Suomen Hoivatilat: Arvonmääritys

Päivitetty 31.5.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q4/2018 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 31.5.2019: 9,52 euroa

Laskennan parametrit

Hoivatilat on raportoinut Q4/2018 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Suomen Hoivatilat: Ennusteet). Lisäksi yhtiö on julkistanut Q1/2019 liiketoimintakatsauksen, mutta tämä on vain lyhyt selvitys vuoden alun tapahtumista eikä raportti sisällä kaikkia taulukkotietoja. Tästä syystä näitä tietoja ei ole suoraan hyödynnetty laskelmissa.

Lisäksi yhtiön nettotulos heilahtelee kiinteistöjen arvonmuutosten myötä, joten se vaikeuttaa arvonmäärityksen tekemistä. Tein käänteisen arvonmuutoksen käyttäen yhtiön raportoimaa operatiivista tulosta, joka ei sisällä kiinteistöjen arvonmuutosta.

KULUVA TILIKAUSI 2019e H1 Loppu­vuosi
Operat. tulos 9,2 0,0 9,2
OpTulos/Osake 0,361 0,000 0,361
Osinko 0,170 0,000 0,170
Oma pääoma 162
Oma pääoma/osake 6,355

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimusta on nostettu +1,5 prosentilla yhtiön pienen koon johdosta.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,00%   3,0% + 4,5% + 1,5%
Osakkeita 25 491   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 13,80%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,79%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 52,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 2,50%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa (otsikko pitäisi olla operatiivinen tulos) on myös vaadittavat operatiiviset tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,00 %).

hoivatilat-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Operat. tulos 2,9 5,4 7,7 9,2 10,5 11,9 13,6 15,4
Muutos % 137,5% 90,7% 41,6% 19,5% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8%
Op. tulos/osake 0,15 0,22 0,30 0,36 0,41 0,47 0,53 0,61
Hinta/OpTulos 57,3 32,8 26,2 26,4 23,2 20,4 17,9 15,7
Osinko 0,10 0,13 0,17 0,19 0,22 0,25 0,28 0,32
Osinkotuotto 1,2% 1,8% 2,2% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,3%
Oma pääoma 3,82 5,29 6,36 6,55 6,77 7,02 7,31 7,63
P/B 2,18 1,38 1,24 1,45 1,41 1,36 1,30 1,25
ROE 24,3% 24,9% 25,3% 5,6% 6,2% 6,8% 7,4% 8,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (9,52 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,00 %), niin tämän vuoden operatiivisen tuloksen pitäisi olla noin 9 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 10,5 ja 12 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset