Corning sijoituskohteena

Päivitetty 14.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CORNING Ennuste
Osake (14.6.2018) 28,60 Osinko 12 kk 0,78 2,7%
Markkina-arvo (Mrd) 27,8 Osinko/EPS 36% 4v ka
Liikevaihto (M) 10 700 (+5,8%) Osinko/FCF 83% 4v ka
Nettotulos (M) 1 100 (-12,6%) Omav.aste 56%
EPS 1,13 Gearing 6%
PE 25,3 ROE 7,0%
PB 1,78 ROI 7,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CORNING INC14.6.2018 | 28,60 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Corning:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingonjaon heikkoudet muutaman vuoden takaa sekä nettotuloksen laskutrendi. Vahva tase näkyy siinä, että ROE:n ja ROI:n pisterajat eivät ole ylittyneet.

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä yritys sisällyttää valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot tuloslaskelmaan. Se tarkoittaa sitä, että tulos voi heilahdella paljonkin eri tilikausien välillä. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa Corning:n vahva tuloksentekokyky, vahva tase, pääomien jako kasvavien osinkojen ja omien osakkeiden osto-ohjelman muodossa. Yhtiö on luvannut nostaa osinkoaan vähintään 10 prosenttia vuodessa aina vuoteen 2019 saakka.

Osake on laskenut tammikuun 2018 noin 35 dollarin tasolta nykyiseen 28,60 dollariin. Tämä on nostanut osinkotuoton 2,7 prosenttiin. Samalla 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä nettotuloksilla lasketut PE:t ovat 14x – 15x tasolla. Nämä pidempiaikaiset PE:t hieman tasoittavat edellä mainittua valuuttakurssisuojauksista aiheutuvia laskennallisia heilahteluja. Näin Corning:n osaketta voi luonnehtia houkuttelevasti hinnoitelluksi.

Tilikausi 2018

Corning:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 500 M USD (2 375 M USD / +5,3 %)
 • liiketulos (ebit): 194 M USD (413 M USD / -53 %)
 • nettotulos: -589 M USD (86 M USD / – %)

Corning:n Q1/2018 liikevaihto nousi noin +5 prosenttia, missä etenkin Environmental Technologies (+17 %) ja Optical Communications (+8 %) -segmenttien myynti kehittyi hyvin. Tätä tuki autoteollisuuden edelleen jatkuva vahva veto sekä yritysten investoinnit palvelinkeskuksiin ja tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi (valokuitu).

Sen sijaan Gorilla-lasia valmistava Speciality Materials -segmentin myynti laski -7 prosenttia vuoden takaisesta. Corningilta on tulossa päivitetty versio Gorilla-lasista vielä tämän vuoden aikana. LCD-näyttöpaneeleja valmistavan Display Technologies segmentin myynti jäi -5 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku.

Corning:n kohdalla liiketulos (ebit) on nettotulosta käyttökelpoisempi mittari tuloksentekokyvyn kehitykselle. Liiketulos romahti yli -50 prosenttia. Liikevaihto oli +125 miljoonaa dollaria edellisvuotista parempi, mutta se haihtui pois jo heti toisella rivillä, kun bruttokate jäi 955 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 951 M USD).

Lisäksi myynnin ja hallinnon kulut olivat +180 miljoonaa ja tuotekehityksen kulut +40 miljoonaa dollaria (yhteensä 220 M USD) edellisvuotista korkeammat, minkä johdosta liiketulos jäi vain 194 miljoonaan dollariin (Q1/2017: 413 M USD).

Raportoitu nettotulos romahti tappiolliseksi, mitä selittää valuuttakurssijohdannaisten sisältyminen tuloslaskelmaan. Q1/2018 johdannaisten laskennallinen tappio oli -622 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten tappioita oli -438 miljoonaa dollaria. Nämä kun oikaistaan tuloksesta pois, niin Q1/2018 tulos olisi ollut +33 miljoonaa dollaria (Q1/2017: +524 M USD).

Ero kasvoi liiketuloksesta, mutta tälle kvartaalille kertyi veroja -124 miljoonaa dollaria kun vuosi sitten tuli +66 miljoonaa dollaria veroetua.

Yhteenvetona: liikevaihdon kasvusta huolimatta perusliiketoiminnan tuloskunto jäi edellisvuodesta bruttokatteen laskun sekä kasvaneiden myynnin ja hallinnon kulujen seurauksena.

Corning jatkoi omien osakkeiden osto-ohjelmaa ja osti Q1:n aikana omia osakkeitaan noin 800 miljoonalla dollarilla. Tämä on valtava summa, sillä kvartaaliosinkoihin kului noin 180 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2018

Corning piti vuoden 2018 näkymänsä ennallaan eli

 • liikevaihto: +7 % (2017: 10,1 Mrd USD)
 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut: noin 1,5 Mrd USD ja t&k-kulut noin 0,9 Mrd USD
 • veroaste: noin 20 – 22 %
 • capex: hieman yli 2,0 Mrd USD

Näiden arvioiden avulla saadaan liikevaihtoennusteeksi noin 10,7 – 10,8 miljardia dollaria, josta bruttokatteeksi jää noin 4,3 – 4,4 miljardia dollaria. Kun tästä vähennetään myynnin ja t&k-kulut sekä poistot (0,1 Mrd USD), niin päädytään noin 1,75 – 1,9 miljardin dollarin liikevoittoarvioon.

Tulokseen ennen veroja on useampana vuotena sisältynyt kaikenlaisia kertaluontoisia eriä. Mutta jos arvioidaan, että nämä vetäisivät tuloksen ennen veroja noin 1,6 miljardiin dollariin ja jos tästä otetaan verot (20 %) pois niin päädytään noin 1,3 – 1,4 miljardin dollarin nettotulosarvioon. Arviossa on pyöristelty lukuja alaspäin, joten optimistisesti laskettuna tuo arvio olisi sitten hieman korkeampi.

MUTTA, kuten Q1/2018 tuloksesta nähtiin, niin valuuttakurssijohdannaisten laskennalliset tappiot voivat heilauttaa tulosta voimakkaastikin, ja voi olla, että tämä erä vetää edellä laskettua nettotulosarviota alaspäin.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,78 dollaria (ed. 12 kk: 0,67 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (28,60 USD) noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Corning:lla on 5 segmenttiä:

 • Display Technologies: Segmentti valmistaa LCD-näyttöjen paneeleja tietokoneisiin ja televisioihin.
 • Optical Communications: Segmentti valmistaa optisia kuituja kotien ja toimistojen valokaapeleista aina mantereen ylittäviin kaapeleihin asti.
 • Environmental Technologies -segmentti toimii ympäristöteknologiatuotteiden parissa valmistaen mm. autojen katalysaattorien kennoja.
 • Speciality Materials -segmentin tuotteisiin kuuluu erilaisia keraamisia ratkaisuja sekä puhelimien näytöissä käytettävä Gorilla-lasi.
 • Life Sciences -segmentti valmistaa erilaisia laboratoriotuotteita lääketeollisuuden tarpeisiin.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Tein liikevaihtoennusteen segmenttikohtaisesti niin, että yhdistin Life Sciences-segmentin konsernin muiden tuottojen kanssa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Display Technologies 2 990 758 765 735 732 2 997 745 768 748 736
Muutos (%) -0,2% 1,7% -0,4% -1,7% -0,5% -7,4% -10,2% -14,9% -6,6% 4,4%
Optical Communications 3 900 1 034 1 010 970 886 3 545 928 917 882 818
Muutos (%) 10,0% 11,4% 10,1% 10,0% 8,3% 18,0% 13,3% 15,3% 12,8% 34,3%
Speciality Materials 1 340 372 360 330 278 1 403 393 373 337 300
Muutos (%) -4,5% -5,3% -3,5% -2,1% -7,3% 24,8% 17,0% 26,4% 26,7% 32,2%
Environmental Materials 1 270 338 310 300 322 1 106 291 277 263 275
Muutos (%) 14,8% 16,2% 11,9% 14,1% 17,1% 7,2% 18,8% 4,9% 1,5% 4,2%
Muut 1 200 318 310 290 282 1 065 280 272 267 246
YHTEENSÄ 10 700 2 820 2 755 2 625 2 500 10 116 2 637 2 607 2 497 2 375
Muutos (%) 5,8% 6,9% 5,7% 5,1% 5,3% 7,7% 6,5% 4,0% 5,8% 16,0%

Display Technologies -segmentin Q1:n myynti jäi -5 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti myyntihintojen lasku. Yhtiö ei kirjaa valuuttakurssivaikutusta segmenttien myyntilukuihin, joten jos nämä huomioidaan (nämä luvut esitetty yo. taulukossa), niin todellinen Q1:n myynti oli 732 vs 736 miljoonaa dollaria. Eli myynti oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 näyttöpaneelien hintojen laskevat edelleen noin -5 prosenttia, mutta toisaalta kysynnän arvioidaan nousevan noin parisen prosenttia. Ja kun huomioidaan valuuttakurssimuutokset, niin päädyin segmentin liikevaihdon osalta noin 3,0 miljardin dollarin lukemaan.

Optical Communications -segmentin Q1:n myynti kasvoi +8,3 prosenttia. Kehitystä tuki yritysten investoinnit palvelinkeskuksiin ja tiedonsiirtonopeuden kasvattamiseksi (valokuitu).

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 myynti kasvaa +10 prosenttia, missä ei ole huomioitu hankitun 3M Communications Markets -yhtiön tuomaa lisää. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisella puoliskolla, joten tämän vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2019. Tein liikevaihtoennusteen em. +10 prosentin kasvulla ja sain segmentin ennusteeksi noin 3,9 miljardia dollaria.

Speciality Materials -segmentin Q1:n myynti laski -7,3 prosenttia eli -22 miljoonaa dollaria. Vuonna 2017 johtavat kännykkävalmistajat (mm. Apple ja Samsung) julkaisivat merkittävät uutuusmallit, joten ehkä vuosi 2018 on tämän suhteen hienoinen välivuosi, mikä näkyy segmentin liikevaihdon laskuna. Ei niin, että vuosi olisi erityisen huono, vaan vertailukausi oli varsin vahva. Corningilta on tulossa päivitetty versio Gorilla-lasista vielä tämän vuoden aikana. Arvioin segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon laskevan noin 4 – 5 prosenttia vuodesta 2017 ja sain segmentin liikevaihtoennusteeksi noin 1,35 miljardia dollaria.

Environmental Materials -segmentin liikevaihto kasvoi hienot +17 prosenttia Q1:llä. Autoteollisuuden hyvä veto näkyy tämän segmentin luvuissa. Arvion myynnin jatkavan hyvää kehitystään myös loppuvuoden ajan, joten liikevaihtoennusteeni on 1,25 – 1,30 miljardia dollaria.

Muut (sis. Life Sciences) -erän kvartaaliluvut asetin noin 300 miljoonan dollarin tasolle, jolloin sain koko vuoden arvioksi 1,2 miljardia dollaria.

Konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 10,6 – 10,8 miljardia dollaria eli noin +5,8 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden. Corning:n oma ohjeistus oli, että liikevaihto kasvaisi +7,0 prosenttia vuonna 2018. Tämä tarkoittaisi noin 10,8 miljardin dollarin liikevaihtoa, joka on oman ennustevälin yläreunassa. Oma kasvuarvio jäi kuitenkin hieman yhtiön 7,0 prosentista.

Nettotulosennuste

Corning:n liiketulos- tai nettotulosennusteiden tekeminen onkin haastavampi pulma. Yhtiön segmenttitiedoissa on saatavilla segmenttikohtaiset nettotulokset, mutta koko konsernin tulosta niistä ei saa irti. Tästä syystä olen tehnyt suoraan konsernitason liiketulosennusteen ja laskenut sille marginaalin.

Lisäksi yhtiö kirjaa valuuttakurssi- yms. johdannaisista syntyvät laskennalliset muutokset nettotulokseen. Nämä ovat suurimmillaan olleet +/- 1,8 miljardia dollaria kvartaalissa, joten tästä syystä kvartaalikohtaiset nettotulokset voivat heilahdella rajustikin. Tämä myös heikentää vuotuisten nettotulosten vertailtavuutta.

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet ja niistä lasketut marginaalit sekä laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 650 506 500 450 194 1 619 372 453 381 413
Marginaali 15,4% 17,9% 18,1% 17,1% 7,8% 16,0% 14,1% 17,4% 15,3% 17,4%
Korkokulut (netto) -150 -41 -35 -35 -39 -110 -31 -27 -27 -25
Johdannaiskulut -250 172 100 100 -622 -121 72 26 219 -438
Muut kulut 150 48 50 50 2 269 153 27 19 70
Tulos ennen veroja 1 400 685 615 565 -465 1 657 566 479 592 20
Verot -300 -66 -60 -50 -124 -2 154 -1 978 -89 -153 66
Nettotulos 1 100 619 555 515 -589 -497 -1 412 390 439 86

Corning:n ennusteet vuodelle 2018 sisälsivät seuraavanlaisia arvioita:

 • bruttokate: noin 41 % liikevaihdosta
 • myynnin kulut: noin 1,5 Mrd USD ja
 • t&k-kulut: noin 0,9 Mrd USD

Liikevaihtoennusteeni oli 10,6 – 10,8 miljardia dollaria. Jos tähän suhteuttaa 41 prosentin bruttokatteeseen, niin katteeksi saadaan noin 4,3 miljardia dollaria. Kun tästä poistetaan myynnin (-1,5 Mrd USD) ja t&k kulut (-0,9 Mrd USD) sekä poistot (-0,1 Mrd USD), niin liiketulokseksi saataisiin noin 1,8 miljardia dollaria.

Tuossa yhtiön arvioissa mietityttää 1,5 miljardin dollarin myynnin kulut, sillä pelkästään Q1:llä ne olivat 500 miljoonaa dollaria. Tästä syystä yllä olevaan taulukkoon olen arvioinut liiketuloksen olevan 1,6 – 1,7 miljardia dollaria, mikä selittyisi mm. korkeammilla myynnin kuluilla.

Korkokulujen (netto) arvioin olevan noin -150 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten ne olivat -110 miljoonaa dollaria.

Johdannaiskulujen arviointi on enempi arpapeliä. Q1:llä ne olivat -622 miljoonaa dollaria (Q1/2017: -438 M USD), minkä johdosta Q1:n nettotulos oli vahvasti tappiollinen. Vuosi sitten Q2-Q4 johdannaiskulut olivat positiivisia pitäen koko vuoden lukeman -121 miljoonassa dollarissa. Vuonna 2016 heilahtelut olivat isoja ja olivat -857 / -1201 / -237 / +1847 miljoonaa dollaria. Tein arvioni siten, että vuotuiset kulut asettuisivat noin -250 miljoonaan dollariin, mutta tässä on hyvä tiedostaa, että skaala on varsin laaja -1,5…+1,5 miljardia dollaria.

Muut kulut sisältävät mm. yhteisyrityksen tuottoja ja arvioin näiden olevan noin 50 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Koko vuoden veroja arvioidessani käytin pohjalla yhtiön arvioimaa verokantaa eli 20…21 prosenttia. Näin sain nettotulosennusteeksi 1,1 miljardia dollaria, mutta johdannaiskulujen ison skaalan takia tulos voi ihan hyvin olla jotain väliltä 0,25…2,6 miljardia dollaria. Eli yhtiön nettotuloksen arviointi ei ole kovin käyttökelpoinen työkalu.

Yhtiön tuloksentekokyvyn arviointiin liiketulos antaa paremmat välineet. Kuten edellä totesin, niin arvioin liiketuloksen olevan 1,6 – 1,7 miljardia dollaria. Tämä olisi edellisvuoden tasolla tai hieman parempi. Marginaali laskisi 15,4 prosenttiin, missä Q1:n heikko bruttokate sekä korkeat myynnin kulut painavat koko vuoden marginaaliennustetta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

Corningin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +7,7 prosenttia 10,1 miljardiin dollariin.

glw-tuloslaskelma-q12018

Corning:n tilikauden 2017 raportoitu nettotulos oli -497 miljoonaa dollaria tappiollinen, mutta tämä sisälsi noin -1,8 miljardia dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä eriä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut noin +1,3 miljardia dollaria voitollinen.

Kuten edellä jo totesinkin, niin Corning:n nettotuloksen arviointia vaikeuttaa erilaisten kertaluontoisten erien (valuuttakurssien laskennalliset muutokset yms) vaikutukset. Siksi liikevoitto (ebit) on Corningin tapauksessa ehkä käyttökelpoisempi. Tilikauden 2017 liikevoitto kasvoi +17 prosenttia 1,6 miljardiin dollariin (2016: 1,4 Mrd USD).

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,6 – 10,8 miljardia ja liiketulos noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria. Nettotulosennuste jäi 1,1 miljardiin dollariin, johon pitää suhtautua suurella varauksella – tai erittäin suurella arvovälillä.

Yhden vuoden PE-luku ei anna koko kuvaa yhtiön osakkeen hinnan tasosta. Siksi sijoittajan kannattaakin katsoa 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla laskettuja PE-lukuja (PE3 ja PE7), jotka tasoittavat valuuttakurssimuutosten vaikutuksia.

Yhden vuoden PE on 25x tasolla, jota voisi pitää varsin korkeasti hinnoiteltuna osakkeena. Sen sijaan PE3 ja PE7 ovat noin 13,8 – 14,5x, joten näiden mukaan osakkeen hinta olisi varsin edullisesti hinnoiteltu.

glw-roe-roi-q12018

Pääoman tuotto eli ROE- ja ROI-luvut ovat suhteellisen alhaisella tasolla (noin 8-10 %), mutta tässä on huomioitava yhtiön vahva tase sekä oman pääoman suuri määrä. Pääomat ovat ROE- ja ROI- lukujen jakajana, mikä laskee tunnusluvun arvoa.

Tase

Corning:n tase on vahvassa kunnossa. Yhtiöllä on kassassa noin 4,3 miljardia dollaria (taseen oikaisujen jälkeen), jolla se voisi maksaa lähes yhdellä kertaa kaikki korolliset velkansa (5,2 Mrd USD). Yhtiö maksaa tilikaudella 2018 noin 700 miljoonaa dollaria osinkoja, joten kassa riittäisi osinkojen maksuun moninkertaisesti.

Liikearvoa on kohtuullisesti (n. 1,7 Mrd USD) omaan pääomaan suhteutettuna. Myös liikearvon osuus nettotuloksesta on suhteellisen alhainen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus alentaisi nettotulosta noin 10 – 15 prosenttia.

glw-velkaisuus-q12018

Yhtiön alhainen velan määrä näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on ollut jo pitkään noin 55 – 70 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing arvo on ollut nollan tuntumassa jo pitkään. Alle 100 prosentin gearing-arvoa voidaan pitää hyvänä.

Vuonna 2017 etumerkiltään negatiivinen gearing kääntyi positiiviseksi oikeastaan sen takia, että yhtiö osti noin 2,5 miljardilla dollarilla omia osakkeitaan. Tämä vähensi käteisen määrää, jonka seurauksena tunnusluku vaihtoi etumerkkiä.

Rahavirta

Corning:n liiketoiminnan rahavirta on laskevassa trendissä. Eli ihan toiseen suuntaan kuin yhtiön liikevaihto tai liikevoitto (ebit). Viimeisten 5 vuoden ajalta yhtiön liiketoimintojärjestelyt ovat nettona olleet noin +5,6 miljardia dollaria (eli myyntejä). Vuonna 2016 tällainen oli Dow Corning:n myynti. Nämä osaltaan selittävät sitä, miksi liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina laskussa.

Capex-investoinnit ovat asettuneet noin 1,0 – 1,2 miljardiin dollariin. Vuosina 2012 ja 2013 ne olivat hetkellisesti reilusti suuremmat, mutta muutoin ne ovat olleet varsin tasaisesti em. vaihteluvälillä. Tässä on hyvä tiedostaa se, että Corning:n ylläpitoinvestoinnit ovat noin 80 prosenttia yhtiön liikevoitosta (ebit).

Vuonna 2017 capex-investoinnit nousivat 1,8 miljardiin dollariin ja yhtiö arvioi, että vuonna 2018 ne ovat hieman yli 2,0 miljardia dollaria. Näin liiketoiminnan rahavirran kehittymistä on hyvä seurata erityisen tarkalla silmällä.

glw-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahtelee hieman vuodesta toiseen, mutta tässäkin on edellä mainituista syistä nähtävissä laskeva trendi. Trendi olisi kuitenkin saatava kääntymään, sillä yhtiö aikoo jatkaa korkeaa voitonjakoaan (osinko ja omien osakkeiden ostot) vielä parin vuoden ajan. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 35 – 45 prosentissa viimeisten vuosien ajan, joten siinä mielessä osingon nostoon ja ylläpitoon on tilaa.

Osinko

Vahvan taseen takia Corning on aloittanut strategisen pääoman uudelleenkohdistuksen, missä omia osakkeita ostetaan isoja määriä ja osinkoa nostetaan vuosittain yli 10 prosenttia vuoteen 2019 asti.

glw-osinko-q12018

Omien osakkeiden osto-ohjelma alkaa näkymään. Vuoden 2016 aikana osakkeiden lukumäärä pieneni noin 199 miljoonalla osakkeella. Vuoden 2017 aikana osakkeiden ostoon käytettiin noin 2,5 miljardia dollaria. Vuoden 2015 lopun 1 343 miljoonasta osakkeesta on jäljellä nyt noin 863 miljoonaa (ei sisällä laimentavia optioita yms.) eli määrä on vähentynyt yli 35 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,180 8/2017 0,155 8/2016 0,135
11/2018 (e) 0,180 11/2017 0,155 11/2016 0,135
2/2019 (e) 0,210 2/2018 0,180 2/2017 0,155
5/2019 (e) 0,210 5/2018 0,180 5/2017 0,155
YHTEENSÄ 0,780 0,670 0,580
+16,4% +15,5% +13,7%

Seuraava kvartaalinosto olisi vuorossa helmikuussa 2019 ja arvioin osingon nousevan tuolloin 0,21 dollariin. Kasvua tulisi peräti +16 prosenttia, joten ei pidä hirveästi pettyä jos osinko jääkin 0,20 dollariin (+11 %). Kvartaaliosinko on kasvanut viime vuosina 0,015/0,020/0,025 dollarin vauhdilla, joten siinä mielessä 0,030 dollarin nousu jatkaisi tuota nousevaa linjaa.

Seuraavan 12 kk:n osingon arvioin olevan 0,78 dollaria, mikä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 28,60 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 689) sekä osingonmaksuilla (-511). Oikaisu on yhteensä +1 178 miljoonaa USD, mikä on tehty sekä käteiset varat että oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -1 800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli -497 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 303 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (14.6.2018) 28,60 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82 12,62 12,98
Lkm (000) 973 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000 1 506 000 1 583 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,83 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05 19,01 20,55
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 2 990 2 997 3 238 3 086 3 851
Optical Communications 3 900 3 545 3 008 2 980 2 652
Environmental Technologies 1 270 1 106 1 032 1 053 1 092
Speciality Materials 1 340 1 403 1 124 1 107 1 205
Life Sciences 1 000 879 839 821 862
Muut 200 186 149 64 53
YHTEENSÄ 10 700 10 116 9 390 9 111 9 715
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Display Technologies 760 831 935 1 095 1 369
Optical Communications 390 341 245 237 194
Environmental Technologies 125 127 133 161 178
Speciality Materials 280 249 174 167 138
Life Sciences 75 64 58 61 67
Muut 20 18 -154 -202 -198
YHTEENSÄ 1 650 1 630 1 391 1 519 1 748
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 625 2 500 10 700 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819 8 012 7 890
Liikevoitto 450 194 1 650 1 630 1 391 1 322 1 931 1 371 1 179 1 712
Nettotulos 515 -589 1 100 1 258 3 695 1 339 2 472 1 961 1 636 2 817
Marginaali 19,6% -23,6% 10,3% 12,4% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1% 20,4% 35,7%
EPS 0,53 -0,61 1,13 1,23 3,23 1,00 1,73 1,34 1,09 1,78
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 274 4 317 5 291 4 600 6 008 4 704 4 988 4 661
Liikearvo 1 698 1 694 1 577 1 380 1 150 1 542 1 496 926
Muut varat 22 040 21 468 21 031 22 567 22 905 22 232 22 891 22 261
Tase yhteensä 28 012 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
Oma pääoma 15 591 15 724 17 893 18 788 21 579 21 162 21 486 21 078
Vähemmistö 75 72 67 75 73 49 47 51
Korolliset velat 5 188 5 128 3 902 4 482 3 259 3 293 3 458 2 391
Muut vastuut 7 158 6 555 6 037 5 202 5 152 3 974 4 384 4 328
Tase yhteensä 28 012 27 479 27 899 28 547 30 063 28 478 29 375 27 848
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 004 2 537 2 809 4 709 2 787 3 206 3 189
Investoinnit: Capex -2 250 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019 -1 801 -2 432
Vapaa rahavirta (FCF) 250 200 1 407 1 559 3 633 1 768 1 405 757
Investoinnit: Muut 0 94 4 792 565 114 15 -827 376
Investointien jälkeen 250 294 6 199 2 124 3 747 1 783 578 1 133
Rahoitus: Voitonjako -3 500 -2 794 -4 733 -3 804 -2 556 -1 768 -1 154 -1 044
Rahoitus: Muut 3 250 1 174 -589 1 201 -30 -295 1 039 64
Rahavarojen muutos 0 -1 326 877 -479 1 161 -280 463 153
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,72 0,62 0,54 0,48 0,40 0,39 0,32 0,23
Osinkotuotto 2,5% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8%
Osinko/nettotulos 63,7% 50,3% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1% 29,5% 12,9%
Osinko/FCF 280,2% 316,5% 43,9% 41,3% 15,7% 32,3% 34,3% 48,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,5 15,1 11,1 10,9 11,6
PE (3v) 13,8 15,6 11,1 12,8 16,2 12,2 7,1 7,4
PE 25,3 26,0 7,5 18,3 13,2 13,3 11,6 7,3
Oma pääoma/osake 16,10 15,47 15,70 14,05 15,17 14,51 14,30 13,35
P/B 1,78 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23 0,88 0,97
ROE 7,0% 7,5% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2% 7,7% 13,9%
ROI 7,9% 7,6% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5% 4,9% 7,6%
Omavaraisuusaste 55,9% 57,5% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5% 73,3% 75,9%
Gearing 5,8% 5,1% -7,7% -0,6% -12,7% -6,7% -7,1% -10,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset