Harley-Davidson: Ennusteet

Päivitetty 20.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hog-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Yhtiö ei enää antanut arvioita pyörätoimituksista vaan sen sijaan antoi arviot Motorcycles-segmentin liikevaihdosta ja liiketulosmarginaalista:

  • Liikevaihto Q1: 1,09 – 1,17 Mrd USD (Q1/2019: 1,20 Mrd USD)
  • Liikevaihto 2020: 4,53 – 4,66 Mrd USD (2019: 4,57 Mrd USD)
  • Ebit-marginaali 2020: 7 – 8 %

Financial Services -segmentin tuloksen yhtiön arvioi vuonna 2020 olevan vuoden 2019 tasolla (noin 266 M USD).

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2016 alkaen Harley-Davidson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 aikana pyörätoimitukset laskivat 6,4 prosenttia, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin 8 prosentin laskuna. Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin sen liikevaihto oli noin 5,6 miljardia dollaria.

Yhtiön ohjeistus segmentin vuoden 2020 liikevaihdosta on 4,53 – 4,66 miljardia dollaria, joten liikevaihto jäisi vuoden 2019 tasolle. Maailmantalouden hidastumisesta, koronaviruspandemiasta sekä kovasta kilpailusta johtuen laskutrendin jatkuminen on hyvinkin mahdollista.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

TAULUKKO POISTETTU

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut parina viime vuotena 21,5 ja 30,4 prosenttia. Ja tätä samaa voimakasta laskutrendiä saatiin nähdä myös vuonna 2019 liiketuloksen laskiessa 31,4 prosenttia.

Yhtiö on järjestelemässä tuotantoaan, mistä syystä tulokseen sisältyi kertaluontoisia kuluja. Lisäksi raaka-aineiden ja työvoiman kustannusnousu sekä tullitariffit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Rahoituskulut (netto) ovat parin viime vuoden aikana olleet 15 – 30 miljoonaa dollaria. Yhtiö arvioi, että veroaste asettuu vuonna 2020 noin 24 – 25 prosenttiin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus