Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 3.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.7.2017)153,40 USDMarkkina-arvo184,7 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,76 USD Osinkotuotto2,5 %
Liikevaihto 2017e99 000 M USD (+4,7 %)Nettotulos 2017e8 700 M USD (+9,3 %)
PE21,2ROE148 %

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 280 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

HOME DEPOT3.7.2017 | 153,40 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kodin remontoinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin, osinko yli 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 50 prosenttia koko taseen loppusummasta ja gearing on noussut lähes 500 prosenttiin. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Viimeisen 15 vuoden aikana omien osakkeiden ostoon on käytetty peräti 67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Home Depot:n markkina-arvo pörssissä on noin 185 miljardia dollaria.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,5 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkeahkolla eli noin 21,2x tasolla. Mutta suhteutettuna yhtiön tuloskuntoon ja kasvuun, niin tämä arvostus lienee ihan kohdillaan.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Alkuvuosi 2017

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2017 käynnistynyt tilikausi 2018. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2017” (fiscal year 2017). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1/2017

  • liikevaihto: 23 887 M USD (22 762 / +4,9 %)
  • nettotulos: 2 014 M USD (1 803 / +11,7 %)

Liikevaihto ja tulos jatkoivat jo aiemmilta vuosilta tuttua hyvää kasvua. Kasvu oli hyvää etenkin puutarhatarvikkeiden sekä muiden kojeiden ja laitteiden myynnissä. Kokonaisuutena kodin remontoinnin hyvä vire (jopa buumi) näkyy Home Depotin viime vuosien luvuissa.

Alku vuoden aikana asiakasmäärät kasvoivat +1,5 prosenttia sekä ostokerran loppusumma +3,5 prosenttia.

Online-myynti kasvoi +22,8 prosenttia viime vuoteen nähden ja sen osuus koko konsernin myynnistä on nyt noin 6,6 prosenttia.

Yhtiö jatkoi myös voimakasta omien osakkeiden osto-ohjelmaa, ja Q1:n aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 1,2 miljardia dollaria.

Segmentit

Home Depot:lla ei ole raportoitavia segmenttejä. Yhtiö julkistaa erikseen tuotekategorian mukaisia myyntejä, mutta koska näitä kategorioita on peräti 15 kappaletta, niin niiden kehityksiä ei kannata tässä lähteä erikseen purkamaan.

Home Depot:n tilikauden 2016 vuosiraportissa (10-K) on taulukko näiden kategorioiden myynnin kehityksestä kolmen vuoden ajalta (sivu 41): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/354950/000035495017000005/hd-01292017x10xk.htm

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut lähes +50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Toki myös hankittu (Q3/2015) Interline-yritys tuo oman lisänsä myyntilukuihin.

hd-tuloslaskelma-q12017

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli 10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloksen kehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2016 marginaali oli 8,4 prosenttia.

Tilikauden 2017 liikevaihdoksi ennustetaan noin 98 – 100 miljardia ja nettotulokseksi noin 8,5 – 8,7 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 8,5 prosenttiin.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun Q1/2017 velkoja oli 22,9 miljardia dollaria. Tämä on lähes puolet koko taseen loppu summasta.

hd-velkaisuus-q12017

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q1/2017 lopussa omaa pääomaa oli 4,0 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisua). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli 10 miljardia dollaria enemmän eli noin 17,8 miljardia dollaria.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on vain noin 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing oli vuoden 2016 lopussa huimat 485 prosenttia.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 8 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12017

Myös capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja noin 16 – 18 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Näin vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

hd-vapaa-rahavirta-q12017

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 13 miljardilla dollarilla (Rahoitus: muut) on johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 17 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viidessä vuodessa osakkeiden määrä on pienentynyt noin 20 prosenttia.

hd-osinko-q12017

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 3,76 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 153,40 dollaria).

08/2017: 0,89 usd (e)
11/2017: 0,89 usd (e)
03/2018: 0,99 usd (e)
05/2018: 0,99 usd (e)

Omien osakkeiden osto-ohjelmaa täydennettiin helmikuussa 2017 ja Q1/2017 lopussa ohjelmassa on jäljellä 13 750 miljoonaa dollaria.

Arvostus

Home Depot:n osakkeen PE-luvut (1, 3 ja 7-vuotta) ovat 21,2 – 29,5 välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q12017

Oman pääoman voimakas pienentyminen on nostanut ROE ja ROI luvut omiin korkeuksiinsa. ROE on 150 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin lähes 50 prosentissa. Velkavivun käyttö näkyy tässä voimakkaana.

Ajatusleikkinä todetaan vielä, että mikäli yhtiö ei olisi käyttänyt 13 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon ja velan nostoon, niin silloinkin ROE oli 45 prosentissa ja ROI 50 prosentissa.

Tässä ROI pysyi samana, sillä sen laskemisessa pääomien muoto (vieras tai oma) ei vaikuta. Mutta huomaa, että tuottoprosentti on ennätyskorkea. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Taulukot

Taseen 2017e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+ 6 686) ja osingoilla (-3 215). Oikaisu on yhteensä +3 471 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (1.7.2017) 153,40 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92 44,39 36,77
Lkm (000) 1 204 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000 1 570 000 1 658 000
Markkina-arvo (Mrd) 184,69 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12 69,69 60,96
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 27 500 23 887 99 000 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754 70 395 67 997
Liikevoitto 4 100 3 349 14 500 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766 6 661 5 839
Nettotulos 2 650 2 014 8 700 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535 3 883 3 338
Marginaali 9,6% 8,4% 8,8% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1% 5,5% 4,9%
EPS 2,20 1,67 7,23 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00 2,47 2,01
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 7 036 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494 1 987 545
Liikearvo 2 095 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170 1 120 1 187
Muut varat 39 284 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420 37 411 38 393
Tase yhteensä 48 415 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518 40 125
Oma pääoma 7 433 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777 17 898 18 889
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 22 937 23 591 21 216 17 194 14 724 10 796 10 788 9 749
Muut vastuut 18 045 15 042 14 441 13 430 13 272 12 511 11 832 11 487
Tase yhteensä 48 415 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518 40 125
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 10 500 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975 6 651 4 585
Investoinnit: Capex -1 750 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312 -1 221 -1 096
Vapaa rahavirta (FCF) 8 750 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663 5 430 3 489
Investoinnit: Muut 150 38 -1 479 171 -118 -120 92 84
Investointien jälkeen 8 900 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543 5 522 3 573
Rahoitus: Voitonjako -10 500 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943 -5 066 -4 073
Rahoitus: Muut 1 900 2 196 4 016 2 207 3 896 -91 1 018 -378
Rahavarojen muutos 300 330 604 -100 -531 509 1 474 -878
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040 0,945
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040 0,945
Osinkotuotto 2,3% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 2,3% 2,6%
Osinko/nettotulos 49,3% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6% 42,0% 46,9%
Osinko/FCF 49,0% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0% 30,1% 44,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 29,5 30,9 34,0 34,6 29,2 26,4
PE (3v) 23,4 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8 21,2 22,1
PE 21,2 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3 17,9 18,3
Oma pääoma/osake 6,17 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77 11,40 11,39
P/B 24,85 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69 3,89 3,23
ROE 147,9% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4% 21,1% 17,4%
ROI 49,7% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1% 23,2% 20,2%
Omavaraisuusaste 15,4% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3% 44,2% 47,1%
Gearing 213,9% 485,9% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7% 49,2% 48,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements