Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 20.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on noin 2 290 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e HOME DEPOT Ennuste
Osake (20.5.2020) 238,10 Osinko 12 kk 6,080
Markkina-arvo (Mrd) 256,4 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 112 500 (+2,1%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 10 375 (-7,7%) Osinko/FCF 50% 4v ka
EPS 9,63 Omav.aste -3%
PE 24,7 Gearing
EV/EBIT 19,2 ROE
PB ROI 40%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HOME DEPOT20.5.2020 | 238,10 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muun nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko noin 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 60 – 70 prosenttia koko taseen loppusummasta. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin – jopa niin paljon, että oma pääoma on laskenut negatiiviseksi. Tästä syystä monet tasepohjaiset tunnusluvut (esim. gearing tai ROE) eivät anna järkeviä lukuja.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkealla (24,7x). Yhtiön nopea ja vahva kasvu näkyykin oikeutetusti korkeana PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tutustu myös Home Depot:n kilpailijan Talousmentor-yritysanalyysiin:
Lowe’s Companies sijoituskohteena

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Liikevaihdossa (+7 %) pandemia ei näkynyt, mutta erilaisten erikoisjärjestelyiden johdosta kulutaso nousi noin 850 miljoonalla dollarilla, joka painoi liiketuloksen 9 prosentin laskuun.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Home Depotin maksuvalmius on hyvä, sillä käteisen määrä nousi 8,7 miljardiin dollariin, kun vielä vuoden lopussa käteistä oli noin 2,1 miljardia dollaria. Tämän vastapainona yhtiön korolliset velat nousivat +4,4 miljardilla dollarilla vajaaseen 42 miljardiin dollariin.

Home Depot julkisti Q2:n osingon ja se oli odotetusti 1,50 dollaria. Yhtiö käytti Q1:n aikana noin 790 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon, mikä oli selvästi vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (1,4 Mrd USD). Tulosraportista (8K) ei käynyt ilmi sitä, että onko yhtiö keskeyttänyt omien osakkeiden osto-ohjelman.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Home Depot ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Tilikausi 2020

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2020 käynnistynyt tilikausi 2021. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2020” (fiscal year 2020). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 28 260 26 381 7,1%
Liiketulos (ebit) 3 276 3 597 -8,9%
Nettotulos 2 245 2 513 -10,7%
EPS (USD) 2,08 2,27

Q1:n liikevaihto kasvoi vahvat 7,1 prosenttia. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö sulki liikkeitään tavanomaista aiemmin mahdollistaakseen kunnollisen siivouksen sekä rajoittamalla asiakkaiden määrää liikkeiden sisällä. Tämä näkyikin ostotapahtumien 3,9 prosentin laskuna verrattuna vertailukauteen. Sen sijaan keskimääräinen ostosumma nousi 11 prosenttia.

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski noin 9 prosenttia. Yhtiö kertoo, että pandemian johdosta kulut lisääntyivät noin 850 miljoonalla dollarilla. Tämä näkyikin tuloslaskelmassa myynnin ja hallinnon kulujen noin 18 prosentin nousuna. Näitä kuluja oli palkallisten sairaslomien tarjoaminen kaikille työntekijöille, bonuksia ”eturintamassa” työskenteleville yms. erikoisjärjestelyitä.

Q2:n osinko oli 1,50 dollaria ja se irtoaa 3.6.2020 ja maksetaan 18.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 30 000 30 839 -2,7% 112 500 110 225 2,1%
Liiketulos (ebit) 4 250 4 896 -13,2% 15 000 15 843 -5,3%
Nettotulos 2 975 3 479 -14,5% 10 375 11 242 -7,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,08 5,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat: Home Depot: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli 50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2018. Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vain 2 prosenttia, mutta yhtiö selitti tämän johtuneen siitä, että tilikauden 2019 pituus oli viikon edellisvuotta lyhyempi eli 52 viikkoa (2018: 53 viikkoa). Tämä oikaistuna liikevaihto olisi kasvanut 5 prosentin luokkaa.

hd-tuloslaskelma-q12020

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli 10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2019 marginaali oli 10,2 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan noin 110 – 115 miljardia ja nettotuloksen 10,00 – 10,75 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla tulosmarginaali laskisi 9,2 prosenttiin, mutta olisi edelleen varsin hyvällä tasolla.

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut (23,5x – 28,6x) indikoisivat korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q12020

Yhtiö ostaa valtavasti omia osakkeita niin, että oma pääoma on jo negatiivinen. Tästä syystä ROE:n tuottolukema menettää merkityksensä. ROI on sekin noussut omiin korkeuksiin ja on nyt 45 – 60 prosentissa. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 14,7 miljardia dollaria, kun Q1/2020 velkoja oli 41,75 miljardia dollaria. Vuoden 2019 alusta velkoja nosti (28,1 -> 34,2 Mrd USD) kirjanpidon säännösten muutos, jonka mukaan leasing- yms. vastuut tulee kirjata velkoihin.

Velkojen määrä on nyt noin 69 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q12020

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q1/2020 lopussa oman pääoman arvo oli jo selvästi negatiivinen (-3,5 Mrd USD, ennen taseen oikaisuja). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa ja on nyt mennyt jo sen alle.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla eikä niitä voi oikein laskeakaan. Tai voi, mutta lukujen tulkinta on haasteellista. Esimerkiksi Home Depotin nettovelkaantumisaste on negatiivinen, joka yleisesti ajatellen tarkoittaisi sitä, että yhtiö on nettovelaton: käteistä on enemmän kuin velkoja. Mutta nyt tunnusluvun negatiivisuus tuleekin siitä, että tunnusluvun laskennassa oma pääoma on negatiivinen.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-rahavirta-q12020

Koska capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja vain noin 15 – 20 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, niin myös vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 22,5 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista sekä vuoden 2019 alussa käyttöönotetusta kirjanpidon muutoksesta. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2020 osinkoja noin 6,5 miljardia ja tämän lisäksi tehdään jonkin verran omien osakkeiden ostoja. Omien osakkeiden ostojen voi kuitenkin arvioida jäävän aiempaa vähäisemmäksi pandemian johdosta.

Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 10,5 – 11,5 miljardia dollaria, niin tästä yli puolet menisi osinkoihin. Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 4 – 5 miljardia dollaria. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä oli 33,1 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin 20 prosenttia.

hd-osinko-q12020

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Home Depot: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 1,500 5/2019 1,360 5/2018 1,030
9/2020 (e) 1,500 9/2019 1,360 8/2018 1,030
11/2020 (e) 1,500 11/2019 1,360 11/2018 1,030
3/2021 (e) 1,580 3/2020 1,500 3/2019 1,360
YHTEENSÄ 6,080 5,580 4,450
+9,0% +25,4% +20,3%

Q2:n osinko on 1,50 dollaria ja se irtoaa 3.6.2020 ja maksetaan 18.6.2020. Q3:n osinko julkistetaan elokuun 15 – 20 päivien aikoihin ja arvioin tämän osingon pysyvän 1,50 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 6,08 dollaria, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 238,10 dollaria). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+8 130 M USD) sekä osingolla (-4 847 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 500 M USD). Oikaisu on yhteensä +1 784 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Yhtiön oma pääoma kääntyi negatiiviseksi vuonna 2018. Tästä johtuen kaikkia tunnuslukuja ei ole laskettu.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.5.2020) 238,10 228,10 183,53 200,90 137,58 125,60 104,42 76,85
Lkm (000) 1 077 000 1 097 000 1 143 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000
Markkina-arvo (Mrd) 256,43 250,23 209,77 237,87 169,77 161,14 140,55 110,20
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 30 000 28 260 112 500 110 225 108 203 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812
Liikevoitto 4 250 3 276 15 000 15 843 15 530 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166
Nettotulos 2 975 2 245 10 375 11 242 11 121 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385
Marginaali 9,9% 7,9% 9,2% 10,2% 10,3% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8%
EPS 2,76 2,08 9,63 10,25 9,73 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 10 480 2 133 1 778 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929
Liikearvo 2 220 2 254 2 252 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289
Muut varat 47 821 46 849 39 973 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300
Tase yhteensä 60 521 51 236 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518
Oma pääoma -1 707 -3 116 -1 878 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 41 750 37 377 28 146 27 028 23 601 21 216 17 194 14 724
Muut vastuut 20 477 16 975 17 735 16 047 15 032 14 441 13 430 13 272
Tase yhteensä 60 520 51 236 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 14 000 13 723 13 038 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628
Investoinnit: Capex -2 500 -2 678 -2 442 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389
Vapaa rahavirta (FCF) 11 500 11 045 10 596 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239
Investoinnit: Muut 25 25 26 -331 38 -1 479 171 -118
Investointien jälkeen 11 525 11 070 10 622 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121
Rahoitus: Voitonjako -8 750 -12 643 -14 431 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548
Rahoitus: Muut -1 775 1 809 2 011 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896
Rahavarojen muutos 1 000 236 -1 798 933 330 604 -100 -531
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,000 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,000 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560
Osinkotuotto 2,5% 2,4% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 62,3% 53,1% 42,3% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5%
Osinko/FCF 56,2% 54,0% 44,4% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 28,6 30,4 28,8 38,1 30,9 34,0
PE (3v) 23,5 24,2 22,7 30,2 23,9 25,8 25,9 24,0
PE 24,7 22,3 18,9 27,6 21,3 23,0 22,2 20,5
EV/EBIT 19,2 18,0 15,2 17,8 14,2 15,3 14,9 13,4
Oma pääoma/osake -1,58 -2,84 -1,64 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73
P/B 163,59 39,18 25,51 15,08 8,80
ROE 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5%
ROI 40,4% 52,3% 56,7% 52,0% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8%
Omavaraisuusaste -2,8% -6,1% -4,3% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9%
Gearing 1611,6% 486,1% 300,8% 166,0% 102,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Home Depot:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 219,83 228,10 236,24 213,69 203,70 183,53 175,88 197,52 184,80 200,90
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,080 6,000 5,830 5,440 5,110 4,780 4,450 4,360 4,240 4,120
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,2% 2,3% 2,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,19 10,33 10,15 10,19 10,15 9,73 9,25 8,58 7,79 7,29
PE 21,6 22,1 23,3 21,0 20,1 18,9 19,0 23,0 23,7 27,6
EV/EBIT 17,4 17,9 18,4 16,9 16,4 15,2 14,6 16,4 16,1 17,8
ROE 546,5% 354,3% 319,3% 298,3%
ROI 44,1% 52,3% 51,8% 51,8% 52,9% 56,7% 55,5% 54,1% 54,1% 52,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus