Harley-Davidson: Ennusteet

Päivitetty 28.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hog-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Yhtiö ei enää antanut arvioita pyörätoimituksista vaan sen sijaan antoi arviot Motorcycles-segmentin liikevaihdosta ja liiketulosmarginaalista:

  • Liikevaihto Q1: 1,09 – 1,17 Mrd USD (Q1/2019: 1,20 Mrd USD)
  • Liikevaihto 2020: 4,53 – 4,66 Mrd USD (2019: 4,57 Mrd USD)
  • Ebit-marginaali 2020: 7 – 8 %

Financial Services -segmentin tuloksen yhtiön arvioi vuonna 2020 olevan vuoden 2019 tasolla (noin 266 M USD).

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2016 alkaen Harley-Davidson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Motorcycles & related products 4 510,0 875,0 1 075,0 1 435,0 1 125,0 4 572,6 874,1 1 068,9 1 434,0 1 195,6
Muutos (%) -1,4% 0,1% 0,6% 0,1% -5,9% -8,0% -8,5% -4,9% -6,0% -12,3%
Financial Services 790,0 200,0 200,0 195,0 195,0 789,1 198,2 203,6 198,6 188,7
Muutos (%) 0,1% 0,9% -1,8% -1,8% 3,3% 5,5% 4,2% 6,2% 5,6% 5,9%
YHTEENSÄ 5 300,0 1 075,0 1 275,0 1 630,0 1 320,0 5 361,7 1 072,3 1 272,5 1 632,6 1 384,3
Muutos (%) -1,2% 0,3% 0,2% -0,2% -4,6% -6,2% -6,4% -3,3% -4,7% -10,2%

Vuoden 2019 aikana pyörätoimitukset laskivat 6,4 prosenttia, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin 8 prosentin laskuna. Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin sen liikevaihto oli noin 5,6 miljardia dollaria.

Yhtiön ohjeistus segmentin vuoden 2020 liikevaihdosta on 4,53 – 4,66 miljardia dollaria, joten liikevaihto jäisi vuoden 2019 tasolle. Maailmantalouden hidastumisesta sekä kovasta kilpailusta johtuen laskutrendin jatkuminen voi olla hyvinkin mahdollista.

Tein vuoden 2020 ennusteen yhtiön ohjeistuksen pohjalta noin 4,51 miljardiin dollariin.

Financial Services -segmentin liikevaihtoennusteen tein vuoden 2019 tasolle noin 790 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain 5,25 – 5,35 miljardia dollaria eli koko konsernin liikevaihto jatkaisi laskuaan myös vuonna 2020.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Motorcycles & related products 340,0 -40,0 65,0 210,0 105,0 289,6 -46,5 47,0 180,7 108,4
Muutos (%) 17,4% 38,3% 16,2% -3,1% -31,4% -28,5% -25,8% -37,3%
Financial Services 260,0 60,0 70,0 75,0 55,0 266,0 58,9 72,9 75,5 58,7
Muutos (%) -2,3% 1,9% -4,0% -0,7% -6,3% -8,7% -7,0% -13,0% -6,2% -7,7%
YHTEENSÄ 600,0 20,0 135,0 285,0 160,0 555,6 12,4 119,9 256,2 167,1
Muutos (%) 8,0% 61,3% 12,6% 11,2% -4,2% -22,1% 226,3% -19,8% -20,9% -29,3%
Marginaali 11,3% 1,9% 10,6% 17,5% 12,1% 10,4% 1,2% 9,4% 15,7% 12,1%

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut parina viime vuotena 21,5 ja 30,4 prosenttia. Ja tätä samaa voimakasta laskutrendiä saatiin nähdä myös vuonna 2019 liiketuloksen laskiessa 31,4 prosenttia.

Yhtiö on järjestelemässä tuotantoaan, mistä syystä tulokseen sisältyi kertaluontoisia kuluja. Lisäksi raaka-aineiden ja työvoiman kustannusnousu sekä tullitariffit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 Motorcycles-segmentin liiketulosmarginaali olisi 7 – 8 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 6,3 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus siis paranisi, missä tuotannon järjestelyihin liittyvät kulut alkaisivat kantaa hedelmää. Tein liiketulosennusteen noin 7,5 prosentin marginaalilla, mikä yhdessä ennustamani liikevaihdon kanssa tarkoittaisi noin 340 miljoonan dollarin tulosta (2019: 290 M USD).

Yhtiö arvioi Financial Services -segmentin tilikauden 2020 tuloksen olevan viime vuoden tasolla. Tein ennusteen tältä pohjalta 260 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 580 – 620 miljoonaa dollaria ja koko konsernin liiketulosmarginaaliksi tulisi 11,3 prosenttia. Marginaali nousisi vuoden 2019 10,4 prosentista. Mutta aiempien vuosien 15,5 – 17,5 prosentin marginaaleista ollaan varsin kaukana.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 600,0 20,0 135,0 285,0 160,0 555,6 12,4 119,9 256,2 167,1
Rahoituskulut (netto) -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -14,7 -3,4 -5,7 -4,2 -1,4
Muut kulut 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 16,5 4,7 3,1 4,0 4,7
Tulos ennen veroja 588,0 17,0 132,0 282,0 157,0 557,4 13,7 117,3 256,0 170,4
Verot -143,0 -2,0 -32,0 -72,0 -37,0 -133,9 -0,2 -30,7 -60,5 -42,5
Nettotulos 445,0 15,0 100,0 210,0 120,0 423,5 13,5 86,6 195,5 127,9

Rahoituskulut (netto) ovat parin viime vuoden aikana olleet 15 – 30 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2020 kuluennusteen -20 miljoonaan dollariin. Muiden kulujen/tuottojen arvioin olevan +8 miljoonaa dollaria.

Yhtiö arvioi, että veroaste asettuu vuonna 2020 noin 24 – 25 prosenttiin, joita lukemia käytin veroja laskiessani.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 425 – 450 miljoonaa dollaria. Nettotulos paranisi siis hieman vuodesta 2019, mutta se ei kyllä kestäisi yhtään ylimääräisiä yllätyksiä yms.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Euroopan ja USA:n tullikiistassa yhtenä Euroopan vastauksena on asettaa moottoripyörille tuontitullit. Tämä vaikuttaisi osaltaan Harley-Davidsonin Euroopan pyörien myyntimääriin, hintatasoon ja/tai tuottoihin.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen tullit vaikuttavat yhtiön kustannuksiin ja siten myös kannattavuuteen?
  • Myös yleinen kustannustaso (palkat yms) on USA:ssa nousussa, joten millainen on Harley-Davidsonin hinnoitteluvoima? Eli pystyykö se siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa – ilman, että myynti ja yhtiön markkinaosuus laskisi merkittävästi?
  • Euroopan ja USA:n tullikiistassa on esitetty tuontitulleja mm. moottoripyörille. Tästä syystä Harley-Davidson pohtii tuotantotehtaan perustamista Eurooppaan, jotta se välttyisi näiltä tulleilta. Millaisella aikataululla yhtiö pystyy tehtaan perustamaan? Ja millaisen loven se tekee tulokseen tätä rakennettaessa?
  • Sijoittajan on myös hyvä seurata sitä, saako yhtiö käännettyä laskevaa pyörämyyntiään nousuun.

Yhtiön liikevaihto on ollut paineessa kovan kilpailun seurauksena. Tein liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että liikevaihdon lasku pysähtyisi ja lähtisi pieneen kasvuun vuonna 2021.

Yhtiön johto arvioi, että tuloskunto lähtisi nousuun vuonna 2021, joten tein liiketulosennusteen yli 10 prosenttia vuoden 2020e ennustettua lukua korkeammalle. Marginaali nousisi 12,4 prosenttiin – ja toisaalta, sillä on varaa nousta, sillä esimerkiksi vuonna 2017 marginaali oli 15,6 prosenttia. Tuloskehitys jatkuisi hyvänä vuonna 2022.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -25 miljoonaa dollaria ja veroasteen noin 24 – 25 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 5 525 5 400 1 100 1 300 1 675 1 325
Muutos (%) 2,3% 1,9% 2,3% 2,0% 2,8% 0,4%
Liiketulos 700 670 65 140 300 165
Muutos (%) 4,5% 11,7% 225,0% 3,7% 5,3% 3,1%
Marginaali 12,7% 12,4% 5,9% 10,8% 17,9% 12,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 700 670 65 140 300 165
Rahoituskulut (netto) -25 -25 -10 -5 -5 -5
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 675 645 55 135 295 160
Verot -165 -160 -10 -35 -75 -40
Nettotulos 510 485 45 100 220 120

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus