Home Depot: Arvonmääritys

Päivitetty 29.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 29.6.2019: 207,97 USD

Laskennan parametrit

Home Depot on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Home Depot: Ennusteet).

Q1:n raportoitua omaa pääomaa on oikaistu tämän jälkeen irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 11 200 2 513 8 687
EPS 10,127 2,272 7,854
Osinko 5,440 2,720 2,720
Oma pääoma -3 647
Oma pääoma/osake -3,297

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,15x.

HUOM! Laskennasta tekee haasteellisen negatiivinen oman pääoman määrä.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,15%   3,0% +1,15*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 106 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 7,92%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,39%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 59,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,07%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,15 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

hd-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 137,58 200,90 183,53 207,97 207,97 207,97 207,97 207,97
Nettotulos 7 957 8 630 11 121 11 200 12 087 13 044 14 077 15 192
Muutos % 13,5% 8,5% 28,9% 0,7% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%
EPS 6,45 7,29 9,73 10,13 10,93 11,79 12,73 13,74
PE 21,3 27,6 18,9 20,5 19,0 17,6 16,3 15,1
Osinko 2,760 3,560 4,120 5,440 5,975 6,448 6,959 7,510
Osinkotuotto 2,0% 1,8% 2,2% 2,6% 2,9% 3,1% 3,3% 3,6%
Oma pääoma 3,51 1,23 -1,64 1,84 6,79 12,14 17,91 24,13
P/B 39,18 163,59 113,21 30,62 17,13 11,61 8,62
ROE 149,4% 298,3% 253,3% 124,6% 84,7% 65,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (207,97 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 11,2 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 12,1 ja 13,0 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset