Corning sijoituskohteena

Päivitetty 1.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.5.2017)28,85 USDMarkkina-arvo27,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,64 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2017e10 150 M USD (+8,1 %)Nettotulos 2017e1 350 M USD (-64 %)
PE20,0ROE7,3 %

Yhdysvaltalainen Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

CORNING INC1.5.2017 | 28,85 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat ovat jääneet ylittämättä. Osakkeen viime kuukausien hinnannousu nipistää myös pisteitä.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Viime kuukausien kurssinousun johdosta osinkotuotto on laskenut 2,2 prosenttiin, joten ehkä siinä mielessä osakkeen arvostus on noussut jo korkeahkoksi. Toisaalta 3 ja 7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat noin 15 – 17 tasolla, joten siinä mielessä osake ei ole aivan hirvittävän kallis. Mikäli osaketta päätyy ostamaan, niin ehkä ostojen aikahajautus lienee paikallaan.

Segmentit

Corning:lla on 5 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 3 350 3 238 3 086 3 851 2 545
Optical Communications 3 350 3 008 2 980 2 652 2 326
Environmental Technologies 1 100 1 032 1 053 1 092 919
Speciality Materials 1 300 1 124 1 107 1 205 1 170
Life Sciences 900 839 821 862 851
Muut 150 149 64 53 8
YHTEENSÄ 10 150 9 390 9 111 9 715 7 819
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 975 935 1 095 1 369 1 293
Optical Communications 275 245 237 194 189
Environmental Technologies 140 133 161 178 127
Speciality Materials 225 174 167 138 181
Life Sciences 60 58 61 67 68
Muut -125 -154 -202 -198 -165
YHTEENSÄ 1 550 1 391 1 519 1 748 1 693

Display Technologies
Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.

Segmentti on Corning:n tukiranka, jonka liikevoittomarginaali pitää yhtiön koko tulosta varsin hyvällä tasolla. Näyttöpaneelien markkinahinta on jo useamman vuoden ajan olleet paineessa, mutta lasku hidastui loppuvuotta 2016 kohden. Näin tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi noin +5 prosenttia, mutta tulos tippui noin -15 prosenttia.

Q1/2017 aikana segmentin liikevaihto nousi noin +4 prosenttia 736 miljoonaan dollariin. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti LCD-paneelien noin +5 prosentin luokkaa oleva parempi menekki sekä Japanin jenin vahvistuminen. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti LCD-paneelien noin -10 prosentin hinnan lasku. Liikevoitto nousi lähes +20 prosenttia 249 miljoonaan dollariin. Liikevoittoa nosti em. liikevaihdon kasvu sekä valmistustehokkuuden kasvu.

Yhtiö odottaa tilikaudelle 2017, että LCD-markkinat kasvavat noin +5 prosentin verran. Lisäksi hintojen laskun odotetaan olevan maltillisempaa verrattuna vuoteen 2016. Näin voidaan odottaa, että segmentin tilikauden 2017 liikevaihto kasvaa 3 350 miljoonaan ja liikevoitto 975 miljoonaan dollariin.

Optical Communications
Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.

Segmentin liikevaihto on kasvanut jokaisena vuonna viimeisen kolmen vuoden aikana. Segmentti on pystynyt pitämään myös kannattavuutensa tasaisesti noin 8 prosentin tuntumassa.

Q1/2017 aikana segmentin liikevaihto nousi noin +34 prosenttia 818 miljoonaan dollariin. Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti mm. myynnin vahva kehittyminen sekä se, että viime vuoden myyntiä haittasivat kuitutuotannon ongelmat. Samasta syystä liikevoitto nousi moninkertaiseksi eli 82 miljoonaan dollariin (Q1/2016: 17 M USD).

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 3,3 miljardia ja nettotulos 275 miljoonaa dollaria.

Muut segmentit
Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja. Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi. Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Kolmen muun segmentin yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut varsin tasaisesti noin 3,0 miljardissa dollarissa. Vastaavasti liikevoitto on ollut noin 380 miljoonaa dollaria.

Tilikaudelle 2017 ennustetaan liikevaihdon olevan 3 300 miljoonaa ja liikevoiton noin 425 miljoonaa dollaria.

Tuloksen kehitys

Corningin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin +8 prosenttia 10,2 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q12017

Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa se, että yhtiö sisällyttää valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet laskennalliset voitot tai tappiot tuloslaskelmaan. Q1/2017 tulokseen sisältyi -438 miljoonaa dollaria valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia kuluja (Q1/2016: -857 M USD).

Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoiton ennustetaan kasvavan noin 1 550 miljoonaan dollariin eli kasvua olisi noin +11 prosenttia vuodesta 2016.

Asbestioikeudenkäynti on saatu päätökseen ja Corning kertoo korvauksen olevan 290 miljoonaa dollaria, joka ajoittuu vuosille 2017 – 2022. Lisäksi yritys on varannut 150 miljoonaa dollaria muihin asbestikorvauksiin

Corning kertoo, että 0,01 Japanin jenin arvon muutos dollariin nähden tarkoittaa noin 23 miljoonan dollarin muutosta tulokseen. Vuonna 2016 1 usd oli noin 110 jeniä, kun se Q1/2017 aikana se oli noin 110 – 115 jeniä. Google finance palvelusta voi katsoa usd-jpy kurssin liikkeitä:
https://www.google.com/finance?q=usdjpy

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Yhtiöllä on kassassa noin 7,9 miljardia dollaria (taseen oikaisujen jälkeen), jolla se voisi maksaa yhdellä kertaa kaikki korolliset velkansa (3,9 Mrd USD). Yhtiö maksaa tilikaudella 2017 noin 600 miljoonaa dollaria osinkoja, joten kassa riittäisi osinkojen maksuun moninkertaisesti.

Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,6 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia.

glw-velkaisuus-q12017

Yhtiön alhainen velan määrä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut jo pitkään noin 65 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen sekin myös jo pitkään. Gearingin negatiivisuudessa näkyy se, että yhtiö voisi maksaa velkansa käteisellä ja kassaan jäisi vielä rahaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä investointeihin käytetään 10 miljardia dollaria sekä omistajille jaetaan yli 10 miljardia dollaria osinkoina ja omien osakkeiden ostoina vuoteen 2019 mennessä. Osinkoja yhtiö lupaa nostaa vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko2-q12017

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Alkuvuoden 2017 aikana osakkeita ostettiin noin 15,3 miljoona kappaletta. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 936 miljoonaa eli määrä on vähentynyt yli 30 prosenttia.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 0,64 dollaria, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

05/2017: 0,155 usd (osinko irtoaa 29.5.2017)
08/2017: 0,155 usd (e)
11/2017: 0,155 usd (e)
02/2018: 0,175 usd (e)

Arvostus

Kuten jo edellä todettiin, niin Corning:n nettotulokseen vaikuttaa suuresti laskennallisten valuuttakurssimuutosten vaikutus. Näin yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaa katsoa PE3- tai PE7- lukuja, jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 20 tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan 3- ja 7-vuoden keskiarvoilla lasketut PE3 ja PE7 ovat 15,3 ja 17,4, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi varsin kohdallaan.

glw-roe-roi-q12017

Pääoman tuotto ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 10 %), mutta tässä on huomioitava jo aiemmin mainitsemani yhtiön vahva tase ja oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 264) sekä osingonmaksuilla (-435). Oikaisu on yhteensä +829 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (1.5.2017) 28,85 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98 19,32
Lkm (000) 936 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000 1 581 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,00 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55 30,54
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 500 2 375 10 150 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890 6 632
Liikevoitto 450 424 1 550 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712 1 801
Nettotulos 350 86 1 350 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817 3 558
Marginaali 14,0% 3,6% 13,3% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7% 53,6%
EPS 0,37 0,09 1,44 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78 2,25
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 7 915 6 772 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661 4 598
Liikearvo 1 577 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926 716
Muut varat 19 550 19 550 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261 20 519
Tase yhteensä 29 042 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848 25 833
Oma pääoma 19 036 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078 19 375
Vähemmistö 67 67 75 73 49 47 51 51
Korolliset velat 3 902 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391 2 319
Muut vastuut 6 037 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328 4 088
Tase yhteensä 29 042 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848 25 833
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23 0,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23 0,20
Osinkotuotto 2,1% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8% 1,0%
Osingonmaksusuhde 43,0% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9% 8,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,4 13,7 12,2 12,6 10,1
PE (3v) 15,3 12,2 13,5 16,5 12,7 7,4 7,3 8,5
PE 20,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3 8,6
Oma pääoma/osake 20,41 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35 12,29
P/B 1,41 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97 1,57
ROE 7,3% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9% 20,3%
ROI 6,9% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6% 9,2%
Omavaraisuusaste 65,8% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9% 75,2%
Gearing -21,0% -16,0% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7% -11,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements