Home Depot: Ennusteet

Päivitetty 17.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hd-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Hyvän Q3-raportin johdosta Home Depot nosti näkymiään tilikaudelle 2018.

  • liikevaihto kasvaa noin +7,2 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD).
  • EPS on noin 9,75 USD (2017: 7,29 USD)

Ennusteet 2018

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Ja kuten edellä todettiin, niin yhtiö arvioi tilikauden 2018 liikevaihdon kasvavan +7,2 prosenttia ja EPS:n olevan noin 9,75 dollaria. Näillä saadaan yhtiön liikevaihtoennusteeksi 107 – 109 miljardia ja nettotulosennusteeksi 11,0 – 11,5 miljardia dollaria. Tässä ei ole huomioitu yhtiön omien osakkeiden ostoja.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 108 000 26 288 26 302 30 463 24 947 100 904 23 883 25 026 28 108 23 887
Muutos (%) 7,0% 10,1% 5,1% 8,4% 4,4% 6,7% 7,5% 8,1% 6,2% 4,9%
Liiketulos 15 500 3 348 3 870 4 901 3 381 14 681 3 189 3 680 4 463 3 349
Muutos (%) 5,6% 5,0% 5,2% 9,8% 1,0% 9,3% 9,0% 10,8% 8,8% 8,8%
Marginaali 14,4% 12,7% 14,7% 16,1% 13,6% 14,5% 13,4% 14,7% 15,9% 14,0%

Liikevaihtoennuste

Yhtiön arviona oli noin +7,2 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut. Alkuvuoden 2018 liikevaihto on kasvanut noin 6,1 prosenttia, joten Q4:n kasvun tulee siten olla korkeampaa, jotta 7,2 prosentin kasvulukuun päästäisiin.

Tein Q4:n ennusteen noin +10 prosentin kasvulla. Sain vuoden 2018 liikevaihtoennusteeksi yhtiön arvion mukaisesti noin 107 – 109 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Monen USA-yhtiön kustannustaso on ollut nousussa, joten oma arvioni on, että liiketuloksen kasvuvauhti on selvästi hitaampaa, kuin ennustamani liikevaihdon kasvuvauhti on. Tämä laskee hieman liiketulosmarginaalia.

Onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevat kulut myyntihintoihinsa.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on noin 15,4 – 15,6 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +5,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin 14,4 prosenttia (2017: 14,5 %) eli hienoista laskua.

Nettotulosennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön nettotulosennuste vuodelle 2018 on noin 11,0 – 11,5 miljardia dollaria. Tähän samaan tähtäsin omaa ennustetta tehdessäni ja oheisessa taulukossa on esitetty ennustelaskelmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 15 500 3 348 3 870 4 901 3 381 14 681 3 189 3 680 4 463 3 349
Rahoituskulut (netto) -950 -241 -224 -246 -239 -983 -246 -247 -249 -241
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 14 550 3 107 3 646 4 655 3 142 13 698 2 943 3 433 4 214 3 108
Verot -3 500 -834 -779 -1 149 -738 -5 068 -1 164 -1 268 -1 542 -1 094
Nettotulos 11 050 2 273 2 867 3 506 2 404 8 630 1 779 2 165 2 672 2 014

Kvartaalikohtaiset rahoituskulut ovat olleen parin vuoden ajan hieman alle 250 miljoonaa dollaria. Olen pyöristänyt tämän ennustelukuihin 240 miljoonaan, jolloin päädyin koko vuoden rahoituskuluissa 950 miljoonaan dollariin.

Q4:n veroja arvioidessani olen käyttänyt noin 26 – 27 prosentin veroastetta, jonka jälkeen tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi olen saanut 11,05 miljardia dollaria. Tämä on juurikin tavoitellun ennustehaarukan 11,0 – 11,5 miljardin dollarin sisällä.

EPS-tulokseksi tulisi 9,61 USD (ei ole huomioitu omien osakkeiden ostoja), mikä olisi myöskin linjassa yhtiön oman arvion kanssa. Näin siksi, että yhtiö arvioi ostavansa omia osakkeita noin 2,5 miljardilla dollarilla Q4:lla. Tämä tarkoittaisi noin 14 miljoonan osakkeen ostoa eli osakemäärä putoaisi noin 1 135 miljoonaan kappaleeseen. Tällä osakemäärällä EPS olisi 9,74 dollaria eli juurikin yhtiön ennusteessa.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Ennusteita tehdessäni ajatuksena on, että yhtiön pystyy nostamaan hintojaan, mikä näkyy liikevaihdon nousuna. Toisaalta talouden epävarmuus lisääntyy, mikäli kauppasota kiihtyy. Myös korkotason nousu lisää rahoituskuluja, mutta näiden osuus nykyisestä tuloskunnosta pysyy edelleen alhaisella tasolla. Tulosmarginaalien odotan laskevan hieman vuoden 2017 ja 2017 tasoilta. Veroasteen arvioin olevan noin 23 – 24 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 114 500 111 500 26 550 27 750 31 200 26 000
Muutos (%) 2,7% 3,2% 1,0% 5,5% 2,4% 4,2%
Liiketulos 16 100 15 800 3 300 3 900 5 000 3 600
Muutos (%) 1,9% 1,9% -1,4% 0,8% 2,0% 6,5%
Marginaali 14,1% 14,2% 12,4% 14,1% 16,0% 13,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 16 100 15 800 3 300 3 900 5 000 3 600
Rahoituskulut (netto) -1 100 -1 040 -260 -260 -260 -260
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 15 000 14 760 3 040 3 640 4 740 3 340
Verot -3 500 -3 560 -700 -940 -1 130 -790
Nettotulos 11 500 11 200 2 340 2 700 3 610 2 550

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset