pysyvän 0,22 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon toinen maksukerta. Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,88 dollaria, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 26,69 USD). Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.3.2020) 21,50 29,11 30,21 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82
Lkm (000) 886 000 899 000 941 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000
Markkina-arvo (Mrd) 19,05 26,17 28,43 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 11 503 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819
Liikevoitto 1 306 1 575 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371
Nettotulos 960 1 066 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961
Marginaali 8,3% 9,4% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1%
EPS 1,07 1,13 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 434 2 355 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704
Liikearvo 1 935 1 936 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542
Muut varat 24 529 23 214 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232
Tase yhteensä 28 898 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478
Oma pääoma 12 907 13 792 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162
Vähemmistö 90 94 72 67 75 73 49
Korolliset velat 7 740 5 998 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293
Muut vastuut 8 161 7 621 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974
Tase yhteensä 28 898 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 031 2 919 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787
Investoinnit: Capex -1 978 -2 242 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019
Vapaa rahavirta (FCF) 53 677 200 1 407 1 559 3 633 1 768
Investoinnit: Muut 87 -645 94 4 792 565 114 15
Investointien jälkeen 140 32 294 6 199 2 124 3 747 1 783
Rahoitus: Voitonjako -1 624 -2 831 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768
Rahoitus: Muut 1 577 836 1 174 -589 1 201 -30 -295
Rahavarojen muutos 93 -1 963 -1 326 877 -479 1 161 -280
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,88 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,88 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39
Osinkotuotto 4,1% 2,7% 2,4% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2%
Osinko/nettotulos 74,9% 63,6% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1%
Osinko/FCF 1357,0% 100,1% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,4 14,8 15,1 11,1
PE (3v) 23,9 14,2 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2
PE 27,3 26,7 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3
EV/EBIT 24,1 20,4 20,5 19,0 18,5 15,5 18,0
Oma pääoma/osake 14,46 14,76 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51
P/B 2,01 2,05 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23
ROE 7,1% 7,2% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2%
ROI 6,4% 7,7% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5%
Omavaraisuusaste 45,0% 50,5% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5%
Gearing 40,8% 26,2% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 29,11 28,52 33,23 33,10 30,21 35,30 27,51 27,88 31,99 29,92
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,880 0,880 0,860 0,840 0,840 0,810 0,780 0,750 0,720 0,695
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 3,1% 2,6% 2,5% 2,8% 2,3% 2,8% 2,7% 2,3% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,08 1,36 1,67 2,37 1,13 1,20 0,94 0,61 1,23 2,46
PE 26,9 21,0 19,9 14,0 26,7 29,4 29,4 45,3 26,0 12,1
EV/EBIT 23,8 19,2 19,9 19,2 20,4 24,4 20,7 20,3 20,6 18,4
ROE 7,1% 9,0% 11,0% 15,3% 7,2% 7,1% 5,5% 3,5% 7,5% 14,1%
ROI 6,4% 8,3% 9,0% 9,1% 7,7% 7,2% 6,8% 6,7% 7,6% 7,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus