Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 29.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 280 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e HOME DEPOT Ennuste
Osake (29.5.2018) 186,85 Osinko 12 kk 4,360 2,3%
Markkina-arvo (Mrd) 216,4 Osinko/EPS 45% 4v ka
Liikevaihto (M) 107 500 (+6,5%) Osinko/FCF 42% 4v ka
Nettotulos (M) 10 750 (+24,6%) Omav.aste 13%
EPS 9,28 Gearing 336%
PE 20,1 ROE 272%
PB 33,5 ROI 47%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HOME DEPOT29.5.2018 | 186,85 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muun nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta ja gearing on 300 – 500 prosentissa. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Viimeisen 15 vuoden aikana omien osakkeiden ostoon on käytetty peräti 67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Home Depot:n markkina-arvo pörssissä on noin 200 – 220 miljardia dollaria.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,3 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkeahkolla eli noin 20x tasolla. Näin siitäkin huolimatta, että tilikauden 2018 tuloksen odotetaan nousevan noin +25 prosenttia. Tai, näinhän tämän pitäisikin olla, sillä nopea kasvu (ja kasvuodotukset) näkyvät kohonneena PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tutustu myös Home Depot:n kilpailijan Talousmentor-yritysanalyysiin:
Lowe’s Companies sijoituskohteena

Tilikausi 2018

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1/2018

  • liikevaihto: 24 947 M USD (23 887 M USD / +4,4 %)
  • liiketulos (ebit): 3 381 M USD (3 349 M USD / +1,0 %)
  • nettotulos: 2 404 M USD (2 014 M USD / +19,4 %)
  • EPS: 2,08 USD (1,67 USD)

Hyvää kvartaalin liikevaihdon ja tuloksen kehitystä vaimensi pitkälle huhtikuulle jatkunut talvikausi (yhtiön Q1 kattaa 1.2 – 30.4). Monin paikoin huhtikuu oli kylmin ja lumisin noin 20 vuoteen. Näin kevätkauden puutarhatuotteiden (kalusteet, kasvit, mullat ja muut lannoitteet yms.) myynti jäi vertailukaudesta.

Näistä haasteista huolimatta liikevaihto nousi +4 prosenttia, mikä toki jäi markkinoiden odotuksista (25,0 – 25,5 Mrd USD). Keskimääräinen ostokerran loppusumma kasvoi +5,8 prosenttia, mutta asiakasmäärät laskivat -1,3 prosenttia.

Yhtiö kertoi, että toukokuu on puutarhatuotteiden paras kuukausi, ja monesti huhtikuun heikko myynti on siirtynyt vastaavasti toukokuulle. Ja nyt parin viikon aikana toukokuun myynti on kehittynyt vahvasti, mikä lupailee hyvää Q2:lle.

Liiketulos (ebit) kasvoi vain prosentin verran siitäkin huolimatta, että bruttokate nousi 34,5 prosenttiin (Q1/2017: 34,1 %). Myynnin ja hallinnon kulujen selvä nousu (+418 M USD) söi lähes kokonaan bruttokatteen parantumisesta tulleen hyödyn. Uusi kirjanpitosäännöstö siirsi aiemmin bruttokatteeseen vaikuttavia kuluja myynnin ja hallinnon kuluihin. Tämän vaikutus bruttokatteeseen oli positiivinen (+131 M USD), mutta vastaavasti liiketulokseen negatiivinen (-131 M USD).

Varsinaisesti kuluja nosti mm. investoinnit sekä tuottavuuden nostoon tähtäävät toimet.

Raportoidun tuloksen kasvua (+390 M USD) selittää suurelta osin veroasteen lasku 23,5 prosenttiin (Q1/2017: 35,2 %). Tulos ennen veroja oli vain +34 miljoonaa dollaria parempi kuin vuosi sitten.

Näkymät vuodelle 2018

Home Depot piti näkymät ennallaan vuodelle 2018

  • liikevaihto kasvaa noin +6,5 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD).
  • EPS on noin 9,31 USD (2017: 7,29 USD)
  • omia osakkeita ostetaan noin 4,0 Mrd dollarilla

Q1/2018 aikana yhtiö osti omia osakkeita noin 1,1 miljardilla dollarilla.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Ja kuten edellä todettiin, niin yhtiö arvioi tilikauden 2018 liikevaihdon kasvavan +6,5 prosenttia ja EPS:n olevan noin 9,31 dollaria. Näillä saadaan yhtiön liikevaihtoennusteeksi 105 – 110 miljardia ja nettotulosennusteeksi 10,5 – 11,0 miljardia dollaria. Tässä ei ole huomioitu yhtiön omien osakkeiden ostoja.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 107 500 25 303 26 750 30 500 24 947 100 904 23 883 25 026 28 108 23 887
Muutos (%) 6,5% 5,9% 6,9% 8,5% 4,4% 6,7% 7,5% 8,1% 6,2% 4,9%
Liiketulos 15 200 3 269 3 850 4 700 3 381 14 681 3 189 3 680 4 463 3 349
Muutos (%) 3,5% 2,5% 4,6% 5,3% 1,0% 9,3% 9,0% 10,8% 8,8% 8,8%
Marginaali 14,1% 12,9% 14,4% 15,4% 13,6% 14,5% 13,4% 14,7% 15,9% 14,0%

Liikevaihtoennuste

Yhtiön arviona oli noin +6,5 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut. Koska talvikauden pitkittyminen viivästytti kevättuotteiden myyntiä, niin ajatuksena on, että myynti toteutuu toukokuun aikana. Odotan siten Q1-Q2/2018 kokonaisliikevaihdon kasvavan noin 6,5 prosenttia vuodesta 2017. Eli Q2/2018 liikevaihtoennusteenani on 30 – 31 miljardia dollaria.

Arvionani on, että loppuvuotta kohden kasvuvauhti taittuu, jolloin koko vuoden 2018 liikevaihtoennuste on yhtiön arvion mukaisesti noin 105 – 110 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Monen USA-yhtiön kustannustaso on ollut nousussa, joten oma arvioni on, että liiketuloksen kasvuvauhti on 2 – 3 prosenttiyksikköä hitaampaa kuin ennustamani liikevaihdon kasvuvauhti on. Tämä laskee hieman liiketulosmarginaalia.

Q2/2018 liiketulosennusteeni on noin 4,6 – 4,8 miljardia dollaria, missä odotan hyvän kevätsesongin myynnin näkyvän tuloksen noin +5,3 prosentin kasvuna. Tämä pitäisi marginaalin noin yli 15 prosentissa, mutta jäisi vertailuvuoden tasosta. Odotan liikevaihdon tavoin, että liiketuloksen kasvuvauhti hidastuu loppuvuotta kohden. Näin tilikauden 2018 liiketulos jäisi noin 15,1 – 15,4 miljardiin dollariin.

Kokonaisuutena siis hyvää kasvua, mutta marginaalit ovat paineessa kustannustason nousun seurauksena. Onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevat kulut myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön nettotulosennuste vuodelle 2018 on noin 10,5 – 11,0 miljardia dollaria. Tähän samaan tähtäsin omaa ennustetta tehdessäni ja oheisessa taulukossa on esitetty ennustelaskelmat.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 15 200 3 269 3 850 4 700 3 381 14 681 3 189 3 680 4 463 3 349
Korkokulut -990 -251 -250 -250 -239 -983 -246 -247 -249 -241
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 14 210 3 018 3 600 4 450 3 142 13 698 2 943 3 433 4 214 3 108
Verot -3 460 -722 -925 -1 075 -738 -5 068 -1 164 -1 268 -1 542 -1 094
Nettotulos 10 750 2 296 2 675 3 375 2 404 8 630 1 779 2 165 2 672 2 014

Kvartaalikohtaiset korkokulut ovat olleen parin vuoden ajan hieman alle 250 miljoonaa dollaria. Olen pyöristänyt tämän ennustelukuihin 250 miljoonaan, jolloin päädyin koko vuoden korkokuluissa 990 miljoonaan dollariin.

Veroja arvioidessani olen käyttänyt 24 – 26 prosentin veroastetta, jonka jälkeen tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi olen saanut 10,75 miljardia dollaria. Tämä on juurikin tavoitellun ennustehaarukan 10,5 – 11,0 miljardin dollarin välissä.

EPS-tulokseksi tulisi 9,28 USD (ei ole huomioitu omien osakkeiden ostoja), mikä olisi myöskin linjassa yhtiön oman arvion kanssa.

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli +50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

hd-tuloslaskelma-q12018

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli +10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2017 marginaali oli 8,6 prosenttia. Ennuste-kappaleessa mainituilla luvuilla laskettuna tilikauden 2018 nettotulosmarginaali nousisi 10 prosentin tuntumaan.

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 20,1x – 29,9x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q12018

Oman pääoman voimakas pienentyminen on nostanut ROE- ja ROIluvut omiin korkeuksiinsa. ROE on jo yli 300 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noin 50 prosentissa. Velkavivun käyttö näkyy tässä voimakkaana.

Ajatusleikkinä todetaan vielä, että mikäli yhtiö ei olisi käyttänyt 13 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon ja velan nostoon, niin silloinkin ROE oli 45 prosentissa ja ROI 50 prosentissa.

Tässä ROI pysyi samana, sillä sen laskemisessa pääomien muoto (vieras tai oma) ei vaikuta. On kuitenkin hyvä huomata, että tuottoprosentti on ennätyskorkea. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun Q1/2018 velkoja oli 30,0 miljardia dollaria. Tämä on jo noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q12018

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q1/2018 lopussa omaa pääomaa oli enää 1,7 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisua). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on vain noin 10 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on huimat 300 – 500 prosenttia.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 8 – 10 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 – 4 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-rahavirta-q12018

Koska capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja vain noin 15 – 20 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, niin myös vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 14 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2018 osinkoja noin 4,8 miljardia ja aikoo käyttää omien osakkeiden ostoon noin 4,0 miljardia dollaria. Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 10 – 12 miljardia, niin ylijäämää kertyy noin 1 – 3 miljardia dollaria. Tällä summalla yhtiö voi lyhentää velkojaan. Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 5 – 7 miljardia dollaria. Korollisia velkoja yhtiöllä oli 30,0 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -20 prosenttia.

hd-osinko-q12018

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 1,030 8/2017 0,890 8/2016 0,690
11/2018 (e) 1,030 11/2017 0,890 11/2016 0,690
3/2019 (e) 1,150 3/2018 1,030 3/2017 0,890
5/2019 (e) 1,150 5/2018 1,030 5/2017 0,890
YHTEENSÄ 4,360 3,840 3,160
+13,5% +21,5% +23,4%

Toukokuun osinko irtoaa tätä kirjoittaessa (29.5.2018), joten olen tämä osingon siirtänyt jo ennakkoon aiempiin osinkoihin. Aiemmat kvartaaliosingot ovat nousseet yli 20 prosentin tahdilla ja rahassakin 0,20 ja 0,14 dollaria. Olen tässä arvioinut (ehkä hieman varovaisesti), että seuraava kvartaaliosingon nousu (3/2019) olisi 0,12 USD luokkaa, mikä hieman jarruttaisi nopeaa osingon kasvuvauhtia.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 4,36 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 187 dollaria).

Vuonna 2017 Home Depot osti omia osakkeitaan noin 8,0 miljardilla dollarilla. Vuoden 2018 ennusteena on, että yhtiö ostaa osakkeita noin 4,0 miljardilla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+8 346) ja osingoilla (-3 578). Oikaisu on yhteensä +4 768 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.5.2018) 186,85 189,53 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92 44,39
Lkm (000) 1 158 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000 1 570 000
Markkina-arvo (Mrd) 216,37 224,40 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12 69,69
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 30 500 24 947 107 500 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754 70 395
Liikevoitto 4 700 3 381 15 200 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766 6 661
Nettotulos 3 375 2 404 10 750 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535 3 883
Marginaali 11,1% 9,6% 10,0% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1% 5,5%
EPS 2,91 2,08 9,28 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00 2,47
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 8 367 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494 1 987
Liikearvo 2 281 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170 1 120
Muut varat 40 770 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420 37 411
Tase yhteensä 51 418 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
Oma pääoma 6 455 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777 17 898
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 30 039 27 028 23 591 21 216 17 194 14 724 10 796 10 788
Muut vastuut 14 924 16 047 15 042 14 441 13 430 13 272 12 511 11 832
Tase yhteensä 51 418 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 13 000 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975 6 651
Investoinnit: Capex -2 500 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312 -1 221
Vapaa rahavirta (FCF) 10 500 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663 5 430
Investoinnit: Muut -300 -331 38 -1 479 171 -118 -120 92
Investointien jälkeen 10 200 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543 5 522
Rahoitus: Voitonjako -9 000 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943 -5 066
Rahoitus: Muut -2 700 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896 -91 1 018
Rahavarojen muutos -1 500 933 330 604 -100 -531 509 1 474
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinkotuotto 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 44,4% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6% 42,0%
Osinko/FCF 45,4% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0% 30,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,9 35,9 30,9 34,0 34,6 29,2
PE (3v) 23,7 28,5 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8 21,2
PE 20,1 26,0 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3 17,9
Oma pääoma/osake 5,57 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77 11,40
P/B 33,52 154,34 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69 3,89
ROE 271,8% 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4% 21,1%
ROI 46,8% 52,1% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1% 23,2%
Omavaraisuusaste 12,6% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3% 44,2%
Gearing 335,7% 1611,6% 485,9% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7% 49,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset