Corning sijoituskohteena

Päivitetty 30.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Corning on maailman johtava innovaattori materiaalitekniikan alalla. Yhtiö on historian aikana valmistanut ja kehittänyt mm. hehkulamppujen laseja, televisioiden kuvaputkia, avaruusaluksien lasi-ikkunoita, autojen katalysaattorien kennoja, valokuituja, Hubble-teleskoopin peililasin, LCD-näyttöjen laseja. Nykyään Corning tunnetaan ehkä parhaiten Gorilla-lasista, joita käytetään älypuhelinten näytöissä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CORNING Ennuste
Osake (USD, 30.7.20) 31,61 Osinko (USD, 12 kk) 0,900
Markkina-arvo (Mrd) 27,8 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (mUSD) 10 500 -8,7% Osinko/EPS 144% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 340 -64,6% Osinko/FCF 143% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 30,00 -5,1%
EPS 0,39 Omav.aste 44%
P/E 81,8 Gearing 42%
EV/EBIT 110,0 ROE 2,7%
P/B 2,27 ROI 1,5%

Huomioita

Corning:n nettotuloksen arviointi on haastavaa, sillä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvat laskennalliset voitot ja tappiot voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön raportoimiin tuloksiin. Siksi Corning:n kohdalla liikevoitto (ebit) on ehkä käyttökelpoisempi luku tuloksentekokykyä arvioitaessa.

Heikosta vuoden 2020 tuloksesta johtuen PE on korkeuksissa eli noin 81,8x. Seuraavan vuoden ennusteella PE (31,3x) indikoisi edelleen korkeasti hinnoiteltua osaketta. Osakkeen arvoksi sain 30,00 dollaria, joka on noin 5 prosenttia alle nykyisen osakkeen hinnan (31,61 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): glw-2020-07-30.pdf

glw-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (glw-2020-07-30.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 30.7.20) 31,61 29,11 30,21 31,99 24,27 18,28 22,93 17,82
Lkm (000) 880 000 899 000 941 000 1 021 000 1 144 000 1 343 000 1 427 000 1 462 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,82 26,17 28,43 32,66 27,76 24,55 32,72 26,05
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 3 075 3 254 3 276 3 137 3 238 3 086 3 851 2 545
Optical Communications 3 525 4 064 4 192 3 545 3 008 2 980 2 652 2 326
Environmental Technologies 1 675 1 499 1 289 1 106 1 032 1 053 1 092 919
Speciality Materials 1 225 1 594 1 479 1 403 1 124 1 107 1 205 1 170
Life Sciences 1 000 1 015 946 879 839 821 862 851
Muut 77 108 46 149 64 53 8
YHTEENSÄ 10 500 11 503 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 786 835 888
Optical Communications 489 592 469
Environmental Technologies 263 208 165
Speciality Materials 302 313 301
Life Sciences 150 117 95
Muut -1 030 -999 -2 415
YHTEENSÄ 340 960 1 066 -497
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Display Technologies 24,2% 25,5% 28,3%
Optical Communications 12,0% 14,1% 13,2%
Environmental Technologies 17,5% 16,1% 14,9%
Speciality Materials 18,9% 21,2% 21,5%
Life Sciences 14,8% 12,4% 10,8%
YHTEENSÄ 3,2% 8,3% 9,4% -4,9%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 750 4 952 10 500 11 503 11 290 10 116 9 390 9 111 9 715 7 819
Liiketulos 225 -224 300 1 306 1 575 1 608 1 391 1 322 1 931 1 371
Nettotulos 215 -167 340 960 1 066 -497 3 695 1 339 2 472 1 961
Marginaali 7,8% -3,4% 3,2% 8,3% 9,4% -4,9% 39,4% 14,7% 25,4% 25,1%
EPS 0,24 -0,19 0,39 1,07 1,13 -0,49 3,23 1,00 1,73 1,34
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 663 2 434 2 355 4 317 5 291 4 600 6 068 5 235
Liikearvo 1 925 1 935 1 936 1 694 1 577 1 380 1 150 1 002
Muut varat 23 269 24 529 23 214 21 483 21 031 22 567 22 845 22 241
Varat yhteensä 27 857 28 898 27 505 27 494 27 899 28 547 30 063 28 478
Oma pääoma 12 169 12 907 13 792 15 698 17 893 18 788 21 579 21 162
Vähemmistö 84 90 94 72 67 75 73 49
Korolliset velat 7 809 7 740 5 998 5 128 3 902 4 482 3 263 3 293
Muut vastuut 7 795 8 161 7 621 6 596 6 037 5 202 5 148 3 974
Pääomat yhteensä 27 857 28 898 27 505 27 494 27 899 28 547 30 063 28 478
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 444 2 031 2 919 2 004 2 537 2 829 4 709 2 787
Investoinnit: Capex -1 441 -1 978 -2 242 -1 804 -1 130 -1 250 -1 076 -1 019
Vapaa rahavirta (FCF) 1 003 53 677 200 1 407 1 579 3 633 1 768
Investoinnit: Muut 33 87 -645 94 4 792 565 114 15
Investointien jälkeen 1 036 140 32 294 6 199 2 144 3 747 1 783
Rahoitus: Voitonjako -862 -1 682 -2 831 -2 794 -4 734 -3 805 -2 558 -2 044
Rahoitus: Muut 203 1 635 836 1 170 -588 1 182 -28 -19
Rahavarojen muutos 377 93 -1 963 -1 330 877 -479 1 161 -280
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,880 0,800 0,720 0,620 0,540 0,480 0,400 0,390
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,880 0,800 0,720 0,620 0,540 0,480 0,400 0,390
Osinkotuotto 2,8% 2,7% 2,4% 1,9% 2,2% 2,6% 1,7% 2,2%
Osinko/nettotulos 227,7% 74,9% 63,6% -127,4% 16,7% 48,1% 23,1% 29,1%
Osinko/FCF 77,2% 1357,0% 100,1% 316,5% 43,9% 40,8% 15,7% 32,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,8 16,7 17,0 17,0 11,1
PE (3v) 35,3 51,3 20,0 21,6 11,1 12,8 16,2 12,2
PE 81,8 27,3 26,7 7,5 18,3 13,2 13,3
EV (mUSD) 32 963 31 476 32 071 33 473 26 376 24 432 29 916 24 111
EV/EBIT 110,0 24,1 20,4 20,8 19,0 18,5 15,5 17,6
Oma pääoma/osake 13,92 14,46 14,76 15,45 15,70 14,05 15,17 14,51
P/B 2,27 2,01 2,05 2,07 1,55 1,30 1,51 1,23
ROE 2,7% 7,1% 7,2% -2,9% 20,1% 6,6% 11,5% 9,2%
ROI 1,5% 6,4% 7,7% 7,5% 6,2% 5,5% 7,8% 5,5%
Omavaraisuusaste 44,0% 45,0% 50,5% 57,4% 64,4% 66,1% 72,0% 74,5%
Gearing 42,0% 40,8% 26,2% 5,1% -7,7% -0,6% -13,0% -9,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus