Harley-Davidson: Ennusteet

Päivitetty 8.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

hog-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Harley-Davidson ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2016 alkaen Harley-Davidson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Motorcycles & related products 3 750,0 850,2 925,0 875,0 1 099,8 4 572,6 874,1 1 068,9 1 434,0 1 195,6
Muutos (%) -18,0% -2,7% -13,5% -39,0% -8,0% -8,0% -8,5% -4,9% -6,0% -12,3%
Financial Services 750,0 181,6 180,0 190,0 198,4 789,1 198,2 203,6 198,6 188,7
Muutos (%) -5,0% -8,4% -11,6% -4,3% 5,1% 5,5% 4,2% 6,2% 5,6% 5,9%
YHTEENSÄ 4 500,0 1 031,8 1 105,0 1 065,0 1 298,2 5 361,7 1 072,3 1 272,5 1 632,6 1 384,3
Muutos (%) -16,1% -3,8% -13,2% -34,8% -6,2% -6,2% -6,4% -3,3% -4,7% -10,2%

Q1:n pyörätoimitukset (-10 %) jatkoivat pitkään jatkunutta laskutrendiä, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin 8 prosentin laskuna. Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin sen liikevaihto oli noin 5,6 miljardia dollaria.

Uuden toimitusjohtajan mukaan koronaviruspandemia vaikuttaa dramaattisesti yhtiön toimintaympäristöön ja on kriittistä, että yhtiö reagoi nopeasti muutokseen. Yhtiötä ja sen strategiaa pitää uudistaa merkittävästi.

Alkukesä on Harley-Davidsonin parasta myyntiaikaa ja nyt pandemia ja siihen liittyvät liikkumisen rajoitukset vaikuttavat negatiivisesti myyntiin. Tämän jälkeenkin pohdittavaksi jää se, miten talouden taantuman aiheuttama työttömyys ja kotitalouksien taloushuolet vaikuttavat pyörien kysyntään?

Arvioin pyöräsegmentin Q2:n liikevaihdon romahtavan Q2:lla em. syistä ja myös loppuvuoden myynnin kehitys olisi laimeaa.

Financial Services -segmentin liikevaihdon arvioin seuraavan pyörämyynnin kehitystä. Jos kauppa ei käy, niin ei silloin rahoitusjärjestelyitäkään tarvita.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 4,25 – 4,75 miljardia dollaria. Iso ennusteskaala kertoo ennustamisen vaikeudesta.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Motorcycles & related products 120,0 -34,6 30,0 40,0 84,6 289,6 -46,5 47,0 180,7 108,4
Muutos (%) -58,6% -36,2% -77,9% -22,0% -31,4% -28,5% -25,8% -37,3%
Financial Services 155,0 42,1 40,0 50,0 22,9 266,0 58,9 72,9 75,5 58,7
Muutos (%) -41,7% -28,5% -45,1% -33,8% -61,0% -8,7% -7,0% -13,0% -6,2% -7,7%
YHTEENSÄ 275,0 7,5 70,0 90,0 107,5 555,6 12,4 119,9 256,2 167,1
Muutos (%) -50,5% -39,5% -41,6% -64,9% -35,7% -22,1% 226,3% -19,8% -20,9% -29,3%
Marginaali 6,1% 0,7% 6,3% 8,5% 8,3% 10,4% 1,2% 9,4% 15,7% 12,1%

Motorcycles-segmentin tulos on laskenut voimakkaasti viime vuosien aikana. Ja samaa voimakasta laskua nähtiin myös Q1:llä tuloksen jäädessä noin 85 miljoonaan dollariin. Kuvaavaa on, että kolme vuotta sitten Q1/2017 tulos oli noin 235 miljoonaa dollaria, joten tuloskunto on laskenut lähes 65 prosenttia kolmessa vuodessa.

Ja koronaviruspandemian johdosta voi odottaa, että vuoden 2020 tuloksesta olisi tulossa varsin karu.

Financial Services -segmentin tuloskuntoon vaikuttaa mahdolliset luottotappiot, jotka ovat viime vuosina olleet varsin minimaalisilla tasoilla. Koronaviruspandemian johdosta tämä tilanne on muuttunut täysin. Luottotappioiden määrää on kuitenkin varsin haastavaa ennakoida, mutta sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä mahdollisuus ja seurata segmentin tilannetta. Tein segmentin vuoden 2020 ennusteen siitä ajatuksesta, että luottotappiot painavat tuloskuntoa merkittävästi.

Arvioin vuoden 2020 tuloksen romahtavan jopa puoleen vuodesta 2019 pandemian johdosta. Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 250 – 300 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 275,0 7,5 70,0 90,0 107,5 555,6 12,4 119,9 256,2 167,1
Rahoituskulut (netto) -33,5 -5,9 -6,0 -8,5 -13,1 -14,7 -3,4 -5,7 -4,2 -1,4
Muut kulut 4,0 1,8 1,0 1,0 0,2 16,5 4,7 3,1 4,0 4,7
Tulos ennen veroja 245,5 3,4 65,0 82,5 94,6 557,4 13,7 117,3 256,0 170,4
Verot -60,5 0,4 -16,0 -20,0 -24,9 -133,9 -0,2 -30,7 -60,5 -42,5
Nettotulos 185,0 3,8 49,0 62,5 69,7 423,5 13,5 86,6 195,5 127,9

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 30 – 35 miljoonaa dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 165 – 200 miljoonaa dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuoden 2021 liikevaihdon kehittyvän vahvasti patoutuneen kysynnän johdosta. Yhtiö uusi strategiaohjelman myötä toiminta todennäköisesti fokusoituu, mikä näkyisi marginaalien kohentuessa kohti 10 prosenttia. Tästä on vielä rutkasti matkaa vuosien 2017 ja 2018 noin 12,5 – 15,5 prosentin marginaaleihin.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 5 000 4 850 1 050 1 200 1 400 1 200
Muutos (%) 3,1% 7,8% 1,8% 8,6% 31,5% -7,6%
Liiketulos 500 450 50 125 175 100
Muutos (%) 11,1% 63,6% 566,7% 78,6% 94,4% -7,0%
Marginaali 10,0% 9,3% 4,8% 10,4% 12,5% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 500 450 50 125 175 100
Rahoituskulut (netto) -30 -30 -10 -10 -5 -5
Muut kulut 15 15 2 5 3 5
Tulos ennen veroja 485 435 42 120 173 100
Verot -120 -110 -12 -30 -43 -25
Nettotulos 365 325 30 90 130 75

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus