Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 20.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on noin 2 290 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HOME DEPOT28.2.2020 | 224,73 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muun nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko noin 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 55 – 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin – jopa niin paljon, että oma pääoma on laskenut negatiiviseksi. Tästä syystä monet tasepohjaiset tunnusluvut (esim. gearing tai ROE) eivät anna järkeviä lukuja.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä osakkeen voimakkaan laskun johdosta osinkotuotto on noussut 3,7 prosenttiin. Sijoittajan on kuitenkin varauduttava siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkealla. Yhtiön nopea ja vahva kasvu näkyykin oikeutetusti korkeana PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tutustu myös Home Depot:n kilpailijan Talousmentor-yritysanalyysiin:
Lowe’s Companies sijoituskohteena

Tilikausi 2019

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2019 käynnistynyt tilikausi 2020. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2019” (fiscal year 2019). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 25 782 26 491 -2,7% 110 225 108 203 1,9%
Liiketulos (ebit) 3 403 3 378 0,7% 15 843 15 530 2,0%
Nettotulos 2 481 2 344 5,8% 11 242 11 121 1,1%
EPS (USD) 2,28 2,09 10,25 9,73

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vajaan 2 prosentin verran. Sen sijaan Q4:lla liikevaihto laski 2,7 prosenttia. Yhtiö selitti tätä sillä, että Q4/2018 oli viikon pidempi kuin nyt, jonka johdosta Q4:n liikevaihto laski. Vertailukelpoinen liikevaihto olisi kasvanut noin 5 prosentin verran.

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi 2 prosenttia noin 15,8 miljardiin dollariin (2018: 15,5 Mrd USD). Yhtiö odotti, että sen ”One Home Depot” -investointiohjelma olisi tuonut hyviä tuloksia jo vuodelle 2019, mutta nämä realisoituisivat vasta vuonna 2020.

Näkymät tilikaudelle 2020

Home Depot arvioi, että vuonna 2020

  • liikevaihto kasvaa noin +3,5…+4,0 prosenttia (2019: 110,2 Mrd USD).
  • liiketulosmarginaali on noin 14,0 %
  • EPS on noin 10,45 USD (2019: 10,25 USD)
  • Omia osakkeita ostetaan noin 6,0 miljardilla dollarilla

Koronavirusta ei mainittu tulosraportissa eikä puhelinkonferenssissa sanaakaan. Tästä syystä yhtiön antamiin kasvuennusteisiin tulee suhtautua kriittisesti.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:
TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat: Home Depot: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli 50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2018. Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vain 2 prosenttia, mutta yhtiö selitti tämän johtuneen siitä, että tilikauden 2019 pituus oli viikon edellisvuotta lyhyempi eli 52 viikkoa (2018: 53 viikkoa). Tämä oikaistuna liikevaihto olisi kasvanut 5 prosentin luokkaa.

hd-tuloslaskelma-q42019b

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli 10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2019 marginaali oli 10,2 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan noin xxx miljardia ja nettotuloksen xx miljardia dollaria.

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut indikoisivat korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q42019b

Yhtiö ostaa valtavasti omia osakkeita niin, että oma pääoma on jo negatiivinen. Tästä syystä ROE:n tuottolukema menettää merkityksensä. ROI on sekin noussut omiin korkeuksiin ja on nyt 45 – 60 prosentissa. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 14,7 miljardia dollaria, kun Q4/2019 velkoja oli 37,4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 alusta velkoja nosti (28,1 -> 34,2 Mrd USD) kirjanpidon säännösten muutos, jonka mukaan leasing- yms. vastuut tulee kirjata velkoihin.

Velkojen määrä on nyt noin 73 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q42019b

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q4/2019 lopussa oman pääoman arvo oli jo selvästi negatiivinen (-3,1 Mrd USD). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa ja on nyt mennyt jo sen alle.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla eikä niitä voi oikein laskeakaan. Tai voi, mutta lukujen tulkinta on haasteellista. Esimerkiksi Home Depotin nettovelkaantumisaste on negatiivinen, joka yleisesti ajatellen tarkoittaisi sitä, että yhtiö on nettovelaton: käteistä on enemmän kuin velkoja. Mutta nyt tunnusluvun negatiivisuus tuleekin siitä, että tunnusluvun laskennassa oma pääoma on negatiivinen.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-rahavirta-q42019b

Koska capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja vain noin 15 – 20 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, niin myös vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 22,5 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista sekä vuoden 2019 alussa käyttöönotetusta kirjanpidon muutoksesta. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2020 osinkoja noin 6,5 miljardia ja aikoo käyttää omien osakkeiden ostoon noin 6,0 miljardia dollaria. Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 10,7 miljardia, niin käytännössä kaikki tämä palautettaisiin osakkeenomistajille eikä velkojen lyhennyksen jäisi mitään.

Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 4 miljardia dollaria. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä oli 35,1 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin 20 prosenttia.

hd-osinko-q42019b

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Home Depot: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 1,500 3/2019 1,360 3/2018 1,030
5/2020 (e) 1,500 5/2019 1,360 5/2018 1,030
9/2020 (e) 1,500 9/2019 1,360 8/2018 1,030
11/2020 (e) 1,500 11/2019 1,360 11/2018 1,030
YHTEENSÄ 6,000 5,440 4,120
+10,3% +32,0% +15,7%

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 6,00 dollaria, mikä antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 161,13 dollaria). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Yhtiön oma pääoma kääntyi negatiiviseksi vuonna 2018. Tästä johtuen kaikkia tunnuslukuja ei ole laskettu.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 161,13 228,10 183,53 200,90 137,58 125,60 104,42 76,85
Lkm (000) 1 088 000 1 097 000 1 143 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000
Markkina-arvo (Mrd) 175,31 250,23 209,77 237,87 169,77 161,14 140,55 110,20
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 110 225 108 203 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812
Liikevoitto 15 843 15 530 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166
Nettotulos 11 242 11 121 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385
Marginaali 10,2% 10,3% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8%
EPS 10,25 9,73 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 133 1 778 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929
Liikearvo 2 254 2 252 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289
Muut varat 46 849 39 973 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300
Tase yhteensä 51 236 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518
Oma pääoma -3 116 -1 878 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 37 377 28 146 27 028 23 601 21 216 17 194 14 724
Muut vastuut 16 975 17 735 16 047 15 032 14 441 13 430 13 272
Tase yhteensä 51 236 44 003 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 13 723 13 038 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628
Investoinnit: Capex -2 678 -2 442 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389
Vapaa rahavirta (FCF) 11 045 10 596 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239
Investoinnit: Muut 25 26 -331 38 -1 479 171 -118
Investointien jälkeen 11 070 10 622 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121
Rahoitus: Voitonjako -12 643 -14 431 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548
Rahoitus: Muut 1 809 2 011 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896
Rahavarojen muutos 236 -1 798 933 330 604 -100 -531
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,000 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,000 5,440 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560
Osinkotuotto 3,7% 2,4% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 53,1% 42,3% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5%
Osinko/FCF 54,0% 44,4% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,4 28,8 38,1 30,9 34,0
PE (3v) 24,2 22,7 30,2 23,9 25,8 25,9 24,0
PE 22,3 18,9 27,6 21,3 23,0 22,2 20,5
EV/EBIT 18,0 15,2 17,8 14,2 15,3 14,9 13,4
Oma pääoma/osake -2,84 -1,64 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73
P/B 163,59 39,18 25,51 15,08 8,80
ROE 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5%
ROI 52,3% 56,7% 52,0% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8%
Omavaraisuusaste -6,1% -4,3% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9%
Gearing 1611,6% 486,1% 300,8% 166,0% 102,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Home Depot:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 228,10 236,24 213,69 203,70 183,53 175,88 197,52 184,80 200,90 165,78
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,000 5,830 5,440 5,110 4,780 4,450 4,360 4,240 4,120 3,980
Osinkotuotto (ennuste) 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,2% 2,3% 2,1% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,33 10,15 10,19 10,15 9,73 9,25 8,58 7,79 7,29 7,32
PE 22,1 23,3 21,0 20,1 18,9 19,0 23,0 23,7 27,6 22,6
EV/EBIT 17,9 18,4 16,9 16,4 15,2 14,6 16,4 16,1 17,8 15,0
ROE 546,5% 354,3% 319,3% 298,3% 210,5%
ROI 52,3% 51,8% 51,8% 52,9% 56,7% 55,5% 54,1% 54,1% 52,0% 50,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus