Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 21.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (21.2.2018)186,71 USDMarkkina-arvo218 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk4,12 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2018e107 500 M USD (+6,5 %)Nettotulos 2018e10 750 M USD (+24,6 %)
PE20,3ROE313 %

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 280 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

HOME DEPOT21.2.2018 | 186,71 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta ja tilikauden 2017 gearing on noussut jo yli 1600! prosenttiin. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Viimeisen 15 vuoden aikana omien osakkeiden ostoon on käytetty peräti 67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Home Depot:n markkina-arvo pörssissä on noin 200 – 220 miljardia dollaria.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,2 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkeahkolla eli noin 20x tasolla. Näin siitäkin huolimatta, että tilikauden 2018 tuloksen odotetaan nousevan noin +25 prosenttia. Tai, näinhän tämän pitäisikin olla, sillä nopea kasvu (ja kasvuodotukset) näkyvät kohonneena PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tilikausi 2017

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 100 904 M USD (94 595 M USD / +6,7 %)
 • nettotulos: 8 630 M USD (7 957 M USD / +8,5 %)
 • EPS: 7,29 USD (6,45 USD)
 • kvartaaliosinko: 1,03 USD (0,89 USD)

Liikevaihto ja nettotulos jatkoivat jo aiemmilta vuosilta tuttua hyvää kasvua ja Home Depot teki ennätystuloksen. Kasvu oli hyvää etenkin puukalusteiden, puutarhatarvikkeiden sekä muiden kojeiden ja laitteiden myynnissä. Kokonaisuutena kodin remontoinnin hyvä vire (jopa buumi) näkyy Home Depotin viime vuosien luvuissa.

Vuoden 2017 lukuihin vaikuttivat myös loppukesän hurrikaanit sekä Meksikon maanjäristys. Tulokseen vaikutti myös USA:n verouudistukseen liittyvä kertaluonteinen noin -117 miljoonan dollarin erä, joten tämä huomioiden tulos olisi kasvanut hieman raportoituja lukuja nopeammin.

Hyvin menneestä vuodesta johtuen yhtiö jakoi yhteensä noin -240 miljoonaa dollaria bonuksia yhteistyökumppaneille sekä työntekijöilleen.

Raportoitu EPS kasvoi tulosta nopeammin, sillä osakemäärä väheni yhtiön ostaessa omia osakkeittaan noin 8,0 miljardilla dollarilla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2017 aikana asiakasmäärät kasvoivat +1,9 prosenttia sekä ostokerran loppusumma +5,5 prosenttia. Online-myynti kasvoi +21 prosenttia viime vuoteen nähden ja sen osuus koko konsernin myynnistä on nyt noin 6,7 prosenttia.

Kvartaaliosinko nousi 1,03 dollariin (0,89 USD). Tämä osinko kestänee seuraavat 4 kvartaalia ja näin 12 kk:n osinkoennusteena on 4,12 dollaria. Osinkotuotoksi tulee tällä osakkeen hinnalla (187 USD) noin 2,2 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2018

Home Depot arvioi, että

 • liikevaihto kasvaa noin +6,5 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD).
 • liiketulos (ebit) marginaali on 14,5 %
 • veroaste on 26 %
 • omia osakkeita ostetaan noin 4,0 Mrd dollarilla

Tästä voidaan tehdä seuraavanlaiset arviot (Talousmentor). Liikevaihtoennusteena on noin 107 – 108 miljardia dollaria, josta liiketulosennuste olisi noin 15,5 – 15,7 miljardia dollaria. Yhtiön korko yms. kulut olivat vuonna 2017 noin -1,0 miljardia dollaria, joten tulosennusteeksi saadaan (26 % verolla) 10,7 – 10,9 miljardia dollaria (2017: 8,6 Mrd USD).

Jos yhtiö käyttää 4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon, niin se voi ostaa noin 20 – 21 miljoonaa omaa osakettaan. Q4/2017 keskimääräinen ja laimennettu osakemäärä oli 1 167 miljoonaa kappaletta. Näin voidaan karkeasti arvioida, että tilikauden 2018 (keskimääräinen ja laimennettu) osakemäärä on noin 1 155 miljoonaa osaketta. Jos yhtiö tekee 10,7 miljardin dollarin tuloksen, niin tällä osakemäärällä se tarkoittaisi noin 9,26 dollarin EPS-ennustetta.

Segmentit

Home Depot:lla ei ole raportoitavia segmenttejä. Yhtiö julkistaa erikseen tuotekategorian mukaisia myyntejä, mutta koska näitä kategorioita on peräti 15 kappaletta, niin niiden kehityksiä ei kannata tässä lähteä erikseen purkamaan.

Home Depot:n tilikauden 2016 vuosiraportissa (10-K) on taulukko näiden kategorioiden myynnin kehityksestä kolmen vuoden ajalta (sivu 41): https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/354950/000035495017000005/hd-01292017x10xk.htm

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

 • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
 • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
 • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli +50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

hd-tuloslaskelma-q42017

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli +10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2017 marginaali oli 8,6 prosenttia.

Home Depot arvioi tilikaudesta 2018, että

 • liikevaihto kasvaa noin +6,5 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD).
 • liiketulos (ebit) marginaali on 14,5 %
 • veroaste on 26 %

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 107,5 miljardia ja nettotulosennusteena 10,7 – 10,9 miljardia dollaria.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun vuonna 2017 velkoja oli 27,0 miljardia dollaria. Tämä on jo noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q42017

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että vuoden 2017 lopussa omaa pääomaa oli enää 1,5 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisua). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli 16,3 miljardia dollaria enemmän eli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on vain noin 3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing oli vuoden 2017 lopussa huimat 1 600 prosenttia.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 8 – 10 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Myös capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja noin 16 – 18 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Näin vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

hd-vapaa-rahavirta-q42017

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 14 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2018 osinkoja noin 4,8 miljardia ja aikoo käyttää omien osakkeiden ostoon noin 4,0 miljardia dollaria. Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 10 – 12 miljardia dollaria, niin ylijäämää kertyy noin 1 – 3 miljardia dollaria. Tällä summalla yhtiö voi lyhentää velkojaan. Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 5 – 7 miljardia dollaria. Korollisia velkoja yhtiöllä oli 27,0 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -20 prosenttia.

hd-osinko-q42017

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 4,12 dollaria, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 187 dollaria).

03/2017: 1,03 usd (irtoaa 7.3.2018, maksu 22.3.2018)
05/2018: 1,03 usd (e)
08/2018: 1,03 usd (e)
11/2018: 1,03 usd (e)

Vuonna 2017 Home Depot osti omia osakkeitaan noin 8,0 miljardilla dollarilla. Vuoden 2018 ennusteena on, että yhtiö ostaa osakkeita noin 4,0 miljardilla dollarilla.

Arvostus

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 20,3x – 30,1x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q42017

Oman pääoman voimakas pienentyminen on nostanut ROE ja ROI luvut omiin korkeuksiinsa. ROE on jo yli 300 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noin 50 prosentissa. Velkavivun käyttö näkyy tässä voimakkaana.

Ajatusleikkinä todetaan vielä, että mikäli yhtiö ei olisi käyttänyt 13 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon ja velan nostoon, niin silloinkin ROE oli 45 prosentissa ja ROI 50 prosentissa.

Tässä ROI pysyi samana, sillä sen laskemisessa pääomien muoto (vieras tai oma) ei vaikuta. On kuitenkin hyvä huomata, että tuottoprosentti on ennätyskorkea. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+ 10 750) ja osingoilla (-4 808). Oikaisu on yhteensä +5 942 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (21.2.2018) 186,71 189,53 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92 44,39
Lkm (000) 1 167 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000 1 570 000
Markkina-arvo (Mrd) 217,89 224,40 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12 69,69
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 25 750 107 500 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754 70 395
Liikevoitto 3 700 15 600 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766 6 661
Nettotulos 2 550 10 750 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535 3 883
Marginaali 9,9% 10,0% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1% 5,5%
EPS 2,19 0,00 9,21 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00 2,47
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 7 537 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494 1 987
Liikearvo 2 275 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170 1 120
Muut varat 38 659 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420 37 411
Tase yhteensä 48 471 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
Oma pääoma 5 396 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777 17 898
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 27 028 27 028 23 591 21 216 17 194 14 724 10 796 10 788
Muut vastuut 16 047 16 047 15 042 14 441 13 430 13 272 12 511 11 832
Tase yhteensä 48 471 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 14 000 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975 6 651
Investoinnit: Capex -2 500 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312 -1 221
Vapaa rahavirta (FCF) 11 500 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663 5 430
Investoinnit: Muut -300 -331 38 -1 479 171 -118 -120 92
Investointien jälkeen 11 200 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543 5 522
Rahoitus: Voitonjako -8 800 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943 -5 066
Rahoitus: Muut -2 400 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896 -91 1 018
Rahavarojen muutos 0 933 330 604 -100 -531 509 1 474
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinkotuotto 2,2% 1,9% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 44,7% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6% 42,0%
Osinko/FCF 41,8% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0% 30,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 30,1 35,9 30,9 34,0 34,6 29,2
PE (3v) 23,9 28,5 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8 21,2
PE 20,3 26,0 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3 17,9
Oma pääoma/osake 4,62 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77 11,40
P/B 40,38 154,34 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69 3,89
ROE 313,9% 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4% 21,1%
ROI 51,2% 52,1% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1% 23,2%
Omavaraisuusaste 11,1% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3% 44,2%
Gearing 361,2% 1611,6% 485,9% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7% 49,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset