Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 25.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2018 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Oma arvioni on, että valuuttakurssien vastatuuli helpottanee vuoden loppua kohden. Näin liikevaihtoarviona on vuodelle 2018 noin 3,0 – 3,1 miljardia euroa, missä kasvua olisi noin +2 prosenttia (2017: 2 989 M EUR)

Vastaavasti arvioin nettotuloksen jäävän selvästi ja olevan noin 155 miljoonaa euroa (2017: 196,5 M EUR). Tähän vaikuttaa Q4:lla tehtävä -30 miljoonan euron kirjaus, mutta etenkin kustannustason nousu sekä tiukka kilpailutilanne.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 870,0 224,1 228,6 220,1 197,2 801,3 205,3 200,9 204,3 190,8
Muutos (%) 8,6% 9,2% 13,8% 7,7% 3,4% 9,1% 7,2% 3,6% 6,2% 21,8%
Foodservice NA 967,5 246,9 240,4 255,1 225,1 992,5 241,8 233,4 272,4 244,9
Muutos (%) -2,5% 2,1% 3,0% -6,4% -8,1% -0,4% -6,1% -3,6% 3,3% 5,1%
Flexible Packaging 952,5 235,9 242,4 240,2 234,0 912,4 226,6 229,6 224,0 232,2
Muutos (%) 4,4% 4,1% 5,6% 7,2% 0,8% 5,1% 5,9% 6,1% 1,6% 6,7%
Fiber Packaging 280,0 72,1 68,4 70,5 69,0 282,5 71,7 68,1 71,2 71,5
Muutos (%) -0,9% 0,6% 0,4% -1,0% -3,5% 6,3% 4,8% 2,3% 8,5% 9,8%
YHTEENSÄ 3 070,0 779,0 779,8 785,9 725,3 2 988,7 745,4 732,0 771,9 739,4
Muutos (%) 2,7% 4,5% 6,5% 1,8% -1,9% 4,3% 1,9% 1,8% 4,0% 10,0%

Foodservice NA -segmentissä valuuttakurssit toivat noin -58 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen Q1-Q2:llä, mutta tästä huolimatta liikevaihto laski vain -37 miljoonaa euroa. Q3:lla valuuttakurssien vaikutus tasaantui ja nyt liikevaihto kasvoi +3 prosenttia. Tein segmentin Q4-ennusteen noin parin prosentin kasvulukuun.

Foodservice EAO -segmentin liikevaihto oli H1/2018 aikana noin +5,6 prosentin kasvussa. Q3:lla liikevaihto kasvoi +13,8 prosenttia, mitä selittää hankittujen liiketoimintojen tuoma +21 miljoonan euron lisä. Ilman tätä Q3:n liikevaihto olisi kasvanut +3,3 prosenttia. Tarjoilupakkausten kysyntä jatkui vahvana etenkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Tein Q4-ennusteen siitä lähtökohdasta, että hankitut liiketoiminnot tuovat noin +20 miljoonan euron lisän vertailukauteen nähden.

Myös Flexible Packaging -segmentin liikevaihto on kehittynyt hyvin alkuvuoden aikana (+4,5 %). Tähän kasvuun vaikutti osaltaan vertailukaudella Intian verouudistus, joka vähensi silloin kysyntää alueella. Arvioin Q4:n liikevaihdon jatkavan hyvää noin +4 prosentin kasvuaan.

Fiber Packaging -segmentin alkuvuoden liikevaihto on laskenut vajaat parisen prosenttia. Kysyntä Euroopassa on ollut laimeaa (mm. kanamunapakkaukset), joka on sitten näkynyt liikevaihdon kehityksessä. Tein Q4-ennusteen noin 70 – 72 miljoonan euron lukemaan.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,05 – 3,10 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +2,7 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Foodservice EAO 72,0 15,1 18,7 19,0 19,2 66,7 14,5 18,4 18,4 15,4
Muutos (%) 7,9% 4,1% 1,6% 3,3% 24,7% 8,5% 5,1% 0,5% 5,7% 28,3%
Foodservice NA 75,0 21,7 14,6 22,5 16,2 104,1 28,8 20,2 32,6 22,5
Muutos (%) -28,0% -24,7% -27,7% -31,0% -28,0% -3,3% 14,7% -17,6% -12,4% 8,2%
Flexible Packaging 65,0 16,0 15,0 16,5 17,5 69,7 19,1 17,7 14,0 18,9
Muutos (%) -6,7% -16,2% -15,3% 17,9% -7,4% -5,6% 8,5% -2,7% -26,7% 0,0%
Fiber Packaging 30,0 8,4 7,0 6,7 7,9 28,2 5,5 7,3 8,1 7,3
Muutos (%) 6,4% 52,7% -4,1% -17,3% 8,2% -18,5% -44,4% -12,0% -1,2% -11,0%
Muut 13,0 -2,2 1,1 15,0 -0,9 -4,4 -6,3 0,7 2,5 -1,3
YHTEENSÄ 255,0 59,0 56,4 79,7 59,9 264,3 61,6 64,3 75,6 62,8
Muutos (%) -3,5% -4,2% -12,3% 5,4% -4,6% -0,7% -3,6% -3,9% -2,6% 8,7%
Marginaali 8,3% 7,6% 7,2% 10,1% 8,3% 8,8% 8,3% 8,8% 9,8% 8,5%

Kuten taulukosta nähdään, niin Q1-Q3/2018 Foodservice NA -segmentin liiketulos laski -22 miljoonaa euroa eli noin -30 prosenttia vertailukaudesta. Tulosta laskee kohonneet työvoima-, raaka-aine- ja kuljetuskustannukset. Lisäksi Goodyear:n tehtaan käynnistämiseen liittyvät kustannukset vetivät tulosta alaspäin. Tämä tuskin oleellisesti muuttuu Q4:lla, joten tästä syystä tein Q4-ennusteen noin -25 prosenttia viime vuotta heikompaan lukemaan.

Foodservice EAO -segmentin Q1:n tulos nousi reippaat +25 prosenttia heikon vertailuluvun vuoksi, mutta sen jälkeen kehitys on ollut +2-3 prosentin luokkaa. Raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousu pitävät tuloskehitystä nihkeänä. Aiempina vuosina Q4:n kannattavuus on laskenut 3-5 miljoonaa euroa Q3:een nähden, joten tein Q4:n ennusteen näistä lähtökohdista.

Flexible Packaging -segmentin hyvään Q2:n tuloskehitykseen vaikutti em. Intian verouudistuksen kysynnän laskusta aiheutunut heikko vertailuluku. Q3 kannattavuus laski samoista syistä kuin edelläkin eli raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousun johdosta. Tein Q4-ennusteen alkuvuoden keskimääräistä lukua käyttäen.

Myös Fiber Packaging -segmentin tulosta on painanut kireä kilpailutilanne sekä nousseet kustannukset.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi noin 250 – 260 miljoonaa euroa, missä tulos laskisi noin -3,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tässä on kuitenkin hyvä huomata Q2/2018 kertaluontoinen noin 12 – 14 miljoonan euron myyntivoitto, joten ilman tätä tuloslasku olisi rumempaa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 255,0 59,0 56,4 79,7 59,9 264,3 61,6 64,3 75,6 62,8
Rahoituskulut (netto) -27,0 -7,0 -6,6 -6,8 -6,6 -17,5 -1,5 -5,1 -5,9 -5,0
Muut kulut -30,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 198,0 22,0 49,8 72,9 53,3 246,8 60,1 59,2 69,7 57,8
Verot -41,5 -4,5 -10,5 -15,3 -11,2 -50,3 -9,3 -13,0 -15,2 -12,8
Nettotulos 156,5 17,5 39,3 57,6 42,1 196,5 50,8 46,2 54,5 45,0

Rahoituskulujen (netto) arvioni on -27 miljoonaa euroa. Muihin kuluihin kirjasin yhtiön ilmoittaman -30 miljoonan euron kertaluontoisen kirjauksen liittyen heikosti kannattavien yksiköiden sulkemisiin.

Veroja laskiessa olen käyttänyt 20 – 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain noin 155- 160 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Alkuvuoden 2018 lukuja on painanut valuuttakurssien muutokset sekä Goodyear:n tehtaaseen liittyvät kulut? Tasapainottuuko valuuttakurssien kehitys jatkossa? Ja millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Yhtiö liitti itseensä Q2/2018 aikana 3 yhtiötä, joiden vuosiliikevaihto oli yhteensä noin 110 miljoonaa euroa, joten tämä on hyvä huomioida kasvuluvuissa.
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?
  • Huhtamäki ilmoitti sulkevansa heikosti kannattavia tuotantolinjastoja ja tekevänsä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden hyötyjen yhtiö arvioi olevan 15 – 18 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa em. 3 hankitun yhtiön tuoma noin +110 miljoonan euron lisä. Tämä huomioiden arvioin liikevaihdon kasvun olevan noin +2…+4 prosenttia.

Liiketulokseen nämä 3 yhtiötä tuovat oman lisänsä, mutta myöskin valmistuva Goodyear:n tehdas, josta on tilikaudelle 2018 syntynyt kuluja. Toisaalta nopeasti nousevat kulut ovat syöneet Huhtamäen kannattavuutta, joten tästä syystä arvioin liiketulosmarginaalin laskevan vuoden 2018 tasolta 7,7 prosenttiin vuonna 2019. Sen sijaan kannattavuustoimenpiteiden tuoman hyödyn arvioin parantavan vuoden 2020 marginaalia takaisin vuoden 2018 tasolle eli noin 8,2 prosenttiin.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 28 – 30 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 250,0 3 200,0 805,0 805,0 825,0 765,0
Muutos (%) 1,6% 4,2% 3,3% 3,2% 5,0% 5,5%
Liiketulos 265,0 245,0 62,5 57,5 67,5 57,5
Muutos (%) 8,2% -3,9% 5,9% 2,0% -15,3% -4,0%
Marginaali 8,2% 7,7% 7,8% 7,1% 8,2% 7,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 265,0 245,0 62,5 57,5 67,5 57,5
Rahoituskulut (netto) -30,0 -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
Tulos ennen veroja 235,0 217,0 55,5 50,5 60,5 50,5
Verot -50,0 -45,0 -11,5 -10,5 -12,5 -10,5
Nettotulos 185,0 172,0 44,0 40,0 48,0 40,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset