Harley-Davidson: Ennusteet

Päivitetty 23.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hog-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 pyörätoimituksia seuraavasti:

  • Q2/2019: 65 500 – 70 500 (Q2/2018: 72 593)
  • 2019: 217 000 – 222 000 (2018: 228 665)

Q2:n toimitusmäärät laskisivat edelleen ja nyt laskua tulisi -3 … -10 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että Motorcycles-segmentin tilikauden 2019 liiketulosmarginaali on noin 8,0 – 9,0 prosenttia, mikä sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia noin -65 miljoonaa dollaria.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2015 alkaen Harley-Davidson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Motorcycles & related products 4 595,0 924,4 1 050,0 1 425,0 1 195,6 4 968,5 955,6 1 123,9 1 525,1 1 363,9
Muutos (%) -7,5% -3,3% -6,6% -6,6% -12,3% 1,1% -8,7% 16,8% -3,3% 2,6%
Financial Services 755,0 186,3 190,0 190,0 188,7 748,2 190,2 191,7 188,1 178,2
Muutos (%) 0,9% -2,1% -0,9% 1,0% 5,9% 2,2% 4,6% 1,4% 0,1% 2,9%
YHTEENSÄ 5 350,0 1 110,7 1 240,0 1 615,0 1 384,3 5 716,7 1 145,8 1 315,6 1 713,2 1 542,1
Muutos (%) -6,4% -3,1% -5,7% -5,7% -10,2% 1,2% -6,8% 14,3% -2,9% 2,7%

Q1:n pyörätoimitukset laskivat -8 prosenttia, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin -12 prosentin laskuna. Yhtiön vuodelle 2019 antama pyörätoimitusten ohjeistus pistää miettimään. Määrät laskisivat myös Q2:lla noin 3 – 10 prosentin tahdilla, joten hankala markkinatilanne jatkuu. Tein vuoden 2019 Motorcycles-segmentin ennusteet niin, että vuoden alkupuoliskolla liikevaihto laskisi selvemmin ja lasku loiventuisi vuoden edetessä.

Financial Services -segmentin vuoden 2019 liikevaihtoarviossa lähdin siitä, että se jää vuoden 2018 tasolle noin 750 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 5,25 – 5,50 miljardia dollaria eli liikevaihto laskisi vuodesta 2018 heikon pyörämyynnin johdosta.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Motorcycles & related products 390,0 26,6 55,0 200,0 108,4 422,4 -59,5 65,7 243,4 172,8
Muutos (%) -7,7% -16,3% -17,8% -37,3% -30,4% 277,6% -23,3% -26,9%
Financial Services 275,0 58,8 80,0 77,5 58,7 291,2 63,3 83,8 80,5 63,6
Muutos (%) -5,6% -7,1% -4,5% -3,7% -7,7% 5,8% -0,6% 8,7% -1,7% 20,9%
YHTEENSÄ 665,0 85,4 135,0 277,5 167,1 713,6 3,8 149,5 323,9 236,4
Muutos (%) -6,8% 2147,4% -9,7% -14,3% -29,3% -19,1% -96,2% 58,2% -18,9% -18,2%
Marginaali 12,4% 7,7% 10,9% 17,2% 12,1% 12,5% 0,3% 11,4% 18,9% 15,3%

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut parina viime vuotena -21,5 ja -30,4 prosenttia. Tätä samaa laskutrendiä Q1:n tulos noudatteli (-37,3 %). Yhtiö on järjestelemässä tuotantoaan, mistä syystä tulokseen sisältyy kertaluontoisia kuluja. Lisäksi raaka-aineiden ja työvoiman kustannusnousu sekä tullitariffit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 Motorcycles-segmentin lliketulosmarginaali olisi 8 – 9 prosenttia. Ennustamillani luvuilla marginaaliksi tulisi 8,5 prosenttia, mikä vastaisi yhtiön lukuja.

Financial Services -segmentin loppuvuoden 2019 ennusteen tein vertailukauden kvartaalilukuja hieman alhaisemmilla luvuissa. Näin arvioin segmentin tuloksen olevan noin 275 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 650 – 700 miljoonaa dollaria ja koko konsernin liiketulosmarginaaliksi tulisi 12,4 prosenttia. Marginaali pysyisi vuoden 2018 tasolla, mutta pysyisi edelleen varsin kaukana aiempien vuosien 15,5 – 17,5 prosentin tasosta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 665,0 85,4 135,0 277,5 167,1 713,6 3,8 149,5 323,9 236,4
Rahoituskulut (netto) -23,5 -8,1 -7,5 -6,5 -1,4 -30,0 -9,4 -8,9 -5,2 -6,5
Muut kulut 8,5 2,3 1,5 4,7 3,0 1,5 0,6 0,7 0,2
Tulos ennen veroja 650,0 79,6 127,5 272,5 170,4 686,6 -4,1 141,2 319,4 230,1
Verot -160,0 -20,0 -30,0 -67,5 -42,5 -155,2 4,6 -27,3 -77,1 -55,4
Nettotulos 490,0 59,6 97,5 205,0 127,9 531,4 0,5 113,9 242,3 174,7

Rahoituskulut (netto) olivat Q1:llä vain -1,4 miljoonaa dollaria. Arvioin loppuvuoden kulujen olevan keskimäärin -7 miljoonaa dollaria per kvartaali. Näin koko vuoden kuluiksi tulisi noin -23,5 miljoonaa dollaria. Muiden kulujen/tuottojen arvioin olevan +8,5 miljoonaa dollaria, josta Q1:llä tuli jo 4,7 miljoonaa dollaria.

Yhtiö arvioi, että veroaste asettuu vuonna 2019 noin 24 – 25 prosenttiin, joita lukemia käytin veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 460 – 510 miljoonaa dollaria. Tulos jatkaisi siis edelleen laskuaan.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Euroopan ja USA:n tullikiistassa yhtenä Euroopan vastauksena on asettaa moottoripyörille tuontitullit. Tämä vaikuttaisi osaltaan Harley-Davidsonin Euroopan pyörien myyntimääriin, hintatasoon ja/tai tuottoihin.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen tullit vaikuttavat yhtiön kustannuksiin ja siten myös kannattavuuteen?
  • Myös yleinen kustannustaso (palkat yms) on USA:ssa nousussa, joten millainen on Harley-Davidsonin hinnoitteluvoima? Eli pystyykö se siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa – ilman, että myynti ja yhtiön markkinaosuus laskisi merkittävästi?
  • Euroopan ja USA:n tullikiistassa on esitetty tuontitulleja mm. moottoripyörille. Tästä syystä Harley-Davidson pohtii tuotantotehtaan perustamista Eurooppaan, jotta se välttyisi näiltä tulleilta. Millaisella aikataululla yhtiö pystyy tehtaan perustamaan? Ja millaisen loven se tekee tulokseen tätä rakennettaessa?
  • Sijoittajan on myös hyvä seurata sitä, saako yhtiö käännettyä laskevaa pyörämyyntiään nousuun.

Tein liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että se kääntyisi noin +2,5 – 3,5 prosentin nousuun. Liikevaihto kuitenkin pysyisi näillä luvuilla noin vuosien 2016 – 2018 tasoilla.

Vuodelle 2019 tulee vielä uudelleenjärjestelykuluja, mutta sen jälkeen säästöjä pitäisi alkaa realisoitumaan noin 65 – 75 miljoonaa dollaria per vuosi. Tästä syystä arvioin, että liiketulos kääntyisi vuonna 2020 selvään nousuun.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -40 – 45 miljoonaa dollaria ja veroasteen noin 24 – 25 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 5 700 5 500 1 125 1 275 1 650 1 450
Muutos (%) 3,6% 2,8% 1,3% 2,8% 2,2% 4,7%
Liiketulos 875 775 100 150 310 215
Muutos (%) 12,9% 16,5% 17,1% 11,1% 11,7% 28,7%
Marginaali 15,4% 14,1% 8,9% 11,8% 18,8% 14,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 875 775 100 150 310 215
Rahoituskulut (netto) -45 -40 -10 -10 -10 -10
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 830 735 90 140 300 205
Verot -200 -180 -20 -35 -75 -50
Nettotulos 630 555 70 105 225 155

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset