Harley-Davidson sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

William S. Harley ja Arthur Davidson perustivat ”Harley-Davidson Motor Company”-nimisen yrityksen kilpamoottoripyörien valmistukseen vuonna 1903. Nykyään yhtiö on ehkä maailman tunnetuin moottoripyörä­valmistaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e HARLEY-DAVIDSON Ennuste
Osake (25.7.2018) 44,63 Osinko 12 kk 1,490 3,3%
Markkina-arvo (Mrd) 7,5 Osinko/EPS 39% 4v ka
Liikevaihto (M) 5 615 (-0,6%) Osinko/FCF 28% 4v ka
Nettotulos (M) 550 (-4,3%) Omav.aste 21%
EPS 3,27 Gearing 284%
PE 13,6 ROE 27,4%
PB 3,5 ROI 8,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

HARLEY-DAVIDSON25.7.2018 | 44,63 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Harley-Davidsonin Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee sekä liikevaihdon että nettotuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Myös Financial Services -segmentin aiheuttama vaikutus velkaisuuteen pienentää arvolukua. Financial Services -segmentin vaikutuksen eliminointi voisi nostaa arvolukua parilla pisteellä.

Yhtiö on kärsinyt kovasta hintakilpailusta jo muutaman vuoden ajan, minkä johdosta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykset ovat kääntyneet jo laskuun. Tilikauden 2017 pyörien liikevoittomarginaali oli noin 12,5 prosenttia (2016: 14,7 %) – eli marginaalipaineet ovat selvät. Tilikaudella 2018 vaikean kehityksen odotetaan vielä jatkuvan ja marginaalien laskevan noin 10 prosentin tuntumaan.

Vahvan brändinsä ja uskollisen asiakaskuntansa avulla Harley-Davidson on kuitenkin vahvoilla hintakilpailussa. Tiukan hintakilpailun vallitessa yhtiön pääpaino on pitää varastotasot alhaisina eli vastataan alhaiseen kysyntään alhaisella tarjonnalla. Tämä näkyi pyörätoimitusten noin -6,7 prosentin laskuna vuonna 2017. Tilikaudella 2018 pyörätoimitusten odotetaan laskevan edelleen noin 3-5 prosenttia.

Osinko- ja arvosijoittajaa kiinnostaa hyvän brändin omaavan yhtiön hyvä osinkotaso (3,3 %) sekä omien osakkeiden osto-ohjelma. Mutta hintakilpailu ja tuloksentekokyvyn säilyttäminen pitää sijoittajaa varpaillaan. Toisaalta vapaa rahavirta on pitänyt tasonsa jo pitkään, joten yhtiön liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan hyvällä tahdilla.

Tilikausi 2018

Harley-Davidsonin Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 1 713 1 765 -2,9% 3 255 3 267 -0,4%
Liiketulos (ebit) 324 399 -18,9% 560 689 -18,6%
Nettotulos 242 259 -6,4% 417 445 -6,3%
EPS (USD) 1,45 1,48 2,48 2,53
Pyörätoimitukset 72 593 81 807 -11,3% 136 537 152 638 -10,5%

Harley-Davidsonin pyörätoimitukset jälleenmyyjille jatkoivat edelleen laskuaan (Q2: -11,3 %) ja yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla. Toimitusmäärät laskivat etenkin USA:ssa (Q2: -19 %), kun taas muualla maailmassa nähtiin hienoista kasvua (Q2: +2,4 %). Toimitusmäärät kuitenkin ylittivät hienoisesti yhtiön antaman ohjeistuksen (67 500-72 500).

Q2:n liikevaihto kääntyi myös laskuun (-2,9 %), kun Q1:llä se oli pystynyt pitämään liikevaihdon kasvua yllä pyörätoimitusten laskusta huolimatta.

Q2:n nettotulos laski -6,4 prosenttia, mihin vaikutti mm. noin -12 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut. Myös raaka-ainekulut (mm. alumiini ja teräs) sekä tuotannon kulut olivat nousussa, mikä vaikutti osaltaan tulostasoon.

Yhtiö on virtaviivaistamassa tuotantoaan, josta aiheutuu kuluja tuleville parille vuodelle yhteensä noin 170 – 200 miljoonaa dollaria. Tälle vuodelle uudelleenjärjestelykuluja yhtiö arvioi kirjaavansa noin 100 – 115 miljoonaa dollaria, josta noin 60 miljoonaa dollaria on tehty alkuvuoden 2018 aikana. Varsinaisia säästöjä alkaa kertymään vuodesta 2020 alkaen noin 65 – 75 miljoonaa dollaria per vuosi.

Näkymät 2018

Harley-Davidson aikoo kertoa 30.7.2018 tarkemmin päivitetystä strategiasta, jolla yhtiö saadaan taas uuteen iskuun. Tulosesityksessä yhtiö antoi otsikkotason tietoja: ”New products”, ”Broader Access” ja ”Stronger Dealers”.

Harley-Davidsonin näkymäarvioihin ei tullut muutoksia. Yhtiö arvioi koko vuoden 2018 pyörätoimitusten jäävän 231 000 – 236 000 pyörään, mikä on noin 3 – 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017 (242 788).

Lisäksi yhtiö odottaa Q3/2018 pyörätoimitusten olevan noin 45 500 – 50 500 pyörää, mikä olisi selvästi viimevuotista enemmän (41 662).

Yhtiö arvioi, että Motorcycles-segmentin tilikauden 2018 liiketulosmarginaali on noin 9,0 – 10,0 prosenttia, mikä sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia noin 100 – 115 miljoonaa dollaria. Verouudistuksen johdosta yhtiön veroaste laskee nykyiseltä noin 33 – 39 prosentin tasolta 23,5 – 25 prosenttiin, joten uudistuksesta on selkeä hyöty Harley Davidsonille.

Näin voidaan arvioida (Talousmentor), että tilikauden 2018

  • liikevaihto: noin 5,50 – 5,65 Mrd USD (2017: 5,6 Mrd USD)
  • nettotulos: noin 530 – 570 M USD (575 M USD)
  • EPS: 3,15 – 3,39 USD (3,33 USD)
  • 12 kk:n osinko: 1,49 USD (ed. 12 kk 1,47 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Harley-Davidsonilla on kaksi segmenttiä

  • Motorcycles & Related Products: Segmentti suunnittelee, valmistaa ja myy moottoripyöriä ja niiden osia, lisä- ja ajovarusteita yms. Yhtiöllä on 6 moottoripyöräluokkaa: Touring, Dyna, Softail, Sportster, V-Rod ja Street.
  • Financial Services: Segmenttiin kuuluu rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoaminen niin pyörien ostajille kuin niiden jälleenmyyjille. Segmentti tekee varsin tasaista liikevoittoa eli noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Sen osuus koko yhtiön liikevoitosta on noin 20 prosenttia.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Motorcycles & related products 4 875,0 1 036,0 950,0 1 525,1 1 363,9 4 915,0 1 047,1 962,1 1 577,1 1 328,7
Muutos (%) -0,8% -1,1% -1,3% -3,3% 2,6% -6,8% 12,2% -11,9% -5,6% -15,7%
Financial Services 740,0 183,7 190,0 188,1 178,2 732,2 181,9 189,1 188,0 173,2
Muutos (%) 1,1% 1,0% 0,5% 0,1% 2,9% 1,0% 2,5% 3,2% -1,6% -0,1%
YHTEENSÄ 5 615,0 1 219,7 1 140,0 1 713,2 1 542,1 5 647,2 1 229,0 1 151,2 1 765,1 1 501,9
Muutos (%) -0,6% -0,8% -1,0% -2,9% 2,7% -5,8% 10,7% -9,7% -5,2% -14,2%

Motorcycles-segmentin Q1-Q2 pyörätoimitukset jälleenmyyjille jatkoivat laskuaan (-10,5 %) ja yhtiön tavoitteena on pitää varastot kysyntää vastaavilla tasoilla. Q2:lla liikevaihto kääntyi myös laskuun niin, että alkuvuoden 2018 liikevaihto oli noin -0,4 prosenttia alhaisempi kuin vertailukaudella. Tästä heikosta Q2:sta johtuen arvioin, että koko vuoden 2018 liikevaihto jää viime vuodesta noin -0,8 prosenttia.

Financial Services -segmentin liikevaihtoarviossa lähdin siitä, että se kasvaa edellisvuosien tapaan noin +5 – 10 miljoonaa ja olisi noin 740 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 5,50 – 5,65 miljardia dollaria eli liikevaihto jäisi hieman vuodesta 2017.

Liiketulosennuste

Kirjanpitosäännösten muutoksien johdosta ao. taulukon vuoden 2017 liiketulokset eivät täysin täsmää Taulukot-osion lukuihin. Osa Motorcycles-segmentin aiemmin liiketuloksessa olleesta summasta on siirretty seuraavan kappaleen ”Muut kulut”-erään.

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Motorcycles & related products 475,0 28,8 30,0 243,4 172,8 611,4 37,9 19,6 317,4 236,5
Muutos (%) -22,3% -24,0% 53,1% -23,3% -26,9% -20,9% 307,5% -82,0% -1,6% -28,9%
Financial Services 280,0 60,9 75,0 80,5 63,6 275,3 63,7 77,1 81,9 52,6
Muutos (%) 1,7% -4,4% -2,7% -1,7% 20,9% -0,1% 6,2% 10,9% -8,6% -6,7%
YHTEENSÄ 755,0 89,7 105,0 323,9 236,4 886,7 101,6 96,7 399,3 289,1
Muutos (%) -14,9% -11,7% 8,6% -18,9% -18,2% -15,5% 46,6% -45,8% -3,2% -25,7%
Marginaali 13,4% 7,4% 9,2% 18,9% 15,3% 15,7% 8,3% 8,4% 22,6% 19,2%

Yhtiö arvioi, että Motorcycles-segmentin tilikauden 2018 liiketulosmarginaali on noin 9,0 – 10,0 prosenttia, mikä sisältää uudelleenjärjestelyihin liittyviä kustannuksia noin 100 – 115 miljoonaa dollaria. Edellä arvioin, että segmentin liikevaihto olisi noin 4,88 miljardia dollaria, joten 9,0 – 10,0 prosentin marginaaleilla se tarkoittaisi 440 – 490 miljoonan dollarin tulosta.

Tein ennusteen arvovälin puoliväliin eli 475 miljoonaan dollariin, missä kvartaalikohtaisiin lukuihin ei pidä liikaa kiinnittää huomiota. Tulosta heiluttaa osaltaan se, mille kvartaalille em. 100 – 115 miljoonan dollarin kulut osuvat.

Financial Services -segmentin loppuvuoden 2018 ennusteen tein vertailukauden kvartaalilukuja hieman alhaisemmilla luvuissa. Näin arvioin segmentin tuloksen olevan noin 280 miljoonaa dollaria eli hieman vuotta 2017 enemmän.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 750 – 770 miljoonaa dollaria ja koko konsernin liiketulosmarginaaliksi tulisi 13,4 prosenttia. Marginaalit jatkaisivat laskuaan, sillä vuonna 2017 marginaalit olivat 15,7 prosenttia ja vuonna 2016 17,5 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 755,0 89,7 105,0 323,9 236,4 886,7 101,6 96,7 399,3 289,1
Rahoituskulut (netto) -25,0 -6,8 -6,5 -5,2 -6,5 -27,4 -6,8 -6,8 -7,1 -6,7
Muut kulut 1,0 0,1 0,7 0,2 4,6 2,3 2,3
Tulos ennen veroja 731,0 83,0 98,5 319,4 230,1 863,9 94,8 89,9 394,5 284,7
Verot -181,0 -20,0 -28,5 -77,1 -55,4 -342,1 -86,5 -21,7 -135,6 -98,3
Nettotulos 550,0 63,0 70,0 242,3 174,7 521,8 8,3 68,2 258,9 186,4

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan viime vuoden tapaan noin -25 miljoonaa dollaria.

Kuten edellisessä kappaleessa totesin, niin aiemmin liiketuloksessa olleita pieniä summia on kirjanpitosäännösten muutoksien johdosta siirretty ”Muut kulut” -erään. Luvut täydentyvät vuoden edetessä, joten niihin ei ole pientä pyöristyserää lukuun ottamatta tehty ennusteita.

Yhtiö arvioi, että veroaste asettuu vuonna 2018 noin 23,5 – 25 prosenttiin. Loppuvuoden veroja arvioidessani käytin noin 27 prosentin lukemaa, jolla sain koko vuoden veroasteeksi noin 24,8 prosenttia. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 530 – 570 miljoonaa dollaria. Tulos jäänee varsin selvästi viime vuoden vero-oikaistusta 575 miljoonasta dollarista.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Euroopan ja USA:n tullikiistassa yhtenä Euroopan vastauksena on asettaa moottoripyörille tuontitullit. Tämä vaikuttaisi osaltaan Harley-Davidsonin Euroopan pyörien myyntimääriin, hintatasoon ja/tai tuottoihin.

Ennusteiden kehitys

Yhtiön johdon antamia ennusteita toimitetuista pyöristä ja liikevoittomarginaaleista.

Tilikausi 2015 (liikevoittomarginaali tarkoittaa ”motorcycles & related products”-segmentin lukuja )

TOTEUTUMA 2015: 266 382 ja 16,5 %
TOTEUTUMA 2016: 262 221 ja 14,7 %

Tilikausi 2017

01/2017: Pyörätoimitusten määrä samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2016
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: 241 000 – 246 000
10/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: 242 788 ja 12,5 %

Tilikausi 2018

01/2018: 231 000 – 236 000 ja marginaali 9,5 – 10,5 %
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: 231 000 – 236 000 ja marginaali 9,0 – 10,0 %

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

Kireä markkinatilanne näkyy liikevaihdon kasvun pysähtymisenä vuoden 2014 jälkeen. Yhtiö on kuitenkin pystynyt pitämään nettotulosmarginaalinsa yli 10 prosentissa, vaikka se on laskenut selvästi vuoden 2014 huipusta (13,6 %). Harley-Davidsonin brändin arvostus näkyy osaltaan myös tässä.

hog-tuloslaskelma-q22018

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 5,50 – 5,65 miljardia ja nettotulos noin 530 – 570 miljoonaa dollaria.

Yhtiöllä on 3 ja 10 vuoden strategiset suunnitelmat, missä seuraavan 10 vuoden aikana yhtiö aikoo

  • saada 2 miljoonaa uutta asiakasta
  • laajentaa kansainvälistä toimintaa niin, että se vastaa puolta liiketoiminnasta
  • julkistaa 100 uutta pyörämallia
  • ROIC on yritysvertailun parhaimmistoa

Seuraavan 3 vuoden aikana fokuksessa on uusasiakashankinta, jälleenmyyjäverkoston vahvistaminen, paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen sekä premium-brändin ylläpito.

Yhtiön arvostusta arvioitaessa on hyvä huomioida Harley-Davidison:n brändin arvo, joka ei näy taseessa. Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella PE-luku olisi 13,6x eli osaketta voisi pitää edullisesti hinnoiteltuna.

Mutta, kuten tässä kirjoituksessa on tullut ilmi, niin yhtiön pyörämyynti on selvässä laskussa ja samaa tahtia on laskenut tuloskin. Eli siinä mielessä kyseessä voi olla ns. arvoansa, missä halvalta näyttävä osake on sitä syystäkin.

Toisaalta yhtiön rahavirrat ja etenkin vapaa rahavirta (FCF) ovat pitäneet tasonsa. Tämä puoli huomioiden tilanne ei olekaan niin vakava.

Tuhannen taalan kysymys onkin, että kumpaan (nettotulos vaiko rahavirrat) uskoo enemmän. Tärkein mittari lienee kuitenkin se, miten pyörätoimitukset kehittyvät, sillä se tuo niin liikevaihtoa, vaikuttaa tulokseen sekä tietenkin tuo rahaa kassaan.

hog-roe-roi-q22018

Harley-Davidsonin hyvä tuloksentekokyky näkyy oman pääoman tuotto eli ROE-luvussa, mikä on ollut yli 25 prosenttia tilikaudesta 2011 alkaen. Hyvää ROE-lukua selittää osaltaan se, että yhtiön oma pääoma on vähentynyt, joka toimii jakajana tunnuslukua laskettaessa. ROI-luku, joka huomioi myös velan määrän, on sekin tasaisesti noin 14 prosentin tasolla. Kovan kilpailun takia laskenut tulos näkyy myös ROI-luvun laskuna 10 prosenttiin.

Tase

Taseessa nousee esiin velan suuri määrä eli noin 7,1 miljardia dollaria, mikä on noin 70 prosenttia koko taseesta. Suurin osa (Q4/2017: 6,1 miljardia) tästä velasta on Financial Services -segmentin velkaa, mikä osaltaan kuvaa rahoitusyhtiön tapaa toimia.

hog-velkaisuus-q22018

Oman pääoman määrä on myös laskenut vuoden 2013 noin 3,0 miljardista dollarista Q2/2018 noin 2,2 miljardiin dollariin. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on selvässä laskussa, joka näkyy siten oman pääoman määrän laskuna. Tilikauden 2017 aikana yhtiö käytti noin 456 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Velkaisuuden kasvu on pienentänyt omavaraisuusasteen varsin alhaiseksi eli 20 prosenttiin. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut noin 300 prosenttiin. Gearingin yli 100 prosentin tasoa voitaneen pitää hälyttävänä, mutta tässä pitää huomioida se, että suuri osa yhtiön velasta on uudelleenlainattu eteenpäin, joten yhtiö toimii tässä välittäjänä ja kerää lainamarginaaleilla tuottoa.

Rahavirta

Harley-Davidson:n liiketoiminnan rahavirta on tasaantunut noin 1,1 miljardiin dollariin vuoden 2014 jälkeen. Joka tapauksessa liiketoiminta tuottaa varsin mukavasti rahaa kassaan. Mutta, jos tätä rahavirtaa vertaa laskevaan liikevaihtoon tai tuloskuntoon, niin näissä luvuissa liiketoiminnan haasteet eivät näy ollenkaan.

Capex-investoinnit ovat nekin varsin tasaisessa (ja ennakoitavissa olevassa) kasvussa. Parin viime vuoden investointien nousu noin 260 miljoonaan dollariin kuvastaa yhtiön panostuksia uusiin malleihin sekä laajentumisia USA:n ulkopuolelle.

Lisäksi tuotannon virtaviivaistaminen tuo ylimääräisiä capex-kuluja vuosille 2018 – 2020 noin 50 miljoonaa dollaria per vuosi.

hog-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on tasaisista luvuista johtuen asettunut noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Ja tämä rahavirta on Harley-Davidsonilla pitänyt hyvin tasonsa, vaikka yhtiön pyörätoimitukset laskevat ja tuloskunto siinä samalla. Tämä vapaan rahavirran kehityskaari saa näyttämään yhtiön toimintaa hieman eri näkökulmasta. Eli rahaa se tuntuu tahkoavan hyvällä tahdilla.

Osinko

Yhtiö leikkasi osinkoaan varsin rajusti vuonna 2009, jolloin sen vuotuinen osinko tippui 1,29 dollarista 0,40 dollariin. Vielä vuonna 2010 osinko pysyi samana eli 0,40 dollarissa, mutta sen jälkeen osinko on kasvanut voimakkaasti ja tilikaudella 2017 osinkoa maksettiin 1,46 dollaria eli 0,365 dollaria/kvartaali.

hog-osinko-q22018

Harley-Davidsonin tämänhetkinen osinkotuotto on historiaan nähden varsin korkealla tasolla eli 3,3 prosentissa, kun se vuosikymmenen alun aikoina se oli vain noin 1,2 – 1,7 prosenttia. Osingonmaksusuhde on vielä varsin matala eli noin 35 – 45 prosenttia nettotuloksesta tai noin 25 – 30 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Näin yhtiöllä on varsin helppo työ pitää yllä kasvavaa osinkotrendiä lähivuosina. Tilikauden 2018 osinko kuitenkin nousi vain +1,4 prosenttia, jota voi pitää hienoisena pettymyksenä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 (e) 0,370 9/2017 0,365 9/2016 0,350
12/2018 (e) 0,370 12/2017 0,365 12/2016 0,350
2/2019 (e) 0,375 2/2018 0,370 2/2017 0,365
5/2019 (e) 0,375 5/2018 0,370 5/2017 0,365
YHTEENSÄ 1,490 1,470 1,430
+1,4% +2,8% +8,3%

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019. Viimeksi osinko nousi vain 0,5 senttiä, joten tein ennusteen myös tällä samalla 0,5 sentin nostolla. Tämä kuvastaa yhtiön vaikeaa tilannetta. Seuraavan 12 kk:n osingoksi tulisi siten 1,49 dollaria, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 44,63 USD).

Osingon lisäksi yhtiö on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon eli noin 48,5 miljoonaa vuoden 2014 määrään verrattuna, mikä on noin 22,3 prosenttia vuoden 2014 osakemäärästä. Nykyinen osakkeiden osto-ohjelma antaa myös puskuria osingon nostolle.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+133) sekä osingonmaksuilla (-124). Oikaisu on yhteensä +9 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin että omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -53 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 522 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 575 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.7.2018) 44,63 50,88 58,34 45,39 65,91 69,24 48,83 38,87
Lkm (000) 168 189 172 932 180 535 190 621 217 706 224 071 229 229 234 918
Markkina-arvo (Mrd) 7,51 8,80 10,53 8,65 14,35 15,51 11,19 9,13
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Motorcycles & related products 4 875 4 915 5 271 5 309 5 568
Financial Services 740 732 725 687 661
Muut
YHTEENSÄ 5 615 5 647 5 996 5 996 6 229
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Motorcycles & related products 475 616 773 875 1 003
Financial Services 280 275 275 280 278
Muut
YHTEENSÄ 755 891 1 048 1 155 1 281
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 1 140 3 255 5 615 5 647 5 996 5 995 6 229 5 900 5 581 5 312
Liikevoitto 105 560 755 891 1 049 1 156 1 281 1 154 1 000 830
Nettotulos 70 417 550 575 692 752 845 734 624 599
Marginaali 6,1% 12,8% 9,8% 10,2% 11,5% 12,5% 13,6% 12,4% 11,2% 11,3%
EPS 0,42 2,48 3,27 3,33 3,83 3,95 3,88 3,28 2,72 2,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 988 688 766 767 964 1 166 1 204 1 680
Liikearvo 56 56 53 54 28 30 30 29
Muut varat 9 511 9 229 9 071 9 170 8 536 8 209 7 937 7 965
Tase yhteensä 10 555 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171 9 674
Oma pääoma 2 170 1 844 1 920 1 840 2 909 3 009 2 558 2 420
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 7 141 6 988 6 808 6 890 5 505 5 259 5 103 5 723
Muut vastuut 1 244 1 141 1 162 1 261 1 114 1 137 1 510 1 531
Tase yhteensä 10 555 9 973 9 890 9 991 9 528 9 405 9 171 9 674
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 200 1 005 1 174 1 100 1 147 977 801 885
Investoinnit: Capex -250 -206 -256 -260 -232 -208 -189 -189
Vapaa rahavirta (FCF) 950 799 918 840 915 769 612 696
Investoinnit: Muut -350 -356 -137 -656 -513 -361 -72 125
Investointien jälkeen 600 443 781 184 402 408 540 821
Rahoitus: Voitonjako -415 -706 -700 -1 763 -805 -596 -394 -321
Rahoitus: Muut -185 164 -34 1 409 269 203 -596 12
Rahavarojen muutos 0 -99 47 -170 -134 15 -450 512
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62 0,48
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,48 1,46 1,40 1,24 1,10 0,84 0,62 0,48
Osinkotuotto 3,3% 2,9% 2,4% 2,7% 1,7% 1,2% 1,3% 1,2%
Osinko/nettotulos 45,3% 43,9% 36,5% 31,4% 28,3% 25,6% 22,8% 18,8%
Osinko/FCF 26,2% 31,6% 27,5% 28,1% 26,2% 24,5% 23,2% 16,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,0 12,8 16,8 16,6 28,3
PE (3v) 12,4 13,1 13,8 11,1 19,5 23,8 24,5 39,6
PE 13,6 15,3 15,2 11,5 17,0 21,1 17,9 15,2
Oma pääoma/osake 12,90 10,66 10,64 9,65 13,36 13,43 11,16 10,30
P/B 3,46 4,77 5,49 4,70 4,93 5,16 4,38 3,77
ROE 27,4% 30,6% 36,8% 31,7% 28,6% 26,4% 25,1% 25,9%
ROI 8,3% 10,1% 12,0% 13,5% 15,4% 14,5% 12,7% 10,3%
Omavaraisuusaste 20,6% 18,5% 19,4% 18,4% 30,5% 32,0% 27,9% 25,0%
Gearing 283,5% 341,6% 314,7% 332,8% 156,1% 136,0% 152,4% 167,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset