Suomen Hoivatilat: Arvonmääritys

Päivitetty 24.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 24.8.2019: 11,75 euroa

Laskennan parametrit

Hoivatilat on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Suomen Hoivatilat: Ennusteet).

Lisäksi yhtiön nettotulos heilahtelee kiinteistöjen arvonmuutosten myötä, joten se vaikeuttaa arvonmäärityksen tekemistä. Tein käänteisen arvonmuutoksen käyttäen yhtiön raportoimaa operatiivista tulosta, joka ei sisällä kiinteistöjen arvonmuutosta.

KULUVA TILIKAUSI 2019e H1 Loppu­vuosi
Operat. tulos 10,0 4,9 5,1
OpTulos/Osake 0,391 0,192 0,199
Osinko 0,170 0,170 0,000
Oma pääoma 169
Oma pääoma/osake 6,610

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimusta on nostettu +1,5 prosenttiyksiköllä yhtiön pienen koon johdosta.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,00%   3,0% + 4,5% + 1,5%
Osakkeita 25 567   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 15,53%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,90%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 48,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,80%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa (otsikko pitäisi olla operatiivinen tulos) on myös vaadittavat operatiiviset tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,00 %).

hoivatilat-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 8,32 7,30 7,90 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75
Operat. tulos 2,9 5,4 7,7 10,0 11,6 13,3 15,4 17,8
Muutos % 137,5% 90,7% 41,6% 29,9% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%
Op. tulos/osake 0,15 0,22 0,30 0,39 0,45 0,52 0,60 0,70
Hinta/OpTulos 57,3 32,8 26,2 30,0 26,0 22,5 19,5 16,9
Osinko 0,10 0,13 0,17 0,19 0,22 0,25 0,29 0,33
Osinkotuotto 1,2% 1,8% 2,2% 1,6% 1,8% 2,1% 2,5% 2,8%
Oma pääoma 3,82 5,29 6,36 6,81 7,07 7,38 7,73 8,14
P/B 2,18 1,38 1,24 1,73 1,66 1,59 1,52 1,44
ROE 24,3% 24,9% 25,3% 5,9% 6,5% 7,2% 8,0% 8,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (11,75 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,00 %), niin tämän vuoden operatiivisen tuloksen pitäisi olla noin 10 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 11,6 ja 13,3 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset