Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 31.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 177 000 työntekijää sekä 4 970 myymälää noin 70 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e H&M Ennuste
Osake (31.1.2019) 140,60 Osinko 12 kk 9,75
Markkina-arvo (Mrd) 232,7 Osinkotuotto 6,9%
Liikevaihto (M) 222 500 (+5,8%) Osinko/EPS 103% 4v ka
Nettotulos (M) 15 350 (+21,3%) Osinko/FCF 132% 4v ka
EPS 9,27 Omav.aste 49%
PE 15,2 Gearing 16%
EV/EBIT 12,3 ROE 26,4%
PB 4,0 ROI 25,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://about.hm.com/en/investors/reports.html

Yhteenveto

HENNES & MAURITZ31.1.2019 | 140,60 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 74 prosenttisesti Perssoneilla?

Osakkeen hinta on ollut pitkässä noin 4 vuoden laskutrendissä. Vuoden 2015 helmikuussa osakkeen hinta oli 365 kruunua, kun nyt se on 140 kruunussa. Samalla tavalla yhtiön markkina-arvo on laskenut 600 miljardista nykyiseen 230 miljardiin kruunuun. Eli vaikka yhtiö sai yllä hyvät arvoluvun pisteet, niin osakkeen kehitys indikoi vaikeuksista.

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on kääntynyt laskuun. Vuonna 2015 liikevaihto oli noin 180 miljardia ja tulos noin 20,9 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 liikevaihto oli kasvanut 210 miljardiin, mutta tulos oli laskenut 12,7 miljardiin kruunuun.

Lisäksi vapaan rahavirran määrä ei ole riittänyt osinkojen maksuun, joten yhtiö on joutunut rahoittamaan osinkoja osittain lainarahalla. Toki velkaa on vielä vähän (20,2 Mrd SEK), mutta rahavirrat ovat olleet epätasapainossa jo vuosia ja trendi näyttää huononevan.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Yhtiön tulosmarginaalit ovat pienentyneet noin 14 prosentista nykyiseen noin 6 – 10 prosenttiin. Ja trendi on edelleen laskeva. Lisäksi yhtiöllä on turhan usein jäänyt paljon tavaraa hyllyihin, josta on täytynyt tehdä alaskirjauksia.

H&M:n osake on tosiaan ollut jo neljän vuoden laskutrendissä eikä loppua tunnu näkyvän.

Vuosi 2018

H&M:n Q1-Q4/2018:

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 56 414 50 407 11,9% 210 400 200 004 5,2%
Liiketulos (ebit) 4 302 4 821 -10,8% 15 493 20 569 -24,7%
Nettotulos 3 543 3 993 -11,3% 12 652 16 184 -21,8%
EPS 2,14 2,41 7,64 9,78

Liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla (+10,4 %) heikon H1:n jälkeen. Yhtiö kertoi myös, että joulu-tammikuussa myynti oli +4 prosentin kasvussa (paikallisissa valuutoissa), johon tulee todennäköisesti päälle vielä ”valuuttakurssilisää”. Q4:n liikevaihto kasvoi +12 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa +6 prosenttia.

Hyvää myynnin kehitystä tuki se, että yhtiö sai myytyä tuotteita aiempaa enemmän normaalihinnoilla. Lisäksi yhtiön tekemät muutostyöt alkoivat tuottamaan hedelmää ja markkinaosuudet kääntyivät nousuun vuoden toisella puoliskolla.

Online-myynti kasvoi reippaasti (+22 %) vuoden 2018 aikana ja oli noin 30 miljardia kruunua. Tämä vastaa koko konsernin myynnistä jo lähes 15 prosenttia.

Vuoden 2018 liiketulos laski lähes -25 prosenttia eli noin -5,1 miljardia kruunua. Tähän vaikutti myynnin ja hallinnon kulujen selvä nousu (+9 %), mikä rahamääräisesti tarkoitti noin -7,9 miljardia kruunua. Näitä kuluja taasen nosti tehdyt laajentumiset sekä panostukset online-myyntiin ja uuteen logistiikkajärjestelmään.

Liiketulosta tuki bruttokatteen kruunumääräinen nousu, jota parantunut liikevaihto tuki. Sen sijaan bruttokatemarginaali jatkoi laskuaan ja oli vuonna 2018 noin 52,7 prosenttia (2017: 54,0 %).

Vuonna 2019 maksettava osinko pysyi 9,75 kruunussa ja osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • 4,90 SEK: irtoaa 8.5.2019 ja maksetaan 14.5.2019
  • 4,85 SEK: irtoaa 11.11.2019 ja maksetaan 15.11.2019

H&M aikoo avata 335 uutta sekä sulkea 160 vanhaa myymälää vuoden 2019 aikana. Lisäksi yhtiö aikoo voimakkaasti optimoida myymälöiden tarjoomaa vastamaan kunkin markkinan tarpeita.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 49 250 46 181 6,6% 222 500 210 400 5,8%
Liiketulos (ebit) 2 750 1 208 127,6% 19 750 15 493 27,5%
Nettotulos (omistajille) 2 125 1 372 54,9% 15 350 12 652 21,3%
Osinko (12 kk, SEK) 9,75 9,75

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat H&M: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, noin 80 prosenttia tilikauden 2012 noin 120 miljardista kruunusta tilikauden 2018 noin 210 miljardiin kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q42018

Liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt samalla tavalla nettotuloksen kasvussa, sillä tulosmarginaali on laskutrendissä. Vielä 2012 tulosmarginaali oli 14 prosentissa, kun se tilikaudella 2018 oli vain 6,0 prosenttia. Ja marginaalien negatiivinen kehitys on kiihtymään päin.

Tuloksen heikko kehitys on hermostuttanut sijoittajia, mikä on näkynyt osakkeen hinnan voimakkaana laskuna. Tuloksen heikko kehitys näkyy myös liiketoiminnan rahavirrassa, joten mistään kirjanpidollisesta näkyvyysongelmasta ei ole kyse.

H&M:n painopiste vuonna 2018 oli virtaviivaistaa ja nopeuttaa jakeluketjuaan. Yhtiön haasteena on useampana sesonkina ollut se, että tavaraa on jäänyt hyllyihin isoja määriä. Tämä kertoo yhtiön jäykästä reagointikyvystä muuttuviin tilanteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 217 – 225 miljardia ja tulos noin 14,5 – 16,0 miljardia kruunua. Tämä olisi selvästi vuoden 2018 tulosta parempi, mutta jäisi kuitenkin vielä aika paljon vuoden 2016 (18,6 Mrd SEK) tai 2017 (16,2 Mrd SEK) tuloksista.

Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi hieman ja olisi 6,9 prosenttia. Tästä on paljon matkaa vuosikymmenen alun noin 14 prosentin tasolle.

PE-luku on 15,2x (osake 141 SEK) eli osaketta voisi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön tuloskehitys on ollut varsin mollivoittoista jo pitkään.

hm-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla, mutta niissäkin on nähtävissä laskutrendiä. ROE on noin 25 – 35 prosentissa ja ROI on sekin laskenut 25 prosenttiin aiemmalta noin 30 – 40 prosentin tasolta.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vielä vähäinen eli noin 20,2 miljardia kruunua. Mutta velan määrä on nopeassa nousussa, sillä parisen vuotta sitten velkaa oli noin 0,5 miljardia kruunua. Kuten rahavirtalaskemasta nähdään, niin yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat noin 6 – 7 miljardia kruunua epätasapainossa. Riskinä on, että velan määrä jatkaa nopeaa kasvua tulevien vuosien aikana.

hm-velkaisuus-q42018

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosenttia. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Lisäksi oma pääoma on selvässä kasvutrendissä ilman, että osakkeiden lukumäärä olisi kasvanut samaan aikaan. Tosin aivan viime vuosina oma pääoma on asettunut noin 57 – 60 miljardiin kruunuun.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 21 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat kasvutrendissä, missä alun noin 5 miljardin kruunun investoinnit ovat kasvaneet viime vuosien noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Investointitahti on siis kiihtynyt, mutta kuten edellä jo todettiin, niin nämä investoinnit eivät näy liiketoiminnan rahavirran kasvuna. Tämä epäsuhta on vetänyt vapaan rahavirran (FCF) laskutrendiin.

hm-rahavirta-q42018

H&M:n investointien jälkeiset (kts. taulukko kirjoituksen lopussa) rahavirrat ovat laskeneet noin 10 – 12 miljardiin kruunuun samalla, kun yhtiö maksaa noin 16 miljardin kruunun osinkoa. Voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat siten noin -6 miljardia kruunua epätasapainossa. Kassan kutistumisen johdosta H&M on joutunut ottamaan noin 20 miljardia kruunua lisää velkaa parin viime vuoden aikana.

Sijoittajan onkin hyvä tiedostaa se, että yhtiö on maksanut enemmän osinkoja, kuin mitä on jäänyt investointien jälkeen. Iso kassa on pystynyt pitämään tätä rahavirtojen epätasapainoa yllä jo kohta 10 vuoden ajan, mutta nyt ero on repsahtanut niin isoksi, että velan nostotarve on noin 10 miljardia kruunua vuosittain.

Yhtiön onkin saatava liiketoiminnan rahavirta selvään kasvuun sekä samalla pystyttävä pienentämään capex-investointien määrää nykyiseltä tasolta. Muutoin tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osinkoon – tai yhtiö joutuu järjestämään osakeannin rahoituksen turvaamiseksi.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 100 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut selvästi yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta, ja kuten yllä jo todettiin, niin trendi on kehittymässä huonompaan suuntaan.

hm-osinko-q42018

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoa juurikaan. Ja kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna, mikäli rahavirtaa ei saada tulevina vuosina tasapainoitettua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä H&M: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 4,90 5/2018 4,90 5/2017 4,90
11/2019 4,85 11/2018 4,85 11/2017 4,85
YHTEENSÄ 9,75 9,75 9,75
+0,0% +0,0% +0,0%

H&M alkoi maksaa osinkoa kahdesti vuodessa keväästä 2017 alkaen.

Vuonna 2019 maksettavat osingot ovat yhteensä 9,75 kruunua seuraavasti:

  • 4,90 SEK: irtoaa 8.5.2019 ja maksetaan 14.5.2019
  • 4,85 SEK: irtoaa 11.11.2019 ja maksetaan 15.11.2019

Tämä antaisi nykykurssilla (140,60 SEK) noin 6,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+15 350) sekä osingon maksuilla (-16 137). Korjaus on yhteensä -787 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.1.2019) 140,60 126,02 197,10 267,90 323,50 319,40 278,00 215,90
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 232,70 208,57 326,21 443,39 535,42 528,63 460,11 357,33
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 34 500 31 902 29 557 27 416 23 610
Europe & Africa 151 000 143 480 135 567 132 689 128 200
America 37 000 35 018 34 880 32 162 29 051
Muut
YHTEENSÄ 222 500 210 400 200 004 192 267 180 861
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 2 000 735 1 143 1 927 1 740
Europe & Africa 6 000 4 787 4 066 4 006 4 828
America 3 250 946 794 971 619
Muut 8 500 9 025 14 566 16 919 19 755
YHTEENSÄ 19 750 15 493 20 569 23 823 26 942
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 49 250 222 500 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562 120 799
Liikevoitto 2 750 19 750 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090 22 285
Nettotulos 2 125 15 350 12 652 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093 16 867
Marginaali 4,3% 6,9% 6,0% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3% 14,0%
EPS 1,28 0,00 9,27 7,64 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33 10,19
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 10 803 11 590 9 718 9 446 12 950 16 693 17 224 17 143
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 107 136 107 136 96 780 89 069 72 799 58 840 48 388 42 966
Tase yhteensä 118 003 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173
Oma pääoma 57 759 58 546 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248 43 835
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 20 226 20 226 10 665 2 867 449 451 309 377
Muut vastuut 40 018 40 018 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119 15 961
Tase yhteensä 118 003 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 22 000 21 287 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840 18 900
Investoinnit: Capex -8 000 -9 552 -10 311 -11 731 -10 595 -8 488 -7 110 -6 071
Vapaa rahavirta (FCF) 14 000 11 735 11 276 12 044 13 472 15 668 16 730 12 829
Investoinnit: Muut -2 000 -3 600 -2 185 -1 767 985 -220 -1 259 3 170
Investointien jälkeen 12 000 8 135 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471 15 999
Rahoitus: Voitonjako -16 150 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut 4 150 9 452 7 620 2 068 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 1 450 574 -3 792 -1 680 -275 -252 276
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinkotuotto 6,9% 7,7% 4,9% 3,6% 3,0% 3,1% 3,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 105,1% 127,5% 99,7% 86,6% 77,2% 80,8% 92,0% 93,2%
Osinko/FCF 115,3% 137,5% 143,1% 134,0% 119,8% 103,0% 94,0% 122,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,5 11,9 18,2 24,3 29,8
PE (3v) 15,8 13,2 17,6 22,4 27,7 29,4 27,7 20,9
PE 15,2 16,5 20,2 23,8 25,6 26,5 26,9 21,2
EV/EBIT 12,3 14,0 15,9 18,3 19,4 20,0 20,1 15,3
Oma pääoma/osake 34,90 35,37 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34 26,49
P/B 4,03 3,56 5,46 7,24 9,22 10,25 10,17 8,15
ROE 26,4% 21,4% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4% 38,4%
ROI 25,2% 20,8% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2% 50,3%
Omavaraisuusaste 48,9% 49,3% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9% 72,8%
Gearing 16,3% 14,8% 1,6% -10,7% -21,5% -31,5% -37,4% -38,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 28.2, 31.5, 31.8 ja 30.11. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 126,02 123,22 132,88 137,42 197,10 201,00 216,50 238,60 267,90 261,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
Osinkotuotto (ennuste) 7,7% 7,9% 7,3% 7,1% 4,9% 4,9% 4,5% 4,1% 3,6% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,64 7,92 8,36 9,12 9,78 10,94 11,53 11,21 11,26 11,03
PE 16,5 15,6 15,9 15,1 20,2 18,4 18,8 21,3 23,8 23,7
EV/EBIT 14,0 12,9 13,3 12,3 15,9 14,2 14,5 16,4 18,3 18,2
ROE 21,4% 23,9% 26,5% 24,1% 26,8% 33,3% 37,7% 30,2% 31,2% 34,4%
ROI 20,8% 24,6% 26,5% 26,8% 30,6% 39,4% 45,0% 38,0% 38,9% 42,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset