Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 28.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e HARLEY-DAVIDSON Ennuste
Osake (USD, 28.7.20) 28,50 Osinko (USD, 12 kk) 0,100
Markkina-arvo (Mrd) 4,4 Osinkotuotto 0,4%
Liikevaihto (mUSD) 4 100 -23,5% Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (mUSD) -43 Osinko/FCF 27% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 29,40 +3,2%
EPS -0,28 Omav.aste 13%
P/E Gearing 392%
EV/EBIT ROE -2,5%
P/B 2,73 ROI -0,2%

Huomioita

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo useamman vuoden ajan, minkä johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat kääntyneet laskuun. Tilikauden 2017 pyörien liiketulosmarginaali oli noin 12,5 prosenttia, kun vuoden 2019 marginaali jäi 6,3 prosenttiin. Myös pyörien myynti jatkoi selvää laskuaan vuonna 2019 (-6,4 %).

Harley-Davidson on käynnistänyt uuden strategiaohjelman (”Rewire”), missä sen tarkoituksena on virtaviivaistaa toimintaa, terävöittää toiminnan fokusta ja kasvattaa päätöksenteon nopeutta.

Yhtiö aikoo mm. vähentää pyörämallejaan (-30 %) sekä keskittyä toimimaan vain niissä maissa (noin 50 maata), joissa yhtiö näkee volyymien ja kannattavuuden olevan riittävällä tasolla.

Osakkeen arvoksi sain 29,40 dollaria, mikä on linjassa nykyisen osakkeen hinnan kanssa (28,50 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): hog-2020-07-28.pdf

hog-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (hog-2020-07-28.pdf)

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 28.7.20) 28,50 37,19 34,12 50,88 58,34 45,39 65,91 69,24
Lkm (000) 153 103 157 804 166 504 172 932 180 535 203 686 217 706 224 071
Markkina-arvo (Mrd) 4,36 5,87 5,68 8,80 10,53 9,25 14,35 15,51
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Motorcycles 3 325 4 573 4 969 4 915 5 271 5 309 5 568 5 258
Financial Services 775 789 748 732 725 687 661 642
YHTEENSÄ 4 100 5 362 5 717 5 647 5 996 5 996 6 229 5 900
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Motorcycles -105 290 422 607 773 875 1 003 871
Financial Services 80 266 291 275 275 280 278 283
YHTEENSÄ -25 556 713 882 1 048 1 155 1 281 1 154
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Motorcycles -3,2% 6,3% 8,5% 12,3% 14,7% 16,5% 18,0% 16,6%
Financial Services 10,3% 33,7% 38,9% 37,6% 37,9% 40,8% 42,1% 44,1%
YHTEENSÄ -0,6% 10,4% 12,5% 15,6% 17,5% 19,3% 20,6% 19,6%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 940 2 164 4 100 5 362 5 717 5 647 5 996 5 995 6 229 5 900
Liiketulos -15 -8 -25 556 714 882 1 049 1 156 1 281 1 154
Nettotulos -15 -23 -43 423 531 522 692 752 845 734
Marginaali -1,6% -1,1% -1,0% 7,9% 9,3% 9,2% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4%
EPS -0,10 -0,15 -0,28 2,68 3,19 3,02 3,83 3,69 3,88 3,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 3 417 898 1 263 735 818 856 1 063 1 310
Liikearvo 64 64 55 56 53 54 28 30
Muut varat 9 083 9 566 9 348 9 182 9 019 9 081 8 437 8 065
Varat yhteensä 12 564 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
Oma pääoma 1 598 1 804 1 774 1 844 1 920 1 840 2 909 3 009
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 9 677 7 489 7 600 6 988 6 808 6 890 5 505 5 259
Muut vastuut 1 289 1 235 1 292 1 141 1 162 1 261 1 114 1 137
Pääomat yhteensä 12 564 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 624 868 1 206 1 005 1 174 1 100 1 147 977
Investoinnit: Capex -127 -181 -214 -206 -256 -260 -232 -208
Vapaa rahavirta (FCF) 497 687 992 799 918 840 915 769
Investoinnit: Muut 28 -327 -448 -356 -137 -656 -513 -361
Investointien jälkeen 525 360 544 443 781 184 402 408
Rahoitus: Voitonjako -75 -530 -633 -706 -702 -1 783 -816 -616
Rahoitus: Muut 2 273 -182 618 156 -32 1 429 280 223
Rahavarojen muutos 2 723 -352 529 -107 47 -170 -134 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,440 1,500 1,480 1,460 1,400 1,240 1,100 0,840
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,440 1,500 1,480 1,460 1,400 1,240 1,100 0,840
Osinkotuotto 1,5% 4,0% 4,3% 2,9% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2%
Osinko/nettotulos -156,9% 56,0% 46,4% 48,4% 36,5% 33,6% 28,3% 25,6%
Osinko/FCF 13,6% 34,5% 24,8% 31,6% 27,5% 30,1% 26,2% 24,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 8,2 9,1 8,5 12,9 16,8
PE (3v) 14,4 11,9 9,8 13,4 13,8 11,9 19,5 23,8
PE 13,9 10,7 16,9 15,2 12,3 17,0 21,1
EV (mUSD) 10 623 12 460 12 018 15 052 16 522 15 279 18 791 19 464
EV/EBIT 22,4 16,8 17,1 15,8 13,2 14,7 16,9
Oma pääoma/osake 10,44 11,43 10,65 10,66 10,64 9,03 13,36 13,43
P/B 2,73 3,25 3,20 4,77 5,49 5,02 4,93 5,16
ROE -2,5% 23,6% 29,4% 27,7% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4%
ROI -0,2% 6,0% 7,8% 10,0% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5%
Omavaraisuusaste 12,7% 17,1% 16,6% 18,5% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0%
Gearing 391,8% 365,4% 357,2% 339,1% 312,0% 327,9% 152,7% 131,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus