Home Depot: Arvonmääritys

Päivitetty 19.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 19.11.2019: 229,00 USD

Laskennan parametrit

Home Depot on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Home Depot: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 11 000 8 761 2 239
EPS 10,000 7,965 2,035
Osinko 5,440 4,080 1,360
Oma pääoma -1 082
Oma pääoma/osake -0,984

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,2 prosenttia (USA 30v laina), betana 1,10x sekä oman pääoman riskilisänä 5,5 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

HUOM! Laskennasta tekee haasteellisen negatiivinen oman pääoman määrä.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,25%   2,2% +1,10*5,50% + 0,0%
Osakkeita 1 100 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,05%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,47%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 59,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,03%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,25 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

hd-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 137,58 200,90 183,53 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00
Nettotulos 7 957 8 630 11 121 11 000 11 996 13 081 14 265 15 556
Muutos % 13,5% 8,5% 28,9% -1,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
EPS 6,45 7,29 9,73 10,00 10,91 11,89 12,97 14,14
PE 21,3 27,6 18,9 22,9 21,0 19,3 17,7 16,2
Osinko 2,760 3,560 4,120 5,440 5,950 6,488 7,076 7,716
Osinkotuotto 2,0% 1,8% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3,1% 3,4%
Oma pääoma 3,51 1,23 -1,64 -0,31 4,65 10,05 15,94 22,37
P/B 39,18 163,59 -743,07 49,28 22,79 14,36 10,24
ROE 149,4% 298,3% 502,7% 161,8% 99,8% 73,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (229,00 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 11,0 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 12,0 ja 13,1 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus