Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 29.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (29.4.2020) 34,90 Osinko 12 kk 0,89
Markkina-arvo (Mrd) 3,64 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 3 300 -2,9% Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 173 -9,1% Osinko/FCF 85% 4v ka
EPS 1,66 Omav.aste 40%
P/E 21,1 Gearing 68%
EV/EBIT 17,3 ROE 11,9%
P/B 2,47 ROI 10,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
http://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-tiedotteet/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

HUHTAMÄKI29.4.2020 | 34,90 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Huhtamäen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvää pistesaaliista pisteitä vie PE-luvuilla mitattu osakkeen korkea arvostus sekä aavistuksen korkea liikearvo.

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 5,5 – 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta.

Osinko on noussut 11 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 0,89 euroon (2019: 0,84 EUR), mutta osinko on ehdollinen. Osinko maksetaan myöhemmin, mikäli koronaviruspandemian vaikutukset jäävät rajatuiksi. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinko perutaan.

Osakkeen arvo on PE-luvulla (21,1x) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 34,75 euroa eli sen perusteella osake (34,90 EUR) olisi suurin piirtein kohdalleen hinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Huhtamäki: Arvonmääritys -sivulla.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja pandemia näkyi oikeastaan Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentissä. Huhtamäki arvioi, että pandemia heikensi segmentin liikevaihtoa 10 prosenttiyksikön verran.

Yhtiö arvioi, että noutoruokapakkausten kysyntä on merkittävästi heikentynyt. Elintarvikepakkausten kysynnän kasvu voi mahdollisesti osin lieventää noutoruokapakkausten heikkenemisen vaikutuksia.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Huhtamäki on siirtänyt yhtiökokousta myöhempään ajankohtaan ja muuttanut osinkoehdotusta niin, että yhtiön hallitus päättää myöhemmin osingon maksamisesta, joka on enintään 0,89 euroa. Mikäli tämä osinko jätetään maksamatta, niin se tukisi yhtiön kassatilannetta noin 92,5 miljoonalla eurolla.

Huhtamäki kertoo, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Se on myös tehnyt tarvittavia toimia kassatilanteen turvaamiseksi sekä tarkastellut kuluja ja tehtäviä investointeja. Yhtiöllä oli Q1/2020 lopussa kassassa varoja noin 315 miljoonaa euroa, kun vuoden 2019 lopussa kassavarat olivat noin 200 miljoonaa euroa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Huhtamäki ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö toteaa, että pandemia on merkittävä lähiajan riski, joka aiheuttaa häiriöitä konsernin liiketoimintaedellytyksissä ja toimintaympäristössä sekä sen tuotteiden kysynnässä.

Tilikausi 2020

Huhtamäen Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 844,6 802,1 5,3%
Liiketulos (ebit) 82,6 67,7 22,0%
Nettotulos (omistajille) 54,9 45,4 20,9%
EPS (EUR) 0,53 0,44

Liikevaihto:

Q1:n liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja kaikkien muiden segmenttien paitsi Foodservice EAO -segmentin liikevaihto kasvoivat.

Foodservice EAO -segmentin Q1:n liikevaihto laski 4,5 prosenttia, mitä painoi koronaviruspandemian aiheuttama tarjoilupakkausten kysynnän lasku. Pandemia vaikutti liikevaihdon kehitykseen Aasiassa koko kvartaalin ajan. Euroopan tammi-helmikuun hyvä kehitys ei pystynyt pitämään alueen liikevaihtoa kasvussa heikon maaliskuun johdosta. Huhtamäki arvioi, että pandemia heikensi segmentin liikevaihtoa 10 prosenttiyksikön verran.

Myös Foodservice NA -segmentissä tarjoilupakkausten kysyntä laski merkittävästi Q1:n loppua kohden. Vaikka kysyntä laski kvartaalin lopulla, niin tarjoilupakkausten liikevaihto oli koko kvartaalin ajalta nousussa. Ja kun kertakäyttöastioiden myynti oli myöskin erinomaista, niin segmentin liikevaihto kasvoi reippaasti (+12,3 %).

Liiketulos:

Q1:n liiketulos kasvoi peräti 22 prosenttia, mitä selittää yhtiön kirjaama noin +20 miljoonan euron kertaluontoinen erä. Tämä syntyi hankitun Laminor-yhtiön kauppahinnan uudelleenarvostuksen myötä. Jos kertaluontoisen erän oikaisee pois, niin Q1:n liiketulos olisi ollut noin 62,6 miljoonaa euroa ja tulos olisi laskenut 7,7 prosenttia.

Foodservice EAO:n liiketulos laski alhaisemman käyttöasteen johdosta. Flexible Packaging -segmentin Q1:n tulos laski lähes 30 prosenttia hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta. Tulosta painoi Intian viranomaisten karanteenimääräykset, jotka vaikuttivat Huhtamäen tuotantoon ja toimituksiin.

Foodservice NA -segmentin Q1:n tulos nousi liikevaihdon tukemana hieman yli 30 prosenttia. Lisäksi tuloskehitystä tuki yhtiön mukaan volyymikasvu, aiemmin suoritetut hinnoittelutoimenpiteet sekä muut tehostustoimet.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,89 euroa. Huhtamäki tiedotti 26.3.2020, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,89 euron osingosta. Sijoittajan on syytä varautua myös siihen, ettei osinkoa makseta lainkaan, mikäli koronaviruspandemian vaikutukset ovat odotettua suuremmat.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 780,0 867,4 -10,1% 3 300 3 399 -2,9%
Liiketulos (ebit) 54,0 77,7 -30,5% 269,6 285,5 -5,6%
Nettotulos (omistajille) 32,5 53,3 -39,0% 172,8 190,1 -9,1%
EPS (EUR) 0,31 0,51 1,66 1,82
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,89 0,84

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Huhtamäki: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Huhtamäen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Negatiiviset valuuttakurssimuutokset jarruttivat sekä tilikauden 2017 että 2018 liikevaihdon kehitystä.

Vuoden 2018 tulosta painoi kahden tehtaan kertaluontoiset erät sekä yhtiön tekemät kustannussäästöohjelmaan liittyvät alaskirjaukset. Tilanne palautui normaalille tasolleen vuonna 2019.

huhtamaki-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 3,1 – 3,4 miljardia ja nettotulos noin 150 – 190 miljoonaa euroa.

huhtamaki-roeroi-q12020

Yhtiön pääomien tuotot ovat kehittyneet tasaisesti, sillä ROE on ollut noin 12,5 – 14,0 prosentissa ja ROI noin 10 – 12 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Tämä kertoo siitä, että oma pääoma on kasvanut samaa tahtia tuloksen kanssa.

Tase

Liikearvoa on taseessa 736 miljoonaa euroa, joka suhteessa taseen loppusummaan on noin 20 prosentissa eli ihan kohtuullisesti. Sen sijaan 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 190 miljoonan euron tuloksesta noin 35 prosenttia.

huhtamaki-liikearvo-q12020

Q1/2020 lopussa korollisia velkoja on 1 310 miljoonaa euroa, jonka määrä on ollut hienoisessa ja tasaisessa kasvussa jo pitkän aikaa. Velkaisuutta on kasvattanut vuosina 2015, 2016 ja 2018 tehdyt laajentumisinvestoinnit. Tämä kasvatti velan määrä noin 260 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16 -standardi vaikutti nostavasti velan määrään, kun leasingvastuut kirjattiin korollisiin velkoihin.

huhtamaki-velkaisuus-q12020

Tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuus on noin 40 – 45 prosenttia – ja sitä se on ollut yli 10 vuotta (hyvä taso: > 40 %). Vastaavasti nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 55 – 70 prosentissa (hyvä taso: < 100 %). Tässä suhteessa yhtiön velkaantumisen kehitys on ollut tasaista, ja yhtiön johto on pitänyt hyvin tilanteen aisoissa.

Rahavirta

Huhtamäen liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukee tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Toisaalta capex-investoinnit ovat nousseet liiketoiminnan rahavirtaa nopeammin, ja niiden osuus on varsin korkealla tasolla. Huhtamäen liiketoiminta vaatii isoja ylläpitoinvestointeja, jotta nykyinen tuloksentekokyky pysyisi ennallaan.

Tämä näkyy vapaan rahavirran (FCF) pysymisenä noin 50 – 100 miljoonan euron välissä useamman vuoden ajan.

huhtamaki-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyisellä osinkotasolla voitonjakoon kuluu noin 90 miljoonaa euroa per vuosi, mikä aikaisempien vuosien vapaan rahavirran tasoon olisi ollut ongelma. Vuoden 2019 vapaa rahavirta pomppasi 226 miljoonaan euroon hyvän liiketoiminnan rahavirran ansiosta. Monesti tällaiset isot hyppäykset kertovat enemmän rahavirtojen ajoituksista, kuin hurjasta tason parannuksesta. Siksi on mielenkiintoista nähdä se, mille tasolle vuoden 2020 vapaa rahavirta asettuu.

Jotta osinkoa voidaan jatkossa nostaa ja samalla lyhentää 1 310 miljoonan euron lainoja, niin vapaan rahavirran olisi hyvä pysyä tällä uudella tasolla.

Osinko

Huhtamäki on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa keväästä 2009 alkaen eli nyt 11 vuotta peräjälkeen. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Ja tällä tasolla osinko on ollutkin viime vuosien aikana.

huhtamaki-osinko-q12020

Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin vapaat rahavirrat eivät tällä tasolla riitä nykyisiin osinkoihin. Tämä näkyy hyvin yllä olevasta kaaviosta. Siksi rahavirtojen tuleekin kääntyä selvään nousuun, jotta nouseva osinkokehitys saisi jatkoa. Yhtiön velkaisuus on kuitenkin sen verran hallinnassa, että kasvavaa osinkoa voidaan pitää yllä velkarahalla vielä jokunen vuosi.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä vapaan rahavirran kehitystä, jottei heikko osinkokehitys pääse yllättämään ikävästi.

Vuoden 2019 vapaan rahavirran antoi helpotusta tilanteeseen ja uskoa siihen, että potentiaalia paljon parempaan on olemassa. Mutta, kuten todettua, niin monesti tällaiset isot hyppäykset kertovat enemmän rahavirtojen ajoituksesta, kuin varsinaisesta paremmasta tilanteesta. Siksi rahavirtojen kehitystä on hyvä seurata jatkossakin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Huhtamaki: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,89 4/2019 0,84 4/2018 0,80
YHTEENSÄ 0,89 0,84 0,80
+6,0% +5,0% +9,6%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,89 euroa. Huhtamäki tiedotti 26.3.2020, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,89 euron osingosta. Sijoittajan on syytä varautua myös siihen, ettei osinkoa makseta lainkaan, mikäli koronaviruspandemian vaikutukset ovat odotettua suuremmat.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Huhtamäki: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (29.4.2020) 34,90 41,38 27,07 35,00 35,28 33,50 21,84 18,65
Lkm (000) 104 345 104 345 104 281 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067
Markkina-arvo (Mrd) 3,64 4,32 2,82 3,64 3,66 3,47 2,26 1,92
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 880 953 876 801 735 660 613
– North-America 1 125 1 145 996 993 996 939 760
Flexible Packaging 1 010 1 012 952 912 868 869 618
Fiber Packaging 285 289 280 283 266 258 245
YHTEENSÄ 3 300 3 399 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 67,5 85,1 63,9 66,7 61,5 52,4 57,4
– North-America 107,5 108,3 62,3 104,1 107,6 88,2 38,4
Flexible Packaging 67,5 82,0 58,1 69,7 73,8 68,8 45,5
Fiber Packaging 30,0 27,8 29,1 28,2 34,6 33,5 35,0
Muut 2,5 -17,7 12,2 -4,4 -11,3 -28,0 -1,4
YHTEENSÄ 275,0 285,5 225,6 264,3 266,2 214,9 174,9
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 7,7% 8,9% 7,3% 8,3% 8,4% 7,9% 9,4%
– North-America 9,6% 9,5% 6,3% 10,5% 10,8% 9,4% 5,1%
Flexible Packaging 6,7% 8,1% 6,1% 7,6% 8,5% 7,9% 7,4%
Fiber Packaging 10,5% 9,6% 10,4% 10,0% 13,0% 13,0% 14,3%
YHTEENSÄ 8,3% 8,4% 7,3% 8,8% 9,3% 7,9% 7,8%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 780,0 844,6 3 300 3 399 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161
Liiketulos 54,0 82,6 269,6 285,5 225,5 264,3 266,2 214,9 174,9 131,9
Nettotulos 32,5 54,9 172,8 190,1 155,4 193,1 187,8 146,9 138,0 94,1
Marginaali 4,2% 6,5% 5,2% 5,6% 5,0% 6,5% 6,6% 5,4% 6,2% 4,4%
EPS 0,31 0,53 1,66 1,82 1,49 1,86 1,81 1,42 1,33 0,91
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 127 131 95 116 106 103 351 241
Liikearvo 772 736 698 634 669 571 432 459
Muut varat 2 780 2 744 2 447 2 181 2 100 1 841 1 516 1 443
Varat yhteensä 3 679 3 611 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142
Oma pääoma 1 385 1 348 1 215 1 159 1 135 1 001 862 780
Vähemmistö 91 89 52 49 48 35 31 25
Korolliset velat 1 138 1 120 1 036 823 788 661 645 655
Muut vastuut 1 065 1 053 937 900 905 819 760 682
Pääomat yhteensä 3 679 3 611 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 272 426 274 257 298 238 179 174
Investoinnit: Capex -195 -201 -197 -215 -199 -147 -127 -121
Vapaa rahavirta (FCF) 77 226 77 42 98 91 52 53
Investoinnit: Muut -31 -38 -56 8 -119 -209 111 7
Investointien jälkeen 46 188 21 50 -21 -119 162 60
Rahoitus: Voitonjako -93 -89 -88 -76 -69 -62 -63 -56
Rahoitus: Muut -17 -2 45 43 92 -76 -0 161
Rahavarojen muutos -64 97 -21 17 3 -256 100 166
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,90 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,90 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57
Osinkotuotto 2,6% 2,2% 3,1% 2,3% 2,1% 2,0% 2,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 54,4% 48,9% 56,4% 43,1% 40,4% 46,6% 45,0% 62,4%
Osinko/FCF 122,0% 41,1% 114,1% 198,7% 77,0% 75,4% 119,7% 111,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 21,5 27,3 19,0 26,2 28,8
PE (3v) 21,1 24,1 15,8 20,7 23,2 27,5 19,1 18,9
PE 21,1 22,7 18,2 18,9 19,5 23,6 16,4 20,4
EV (mEUR) 4 652 5 307 3 764 4 348 4 345 4 030 2 555 2 336
EV/EBIT 17,3 18,6 16,7 16,5 16,3 18,8 14,6 17,7
Oma pääoma/osake 14,15 13,77 12,15 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81
P/B 2,47 3,00 2,23 3,01 3,10 3,35 2,53 2,39
ROE 11,9% 14,1% 12,6% 16,2% 16,9% 15,2% 16,3% 11,1%
ROI 10,4% 11,7% 10,4% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,2%
Omavaraisuusaste 40,1% 39,8% 39,1% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6%
Gearing 68,4% 68,8% 74,3% 58,5% 57,7% 53,8% 33,0% 51,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 29,18 41,38 36,58 36,16 33,17 27,07 27,61 31,69 35,64 35,00
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,89 0,89 0,88 0,88 0,88 0,84 0,87 0,87 0,87 0,80
Osinkotuotto 3,1% 2,2% 2,4% 2,4% 2,7% 3,1% 3,2% 2,7% 2,4% 2,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,91 1,82 1,54 1,50 1,54 1,50 1,79 1,85 1,83 1,86
PE 15,2 22,7 23,7 24,0 21,6 18,0 15,4 17,1 19,5 18,9
EV (mEUR) 4 040 5 239 4 777 4 804 4 454 3 764 3 846 4 273 4 533 4 452
EV/EBIT 13,4 18,3 19,8 20,9 19,1 16,7 14,8 16,0 17,3 16,8
Oma pääoma/osake 13,84 13,77 13,27 12,51 12,89 12,15 11,74 11,62 11,53 11,43
P/B 2,11 3,00 2,76 2,89 2,57 2,23 2,35 2,73 3,09 3,06
ROE 14,3% 14,1% 12,3% 12,5% 12,6% 12,8% 15,7% 16,4% 15,7% 16,3%
ROI 11,6% 11,7% 10,2% 9,7% 10,2% 10,2% 12,2% 12,4% 12,7% 12,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus