Hennes & Mauritz: Ennusteet

Päivitetty 3.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hm-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Maaliskuun 2020 lopussa H&M:n myymälöistä noin 75 prosenttia oli suljettuna (3778/5065). Maaliskuussa eli H&M:n Q2:n ensimmäisenä kuukautena myynti oli laskenut 46 prosenttia ja yhtiö arvioi, että Q2:lla se tekee tappiota.

H&M aikoo tarkastella investointejaan ja se arvioi capex-kulujen asettuvan aiemmin ilmoitetusta noin 8,5 miljardista kruunusta noin 5 miljardiin kruunuun. Vuonna 2019 investoinnit olivat noin 10 miljardia kruunua.

Yhtiö arvioi myös, että se pystyy vähentämään toiminnan kuluja arviolta noin 20 – 25 prosenttia (poislukien poistot).

Sijoittajan tulee seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisessa taulukossa on H&M:n segmenttien liiketulosmarginaalit.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 3,1% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4% 11,8% 14,9%
Europe & Africa 3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8% 7,6% 5,9%
America 2,8% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1% 2,2% 2,5%
YHTEENSÄ 7,5% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9% 16,9% 17,2%

Liiketulosmarginaalin kehitys alleviivaa hyvin sitä, että kannattavuus on ollut trendinomaisessa laskussa jo ainakin vuodesta 2013 (ei näy oheisessa taulukossa). Vuonna 2013 marginaali oli 17,2 prosenttia, kun vuonna 2019 se oli vain 7,5 prosenttia.

Ja, kuten taulukosta nähdään, niin marginaalit ovat laskeneet aika nopeaa tahtia. Varsinkin ”Asian & Oceania” -segmentin kehitys on ollut huolestuttavaa.

Segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2013 alkaen on esitettynä H&M: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Asia & Oceania 31 000 8 856 7 750 6 275 8 119 35 646 9 137 9 078 9 080 8 351
Muutos (%) -13,0% -3,1% -14,6% -30,9% -2,8% 11,7% 7,2% 8,9% 14,5% 17,4%
Europe & Africa 123 000 37 072 28 000 22 000 35 928 154 555 41 281 41 969 38 143 33 162
Muutos (%) -20,4% -10,2% -33,3% -42,3% 8,3% 7,7% 8,5% 9,7% 5,6% 6,8%
America 36 000 10 599 8 500 6 000 10 901 42 554 11 276 11 525 10 251 9 502
Muutos (%) -15,4% -6,0% -26,2% -41,5% 14,7% 21,5% 14,5% 25,1% 29,2% 18,4%
YHTEENSÄ 190 000 56 527 44 250 34 275 54 948 232 755 61 694 62 572 57 474 51 015
Muutos (%) -18,4% -8,4% -29,3% -40,4% 7,7% 10,6% 9,4% 12,1% 10,6% 10,5%

Q1/2020 liikevaihto kasvoi noin 7,7 prosenttia ja verkkokauppa noin 44 prosenttia. Verkkokaupan suuruus ei ole tiedossa, joten ison kasvun vaikutusta kokonaisuuteen on haastava arvioida.

Yhtiö kertoi, että maaliskuun eli H&M:n Q2:n ensimmäisen kuukauden myynti on laskenut 46 prosenttia. Lähes 75 prosenttia (3778/5065) myymälöistä oli suljettuna maaliskuun lopussa. Myös aukiolevien myymälöiden kysyntä on laskenut ihmisten vältellessä ostoskeskuksia.

H&M toteaa, että liikevaihdon arviointi on haastavaa, sillä tilanteen palautumisen aikataulua on mahdoton ennustaa. Kiinassa tilanne on kuitenkin jo palautumassa ennalleen, kun taas muualla maailmassa pandemia on vasta lähestymässä huipputasojaan.

Tein koko vuoden 2020 ennusteen siitä lähtökohdasta, että myynti laskee noin 20 prosentin luokkaa. Tämäkin voi olla turhan optimistinen ennuste, mikäli pandemia kestää pitkälle vuoden 2020 toiselle puoliskolle.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen noin 180 – 195 miljardiin kruunuun.

Liiketulosennuste

H&M:n muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta. Tästä syystä oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet, mutta segmenttien muutosprosentteja en laskenut taulukkoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Asia & Oceania -271 -271 1 114 174 -187 892 235
Europe & Africa -490 -490 5 090 2 497 2 043 1 631 -1 081
America 50 50 1 186 280 234 622 50
Muut 651 3 250 -1 000 -5 000 3 401 9 956 2 426 2 939 2 790 1 801
YHTEENSÄ -60 3 250 -1 000 -5 000 2 690 17 346 5 377 5 029 5 935 1 005
Muutos (%) -39,6% 167,7% 12,0% 25,0% 26,5% -1,2% -16,8%
MARGINAALI -0,0% 5,7% -2,3% -14,6% 4,9% 7,5% 8,7% 8,0% 10,3% 2,0%

Q1/2020 tulos kehittyi vielä vahvasti, mutta Q2:sta on tulossa vaikea.

H&M on ryhtynyt toimiin kulutasonsa laskemiseksi ja rahavirtojen kohentamiseksi. Yhtiö perui mm. vuonna 2020 maksettavan osinkonsa ja pyrkii vähentämään investointejaan aiemmin ilmoitetusta noin 8,5 miljardista kruunusta noin 5 miljardiin kruunuun. Yhtiö arvioi, että se pystyy laskemaan vuoden 2020 toiminnan kulujaan noin 20 – 25 prosenttia (poislukien poistot).

Näistäkin toimista huolimatta arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen jäävän tappiolliseksi. Ennusteeni on -5 000…0 miljoonaa kruunua. Arvio voi olla liian optimistinen, mikäli pandemia kestää pitkälle vuoden 2020 toiselle puoliskolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) -60 3 250 -1 000 -5 000 2 690 17 346 5 377 5 029 5 935 1 005
Rahoituskulut (netto) -740 -184 -185 -185 -186 45 26 -18 -1 38
Tulos ennen veroja -800 3 066 -1 185 -5 185 2 504 17 391 5 403 5 011 5 934 1 043
Verot 175 -699 275 1 175 -576 -3 948 -1 191 -1 152 -1 365 -240
Nettotulos -625 2 367 -910 -4 010 1 928 13 443 4 212 3 859 4 569 803
EPS -0,38 1,43 -0,55 -2,42 1,16 8,12 2,54 2,33 2,76 0,49

IFRS 16:n käyttöönoton myötä arvioin rahoituskulujen nousevan noin 750 miljoonaan kruunuun. Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain -4…0 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Lähdin tulevien vuosien ennusteissa siitä, että koronaviruspandemia on laantunut vuoden 2020 aikana. Pandemian jälkeen myynnin kehitykseen vaikuttaa se, mikä on asiakkaiden ostovoima ja aiheuttaako kriisi muutoksen asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 235 000 215 000 58 000 55 000 53 000 49 000
Muutos (%) 9,3% 13,2% 2,6% 24,3% 54,6% -10,8%
Liiketulos (ebit) 12 850 7 050 2 550 2 000 1 500 1 000
Muutos (%) 82,3% -21,5% -62,8%
MARGINAALI 5,5% 3,3% 4,4% 3,6% 2,8% 2,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 12 850 7 050 2 550 2 000 1 500 1 000
Rahoituskulut (netto) -765 -765 -195 -195 -190 -185
Tulos ennen veroja 12 085 6 285 2 355 1 805 1 310 815
Verot -2 785 -1 455 -555 -415 -300 -185
Nettotulos 9 300 4 830 1 800 1 390 1 010 630
EPS 5,62 2,92 1,09 0,84 0,61 0,38

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus