Hennes & Mauritz: Ennusteet

Päivitetty 31.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hm-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

H&M ei antanut näkymäarvioita vuodelle 2019, mutta antoi ennakkotietoa Q1/2019 myynnistään. Joulu-tammikuussa myynti oli +4 prosentin kasvussa (paikallisissa valuutoissa).

Yhtiö myös arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi 22 – 23 prosenttia.

H&M aikoo avata 335 uutta sekä sulkea 160 vanhaa myymälää vuoden 2019 aikana. Lisäksi yhtiö aikoo voimakkaasti optimoida myymälöiden tarjoomaa vastamaan kunkin markkinan tarpeita.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisessa taulukossa on H&M:n segmenttien liiketulosmarginaalit.

MARGINAALI 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 5,8% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4%
Europe & Africa 4,0% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8%
America 8,8% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1%
Muut
YHTEENSÄ 8,9% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9%

Liikevoittomarginaalin kehitys alleviivaa hyvin sitä, että kannattavuus on ollut trendinomaisessa laskussa jo ainakin vuodesta 2013 (ei näy oheisessa taulukossa). Vuonna 2014 marginaali oli 16,9 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli vain 7,4 prosenttia.

Ja, kuten taulukosta nähdään, niin marginaalit ovat laskeneet aika nopeaa tahtia. Varsinkin ”Asian & Oceania” -segmentin kehitys on ollut huolestuttavaa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä H&M: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Asia & Oceania 34 500 9 000 8 750 8 750 8 000 31 902 8 520 8 338 7 932 7 112
Muutos (%) 8,1% 5,6% 4,9% 10,3% 12,5% 7,9% 18,6% 15,4% 1,4% -2,9%
Europe & Africa 151 000 40 000 40 250 38 000 32 750 143 480 38 049 38 271 36 119 31 041
Muutos (%) 5,2% 5,1% 5,2% 5,2% 5,5% 5,8% 10,3% 9,7% 3,5% -0,7%
America 37 000 10 250 9 500 8 750 8 500 35 018 9 845 9 212 7 933 8 028
Muutos (%) 5,7% 4,1% 3,1% 10,3% 5,9% 0,4% 13,0% 1,1% -8,2% -4,5%
YHTEENSÄ 222 500 59 250 58 500 55 500 49 250 210 400 56 414 55 821 51 984 46 181
Muutos (%) 5,8% 5,0% 4,8% 6,8% 6,6% 5,2% 11,9% 9,0% 1,2% -1,7%

Liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla (+10,4 %) heikon H1:n jälkeen. Myös Amerikan-mantereen liikevaihto kääntyi nousuun (+13 %), kun sitä ennen se kehittyi heikosti 12 kuukauden ajan.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019 niin, että kasvu olisi noin +5…+7 prosentin luokkaa kvartaalista riippuen. Kuten edellä jo todettiin, niin joulu-tammikuussa myynti oli kasvanut +4 prosenttia paikallisissa valuutoissa, jonka lisäksi arvioin päälle tulevan hieman valuuttakurssilisää. Tästä syystä tein Q1/2019 ennusteen +6,6 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 217 – 225 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

H&M:n muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta. Tästä syystä oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet, mutta segmenttien muutosprosentteja en laskenut taulukkoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Asia & Oceania 2 000 1 000 250 750 0 735 541 -93 407 -120
Europe & Africa 6 000 2 250 2 000 3 000 -1 250 4 787 2 457 1 618 2 747 -2 035
America 3 250 2 000 750 500 0 946 1 215 178 -175 -272
Muut 8 500 0 1 750 2 750 4 000 9 025 89 2 273 3 028 3 635
YHTEENSÄ 19 750 5 250 4 750 7 000 2 750 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Muutos (%) 27,5% 22,0% 19,5% 16,5% 127,6% -24,7% -10,8% -19,5% -21,5% -61,8%
Marginaali 8,9% 8,9% 8,1% 12,6% 5,6% 7,4% 7,6% 7,1% 11,6% 2,6%

Vuoden 2018 liiketulos laski lähes -25 prosenttia eli noin -5,1 miljardia kruunua. Tähän vaikutti myynnin ja hallinnon kulujen selvä nousu (+9 %), mikä rahamääräisesti tarkoitti noin -7,9 miljardia kruunua. Näitä kuluja taasen nosti tehdyt laajentumiset sekä panostukset online-myyntiin ja uuteen logistiikkajärjestelmään.

Liiketulosta tuki bruttokatteen kruunumääräinen nousu, jota parantunut liikevaihto tuki. Sen sijaan bruttokatemarginaali jatkoi laskuaan ja oli vuonna 2018 noin 52,7 prosenttia (2017: 54,0 %).

H&M sai valmiiksi 3 uutta varastoa ja jakelukeskusta Q4:lla, jonka lisäkapasiteetti tukee jatkossa online-myyntiä.

Tein tilikauden 2019 liiketulosennusteen selvästi vuoden 2018 tulosta korkeammalle. Toisaalta vuosi 2018 oli varsin huono, joten vaikka prosentit ovat komeita, niin vuoden 2019 liiketulos jäisi vielä hieman vuoden 2017 tuloksesta (20,6 Mrd SEK).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 19,0 – 21,0 miljardia kruunua eli se olisi lähes +30 prosenttia viimevuotista parempi. Liiketulosmarginaali nousisi 8,9 prosenttiin, missä olisi myös parannusta vuoteen 2018 nähden, mutta se jäisi edelleen aiempien vuosien 10 – 12,5 prosentin tasosta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 19 750 5 250 4 750 7 000 2 750 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Rahoituskulut (netto) 100 25 25 25 25 146 50 36 5 55
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 19 850 5 275 4 775 7 025 2 775 15 639 4 352 4 012 6 012 1 263
Verot -4 500 -1 175 -1 050 -1 625 -650 -2 987 -809 -913 -1 374 109
Nettotulos 15 350 4 100 3 725 5 400 2 125 12 652 3 543 3 099 4 638 1 372

Rahoituskulujen (netto) osuus kokonaisuudesta on ollut pieni, joten tästä syystä arvioin tämän erän olevan noin 100 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi 22,0 – 23,0 prosenttia.

Tilikauden 2019 tulosennusteeksi sain 14,5 – 16,0 miljardia kruunua, mikä olisi selvästi vuoden 2018 tulosta parempi. Ja kuten edellä, niin tämä jäisi kuitenkin vielä aika paljon vuoden 2016 (18,6 Mrd SEK) tai 2017 (16,2 Mrd SEK) tuloksista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • H&M:n kannattavuus on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Pystyykö yhtiö kääntämään kannattavuuttaan parempaan suuntaan tulevien vuosien aikana, vai vaatiiko se pidempää odottelua?
  • Yhtiö on varsin myöhään hyödyntämässä nykyaikaisia tietoteknisiä ratkaisuja varastonhallinnan sekä menekin ennustamisen suhteen. Kuinka nopeasti yhtiö pystyy ottamaan näitä käyttöön? Usein mittavat IT-projektit ylittävät aikataulun tai budjetin (tai molemmat), joten syntyykö näistä ylimääräisiä lähiajan kuluja, jotka painavat kannattavuutta entisestään?
  • Miten yhtiön laajenemisstrategia toimii, kun samaan aikaan verkkoshoppailu yleistyy? Varsinkin USA:ssa, missä ns. Amazon-efektin vaikutus on voimakkain.
  • Tuloskehityksen lisäksi sijoittajan tulee seurata myös vapaan rahavirran (FCF) kehitystä, sillä se vaikuttaa lyhyellä aikavälillä yhtiön velkaisuuteen sekä osingon kehittymiseen.

Tein liikevaihtoennusteet noin +3,5 prosentin kasvuun, jolla tasolla se on viime vuosina kehittynyt. Edellä arvioin tilikauden 2019 liiketulosmarginaalin nousevan 8,9 prosenttiin. Vuosille 2020 ja 2021 arvioin marginaalin paranevan 9,5 -10,0 prosenttiin. Arvelen yhtiön logistiikka- ja tietojärjestelmien tuovan lisää potkua kannattavuuskehitykseen.

Korostetaan vielä, että ennusteeni ovat varsin positiiviset verrattuna muihin saatavilla oleviin ennusteisiin. Lisäksi toteutuakseen yhtiön pitäisi pystyä tekemään käänteen pahasti laskevaan kannattavuuteen. Buffett:ia lainaten ”käänneyhtiöt harvemmin kääntyvät”, joten pettymyksen mahdollisuus on realistinen.

Rahoituskulujen arvelen olevan noin 100 miljoonaa kruunua positiiviset ja veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 237 500 230 000 61 000 60 500 57 500 51 000
Muutos (%) 3,3% 3,4% 3,0% 3,4% 3,6% 3,6%
Liiketulos 23 750 21 750 5 700 5 150 7 750 3 150
Muutos (%) 9,2% 10,1% 8,6% 8,4% 10,7% 14,5%
Marginaali 10,0% 9,5% 9,3% 8,5% 13,5% 6,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 23 750 21 750 5 700 5 150 7 750 3 150
Rahoituskulut (netto) 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 23 850 21 850 5 725 5 175 7 775 3 175
Verot -5 450 -5 000 -1 325 -1 175 -1 775 -725
Nettotulos 18 400 16 850 4 400 4 000 6 000 2 450

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset