Hennes & Mauritz: Arvonmääritys

Päivitetty 24.3.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty H&M:n viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

hm-kaaviokokoelma-q42019b

H&M:n osakkeen arvoksi sain 171,75 kruunua (WACC: 5,9 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,88 prosenttia, mikä on johdettu 6,33 prosentin oman pääoman ja 1,33 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Tätä kirjoitettaessa Q1/2020 myynti kasvoi +8 prosenttia, mutta Q2/2020 alkupuoliskolla myymälöistä on suljettuna 3441/5062 eli 68 prosenttia. Vielä ei ole tietoa siitä, että kauanko myymälöitä pidetään kiinni ja millainen vaikutus tällä on yhtiön tuloksentekokykyyn.

Lähdin siitä oletuksesta, että vuoden 2020 liikevaihto laskee noin 20 – 25 prosenttia ja nettotulos kääntyy tappiolliseksi. Tämän jälkeen myynnin kehitykseen vaikuttaa se, mikä on asiakkaiden ostovoima ja aiheuttaako kriisi muutoksen asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 2 582 2 439
2021e 2 6 543 5 837
2022e 3 7 646 6 442
2023e 4 8 723 6 942
2024e 5 10 081 7 577
2025e 6 12 822 9 103
2026e 7 14 666 9 835
2027e 8 16 072 10 179
Päätearvo (e) 9 16 875 260 512
YHTEENSÄ (EV) 318 866
– korolliset velat -18 208
+ käteinen 12 312
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -28 698
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 284 272
osakkeita (000) 1 655 072
OSAKKEEN ARVO 171,76

Saadusta noin 319 miljardin kruunun yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat. Koska H&M:n tilikausi 2020 alkoi vuoden 2019 puolella, niin se voi kirjata IFRS 16:n mukaiset vuokravastuutiedot vasta tilikaudella 2020. Vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 171,75 kruunua.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteistä arvonmääritystä ei ole tehty.

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 18.3.2020: 107,58 SEK

Laskennan parametrit

H&M on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Hennes & Mauritz: Ennusteet).

TAULUKKO POISTETTU

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.

Tuottovaatimuksen laskennassa käytetty beta-kerroin on 1,05x. Osakkeen riskilisänä on käytetty 5,53 prosenttia ja riskittömänä korkona on käytetty 0,87 prosenttia (keskimäärin EU, USA ja Aasia). Tuottovaatimuksesta tarkemmin kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Olen vuonna 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 9,75 kruunuun. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

TAULUKKO POISTETTU

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,68 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,68 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,68 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

TAULUKKO POISTETTU

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (107,58 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,68 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin xx,x miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin xx,x ja xx,x miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus