Hennes & Mauritz: Ennusteet

Päivitetty 3.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset (osakkeenomistajat). Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hm-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

H&M ei antanut näkymäarvioita vuodelle 2019, mutta kertoi, että Q4:n alun eli syyskuun myynti oli 8 prosenttia parempi vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Yhtiö myös arvioi, että vuoden 2019 veroaste olisi 22 – 23 prosenttia.

H&M tarkensi vuoden 2019 myymälämäärien kehitystä ja arvioi nyt, että myymälämäärä kasvaa noin 130 aiemmin ilmoitetun 160 sijaan.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisessa taulukossa on H&M:n segmenttien liiketulosmarginaalit.

MARGINAALI 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 4,8% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4%
Europe & Africa 3,5% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8%
America 5,2% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1%
Muut
YHTEENSÄ 7,4% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9%

Liiketulosmarginaalin kehitys alleviivaa hyvin sitä, että kannattavuus on ollut trendinomaisessa laskussa jo ainakin vuodesta 2013 (ei näy oheisessa taulukossa). Vuonna 2014 marginaali oli 16,9 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli vain 7,4 prosenttia.

Ja, kuten taulukosta nähdään, niin marginaalit ovat laskeneet aika nopeaa tahtia. Varsinkin ”Asian & Oceania” -segmentin kehitys on ollut huolestuttavaa.

Segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen on esitettynä H&M: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Asia & Oceania 35 700 9 191 9 078 9 080 8 351 31 902 8 520 8 338 7 932 7 112
Muutos (%) 11,9% 7,9% 8,9% 14,5% 17,4% 7,9% 18,6% 15,4% 1,4% -2,9%
Europe & Africa 154 300 41 026 41 969 38 143 33 162 143 480 38 049 38 271 36 119 31 041
Muutos (%) 7,5% 7,8% 9,7% 5,6% 6,8% 5,8% 10,3% 9,7% 3,5% -0,7%
America 43 000 11 722 11 525 10 251 9 502 35 018 9 845 9 212 7 933 8 028
Muutos (%) 22,8% 19,1% 25,1% 29,2% 18,4% 0,4% 13,0% 1,1% -8,2% -4,5%
YHTEENSÄ 233 000 61 939 62 572 57 474 51 015 210 400 56 414 55 821 51 984 46 181
Muutos (%) 10,7% 9,8% 12,1% 10,6% 10,5% 5,2% 11,9% 9,0% 1,2% -1,7%

Liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla (+10,4 %). Tämä hyvä kehitys on jatkunut myös vuoden 2019 aikana (+11,1 %). Hyvää on myös se, että Amerikan mantereen liikevaihto on vahvassa nousussa.

Yhtiö kertoi, että syyskuun myynti olisi 8 prosentin kasvussa paikallisissa valuutoissa laskettuna. Tältä pohjalta arvioin hyvän kehityksen jatkuvan niin, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi noin 10,5 – 11,0 prosentin tahdilla

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 227,5 – 237,5 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

H&M:n muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta. Tästä syystä oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet, mutta segmenttien muutosprosentteja en laskenut taulukkoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Asia & Oceania 1 700 760 -187 892 235 735 541 -93 407 -120
Europe & Africa 5 350 2 757 2 043 1 631 -1 081 4 787 2 457 1 618 2 747 -2 035
America 2 250 1 344 234 622 50 946 1 215 178 -175 -272
Muut 7 950 420 2 939 2 790 1 801 9 025 89 2 273 3 028 3 635
YHTEENSÄ 17 250 5 281 5 029 5 935 1 005 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Muutos (%) 11,3% 22,8% 26,5% -1,2% -16,8% -24,7% -10,8% -19,5% -21,5% -61,8%
Marginaali 7,4% 8,5% 8,0% 10,3% 2,0% 7,4% 7,6% 7,1% 11,6% 2,6%

Vaikka liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun, niin tuloskehityksessä tämä ei ole näkynyt. Paitsi nyt Q3/2019 tulos kasvoi 26,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Kulutasoa on nostanut tehdyt laajentumiset sekä panostukset online-myyntiin ja uuteen logistiikkajärjestelmään, mutta olisiko nyt niin, että nämä investoinnit alkavat kantaa hedelmää?

Lisäksi kannattavuuteen on vaikuttanut laskenut bruttokatemarginaali varastoon jääneiden tuotteiden ja isojen alennusmyyntien johdosta. Marginaalien pahin laskuvaihe näyttäisi nyt olevan takana, joten on mielenkiintoista nähdä, saako H&M kammettua marginaalia nousuun lähitulevaisuudessa. Q1-Q3/2019 aikana marginaali oli edellisvuoden tasolla noin 52,1 prosentissa.

Tein tilikauden 2019 liiketulosennusteen selvästi vuoden 2018 tulosta korkeammalle. Toisaalta vuosi 2018 oli varsin huono, joten vaikka prosentit ovat komeita, niin vuoden 2019 liiketulos jäisi vielä vuoden 2017 tuloksesta (20,6 Mrd SEK).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 16,5 – 17,5 miljardia kruunua eli se olisi noin 11 prosenttia viimevuotista parempi. Liiketulosmarginaali olisi viime vuoden tapaan noin 7,4 prosentissa, missä alkuvuoden heikkous pitää prosenttilukua alhaisena.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 17 250 5 281 5 029 5 935 1 005 15 493 4 302 3 976 6 007 1 208
Rahoituskulut (netto) 0 -19 -18 -1 38 146 50 36 5 55
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 17 250 5 262 5 011 5 934 1 043 15 639 4 352 4 012 6 012 1 263
Verot -4 000 -1 243 -1 152 -1 365 -240 -2 987 -809 -913 -1 374 109
Nettotulos 13 250 4 019 3 859 4 569 803 12 652 3 543 3 099 4 638 1 372

Rahoituskulujen (netto) osuus kokonaisuudesta on ollut pieni, joten tästä syystä arvioin tämän erän olevan noin +/- 0 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi 22,0 – 23,0 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 tulosennusteeksi sain 13,0 – 13,5 miljardia kruunua, mikä olisi selvästi vuoden 2018 tulosta parempi. Ja kuten edellä, niin tämä jäisi kuitenkin vielä aika paljon vuoden 2016 (18,6 Mrd SEK) tai 2017 (16,2 Mrd SEK) tuloksista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • H&M:n kannattavuus on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan. Pystyykö yhtiö kääntämään kannattavuuttaan parempaan suuntaan tulevien vuosien aikana, vai vaatiiko se pidempää odottelua?
  • Yhtiö on varsin myöhään hyödyntämässä nykyaikaisia tietoteknisiä ratkaisuja varastonhallinnan sekä menekin ennustamisen suhteen. Kuinka nopeasti yhtiö pystyy ottamaan näitä käyttöön? Usein mittavat IT-projektit ylittävät aikataulun tai budjetin (tai molemmat), joten syntyykö näistä ylimääräisiä lähiajan kuluja, jotka painavat kannattavuutta entisestään?
  • Miten yhtiön laajenemisstrategia toimii, kun samaan aikaan verkkoshoppailu yleistyy? Varsinkin USA:ssa, missä ns. Amazon-efektin vaikutus on voimakkain.
  • Tuloskehityksen lisäksi sijoittajan tulee seurata myös vapaan rahavirran (FCF) kehitystä, sillä se vaikuttaa lyhyellä aikavälillä yhtiön velkaisuuteen sekä osingon kehittymiseen.

Tein liikevaihtoennusteet noin 3 prosentin kasvuun, jolla tasolla se on viime vuosina kehittynyt. Edellä arvioin tilikauden 2019 liiketulosmarginaalin nousevan 7,4 prosenttiin. Vuosille 2020 ja 2021 arvioin marginaalin paranevan noin 8,5 – 9,5 prosenttiin. Arvelen yhtiön logistiikka- ja tietojärjestelmien tuovan lisää potkua kannattavuuskehitykseen.

Korostetaan vielä, että ennusteeni ovat varsin positiiviset verrattuna muihin saatavilla oleviin ennusteisiin. Lisäksi toteutuakseen yhtiön pitäisi pystyä tekemään käänteen pahasti laskevaan kannattavuuteen. Buffett:ia lainaten ”käänneyhtiöt harvemmin kääntyvät”, joten pettymyksen mahdollisuus on realistinen.

Rahoituskulujen arvelen olevan noin 100 miljoonaa kruunua positiiviset ja veroasteena käytin noin 23 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 247 500 240 000 64 000 64 000 59 000 53 000
Muutos (%) 3,1% 3,0% 3,3% 2,3% 2,7% 3,9%
Liiketulos 22 750 20 500 5 700 5 550 6 750 2 500
Muutos (%) 11,0% 18,8% 7,9% 10,4% 13,7% 148,8%
Marginaali 9,2% 8,5% 8,9% 8,7% 11,4% 4,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 22 750 20 500 5 700 5 550 6 750 2 500
Rahoituskulut (netto) 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 22 850 20 600 5 725 5 575 6 775 2 525
Verot -5 250 -4 750 -1 325 -1 275 -1 575 -575
Nettotulos 17 600 15 850 4 400 4 300 5 200 1 950

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus