Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 27.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 171 000 työntekijää sekä 4 800 myymälää lähes 70 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e H&M Ennuste
Osake (27.9.2018) 164,00 Osinko 12 kk 9,75
Markkina-arvo (Mrd) 271,4 Osinkotuotto 5,9%
Liikevaihto (M) 209 000 (+4,5%) Osinko/EPS 93% 4v ka
Nettotulos (M) 13 760 (-15,0%) Osinko/FCF 138% 4v ka
EPS 8,31 Omav.aste 45%
PE 19,7 Gearing 11%
EV/EBIT 16,1 ROE 24,7%
PB 5,3 ROI 24,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://about.hm.com/en/investors/reports.html

Yhteenveto

HENNES & MAURITZ27.9.2018 | 164,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 73,2 prosenttisesti Perssoneilla?

Osakkeen hinta on ollut pitkässä noin 3 vuoden laskutrendissä. Vuoden 2015 helmikuussa osakkeen hinta oli 365 kruunua, kun nyt se on 164 kruunussa. Samalla tavalla yhtiön markkina-arvo on laskenut 600 miljardista nykyiseen 270 miljardiin kruunuun. Eli vaikka yhtiö sai yllä hyvät arvoluvun pisteet, niin osakkeen kehitys indikoi vaikeuksista.

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on kääntynyt laskuun. Vuonna 2015 liikevaihto oli noin 180 miljardia ja tulos noin 20,9 miljardia kruunua. Tilikauden 2017 liikevaihto oli kasvanut 200 miljardiin, mutta tulos oli laskenut 16,2 miljardiin kruunuun.

Lisäksi vapaan rahavirran määrä ei ole riittänyt osinkojen maksuun, joten yhtiö on joutunut rahoittamaan osinkoja osittain lainarahalla. Toki velkaa on vielä vähän (16,4 Mrd SEK), mutta rahavirrat ovat olleet epätasapainossa jo vuosia ja trendi näyttää huononevan.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Yhtiön tulosmarginaalit ovat pienentyneet noin 14 prosentista nykyiseen noin 8 – 10 prosenttiin. Ja trendi on edelleen laskeva. Lisäksi yhtiöllä on turhan usein jäänyt paljon tavaraa hyllyihin, josta on täytynyt tehdä alaskirjauksia.

H&M:n osake on tosiaan ollut jo kolmen vuoden laskutrendissä eikä loppua tunnu näkyvän. Nyt viimeisten kuukausien aikana (heinä-syyskuu) osake on noussut 120 kruunusta 165 kruunuun. Joko käännettä olisi ilmassa?

Vuosi 2018

H&M:n Q1-Q3/2018:

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 55 821 51 229 9,0% 153 986 149 597 2,9%
Liiketulos (ebit) 3 976 4 939 -19,5% 11 191 15 748 -28,9%
Nettotulos 3 099 3 837 -19,2% 9 109 12 191 -25,3%
EPS 1,87 2,32 5,50 7,37

H&M:n Q3:n liikevaihto nousi +9 prosentilla, jota voidaan pitää hyvänä merkkinä, sillä edelliset 4 kvartaalia liikevaihdon kehitys oli vaimeaa. Myös E- ja P-Amerikan myynti pinnisti hienoiseen kasvuun (+1 %), mutta muualla kehitys oli parempaa (+10…+15 %).

Myymälämäärä kasvoi +6,3 prosentilla vuoden takaiseen määrään nähden, joten siinä mielessä myynnin kasvun pitää ollakin hyvää. Yleisesti H&M:n haasteena on ollut se, että uusien myymälöiden määrä ei ole näkynyt yhtä hyvänä myynnin kehityksenä.

Q2:lla ja myös Q3:lla myyntiä haittasi yhtiön uuden (tai uusitun) logistiikkajärjestelmän aiheuttamat ongelmat muutamilla keskeisillä markkinoilla (USA, Italia, Ranska ja Belgia).

H&M:llä on verkkokauppa nyt 47 markkinalla ja laajentuminen jatkuu vauhdikkaasti. Tästä syystä online-myynti kasvoikin +30 prosenttia.

Myyntikate jatkoi edelleen laskuaan ja oli 9 kk:n ajalta 52,1 prosenttia (Q1-Q3/2017: 53,6 %). Tähän laskuun vaikutti osaltaan em. logistiikkajärjestelmän haasteet.

Myynnin ja hallinnon kulut ovat selvässä nousussa ja Q3:lla ne olivat noin -24,1 miljardia kruunua (Q3/2017: -21,4 Mrd SEK). Ja alkuvuoden aikana kulut ovat olleet noin 4,7 miljardia kruunua viimevuotista korkeammat.

Alhaisempien katteiden sekä kohonneiden kulujen seurauksena liiketulos (ebit) sekä nettotulos olivat lähes -20 prosentin laskussa.

Yhtiön alaskirjaukset nousivat edelleen (+0,7 %) suhteessa myyntiin. Ja, kun myynti kasvoi selvästi, niin alaskirjaukset kasvoivat sitäkin enemmän. Harmi vain, että raportista ei käy alaskirjauksiin liittyviä lukuja, joten näiden suuruutta ei pysty arvioimaan. Nyt kuitenkin yhtiö toteaa, että vaikka varastotasot ovat edelleen korkeat, niin niiden laatu ja tasapaino on nyt paremmalla mallilla. Yhtiö arvioikin, etteivät alaskirjaukset enää nousisi Q4:lla verrattuna vuoden takaiseen tasoon.

Kokonaisuutena siis varsin positiivinen ilme, vaikkakin tulosnumerot eivät vielä hääveiltä näyttäneetkään. Logistiikkaongelmat toivat noin -400 miljoonan kruunun lisäkulut Q3:lle, mutta nämäkään eivät selitä kokonaan tuloksen laskua. Kustannustasot ovat selvässä nousussa, joten tätä kehitystä on hyvä seurata jatkossakin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 205 – 210 Mrd SEK (2017: 200,0 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 17,0 – 17,5 Mrd SEK (2017: 20,6 Mrd SEK)
  • nettotulos: 13,5 – 14,0 Mrd SEK (2017: 16,18 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: H&M: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, noin 80 prosenttia tilikauden 2011 noin 110 miljardista kruunusta tilikauden 2017 noin 200 miljardiin kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q32018

Liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt samalla tavalla nettotuloksen kasvussa, sillä tulosmarginaali on laskutrendissä. Vielä 2012 tulosmarginaali oli 14 prosentissa, kun se tilikaudella 2017 oli 8,1 prosenttia. Ja marginaalien negatiivinen kehitys on kiihtymään päin.

Tuloksen heikko kehitys on hermostuttanut sijoittajia, mikä on näkynyt osakkeen hinnan voimakkaana laskuna. Tuloksen heikko kehitys näkyy myös liiketoiminnan rahavirrassa, joten mistään kirjanpidollisesta näkyvyysongelmasta ei ole kyse.

H&M:n painopiste vuonna 2018 on virtaviivaistaa ja nopeuttaa jakeluketjuaan. Yhtiön haasteena on useampana sesonkina ollut se, että tavaraa on jäänyt hyllyihin isoja määriä. Tämä kertoo yhtiön jäykästä reagointikyvystä muuttuviin tilanteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 205 – 210 miljardia ja tulos noin 13,5 – 14,0 miljardia kruunua. Tämä painaisi nettotulosmarginaalia edelleen ja olisi näillä ennusteilla noin 6,6 prosenttia. Tästä on paljon matkaa vuosikymmenen alun noin 14 prosentin tasolle.

Rohkaisevan Q3/2018 raportin johdosta osakkeen hinta on noussut markkinoilla niin, että PE-luku on nyt 19,7x (osake 164 SEK). Markkinaodotuksena on, että tuloskuntokin kääntyisi nousuun liikevaihdon perässä tulevina vuosina.

hm-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla, mutta niissäkin on nähtävissä laskutrendiä. ROE on noin 25 – 35 prosentissa ja ROI on sekin laskenut 25 prosenttiin aiemmalta noin 30 – 40 prosentin tasolta.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vielä vähäinen eli noin 16,4 miljardia kruunua. Mutta velan määrä on nopeassa nousussa, sillä parisen vuotta sitten velkaa oli noin 0,5 miljardia kruunua. Kuten rahavirtalaskemasta nähdään, niin yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat noin 6 – 7 miljardia kruunua epätasapainossa. Riskinä on, että velan määrä jatkaa nopeaa kasvua tulevien vuosien aikana.

hm-velkaisuus-q32018

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 45 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 prosenttia. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Lisäksi oma pääoma on selvässä kasvutrendissä ilman, että osakkeiden lukumäärä olisi kasvanut samaan aikaan. Tosin aivan viime vuosina oma pääoma on asettunut noin 52 miljardiin kruunuun.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 23 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat kasvutrendissä, missä alun noin 5 miljardin kruunun investoinnit ovat kasvaneet viime vuosien noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Investointitahti on siis kiihtynyt, mutta kuten edellä jo todettiin, niin nämä investoinnit eivät näy liiketoiminnan rahavirran kasvuna. Tämä epäsuhta on vetänyt vapaan rahavirran (FCF) laskutrendiin.

hm-rahavirta-q32018

H&M:n investointien jälkeiset (kts. taulukko kirjoituksen lopussa) rahavirrat ovat laskeneet noin 10 – 12 miljardiin kruunuun samalla, kun yhtiö maksaa noin 16 miljardin kruunun osinkoa. Voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat siten noin -6 miljardia kruunua epätasapainossa. Kassan kutistumisen johdosta H&M on joutunut ottamaan noin 10 – 11 miljardia kruunua lisää velkaa parin viime vuoden aikana.

Sijoittajan onkin hyvä tiedostaa se, että yhtiö on maksanut enemmän osinkoja, kuin mitä on jäänyt investointien jälkeen. Iso kassa on pystynyt pitämään tätä rahavirtojen epätasapainoa yllä jo kohta 10 vuoden ajan, mutta nyt ero on repsahtanut niin isoksi, että velan nostotarve on noin 4 – 6 miljardia kruunua vuosittain.

Yhtiön onkin saatava liiketoiminnan rahavirta selvään kasvuun sekä samalla pystyttävä pienentämään capex-investointien määrää nykyiseltä tasolta. Muutoin tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osinkoon – tai yhtiö joutuu järjestämään osakeannin rahoituksen turvaamiseksi.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 80 – 90 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta, ja kuten yllä jo todettiin, niin trendi on kehittymässä huonompaan suuntaan.

hm-osinko-q32018

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoa juurikaan. Ja kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna, mikäli rahavirtaa ei saada tulevina vuosina tasapainoitettua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä H&M: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 4,85 11/2017 4,85 5/2017 4,90
5/2019 (e) 4,90 5/2018 4,90  (Q4/2016) (4,85)
YHTEENSÄ 9,75 9,75 (9,75)
+0,0% -0,5% +0,5%

H&M alkoi maksaa osinkoa kahdesti vuodessa keväästä 2017 alkaen. Muutosprosentteja laskiessa olen huomioinut tämän muutoksen niin, että olen jakanut kevään 2016 osingon kahteen erään.

Tilikauden 2018 toinen 4,85 kruunun osinko irtoaa 12.11.2018 ja se maksetaan 16.11.2018.

Arvioin, että vuonna 2019 H&M:n osinko pysyy edelleen 4,85+4,90 kruunussa, joten seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 9,75 kruunua. Tämä antaisi nykykurssilla (164,00 SEK) noin 5,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 651) sekä osingon maksuilla (-8 027). Korjaus on yhteensä -3 376 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.9.2018) 164,00 197,10 267,90 323,50 319,40 278,00 215,90 214,00
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 271,43 326,21 443,39 535,42 528,63 460,11 357,33 354,19
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Asia & Oceania 31 600 29 557 27 416 23 610 16 878
Europe & Africa 143 500 135 567 132 689 128 200 114 506
America 33 900 34 880 32 162 29 051 20 035
Muut
YHTEENSÄ 209 000 200 004 192 267 180 861 151 419
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Asia & Oceania 800 1 143 1 927 1 740 1 999
Europe & Africa 5 750 4 066 4 006 4 828 8 720
America 200 794 971 619 433
Muut 10 450 14 566 16 919 19 755 14 431
YHTEENSÄ 17 200 20 569 23 823 26 942 25 583
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 55 014 153 986 209 000 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562 120 799 109 999
Liikevoitto 6 009 11 191 17 200 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090 22 285 20 379
Nettotulos 4 651 9 109 13 760 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093 16 867 15 821
Marginaali 8,5% 5,9% 6,6% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3% 14,0% 14,4%
EPS 2,81 5,50 8,31 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33 10,19 9,56
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 10 587 9 718 9 446 12 950 16 693 17 224 17 143 21 277
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 104 540 96 780 89 069 72 799 58 840 48 388 42 966 38 847
Tase yhteensä 115 191 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188
Oma pääoma 51 653 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248 43 835 44 104
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 16 375 10 665 2 867 449 451 309 377 377
Muut vastuut 47 163 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119 15 961 15 707
Tase yhteensä 115 191 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 20 000 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840 18 900 17 420
Investoinnit: Capex -10 000 -10 311 -11 731 -10 595 -8 488 -7 110 -6 071 -5 103
Vapaa rahavirta (FCF) 10 000 11 276 12 044 13 472 15 668 16 730 12 829 12 317
Investoinnit: Muut -2 000 -2 185 -1 767 985 -220 -1 259 3 170 1 047
Investointien jälkeen 8 000 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471 15 999 13 364
Rahoitus: Voitonjako -16 150 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut 8 150 7 620 2 068 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 574 -3 792 -1 680 -275 -252 276 -2 359
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50
Osinkotuotto 5,9% 4,9% 3,6% 3,0% 3,1% 3,4% 4,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 117,3% 99,7% 86,6% 77,2% 80,8% 92,0% 93,2% 99,4%
Osinko/FCF 161,4% 143,1% 134,0% 119,8% 103,0% 94,0% 122,6% 127,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,4 18,2 24,3 29,8 30,8
PE (3v) 16,8 17,6 22,4 27,7 29,4 27,7 20,9 20,9
PE 19,7 20,2 23,8 25,6 26,5 26,9 21,2 22,4
EV/EBIT 16,1 15,9 18,3 19,4 20,0 20,1 15,3 16,4
Oma pääoma/osake 31,21 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34 26,49 26,65
P/B 5,25 5,46 7,24 9,22 10,25 10,17 8,15 8,03
ROE 24,7% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4% 38,4% 35,8%
ROI 24,9% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2% 50,3% 45,8%
Omavaraisuusaste 44,8% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9% 72,8% 73,3%
Gearing 11,2% 1,6% -10,7% -21,5% -31,5% -37,4% -38,2% -47,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 28.2, 31.5, 31.8 ja 30.11. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 123,22 132,88 137,42 197,10 201,00 216,50 238,60 267,90 261,00 256,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
Osinkotuotto (ennuste) 7,9% 7,3% 7,1% 4,9% 4,9% 4,5% 4,1% 3,6% 3,7% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,92 8,36 9,12 9,78 10,94 11,53 11,21 11,26 11,03 11,32
PE 15,6 15,9 15,1 20,2 18,4 18,8 21,3 23,8 23,7 22,6
EV/EBIT 12,9 13,3 12,3 15,9 14,2 14,5 16,4 18,3 18,2 17,2
ROE 23,9% 26,5% 24,1% 26,8% 33,3% 37,7% 30,2% 31,2% 34,4%
ROI 24,6% 26,5% 26,8% 30,6% 39,4% 45,0% 38,0% 38,9% 42,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset