Hoivatilat: Arvoluku

Päivitetty 22.8.2019. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Hoivatilojen pörssi- ja tuloshistoria on lyhyt, jonka vuoksi osa pisteistä on annettu (tai viety) arvioimalla nykyhetkeä. Lisäksi PE-lukujen käyttökelpoisuus yrityksen kohdalla on kyseenalainen, sillä suuri osa yhtiön tuloksesta on tähän mennessä syntynyt sijoituskiinteistöjen arvonmuutoksen kautta.

HOIVATILAT22.8.2019 | 10,75 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
Jussi Karjula 2010-
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
0
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
Ei pistettä: Suurimman asiakkaan osuus sopimuskannasta on 25 %
0
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 1 Mrd euroa
Ei pistettä: Markkina-arvo on 0,27 Mrd euroa
0
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 200 000 euroa päivässä
Ei pistettä: Pääsääntöisesti päivävaihto jää alle 200 000 euron
1
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
+111 %
1
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Annettu piste kasvavasta liikevaihdosta, vaikka yhtiön pörssihistoria on alle 7 vuotta
0
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Ei pistettä: Voitollinen tulos vain 6 vuotena tarkasteluaikana. Lyhyt pörssihistoria vie pisteen tässä.
1
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
+58 %
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Annettu piste kasvavasta tuloksesta, vaikka yhtiön pörssihistoria on alle 7 vuotta.
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Liikearvoa on 0 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin 32 miljoonaa euroa voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 28 miljoonaa euroa voitollinen
1
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Velkojen lyhennyksen jälkeen rahaa jäisi jäljelle 65 miljoonaa euroa
1
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Gearing on ollut alle 100 prosenttia 4 vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia 4 vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROE on ollut yli 15 prosenttia jokaisena vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
ROI on ole ollut yli 10,0 % jokaisena vuotena tarkasteluaikana
0
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Ei pistettä: Osakkeiden lukumäärä on kasvussa
0
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Ei pistettä: Yhtiö pörssiin vuonna 2017
0
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: Yhtiö pörssiin vuonna 2017.
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Yhtiö pörssiin vuonna 2017
1
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Neljän vuoden osinkosumma 0,59 euroa, nettotulossumma 4,26 euroa eli osingonmaksusuhde on 14 %
1
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
PB-luku on 1,58
0
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
Ei pistettä: Yhtiön lyhyt pörssihistoria ei kata 7 vuotta
1
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
PE3 = 9,3
1
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
PE = 10,4
0
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 3,0 prosentin osinkotuoton
Ei pistettä: Osinkotuotto on 1,8 % – Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,19 EUR
20 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset