Hennes & Mauritz: Ennusteet

Päivitetty 30.3.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! Talousmentor-salkussa on H&M:n osakkeita.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hm-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

H&M ei antanut näkymäarvioita vuodelle 2019, mutta kertoi, että Q2:n alun eli maaliskuun 1 – 27 päivien myynti oli +7 prosenttia parempi vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Yhtiö myös arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi 22 – 23 prosenttia.

H&M aikoo avata 335 uutta sekä sulkea 160 vanhaa myymälää vuoden 2019 aikana. Lisäksi yhtiö aikoo voimakkaasti optimoida myymälöiden tarjoomaa vastamaan kunkin markkinan tarpeita.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisessa taulukossa on H&M:n segmenttien liiketulosmarginaalit.

MARGINAALI 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 7,1% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4%
Europe & Africa 4,0% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8%
America 6,5% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1%
Muut
YHTEENSÄ 8,0% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9%

Liikevoittomarginaalin kehitys alleviivaa hyvin sitä, että kannattavuus on ollut trendinomaisessa laskussa jo ainakin vuodesta 2013 (ei näy oheisessa taulukossa). Vuonna 2014 marginaali oli 16,9 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli vain 7,4 prosenttia.

Ja, kuten taulukosta nähdään, niin marginaalit ovat laskeneet aika nopeaa tahtia. Varsinkin ”Asian & Oceania” -segmentin kehitys on ollut huolestuttavaa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä H&M: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Asia & Oceania 35 000 8 999 8 800 8 850 8 351 31 902 8 520 8 338 7 932 7 112
Muutos (%) 9,7% 5,6% 5,5% 11,6% 17,4% 7,9% 18,6% 15,4% 1,4% -2,9%
Europe & Africa 151 250 40 088 40 000 38 000 33 162 143 480 38 049 38 271 36 119 31 041
Muutos (%) 5,4% 5,4% 4,5% 5,2% 6,8% 5,8% 10,3% 9,7% 3,5% -0,7%
America 38 550 10 198 9 700 9 150 9 502 35 018 9 845 9 212 7 933 8 028
Muutos (%) 10,1% 3,6% 5,3% 15,3% 18,4% 0,4% 13,0% 1,1% -8,2% -4,5%
YHTEENSÄ 224 800 59 285 58 500 56 000 51 015 210 400 56 414 55 821 51 984 46 181
Muutos (%) 6,8% 5,1% 4,8% 7,7% 10,5% 5,2% 11,9% 9,0% 1,2% -1,7%

Liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla (+10,4 %) heikon H1:n jälkeen. Tämä hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä liikevaihdon kasvaessa noin +10,5 prosenttia. Myös Amerikan-mantereen liikevaihto on kääntynyt vahvaan nousuun.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019 niin, että kasvu olisi noin +5…+8 prosentin luokkaa kvartaalista riippuen. Kuten edellä jo todettiin, niin Q2:n alussa eli maaliskuussa myynti oli kasvanut +7 prosenttia paikallisissa valuutoissa, jonka lisäksi arvioin päälle tulevan hieman valuuttakurssilisää. Tästä syystä tein Q2/2019 ennusteen +7,7 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 220 – 227 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

H&M:n muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta. Tästä syystä oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet, mutta segmenttien muutosprosentteja en laskenut taulukkoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Asia & Oceania 2 500 1 065 450 750 235 735 541 -93 407 -120
Europe & Africa 6 000 2 431 2 150 2 500 -1 081 4 787 2 457 1 618 2 747 -2 035
America 2 500 1 550 600 300 50 946 1 215 178 -175 -272
Muut 7 000 499 2 250 2 450 1 801 9 025 89 2 273 3 028 3 635
YHTEENSÄ 18 000 5 545 5 450 6 000 1 005 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Muutos (%) 16,2% 28,9% 37,1% -0,1% -16,8% -24,7% -10,8% -19,5% -21,5% -61,8%
Marginaali 8,0% 9,4% 9,3% 10,7% 2,0% 7,4% 7,6% 7,1% 11,6% 2,6%

Vaikka liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun, niin tämä ei ole vielä näkynyt liiketuloksessa, joka on nyt laskenut 7 kvartaalia peräkkäin. Edellisen 12 kuukauden aikainen liiketulos on laskenut -18 prosenttia. Kulutasoa on nostanut tehdyt laajentumiset sekä panostukset online-myyntiin ja uuteen logistiikkajärjestelmään.

Lisäksi kannattavuuteen on negatiivisesti vaikuttanut laskenut bruttokatemarginaali varastoon jääneiden tuotteiden ja isojen alennusmyyntien johdosta. Q1/2019 bruttomarginaali oli edellisvuoden tasolla noin 50 prosentissa, mikä antaisi indikaattia sille, että marginaalipaineet alkaisivat hieman hellittää.

Q1/2019 liiketulos laski edellisten lisäksi mm. Saksan onlinemyynnin järjestelyistä aiheutuneet kulut (-250 M SEK).

Tein tilikauden 2019 liiketulosennusteen selvästi vuoden 2018 tulosta korkeammalle. Toisaalta vuosi 2018 oli varsin huono, joten vaikka prosentit ovat komeita, niin vuoden 2019 liiketulos jäisi vielä hieman vuoden 2017 tuloksesta (20,6 Mrd SEK).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 17,0 – 19,0 miljardia kruunua eli se olisi noin +16 prosenttia viimevuotista parempi. Liiketulosmarginaali nousisi 8,0 prosenttiin, missä olisi myös parannusta vuoteen 2018 nähden, mutta se jäisi edelleen aiempien vuosien 10 – 12,5 prosentin tasosta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 18 000 5 545 5 450 6 000 1 005 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Rahoituskulut (netto) 130 32 30 30 38 146 50 36 5 55
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 18 130 5 577 5 480 6 030 1 043 15 639 4 352 4 012 6 012 1 263
Verot -4 130 -1 260 -1 250 -1 380 -240 -2 987 -809 -913 -1 374 109
Nettotulos 14 000 4 317 4 230 4 650 803 12 652 3 543 3 099 4 638 1 372

Rahoituskulujen (netto) osuus kokonaisuudesta on ollut pieni, joten tästä syystä arvioin tämän erän olevan noin 130 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi 22,0 – 23,0 prosenttia.

Tilikauden 2019 tulosennusteeksi sain 13,0 – 14,5 miljardia kruunua, mikä olisi selvästi vuoden 2018 tulosta parempi. Ja kuten edellä, niin tämä jäisi kuitenkin vielä aika paljon vuoden 2016 (18,6 Mrd SEK) tai 2017 (16,2 Mrd SEK) tuloksista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • H&M:n kannattavuus on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Pystyykö yhtiö kääntämään kannattavuuttaan parempaan suuntaan tulevien vuosien aikana, vai vaatiiko se pidempää odottelua?
  • Yhtiö on varsin myöhään hyödyntämässä nykyaikaisia tietoteknisiä ratkaisuja varastonhallinnan sekä menekin ennustamisen suhteen. Kuinka nopeasti yhtiö pystyy ottamaan näitä käyttöön? Usein mittavat IT-projektit ylittävät aikataulun tai budjetin (tai molemmat), joten syntyykö näistä ylimääräisiä lähiajan kuluja, jotka painavat kannattavuutta entisestään?
  • Miten yhtiön laajenemisstrategia toimii, kun samaan aikaan verkkoshoppailu yleistyy? Varsinkin USA:ssa, missä ns. Amazon-efektin vaikutus on voimakkain.
  • Tuloskehityksen lisäksi sijoittajan tulee seurata myös vapaan rahavirran (FCF) kehitystä, sillä se vaikuttaa lyhyellä aikavälillä yhtiön velkaisuuteen sekä osingon kehittymiseen.

Tein liikevaihtoennusteet noin +3,0…+3,2 prosentin kasvuun, jolla tasolla se on viime vuosina kehittynyt. Edellä arvioin tilikauden 2019 liiketulosmarginaalin nousevan 8,0 prosenttiin. Vuosille 2020 ja 2021 arvioin marginaalin paranevan 9,0 -10,0 prosenttiin. Arvelen yhtiön logistiikka- ja tietojärjestelmien tuovan lisää potkua kannattavuuskehitykseen.

Korostetaan vielä, että ennusteeni ovat varsin positiiviset verrattuna muihin saatavilla oleviin ennusteisiin. Lisäksi toteutuakseen yhtiön pitäisi pystyä tekemään käänteen pahasti laskevaan kannattavuuteen. Buffett:ia lainaten ”käänneyhtiöt harvemmin kääntyvät”, joten pettymyksen mahdollisuus on realistinen.

Rahoituskulujen arvelen olevan noin 100 miljoonaa kruunua positiiviset ja veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 239 000 232 000 61 000 60 500 57 500 53 000
Muutos (%) 3,0% 3,2% 2,9% 3,4% 2,7% 3,9%
Liiketulos 23 750 21 000 5 750 5 750 7 000 2 500
Muutos (%) 13,1% 16,7% 3,7% 5,5% 16,7% 148,8%
Marginaali 9,9% 9,1% 9,4% 9,5% 12,2% 4,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 23 750 21 000 5 750 5 750 7 000 2 500
Rahoituskulut (netto) 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 23 850 21 100 5 775 5 775 7 025 2 525
Verot -5 500 -4 850 -1 325 -1 325 -1 615 -585
Nettotulos 18 350 16 250 4 450 4 450 5 410 1 940

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset