Corning sijoituskohteena

Päivitetty 29.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.7.2017)29,25 USDMarkkina-arvo30,2 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,66 USD Osinkotuotto2,3 %
Liikevaihto 2017e10 250 M USD (+9,2 %)Nettotulos 2017e1 350 M USD (-64 %)
PE22,4ROE7,4 %

Yhdysvaltalainen Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

CORNING INC29.7.2017 | 29,25 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat ovat jääneet ylittämättä.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Viime kuukausien kurssinousun johdosta osinkotuotto on laskenut 2,3 prosenttiin, joten ehkä siinä mielessä osakkeen arvostus on noussut jo korkeahkoksi. Toisaalta 3 ja 7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat noin 14x tasolla, joten siinä mielessä osake ei ole aivan hirvittävän kallis. Mikäli osaketta päätyy ostamaan, niin ehkä ostojen aikahajautus lienee paikallaan.

Alkuvuosi 2017

Corning:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto:4 872 M USD (4 407 M USD / +10,6 %)
  • liiketulos (ebit): 805 M USD (424 M USD / +90 %)
  • nettotulos (raportoitu): 525 M USD (1 839 M USD / -71 %)

Corning:n alkuvuoden liikevaihto on kehittynyt hienosti, missä etenkin Optical Communications (+22 %) ja Speciality Materials (+29 %) segmenttien myynti oli vahvaa. Näihin vaikuttivat USA:ssa kotitalouksien kuituasennusten hyvä buumi sekä Gorilla-lasin lisääntyneet toimitukset.

Sen sijaan LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi parisen prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku, jota kasvaneet toimitukset eivät pystyneet kompensoimaan.

Kuten todettua, niin Corning:n kohdalla liiketulos on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos kasvoi huimat +90 prosenttia, mutta viime vuoteen sisältyi 78 miljoonaa dollaria kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja. Tämä huomioidenkin liiketulos kasvoi noin +60 prosenttia.

Vuoden 2016 nettotulos sisältää noin +600 miljoonaa dollaria valuuttajohdannaisten ja sijoitusten uudelleenjärjestelyistä kertynyttä tuottoa sekä noin +800 miljoonaa dollaria verohyötyjä. Nämä huomioiden viime vuoden nettotulos oli karkeasti laskien noin 450 miljoonaa dollaria, joten alkuvuoden 2017 aikana kasvua tähän on tullut noin +15 prosenttia.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti H1/2017 aikana noin 20 miljoonaa omaa osakettaan.

Näkymät

Yhtiö arvioi (varsin ympäripyöreästi) vuoden 2017 liikevaihtojen kehittyvän segmenteittäin seuraavasti:

  • Display Technologies: +12…17% (mid-teens)
  • Optical Communications: +12…17% (mid-teens)
  • Environmental Technologies: +2% (slightly)
  • Speciality Materials: kasvua, mikä riippuu asiakkaiden Gorilla 5 lasien sisältämien tuotteiden julkistusajankohdista
  • Life Sciences: +2..3 % (low-single)

Segmentit

Corning:lla on 5 segmenttiä, ja oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 3 350 3 238 3 086 3 851 2 545
Optical Communications 3 400 3 008 2 980 2 652 2 326
Environmental Technologies 1 050 1 032 1 053 1 092 919
Speciality Materials 1 400 1 124 1 107 1 205 1 170
Life Sciences 900 839 821 862 851
Muut 150 149 64 53 8
YHTEENSÄ 10 250 9 390 9 111 9 715 7 819
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 975 935 1 095 1 369 1 293
Optical Communications 325 245 237 194 189
Environmental Technologies 125 133 161 178 127
Speciality Materials 250 174 167 138 181
Life Sciences 50 58 61 67 68
Muut -125 -154 -202 -198 -165
YHTEENSÄ 1 600 1 391 1 519 1 748 1 693

Display Technologies

Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.

Segmentti on Corning:n tukiranka, jonka liikevoittomarginaali pitää yhtiön koko tulosta varsin hyvällä tasolla. Näyttöpaneelien markkinahinta on jo useamman vuoden ajan olleet paineessa ja hinnat laskussa. Tämä selittää myös sen, miksi LCD-televisioiden tuumakoot tuntuvat aina vain kasvavan ja hinnat laskevan.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 3,3 – 3,4 miljardiin dollariin, kun yhtiön oma arvioi olisi yli 3,6 miljardissa dollarissa. Liikevaihdon kasvusta johtuen liiketuloksen odotetaan kasvavan hieman noin 950 – 1 000 miljoonaan dollariin.

Optical Communications

Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.

Segmentin liikevaihto on kasvanut jokaisena vuonna viimeisen kolmen vuoden aikana. Segmentti on pystynyt pitämään myös kannattavuutensa tasaisesti noin 8 prosentin tuntumassa.

USA:ssa kotitalouksien kuituasennuksissa on menossa buumi, joka näkyy myös tämän segmentin liikevaihdon selvässä nousussa. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 3,4 miljardiin dollariin. Liiketuloksen odotetaan samasta syystä nousevan senkin varsin selvästi eli noin 325 miljoonaan dollariin viime vuoden 245 miljoonasta dollarista.

Muut segmentit

Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja. Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi. Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Kolmen muun segmentin yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut varsin tasaisesti noin 3,0 miljardissa dollarissa. Vastaavasti liikevoitto on ollut noin 380 miljoonaa dollaria.

Speciality Materials:n Gorilla-lasin toimitukset ovat olleet vahvassa kasvussa H1/2017 aikana, joten tämän segmentin liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan nousevan selvästi viime vuodesta. Tosin tähän vaikuttaa myöskin se, miten Gorilla-lasia käyttävien asiakkaiden tuotejulkistukset ajoittuvat.

Tilikaudelle 2017 ennustetaan liikevaihdon olevan 3 300 miljoonaa ja liikevoiton noin 425 miljoonaa dollaria.

Tuloksen kehitys

Corningin tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin +8 prosenttia 10,2 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q22017

Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa se, että yhtiö sisällyttää valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet laskennalliset voitot tai tappiot tuloslaskelmaan. H1/2017 tulokseen sisältyi -219 miljoonaa dollaria valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia kuluja (H1/2016: -2 058 M USD).

Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoiton ennustetaan kasvavan noin 1,6 miljardiin dollariin eli kasvua olisi noin +15 prosenttia vuodesta 2016.

Asbestioikeudenkäynti on saatu päätökseen ja Corning kertoo korvauksen olevan 290 miljoonaa dollaria, joka ajoittuu vuosille 2017 – 2022. Lisäksi yritys on varannut 150 miljoonaa dollaria muihin asbestikorvauksiin

Corning kertoo, että 0,01 Japanin jenin arvon muutos dollariin nähden tarkoittaa noin 23 miljoonan dollarin muutosta tulokseen. Vuonna 2016 1 usd oli noin 110 jeniä, kun se H1/2017 aikana se oli noin 110 – 114 jeniä. Google finance palvelusta voi katsoa usd-jpy kurssin liikkeitä:
https://www.google.com/finance?q=usdjpy

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Yhtiöllä on kassassa noin 4,7 miljardia dollaria (taseen oikaisujen jälkeen), jolla se voisi maksaa yhdellä kertaa kaikki korolliset velkansa (4,4 Mrd USD). Yhtiö maksaa tilikaudella 2017 noin 650 miljoonaa dollaria osinkoja, joten kassa riittäisi osinkojen maksuun moninkertaisesti.

Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,6 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia.

glw-velkaisuus-q22017

Yhtiön alhainen velan määrä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut jo pitkään noin 65 – 75 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen sekin myös jo pitkään. Gearingin negatiivisuudessa näkyy se, että yhtiö voisi maksaa velkansa käteisellä ja kassaan jäisi vielä rahaa.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on huolestuttavasti laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 4 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,5 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina laskussa.

glw-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat asettuneet noin 1,0 – 1,2 miljardiin dollariin. Vuosina 2012 ja 2013 ne olivat hetkellisesti reilusti suuremmat, mutta muutoin ne ovat olleet varsin tasaisesti em. vaihteluvälillä. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat noin 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta (ebit). Siksi on erityisen tärkeää, että liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan hyvällä tahdilla.

glw-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä parin vuoden ajan. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 35 – 45 prosentissa viimeisten vuosien ajan, joten siinä mielessä osingon nostoon ja ylläpitoon on tilaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä investointeihin käytetään 10 miljardia dollaria sekä omistajille jaetaan yli 10 miljardia dollaria osinkoina ja omien osakkeiden ostoina vuoteen 2019 mennessä. Osinkoja yhtiö lupaa nostaa vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko-q22017

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Alkuvuoden 2017 aikana osakkeita ostettiin noin 20 miljoona kappaletta. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 908 miljoonaa (ei sisällä laimentavia optioita yms.) eli määrä on vähentynyt yli 32 prosenttia.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 0,66 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

08/2017: 0,155 usd (osinko irtoaa 29.8.2017)
11/2017: 0,155 usd (e)
02/2018: 0,175 usd (e)
05/2018: 0,175 usd (e)

Arvostus

Kuten jo edellä todettiin, niin Corning:n nettotulokseen vaikuttaa suuresti laskennallisten valuuttakurssimuutosten vaikutus. Näin yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaa katsoa PE3- tai PE7- lukuja, jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 22x tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan 3- ja 7-vuoden keskiarvoilla lasketut PE3 ja PE7 ovat noin 14x, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi varsin kohdallaan.

glw-roe-roi-q22017

Pääoman tuotto ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 10 %), mutta tässä on huomioitava jo aiemmin mainitsemani yhtiön vahva tase ja oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+825) sekä osingonmaksuilla (-321). Oikaisu on yhteensä +504 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (29.7.2017) 29,25 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98 19,32
Lkm (000) 1 034 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000 1 581 000
Markkina-arvo (Mrd) 30,24 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55 30,54
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 600 4 872 10 250 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890 6 632
Liikevoitto 550 805 1 600 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712 1 801
Nettotulos 300 525 1 350 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817 3 558
Marginaali 11,5% 10,8% 13,2% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7% 53,6%
EPS 0,29 0,51 1,31 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78 2,25
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 4 693 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661 4 598
Liikearvo 1 577 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926 716
Muut varat 22 064 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261 20 519
Tase yhteensä 28 334 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848 25 833
Oma pääoma 18 516 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078 19 375
Vähemmistö 68 67 75 73 49 47 51 51
Korolliset velat 4 398 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391 2 319
Muut vastuut 5 352 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328 4 088
Tase yhteensä 28 334 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848 25 833
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 550 2 521 2 809 4 709 2 787 3 206 3 189 3 835
Investoinnit: Capex -1 250 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801 -2 432 -1 007
Vapaa rahavirta (FCF) 1 300 1 391 1 559 3 633 1 768 1 405 757 2 828
Investoinnit: Muut 200 4 792 565 114 15 -827 376 -762
Investointien jälkeen 1 500 6 183 2 124 3 747 1 783 578 1 133 2 066
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154 -1 044 -243
Rahoitus: Muut -500 -573 1 201 -30 -295 1 039 64 241
Rahavarojen muutos -2 000 877 -479 1 161 -280 463 153 2 064
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23 0,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23 0,20
Osinkotuotto 2,1% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8% 1,0%
Osinko/nettotulos 47,5% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9% 8,9%
Osinko/FCF 49,3% 44,4% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3% 48,1% 11,2%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 13,9 11,1 10,9 11,6 9,4
PE (3v) 14,2 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1 7,4 8,5
PE 22,4 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3 8,6
Oma pääoma/osake 17,97 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35 12,29
P/B 1,63 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97 1,57
ROE 7,4% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9% 20,3%
ROI 7,1% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6% 9,2%
Omavaraisuusaste 65,6% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9% 75,2%
Gearing -1,6% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7% -11,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset