Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 14.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 935,0 240,0 235,0 235,0 225,0 876,1 230,2 228,6 220,1 197,2
Muutos (%) 6,7% 4,3% 2,8% 6,8% 14,1% 9,3% 12,1% 13,8% 7,7% 3,4%
Foodservice NA 1 080,0 280,0 255,0 285,0 260,0 995,7 275,1 240,4 255,1 225,1
Muutos (%) 8,5% 1,8% 6,1% 11,7% 15,5% 0,3% 13,8% 3,0% -6,4% -8,1%
Flexible Packaging 975,0 241,0 248,0 246,0 240,0 951,9 235,3 242,4 240,2 234,0
Muutos (%) 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,6% 4,3% 3,8% 5,6% 7,2% 0,8%
Fiber Packaging 285,0 73,0 70,0 72,0 70,0 280,0 72,1 68,4 70,5 69,0
Muutos (%) 1,8% 1,2% 2,3% 2,1% 1,4% -0,9% 0,6% 0,4% -1,0% -3,5%
YHTEENSÄ 3 275,0 834,0 808,0 838,0 795,0 3 103,7 812,7 779,8 785,9 725,3
Muutos (%) 5,5% 2,6% 3,6% 6,6% 9,6% 3,8% 9,0% 6,5% 1,8% -1,9%

Foodservice NA -segmentin liikevaihdon lasku kääntyi vuoden toisella puoliskolla kasvuun niin, että koko vuoden liikevaihto kasvoi hieman. Näin siitäkin huolimatta, että valuuttakurssien vastatuuli oli -47 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kasvu oli +5 prosenttia. Kauppojen omien tuotemerkkien sekä jäätelöpakkausten myynti oli hyvää.

Vuodelle 2019 arvioin valuuttakurssien vastatuulen helpottavan, minkä lisäksi Goodyearin tehtaan valmistuminen kasvattaa alueen kapasiteettia. Tästä syystä ennuste on selvästi positiivinen (+8,5 %).

Foodservice EAO -segmentin liikevaihdon kehitys parani vuoden loppua kohden niin, että segmentin liikevaihto kasvoi +9,3 prosenttia vuonna 2018. Hyvää liikevaihdon kehitystä tuki hankitut liiketoimet (vaikutus +57 M EUR) sekä hyvä vertailukelpoinen kasvu (+4 %).

Q2/2018 hankitut liiketoimet tuovat oman lisänsä vielä Q1/2019 sekä osittain vielä Q2/2019 aikana. Tästä syystä tein H1/2019 ennusteen selvään kasvuun, joka sitten hidastuisi vuoden edetessä.

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kehittyi varsin tasaisesti vuoden edetessä (+4,3 %). Kasvu oli erityisen vahvaa Intiassa. Q2/2018 hankitun Ajanta Packagin vaikutus liikevaihtoon oli +7 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2019 ennusteen aiempia vuosia hitaampaan kasvuun eli noin +2,5 prosenttiin. Näin siksi, että vertailukauden kehitys oli vahvaa, jonka arvioin hieman hellittävän vuoden edetessä.

Fiber Packaging -segmentin liikevaihdon H1:n laskeva (-2,2 %) kehitys kääntyi vuoden toisella puoliskolla hienoisesti nousevaksi (+0,5 %). Euromääräisesti liikevaihto oli varsin tasaisesti 68,5 – 72,0 miljoonan kvartaalilukemissa. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -9 miljoonaa euroa, joten vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi +4 prosenttia vuonna 2018. Arvioin valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittävän vuonna 2019, joten tästä syystä tein liikevaihtoennusteen noin +1,8 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,2 – 3,4 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +5,5 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tähän vaikuttavat hankitut liiketoimet, Goodyearin investoinnin valmistuminen ja valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittäminen.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foodservice EAO 75,0 15,0 20,0 20,0 20,0 62,6 5,7 18,7 19,0 19,2
Muutos (%) 19,8% 163,2% 7,0% 5,3% 4,2% -6,1% -60,7% 1,6% 3,3% 24,7%
Foodservice NA 80,0 25,0 20,0 20,0 15,0 61,9 8,6 14,6 22,5 16,2
Muutos (%) 29,2% 190,7% 37,0% -11,1% -7,4% -40,5% -70,1% -27,7% -31,0% -28,0%
Flexible Packaging 75,0 19,0 18,0 18,0 20,0 57,5 8,5 15,0 16,5 17,5
Muutos (%) 30,4% 123,5% 20,0% 9,1% 14,3% -17,5% -55,5% -15,3% 17,9% -7,4%
Fiber Packaging 32,0 8,0 8,0 8,0 8,0 28,7 7,1 7,0 6,7 7,9
Muutos (%) 11,5% 12,7% 14,3% 19,4% 1,3% 1,8% 29,1% -4,1% -17,3% 8,2%
Muut -7,0 -2,0 -1,0 -1,0 -3,0 12,0 -3,2 1,1 15,0 -0,9
YHTEENSÄ 255,0 65,0 65,0 65,0 60,0 222,7 26,7 56,4 79,7 59,9
Muutos (%) 14,5% 143,4% 15,2% -18,4% 0,2% -15,7% -56,7% -12,3% 5,4% -4,6%
Marginaali 7,8% 7,8% 8,0% 7,8% 7,5% 7,2% 3,3% 7,2% 10,1% 8,3%

Vuoden 2018 toinen puolisko ja etenkin Q4 näyttää isoja tuloslaskuja. Lukuja vetää alaspäin kustannustason nousu, Goodyearin ja Egyptin tehtaiden käyttöönottoihin liittyvät kulut sekä yhtiön tekemät kustannussäästöohjelmat ja niistä johtuvat kertaluontoiset kulut.

Huhtamäki kertoo, että Foodservice NA -segmentin Goodyearin tehtaan käyttöönoton kustannukset ovat suurelta osin tehdyt. Todennäköisesti sieltä vielä jotain yllätyksiä tulee, joten tein H1/2019:n ennusteen selvästi laskevaan kannattavuuteen, mutta arvelen tilanteen kohentuvan vuoden toisella puoliskolla selvästi. Suurelta osin siksi, että vertailukauden luvut olivat heikot.

Foodservice EAO -segmentin vuoden 2019 ennusteen tein tasaisilla 20 miljoonan euron lukemilla, paitsi Q4:lle tasoitin tuloksen 15 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessa hyvää kasvua selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut, jotka painottuivat Q4/2018:lle. Jos tämän vuoden Q4 on yhtään normaali, niin se toisi jo suurimman osan ennustetusta kasvusta.

Flexible Packaging -segmentin kannattavuus laski raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousun johdosta. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä rohkeasti) positiivisempaan kehitykseen, missä raaka-aineiden hintojen nousun odotan tasaantuvan ja yhtiön tekemien myyntihintojen korotusten alkavan puremaan.

Fiber Packaging -segmentin vuoden 2018 tulosta painoi kireä kilpailutilanne sekä nousseet kustannukset. Lisäksi valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -2 miljoonaa euroa. Tein vuoden 2018 ennusteen kiinteillä 8 miljoonan euron kvartaalituloserillä, missä yhtenä kasvun tekijänä olisi valuuttakurssien vastatuulen hellittäminen.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi noin 240 – 260 miljoonaa euroa, missä tulos nousisi noin +14,5 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Suurin osa tästä kasvusta tulisi siitä, että vertailukauden lukuja rasitti kertaluontoiset erät. Marginaali nousisi 7,8 prosenttiin (2018: 7,2 %), joka kuitenkin jäisi vielä selvästi vuosien 2016 ja 2017 tasoista (8,8 – 9,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 255,0 65,0 65,0 65,0 60,0 222,7 26,7 56,4 79,7 59,9
Rahoituskulut (netto) -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -26,8 -6,8 -6,6 -6,8 -6,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 227,0 58,0 58,0 58,0 53,0 195,9 19,9 49,8 72,9 53,3
Verot -47,0 -12,0 -12,0 -12,0 -11,0 -37,9 -0,9 -10,5 -15,3 -11,2
Nettotulos 180,0 46,0 46,0 46,0 42,0 158,0 19,0 39,3 57,6 42,1

Rahoituskulujen (netto) arvioni on -28 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa olen käyttänyt 20 – 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 165- 190 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?
  • Huhtamäki ilmoitti sulkevansa heikosti kannattavia tuotantolinjastoja ja tekevänsä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden hyötyjen yhtiö arvioi olevan 15 – 18 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvun olevan noin +2…+3 prosenttia.

Nopeasti nousevat kulut ovat syöneet Huhtamäen kannattavuutta, mutta jokohan kustannusinflaatio hellittäisi tulevina vuosina? Lisäksi kustannussäästötoimenpiteiden positiivinen vaikutus olisi noin +15…+18 miljoonaa euroa. Arvioin liiketulosmarginaalin jatkavan nousuaan noin 8,2 prosenttiin, joka olisi selvästi vuosien 2018 ja 2019e tasoa korkeampi, mutta jäisi edelleen vuosien 2016 -2017 tasolta (8,8 – 9,3 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 29 – 30 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 450,0 3 375,0 860,0 830,0 860,0 825,0
Muutos (%) 2,2% 3,1% 3,1% 2,7% 2,6% 3,8%
Liiketulos 285,0 276,0 70,0 70,0 70,0 66,0
Muutos (%) 3,3% 8,2% 7,7% 7,7% 7,7% 10,0%
Marginaali 8,3% 8,2% 8,1% 8,4% 8,1% 8,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 285,0 276,0 70,0 70,0 70,0 66,0
Rahoituskulut (netto) -30,0 -29,0 -7,3 -7,3 -7,2 -7,2
Tulos ennen veroja 255,0 247,0 62,7 62,7 62,8 58,8
Verot -53,5 -52,0 -13,2 -13,2 -13,3 -12,3
Nettotulos 201,5 195,0 49,5 49,5 49,5 46,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset