Hoivatilat Oyj

Viimeksi päivitetty 22.8.2019

Hoivatilat Oyj on hoivan ja kasvatuksen tilojen tuottamiseen, vuokraamiseen ja omistamiseen erikoistunut yritys. Yhtiö on perustettu vuonna 2008, sillä on noin 20 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 270 miljoonaa euroa.

Hoivatilojen toimintamalliin kuuluu valmiiden tilojen aktiivinen omistajuus. Yhtiön ottaessa vastuun kiinteistön investoinneista sekä tilojen toimivuudesta, niin silloin asiakkaan ei itse tarvitse sitouttaa pääomia tiloihin.

Hoivatilat kertoo, että se tuo tarvittavat tilat ns. ”avaimet käteen” -sopimuksella, missä yhtiö itse vastaa kaikista rakentamiseen liittyvistä asioista (sopimus- ja lupaprosessi, tonttien hankinta, tilojen suunnittelu yms).

Osake ja omistajat

Hoivatilat Oyj listautui Helsingin pörssin päälistalle 1.3.2017, jota ennen se oli noin 11 kuukauden ajan pörssin First North -listalla. Osakkeen tunnus on HOIVA.

Osakkeen päivävaihto on pääsääntöisesti noin 50 000 – 200 000 euron tuntumassa, mutta vilkkaampina päivinä vaihto voi ylittää 500 000 euroakin. Joka tapauksessa piensijoittajan on hyvä tiedostaa, tämä osakkeen alhainen vaihto. Sijoittaja ei ehkä saakkaan myytyä tai ostettua osakkeita ”oikeaan hintaan”.

Hoivatilojen suurin omistaja on 2care Capital, jolla on 14,8 prosentin osuus Hoivatiloista. Pankkien rahastoilla on tämän jälkeen suuret osuudet (SEB 17,3%, OP 7,2% ja Nordea 4,1%). Näiden lisäksi vielä Eino Hintsalalla (3,7 %) ja Timo Pekkarinen ja Yhtiöt (3,5 %) on yli 3 prosentin osuudet.

Hoivatilojen toimitusjohtajana toimii Jussi Karjula (s. 1975) ja hän aloitti tehtävässään vuonna 2010.

Toimintaympäristö

Väestön keskittyminen ja kaupungistuminen luo vahvan kysynnän ja tarpeen päiväkodeille ja kouluille sekä hoivatiloille, erityisesti kasvukeskuksissa. Ja juuri kasvukeskuksiin Hoivatilojen toiminta on keskittynyt.

Tilastokeskuksen ja Eurostatin mukaan yli 75-vuotiaiden osuus Suomen väestössä nousee merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa lisähaasteen julkisen talouden tasapainottamiselle. Hoivatilat arvioi, että pelkästään ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tarvittaisiin noin 1000 uutta hoivakotia ja 2 – 3 miljardin euron kiinteistöinvestointeja. Hoivatilojen toimintamalli, missä se itse omistaa ja huoltaa kiinteistöt, tarjoaa kunnallisille toimijoille vähemmän pääomia sitovan ratkaisun.

Hoivatilat pyrkii pitkiin vuokrasopimuksiin (15 – 20 vuotta), joilla se tavoittelee ennustettavaa kassavirtaa pitkälle tulevaisuuteen.

Hoivatilat Oyj:llä on vain noin 20 työntekijää, joten sijoittajan kannalta riskinä on avainhenkilöiden sitoutuneisuus yhtiöön. Jo yhden avainhenkilön lähtö yrityksestä voi tarkoittaa isoa lovea yhtiön tuloksentekokyvyssä.

Hoivatilat kertoo, että sen strategisiin riskeihin kuuluu mm. kilpailutilanne sekä riippuvuus rajoitetusta määrästä asiakkaita. Hoivatilat kertoikin syksyllä 2018, että se on päättänyt perustaa tytäryhtiön Ruotsiin, josta se hakee kasvumahdollisuuksia. Lisäksi toimialan kiinnostus sijoituskohteena on kasvanut, jonka johdosta markkinoille on tullut uusia toimijoita.

Kiinteistöjen arvioidut arvot eivät välttämättä vastaa kiinteistöjen todellisia markkinahintoja. Käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan, jonka johdosta yhtiölle voi syntyä merkittäviä voittoja tai tappioita. Käypien arvojen lasku voi johtaa lainaehtojen (kovenantit) rikkoutumiseen ja siten rahoituskulujen nousuun taikka osingonmaksun keskeytymiseen.

Korkotason nousu voi nostaa yhtiön rahoituskustannuksia. Kiinteistöjen arvioidut arvot perustuvat sijoittajien tuottovaatimuksiin ja tuottovaatimuksissa on yhtenä osana yleinen korkotaso. Korkotason nousu voi myös johtaa kiinteistöjen arvon alenemiseen.

Yhtiön asiakaskunta on keskittynyttä, sillä kolme suurinta avainasiakasta muodostivat noin 50 prosentin osuuden yhtiön sopimuskannasta (Q4/2018).

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset