Corning sijoituskohteena

Päivitetty 12.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CORNING Ennuste
Osake (12.5.2020) 21,30 Osinko 12 kk 0,890
Markkina-arvo (Mrd) 18,8 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 10 350 (-10,0%) Osinko/EPS 76% 4v ka
Nettotulos (M) 470 (-51,0%) Osinko/FCF 310% 4v ka
EPS 0,53 Omav.aste 44%
PE 39,9 Gearing 48%
EV/EBIT 41,1 ROE 4%
PB 1,54 ROI 3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC12.5.2020 | 21,30 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti nettotuloksen laskutrendi sekä PE-lukujen jääminen pisterajoista. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön raportoimiin tuloksiin. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Corningin liikevaihto laski 15 prosenttia ja liiketulos kääntyi tappiolliseksi osittain pandemian vaikutusten johdosta.

Joitakin yhtiön omia tuotantolaitoksia on ollut väliaikaisesti suljettuna. Suurempi vaikutus on tullut siitä, että asiakkaiden tehtaat ovat olleet suljettuina, mikä on painanut Corningin kysyntää. Erityisen vaikea tilanne on ollut autoteollisuudessa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Corning on lomauttanut tai irtisanonut työntekijöitään.

Yhtiö on ryhtynyt myös muihin kustannussäästötoimenpiteisiin sekä vähentää ylläpitoinvestointejaan.

Corning osti omia osakkeita noin 105 miljoonalla dollarilla (Q1/2019: 257 M USD), mutta on nyt keskeyttänyt osto-ohjelman. Yhtiö julkisti Q2:n osingon ja se oli odotetusti 0,22 dollaria. Corning kertoo, että sen tavoitteena on ylläpitää nykyistä osinkoaan.

Corningin maksuvalmius on hyvä ja sillä oli Q1/2020 lopussa noin 2,0 miljardin dollarin kassavarat. Yhtiö kertoo myös, että vuosien 2020 ja 2021 aikana lainoja erääntyy maksuun yhteensä vain noin 100 miljoonan dollarin edestä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Corning ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö arvioi kuitenkin, että eristystoimet sekä talouden taantuma painaa mm. TV-paneelien, kännyköissä käytettävien Gorilla-lasien, yms. kuluttajatuotteiden kysyntää. Lisäksi autoteollisuuden vaikeudet jatkunevat vielä jonkin aikaa.

Tilikausi 2020

Corning:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 2 391 2 812 -15,0%
Liiketulos (ebit) -121 420
Nettotulos -96 499
EPS (USD) -0,16 0,55

Q1:n liikevaihto laski 15 prosenttia, missä pandemian vaikutukset näkyvät selvästi.

TV-paneelien kysyntä ja hinnat jatkoivat laskuaan, valokuitujen kysyntää painoi toimitusketjun katkokset, asennustyömaiden seisokit sekä rahoitusvaikeudet ja kännyköiden ja muiden mobiililaitteiden kysynnän lasku näkyi Gorilla-lasin toimituksissa. Autoteollisuuden vaikeudet tuntuivat etenkin Environmental Technologies -segmentissä.

Corning arvioi, että eristystoimet sekä talouden taantuma painaa kysyntää vielä jonkin aikaa. Osa yhtiön tuotteista on sellaisia, joissa kysynnän patoutuminen purkautuu jossain vaiheessa.

Q1:n liiketulos painui tappiolle, mitä painoi mm. tuotantolaitosten sulkuihin liittyvät kulut, työntekijöiden irtisanomisiin liittyvät korvaukset, eräät alaskirjaukset sekä nopeutetulla aikataululla tehdyt poistot.

Q2:n osinko on 0,22 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Tavoitteet vuosille 2020 – 2023

Yhtiö arvioi, että vuosien 2020 – 2023 aikana

  • kasvuinvestoinnit kasvattavat (per vuosi)
    • liikevaihtoa 6 – 8 prosenttia ja
    • EPS:iä 12 – 15 prosenttia.
  • yhtiö jakaa voitonjakonaan (osingot ja omien osakkeiden ostot) yhteensä noin 8 – 10 miljardia dollaria.
  • yhtiö tavoittelee noin +10 prosentin vuotuista osingon nousua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 375 2 940 -19,2% 10 350 11 503 -10,0%
Liiketulos (ebit) 175 374 -53,2% 600 1 306 -54,1%
Nettotulos 130 92 41,3% 470 960 -51,0%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,89 0,82

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Corning: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 755 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 258 miljoonaa dollaria.

Corningin liikevaihdon kasvu on ollut tasaisen hyvää viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2019 aikana liikevaihto kääntyi laskuun ja koronaviruksen johdosta vuoden 2020 liikevaihdon voi olettaa laskevan merkittävästi.

Yhtiön taloudellisina tavoitteina on kuitenkin se, että liikevaihdon vuotuinen kasvuvauhti vuoteen 2023 mennessä olisi 6 – 8 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että jotta tavoitteisiin päästäisiin, niin liikevaihdon tulisi kääntyä selvään kasvuun vuonna 2021.

glw-tuloslaskelma-q12020

Corningin tuloskunto on ollut laskussa jo vuodesta 2015 alkaen, jos jätetään vuoden 2016 lukema huomioimatta. Vuonna 2019 tulos laski yhtiön järjestellessä toimintojaan vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Näistä toimista syntyi kertaluontoisia kuluja, jonka johdosta nettotulos jäi alle 1 miljardin dollarin rajan.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 9,75 – 10,50 miljardia ja nettotulos noin 350 – 500 miljoonaa dollaria.

Johdannaiskirjausten johdosta nettotulokset heilahtelevat laidasta laitaan eri vuosien välillä. Tästä syystä PE-lukujen käyttö ei anna hyvää kuvaa osakkeen hintatasosta. Lisäksi yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, joten pitkän aikavälin keskiarvotuloksilla laskettu PE7 ei sekään oikein toimi. Seitsemässä vuodessa yhtiön liikevaihto on kasvanut 50 prosentilla. Voidaankin kysyä, että onko yhtiö enää kovinkaan samanlainen kuin vuonna 2013?

glw-roe-roi-q12020

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,9 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 7,8 miljardia dollaria ja käteisvarat huomioiden nettovelkaa on noin 5,8 miljardia dollaria. Näin omavaraisuusaste on noin 45 – 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 45 prosenttia.

glw-velkaisuus-q12020

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on vaakasuorassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +4,9 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta oli vuosina 2014 – 2017 laskussa.

Capex-investoinnit ovat parina viime vuotena nousset noin 2 miljardin tuntumaan, mutta vuodelle 2020 yhtiö arvioi investointien laskevan 1,5 miljardin dollarin tasolle.

glw-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässä on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä tulevinakin vuosina.

Osinko

Yhtiö aloitti uuden pääomaohjelman kaudelle 2020 – 2023 ja pyrkii ohjelman aikana kasvattamaan osinkoaan +10 prosenttia per vuosi. Koronaviruksen johdosta yhtiön osinkotavoitteeseen pitää suhtautua varauksella.

glw-osinko-q12020

Osingon suhde tulokseen on ollut noin 50 – 60 prosenttia viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ylittynyt viime vuosina selvästikin. Sijoittajan on hyvä seurata tilannetta, vaikka tällä hetkellä syy ylityksiin on ollut yhtiön laajat investointiohjelmat. Ei siis liiketoiminnan heikkoudet sinänsä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Corning: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,220 5/2019 0,200 5/2018 0,180
8/2020 (e) 0,220 8/2019 0,200 8/2018 0,180
11/2020 (e) 0,220 11/2019 0,200 11/2018 0,180
2/2021 (e) 0,230 2/2020 0,220 2/2019 0,200
YHTEENSÄ 0,890 0,820 0,740
+8,5% +10,8% +14,7%

Q2:n osinko on 0,22 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 30.6.2020.

Q3:n osinko julkistetaan heinäkuun puolivälissä (15. – 20. päivä) ja arvioin sen pysyvän 0,22 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,89 dollaria, mikä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 21,30 USD). Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+566 M USD) sekä osingolla (-581 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-0 M USD). Oikaisu on yhteensä -65 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (12.5.2020) 21,30 29,11 30,21 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82
Lkm (000) 881 000 899 000 941 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000
Markkina-arvo (Mrd) 18,77 26,17 28,43 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Display Technologies 3 075 3 254 3 276 3 137 3 238
Optical Communications 3 400 4 064 4 192 3 545 3 008
Environmental Technologies 1 575 1 499 1 289 1 106 1 032
Speciality Materials 1 400 1 594 1 479 1 403 1 124
Life Sciences 900 1 015 946 879 839
Muut 77 108 46 149
YHTEENSÄ 10 350 11 503 11 290 10 116 9 390
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016
Display Technologies 786 835 888
Optical Communications 489 592 469
Environmental Technologies 263 208 165
Speciality Materials 302 313 301
Life Sciences 150 117 95
Muut -1 030 -999 -2 415
YHTEENSÄ 0 960 1 066 -497
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 375 2 391 10 350 11 503 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819
Liikevoitto 175 -121 600 1 306 1 575 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371
Nettotulos 130 -96 470 960 1 066 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961
Marginaali 5,5% -4,0% 4,5% 8,3% 9,4% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1%
EPS 0,15 -0,11 0,53 1,07 1,13 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 960 2 434 2 355 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704
Liikearvo 1 918 1 935 1 936 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542
Muut varat 23 916 24 529 23 214 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232
Tase yhteensä 27 794 28 898 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478
Oma pääoma 12 133 12 907 13 792 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162
Vähemmistö 89 90 94 72 67 75 73 49
Korolliset velat 7 827 7 740 5 998 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293
Muut vastuut 7 745 8 161 7 621 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974
Tase yhteensä 27 794 28 898 27 505 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 500 2 031 2 919 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787
Investoinnit: Capex -1 500 -1 978 -2 242 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019
Vapaa rahavirta (FCF) 0 53 677 200 1 407 1 559 3 633 1 768
Investoinnit: Muut 50 87 -645 94 4 792 565 114 15
Investointien jälkeen 50 140 32 294 6 199 2 124 3 747 1 783
Rahoitus: Voitonjako -900 -1 624 -2 831 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768
Rahoitus: Muut 850 1 577 836 1 174 -589 1 201 -30 -295
Rahavarojen muutos 0 93 -1 963 -1 326 877 -479 1 161 -280
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,88 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,88 0,80 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39
Osinkotuotto 4,1% 2,7% 2,4% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2%
Osinko/nettotulos 165,0% 74,9% 63,6% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1%
Osinko/FCF #DIV/0! 1357,0% 100,1% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,7 14,4 14,8 15,1 11,1
PE (3v) 22,6 23,9 14,2 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2
PE 39,9 27,3 26,7 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3
EV/EBIT 41,1 24,1 20,4 20,5 19,0 18,5 15,5 18,0
Oma pääoma/osake 13,87 14,46 14,76 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51
P/B 1,54 2,01 2,05 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23
ROE 3,7% 7,1% 7,2% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2%
ROI 2,9% 6,4% 7,7% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5%
Omavaraisuusaste 44,0% 45,0% 50,5% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5%
Gearing 48,0% 40,8% 26,2% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 20,54 29,11 28,52 33,23 33,10 30,21 35,30 27,51 27,88 31,99
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,890 0,880 0,880 0,860 0,840 0,840 0,810 0,780 0,750 0,720
Osinkotuotto (ennuste) 4,3% 3,0% 3,1% 2,6% 2,5% 2,8% 2,3% 2,8% 2,7% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,41 1,08 1,36 1,67 2,37 1,13 1,20 0,94 0,61 1,23
PE 49,6 26,9 21,0 19,9 14,0 26,7 29,4 29,4 45,3 26,0
EV/EBIT 31,2 23,8 19,2 19,9 19,2 20,4 24,4 20,7 20,3 20,6
ROE 2,8% 7,1% 9,0% 11,0% 15,3% 7,2% 7,1% 5,5% 3,5% 7,5%
ROI 3,8% 6,4% 8,3% 9,0% 9,1% 7,7% 7,2% 6,8% 6,7% 7,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus