Home Depot: Arvonmääritys

Päivitetty 20.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 20.5.2020: 238,10 USD

Laskennan parametrit

Home Depot on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Home Depot: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 10 375 2 245 8 130
EPS 9,633 2,084 7,549
Osinko 6,000 1,500 4,500
Oma pääoma -3 490
Oma pääoma/osake -3,240

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,9 prosenttia (USA 30v laina), betana 1,10x sekä oman pääoman riskilisänä 5,20 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

HUOM! Laskennasta tekee haasteellisen negatiivinen oman pääoman määrä.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,62%   1,9% +1,10*5,20% + 0,0%
Osakkeita 1 077 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 8,35%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,42%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,6%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,63%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,62 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,62 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,62 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

hd-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 200,90 183,53 228,10 238,10 238,10 238,10 238,10 238,10
Nettotulos 8 630 11 121 11 242 10 375 11 241 12 179 13 196 14 297
Muutos % 8,5% 28,9% 1,1% -7,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
EPS 7,29 9,73 10,25 9,63 10,44 11,31 12,25 13,27
PE 27,6 18,9 22,3 24,7 22,8 21,1 19,4 17,9
Osinko 3,560 4,120 5,440 6,000 6,319 6,847 7,418 8,037
Osinkotuotto 1,8% 2,2% 2,4% 2,5% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4%
Oma pääoma 1,23 -1,64 -2,84 -0,19 3,93 8,39 13,22 18,46
P/B 163,59 60,65 28,39 18,01 12,90
ROE 298,3% 559,0% 183,7% 113,4% 83,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (238,10 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,62 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 10,4 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 11,2 ja 12,2 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus