Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 19.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 940,0 237,1 236,0 240,4 226,5 876,1 230,2 228,6 220,1 197,2
Muutos (%) 7,3% 3,0% 3,2% 9,2% 14,9% 9,3% 12,1% 13,8% 7,7% 3,4%
Foodservice NA 1 120,0 281,3 280,0 304,9 253,8 995,7 275,1 240,4 255,1 225,1
Muutos (%) 12,5% 2,3% 16,5% 19,5% 12,7% 0,3% 13,8% 3,0% -6,4% -8,1%
Flexible Packaging 1 000,0 250,9 250,0 248,0 251,1 951,9 235,3 242,4 240,2 234,0
Muutos (%) 5,1% 6,6% 3,1% 3,2% 7,3% 4,3% 3,8% 5,6% 7,2% 0,8%
Fiber Packaging 290,0 73,8 71,5 74,1 70,6 280,0 72,1 68,4 70,5 69,0
Muutos (%) 3,6% 2,4% 4,5% 5,1% 2,3% -0,9% 0,6% 0,4% -1,0% -3,5%
YHTEENSÄ 3 350,0 843,1 837,5 867,4 802,0 3 103,7 812,7 779,8 785,9 725,3
Muutos (%) 7,9% 3,7% 7,4% 10,4% 10,6% 3,8% 9,0% 6,5% 1,8% -1,9%

Foodservice NA -segmentin liikevaihto kääntyi Q4/2018 hyvään kasvuun, mikä jatkui myös Q1-Q2/2019 aikana. Kauppojen omien tuotemerkkien sekä jäätelöpakkausten myynti oli hyvää. Ankara talvi vähensi pikaruokaravintoloiden kävijämääriä, mikä puolestaan painoi tarjoilupakkausten kysyntää.

Alkuvuoden 2019 aikana valuuttakurssit ovat tuoneet noin +38 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Arvioin valuuttakurssien myötätuulen jatkuvan vielä Q3:lla, minkä johdosta kvartaalin ennuste on vielä selvästi kasvava. Arvioin Q4:n liikevaihdon kehittyvän jo tasaisemmin.

Myös Foodservice EAO -segmentin liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla ja hyvä veto jatkui myös Q1-Q2/2019 aikana. Hyvää liikevaihdon kehitystä tuki hankitut liiketoimet sekä hyvä vertailukelpoinen kasvu (+3-4 %).

Vuoden 2019 toisella puoliskolla hankittujen liiketoimintojen tuoma lisävaikutus jää pois, joten tästä syystä kasvuprosentit ovat alkuvuotta alhaisemmalla tasolla ja vastaavat em. vertailukelpoista kasvulukemaa.

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden 2019 aikana noin +5 prosenttia. Joustopakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla suurimmassa osassa markkinoita. Lisäksi kasvu oli erityisen vahvaa Intiassa. Tein vuoden 2019 ennusteen alkuvuoden viitoittamalla tiellä niin, että kasvu olisi noin +5 prosenttia.

Fiber Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi +3,7 prosenttia H1:llä. Yhtiö kertoi, että kysyntä oli hyvää suurimmassa osassa markkinaa. Tein loppuvuoden ennusteen kutakuinkin alkuvuoden lukemiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,2 – 3,4 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +7,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tähän vaikuttavat hankitut liiketoimet, Goodyearin investoinnin valmistuminen ja valuuttakurssien myötätuuli.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foodservice EAO 80,0 16,6 21,5 21,8 20,1 63,9 6,0 19,1 19,3 19,5
Muutos (%) 25,2% 176,7% 12,6% 13,0% 3,1% -4,2% -58,6% 3,8% 4,9% 26,6%
Foodservice NA 100,0 23,5 23,5 32,4 20,6 62,3 8,7 14,7 22,6 16,3
Muutos (%) 60,5% 170,1% 59,9% 43,4% 26,4% -40,2% -69,8% -27,2% -30,7% -27,6%
Flexible Packaging 82,5 19,4 20,0 20,1 23,0 58,1 8,7 15,2 16,6 17,6
Muutos (%) 42,0% 123,0% 31,6% 21,1% 30,7% -16,6% -54,5% -14,1% 18,6% -6,9%
Fiber Packaging 30,0 8,0 7,5 7,6 6,9 29,1 7,2 7,1 6,8 8,0
Muutos (%) 3,1% 11,1% 5,6% 11,8% -13,8% 3,2% 30,9% -2,7% -16,0% 9,6%
Muut -12,5 -3,0 -2,5 -4,2 -2,8 12,2 -3,1 1,1 15,0 -0,8
YHTEENSÄ 280,0 64,5 70,0 77,7 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Muutos (%) 24,1% 134,5% 22,4% -3,2% 11,9% -14,6% -55,4% -11,0% 6,2% -3,5%
Marginaali 8,4% 7,7% 8,4% 9,0% 8,5% 7,3% 3,4% 7,3% 10,2% 8,4%

Vuonna 2018 yhtiön liiketulos laski lähes -15 prosenttia kustannusinflaation, Goodyearin ja Egyptin tehtaiden käyttöönottoihin liittyvien kulujen sekä kustannussäästöohjelmaan liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta. Q1/2019:llä tulos kasvoi jo lupaavasti +12 prosenttia.

Sen sijaan Q2/2019 tulos laski -3,2 prosenttia, mitä selittää vertailukauden tavaramerkkiportfolion myynnistä saadut tuotot (+14,2 M EUR). Tämä huomioiden liiketulos olisi kasvanut +17,7 prosenttia.

Foodservice NA -segmentin alkuvuoden 2019 tulos kasvoi peräti +36 prosenttia, mutta jos katsoo vuoden 2018 lukemia ja laskuprosentteja, niin nyt oikeastaan palattiin vuoden 2017 tasolle. Tulosta paransi Goodyearin tehtaan käyttöönoton kustannusten poistuminen sekä yhtiön tekemät hintojen korotukset.

Arvioin vuoden 2019 tuloksen paranevan noin +50 – 60 prosenttia vuoteen 2018 nähden, mutta kuten todettua, niin vertailukausi oli heikko. Ennuste jäisi vielä vuoden 2017 noin 104 miljoonasta eurosta, joten potentiaalia vieläkin parempaan tuloskehitykseen segmentissä on.

Foodservice EAO -segmentin vuoden 2019 ennusteen tein 80 miljoonaan euroon. Q4:n tulos on viime vuosina ollut noin -5 miljoonaa euroa Q3:sta pienempi, joten tästä syystä tämä lukema on muita kvartaaleja pienempi. Kokonaisuudessa hyvää kasvua selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut, jotka painottuivat Q4/2018:lle. Jos tämän vuoden Q4 on yhtään normaali, niin se toisi jo suurimman osan ennustetusta kasvusta.

Flexible Packaging -segmentin H2/2018 oli vaikea, missä kannattavuus laski raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousun johdosta. H1/2019 tulos parani +26 prosenttia, mitä tuki Intiassa positiivisesti jatkunut kehitys. Lisäksi tuotannon tehostuminen, raaka-aineiden hintojen lasku sekä hintojen korotukset toivat oman lisänsä tuloskehitykseen. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä rohkeasti) positiivisempaan kehitykseen niin, että tulos kasvaisi noin 40 – 45 prosenttia vuodesta 2018. Tässäkin Q4:n tuloskehitys ratkaisee paljon.

Fiber Packaging -segmentin Q1 tulosta painoi kireä kilpailutilanne sekä nousseet kustannukset. Sen sijaan Q2:n oli jo parempi. Tämän segmentin luvut ovat muihin segmentteihin nähden selvästi pienempiä, joten pienetkin euromääräiset muutokset näkyvät isoina prosenttimuutoksina.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi noin 265 – 295 miljoonaa euroa, missä tulos nousisi noin +24 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Suurin osa tästä kasvusta tulisi siitä, että vertailukauden lukuja rasitti kertaluontoiset erät. Marginaali nousisi 8,4 prosenttiin (2018: 7,2 %), joka kuitenkin jäisi vielä vuosien 2016 ja 2017 tasoista (8,8 – 9,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 280,0 64,5 70,0 77,7 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Rahoituskulut (netto) -31,5 -7,8 -8,0 -7,8 -7,9 -31,2 -7,8 -7,6 -8,2 -7,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 248,5 56,7 62,0 69,9 59,9 194,4 19,7 49,6 72,1 53,0
Verot -53,5 -12,6 -13,0 -15,5 -12,4 -37,5 -0,9 -10,2 -15,3 -11,1
Nettotulos 195,0 44,1 49,0 54,4 47,5 156,9 18,8 39,4 56,8 41,9

Rahoituskulujen (netto) arvioni on noin -30 – 35 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa olen käyttänyt 20 – 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 180- 210 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?
  • Huhtamäki ilmoitti sulkevansa heikosti kannattavia tuotantolinjastoja ja tekevänsä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden hyötyjen yhtiö arvioi olevan 15 – 18 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvun olevan noin +1,5 prosenttia.

Nopeasti nousevat kulut ovat syöneet Huhtamäen kannattavuutta, mutta jokohan kustannusinflaatio hellittäisi tulevina vuosina? Lisäksi kustannussäästötoimenpiteiden positiivinen vaikutus olisi noin +15…+18 miljoonaa euroa. Arvioin liiketulosmarginaalin jatkavan nousuaan noin 8,7 prosenttiin, joka olisi selvästi vuosien 2018 ja 2019e tasoa korkeampi, mutta jäisi edelleen hieman vuosien 2016 -2017 tasolta (8,8 – 9,3 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 30 – 35 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 450,0 3 400,0 850,0 845,0 875,0 830,0
Muutos (%) 1,5% 1,5% 0,8% 0,9% 0,9% 3,5%
Liiketulos 305,0 295,0 70,0 75,0 77,5 72,5
Muutos (%) 3,4% 5,4% 8,5% 7,1% -0,3% 6,9%
Marginaali 8,8% 8,7% 8,2% 8,9% 8,9% 8,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 305,0 295,0 70,0 75,0 77,5 72,5
Rahoituskulut (netto) -35,0 -33,0 -8,5 -8,5 -8,0 -8,0
Tulos ennen veroja 270,0 262,0 61,5 66,5 69,5 64,5
Verot -55,0 -55,0 -13,0 -14,0 -14,5 -13,5
Nettotulos 215,0 207,0 48,5 52,5 55,0 51,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset