Hennes & Mauritz sijoituskohteena

Päivitetty 3.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Hennes & Mauritz (H&M) on yksi maailman suurimmista muotiyrityksistä. Yrityksellä on noin 177 000 työntekijää sekä 4 970 myymälää noin 73 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e H&M Ennuste
Osake (3.10.2019) 193,00 Osinko 12 kk 9,75
Markkina-arvo (Mrd) 319,4 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 233 000 (+10,7%) Osinko/EPS 106% 4v ka
Nettotulos (M) 13 250 (+4,7%) Osinko/FCF 130% 4v ka
EPS 8,01 Omav.aste 40%
PE 24,1 Gearing 21%
EV/EBIT 19,1 ROE 24,5%
PB 6,5 ROI 23,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://hmgroup.com/investors/reports.html

Yhteenveto

HENNES & MAURITZ3.10.2019 | 193,00 SEK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Hennes & Mauritz:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevia pisteitä laskee mm. tuloksen ja osingon heikko kehitys. Tase on vahvassa kunnossa.

Hieman pohdituttaa se, että yhtiön omistus on niin tiukasti Perssonin perheen käsissä. Onko H&M:n paikka pörssissä, jos äänivalta on 74 prosenttisesti Perssoneilla?

H&M:n haasteena on se, että vaikka isot investoinnit ovat kasvattaneet liikevaihtoa reippaasti, niin tuloskehitys on kääntynyt laskuun. Vuonna 2015 liikevaihto oli noin 180 miljardia ja tulos noin 20,9 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 liikevaihto oli kasvanut 210 miljardiin, mutta tulos oli laskenut 12,7 miljardiin kruunuun.

Lisäksi vapaan rahavirran määrä ei ole riittänyt osinkojen maksuun, joten yhtiö on joutunut rahoittamaan osinkoja osittain lainarahalla. Toki velkaa on vielä vähän (19,3 Mrd SEK), mutta rahavirrat ovat olleet epätasapainossa jo vuosia ja trendi näyttää huononevan.

Osinkosijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa, H&M:ää ei voi suositella. Osinko ei ole viimeisten vuosien aikana noussut käytännössä kertaakaan (vuonna 2014 nousua oli 0,25 kruunua). Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin edellä mainittu rahavirtojen epätasapaino. Jotta osinko voisi nousta, tulisi kannattavuuden sekä liiketoiminnan rahavirran lähteä reippaaseen kasvuun.

Yhtiön tulosmarginaalit ovat pienentyneet noin 14 prosentista nykyiseen noin 6 – 10 prosenttiin. Ja trendi on edelleen laskeva. Lisäksi yhtiöllä on turhan usein jäänyt paljon tavaraa hyllyihin, josta on täytynyt tehdä alaskirjauksia.

Vuosi 2019

H&M:n Q1-Q3/2019:

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 62 572 55 821 12,1% 171 061 153 986 11,1%
Liiketulos (ebit) 5 029 3 976 26,5% 11 969 11 191 7,0%
Nettotulos 3 859 3 099 24,5% 9 231 9 109 1,3%
EPS 2,33 1,87 5,58 5,50

Liikevaihdon vahva kehitys jatkui (+12,1 %, paikallisissa valuutoissa +8%). Yhtiö kertoi, että Q4 alussa eli syyskuun aikana liikevaihto oli 8 prosentin kasvussa (paikallisissa valuutoissa). Syysmallisto on otettu hyvin vastaan.

Liikevaihdon kehitystä tuki hyvin vastaanotettu kesämallisto sekä se, että yhtiö on saanut myytyä tuotteita aiempaa enemmän normaalihinnoilla. Lisäksi yhtiön tekemät muutostyöt ovat alkaneet tuottamaan hedelmää ja markkinaosuudet ovat kääntyneet nousuun.

Bruttokatemarginaali oli 50,8 prosenttia (Q3/2018: 50,3 %), mikä kasvaneen myynnin johdosta nosti kruunumääräistä Q3:n bruttokatetta 13 prosenttia. Tuloksentekokyvyn kannalta merkillepantavaa oli marginaalien kääntyminen kasvuun. Vaikka muutos oli pieni, niin silti marginaalien oheneminen on saatu pysäytetyksi – ainakin tällä kvartaalilla. Sijoittajan tuleekin seurata sitä, että onko marginaalikehitys kestävällä pohjalla.

Nyt myös liiketulos kääntyi nousuun (+26,5 %), sillä tätä aikaisemmin tulos oli laskenut 8 kvartaalia peräkkäin. H&M kertoi, että koska liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa, niin se on nopeuttanut muutosprosessejaan. Tämä vaikuttaa negatiivisesti tuloskuntoon.

Vuoden 2019 toinen osinko on 4,85 SEK, joka irtoaa 11.11.2019 ja maksetaan 15.11.2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 61 939 56 414 9,8% 233 000 210 400 10,7%
Liiketulos (ebit) 5 281 4 302 22,8% 17 250 15 493 11,3%
Nettotulos (omistajille) 4 019 3 543 13,4% 13 250 12 652 4,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 9,75 9,75

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat H&M: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut nopeaa vauhtia, noin 80 prosenttia tilikauden 2012 noin 120 miljardista kruunusta tilikauden 2018 noin 210 miljardiin kruunuun.

hm-tuloslaskelma-q32019

Liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt samalla tavalla nettotuloksen kasvussa, sillä tulosmarginaali on laskutrendissä. Vielä 2012 tulosmarginaali oli 14 prosentissa, kun se tilikaudella 2018 oli vain 6,0 prosenttia. Hyvää on kuitenkin se, että vihdoin alkaa olemaan merkkejä siitä, että marginaalit alkaisivat kääntymään parempaan suuntaan.

Tuloksen heikko kehitys näkyy myös liiketoiminnan rahavirrassa, joten mistään kirjanpidollisesta näkyvyysongelmasta ei ole kyse.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 227,5 – 237,5 miljardia ja tulos noin 13,0 – 13,5 miljardia kruunua. Tämä olisi selvästi vuoden 2018 tulosta parempi, mutta jäisi kuitenkin vielä aika paljon vuoden 2016 (18,6 Mrd SEK) tai 2017 (16,2 Mrd SEK) tuloksista.

Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi laskisi edelleen ja olisi 5,7 prosenttia. Tästä on paljon matkaa vuosikymmenen alun noin 14 prosentin tasolle.

PE-luku on 24,1x (osake 193 SEK) eli osaketta voisi pitää kohdalleen tai hieman koholleen hinnoiteltuna. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön tuloskehitys on ollut varsin mollivoittoista jo pitkään.

hm-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla, mutta niissäkin on nähtävissä laskutrendiä. ROE on noin 25 – 35 prosentissa ja ROI on sekin laskenut 25 prosenttiin aiemmalta noin 30 – 40 prosentin tasolta.

Tase

H&M:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole juuri nimeksikään (64 miljoonaa kruunua), samoin korollisten velkojen määrä on vielä vähäinen eli noin 19,3 miljardia kruunua. Mutta velan määrä on nopeassa nousussa, sillä nelisen vuotta sitten velkaa oli noin 0,5 miljardia kruunua. Kuten rahavirtalaskemasta nähdään, niin yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat noin 6 – 7 miljardia kruunua epätasapainossa. Riskinä on, että velan määrä jatkaa nopeaa kasvua tulevien vuosien aikana.

hm-velkaisuus-q32019

Tämän hetkisestä vähäisestä velasta johtuen yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Omavaraisuusaste on noin 40 – 50 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 – 20 prosenttia. Gearing on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Lisäksi oma pääoma on selvässä kasvutrendissä ilman, että osakkeiden lukumäärä olisi kasvanut samaan aikaan. Tosin aivan viime vuosina oma pääoma on asettunut noin 57 – 60 miljardiin kruunuun.

Rahavirta

H&M:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana pysytellyt 21 – 24 miljardissa kruunussa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että yhtiö on avannut satoja ja taas satoja uusia myymälöitä. Uudet myymälät näkyvät liikevaihdon hyvänä kehityksenä, mutta kassaan tulevana rahavirtana se ei näy.

H&M:n kohdalla capex-investoinnit ovat kasvutrendissä, missä alun noin 5 miljardin kruunun investoinnit ovat kasvaneet viime vuosien noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Investointitahti on siis kiihtynyt, mutta kuten edellä jo todettiin, niin nämä investoinnit eivät näy liiketoiminnan rahavirran kasvuna. Tämä epäsuhta on vetänyt vapaan rahavirran (FCF) laskutrendiin.

hm-rahavirta-q32019

H&M:n investointien jälkeiset (kts. taulukko kirjoituksen lopussa) rahavirrat ovat laskeneet noin 10 – 12 miljardiin kruunuun samalla, kun yhtiö maksaa noin 16 miljardin kruunun osinkoa. Voitonjaon jälkeiset rahavirrat ovat siten noin -6 miljardia kruunua epätasapainossa. Kassan kutistumisen johdosta H&M on joutunut ottamaan noin 20 miljardia kruunua lisää velkaa vajaan neljän viime vuoden aikana.

Sijoittajan onkin hyvä tiedostaa se, että yhtiö on maksanut enemmän osinkoja, kuin mitä on jäänyt investointien jälkeen. Iso kassa on pystynyt pitämään tätä rahavirtojen epätasapainoa yllä jo kohta 10 vuoden ajan, mutta nyt ero on repsahtanut niin isoksi, että velan nostotarve on noin 10 miljardia kruunua vuosittain.

Yhtiön onkin saatava liiketoiminnan rahavirta selvään kasvuun sekä samalla pystyttävä pienentämään capex-investointien määrää nykyiseltä tasolta. Muutoin tämä voi vaikuttaa negatiivisesti osinkoon – tai yhtiö joutuu järjestämään osakeannin rahoituksen turvaamiseksi.

Osinko

H&M on viime vuosien aikana maksanut osinkona noin 100 prosenttia nettotuloksestaan. Sen sijaan osinko on ollut selvästi yli 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta, ja kuten yllä jo todettiin, niin trendi on kehittymässä huonompaan suuntaan.

hm-osinko-q32019

Tämä kassavirran epätasapaino on vaikuttanut siihenkin, että H&M ei ole pystynyt nostamaan osinkoa juurikaan. Ja kuten rahavirta-kappaleessa todettiin, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna, mikäli rahavirtaa ei saada tulevina vuosina tasapainoitettua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä H&M: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 4,85 11/2018 4,85 11/2017 4,85
5/2020 (e) 4,90 5/2019 4,90 5/2018 4,90
YHTEENSÄ 9,75 9,75 9,75
+0,0% +0,0% +0,0%

H&M alkoi maksaa osinkoa kahdesti vuodessa keväästä 2017 alkaen. Syksyllä 2019 maksettava osinko on 4,85 kruunua (irtoaa 11.11.2019, maksetaan 15.11.2019). Lisäksi arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko olisi edelleen 9,75 kruunua (4,90+4,85 SEK).

Näin seuraavan 12 kuukauden osinko olisi yhteensä 9,75 kruunua, mikä antaisi nykykurssilla (193 SEK) noin 5,1 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 0,19) sekä osingon maksuilla (-8 027). Korjaus on yhteensä -4 008 miljoonaa kruunua, joka on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (3.10.2019) 193,00 126,02 197,10 267,90 323,50 319,40 278,00 215,90
Lkm (000) 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072 1 655 072
Markkina-arvo (Mrd) 319,43 208,57 326,21 443,39 535,42 528,63 460,11 357,33
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 35 700 31 902 29 557 27 416 23 610
Europe & Africa 154 300 143 480 135 567 132 689 128 200
America 43 000 35 018 34 880 32 162 29 051
Muut
YHTEENSÄ 233 000 210 400 200 004 192 267 180 861
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Asia & Oceania 1 700 735 1 143 1 927 1 740
Europe & Africa 5 350 4 787 4 066 4 006 4 828
America 2 250 946 794 971 619
Muut 7 950 9 025 14 566 16 919 19 755
YHTEENSÄ 17 250 15 493 20 569 23 823 26 942
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 61 939 171 061 233 000 210 400 200 004 192 267 180 861 151 419 128 562 120 799
Liikevoitto 5 281 11 969 17 250 15 493 20 569 23 823 26 942 25 583 22 090 22 285
Nettotulos 4 019 9 231 13 250 12 652 16 184 18 636 20 898 19 976 17 093 16 867
Marginaali 6,5% 5,4% 5,7% 6,0% 8,1% 9,7% 11,6% 13,2% 13,3% 14,0%
EPS 2,43 5,58 8,01 7,64 9,78 11,26 12,63 12,07 10,33 10,19
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 9 056 11 590 9 718 9 446 12 950 16 693 17 224 17 143
Liikearvo 64 64 64 64 64 64 64 64
Muut varat 114 798 107 136 96 780 89 069 72 799 58 840 48 388 42 966
Tase yhteensä 123 918 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173
Oma pääoma 49 401 58 546 59 713 61 236 58 049 51 556 45 248 43 835
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 19 263 20 226 10 665 2 867 449 451 309 377
Muut vastuut 55 254 40 018 36 184 34 476 27 315 23 590 20 119 15 961
Tase yhteensä 123 918 118 790 106 562 98 579 85 813 75 597 65 676 60 173
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 23 000 21 287 21 587 23 775 24 067 24 156 23 840 18 900
Investoinnit: Capex -8 500 -9 552 -10 311 -11 731 -10 595 -8 488 -7 110 -6 071
Vapaa rahavirta (FCF) 14 500 11 735 11 276 12 044 13 472 15 668 16 730 12 829
Investoinnit: Muut -1 500 -3 600 -2 185 -1 767 985 -220 -1 259 3 170
Investointien jälkeen 13 000 8 135 9 091 10 277 14 457 15 448 15 471 15 999
Rahoitus: Voitonjako -16 150 -16 137 -16 137 -16 137 -16 137 -15 723 -15 723 -15 723
Rahoitus: Muut 3 150 9 452 7 620 2 068 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 1 450 574 -3 792 -1 680 -275 -252 276
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,50 9,50
Osinkotuotto 5,1% 7,7% 4,9% 3,6% 3,0% 3,1% 3,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 121,8% 127,5% 99,7% 86,6% 77,2% 80,8% 92,0% 93,2%
Osinko/FCF 111,3% 137,5% 143,1% 134,0% 119,8% 103,0% 94,0% 122,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,8 11,9 18,2 24,3 29,8
PE (3v) 22,8 13,2 17,6 22,4 27,7 29,4 27,7 20,9
PE 24,1 16,5 20,2 23,8 25,6 26,5 26,9 21,2
EV/EBIT 19,1 14,0 15,9 18,3 19,4 20,0 20,1 15,3
Oma pääoma/osake 29,85 35,37 36,08 37,00 35,07 31,15 27,34 26,49
P/B 6,47 3,56 5,46 7,24 9,22 10,25 10,17 8,15
ROE 24,5% 21,4% 26,8% 31,2% 38,1% 41,3% 38,4% 38,4%
ROI 23,4% 20,8% 30,6% 38,9% 48,8% 52,4% 49,2% 50,3%
Omavaraisuusaste 39,9% 49,3% 56,0% 62,1% 67,6% 68,2% 68,9% 72,8%
Gearing 20,7% 14,8% 1,6% -10,7% -21,5% -31,5% -37,4% -38,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 28.2, 31.5, 31.8 ja 30.11. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 187,98 142,00 139,78 126,02 123,22 132,88 137,42 197,10 201,00 216,50
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 6,9% 7,0% 7,7% 7,9% 7,3% 7,1% 4,9% 4,9% 4,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,72 7,26 7,30 7,64 7,92 8,36 9,12 9,78 10,94 11,53
PE 24,4 19,6 19,1 16,5 15,6 15,9 15,1 20,2 18,4 18,8
EV/EBIT 19,5 16,2 15,7 14,0 12,9 13,3 12,3 15,9 14,2 14,5
ROE 23,6% 23,8% 19,8% 21,4% 23,9% 26,5% 24,1% 26,8% 33,3% 37,7%
ROI 22,6% 21,4% 19,9% 20,8% 24,6% 26,5% 26,8% 30,6% 39,4% 45,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus