Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 3.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 177 000 työntekijää sekä 5 065 myymälää noin 75 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e H&M Ennuste
Osake (3.4.2020) 125,00 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 206,9 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (Mrd) 190,0 -18,4% Osinko/EPS 116% 4v ka
Nettotulos (Mrd) -0,6 Osinko/FCF 86% 4v ka
EPS -0,38 Omav.aste 31%
P/E Gearing 127%
EV/EBIT ROE -1,1%
P/B 3,65 ROI -0,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://hmgroup.com/investors/reports.html

Yhteenveto

HENNES & MAURITZ3.4.2020 | 125,00 SEK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 74 prosenttisesti Perssoneilla?

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on ollut laskutrendissä. Isot investoinnit ovat pitäneet vapaata rahavirtaa paineessa niin, että osinkoja varten yhtiö on joutunut useampana vuotena ottamaan velkaa. Tämä on onnistunut vahvan kassan sekä alhaisen velkaisuuden ansiosta.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2019 makseta osinkoa. Arvioin, että vuonna 2021 maksettava osinko olisi 5,00 kruunua eli osinko asettuisi kriisin jälkeen kestävämmälle tasolle.

Vuosi 2020

H&M:n Q1/2020:

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 54 948 51 015 7,7%
Liiketulos (ebit) 2 690 1 005 167,7%
Nettotulos (omistajille) 1 928 803 140,1%
EPS (SEK) 1,16 0,49

Q1/2020 liikevaihto kasvoi noin 7,7 prosenttia ja verkkokauppa noin 44 prosenttia. Verkkokaupan suuruus ei ole tiedossa, joten sen vaikutusta kokonaisuuteen on haastava arvioida. Q1/2020 liiketulos kehittyi vielä vahvasti, mutta Q2:sta on tulossa vaikea.

Yhtiö kertoi, että maaliskuun eli H&M:n Q2:n ensimmäisen kuukauden myynti on laskenut 46 prosenttia. Lähes 75 prosenttia (3778/5065) myymälöistä oli suljettuna maaliskuun lopussa. Myös aukiolevien myymälöiden kysyntä on laskenut ihmisten vältellessä ostoskeskuksia.

H&M on ryhtynyt toimiin kulutasonsa laskemiseksi ja rahavirtojen kohentamiseksi. Yhtiö perui mm. vuonna 2020 maksettavan osinkonsa ja pyrkii vähentämään investointejaan aiemmin ilmoitetusta noin 8,5 miljardista kruunusta noin 5 miljardiin kruunuun. Yhtiö arvioi, että se pystyy laskemaan vuoden 2020 toiminnan kulujaan noin 20 – 25 prosenttia (poislukien poistot).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 34 275 57 474 -40,4% 190 000 232 755 -18,4%
Liiketulos (ebit) -5 000 5 935 -68 17 346
Nettotulos (omistajille) -4 010 4 569 -627 13 443
EPS (SEK) -2,42 2,76 -0,38 8,12
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 0,00 9,75

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat H&M: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, noin 80 prosenttia tilikauden 2013 noin 130 miljardista kruunusta tilikauden 2019 noin 230 miljardiin kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q12020

Arvioin, että koronaviruspandemia painaa tilikauden 2020 liikevaihtoa ja etenkin tulostasoa merkittävästi. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 180 – 195 miljardia ja tulos noin -4…0 miljardia kruunua.

hm-roeroi-q12020

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla, mutta niissäkin on nähtävissä laskutrendiä. ROE on noin 25 – 35 prosentissa ja ROI on sekin laskenut 25 prosenttiin aiemmalta noin 30 – 40 prosentin tasolta.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vielä vähäinen eli noin 18,2 miljardia kruunua. Mutta velan määrä on nopeassa nousussa, sillä nelisen vuotta sitten velkaa oli noin 0,5 miljardia kruunua. H&M otti IFRS 16 -standardin käyttöön tilikaudella 2020, jonka johdosta korolliset velat nousivat 88 miljardiin kruunuun. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä on noin 15,5 miljardia kruunua (tilanne Q1/2020).

hm-velkaisuus-q12020

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 40 – 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 – 15 prosenttia. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi luku on.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 21 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat olleet 10 – 15 miljardissa kruunussa yhtiön erilaisten IT-järjestelmäinvestointien sekä laajentumisten johdosta. Yhtiö kertoi kuitenkin, että vuoden 2020 investoinnit olisivat noin 5 miljardia kruunua.

Vapaa rahavirta (FCF) jäi vuosina 2015 – 2018 varsin alhaiselle tasolle em. normaalia suurempien capex-investointien johdosta. Tilanne korjaantui vuonna 2019, kun liiketoiminnan rahavirta nousi hyvän tuloskehityksen johdosta ja capex-investoinnit laskivat noin 10,3 miljardiin kruunuun (2018: 12,8 Mrd SEK).

Oheisen kaavion tilikauden 2020 ennustamani vapaa rahavirta on noin 20,1 miljardia kruunua. Kun huomioidaan IFRS 16:n vuokravastuiden maksut (arviolta noin 15 Mrd SEK), niin vertailukelpoinen vapaa rahavirta olisi silloin noin 5 miljardin kruunun luokkaa.

hm-rahavirta-q12020

Yhtiön varastonhallinnan, verkkokaupan yms. IT-järjestelmien isot investoinnit alkaisivat realisoitumaan parempina rahavirtoina. Samalla, kun näihin käytettävät investoinnit alkavat vähenemään. Se antaisi toiveita siitä, että jatkossa vapaa rahavirta nousisi yli 15 miljardin kruunun tasolle – tämä tietenkin sitten, kun koronaviruspandemia on selätetty.

Yhtiö ilmoitti, ettei se maksa vuonna 2020 osinkoa. Arvioin, että tämän jälkeen osinko asettuisi 5 kruunuun, mikä tarkoittaisi noin 8,3 miljardin kruunun kassasta maksuja. Mikäli yhtiö pystyy aiempien vuosien noin 8 – 15 miljardin kruunun vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osinkojen jälkeen lainojen lyhennyksiin jäisi rahaa. Koronaviruspandemian johdosta yhtiön velkaisuus nousee arviolta noin 20 miljardiin kruunuun, joten yhtiö pystyy kyllä hoitamaan velkojaan varsin helposti, kun kriisistä päästään aikanaan ulos.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 100 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut selvästi yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta.

hm-osinko-q12020

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä H&M: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
5/2020 0,00 5/2019 4,90 5/2018 4,90
11/2020 0,00 11/2019 4,85 11/2018 4,85
YHTEENSÄ 0,00 9,75 9,75
-100,0% +0,0% +0,0%

H&M alkoi maksaa osinkoa kahdesti vuodessa keväästä 2017 alkaen. Yhtiö tiedotti 23.3.2020, että se peruu vuodelle 2020 kaavailemansa 9,75 kruunun osingot.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon olevan 5 kruunu (2,50 + 2,50 SEK).

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (H&M: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (3.4.2020) 125,00 190,48 126,02 197,10 267,90 323,50 319,40 278,00
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 206,88 315,26 208,57 326,21 443,39 535,42 528,63 460,11
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 31 000 35 646 31 902 29 557 27 416 23 610 16 878 12 844
Europe & Africa 123 000 154 555 143 480 135 567 132 689 128 200 114 506 99 492
America 36 000 42 554 35 018 34 880 32 162 29 051 20 035 16 226
Muut
YHTEENSÄ 190 000 232 755 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 1 114 735 1 143 1 927 1 740 1 999 1 916
Europe & Africa 5 090 4 787 4 066 4 006 4 828 8 720 5 868
America 1 186 946 794 971 619 433 407
Muut -1 550 9 956 9 025 14 566 16 919 19 755 14 431 13 899
YHTEENSÄ -1 550 17 346 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Asia & Oceania 0,0% 3,1% 2,3% 3,9% 7,0% 7,4% 11,8% 14,9%
Europe & Africa 0,0% 3,3% 3,3% 3,0% 3,0% 3,8% 7,6% 5,9%
America 0,0% 2,8% 2,7% 2,3% 3,0% 2,1% 2,2% 2,5%
YHTEENSÄ -0,8% 7,5% 7,4% 10,3% 12,4% 14,9% 16,9% 17,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 34 275 54 948 190 000 232 755 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562
Liiketulos -5 000 2 690 -68 17 346 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090
Nettotulos -4 010 1 928 -627 13 443 12 652 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093
Marginaali -11,7% 3,5% -0,3% 5,8% 6,0% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3%
EPS -2,42 1,16 -0,38 8,12 7,64 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 16 058 12 312 11 590 9 718 9 446 12 950 14 091 13 918
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 168 433 108 109 107 136 96 780 89 069 72 799 61 442 51 694
Varat yhteensä 184 555 120 485 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676
Oma pääoma 56 682 57 069 58 546 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 88 220 18 208 20 226 10 665 2 867 449 451 309
Muut vastuut 39 653 45 208 40 018 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119
Pääomat yhteensä 184 555 120 485 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 25 934 28 986 21 287 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840
Investoinnit: Capex -5 796 -10 293 -12 764 -12 369 -13 207 -9 133 -8 652 -8 159
Vapaa rahavirta (FCF) 20 139 18 693 8 523 9 218 10 568 14 934 15 504 15 681
Investoinnit: Muut -206 -235 -388 -127 -291 -477 -56 -210
Investointien jälkeen 19 932 18 458 8 135 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471
Rahoitus: Voitonjako 0 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut -11 746 -2 155 9 452 7 620 2 068 0 0 0
Rahavarojen muutos 8 186 166 1 450 574 -3 792 -1 680 -275 -252
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinkotuotto 0,0% 5,1% 7,7% 4,9% 3,6% 3,0% 3,0% 3,4%
Osinko/nettotulos 0,0% 120,0% 127,5% 99,7% 86,6% 77,2% 78,7% 92,0%
Osinko/FCF 0,0% 86,3% 189,3% 175,1% 152,7% 108,1% 101,4% 100,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,3 18,6 11,9 18,2 24,3
PE (3v) 24,4 22,4 13,2 17,6 22,4 27,7 29,4 27,7
PE 23,5 16,5 20,2 23,8 25,6 26,5 26,9
EV (Mrd SEK) 279,0 321,2 217,2 327,2 436,8 522,9 515,0 446,5
EV/EBIT 18,5 14,0 15,9 18,3 19,4 20,1 20,2
Oma pääoma/osake 34,25 34,48 35,37 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34
P/B 3,65 5,52 3,56 5,46 7,24 9,22 10,25 10,17
ROE -1,1% 23,3% 21,4% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4%
ROI -0,1% 22,5% 20,8% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2%
Omavaraisuusaste 30,7% 47,4% 49,3% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9%
Gearing 127,3% 10,3% 14,8% 1,6% -10,7% -21,5% -26,5% -30,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 28.2, 31.5, 31.8 ja 30.11. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 173,36 190,48 187,98 142,00 139,78 126,02 123,22 132,88 137,42 197,10
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75
Osinkotuotto 5,6% 5,1% 5,2% 6,9% 7,0% 7,7% 7,9% 7,3% 7,1% 4,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,80 8,12 7,72 7,26 7,30 7,64 7,92 8,36 9,12 9,78
PE 19,7 23,5 24,4 19,6 19,1 16,5 15,6 15,9 15,1 20,2
EV (mSEK) 362 324 321 154 317 319 246 881 240 057 217 208 206 350 225 356 229 153 327 162
EV/EBIT 19,0 18,5 19,5 16,2 15,7 14,0 12,9 13,3 12,3 15,9
Oma pääoma/osake 35,79 34,48 32,27 29,69 36,28 35,37 33,25 31,35 37,29 36,08
P/B 4,84 5,52 5,83 4,78 3,85 3,56 3,71 4,24 3,69 5,46
ROE 24,4% 23,3% 23,6% 23,8% 19,8% 21,4% 23,9% 26,5% 24,1% 26,8%
ROI 16,8% 22,5% 22,6% 21,4% 19,9% 20,8% 24,6% 26,5% 26,8% 30,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus