Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 15.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (15.11.2017)168,06 USDMarkkina-arvo200 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,86 USD Osinkotuotto2,3 %
Liikevaihto 2017e100 500 M USD (+6,2 %)Nettotulos 2017e8 750 M USD (+10,0 %)
PE22,9ROE227 %

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 280 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

HOME DEPOT15.11.2017 | 168,06 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 50 prosenttia koko taseen loppusummasta ja gearing on noussut jo yli 600 prosenttiin. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Viimeisen 15 vuoden aikana omien osakkeiden ostoon on käytetty peräti 67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Home Depot:n markkina-arvo pörssissä on noin 200 miljardia dollaria.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,3 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkeahkolla eli noin 23x tasolla. Mutta suhteutettuna yhtiön tuloskuntoon ja kasvuun, niin tämä arvostus lienee ihan kohdillaan.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Alkuvuosi 2017

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2017 käynnistynyt tilikausi 2018. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2017” (fiscal year 2017). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 77 021 M USD (72 388 / +6,4 %)
  • nettotulos: 6 851 M USD (6 213 / +10,3 %)

Liikevaihto ja nettotulos jatkoivat jo aiemmilta vuosilta tuttua hyvää kasvua. Kasvu oli hyvää etenkin puutarhatarvikkeiden sekä muiden kojeiden ja laitteiden myynnissä. Kokonaisuutena kodin remontoinnin hyvä vire (jopa buumi) näkyy Home Depotin viime vuosien luvuissa.

Q3:n lukuihin vaikuttivat myös loppukesän hurrikaanit sekä Meksikon maanjäristys. Yhtiö arvioi, että näiden vaikutus myyntiin oli +282 miljoonaa dollaria. Sen sijaan tulokseen vaikutus oli negatiivinen (-51 M USD) alhaisempien marginaalien sekä yhtiön kulujen kasvun (vahinkojen korjaus, ylityökorvaukset yms.) johdosta.

Q1-Q2 aikana asiakasmäärät kasvoivat +2,6 prosenttia sekä ostokerran loppusumma +3,8 prosenttia. Online-myynti kasvoi +23,1 prosenttia viime vuoteen nähden ja sen osuus koko konsernin myynnistä on nyt noin 6,5 prosenttia. (8K-raportissa ei ollut tietoa näiden lukujen kehityksestä, joten pitää odotella 10Q-raporttia, joka ilmestynee viikolla 47/2017)

Yhtiö jatkoi myös voimakasta omien osakkeiden osto-ohjelmaa, ja alkuvuoden aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 6,0 miljardia dollaria.

Näkymät vuodelle 2017

Yhtiö päivitti Q3/2017 raportin yhteydessä näkymiään tilikaudelle 2017. Nyt Home Depot odottaa, että

  • liikevaihto kasvaa noin +6,3 prosenttia eli on noin 100 – 101 Mrd USD (2016: 94,6 Mrd USD).
  • EPS kasvaa noin +14 prosenttia ollen noin 7,36 USD

Tuolla EPS-ennusteella PE:ksi tulee noin 22,8x, kun osakkeen hinta on 168 USD. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste (Talousmentor) on 3,86 USD, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton. Kvartaaliosingoiksi purettuna 12 kk:n osinkoennuste olisi 3,86 USD = 0,89 + 3 * 0,99 USD.

Segmentit

Home Depot:lla ei ole raportoitavia segmenttejä. Yhtiö julkistaa erikseen tuotekategorian mukaisia myyntejä, mutta koska näitä kategorioita on peräti 15 kappaletta, niin niiden kehityksiä ei kannata tässä lähteä erikseen purkamaan.

Home Depot:n tilikauden 2016 vuosiraportissa (10-K) on taulukko näiden kategorioiden myynnin kehityksestä kolmen vuoden ajalta (sivu 41): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/354950/000035495017000005/hd-01292017x10xk.htm

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut lähes +50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Toki myös hankittu (Q3/2015) Interline-yritys tuo oman lisänsä myyntilukuihin.

hd-tuloslaskelma-q32017

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli 10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2016 marginaali oli 8,4 prosenttia.

Tilikauden 2017 liikevaihdoksi ennustetaan noin 100 miljardia ja nettotulokseksi noin 8,75 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 8,8 prosenttiin.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun Q3/2017 velkoja oli 25,6 miljardia dollaria. Tämä on yli puolet koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q32017

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q3/2017 lopussa omaa pääomaa oli enää 2,5 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisua). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli 13 miljardia dollaria enemmän eli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on vain noin 12 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing oli vuoden 2016 lopussa huimat 485 prosenttia.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 8 – 9 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Myös capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja noin 16 – 18 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Näin vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

hd-vapaa-rahavirta-q32017

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 14 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 17 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -20 prosenttia.

hd-osinko-q32017

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 3,86 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 168 dollaria).

11/2017: 0,89 usd (e)
03/2018: 0,99 usd (e)
05/2018: 0,99 usd (e)
08/2018: 0,99 usd (e)

Omien osakkeiden osto-ohjelmaa täydennettiin helmikuussa 2017 ja Q2/2017 lopussa ohjelmassa on jäljellä 11,1 miljardia dollaria. Ja kuten jo todettua, niin alkuvuoden 2017 aikana yhtiö on käyttänyt noin 6,0 miljardia dollaria omien osakkeiden hankintaan. Vertailun vuoksi, osinkoihin on kuluneen 9 kuukauden aikana mennyt ”vain” noin 3,2 miljardia dollaria.

Arvostus

Home Depot:n osakkeen PE-luvut (1, 3 ja 7-vuotta) ovat 22,9x – 31,9x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q32017

Oman pääoman voimakas pienentyminen on nostanut ROE ja ROI luvut omiin korkeuksiinsa. ROE on jo yli 200 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noin 50 prosentissa. Velkavivun käyttö näkyy tässä voimakkaana.

Ajatusleikkinä todetaan vielä, että mikäli yhtiö ei olisi käyttänyt 13 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon ja velan nostoon, niin silloinkin ROE oli 45 prosentissa ja ROI 50 prosentissa.

Tässä ROI pysyi samana, sillä sen laskemisessa pääomien muoto (vieras tai oma) ei vaikuta. On kuitenkin hyvä huomata, että tuottoprosentti on ennätyskorkea. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Taulukot

Taseen 2017e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+ 1 899) ja osingoilla (-1 059). Oikaisu on yhteensä +840 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (15.11.2017) 168,06 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92 44,39 36,77
Lkm (000) 1 190 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000 1 570 000 1 658 000
Markkina-arvo (Mrd) 199,99 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12 69,69 60,96
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 23 500 77 021 100 500 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754 70 395 67 997
Liikevoitto 3 500 11 492 15 000 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766 6 661 5 839
Nettotulos 1 900 6 851 8 750 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535 3 883 3 338
Marginaali 8,1% 8,9% 8,7% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1% 5,5% 4,9%
EPS 1,60 5,76 7,35 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00 2,47 2,01
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 4 389 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494 1 987 545
Liikearvo 2 217 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170 1 120 1 187
Muut varat 39 257 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420 37 411 38 393
Tase yhteensä 45 863 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518 40 125
Oma pääoma 3 383 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777 17 898 18 889
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 25 589 23 591 21 216 17 194 14 724 10 796 10 788 9 749
Muut vastuut 16 891 15 042 14 441 13 430 13 272 12 511 11 832 11 487
Tase yhteensä 45 863 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518 40 125
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 11 000 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975 6 651 4 585
Investoinnit: Capex -1 800 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312 -1 221 -1 096
Vapaa rahavirta (FCF) 9 200 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663 5 430 3 489
Investoinnit: Muut -200 38 -1 479 171 -118 -120 92 84
Investointien jälkeen 9 000 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543 5 522 3 573
Rahoitus: Voitonjako -12 000 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943 -5 066 -4 073
Rahoitus: Muut 3 000 2 196 4 016 2 207 3 896 -91 1 018 -378
Rahavarojen muutos 0 330 604 -100 -531 509 1 474 -878
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040 0,945
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040 0,945
Osinkotuotto 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 2,3% 2,6%
Osinko/nettotulos 48,4% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6% 42,0% 46,9%
Osinko/FCF 46,0% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0% 30,1% 44,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 31,9 30,9 34,0 34,6 29,2 26,4
PE (3v) 25,3 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8 21,2 22,1
PE 22,9 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3 17,9 18,3
Oma pääoma/osake 2,84 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77 11,40 11,39
P/B 59,12 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69 3,89 3,23
ROE 226,8% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4% 21,1% 17,4%
ROI 52,7% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1% 23,2% 20,2%
Omavaraisuusaste 7,4% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3% 44,2% 47,1%
Gearing 626,7% 485,9% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7% 49,2% 48,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset