Harley-Davidson: Ennusteet

Päivitetty 22.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hog-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 pyörätoimituksia seuraavasti:

  • Q4/2019: 38 500 – 43 500 (Q4/2018: 43 489)
  • 2019: 212 000 – 217 000 (2018: 228 665)

Q4:n toimitusmäärät laskisivat edelleen ja nyt laskua tulisi 0,0…11,5 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että Motorcycles-segmentin tilikauden 2019 liiketulosmarginaali on noin 6,0 – 7,0 prosenttia, mikä sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia noin 40 – 50 miljoonaa dollaria.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2015 alkaen Harley-Davidson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Motorcycles & related products 4 650,0 951,5 1 068,9 1 434,0 1 195,6 4 968,5 955,6 1 123,9 1 525,1 1 363,9
Muutos (%) -6,4% -0,4% -4,9% -6,0% -12,3% 1,1% -8,7% 16,8% -3,3% 2,6%
Financial Services 790,0 199,1 203,6 198,6 188,7 748,2 190,2 191,7 188,1 178,2
Muutos (%) 5,6% 4,7% 6,2% 5,6% 5,9% 2,2% 4,6% 1,4% 0,1% 2,9%
YHTEENSÄ 5 440,0 1 150,6 1 272,5 1 632,6 1 384,3 5 716,7 1 145,8 1 315,6 1 713,2 1 542,1
Muutos (%) -4,8% 0,4% -3,3% -4,7% -10,2% 1,2% -6,8% 14,3% -2,9% 2,7%

Q1-Q3 2019 aikana pyörätoimitukset laskivat 5,8 prosenttia, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin 8 prosentin laskuna. Yhtiön vuodelle 2019 antama pyörätoimitusten ohjeistus pistää miettimään. Määrät laskisivat myös Q4:lla noin 0 – 12 prosentin tahdilla, joten hankala markkinatilanne jatkuisi edelleen. Arvioin Motorcycles-segmentin vuoden 2019 liikevaihdon laskevan noin 6,5 prosenttia.

Financial Services -segmentin Q4:n liikevaihtoennusteen tein alkuvuoden kasvulukuihin (5,5 – 6,0 %) perustuen noin 199 miljoonaan dollariin. Segmentin tilikauden liikevaihto olisi siten noin 790 miljoonaa dollaria (+5,6 %).

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 5,3 – 5,5 miljardia dollaria eli liikevaihto laskisi vuodesta 2018 heikon pyörämyynnin johdosta.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Motorcycles & related products 305,0 -31,1 47,0 180,7 108,4 422,4 -59,5 65,7 243,4 172,8
Muutos (%) -27,8% -28,5% -25,8% -37,3% -30,4% 277,6% -23,3% -26,9%
Financial Services 270,0 62,9 72,9 75,5 58,7 291,2 63,3 83,8 80,5 63,6
Muutos (%) -7,3% -0,6% -13,0% -6,2% -7,7% 5,8% -0,6% 8,7% -1,7% 20,9%
YHTEENSÄ 575,0 31,8 119,9 256,2 167,1 713,6 3,8 149,5 323,9 236,4
Muutos (%) -19,4% 736,8% -19,8% -20,9% -29,3% -19,1% -96,2% 58,2% -18,9% -18,2%
Marginaali 10,6% 2,8% 9,4% 15,7% 12,1% 12,5% 0,3% 11,4% 18,9% 15,3%

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut parina viime vuotena 21,5 ja 30,4 prosenttia. Tätä samaa voimakasta laskutrendiä Q1-Q3 tulos noudatteli (-30,3 %). Yhtiö on järjestelemässä tuotantoaan, mistä syystä tulokseen sisältyy kertaluontoisia kuluja. Lisäksi raaka-aineiden ja työvoiman kustannusnousu sekä tullitariffit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 Motorcycles-segmentin liiketulosmarginaali olisi 6 – 7 prosenttia. Edellä arvioin segmentin liikevaihdon olevan noin 4,65 miljardia dollaria, joten 6 – 7 prosentin marginaalilla tulos olisi noin 280 – 325 miljoonaa dollaria. Tein ennusteen tämän alueen puoliväliin noin 305 miljoonaan dollariin.

Financial Services -segmentin loppuvuoden 2019 ennusteen tein vertailukauden kvartaalilukuja hieman alhaisemmilla luvuissa. Näin arvioin segmentin tuloksen olevan noin 270 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 550 – 600 miljoonaa dollaria ja koko konsernin liiketulosmarginaaliksi tulisi 10,6 prosenttia. Marginaali laskisi vuoden 2018 12,5 prosentista. Aiempien vuosien 15,5 – 17,5 prosentin marginaaleista ollaan varsin kaukana.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 575,0 31,8 119,9 256,2 167,1 713,6 3,8 149,5 323,9 236,4
Rahoituskulut (netto) -17,0 -5,7 -5,7 -4,2 -1,4 -30,0 -9,4 -8,9 -5,2 -6,5
Muut kulut 13,5 1,7 3,1 4,0 4,7 3,0 1,5 0,6 0,7 0,2
Tulos ennen veroja 571,5 27,8 117,3 256,0 170,4 686,6 -4,1 141,2 319,4 230,1
Verot -146,5 -12,8 -30,7 -60,5 -42,5 -155,2 4,6 -27,3 -77,1 -55,4
Nettotulos 425,0 15,0 86,6 195,5 127,9 531,4 0,5 113,9 242,3 174,7

Rahoituskulut (netto) ovat parin viime vuoden aikana olleet 25 – 30 miljoonaa dollaria. Alkuvuoden 2019 kulut ovat olleet vain -11,3 miljoonaa dollaria, joten tein vuoden 2019 kuluennusteen noin -17 miljoonaan dollariin. Muiden kulujen/tuottojen arvioin olevan +13,5 miljoonaa dollaria, josta Q1-Q3:llä tuli jo suurin osa.

Yhtiö arvioi, että veroaste asettuu vuonna 2019 noin 24 – 25 prosenttiin, joita lukemia käytin veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 415 – 430 miljoonaa dollaria. Tulos jatkaisi siis edelleen voimasta laskuaan.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Euroopan ja USA:n tullikiistassa yhtenä Euroopan vastauksena on asettaa moottoripyörille tuontitullit. Tämä vaikuttaisi osaltaan Harley-Davidsonin Euroopan pyörien myyntimääriin, hintatasoon ja/tai tuottoihin.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen tullit vaikuttavat yhtiön kustannuksiin ja siten myös kannattavuuteen?
  • Myös yleinen kustannustaso (palkat yms) on USA:ssa nousussa, joten millainen on Harley-Davidsonin hinnoitteluvoima? Eli pystyykö se siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa – ilman, että myynti ja yhtiön markkinaosuus laskisi merkittävästi?
  • Euroopan ja USA:n tullikiistassa on esitetty tuontitulleja mm. moottoripyörille. Tästä syystä Harley-Davidson pohtii tuotantotehtaan perustamista Eurooppaan, jotta se välttyisi näiltä tulleilta. Millaisella aikataululla yhtiö pystyy tehtaan perustamaan? Ja millaisen loven se tekee tulokseen tätä rakennettaessa?
  • Sijoittajan on myös hyvä seurata sitä, saako yhtiö käännettyä laskevaa pyörämyyntiään nousuun.

Yhtiön liikevaihto on ollut paineessa kovan kilpailun seurauksena. Tein liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että liikevaihdon lasku pysähtyisi ja lähtisi pieneen kasvuun vuonna 2021.

Vuodelle 2019 tulee vielä uudelleenjärjestelykuluja, mutta sen jälkeen säästöjä pitäisi alkaa realisoitumaan noin 65 – 75 miljoonaa dollaria per vuosi. Tästä syystä arvioin, että liiketulos kääntyisi vuonna 2020 selvään nousuun.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -40 miljoonaa dollaria ja veroasteen noin 24 – 25 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 600 5 450 1 150 1 275 1 625 1 400
Muutos (%) 2,8% 0,2% -0,1% 0,2% -0,5% 1,1%
Liiketulos 725 700 80 140 290 190
Muutos (%) 3,6% 21,7% 151,6% 16,8% 13,2% 13,7%
Marginaali 12,9% 12,8% 7,0% 11,0% 17,8% 13,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 725 700 80 140 290 190
Rahoituskulut (netto) -40 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 685 660 70 130 280 180
Verot -165 -160 -15 -30 -70 -45
Nettotulos 520 500 55 100 210 135

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus