Hoivatilat: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 22.8.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2016 alkaen eli yhtiön pörssihistoriasta alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista.

Kaaviota ei ole luotu osinkohistorian lyhyyden johdosta.

Hoivatilat kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Hoivatilojen osingonjakopolitiikan mukainen tavoite on jakaa vuosittain osinkona vähintään 50 % operatiivisesta tuloksesta.

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 0,19 euroa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Hoivatilojen osinko on viime vuosien aikana irronnut helmi-maaliskuussa (viimeksi 27.3.2019).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Perusosinko
2020e 0,19 11,8% 0,19
2019 0,17 30,8% 0,17
2018 0,13 30,0% 0,13
2017 0,10 0,10
2016

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset