Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 26.6.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 177 000 työntekijää sekä 5 065 myymälää noin 75 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e H&M Ennuste
Osake (SEK, 26.6.20) 142,30 Osinko (SEK, 12 kk) 2,50
Markkina-arvo (Mrd) 235,5 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (Mrd SEK) 191,5 -17,7% Osinko/EPS 116% 4v ka
Nettotulos (Mrd SEK) -0,4 Osinko/FCF 94% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 166,20 +16,8%
EPS -0,23 Omav.aste 28%
P/E Gearing 147%
EV/EBIT 628,0 ROE -0,7%
P/B 4,25 ROI 0,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://hmgroup.com/investors/reports.html

Huomioita H&M:stä

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 74 prosenttisesti Perssoneilla?

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on ollut laskutrendissä. Isot investoinnit ovat pitäneet vapaata rahavirtaa paineessa niin, että osinkoja varten yhtiö on joutunut useampana vuotena ottamaan velkaa. Tämä on onnistunut vahvan kassan sekä alhaisen velkaisuuden ansiosta.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 166,20 kruunua, missä olisi hienoista nousuvaraa (+17 %) nykyiseen osakkeen hintaan nähden (142,30 SEK).

Yhtiö perui vuonna 2020 maksettavaksi kaavaillun 9,75 kruunun osingon. Arvioin lähivuosien osingon asettuvan 5 kruunuun.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): hm-2020-06-26.pdf

hm-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

H&M:n tiedotteet
H&M:n suurimmat omistajat
H&M:n osinkotietoa

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 26.6.20) 142,30 190,48 126,02 197,10 267,90 323,50 319,40 278,00
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 235,52 315,26 208,57 326,21 443,39 535,42 528,63 460,11
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 30 000 35 646 31 902 29 557 27 416 23 610 16 878 12 844
Europe & Africa 127 500 154 555 143 480 135 567 132 689 128 200 114 506 99 492
America 34 000 42 554 35 018 34 880 32 162 29 051 20 035 16 226
Muut
YHTEENSÄ 191 500 232 755 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania -500 1 114 735 1 143 1 927 1 740 1 999 1 916
Europe & Africa -4 000 5 090 4 787 4 066 4 006 4 828 8 720 5 868
America -1 800 1 186 946 794 971 619 433 407
Muut 6 800 9 956 9 025 14 566 16 919 19 755 14 431 13 899
YHTEENSÄ 500 17 346 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania -1,7% 3,1% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4% 11,8% 14,9%
Europe & Africa -3,1% 3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8% 7,6% 5,9%
America -5,3% 2,8% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1% 2,2% 2,5%
YHTEENSÄ 0,3% 7,5% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9% 16,9% 17,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 50 000 83 612 191 500 232 755 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562
Liiketulos 0 -3 498 505 17 346 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090
Nettotulos -200 -3 063 -378 13 443 12 652 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093
Marginaali -0,4% -3,7% -0,2% 5,8% 6,0% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3%
EPS -0,12 -1,85 -0,23 8,12 7,64 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 18 847 12 312 11 590 9 718 9 446 12 950 14 091 13 918
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 175 931 108 109 107 136 96 780 89 069 72 799 61 442 51 694
Varat yhteensä 194 841 120 485 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676
Oma pääoma 55 452 57 069 58 546 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 100 363 18 208 20 226 10 665 2 867 449 451 309
Muut vastuut 39 026 45 208 40 018 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119
Pääomat yhteensä 194 841 120 485 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 28 196 28 986 21 287 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840
Investoinnit: Capex -12 904 -10 293 -12 764 -12 369 -13 207 -9 133 -8 652 -8 159
Vapaa rahavirta (FCF) 15 292 18 693 8 523 9 218 10 568 14 934 15 504 15 681
Investoinnit: Muut -341 -235 -388 -127 -291 -477 -56 -210
Investointien jälkeen 14 952 18 458 8 135 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471
Rahoitus: Voitonjako 0 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut -8 006 -2 155 9 452 7 620 2 068 0 0 0
Rahavarojen muutos 6 946 166 1 450 574 -3 792 -1 680 -275 -252
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinkotuotto 0,0% 5,1% 7,7% 4,9% 3,6% 3,0% 3,0% 3,4%
Osinko/nettotulos 0,0% 120,0% 127,5% 99,7% 86,6% 77,2% 78,7% 92,0%
Osinko/FCF 0,0% 86,3% 189,3% 175,1% 152,7% 108,1% 101,4% 100,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,3 18,6 11,9 18,2 24,3
PE (3v) 27,5 22,4 13,2 17,6 22,4 27,7 29,4 27,7
PE 23,5 16,5 20,2 23,8 25,6 26,5 26,9
EV (Mrd SEK) 317,0 321,2 217,2 327,2 436,8 522,9 515,0 446,5
EV/EBIT 628,0 18,5 14,0 15,9 18,3 19,4 20,1 20,2
Oma pääoma/osake 33,50 34,48 35,37 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34
P/B 4,25 5,52 3,56 5,46 7,24 9,22 10,25 10,17
ROE -0,7% 23,3% 21,4% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4%
ROI 0,4% 22,5% 20,8% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2%
Omavaraisuusaste 28,5% 47,4% 49,3% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9%
Gearing 147,0% 10,3% 14,8% 1,6% -10,7% -21,5% -26,5% -30,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus