Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 28.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 171 000 työntekijää sekä 4 800 myymälää lähes 70 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e H&M Ennuste
Osake (28.6.2018) 130,00 Osinko 12 kk 9,75 7,5%
Markkina-arvo (Mrd) 215,2 Osinko/EPS 93% 4v ka
Liikevaihto (M) 202 500 (+1,2%) Osinko/FCF 138% 4v ka
Nettotulos (M) 14 000 (-13,5%) Omav.aste 46%
EPS 8,46 Gearing 11%
PE 15,4 ROE 25,1%
PB 4,1 ROI 25,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://about.hm.com/en/investors/reports.html

Yhteenveto

HENNES & MAURITZ28.6.2018 | 130,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 73,2 prosenttisesti Perssoneilla?

Osakkeen hinta on ollut pitkässä noin 3 vuoden laskutrendissä. Vuoden 2015 helmikuussa osakkeen hinta oli 365 kruunua, kun nyt se on 130 kruunussa. Samalla tavalla yhtiön markkina-arvo on laskenut 600 miljardista nykyiseen 215 miljardiin kruunuun. Eli vaikka yhtiö sai yllä hyvät arvoluvun pisteet, niin osakkeen kehitys indikoi vaikeuksista.

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on kääntynyt laskuun. Vuonna 2015 liikevaihto oli noin 180 miljardia ja tulos noin 20,9 miljardia kruunua. Tilikauden 2017 liikevaihto oli kasvanut 200 miljardiin, mutta tulos oli laskenut 16,2 miljardiin kruunuun.

Lisäksi vapaan rahavirran määrä ei ole riittänyt osinkojen maksuun, joten yhtiö on joutunut rahoittamaan osinkoja osittain lainarahalla. Toki velkaa on vielä vähän (16,5 Mrd SEK), mutta rahavirrat ovat olleet epätasapainossa jo vuosia ja trendi näyttää huononevan.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Aiemmin olen todennut, että H&M voisi sopia Orionin tavoin salkun perusosakkeeksi, joka antaisi tällä hintatasolla (130,00 SEK) peräti noin 7,5 prosentin ”korkotuottoa” osingon muodossa vuodesta toiseen. Tässä kohtaa sijoittajan tulee kuitenkin tiedostaa edellä mainittu rahavirran epätasapainon tuomat riskit nykyiselle osingon tasolle.

H&M:n osake on tosiaan ollut jo kolmen vuoden laskutrendissä eikä loppua tunnu näkyvän. Monilla sijoittajilla alkaakin usko loppua H&M:n kehitykselle. He huomauttavat, että isoista investoinneista laajentumiseen ja verkkokauppaan yhtiön tulosmarginaalit ovat pienentyneet noin 14 prosentista nykyiseen noin 8 – 10 prosenttiin. Ja trendi on edelleen laskeva. Lisäksi yhtiöllä on turhan usein jäänyt paljon tavaraa hyllyihin, josta on täytynyt tehdä alaskirjauksia.

Eli sijoittajan, joka pohtii H&M:n sijoittamista kannattanee tehdä mahdolliset osakeostot pienissä erissä ajan kanssa tai vasta sitten, kun yrityksen liiketoiminnassa alkaa näkymään valoa tunnelin päässä.

Alkuvuosi 2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 51 984 51 383 1,2% 98 165 98 368 -0,2%
Liiketulos (ebit) 6 007 7 650 -21,5% 7 215 10 809 -33,3%
Nettotulos (raportoitu) 4 638 5 897 -21,3% 6 010 8 354 -28,1%
Nettotulos (vero-oikaistu) 5 602 8 354 -32,9%
EPS (SEK) 2,80 3,56 3,38 5,05

H&M:n Q2:n liikevaihto nousi noin prosentilla ja alkuvuoden myynti oli kutakuinkin viime vuoden tasolla. Eli vaikka myymälöiden määrä lisääntyy, niin myynti polkee paikoillaan – tai ei kasva uusien myymälöiden tahdissa. Q1:llä myyntiä haittasi kylmä kevät, joka viivästytti kevätmalliston sesongin alkamista. Q2:lla myyntiä haittasi yhtiön uuden (tai uusitun) logistiikkajärjestelmän aiheuttamat katkokset muutamilla keskeisillä markkinoilla (USA, Italia, Ranska ja Belgia).

H&M kertoo raportissaan, että se läpikäy muutosta asiakaslähtöisemmäksi, tehokkaaksi ja joustavaksi toimijaksi. Osana tätä muutostyötä yhtiö ottaa vaiheittain käyttöön uusia IT-, logistiikka- sekä AI-järjestelmiä.

Myyntikate jatkoi laskuaan ja oli vuoden alkupuoliskon aikana 53,2 prosentissa (H2/2017: 54,7 %). Tämä teki noin -1,6 miljardin kruunun eron viime vuoteen nähden. Yhtiö teki varastoon jääneistä vaatteista jälleen isoja alaskirjauksia. Raportista ei paljastunut näiden alaskirjausten suuruus.

Varastotasot olivat Q1:n jäljiltä korkealla tasolla ja olivat edelleen liian korkealla, joten yhtiö arvioi, että se joutuu (jälleen) tekemään Q3:lla edellisvuotta suurempia alaskirjauksia varastoon jääneistä vaatteista.

Raportoitu Q2:n tulos olikin sitten selvästi edellisvuotista heikompi jääden 4,6 miljardiin kruunuun (Q2/2017: 5,9 Mrd SEK). Laskua siis yli -20 prosenttia. Q1:n vaikeuksien takia alkuvuoden tulos laski vieläkin enemmän eli -28 prosenttia. Ja tämä sisältää vielä noin 408 miljoonan kruunun kertaluontoisen tuoton USA:n verouudistukseen liittyen, joten vero-oikaistu tulos laski -33 prosenttia.

Tuloksen laskua selittää bruttokatteen lasku sekä laajentumisista johtuvat myynnin ja hallinnon kulujen reipas nousu. Laajentuminen nostaa kuluja, mutta se ei näy liikevaihdossa.

H&M jatkaa myymälälaajentumisiaan (määrän arvioidaan kasvava 240 myymälällä vuonna 2018) sekä investointejaan verkkokauppaan. Perinteinen myymälävetoinen markkina on murroksessa ja kuluttajien onlineshoppailu on voimakkaassa kasvussa. Tähän nopeaan muutokseen H&M:llä on ollut vaikeuksia reagoida.

Näkymät 2018

Toimitusjohtaja arvioi, että haasteita ja töitä vielä riittää tilanteen kohentamiseksi. Vuoden alkupuoli oli haasteellisempi, mitä hän ennakkoon arvioi sen olevan, mutta yhtiö uskoo vahvempaan H2:een.

We can see that things are moving in the right direction, even though many challenges remain and there is a lot of hard work still to do. The first half of the year has been somewhat more challenging than we initially thought, but we believe that there is a gradual improvement and that we will see a stronger second half.”

Oma arvioni on, että ”vahvempi H2” tarkoittaa tässä sitä, että se on H1:stä vahvempi – ei siis vahvempi H2/2017 suhteen. Omat ennusteeni vuodelle 2018.

  • liikevaihto: 200 – 205 Mrd SEK (2017: 200 Mrd SEK)
  • nettotulos: 13,5 – 14,5 Mrd SEK (16,2 Mrd SEK)

Arvio perustuu siihen, että myyntikate laskee noin 52,5 prosenttiin (2017: 54 %) ja että myynnin ja hallinnon kuluja on noin 89 miljardia kruunua. Näin liiketulos (ebit olisi) noin 17,0 – 17,5 miljardia kruunua. Verojen (23 %) ja USA:n kertaluontoisen veroedun (+0,4 Mrd SEK) jälkeen tämä tekisi noin 13,5 – 14,5 miljardia.

Ennusteeni tulos nousi hieman Q1:n arviosta, sillä arvioin liikevaihdon nousevan 1-2 prosenttia vuodesta 2017 (aiemmin: pysyy samana). Muiden parametrit pysyivät ennallaan, joten siitä tulosennusteen nousu.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

H&M jakaa segmenttinsä 3 maantieteelliseen alueeseen, joita ovat Aasia ja Oseania, Eurooppa ja Afrikka sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Lisäksi muut-segmentti sisältää luvut emoyhtiöltä sekä sellaisilta tytäryhtiöiltä, joilla ei ole ulkoista myyntiä.

Oheisessa taulukossa on H&M:n segmenttien liiketulosmarginaalit.

MARGINAALI 2018e 2017 2016 2015 2014
Asia & Oceania 4,2% 3,9% 7,0% 7,4% 11,8%
Europe & Africa 2,9% 3,0% 3,0% 3,8% 7,6%
America 0,6% 2,3% 3,0% 2,1% 2,2%
Muut
YHTEENSÄ 8,6% 10,3% 12,4% 14,9% 16,9%

Liikevoittomarginaalin kehitys alleviivaa hyvin sitä, että kannattavuus on ollut trendinomaisessa laskussa jo ainakin vuodesta 2013 (ei näy oheisessa taulukossa). Vuonna 2014 marginaali oli 16,9 prosenttia, kun nyt se jäi 10,3 prosenttiin.

Ja, kuten taulukosta nähdään, niin marginaalit ovat laskeneet aika nopeaa tahtia. Varsinkin ”Asian & Oceania” -segmentin kehitys on ollut huolestuttavaa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Asia & Oceania 30 000 7 456 7 500 7 932 7 112 29 557 7 181 7 225 7 824 7 327
Muutos (%) 1,5% 3,8% 3,8% 1,4% -2,9% 7,8% -7,7% 6,1% 15,1% 21,5%
Europe & Africa 139 500 36 340 36 000 36 119 31 041 135 567 34 511 34 892 34 913 31 251
Muutos (%) 2,9% 5,3% 3,2% 3,5% -0,7% 2,2% -4,2% 2,7% 7,5% 3,5%
America 33 000 8 539 8 500 7 933 8 028 34 880 8 715 9 112 8 646 8 407
Muutos (%) -5,4% -2,0% -6,7% -8,2% -4,5% 8,5% -2,1% 11,2% 13,8% 12,6%
YHTEENSÄ 202 500 52 335 52 000 51 984 46 181 200 004 50 407 51 229 51 383 46 985
Muutos (%) 1,2% 3,8% 1,5% 1,2% -1,7% 4,0% -4,4% 4,6% 9,6% 7,5%

Kuten taulukosta nähdään, niin Q1:llä liikevaihto laski kautta linjan, mutta nyt Q2:lla liikevaihto nousi kaikkialla muualla paitsi P- ja E-Amerikassa. Siellä laskua tuli peräti -8 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja laskua myös Q1:n lukemiin.

Tein loppuvuoden segmenttiennusteet varsin kiinteillä kvartaalikohtaisilla lukemilla niin, että liikevaihto kasvaisi hieman muualla paitsi Amerikassa. Siellä arvioin liikevaihdon jatkavan laskuaan verrattuna vuoteen 2017 nähden, mutta kuitenkin kasvavan H1/2018 nähden.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 200 – 205 miljardia kruunua eli hienoista kasvua vuoteen 2017 nähden. Mikäli joulusesonki onnistuu hyvin, niin silloin ennusteen yläraja voi rikkoutua.

Liiketulosennuste

H&M:n muut-segmentin liikevoitto sisältää konsernin sisäisten myyntien voittoa – liikevaihdossa tämä sisäinen myynti on huomioitu. On hyvä huomata, kuinka suuri tämä sisäisten myyntien voitto on koko liikevoitosta. Tästä syystä oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet, mutta segmenttien muutosprosentteja en laskenut taulukkoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Asia & Oceania 1 250 838 125 407 -120 1 143 740 104 345 -46
Europe & Africa 4 050 3 138 200 2 747 -2 035 4 066 3 444 216 1 653 -1 247
America 200 547 100 -175 -272 794 921 271 -1 -397
Muut 12 000 1 812 3 525 3 028 3 635 14 566 -284 4 348 5 653 4 849
YHTEENSÄ 17 500 6 335 3 950 6 007 1 208 20 569 4 821 4 939 7 650 3 159
Muutos (%) -14,9% 31,4% -20,0% -21,5% -61,8% -13,7% -34,4% -20,9% 10,0% -3,4%
Marginaali 8,6% 12,1% 7,6% 11,6% 2,6% 10,3% 9,6% 9,6% 14,9% 6,7%

Liiketuloksen kohdalla kvartaalien lukujen sijaan tulee enempi silmäillä puolivuotiskausia H1 ja H2. Näin kevät tai syyskauden sesonkien ajankohtien vaihtelut hieman tasaantuvat.

Kuten jo edellä totesin, niin Muut-segmentti kattaa suuren osan (60 – 70 %) koko konsernin tuloksesta. Eurooppa ja Afrikka täydentävät tulosta, kun taas Aasian ja Amerikan osuudet ovat varsin pieniä.

Tein ennusteen siitä lähtökohdasta, että Aasia & Oseaania sekä Eurooppa & Afrikka -segmenttien tulokset olisivat noin viime vuoden tasolla. Amerikan tuloskunto laskisi vuodesta 2017, mutta H1:n tappiollisuudesta huolimatta pysyisi niukasti voitollisena.

Muut-segmentin alkuvuoden tulos oli 6,7 miljardia kruunua, kun vertailukaudella se teki tulosta 10,5 miljardia kruunua. Eli laskua on tullut tähän mennessä -3,8 miljardia kruunua. Koska Q4/2017 oli selvästi muita kvartaaleja heikompi, niin tein arvion niin, että Q4/2018 tulos on normaalilla tasolla. Tämä tasaa muuten heikkoa tuloskehitystä niin, että segmentin tulosennuste on 12,0 miljardia kruunua eli noin -2,6 miljardia kruunua vuotta 2017 alhaisempi.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 17,0 – 17,5 miljardia kruunua eli se olisi lähes -15 prosenttia viimevuotista alhaisempi. Tätä painaa etenkin heikko alkuvuosi, jonka johdosta tulosmarginaali putoaisi 8,6 prosenttiin (2017: 10,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 17 500 6 335 3 950 6 007 1 208 20 569 4 821 4 939 7 650 3 159
Rahoituskulut (netto) 150 40 50 5 55 240 52 77 58 53
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 17 650 6 375 4 000 6 012 1 263 20 809 4 873 5 016 7 708 3 212
Verot -3 650 -1 465 -920 -1 374 109 -4 625 -880 -1 179 -1 811 -755
Nettotulos 14 000 4 910 3 080 4 638 1 372 16 184 3 993 3 837 5 897 2 457

Rahoituskulujen (netto) osuus kokonaisuudesta on ollut pieni, joten tästä syystä arvioin tämän erän olevan noin 150 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on olisi 22,0 – 23,0 prosenttia poislukien Q1:llä saatu veroetu. Käytin tätä ennusteväliä laskiessani veroja.

Tilikauden 2018 tulosennusteeksi sain 13,5 – 14,5 miljardia kruunua, mikä sisältää 408 miljoonan kruunun kertaluontoisen veroerän. Tulos siis jäisi selvästi vuodesta 2017, missä oikeastaan vaikea alkuvuosi selittää tuloslaskua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, noin 80 prosenttia tilikauden 2011 noin 110 miljardista kruunusta tilikauden 2017 noin 200 miljardiin kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q22018

Liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt samalla tavalla nettotuloksen kasvussa, sillä tulosmarginaali on laskutrendissä. Vielä 2012 tulosmarginaali oli 14 prosentissa, kun se tilikaudella 2017 oli 8,1 prosenttia. Ja marginaalien negatiivinen kehitys on kiihtymään päin.

Tuloksen heikko kehitys on hermostuttanut sijoittajia, mikä on näkynyt osakkeen hinnan voimakkaana laskuna. Tuloksen heikko kehitys näkyy myös liiketoiminnan rahavirrassa, joten mistään kirjanpidollisesta näkyvyysongelmasta ei ole kyse.

H&M:n painopiste vuonna 2018 on virtaviivaistaa ja nopeuttaa jakeluketjuaan. Yhtiön haasteena on useampana sesonkina ollut se, että tavaraa on jäänyt hyllyihin isoja määriä. Tämä kertoo yhtiön jäykästä reagointikyvystä muuttuviin tilanteisiin.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 200 – 205 miljardia ja tulos noin 13,5 – 14,5 miljardia kruunua. Tämä painaisi nettotulosmarginaalia edelleen ja olisi näillä ennusteilla noin 6,9 prosenttia. Tästä on paljon matkaa vuosikymmenen alun noin 14 prosentin tasolle.

H&M:n 1-, 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat osakkeen voimakkaasta kurssilaskusta johtuen laskeneet 12,2x – 15,4x tasolle. Eli osakkeen hintaa voi näin luonnehtia alhaiseksi. Tässä kuitenkin näkyy yhtiön kannattavuushaasteet sekä vapaan rahavirran alhaisuus. Eli siinä mielessä PE-luvut voivat indikoida ns. ”arvoansaa”, sillä ne enemmän tai vähemmän peilaavat menneisyyden tietoja.

Tästä syystä sijoittajan tulee tarkkailla kannattavuuden kehittymistä.

hm-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla, mutta niissäkin on nähtävissä laskutrendiä. ROE on noin 25 – 35 prosentissa ja ROI on sekin laskenut 25 prosenttiin aiemmalta noin 30 – 40 prosentin tasolta.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vielä vähäinen eli noin 16,5 miljardia kruunua. Mutta velan määrä on nopeassa nousussa, sillä parisen vuotta sitten velkaa oli noin 0,5 miljardia kruunua. Kuten rahavirtalaskemasta nähdään, niin yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat noin 6 – 7 miljardia kruunua epätasapainossa. Riskinä on, että velan määrä jatkaa nopeaa kasvua tulevien vuosien aikana.

hm-velkaisuus-q22018

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 45 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 prosenttia. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Lisäksi oma pääoma on selvässä kasvutrendissä ilman, että osakkeiden lukumäärä olisi kasvanut samaan aikaan. Tosin aivan viime vuosina oma pääoma on asettunut noin 52 miljardiin kruunuun.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 23 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat kasvutrendissä, missä alun noin 5 miljardin kruunun investoinnit ovat kasvaneet viime vuosien noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Investointitahti on siis kiihtynyt, mutta kuten edellä jo todettiin, niin nämä investoinnit eivät näy liiketoiminnan rahavirran kasvuna. Tämä epäsuhta on vetänyt vapaan rahavirran (FCF) laskutrendiin.

hm-rahavirta-q22018

H&M:n investointien jälkeiset (kts. taulukko kirjoituksen lopussa) rahavirrat ovat laskeneet noin 10 – 12 miljardiin kruunuun samalla, kun yhtiö maksaa noin 16 miljardin kruunun osinkoa. Voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat siten noin -6 miljardia kruunua epätasapainossa. Kassan kutistumisen johdosta H&M on joutunut ottamaan noin 10 – 11 miljardia kruunua lisää velkaa parin viime vuoden aikana.

Sijoittajan onkin hyvä tiedostaa se, että yhtiö on maksanut enemmän osinkoja, kuin mitä on jäänyt investointien jälkeen. Iso kassa on pystynyt pitämään tätä rahavirtojen epätasapainoa yllä jo kohta 10 vuoden ajan, mutta nyt ero on repsahtanut niin isoksi, että velan nostotarve on noin 4 – 6 miljardia kruunua vuosittain.

Yhtiön onkin saatava liiketoiminnan rahavirta selvään kasvuun sekä samalla pystyttävä pienentämään capex-investointien määrää nykyiseltä tasolta. Muutoin tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osinkoon – tai yhtiö joutuu järjestämään osakeannin rahoituksen turvaamiseksi.

Ja juuri tämä selittää kevään 2018 mahdollisuutta muuttaa osinko yhtiön osakkeiksi. Koska yhtiön suuromistajat aikovat tehdä ottaa osinkojen sijaan osakkeita, niin yhtiön ei tarvinne ottaa osinkojen takia lisää velkaa vuonna 2018. Tai ainakin lisävelan määrä on osingon takia vähäisempi.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 80 – 90 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta, ja kuten yllä jo todettiin, niin trendi on kehittymässä huonompaan suuntaan.

hm-osinko-q22018

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoa juurikaan. Ja kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna, mikäli rahavirtaa ei saada tulevina vuosina tasapainoitettua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 4,85 11/2017 4,85 5/2017 4,90
5/2019 (e) 4,90 5/2018 4,90  (Q4/2016) (4,85)
YHTEENSÄ 9,75 9,75 (9,75)
+0,0% -0,5% +0,5%

H&M alkoi maksaa osinkoa kahdesti vuodessa keväästä 2017 alkaen. Muutosprosentteja laskiessa olen huomioinut tämän muutoksen niin, että olen jakanut kevään 2016 osingon kahteen erään.

Tilikauden 2018 toinen 4,85 kruunun osinko irtoaa 12.11.2018 ja se maksetaan 16.11.2018.

Arvioin, että vuonna 2019 H&M:n osinko pysyy edelleen 4,85+4,90 kruunussa, joten seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 9,75 kruunua. Tämä antaisi nykykurssilla (130,00 SEK) peräti noin 7,5 prosentin osinkotuoton.

Yhtiö tarjoaa myös mahdollisuuden ottaa osinkojen sijaan yhtiön osakkeita. Perssonin perhe, joka siis omistaa noin 45 prosenttia osakkeista (73 prosenttia äänivallasta) aikoo osallistua tähän ”osakeantiin”.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+7 990) sekä osingon maksuilla (-8 027). Korjaus on yhteensä -37 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.6.2018) 130,00 169,30 267,90 323,50 319,40 278,00 215,90 214,00
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 215,16 280,20 443,39 535,42 528,63 460,11 357,33 354,19
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Asia & Oceania 30 000 29 557 27 416 23 610 16 878
Europe & Africa 139 500 135 567 132 689 128 200 114 506
America 33 000 34 880 32 162 29 051 20 035
Muut
YHTEENSÄ 202 500 200 004 192 267 180 861 151 419
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Asia & Oceania 1 250 1 143 1 927 1 740 1 999
Europe & Africa 4 050 4 066 4 006 4 828 8 720
America 200 794 971 619 433
Muut 12 000 14 566 16 919 19 755 14 431
YHTEENSÄ 17 500 20 569 23 823 26 942 25 583
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 52 000 98 165 202 500 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562 120 799 109 999
Liikevoitto 3 950 7 215 17 500 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090 22 285 20 379
Nettotulos 3 080 6 010 14 000 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093 16 867 15 821
Marginaali 5,9% 6,1% 6,9% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3% 14,0% 14,4%
EPS 1,86 3,63 8,46 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33 10,19 9,56
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 11 070 9 718 9 446 12 950 16 693 17 224 17 143 21 277
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 101 461 96 780 89 069 72 799 58 840 48 388 42 966 38 847
Tase yhteensä 112 595 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188
Oma pääoma 51 852 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248 43 835 44 104
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 16 537 10 665 2 867 449 451 309 377 377
Muut vastuut 44 206 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119 15 961 15 707
Tase yhteensä 112 595 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173 60 188
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 20 000 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840 18 900 17 420
Investoinnit: Capex -10 000 -10 311 -11 731 -10 595 -8 488 -7 110 -6 071 -5 103
Vapaa rahavirta (FCF) 10 000 11 276 12 044 13 472 15 668 16 730 12 829 12 317
Investoinnit: Muut -2 000 -2 185 -1 767 985 -220 -1 259 3 170 1 047
Investointien jälkeen 8 000 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471 15 999 13 364
Rahoitus: Voitonjako -16 150 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut 8 150 7 620 2 068 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 574 -3 792 -1 680 -275 -252 276 -2 359
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50 9,50
Osinkotuotto 7,5% 5,8% 3,6% 3,0% 3,1% 3,4% 4,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 115,3% 99,7% 86,6% 77,2% 80,8% 92,0% 93,2% 99,4%
Osinko/FCF 161,4% 143,1% 134,0% 119,8% 103,0% 94,0% 122,6% 127,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,2 15,6 24,3 29,8 30,8
PE (3v) 13,2 15,1 22,4 27,7 29,4 27,7 20,9 20,9
PE 15,4 17,3 23,8 25,6 26,5 26,9 21,2 22,4
Oma pääoma/osake 31,33 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34 26,49 26,65
P/B 4,15 4,69 7,24 9,22 10,25 10,17 8,15 8,03
ROE 25,1% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4% 38,4% 35,8%
ROI 25,2% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2% 50,3% 45,8%
Omavaraisuusaste 46,1% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9% 72,8% 73,3%
Gearing 10,5% 1,6% -10,7% -21,5% -31,5% -37,4% -38,2% -47,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset