Home Depot sijoituskohteena

Päivitetty 17.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Home Depot on yksi suurimmista (ellei suurin) Pohjois-Amerikassa toimivista kodin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 286 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on yli 400 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e HOME DEPOT Ennuste
Osake (17.11.2018) 177,02 Osinko 12 kk 4,480
Markkina-arvo (Mrd) 203,6 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 108 000 (+7,0%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 11 050 (+28,0%) Osinko/FCF 42% 4v ka
EPS 9,61 Omav.aste 5%
PE 18,4 Gearing 952%
EV/EBIT 14,6 ROE 572%
PB 84,5 ROI 55%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HOME DEPOT17.11.2018 | 177,02 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Home Depot:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Home Depot:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muun nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 – 7 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 25 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Velan määrä on jo noin 50 – 60 prosenttia koko taseen loppusummasta ja gearing on 300 – 500 prosentissa. Yhtiö noudattaakin strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Viimeisen 15 vuoden aikana omien osakkeiden ostoon on käytetty peräti 67 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi Home Depot:n markkina-arvo pörssissä on noin 200 miljardia dollaria.

Osinkosijoittajaa Home Depot:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,5 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 25 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Kuten odottaa saattaa, niin PE-luku on korkeahkolla eli noin 18,4x tasolla. Näin siitäkin huolimatta, että tilikauden 2018 tuloksen odotetaan nousevan noin +25 prosenttia. Tai, näinhän tämän pitäisikin olla, sillä nopea kasvu (ja kasvuodotukset) näkyvät kohonneena PE-lukuna.

Home Depot:n tämän hetkinen tuloksentekokyky tarkoittaa noin 50 prosentin ROI-tuottoa. Koko pääoman tuotto (ROA) on sekin yli 20 prosenttia, joten yhtiö pystyy tekemään ennätystulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tutustu myös Home Depot:n kilpailijan Talousmentor-yritysanalyysiin:
Lowe’s Companies sijoituskohteena

Tilikausi 2018

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Home Depot:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 26 302 25 026 5,1% 81 712 77 021 6,1%
Liiketulos (ebit) 3 870 3 680 5,2% 12 152 11 492 5,7%
Nettotulos 2 867 2 165 32,4% 8 777 6 851 28,1%
EPS (USD) 2,51 1,84 7,63 5,76

Liikevaihto jatkoi hyvää noin +5 prosentin kasvua ja alkuvuoden aikana liikevaihto on kasvanut +6 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki tälläkin kertaa asiakasmäärien noin +1,4 prosentin ja keskimääräisen ostokerran noin +3,6 prosentin kasvu.

Sekä yritysasiakkaiden että tee-se-itse -rakentajien ostot jatkoivat hyvää kasvuaan. Verkkokauppa kasvoi +28 prosenttia, mutta tämän osuudesta kokonaisuuteen ei ole tietoa.

Hyvän liikevaihtokehityksen johdosta myös Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi noin +5 prosenttia. Tulosta tuki hienoisesti parantunut myyntikate (34,8 vs 34,6 %), joka oli noin +500 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuosi sitten.

Nettotulos kasvoikin jälleen kerran reippaasti (+32 %), missä selvästi alhaisempi veroaste (21,4 vs 36,9 %) tuntuu.

Q1-Q3/2018 aikana Home Depot on ostanut omia osakkeittaan noin 5,5 miljardilla dollarilla ja maksanut samaan aikaan osinkoja noin 3,5 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi, että se käyttää omien osakkeiden ostoon noin 8 miljardia dollaria vuonna 2018.

Näkymät tilikaudelle 2018

Hyvän Q3-raportin johdosta Home Depot nosti näkymiään tilikaudelle 2018.

  • liikevaihto kasvaa noin +7,2 prosenttia (2017: 100,9 Mrd USD).
  • EPS on noin 9,75 USD (2017: 7,29 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 107 – 109 miljardia dollaria (2017: 100,9 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 15,4 – 15,6 miljardia dollaria (2017: 14,7 Mrd USD)
  • nettotulos: 11,0 – 11,5 miljardia dollaria (2017: 8,6 Mrd USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Home Depot: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

Home Depot:lla on 15 prosentin osuus kodin korjausrakentamisen markkinoista (550 Mrd USD). Yhtiön strategiana on hakea kasvua verkkokaupan sekä ammattirakentajien kautta.

Yhtiön tavoitteena on:

  • ylläpitää korkeaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROIC)
  • maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka on noin 55 prosenttia EPS:stä
  • ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta (kunhan ostot tuottavat lisäarvoa)

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut yli +50 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut 6 – 7 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

hd-tuloslaskelma-q32018

Nettotulos on kasvanut viime vuosien aikana yli +10 prosentin vuosivauhdilla. Eli nikkarointi ja remonttibuumi näkyy Home Depot:n tuloksessa vahvana.

Hyvää tuloskehityksessä on se, että marginaalit ovat lähteneet tasaiseen kasvuun. Vuonna 2010 tulosmarginaalit olivat alle 5 prosenttia, kun tilikaudella 2017 marginaali oli 8,6 prosenttia. Ennusteet-sivulla mainituilla luvuilla laskettuna tilikauden 2018 nettotulosmarginaali nousisi 10 prosentin tuntumaan.

Home Depot:n osakkeen (1, 3 ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 18,4x – 28,0x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta yhtiön tuloskehitys on ollut sen verran vahvaa, että tällaiset PE-luvut lienevät hyvinkin perusteltuja. Laadusta saa maksaa.

hd-roe-roi-q32018

Oman pääoman voimakas pienentyminen on nostanut ROE- ja ROIluvut omiin korkeuksiinsa. ROE on jo yli 550 prosentissa ja velkaisuuden huomioiva ROI on sekin noin 55 prosentissa. Velkavivun käyttö näkyy tässä voimakkaana.

Ajatusleikkinä todetaan vielä, että mikäli yhtiö ei olisi käyttänyt 13 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon ja velan nostoon, niin silloinkin ROE oli 131 prosentissa ja ROI 55 prosentissa.

Tässä ROI pysyi samana, sillä sen laskemisessa pääomien muoto (vieras tai oma) ei vaikuta. On kuitenkin hyvä huomata, että tuottoprosentti on ennätyskorkea. Tämä kuvaa vain sitä, että Home Depot pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Taseessa nousee esiin korollisten velkojen määrä ja sen nopea nousu. Vielä vuonna 2012 korollisia velkoja oli noin 10,7 miljardia dollaria, kun Q3/2018 velkoja oli 25,8 miljardia dollaria. Tämä on jo noin 56 prosenttia koko taseen loppusummasta.

hd-velkaisuus-q32018

Kuten rahavirtalaskelmasta (kts. taulukot analyysin lopussa) nähdään, niin yhtiö ei ole tehnyt isoja investointeja – ainoastaan Interline-yhtiön hankinta vuonna 2015. Velkaisuutta onkin nostanut yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelma.

Tämä näkyy myös oman pääoman kutistumisena niin, että Q3/2018 lopussa omaa pääomaa oli enää 1,3 miljardia dollaria (ennen taseen oikaisua). Vuonna 2012 omaa pääomaa oli noin 17,8 miljardia dollaria. Näin ROE tai PB tunnusluvut menettävät merkityksensä, kun oma pääoma lähestyy kovaa vauhtia nollaa.

Tästä syystä yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Omavaraisuusaste on vain noin 5 – 10 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on huimat 1 000 prosenttia.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 8 – 10 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 3 – 4 vuodessa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pitää silmällä velkatasoa, sillä se on kasvanut viime vuosien aikana noin 2 – 4 miljardilla dollarilla vuosittain.

Rahavirta

Home Depot:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

hd-rahavirta-q32018

Koska capex-investoinnit ovat olleet tasaisia ja vain noin 15 – 20 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, niin myös vapaa rahavirta (FCF) on noussut tasaiseen tahtiin. Tällaisen kehityksen perusteella (tasaisesti nousevaa ja ennustettavaa), yhtiön osakkeen arvostuskertoimet nousevat korkealle.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Viimeisen 6 vuoden ajalta yhtiön velkaisuuden kasvu noin 14 miljardilla dollarilla on johtunut omien osakkeiden ostoista. Rahavirrat olisivat pääsääntöisesti riittäneet investointeihin ja osinkoihin. Yhtiö kuitenkin toteuttaa yhtä taloudellisista tavoitteistaan eli ”ostaa omia osakkeita summalla, joka jää yli muusta liiketoiminnasta”.

Yhtiö maksaa vuonna 2018 osinkoja noin 4,8 miljardia ja aikoo käyttää omien osakkeiden ostoon noin 8,0 miljardia dollaria. Jos arvioidaan, että vapaata rahavirtaa syntyy noin 11 miljardia, niin alijäämää kertyy noin 1 miljardia dollaria. Mikäli omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettaisiin kokonaan, niin ylijäämää jäisi noin 7 miljardia dollaria. Korollisia velkoja yhtiöllä oli 25,8 miljardia dollaria, joten yhtiö voisi varsin nopealla tahdilla vähentää velkataakkaansa.

Osinko

Home Depot on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1987 alkaen. Viime vuosina osinko on myös kasvanut hulppeaa vauhtia. Esimerkiksi 5 viime vuoden aikana vuosinousu on vaihdellut 16 – 34 prosentin välillä ja keskimäärinkin nousu on ollut noin 25 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -20 prosenttia.

hd-osinko-q32018

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut 40 – 50 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Home Depot on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Home Depot: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 1,030 11/2017 0,890 11/2016 0,690
3/2019 (e) 1,150 3/2018 1,030 3/2017 0,890
5/2019 (e) 1,150 5/2018 1,030 5/2017 0,890
8/2019 (e) 1,150 8/2018 1,030 8/2017 0,890
YHTEENSÄ 4,480 3,980 3,360
+12,6% +18,5% +26,3%

Aiemmat kvartaaliosingot ovat nousseet yli 20 prosentin tahdilla ja rahassakin 0,20 ja 0,14 dollaria. Olen tässä arvioinut (ehkä hieman varovaisesti?), että seuraava kvartaaliosingon nousu (3/2019) olisi 0,12 USD luokkaa, mikä hieman jarruttaisi nopeaa osingon kasvuvauhtia.

Yhtiö julkisti Q4/2018 kvartaaliosingon ja se oli 1,03 dollaria. Osinko irtoaa 28.11.2018 ja se maksetaan 13.12.2018.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi siten 4,48 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 177 dollaria).

Vuonna 2017 Home Depot osti omia osakkeitaan noin 8,0 miljardilla dollarilla. Vuoden 2018 ennusteena on, että yhtiö ostaa osakkeita noin 6,0 miljardilla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+2 273) ja osingoilla (-1 185). Oikaisu on yhteensä +1 089 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

Taulukossa olevat 2018e tunnusluvut on laskettu ennustetuilla luvuilla sekä taseen oikaisuilla.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.11.2018) 177,02 200,90 137,58 125,60 104,42 76,85 66,92 44,39
Lkm (000) 1 150 000 1 184 000 1 234 000 1 283 000 1 346 000 1 434 000 1 511 000 1 570 000
Markkina-arvo (Mrd) 203,57 237,87 169,77 161,14 140,55 110,20 101,12 69,69
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 26 288 81 712 108 000 100 904 94 595 88 519 83 176 78 812 74 754 70 395
Liikevoitto 3 348 12 152 15 500 14 681 13 427 11 774 10 469 9 166 7 766 6 661
Nettotulos 2 273 8 777 11 050 8 630 7 957 7 009 6 345 5 385 4 535 3 883
Marginaali 8,6% 10,7% 10,2% 8,6% 8,4% 7,9% 7,6% 6,8% 6,1% 5,5%
EPS 1,98 7,63 9,61 7,29 6,45 5,46 4,71 3,76 3,00 2,47
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 853 3 595 2 538 2 216 1 723 1 929 2 494 1 987
Liikearvo 2 258 2 275 2 093 2 102 1 353 1 289 1 170 1 120
Muut varat 41 178 38 659 38 335 37 655 36 870 37 300 37 420 37 411
Tase yhteensä 46 289 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
Oma pääoma 2 409 1 454 4 333 6 316 9 322 12 522 17 777 17 898
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 25 784 27 028 23 601 21 216 17 194 14 724 10 796 10 788
Muut vastuut 18 096 16 047 15 032 14 441 13 430 13 272 12 511 11 832
Tase yhteensä 46 289 44 529 42 966 41 973 39 946 40 518 41 084 40 518
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 13 000 12 031 9 783 9 373 8 242 7 628 6 975 6 651
Investoinnit: Capex -2 250 -1 897 -1 621 -1 503 -1 442 -1 389 -1 312 -1 221
Vapaa rahavirta (FCF) 10 750 10 134 8 162 7 870 6 800 6 239 5 663 5 430
Investoinnit: Muut -50 -331 38 -1 479 171 -118 -120 92
Investointien jälkeen 10 700 9 803 8 200 6 391 6 971 6 121 5 543 5 522
Rahoitus: Voitonjako -12 600 -11 957 -10 066 -9 803 -9 278 -10 548 -4 943 -5 066
Rahoitus: Muut 900 3 087 2 196 4 016 2 207 3 896 -91 1 018
Rahavarojen muutos -1 000 933 330 604 -100 -531 509 1 474
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,120 3,560 2,760 2,360 1,880 1,560 1,160 1,040
Osinkotuotto 2,3% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8% 2,0% 1,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 42,9% 48,8% 42,8% 43,2% 39,9% 41,5% 38,6% 42,0%
Osinko/FCF 44,1% 41,6% 41,7% 38,5% 37,2% 35,9% 31,0% 30,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,0 38,1 30,9 34,0 34,6 29,2
PE (3v) 22,1 30,2 23,9 25,8 25,9 24,0 25,8 21,2
PE 18,4 27,6 21,3 23,0 22,2 20,5 22,3 17,9
EV/EBIT 14,6 17,8 14,2 15,3 14,9 13,4 14,1 11,8
Oma pääoma/osake 2,09 1,23 3,51 4,92 6,93 8,73 11,77 11,40
P/B 84,51 163,59 39,18 25,51 15,08 8,80 5,69 3,89
ROE 572,1% 298,3% 149,4% 89,6% 58,1% 35,5% 25,4% 21,1%
ROI 54,7% 52,0% 48,4% 43,6% 38,9% 32,8% 27,1% 23,2%
Omavaraisuusaste 5,2% 3,3% 10,1% 15,0% 23,3% 30,9% 43,3% 44,2%
Gearing 951,9% 1611,6% 486,1% 300,8% 166,0% 102,2% 46,7% 49,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Home Depot:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 175,88 197,52 184,80 200,90 165,78 149,60 156,10 137,58 122,01 138,24
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,480 4,360 4,240 4,120 3,980 3,840 3,700 3,560 3,360 3,160
Osinkotuotto (ennuste) 2,5% 2,2% 2,3% 2,1% 2,4% 2,6% 2,4% 2,6% 2,8% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,25 8,58 7,79 7,29 7,32 7,06 6,78 6,45 6,05 6,00
PE 19,0 23,0 23,7 27,6 22,6 21,2 23,0 21,3 20,2 23,0
EV/EBIT 14,6 16,4 16,1 17,8 15,0 14,1 15,1 14,2 13,3 14,8
ROE 546,5% 354,3% 319,3% 298,3% 210,5% 164,5% 158,6% 149,4% 112,4%
ROI 55,5% 54,1% 54,1% 52,0% 50,9% 49,8% 50,6% 48,4% 44,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset