Hennes & Mauritz: Arvonmääritys

Päivitetty 27.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-salkussa on H&M:n osakkeita.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.6.2019: 158,50 SEK

Laskennan parametrit

H&M on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Hennes & Mauritz: Ennusteet).

Q2-raportin omasta pääomasta oli kirjattu pois syksyn osinko muihin vastuihin, jonka oikaisin takaisin omaan pääomaan.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 14 000 5 372 8 628
EPS 8,459 3,246 5,213
Osinko 9,750 4,900 4,850
Oma pääoma 57 171
Oma pääoma/osake 34,543

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,85x. Olen vuosina 2020 ja 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 9,75 kruunuun. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,80%   3,0% + 0,85*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 655 072   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,98%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,07%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 90,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,80 %).

hm-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 267,90 197,10 126,02 158,50 158,50 158,50 158,50 158,50
Nettotulos 18 636 16 184 12 652 14 000 14 137 14 274 14 414 14 554
Muutos % -10,8% -13,2% -21,8% 10,7% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
EPS 11,26 9,78 7,64 8,46 8,54 8,62 8,71 8,79
PE 23,8 20,2 16,5 18,7 18,6 18,4 18,2 18,0
Osinko 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 7,76 7,84 7,91
Osinkotuotto 3,6% 4,9% 7,7% 6,2% 6,2% 4,9% 4,9% 5,0%
Oma pääoma 37,00 36,08 35,37 34,91 33,70 32,57 33,52 34,47
P/B 7,24 5,46 3,56 4,54 4,70 4,87 4,73 4,60
ROE 31,2% 26,8% 21,4% 24,1% 24,9% 26,0% 26,4% 25,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (158,50 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 14,0 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 14,14 ja 14,27 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset