Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 30.9.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (30.9.2017)211,00 SEKMarkkina-arvo349 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk9,75 SEK Osinkotuotto4,6 %
Liikevaihto 2017e205 000 M SEK (+6,6 %)Nettotulos 2017e17 750 M SEK (-4,8 %)
PE19,7ROE31,3 %

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 161 000 työntekijää sekä 4 553 myymälää lähes 70 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

HENNES & MAURITZ30.9.2017 | 211,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen heikko kehitys sekä tähän nähden korkeahko osakkeen hinta. Myös osingon jämähtäminen paikoilleen laskee pisteitä. Taseen hyvä kunto tukee pisteitä ja myös osaltaan selittää korkeaa arvostusta.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 70 prosenttisesti Perssoneilla?

Osakkeen hinta on hieman kalliisti hinnoiteltu (PE 19,7x), joten kannattavuuden tulee parantua paljon, jotta tätä tasoa voidaan pitää oikeutettuna.

H&M:n haasteena on se, että isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, mutta tämä ei näy tuloksessa eikä myöskään liiketoiminnan rahavirrassa. Vapaan rahavirran määrä ei ole riittänyt osinkojen maksuun, joten yhtiö on joutunut rahoittamaan osinkoja osittain lainarahalla. Toki velkaa on vielä vähän, mutta rahavirrat ovat olleet epätasapainossa jo vuosia ja trendi näyttää huononevan.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Aiemmin olen todennut, että H&M voisi sopia Orionin tavoin salkun perusosakkeeksi, joka antaisi tällä hintatasolla (211,00 SEK) noin 4,6 prosentin ”korkotuottoa” osingon muodossa vuodesta toiseen. Tässä kohtaa sijoittajan tulee kuitenkin tiedostaa edellä mainittu rahavirran epätasapainon tuomat riskit nykyiselle osingon tasolle.

Yrityksessä on toisaalta potentiaalia, joten ehkä muutaman vuoden kuluttua laajentumisinvestoinnit alkavat kantaa hedelmää.

Monilla sijoittajilla alkaa kuitenkin usko loppua H&M:n kehitykselle. He huomauttavat, että isoista investoinneista laajentumiseen ja verkkokauppaan yhtiön tulosmarginaalit ovat pienentyneet noin 14 prosentista nykyiseen alle 10 prosenttiin. Ja trendi on edelleen laskeva. Lisäksi yhtiöllä on turhan usein jäänyt paljon tavaraa hyllyihin, josta on täytynyt tehdä alaskirjauksia.

Alkuvuosi 2017

H&M:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 149 597 M SEK (139 547 M SEK / +7,2 %)
  • nettotulos: 12 191 M SEK (12 722 M SEK / -4,2 %)

Liikevaihto jatkoi siis mukavaa kasvua. On kuitenkin hyvä muistaa, että 08/2017 lopussa yhtiöllä oli 4 553 myymälää (4 135) eli +10,1 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Eli laajentumisiin nähden tulosluvut eivät olekaan kasvaneet samaan tahtia.

Tulos kääntyi Q3:n aikana laskuun, mihin vaikuttivat mm. tehdyt alaskirjaukset, mutta myös isot kesävaatteiden alennuskampanjat, jolla pyrittiin laskemaan varastotasoja. Alennuskampanjoiden avulla myynti kehittyi hyvin, mutta katteet kärsivät niin, että myyntikate oli 53,6 prosenttia (Q3/2016: 54,6 %).

H&M jatkaa myymälälaajentumisiaan (475 uutta myymälää tilikauden 2017 aikana) sekä investointejaan verkkokauppaan. Perinteinen myymälävetoinen markkina on murroksessa ja kuluttajien onlineshoppailu on voimakkaassa kasvussa. H&M:n mukaan se on hyvin asemoitunut (vahva tase ja investointikyvykkyys) muutokseen.

H&M:n online-myynti on hyvässä kasvussa, mutta sen osuutta kokonaismyynnistä ei voida arvioida, sillä yhtiö ei kerro online-myynnin tarkempia lukuja.

Q3:n aikana lanseerattu ARKET on yhtiön mukaan otettu hyvin vastaan. Yhtiö aikoo laajentua vielä Georgiaan tämän vuoden puolella ja vuoden 2018 suunnitelmissa on laajentumiset Uruquayhin ja Ukrainaan. Verkkokauppoja yhtiö aikoo lanseerata vielä Philippiineille ja Kyprokselle sekä vuoden 2018 aikana Intiaan.

Segmentit

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 30 000 27 416 23 610 16 878 12 844
Europe & Africa 140 000 132 689 128 200 114 506 99 492
America 35 000 32 162 29 051 20 035 16 226
Muut
YHTEENSÄ 205 000 192 267 180 861 151 419 128 562
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 1 900 1 927 1 740 1 999 1 916
Europe & Africa 3 850 4 006 4 828 8 720 5 868
America 250 971 619 433 407
Muut 16 500 16 919 19 755 14 431 13 899
YHTEENSÄ 22 500 23 823 26 942 25 583 22 090

Liikevaihdon osalta nähdään selvästi se, kuinka H&M:n voimakas laajentuminen on kasvattanut jokaisen segmentin liikevaihtoa voimakkaasti.

Liikevoiton osalta kehitys ei ole ollut niin suoraviivaista. Viime vuosien osalta investoinnit verkkokauppaan ja voimakkaaseen laajentumiseen sekä dollari-eurokurssin kehitys näkyvät heikentyneenä liikevoittona.

Muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, 78 prosenttia tilikauden 2010 noin 108 miljardista kruunusta tilikauden 2016 noin 192 miljardiin kruunuun. Myymäläkohtainen liikevaihto on pudonnut vastaavasti 49,1 miljoonasta 44,2 miljoonaan kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q32017

Liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt samalla tavalla nettotuloksen kasvussa, sillä tulosmarginaali on laskutrendissä. Vielä 2012 tulosmarginaali oli 14 prosentissa, kun se tilikaudella 2016 oli 9,7 prosenttia.

Tuloksen heikko kehitys on hermostuttanut sijoittajia, joka on näkynyt osakkeen hinnan voimakkaana laskuna. Tuloksen heikko kehitys näkyy myös liiketoiminnan rahavirrassa, joten mistään kirjanpidollisesta näkyvyysongelmasta ei ole kyse .

Tilikauden 2017 ennuste on, että liikevaihto on noin 202 – 208 miljardia ja nettotulos on noin 17 – 19 miljardia kruunua. Liikevaihto kasvaisi siis 5 – 8 prosenttia ja nettotulos jäisi hieman viime vuodesta. Tulosmarginaalin laskutrendi näyttäisi edelleen laskevan, sillä em. luvuilla se jäisi noin 8,5 prosenttiin.

H&M:n painopiste vuonna 2017 on virtaviivaistaa ja nopeuttaa jakeluketjuaan. Yhtiön haasteena on useampana sesonkina ollut se, että tavaraa on jäänyt hyllyihin isoja määriä. Tämä kertoo yhtiön jäykästä reagointikyvystä muuttuviin tilanteisiin.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vähäinen eli noin 4,4 miljardia kruunua. Vaikka velka on nousussa, niin sen määrä on silti varsin kohtuullinen. Kuten rahavirtalaskemasta nähdään, niin yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat noin 6 miljardia kruunua epätasapainossa. Riskinä on, että velan määrä voi kasvaa nopeaa vauhtia tulevien vuosien aikana.

hm-velkaisuus-q32017

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on 53,3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on -5,4 prosenttia. Gearing on sitä parempi mitä pienempi luku on. Lisäksi oma pääoma on selvässä kasvutrendissä ilman, että osakkeiden lukumäärä olisi kasvanut samaan aikaan.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 23 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

hm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat kasvutrendissä, missä alun noin 5 miljardin kruunun investoinnit ovat kasvaneet viime vuosien lähes 12 miljardiin kruunuun. Investointitahti on siis kiihtynyt, mutta kuten edellä jo todettiin, niin nämä investoinnit eivät näy liiketoiminnan rahavirran kasvuna. Tämä epäsuhta on vetänyt vapaan rahavirran (FCF) laskutrendiin.

hm-vapaa-rahavirta-q32017

H&M:n investointien jälkeiset (kts. taulukko kirjoituksen lopussa) rahavirrat ovat laskeneet noin 10 miljardiin kruunuun samalla, kun yhtiö maksaa noin 16 miljardin kruunun osinkoa. Voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat siten noin -6 miljardia kruunua epätasapainossa. Kassan kutistumisen johdosta H&M on joutunut ottamaan noin 4,0 miljardia kruunua lisää velkaa parin viime vuoden aikana.

Sijoittajan onkin hyvä tiedostaa se, että yhtiö on maksanut enemmän osinkoja, kuin mitä on jäänyt investointien jälkeen. Iso kassa on pystynyt pitämään tätä rahavirtojen epätasapainoa yllä jo kohta 10 vuoden ajan, mutta nyt ero on repsahtanut niin isoksi, että velan nostotarve on noin 4 – 6 miljardia kruunua vuosittain.

Yhtiön onkin saatava liiketoiminnan rahavirta selvään kasvuun sekä samalla pystyttävä pienentämään capex-investointien määrää nykyiseltä tasolta. Muutoin tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osinkoon – tai yhtiö joutuu järjestämään osakeannin rahoituksen turvaamiseksi.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 80 – 90 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta, ja kuten yllä jo todettiin, niin trendi on kehittymässä huonompaan suuntaan.

hm-osinko-q32017

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoa juurikaan. Ja kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna, mikäli rahavirtaa ei saada tulevina vuosina tasapainoitettua.

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 9,75 kruunua. Tämä antaisi nykykurssilla (211,00 SEK) noin 4,6 prosentin osinkotuoton.

11/2017: 4,85 SEK (irtoaa 13.11.2017)
05/2018: 4,90 SEK (e)

Arvostus

H&M:n PE(1, 3, 7) -luvut ovat kurssilaskusta huolimatta korkealla tasolla eli noin 18,3x – 19,7x. Vaikka yhtiön liikevaihto kasvaa mukavaa tahtia, niin kannattavuus ei ole kehittynyt samaa vauhtia. Tästä syystä sijoittajan tulee tarkkailla kannattavuuden kehittymistä, sillä PE-luvut ovat varsin korkeita tähän kehitykseen nähden. Todetaan vielä, että H&M:n PE-luvut ovat vuosien varrellakin olleet yli 20 tasolla, joten odotukset yhtiön suuntaan ovat korkealla.

hm-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. ROE on noin 30 – 40 prosentissa ja ROI noin 40 – 50 prosentissa. Ja tämä ilman suuren velkavivun tuomaa etua, mikä osaltaan selittää em. korkeaa PE-tasoa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 559) sekä osingon maksuilla (-8 027). Korjaus on yhteensä – 2 468 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (30.9.2017) 211,00 267,90 323,50 319,40 278,00 215,90 214,00 234,40
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 349,22 443,39 535,42 528,63 460,11 357,33 354,19 387,95
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 55 000 149 597 205 000 192 267 180 861 151 419 128 562 120 799 109 999 108 483
Liikevoitto 6 750 15 748 22 500 23 823 26 942 25 583 22 090 22 285 20 379 24 659
Nettotulos 5 500 12 191 17 750 18 636 20 898 19 976 17 093 16 867 15 821 18 681
Marginaali 10,0% 8,1% 8,7% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3% 14,0% 14,4% 17,2%
EPS 3,32 7,37 10,72 11,26 12,63 12,07 10,33 10,19 9,56 11,29
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 7 197 9 446 12 950 16 693 17 224 17 143 21 277 24 858
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 90 382 89 069 72 799 58 840 48 388 42 966 38 847 34 260
Tase yhteensä 97 643 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188 59 182
Oma pääoma 52 053 61 236 58 049 51 556 45 248 43 835 44 104 44 172
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 411 2 867 449 451 309 377 377 257
Muut vastuut 41 179 34 476 27 315 23 590 20 119 15 961 15 707 14 753
Tase yhteensä 97 643 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188 59 182
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 22 500 23 775 24 067 24 156 23 840 18 900 17 420 21 838
Investoinnit: Capex -11 000 -11 731 -10 595 -8 488 -7 110 -6 071 -5 103 -4 812
Vapaa rahavirta (FCF) 11 500 12 044 13 472 15 668 16 730 12 829 12 317 17 026
Investoinnit: Muut -1 500 -1 767 985 -220 -1 259 3 170 1 047 -5 317
Investointien jälkeen 10 000 10 277 14 457 15 448 15 471 15 999 13 364 11 709
Rahoitus: Voitonjako -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723 -15 723 -15 723 -13 239
Rahoitus: Muut 4 000 2 068 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos -2 137 -3 792 -1 680 -275 -252 276 -2 359 -1 530
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50 9,50
Osinkotuotto 4,6% 3,6% 3,0% 3,1% 3,4% 4,4% 4,4% 4,1%
Osinko/nettotulos 90,9% 86,6% 77,2% 80,8% 92,0% 93,2% 99,4% 84,2%
Osinko/FCF 140,3% 134,0% 119,8% 103,0% 94,0% 122,6% 127,7% 92,3%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 19,2 24,3 29,8 30,8
PE (3v) 18,3 22,4 27,7 29,4 27,7 20,9 20,9 23,1
PE 19,7 23,8 25,6 26,5 26,9 21,2 22,4 20,8
Oma pääoma/osake 31,45 37,00 35,07 31,15 27,34 26,49 26,65 26,69
P/B 6,71 7,24 9,22 10,25 10,17 8,15 8,03 8,78
ROE 31,3% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4% 38,4% 35,8% 44,1%
ROI 37,3% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2% 50,3% 45,8% 57,8%
Omavaraisuusaste 53,3% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9% 72,8% 73,3% 74,6%
Gearing -5,4% -10,7% -21,5% -31,5% -37,4% -38,2% -47,4% -55,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset