Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e HARLEY-DAVIDSON Ennuste
Osake (8.5.2020) 21,38 Osinko 12 kk 0,080
Markkina-arvo (Mrd) 3,3 Osinkotuotto 0,4%
Liikevaihto (M) 4 500 (-16,1%) Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 185 (-56,4%) Osinko/FCF 28% 4v ka
EPS 1,20 Omav.aste 16%
PE 17,8 Gearing 368%
EV/EBIT 36,0 ROE 10%
PB 1,8 ROI 3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HARLEY-DAVIDSON8.5.2020 | 21,38 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen pitkään jatkunut laskutrendi. Lisäksi yhtiö laski osinkoa rajusti keväällä 2020. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen oikaisu voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo useamman vuoden ajan, minkä johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat kääntyneet laskuun. Tilikauden 2017 pyörien liiketulosmarginaali oli noin 12,5 prosenttia, kun vuoden 2019 marginaali jäi 6,3 prosenttiin. Myös pyörien myynti jatkoi selvää laskuaan vuonna 2019 (-6,4 %).

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Uuden toimitusjohtajan mukaan koronaviruspandemia vaikuttaa dramaattisesti Harley-Davidsonin toimintaympäristöön ja on kriittistä, että yhtiö reagoi nopeasti muutokseen. Yhtiötä ja sen strategiaa pitää uudistaa merkittävästi.

Pyörätoimitukset laskivat 10 prosenttia Q1:n aikana.

Dramaattisin sijoittajalle näkyvä muutos on kvartaaliosingon leikkaus symboliseen 0,02 dollariin. Vielä Q1/2020 yhtiö nosti osinkoa 0,38 dollariin, mutta pandemia muutti tilanteen nopeasti.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö ryhtyi mittaviin järjestelyihin pandemian johdosta.

  • Omien osakkeiden osto-ohjelma keskeytettiin ja osinkoa leikattiin
  • Kaikkia ei-tärkeitä kuluja ja investointeja leikataan tai siirretään myöhempään ajankohtaan
  • Työntekijöiden ja johdon palkkoja alennetaan tilapäisesti
  • Suuri osa globaalista tuotannon työntekijöistä on lomautettu

Yhtiöllä on noin 2,47 miljardin dollarin rahoitusjärjestelyt käytössä, josta 1,47 miljardia on käteistä ja loppuosa erilaisia nostamattomia lainoja. Lisäksi yhtiö käy pankkien kanssa neuvottelua 1,3 miljardin dollarin lisälainoista sekä yhtiö aikoo kääntyä ”pääomamarkkinoiden” puoleen lähiaikoina (”the company expects to access the capital markets in the near future”). Se tarkoittaa joko joukkovelkakirjoja taikka osakeantia.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Harley-Davidson ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Harley-Davidson käynnistää uuden strategiaohjelman (”Rewire”), missä sen tarkoituksena on virtaviivaistaa toimintaa, terävöittää toiminnan fokusta ja kasvattaa päätöksenteon nopeutta.

Tilikausi 2020

Harley-Davidsonin Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 1 298 1 384 -6,2%
Liiketulos (ebit) 107,5 167,1 -35,7%
Nettotulos 69,7 127,9 -45,5%
EPS (USD) 0,45 0,80
Pyörätoimitukset 52 973 58 891 -10,0%

Q1:n pyörätoimitukset (-10 %) jatkoivat pitkään jatkunutta laskutrendiä, mikä näkyi Motorcycles-segmentin liikevaihdon noin 8 prosentin laskuna. Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen, jolloin sen liikevaihto oli noin 5,6 miljardia dollaria.

Uuden toimitusjohtajan mukaan koronaviruspandemia vaikuttaa dramaattisesti yhtiön toimintaympäristöön ja on kriittistä, että yhtiö reagoi nopeasti muutokseen. Yhtiötä ja sen strategiaa pitää uudistaa merkittävästi.

Q1:n liiketulos laski 35,7 prosenttia. Motorcycles-segmentin liiketulos on laskenut voimakkaasti viime vuosien aikana. Ja samaa voimakasta laskua nähtiin myös Q1:llä tuloksen jäädessä noin 85 miljoonaan dollariin (-22,0 %).

Financial Services -segmentin tuloskuntoon vaikuttaa mahdolliset luottotappiot, jotka ovat viime vuosina olleet varsin minimaalisilla tasoilla. Koronaviruspandemian johdosta tämä tilanne on muuttunut täysin ja luottotappiot nousivat 79,5 miljoonaan dollariin (Q1/2019: 34,5 M USD). Tämän johdosta segmentin Q1:n tulos laski 61 prosenttia 22,9 miljoonaan dollariin (Q1/2019: 58,7 M USD).

Alkukesä on Harley-Davidsonin parasta myyntiaikaa ja nyt pandemia ja siihen liittyvät liikkumisen rajoitukset vaikuttavat negatiivisesti myyntiin. Tämän jälkeenkin pohdittavaksi jää se, miten talouden taantuman aiheuttama työttömyys ja kotitalouksien taloushuolet vaikuttavat pyörien kysyntään?

Yhtiö vaihtoi toimitusjohtajaa Q1:n aikana, kun vuodesta 2015 Harley-Davidsonia luotsannut Matthew Levatich sai lähteä ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Jochen Zeitz.

Q2/2020 kvartaaliosinko putosi 0,02 dollariin aiemmasta 0,38 dollarista. Osinko irtoaa 21.5.2020 ja se maksetaan 12.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 065,0 1 632,6 -34,8% 4 500 5 362 -16,1%
Liiketulos (ebit) 90,0 256,2 -64,9% 275 556 -50,5%
Nettotulos 62,5 195,5 -68,0% 185 424 -56,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,080 1,505

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Harley-Davidson: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Harley-Davidson) kehitys

Yhtiön johdon antamia ennusteita toimitetuista pyöristä ja liikevoittomarginaaleista (liikevoittomarginaali tarkoittaa ”motorcycles & related products”-segmentin lukuja).

Tilikaudet 2015 – 2018

TOTEUTUMA 2015: 266 382 ja 16,5 %
TOTEUTUMA 2016: 262 221 ja 14,7 %
TOTEUTUMA 2017: 242 788 ja 12,5 %
TOTEUTUMA 2018: 228 665 ja 8,5 %

Tilikausi 2019

01/2019: 217 000 – 222 000 ja marginaali 8,0 – 9,0 %
04/2019: (ei muutosta)
07/2019: 212 000 – 217 000 ja marginaali 6,0 – 7,0 %
10/2019: (ei muutosta)
TOTEUTUMA 2019: 213 939 ja marginaali 6,3 %

Tilikausi 2020

01/2020: Liikevaihto: 4,53 – 4,66 Mrd USD (2019: 4,57 Mrd USD) ja marginaali 7,0 – 8,0 %
04/2020: ei ennustetta

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

Kireä markkinatilanne näkyy liikevaihdon kasvun pysähtymisenä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotulosmarginaalinsa yli 10 prosentissa, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 2014 huipusta (13,6 %). Vuosien 2018 ja 2019 marginaalia laski yhtiön uudelleenjärjestelykulut.

hog-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 4,25 – 4,75 miljardia ja nettotulos noin 165 – 200 miljoonaa dollaria.

Yhtiöllä on erilaisia strategisia hankkeita, joilla yhtiö pyrkii saamaan liikevaihtonsa ja tuloskuntonsa kasvuun. Ja uusi toimitusjohtaja aloitti jälleen uuden strategiaohjelman keväällä 2020.

Yhtiön arvostusta arvioitaessa on hyvä huomioida Harley-Davidison:n brändin arvo, joka ei näy taseessa.

Mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön pyörämyynti on selvässä laskussa ja samaa tahtia on laskenut tuloskin. Ja lasku on jatkunut jo 5 vuotta peräjälkeen. Eli siinä mielessä kyseessä voi olla ns. arvoansa, missä halvalta näyttävä osake on sitä syystäkin.

Toisaalta yhtiön rahavirrat ja etenkin vapaa rahavirta (FCF) ovat pitäneet tasonsa. Tämä puoli huomioiden tilanne ei olekaan niin vakava.

Tuhannen taalan kysymys onkin, että kumpaan (nettotulos vaiko rahavirrat) uskoo enemmän. Tärkein mittari lienee kuitenkin se, miten pyörätoimitukset kehittyvät, sillä se tuo niin liikevaihtoa, vaikuttaa tulokseen sekä tietenkin tuo rahaa kassaan.

hog-roe-roi-q12020

Harley-Davidsonin hyvä tuloksentekokyky näkyy oman pääoman tuotto eli ROE-luvussa, mikä on ollut yli 25 prosenttia tilikaudesta 2011 alkaen. Hyvää ROE-lukua selittää osaltaan se, että yhtiön oma pääoma on vähentynyt, joka toimii jakajana tunnuslukua laskettaessa. ROI-luku, joka huomioi myös velan määrän, on sekin tasaisesti noin 14 prosentin tasolla. Kovan kilpailun takia laskenut tulos näkyy myös ROI-luvun laskuna 10 prosenttiin ja sen alle.

Tase

Taseessa nousee esiin velan suuri määrä eli noin 8,2miljardia dollaria, mikä on noin 70 prosenttia koko taseesta. Suurin osa (Q4/2018: 6,9 miljardia) tästä velasta on Financial Services -segmentin velkaa, mikä osaltaan kuvaa rahoitusyhtiön tapaa toimia.

hog-velkaisuus-q12020

Oman pääoman määrä on myös laskenut vuoden 2013 noin 3,0 miljardista dollarista Q1/2020 lopun noin 1,7 miljardiin dollariin. Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeitaan, mikä näkyy oman pääoman laskuna. Tilikauden 2019 aikana yhtiö käytti noin 297 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon. Pandemian johdosta yhtiö keskeytti omien osakkeiden osto-ohjelman.

Velkaisuuden kasvu on pienentänyt omavaraisuusasteen varsin alhaiseksi eli noin 15 – 20 prosenttiin. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 300 prosenttiin. Gearingin yli 100 prosentin tasoa voitaneen pitää hälyttävänä, mutta tässä pitää huomioida se, että suuri osa yhtiön velasta on uudelleenlainattu eteenpäin, joten yhtiö toimii tässä välittäjänä ja kerää lainamarginaaleilla tuottoa.

Rahavirta

Harley-Davidson:n liiketoiminnan rahavirta on tasaantunut noin 1,1 miljardiin dollariin vuoden 2014 jälkeen. Vuoden 2019 rahavirta jäi vain 868 miljoonaan dollariin, joten esiin nousee kysymys siitä, että oliko rahavirran laskussa kyse ajoituksellisista tekijöistä vaiko uudesta normaalista? Tätä kehitystä on hyvä seurata vuoden 2020 edetessä – joskin koronaviruspandemia sotkee tätä seurantaa pahemman kerran.

Capex-investoinnit ovat nekin varsin tasaisessa (ja ennakoitavissa olevassa) kasvussa. Parin viime vuoden investointien nousu noin 260 miljoonaan dollariin kuvastaa yhtiön panostuksia uusiin malleihin sekä laajentumisia USA:n ulkopuolelle.

Lisäksi tuotannon virtaviivaistaminen tuo ylimääräisiä capex-kuluja vuosille 2019 – 2020 noin 50 miljoonaa dollaria per vuosi.

hog-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on tasaisista luvuista johtuen asettunut noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Ja tämä rahavirta on Harley-Davidsonilla pitänyt hyvin tasonsa, vaikka yhtiön pyörätoimitukset laskevat ja tuloskunto siinä samalla. Tämä vapaan rahavirran kehityskaari saa näyttämään yhtiön toimintaa hieman eri näkökulmasta. Eli rahaa se tuntuu tahkoavan hyvällä tahdilla.

Mutta koronaviruspandemia muuttaa tämän asetelman täysin, minkä johdosta yhtiö keskeytti omien osakkeiden osto-ohjelman ja laski kvartaaliosingon varsin muodolliselle 0,02 dollarin tasolle.

Osinko

Yhtiön osinko nousi 9 vuotta peräjälkeen, mutta keväällä 2020 osinkoa leikattiin rajusti pandemian johdosta. Samalla parhaimmillaan yli 8 prosentin osinkotuotto putosi 0,4 prosenttiin (osake 21,38 USD).

hog-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Harley-Davidson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,020 5/2019 0,375 5/2018 0,370
9/2020 (e) 0,020 9/2019 0,375 9/2018 0,370
12/2020 (e) 0,020 12/2019 0,375 12/2018 0,370
2/2021 (e) 0,020 2/2020 0,380 2/2019 0,375
YHTEENSÄ 0,080 1,505 1,485
-94,7% +1,3% +1,4%

Q2/2020 kvartaaliosinko putosi 0,02 dollariin aiemmasta 0,38 dollarista. Osinko irtoaa 21.5.2020 ja se maksetaan 12.6.2020.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+115 M USD) sekä osingolla (-9 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (0 M USD). Oikaisu on yhteensä +106 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (8.5.2020) 21,38 37,19 34,12 50,88 58,34 45,39 65,91 69,24
Lkm (000) 153 744 157 804 166 504 172 932 180 535 190 621 217 706 224 071
Markkina-arvo (Mrd) 3,29 5,87 5,68 8,80 10,53 8,65 14,35 15,51
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Motorcycles & related products 3 750 4 573 4 969 4 915 5 271
Financial Services 750 789 748 732 725
Muut
YHTEENSÄ 4 500 5 362 5 717 5 647 5 996
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Motorcycles & related products 120 290 422 607 773
Financial Services 155 266 291 275 275
Muut
YHTEENSÄ 275 556 713 882 1 048
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 065 1 298 4 500 5 362 5 717 5 647 5 996 5 995 6 229 5 900
Liikevoitto 90 108 275 556 714 882 1 049 1 156 1 281 1 154
Nettotulos 63 70 185 424 531 575 692 752 845 734
Marginaali 5,9% 5,4% 4,1% 7,9% 9,3% 10,2% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4%
EPS 0,41 0,46 1,20 2,69 3,19 3,33 3,83 3,95 3,88 3,28
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 571 834 1 204 688 766 767 964 1 166
Liikearvo 64 64 55 56 53 54 28 30
Muut varat 9 611 9 630 9 407 9 229 9 071 9 170 8 536 8 209
Tase yhteensä 11 246 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
Oma pääoma 1 798 1 804 1 774 1 844 1 920 1 840 2 909 3 009
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 8 180 7 445 7 599 6 988 6 808 6 890 5 505 5 259
Muut vastuut 1 268 1 279 1 293 1 141 1 162 1 261 1 114 1 137
Tase yhteensä 11 246 10 528 10 666 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 500 868 1 206 1 005 1 174 1 100 1 147 977
Investoinnit: Capex -150 -181 -214 -206 -256 -260 -232 -208
Vapaa rahavirta (FCF) 350 687 992 799 918 840 915 769
Investoinnit: Muut -350 -327 -449 -356 -137 -656 -513 -361
Investointien jälkeen 0 360 543 443 781 184 402 408
Rahoitus: Voitonjako -75 -530 -536 -706 -700 -1 763 -805 -596
Rahoitus: Muut 75 -182 522 164 -34 1 409 269 203
Rahavarojen muutos 0 -352 529 -99 47 -170 -134 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,44 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,44 1,50 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84
Osinkotuotto 2,1% 4,0% 4,3% 2,9% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2%
Osinko/nettotulos 36,6% 55,8% 46,4% 43,9% 36,5% 31,4% 28,3% 25,6%
Osinko/FCF 19,3% 34,5% 24,8% 31,6% 27,5% 28,1% 26,2% 24,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 5,7 9,0 8,4 12,8 16,8
PE (3v) 8,7 11,5 9,5 13,1 13,8 11,1 19,5 23,8
PE 17,8 13,8 10,7 15,3 15,2 11,5 17,0 21,1
EV/EBIT 36,0 22,4 16,9 17,1 15,8 12,8 14,7 17,0
Oma pääoma/osake 11,69 11,43 10,65 10,66 10,64 9,65 13,36 13,43
P/B 1,83 3,25 3,20 4,77 5,49 4,70 4,93 5,16
ROE 10,3% 23,7% 29,4% 30,6% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4%
ROI 2,9% 6,0% 7,8% 10,0% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5%
Omavaraisuusaste 16,0% 17,1% 16,6% 18,5% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0%
Gearing 367,6% 366,5% 360,5% 341,6% 314,7% 332,8% 156,1% 136,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 18,93 37,19 35,97 35,83 35,66 34,12 45,30 42,08 42,88 50,88
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,080 1,520 1,515 1,510 1,505 1,500 1,495 1,490 1,485 1,480
Osinkotuotto (ennuste) 0,4% 4,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,4% 3,3% 3,5% 3,5% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,38 2,73 2,62 2,75 3,03 3,19 3,55 3,27 3,33 3,32
PE 8,0 13,6 13,7 13,0 11,8 10,7 12,7 12,9 12,9 15,3
EV/EBIT 19,4 22,3 22,3 21,2 19,0 16,9 16,9 17,5 16,3 17,1
ROE 20,9% 23,7% 20,6% 21,5% 25,5% 29,4% 29,5% 26,0% 28,2% 30,5%
ROI 5,2% 6,0% 5,9% 6,2% 7,1% 7,8% 8,9% 8,1% 9,2% 10,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus