Corning sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CORNING Ennuste
Osake (23.10.2018) 30,83 Osinko 12 kk 0,810
Markkina-arvo (Mrd) 29,2 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 11 300 (+11,7%) Osinko/EPS 34% 4v ka
Nettotulos (M) 1 325 (+5,3%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 1,40 Omav.aste 54%
PE 22,1 Gearing 21%
EV/EBIT 19,3 ROE 9%
PB 2,04 ROI 8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC23.10.2018 | 30,83 USD
20
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,81 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osake noin 30,80 USD). 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä nettotuloksilla lasketut PE:t ovat 14x – 15x tasolla. Nämä pidempiaikaiset PE:t hieman tasoittavat edellä mainittua valuuttakurssisuojauksista aiheutuvia laskennallisia heilahteluja. Näin Corning:n osaketta voi luonnehtia kohdalleen hinnoitelluksi.

Tilikausi 2018

Corning:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 008 2 607 15,4% 8 255 7 479 10,4%
Liiketulos (ebit) 522 442 18,1% 1 111 1 240 -10%
Nettotulos 625 390 60% 774 915 -15%
EPS (USD) 0,67 0,39 0,82 0,89

Q3:n liikevaihto kasvoi +15,4 prosenttia ja marginaalit paranivat niin, että liiketulos (ebit) kasvoi +18 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi jokaisessa segmentissä +19…+23 prosentin tahdilla – paitsi Display Technologies -segmentissä, missä kasvua oli +6 prosenttia. Tätä voi pitää kuitenkin hyvänä saavutuksena, sillä näyttöpaneelien hinnat ovat olleet varsin pitkään laskussa, joten yhtiö on pystynyt kasvattamaan toimitusmääriään markkinoita nopeammin.

Hyvän kehityksen taustalla ovat aiemmilta kvartaaleilta tutut tekijät eli autoteollisuus ja optisten kuitujen kohdalla palvelinkeskukset ja tiedonsiirto.

Yhtiö julkisti uuden version Gorilla-lasistaan ja se näkyi heti Speciality Materials -segmentin liikevaihdon +23 prosentin kasvuna, kun Q2:lla kehitys oli +2 prosenttia.

Corning:n kohdalla liiketulos (ebit) on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Q1:n liiketulos romahti -50 prosenttia, mutta Q2:lla se kasvoi noin +3,7 prosenttia ja nyt Q3:lla +18 prosenttia. Tämä ei tietenkään vielä korjaa Q1:n vahinkoa, mutta suunta on oikea.

Johdannaistuottojen (230 vs 26 M USD) ja alhaisemman verokannan johdosta raportoitu Q3:n nettotulos kasvoi +60 prosenttia.

Näkymät 2018

Yhtiö piti vuoden 2018 näkymäarvionsa ennallaan eli liikevaihto olisi noin 11,3 miljardia dollaria. Bruttokate pysyisi noin 41 prosentissa. Aiemmin Q2-raportissa Corning:n ennusteet vuodelle 2018 sisälsivät seuraavanlaisia arvioita:

  • myynnin kulut: noin 1,6 Mrd USD ja
  • t&k-kulut: noin 0,96 Mrd USD

Nyt Q3-raportin lukujen perusteella näyttäisi siltä, että myynnin kulut olisivat lähempänä 1,8 miljardia ja t&k-kulut 1,0 miljardia dollaria.

Jos 11,3 miljardin dollarin liikevaihtoon suhteuttaa 41 prosentin bruttokatteen, niin katteeksi saadaan noin 4,6 miljardia dollaria. Kun tästä poistetaan myynnin (-1,8 Mrd USD) ja t&k kulut (-1,0 Mrd USD) sekä poistot (-0,1 Mrd USD), niin liiketulokseksi saataisiin noin 1,7 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,81 dollaria (ed. 12 kk: 0,695 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 11,2 – 11,4 Mrd USD (2017: 10,1 Mrd USD)
  • nettotulos: 1,30 – 1,35 Mrd USD (2017: 1,26 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Corning: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 755 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 258 miljoonaa dollaria.

Corningin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +7,7 prosenttia 10,1 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q32018

Corning:n tilikauden 2017 raportoitu nettotulos oli -497 miljoonaa dollaria tappiollinen, mutta tämä sisälsi noin -1,8 miljardia dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä eriä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen.

Kuten edellä jo totesinkin, niin Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa erilaisten kertaluontoisten erien (valuuttakurssien laskennalliset muutokset yms) vaikutukset. Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoitto kasvoi +17 prosenttia 1,6 miljardiin dollariin (2016: 1,4 Mrd USD).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 11,3 miljardia ja liiketulos noin 1,7 miljardia dollaria. Nettotulosennuste olisi 1,30 – 1,35 miljardia dollaria, johon pitää suhtautua suurella varauksella.

Yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaakin katsoa 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja (PE3 ja PE7), jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 22,1 tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan PE3 ja PE7 ovat noin 14,0 – 14,9x, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi kohdalleen hinnoiteltu.

glw-roe-roi-q32018

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia. Liikearvo nousi hankitun 3M Communication Markets -kaupan kautta.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 5,3 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 3,4 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 54 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 21 prosenttia.

glw-velkaisuus-q32018

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina laskussa.

Capex-investoinnit ovat asettuneet noin 1,0 – 1,2 miljardiin dollariin. Vuosina 2012 ja 2013 ne olivat hetkellisesti reilusti suuremmat, mutta muutoin ne ovat olleet varsin tasaisesti em. vaihteluvälillä. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat noin 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta (ebit).

Vuonna 2017 capex-investoinnit nousivat 1,8 miljardiin dollariin ja yhtiö arvioi, että vuonna 2018 ne ovat hieman yli 2,0 miljardia dollaria. Näin liiketoiminnan rahavirran kehittymistä on hyvä seurata erityisen tarkalla silmällä.

glw-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä ainakin vuoden ajan. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 35 – 45 prosentissa viimeisten vuosien ajan, joten siinä mielessä osingon nostoon ja ylläpitoon on tilaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä omia osakkeita ostetaan isoja määriä ja osinkoa nostetaan vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko-q32018

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Vuoden 2017 aikana osakkeiden ostoon käytettiin noin 2,5 miljardia dollaria. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 863 miljoonaa (ei sisällä laimentavia optioita yms.) eli määrä on vähentynyt yli 35 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Corning: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,180 11/2017 0,155 11/2016 0,135
2/2019 (e) 0,210 2/2018 0,180 2/2017 0,155
5/2019 (e) 0,210 5/2018 0,180 5/2017 0,155
8/2019 (e) 0,210 8/2018 0,180 8/2017 0,155
YHTEENSÄ 0,810 0,695 0,600
+16,5% +15,8% +14,3%

Q4:n osinko (0,18 USD) irtoaa 15.11.2018 ja se maksetaan 14.12.2018.

Seuraava kvartaalinosto olisi vuorossa helmikuussa 2019 ja arvioin osingon nousevan tuolloin 0,21 dollariin. Kasvua tulisi peräti +16 prosenttia, joten ei pidä hirveästi pettyä jos osinko jääkin 0,20 dollariin (+11 %). Kvartaaliosinko on kasvanut viime vuosina 0,015/0,020/0,025 dollarin vauhdilla, joten siinä mielessä 0,030 dollarin nousu jatkaisi tuota nousevaa linjaa.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,81 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 30,83 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+551) sekä osingonmaksuilla (-171). Oikaisu on yhteensä +380 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (23.10.2018) 30,83 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98
Lkm (000) 948 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000
Markkina-arvo (Mrd) 29,23 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 3 115 2 997 3 238 3 086 3 851
Optical Communications 4 200 3 545 3 008 2 980 2 652
Environmental Technologies 1 500 1 106 1 032 1 053 1 092
Speciality Materials 1 295 1 403 1 124 1 107 1 205
Life Sciences 1 000 879 839 821 862
Muut 190 186 149 64 53
YHTEENSÄ 11 300 10 116 9 390 9 111 9 715
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 825 831 935 1 095 1 369
Optical Communications 425 341 245 237 194
Environmental Technologies 150 127 133 161 178
Speciality Materials 250 249 174 167 138
Life Sciences 125 64 58 61 67
Muut -100 18 -154 -202 -198
YHTEENSÄ 1 675 1 630 1 391 1 519 1 748
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 050 8 255 11 300 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890
Liikevoitto 565 1 111 1 675 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712
Nettotulos 550 774 1 325 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817
Marginaali 18,0% 9,4% 11,7% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7%
EPS 0,58 0,82 1,40 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 283 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661
Liikearvo 1 930 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926
Muut varat 22 559 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261
Tase yhteensä 26 772 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
Oma pääoma 14 270 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078
Vähemmistö 88 72 67 75 73 49 47 51
Korolliset velat 5 308 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391
Muut vastuut 7 106 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328
Tase yhteensä 26 772 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 800 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206 3 189
Investoinnit: Capex -2 200 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801 -2 432
Vapaa rahavirta (FCF) 600 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405 757
Investoinnit: Muut -750 94 4 792 565 114 15 -827 376
Investointien jälkeen -150 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578 1 133
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154 -1 044
Rahoitus: Muut 3 150 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039 64
Rahavarojen muutos 0 -1 326 877 -479 1 161 -280 463 153
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinkotuotto 2,3% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8%
Osinko/nettotulos 51,5% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9%
Osinko/FCF 113,8% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3% 48,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,9 15,1 11,1 10,9 11,6
PE (3v) 14,0 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1 7,4
PE 22,1 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3
EV/EBIT 19,3 20,5 19,0 18,5 15,5 18,0 14,8 10,7
Oma pääoma/osake 15,15 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35
P/B 2,04 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97
ROE 8,8% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9%
ROI 8,3% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6%
Omavaraisuusaste 53,6% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9%
Gearing 21,1% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 35,30 27,51 27,88 31,99 29,92 30,05 27,00 24,27 23,65 20,48
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,810 0,780 0,750 0,720 0,695 0,670 0,645 0,620 0,600 0,580
Osinkotuotto (ennuste) 2,3% 2,8% 2,7% 2,3% 2,3% 2,2% 2,4% 2,6% 2,5% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,20 0,94 0,61 1,23 2,46 2,30 4,43 3,23 2,13 1,92
PE 29,4 29,4 45,3 26,0 12,1 13,0 6,1 7,5 11,1 10,6
EV/EBIT 24,4 20,7 20,3 20,6 18,4 17,5 15,0 19,0 24,1 23,5
ROE 7,1% 5,5% 3,5% 7,5% 14,1% 12,6% 22,8% 20,1% 12,4%
ROI 7,2% 6,8% 6,7% 7,6% 7,7% 7,7% 7,3% 6,2% 4,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset