Huhtamäki: Arvonmääritys

Päivitetty 17.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.6.2019: 34,72 euroa

Laskennan parametrit

Huhtamäki on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Huhtamäki: Ennusteet).

Q1:n raportin omaa pääomaa on oikaistu tämän jälkeen irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 185,0 47,5 137,5
EPS 1,773 0,455 1,318
Osinko 0,840 0,840 0,000
Oma pääoma 1 200,0
Oma pääoma/osake 11,501

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 1,0*4,5% + 0,0%
Osakkeita 104 335   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,77%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,32%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 49,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,73%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

huhtamaki-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 35,28 35,00 27,07 34,72 34,72 34,72 34,72 34,72
Nettotulos 187,8 193,1 156,9 185,0 197,5 210,9 225,2 240,4
Muutos % 25,2% 2,8% -18,7% 17,9% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%
EPS 1,81 1,86 1,50 1,77 1,89 2,02 2,16 2,30
PE 19,5 18,9 18,0 19,6 18,3 17,2 16,1 15,1
Osinko 0,73 0,80 0,84 0,87 0,93 0,99 1,06 1,19
Osinkotuotto 2,1% 2,3% 3,1% 2,5% 2,7% 2,9% 3,0% 3,4%
Oma pääoma 11,39 11,61 12,22 12,82 13,84 14,94 16,11 17,35
P/B 3,10 3,01 2,22 2,71 2,51 2,32 2,16 2,00
ROE 16,9% 16,2% 12,6% 14,2% 14,2% 14,0% 13,9% 13,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (34,72 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 185 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 198 ja 211 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset