Huhtamäki: Ennusteet

Päivitetty 25.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

huhtamaki-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Huhtamäki: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Foodservice EAO 937,5 236,0 235,0 240,0 226,5 876,1 230,2 228,6 220,1 197,2
Muutos (%) 7,0% 2,5% 2,8% 9,0% 14,9% 9,3% 12,1% 13,8% 7,7% 3,4%
Foodservice NA 1 080,0 286,2 255,0 285,0 253,8 995,7 275,1 240,4 255,1 225,1
Muutos (%) 8,5% 4,0% 6,1% 11,7% 12,7% 0,3% 13,8% 3,0% -6,4% -8,1%
Flexible Packaging 992,5 241,4 250,0 250,0 251,1 951,9 235,3 242,4 240,2 234,0
Muutos (%) 4,3% 2,6% 3,1% 4,1% 7,3% 4,3% 3,8% 5,6% 7,2% 0,8%
Fiber Packaging 290,0 74,4 70,0 75,0 70,6 280,0 72,1 68,4 70,5 69,0
Muutos (%) 3,6% 3,2% 2,3% 6,4% 2,3% -0,9% 0,6% 0,4% -1,0% -3,5%
YHTEENSÄ 3 300,0 838,0 810,0 850,0 802,0 3 103,7 812,7 779,8 785,9 725,3

Foodservice NA -segmentin liikevaihto kääntyi Q4/2018 hyvään kasvuun, mikä jatkui myös Q1/2019 aikana. Vertailukelpoinen kasvu oli +5 prosenttia. Kauppojen omien tuotemerkkien sekä jäätelöpakkausten myynti oli hyvää. Ankara talvi vähensi pikaruokaravintoloiden kävijämääriä, mikä puolestaan painoi tarjoilupakkausten kysyntää.

Vuodelle 2019 arvioin valuuttakurssien vastatuulen helpottavan, minkä lisäksi Goodyearin tehtaan valmistuminen kasvattaa alueen kapasiteettia. Tästä syystä ennuste on selvästi positiivinen (+8,5 %).

Myös Foodservice EAO -segmentin liikevaihto kääntyi hyvään kasvuun vuoden 2018 toisella puoliskolla ja hyvä veto jatkui myös Q1/2019 aikana. Hyvää liikevaihdon kehitystä tuki hankitut liiketoimet sekä hyvä vertailukelpoinen kasvu (+4 %).

Q2/2018 hankitut liiketoimet vaikuttavat vielä osittain Q2/2019, jonka johdosta tein Q2:n liikevaihtoennusteen selvään kasvuun (+9 %). Vuoden 2019 toisella puoliskolla tämä vaikutus heikkenee, joten tästä syystä kasvuprosentit ovat alkuvuotta alhaisemmalla tasolla.

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi Q1/2019 noin +7 prosenttia. Joustopakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla suurimmassa osassa markkinoita. Lisäksi kasvu oli erityisen vahvaa Intiassa. Vahvasta Q1:stä johtuen tein vuoden 2019 ennusteen edellisvuoden kasvuvauhtiin eli noin +4,3 prosenttiin. Tässäkin kasvuvauhti hidastuisi vuoden loppua kohden.

Fiber Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi +2,3 prosenttia Q1:llä. Yhtiö kertoi, että kysyntä oli hyvää suurimmassa osassa markkinaa. Uudessa-Seelannissa ja E-Afrikassa kysyntää heikensi tilapäinen pula kananmunista. Arvioin valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittävän vuonna 2019, joten tästä syystä tein liikevaihtoennusteen noin +3,6 prosentin kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 3,2 – 3,4 miljardia euroa ja kasvua tulisi noin +6,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Tähän vaikuttavat hankitut liiketoimet, Goodyearin investoinnin valmistuminen ja valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittäminen.

Liiketulosennuste

Ohessa on liiketuloksen segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ja muutosprosentit sekä liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Foodservice EAO 75,0 14,9 20,0 20,0 20,1 63,9 6,0 19,1 19,3 19,5
Muutos (%) 17,4% 148,3% 4,7% 3,6% 3,1% -4,2% -58,6% 3,8% 4,9% 26,6%
Foodservice NA 90,0 26,9 17,5 25,0 20,6 62,3 8,7 14,7 22,6 16,3
Muutos (%) 44,5% 209,2% 19,0% 10,6% 26,4% -40,2% -69,8% -27,2% -30,7% -27,6%
Flexible Packaging 82,5 19,5 20,0 20,0 23,0 58,1 8,7 15,2 16,6 17,6
Muutos (%) 42,0% 124,1% 31,6% 20,5% 30,7% -16,6% -54,5% -14,1% 18,6% -6,9%
Fiber Packaging 27,5 7,6 7,0 6,0 6,9 29,1 7,2 7,1 6,8 8,0
Muutos (%) -5,5% 5,6% -1,4% -11,8% -13,8% 3,2% 30,9% -2,7% -16,0% 9,6%
Muut -10,0 -2,2 -2,5 -2,5 -2,8 12,2 -3,1 1,1 15,0 -0,8
YHTEENSÄ 265,0 66,7 62,0 68,5 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Muutos (%) 17,5% 142,5% 8,4% -14,7% 11,9% -14,6% -55,4% -11,0% 6,2% -3,5%
Marginaali 8,0% 8,0% 7,7% 8,1% 8,5% 7,3% 3,4% 7,3% 10,2% 8,4%

Vuonna 2018 yhtiön liiketulos laski lähes -15 prosenttia kustannusinflaation, Goodyearin ja Egyptin tehtaiden käyttöönottoihin liittyvien kulujen sekä kustannussäästöohjelmaan liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta. Q1/2019:llä tulos kasvoi jo lupaavasti +12 prosenttia.

Foodservice NA -segmentin Q1:n tulos kasvoi peräti +26,4 prosenttia, mutta jos katsoo vuoden 2018 lukemia ja laskuprosentteja, niin nyt oikeastaan palattiin vuoden 2017 tasolle. Tulosta paransi Goodyearin tehtaan käyttöönoton kustannusten poistuminen sekä yhtiön tekemät hintojen korotukset. Arvioin vuoden 2019 tuloksen paranevan noin +40 – 50 prosenttia vuoteen 2018 nähden, mutta kuten todettua, niin vertailukausi oli heikko. Ennuste jäisi vielä vuoden 2017 noin 104 miljoonasta eurosta, joten potentiaalia vieläkin parempaan tuloskehitykseen segmentissä on.

Foodservice EAO -segmentin vuoden 2019 ennusteen tein tasaisilla 20 miljoonan euron lukemilla, paitsi Q4:lle tasoitin tuloksen 15 miljoonaan euroon. Kokonaisuudessa hyvää kasvua selittää vertailukauden kertaluontoiset kulut, jotka painottuivat Q4/2018:lle. Jos tämän vuoden Q4 on yhtään normaali, niin se toisi jo suurimman osan ennustetusta kasvusta.

Flexible Packaging -segmentin H2/2018 oli vaikea, missä kannattavuus laski raaka-aineiden hintojen ja tuotantokustannusten nousun johdosta. Q1/2019 tulos parani +31 prosenttia, mitä tuki Intiassa positiivisesti jatkunut kehitys. Lisäksi tuotannon tehostuminen, raaka-aineiden hintojen lasku sekä hintojen korotukset toivat oman lisänsä tuloskehitykseen. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä rohkeasti) positiivisempaan kehitykseen niin, että tulos kasvaisi noin 40 – 45 prosenttia vuodesta 2018. Tässäkin Q4:n tuloskehitys ratkaisee paljon.

Fiber Packaging -segmentin Q1 tulosta painoi kireä kilpailutilanne sekä nousseet kustannukset. Lisäksi yhtiön Fresh-valmisruokapakkausten kaupallistamiseen tehdyt panostukset.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi noin 250 – 275 miljoonaa euroa, missä tulos nousisi noin +17,5 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Suurin osa tästä kasvusta tulisi siitä, että vertailukauden lukuja rasitti kertaluontoiset erät. Marginaali nousisi 8,0 prosenttiin (2018: 7,2 %), joka kuitenkin jäisi vielä selvästi vuosien 2016 ja 2017 tasoista (8,8 – 9,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 265,0 66,7 62,0 68,5 67,8 225,6 27,5 57,2 80,3 60,6
Rahoituskulut (netto) -31,0 -7,6 -8,0 -7,5 -7,9 -31,2 -7,8 -7,6 -8,2 -7,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 234,0 59,1 54,0 61,0 59,9 194,4 19,7 49,6 72,1 53,0
Verot -49,0 -12,6 -11,5 -12,5 -12,4 -37,5 -0,9 -10,2 -15,3 -11,1
Nettotulos 185,0 46,5 42,5 48,5 47,5 156,9 18,8 39,4 56,8 41,9

Rahoituskulujen (netto) arvioni on -31 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa olen käyttänyt 20 – 22 prosentin veroastetta, jolla tasolla Huhtamäen veroprosentti on viime aikoina ollut. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 175- 200 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihinsa? Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima ja kilpailutilanne eli miten myyntihintojen nosto näkyy myyntimäärissä ja markkinaosuuksissa?
  • Millaista positiivista tuottoa Goodyear:n tehdas tuo lähivuosien aikana?
  • Millainen suora taikka epäsuora vaikutus mahdollisesti eskaloituvalla kauppasodalla tai tullimaksuilla olisi yhtiön tuotteiden hintaan, kysyntään tai kustannuksiin?
  • Huhtamäki ilmoitti sulkevansa heikosti kannattavia tuotantolinjastoja ja tekevänsä investointeja tehokkuuden parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden hyötyjen yhtiö arvioi olevan 15 – 18 miljoonaa euroa vuodesta 2020 alkaen.

Arvioin tulevien vuosien liikevaihdon kasvun olevan noin +2…+3 prosenttia.

Nopeasti nousevat kulut ovat syöneet Huhtamäen kannattavuutta, mutta jokohan kustannusinflaatio hellittäisi tulevina vuosina? Lisäksi kustannussäästötoimenpiteiden positiivinen vaikutus olisi noin +15…+18 miljoonaa euroa. Arvioin liiketulosmarginaalin jatkavan nousuaan noin 8,4 prosenttiin, joka olisi selvästi vuosien 2018 ja 2019e tasoa korkeampi, mutta jäisi edelleen vuosien 2016 -2017 tasolta (8,8 – 9,3 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 30 – 35 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 450,0 3 375,0 860,0 830,0 860,0 825,0
Muutos (%) 2,2% 2,3% 2,6% 2,5% 1,2% 2,9%
Liiketulos 290,0 282,5 70,0 70,0 72,5 70,0
Muutos (%) 2,7% 6,6% 4,9% 12,9% 5,8% 3,2%
Marginaali 8,4% 8,4% 8,1% 8,4% 8,4% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 290,0 282,5 70,0 70,0 72,5 70,0
Rahoituskulut (netto) -34,0 -32,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Tulos ennen veroja 256,0 250,5 62,0 62,0 64,5 62,0
Verot -54,0 -52,5 -13,0 -13,0 -13,5 -13,0
Nettotulos 202,0 198,0 49,0 49,0 51,0 49,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset