Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 19.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on noin 2 290 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e HOME DEPOT Ennuste
Osake (19.11.2019) 229,00 Osinko 12 kk 5,830
Markkina-arvo (Mrd) 251,9 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 110 250 (+1,9%) Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 11 000 (-1,1%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 10,00 Omav.aste -3%
PE 22,9 Gearing
EV/EBIT 18,0 ROE
PB ROI 53%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HOME DEPOT19.11.2019 | 229,00 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muun nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko noin 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 55 – 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin – jopa niin paljon, että oma pääoma on laskenut negatiiviseksi. Tästä syystä monet tasepohjaiset tunnusluvut (esim. gearing tai ROE) eivät anna järkeviä lukuja.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,5 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkealla eli noin 22,9x tasolla. Yhtiön nopea ja vahva kasvu näkyykin oikeutetusti korkeana PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tutustu myös Home Depot:n kilpailijan Talousmentor-yritysanalyysiin:
Lowe’s Companies sijoituskohteena

Tilikausi 2019

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2019 käynnistynyt tilikausi 2020. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2019” (fiscal year 2019). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 27 223 26 302 3,5% 84 443 81 712 3,3%
Liiketulos (ebit) 3 947 3 870 2,0% 12 440 12 152 2,4%
Nettotulos 2 769 2 867 -3,4% 8 761 8 777 -0,2%
EPS (USD) 2,53 2,51 7,96 7,63

Q3:lla liikevaihdon kehitys oli jälleen hyvää (+3,5 %), mutta markkinoita mietitytti yhtiön tilikauden liikevaihdon ohjeistuksen lasku (2,3 % -> 1,8 %). Se tarkoittaisi sitä, että Q4:n liikevaihto laskisi noin 2,5 prosenttia.

Q3:lla sekä asiakaskäyntien määrä (+1,5 %) että keskimääräinen ostosumma (+1,9 %) jatkoivat tasaista kasvuaan.

Yhtiö odotti, että ”One Home Depot” strategian investoinnit olisivat tuoneet hyötyjä enemmän. Nyt näyttää siltä, että osa näistä hyödyistä siirtyy myöhempään ajankohtaan. Liiketulos kasvoi noin 2 prosenttia eli hieman hitaammin kuin liikevaihto.

Nettotulos kääntyi laskuun korkeampien rahoituskulujen sekä reippaasti korkeamman veroasteen (24,5 vs 21,4 %) johdosta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Q3:lla Home Depot laski jo toisen kerran liikevaihtoennustettaan tilikaudelle 2019. Kauppasota ei ole vielä vaikuttanut suuresti USA:n kuluttajaluottamukseen, eikä sillä ole vielä ollut suurtakaan vaikutusta yhtiön asiakasvirtoihin. Home Depot otti kuitenkin varovaisen linjan ennusteissaan.

  • liikevaihto kasvaa noin +1,8 prosenttia (aiemmin +2,3 ja +3,3 %) (2018: 108,2 Mrd USD).
  • EPS on noin 10,03 USD (2018: 9,73 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 25 807 26 491 -2,6% 110 250 108 203 1,9%
Liiketulos (ebit) 3 360 3 378 -0,5% 15 800 15 530 1,7%
Nettotulos 2 239 2 344 -4,5% 11 000 11 137 -1,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 5,83 5,11

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat: Home Depot: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli 50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2018.

hd-tuloslaskelma-q32019

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli 10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2018 marginaali oli 10,3 prosenttia osittain alhaisemman verotuksena johdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2019 liikevaihdon olevan noin 109 – 111 miljardia ja nettotuloksen 10,9 – 11,1 miljardia dollaria. Näillä luvuilla tulosmarginaali olisi noin 10,0 prosenttia eli se pysyisi edelleen varsin hyvällä tasolla.

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 22,9x – 30,7x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q32019

Yhtiö ostaa valtavasti omia osakkeita niin, että oma pääoma on jo negatiivinen. Tästä syystä ROE:n tuottolukema menettää merkityksensä. ROI on sekin noussut omiin korkeuksiin ja on nyt 50 – 60 prosentissa. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun Q3/2019 velkoja oli 35,1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 alusta velkoja nosti (28,1 -> 34,2 Mrd USD) kirjanpidon säännösten muutos, jonka mukaan leasing- yms. vastuut tulee kirjata velkoihin.

Velkojen määrä on nyt noin 67,5 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q32019

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q3/2019 lopussa oman pääoman arvo oli jo negatiivinen (-1,1 Mrd USD). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa ja on nyt mennyt jo sen alle.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla eikä niitä voi oikein laskeakaan. Tai voi, mutta lukujen tulkinta on haasteellista. Esimerkiksi Home Depotin nettovelkaantumisaste on negatiivinen, joka yleisesti ajatellen tarkoittaisi sitä, että yhtiö on nettovelaton: käteistä on enemmän kuin velkoja. Mutta nyt tunnusluvun negatiivisuus tuleekin siitä, että tunnusluvun laskennassa oma pääoma on negatiivinen.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 10 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 – 4 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-rahavirta-q32019

Koska capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja vain noin 15 – 20 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, niin myös vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 20 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista sekä vuoden 2019 alussa käyttöönotetusta kirjanpidon muutoksesta. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2019 osinkoja noin 6,1 miljardia ja aikoo käyttää omien osakkeiden ostoon noin 5,0 miljardia dollaria. Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 11 miljardia, niin käytännössä kaikki tämä palautettaisiin osakkeenomistajille eikä velkojen lyhennyksen jäisi mitään.

Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 5 miljardia dollaria. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä oli 32,9 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin 20 prosenttia.

hd-osinko-q32019

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Home Depot: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 1,360 11/2018 1,030 11/2017 0,890
3/2020 (e) 1,490 3/2019 1,360 3/2018 1,030
5/2020 (e) 1,490 5/2019 1,360 5/2018 1,030
9/2020 (e) 1,490 9/2019 1,360 8/2018 1,030
YHTEENSÄ 5,830 5,110 3,980
+14,1% +28,4% +18,5%

Q4:n osinko on 1,36 dollaria ja se irtoaa 4.12.2019 ja maksetaan 19.9.2019.

Seuraava osingon nostovuoro olisi maaliskuussa 2020 ja arvioin osingon nousevan silloin 0,13 dollarilla 1,49 dollariin. Viimeisen kolmen vuoden aikana osinko on noussut 0,14 – 0,33 dollarin tahdilla, joten ennusteeni olisi tämän skaalan alareunassa.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 5,83 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 229,00 dollaria).

Yhtiö arvioi, että se ostaa omia osakkeitaan vuoden 2019 aikana noin 5,0 miljardilla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+2 239) ja osingoilla (-1 496) sekä omien osakkeiden ostolla (-1 091). Oikaisu on yhteensä -348 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Yhtiön oma pääoma kääntyi negatiiviseksi vuonna 2018. Tästä johtuen kaikkia tunnuslukuja ei ole laskettu.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.11.2019) 229,00 183,53 200,90 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92
Lkm (000) 1 100 000 1 143 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000
Markkina-arvo (Mrd) 251,90 209,77 237,87 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 25 807 84 443 110 250 108 203 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754
Liikevoitto 3 360 12 440 15 800 15 530 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766
Nettotulos 2 239 8 761 11 000 11 121 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535
Marginaali 8,7% 10,4% 10,0% 10,3% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1%
EPS 2,04 7,96 10,00 9,73 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 845 1 778 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494
Liikearvo 2 253 2 252 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170
Muut varat 47 863 39 973 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420
Tase yhteensä 51 961 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084
Oma pääoma -1 430 -1 878 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 35 051 28 146 27 028 23 601 21 216 17 194 14 724 10 796
Muut vastuut 18 340 17 735 16 047 15 032 14 441 13 430 13 272 12 511
Tase yhteensä 51 961 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 14 100 13 038 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975
Investoinnit: Capex -2 700 -2 442 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312
Vapaa rahavirta (FCF) 11 400 10 596 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663
Investoinnit: Muut -100 26 -331 38 -1 479 171 -118 -120
Investointien jälkeen 11 300 10 622 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543
Rahoitus: Voitonjako -10 800 -14 431 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943
Rahoitus: Muut -500 2 011 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896 -91
Rahavarojen muutos 0 -1 798 933 330 604 -100 -531 509
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160
Osinkotuotto 2,4% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7%
Osinko/nettotulos 54,4% 42,3% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6%
Osinko/FCF 52,5% 44,4% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 30,7 28,8 38,1 30,9 34,0 34,6
PE (3v) 24,6 22,7 30,2 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8
PE 22,9 18,9 27,6 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3
EV/EBIT 18,0 15,2 17,8 14,2 15,3 14,9 13,4 14,1
Oma pääoma/osake -1,30 -1,64 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77
P/B 163,59 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69
ROE 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4%
ROI 52,8% 56,7% 52,0% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1%
Omavaraisuusaste -2,8% -4,3% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3%
Gearing 1611,6% 486,1% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Home Depot:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 236,24 213,69 203,70 183,53 175,88 197,52 184,80 200,90 165,78 149,60
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,830 5,440 5,110 4,780 4,450 4,360 4,240 4,120 3,980 3,840
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,2% 2,3% 2,1% 2,4% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,15 10,19 10,15 9,73 9,25 8,58 7,79 7,29 7,32 7,06
PE 23,3 21,0 20,1 18,9 19,0 23,0 23,7 27,6 22,6 21,2
EV/EBIT 18,4 16,9 16,4 15,2 14,6 16,4 16,1 17,8 15,0 14,1
ROE 546,5% 354,3% 319,3% 298,3% 210,5% 164,5%
ROI 51,8% 51,8% 52,9% 56,7% 55,5% 54,1% 54,1% 52,0% 50,9% 49,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus