Harley-Davidson: Arvonmääritys

Päivitetty 14.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 14.6.2019: 34,90 USD

Laskennan parametrit

Harley-Davidson on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Harley-Davidson: Ennusteet).

Q1-raportin omaa pääomaa on oikaistu Q2:n aikana irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 490,0 127,9 362,1
EPS 3,062 0,799 2,263
Osinko 1,500 0,750 0,750
Oma pääoma 1 738
Oma pääoma/osake 10,861

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,30x. Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 1,52 euroon. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,85%   3,0% +1,3*4,5% + 0,0%
Osakkeita 160 026   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,14%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,08%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 49,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 2,73%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,85 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,85 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,85 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

hog-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 692 575 531 490 505 521 538 555
Muutos % -8,0% -16,9% -7,7% -7,7% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%
EPS 3,83 3,33 3,19 3,06 3,16 3,26 3,36 3,47
PE 15,2 15,3 10,7 11,4 11,1 10,7 10,4 10,1
Osinko 1,400 1,460 1,480 1,500 1,520 1,547 1,596 1,646
Osinkotuotto 2,4% 2,9% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 4,6% 4,7%
Oma pääoma 10,64 10,66 10,65 12,37 14,01 15,72 17,48 19,30
P/B 5,49 4,77 3,20 2,82 2,49 2,22 2,00 1,81
ROE 36,8% 30,6% 29,4% 26,6% 23,9% 21,9% 20,2% 18,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (34,90 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,85 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 490 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 505 ja 521 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset