Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 29.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät vuodelle 2018

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2018 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Raportissa yhtiö toteaa myöskin että,

Myyntimme globaaleille avainasiakkaille on kehittynyt hyvin ja kasvuprosentit ovat keskimääräisiä kasvuprosenttejamme paremmat.

Odotamme orgaanisten investointien ja toisella vuosineljänneksellä tehtyjen kolmen yritysoston kantavan hedelmää ja vahvan kasvun jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä.

Oma arvioni on, että valuuttakurssien vastatuuli helpottanee vuoden loppua kohden. Näin liikevaihtoarviona on vuodelle 2018 noin 3,0 – 3,1 miljardia euroa, missä kasvua olisi noin +2 prosenttia (2017: 2 989 M EUR)

Vastaavasti arvioin nettotuloksen olevan edellisvuoden tasolla tai hieman parempi eli noin 190 – 200 miljoonaa euroa (2017: 197 M EUR). Kustannustason nousu ja tiukka kilpailutilanne pitänee tuloskehityksen vaimeana. Saatu myyntivoitto pitää ennusteen muuttumattomana aiempaan nähden.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 855,0 217,7 220,0 220,1 197,2 801,3 205,3 200,9 204,3 190,8
Muutos (%) 6,7% 6,0% 9,5% 7,7% 3,4% 9,1% 7,2% 3,6% 6,2% 21,8%
Foodservice NA 965,0 246,8 238,0 255,1 225,1 992,5 241,8 233,4 272,4 244,9
Muutos (%) -2,8% 2,1% 2,0% -6,4% -8,1% -0,4% -6,1% -3,6% 3,3% 5,1%
Flexible Packaging 955,0 235,8 245,0 240,2 234,0 912,4 226,6 229,6 224,0 232,2
Muutos (%) 4,7% 4,1% 6,7% 7,2% 0,8% 5,1% 5,9% 6,1% 1,6% 6,7%
Fiber Packaging 285,0 73,5 72,0 70,5 69,0 282,5 71,7 68,1 71,2 71,5
Muutos (%) 0,9% 2,5% 5,7% -1,0% -3,5% 6,3% 4,8% 2,3% 8,5% 9,8%
YHTEENSÄ 3 060,0 773,8 775,0 785,9 725,3 2 988,7 745,4 732,0 771,9 739,4
Muutos (%) 2,4% 3,8% 5,9% 1,8% -1,9% 4,3% 1,9% 1,8% 4,0% 10,0%

Odotan valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen tasaantuvan vuoden loppua kohden. Tämä näkyy etenkin Foodservice NA -segmentin ennusteissa. Q1-Q2 aikana valuuttakurssit toivat noin -58 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen, mutta tästä huolimatta liikevaihto laski vain -37 miljoonaa euroa. Näin voi odottaa, että kehitys on hyvää loppuvuoden aikana.

Foodservice EAO -segmentin liikevaihto on alkuvuonna ollut noin +5,6 prosentin kasvussa. Tarjoilupakkausten kysyntä jatkui vahvana etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Tein loppuvuoden ennusteen noin 220 miljoonan euron kvartaalikohtaisilla luvuilla. Segmenttiin sisältyi 2 hankituista yhtiöistä, joiden vuosiliikevaihto on ollut noin 100 miljoonaa euroa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että segmentin kvartaaliennusteet ovat noin 20 – 30 miljoonaa euroa liian varovaisia. Q3-tulosraportti kertoo tämän tarkemmin.

Myös Flexible Packaging -segmentin liikevaihto on kehittynyt hyvin alkuvuoden aikana (+3,9 %). Tähän kasvuun vaikutti osaltaan vertailukaudella Intian verouudistus, joka vähensi silloin kysyntää alueella. Tein segmentin loppuvuoden ennusteen kutakuinkin alkuvuoden lukemiin, joten arvelen hyvän ja tasaisen kehityksen jatkuvan.

Fiber Packaging -segmentin alkuvuoden liikevaihto on laskenut parisen prosenttia. Kysyntä Euroopassa on ollut laimeaa (mm. kanamunapakkaukset), joka on sitten näkynyt liikevaihdon kehityksessä. Arvelen tämän ”laimeuden” hieman hellittävän loppuvuoden aikana ja tein ennusteen noin 72 – 74 miljoonan euron kvartaaliluvuilla

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 3,0 – 3,1 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +2,4 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Foodservice EAO 76,0 17,8 20,0 19,0 19,2 66,7 14,5 18,4 18,4 15,4
Muutos (%) 13,9% 22,8% 8,7% 3,3% 24,7% 8,5% 5,1% 0,5% 5,7% 28,3%
Foodservice NA 85,0 26,3 20,0 22,5 16,2 104,1 28,8 20,2 32,6 22,5
Muutos (%) -18,3% -8,7% -1,0% -31,0% -28,0% -3,3% 14,7% -17,6% -12,4% 8,2%
Flexible Packaging 72,5 20,5 18,0 16,5 17,5 69,7 19,1 17,7 14,0 18,9
Muutos (%) 4,0% 7,3% 1,7% 17,9% -7,4% -5,6% 8,5% -2,7% -26,7% 0,0%
Fiber Packaging 30,0 8,4 7,0 6,7 7,9 28,2 5,5 7,3 8,1 7,3
Muutos (%) 6,4% 52,7% -4,1% -17,3% 8,2% -18,5% -44,4% -12,0% -1,2% -11,0%
Muut 11,5 -2,6 15,0 -0,9 -4,4 -6,3 0,7 2,5 -1,3
YHTEENSÄ 275,0 70,4 65,0 79,7 59,9 264,3 61,6 64,3 75,6 62,8
Muutos (%) 4,0% 14,3% 1,1% 5,4% -4,6% -0,7% -3,6% -3,9% -2,6% 8,7%
Marginaali 9,0% 9,1% 8,4% 10,1% 8,3% 8,8% 8,3% 8,8% 9,8% 8,5%

Kuten taulukosta nähdään, niin Q1-Q2/2018 Foodservice NA -segmentin liiketulos laski -16,1 miljoonaa euroa eli noin -30 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiön mukaan valuuttakurssien vaikutus oli noin -5 miljoonaa euroa. Tulosta laski myös nousseet kuljetus- sekä raaka-ainekustannukset. Lisäksi Goodyear:n tehtaan käynnistämiseen liittyvät kustannukset vetivät tulosta alaspäin.

Arvelen segmentin tuloskunnon hieman kohentuvan alkuvuoden lukemista, mutta jäävän edelleen vertailukaudesta, sillä kustannustaso pysynee edelleen korkealla. Tuloskunto laskisikin ennusteen mukaan noin -18 prosenttia.

Foodservice EAO -segmentin tulos on noussut alkuvuoden aikana noin +13 prosenttia, mutta tähän vaikuttaa vertailukauden Q1:n heikko vertailuluku. Myös hankitut liiketoiminnot toivat oman lisänsä segmentin liikevoiton kasvuun. Tein loppuvuoden ennusteen samoihin lukemiin kuin alkuvuoden luvut olivat, joten segmentin tulos kasvaisi noin +13 – 14 prosenttia.

Myös Flexible Packaging -segmentin hyvään Q2:n tuloskehitykseen vaikutti em. Intian verouudistuksen kysynnän laskusta aiheutunut heikko vertailuluku. Tein loppuvuoden ennusteen noin 19 miljoonan euron kvartaalilukuun, joka on hieman paremmalla tasolla kuin viimeiset 4 kvartaalia ovat olleet. Arvelen kannattavuuskehityksen tuovan pienen parannuksen tuloskehitykseen.

Fiber Packaging -segmentin tulosta on painanut kireä kilpailutilanne sekä nousseet kustannukset. Tein loppuvuoden ennusteen kaavamaisella noin 7 – 8 miljoonan euron luvuilla.

Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi noin 270 – 280 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +4 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tässä on kuitenkin hyvä huomata Q2/2018 kertaluontoinen noin 12 – 14 miljoonan euron myyntivoitto, joten tämä huomioiden tulos olisi edellisvuoden tasolla tai tämän alle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 275,0 70,4 65,0 79,7 59,9 264,3 61,6 64,3 75,6 62,8
Rahoituskulut (netto) -27,5 -7,1 -7,0 -6,8 -6,6 -17,5 -1,5 -5,1 -5,9 -5,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 247,5 63,3 58,0 72,9 53,3 246,8 60,1 59,2 69,7 57,8
Verot -52,5 -13,0 -13,0 -15,3 -11,2 -50,3 -9,3 -13,0 -15,2 -12,8
Nettotulos 195,0 50,3 45,0 57,6 42,1 196,5 50,8 46,2 54,5 45,0

Rahoituskulut (netto) ovat olleet hienoisessa nousussa, ja näin kvartaalikohtaiset kulut lienevät noin 7 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 korkokuluarvioni on 27,5 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa olen käyttänyt 20 – 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 190 – 200 miljoonaa euroa eli tulos olisi edellisvuoden tasolla tai hieman parempi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Alkuvuoden 2018 lukuja on painanut valuuttakurssien muutokset sekä Goodyear:n tehtaaseen liittyvät kulut? Tasapainottuuko valuuttakurssien kehitys jatkossa? Ja millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Yhtiö liitti itseensä Q2/2018 aikana 3 yhtiötä, joiden vuosiliikevaihto oli yhteensä noin 110 miljoonaa euroa, joten tämä on hyvä huomioida kasvuluvuissa.
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?

Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa em. 3 hankitun yhtiön tuoma noin +110 miljoonan euron lisä. Tämä huomioiden arvioin orgaanisen kasvun olevan noin +2…+3 prosenttia.

Liiketulokseen nämä 3 yhtiötä tuovat oman lisänsä, mutta myöskin valmistuva Goodyear:n tehdas, josta on tilikaudelle 2018 syntynyt kuluja. Tästä syystä arvioin liiketulosmarginaalin nousevan vuoden 2018 ennustetulta tasolta noin 9,5 prosentin tuntumaan.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 28 – 30 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 325,0 3 240,0 825,0 815,0 830,0 770,0
Muutos (%) 2,6% 5,9% 6,6% 5,2% 5,6% 6,2%
Liiketulos 315,0 305,0 70,0 75,0 90,0 70,0
Muutos (%) 3,3% 10,9% -0,6% 15,4% 12,9% 16,9%
Marginaali 9,5% 9,4% 8,5% 9,2% 10,8% 9,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 315,0 305,0 70,0 75,0 90,0 70,0
Rahoituskulut (netto) -30,0 -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
Tulos ennen veroja 285,0 277,0 63,0 68,0 83,0 63,0
Verot -60,0 -57,0 -13,0 -13,0 -18,0 -13,0
Nettotulos 225,0 220,0 50,0 55,0 65,0 50,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset