Home Depot: Ennusteet

Päivitetty 20.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hd-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

Home Depot ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 112 500 26 240 28 000 30 000 28 260 110 225 25 782 27 223 30 839 26 381
Muutos (%) 2,1% 1,8% 2,9% -2,7% 7,1% 1,9% -2,7% 3,5% 1,2% 5,7%
Liiketulos 15 000 3 474 4 000 4 250 3 276 15 843 3 403 3 947 4 896 3 597
Muutos (%) -5,3% 2,1% 1,3% -13,2% -8,9% 2,0% 0,7% 2,0% -0,1% 6,4%
Marginaali 13,3% 13,2% 14,3% 14,2% 11,6% 14,4% 13,2% 14,5% 15,9% 13,6%

Liikevaihtoennuste

Q1:n liikevaihto kasvoi vahvat 7,1 prosenttia. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö sulki liikkeitään tavanomaista aiemmin mahdollistaakseen kunnollisen siivouksen sekä rajoittamalla asiakkaiden määrää liikkeiden sisällä. Tämä näkyikin ostotapahtumien 3,9 prosentin laskuna verrattuna vertailukauteen. Sen sijaan keskimääräinen ostosumma nousi 11 prosenttia.

USA:ssa pandemian estotoimet alkoivat maaliskuun loppupuolella, joten varsinaiset vaikutukset näkyisivät etenkin Q2:n liikevaihdossa. Tämän johdosta tein Q2:n liikevaihdon hienoiseen laskuun, jonka voi ajatella kompensoituvan sitten Q3:n liikevaihdossa.

Hyvän Q1:n ansiosta arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan noin 2,5 prosenttia ja olevan noin 110 – 115 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski noin 9 prosenttia. Yhtiö kertoo, että pandemian johdosta kulut lisääntyivät noin 850 miljoonalla dollarilla. Tämä näkyikin tuloslaskelmassa myynnin ja hallinnon kulujen noin 18 prosentin nousuna. Näitä kuluja oli palkallisten sairaslomien tarjoaminen kaikille työntekijöille, bonuksia ”eturintamassa” työskenteleville yms. erikoisjärjestelyitä.

Arvioin, että pandemia pitää kulutasoa korkeana vielä Q2:n aikana. Tästä syystä tein reippaan (10 – 15 %) tuloslaskuennusteen Q2:lle. Tilanne kohentuisi vuoden toisella puoliskolla, kun erikoisjärjestelyistä luovutaan. Tämä tietenkin sillä oletuksella, että pandemian pahin vaihe olisi ohi ja tilanne paranisi ajan kuluessa.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 14,5 – 15,5 miljardia dollaria (-5,3 %), jolla tulosmarginaaliksi tulisi 13,3 prosenttia. Tämä jäisi selvästi viime vuosien noin 14,0 – 14,5 prosentin marginaaleista.

Nettotulosennuste

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 15 000 3 474 4 000 4 250 3 276 15 843 3 403 3 947 4 896 3 597
Rahoituskulut (netto) -1 250 -313 -315 -315 -307 -1 128 -292 -280 -283 -273
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 13 750 3 161 3 685 3 935 2 969 14 715 3 111 3 667 4 613 3 324
Verot -3 375 -781 -910 -960 -724 -3 473 -630 -898 -1 134 -811
Nettotulos 10 375 2 380 2 775 2 975 2 245 11 242 2 481 2 769 3 479 2 513

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 1,25 miljardia dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 10,00 – 10,75 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvavan noin 2 prosentin tahtia. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan takaisin noin 14,0 – 14,5 prosentin paikkeille, kun kulutaso normalisoituisi.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 117 500 115 000 27 000 28 750 31 750 27 500
Muutos (%) 2,2% 2,2% 2,9% 2,7% 5,8% -2,7%
Liiketulos 17 000 16 250 3 650 4 100 4 900 3 600
Muutos (%) 4,6% 8,3% 5,1% 2,5% 15,3% 9,9%
Marginaali 14,5% 14,1% 13,5% 14,3% 15,4% 13,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 17 000 16 250 3 650 4 100 4 900 3 600
Rahoituskulut (netto) -1 300 -1 275 -325 -320 -315 -315
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 15 700 14 975 3 325 3 780 4 585 3 285
Verot -3 850 -3 675 -800 -930 -1 135 -810
Nettotulos 11 850 11 300 2 525 2 850 3 450 2 475

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus