Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 25.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (25.10.2018) 24,50 Osinko 12 kk 0,87
Markkina-arvo (Mrd) 2,6 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 3 070 (+2,7%) Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 157 (-18,7%) Osinko/FCF 111% 4v ka
EPS 1,51 Omav.aste 41%
PE 16,3 Gearing 66%
EV/EBIT 13,3 ROE 12,7%
PB 2,0 ROI 12,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä: http://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-tiedotteet/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

HUHTAMÄKI25.10.2018 | 24,50 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Huhtamäen Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisesta pistesaaliista pisteitä vie kohonnut liikearvon määrä ja PE-luvuilla mitattu osakkeen hinnan korkeus.

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta.

Korollisia velkoja on 927 miljoonaa euroa, mutta tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on 40 – 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on 40 – 60 prosentissa. Ja ovat olleet sitä kohta 10 vuotta.

Myös pääomien tuotot ovat olleet noin 15 prosentissa noin 10 vuoden ajan. Huhtamäen johto näyttää pitävän yhtiön taloustilanteen tunnuslukujen valossa tiukasti ruodussa. Tämä näkyy myös Talousmentor-arvoluvun pisteissäkin.

Osinko on noussut kohta 10 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Kevään 2019 ennustamani osinko on 0,87 euroa, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (24,50 eur) noin 3,6 prosentin osinkotuoton.

MUTTA. Osingon nousukehitystä varjostaa vapaan rahavirran jääminen useana vuotena alle osinkotason. Ja vuoden 2018 toisella puoliskolla Huhtamäen kulutaso on alkanut nousemaan varsin nopeasti, joten tämä näkyy myöskin tuloksessa. Tästä syystä kevään 2019 osinko voi jäädä 0,87 eurosta.

Tilikausi 2018

Huhtamäen Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 780 732 6,5% 2 291 2 243 2,1%
Liiketulos (ebit) 56,4 64,3 -12,3% 196,1 202,7 -3,3%
Nettotulos (omistajille) 40,1 45,6 -12,1% 138,2 144,5 -4,4%
EPS (EUR) 0,38 0,44 1,33 1,39

Q3:n liikevaihto nousi +6,5 prosenttia, mihin hankitut liiketoimet toivat karkeasti laskien noin 30 miljoonan euron lisän. Nämä oikaisten kasvu olisi ollut +2,5 prosentin luokkaa.

Liiketulos (ebit) laski -12 prosenttia, mitä painoi kohonneet raaka-aine- ja tuotantokustannukset. Lisäksi USA:ssa logistiikkakustannukset olivat nousussa kuljetuskapasiteetin niukkuuden johdosta ja myös työvoimakustannukset ovat nousussa hyvän työllisyystilanteen johdosta.

Liiketulos kasvoi ainoataan Foodservice Europe-Asia-Ocean -segmentissä ja siinäkin vain +1,6 prosenttia. Foodservice North-America (-28 %) ja Flexible Packaging (-15 %) -segmenteissä lasku oli nopeaa.

Q2/2018 tulokseen sisältyi +12-14 miljoonan euron myyntivoitto, joten tästä syystä alkuvuoden tuloskehitys on ollut ”vain” -3 prosentin luokkaa.

Kokonaisuudessaan siis vaikea kvartaali. Yhtiö ei ole pystynyt siirtämään nousevia kustannuksia tarpeeksi ripeästi omiin myyntihintoihinsa. Ja koska kulutaso jatkaa jatkossakin nousuaan, niin yhtiön lähitulevaisuuden kannattavuuskehitys tuntuu vaikealta.

Näkymät vuodelle 2018

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2018 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Huhtamäki aikoo sulkea heikosti kannattavia tuotantolinjoja ja jatkaa toimenpiteitä tehokkuuden parantamiseksi. Näistä syntyy kertaluontoisia kuluja noin -30 miljoonaa euroa, jotka Huhtamäki kirjaa Q4-tulokseensa. Näiden toimenpiteiden odotetaan parantavan kannattavuutta 15 – 18 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 3,05 – 3,10 Mrd EUR (2017: 2,99 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 250 – 260 M EUR (2017: 264 M EUR)
  • nettotulos (omistajille): 155 – 160 M EUR (2017: 193 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Huhtamäki: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Huhtamäen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Negatiiviset valuuttakurssimuutokset jarruttavat sekä tilikauden 2017 että 2018 liikevaihdon kehitystä.

huhtamaki-tuloslaskelma-q32018

Yhtiö on pystynyt nostamaan tulosmarginaalinsa noin 6,5 prosentin tasolle. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta, sillä vuosikymmenen vaihteessa marginaali oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Viime aikojen kustannustason nousu sekä kireä kilpailu pitänee tuloskehityksen jatkossa haastavana.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 3,05 – 3,10 miljardia ja nettotulos noin 155 – 160 miljoonaa euroa. Tulosta laskee kertaluontoinen -30 miljoonan euron kulukirjaus sekä laskenut kannattavuus. Tästä syystä marginaali putoaa 5 prosentin tuntumaan.

Tulosennusteilla laskettu PE-luku on 16,3x, minkä johdosta Huhtamäen osakkeen hintaa (24,50 EUR) voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Tätä tukee myös kolmen vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE, joka on 14,2x. Sijoittajan on hyvä tiedostaa tämän hetkinen haastava kannattavuuskehitys, joka painaa tulosta vuonna 2018 ja todennäköisesti vuonna 2019.

huhtamaki-roe-roi-q32018

Yhtiön pääomien tuotot ovat kehittyneet tasaisesti, sillä ROE on ollut noin 15 prosentissa ja ROI noin 13 prosentissa koko kuluneen vuosikymmenen. Tämä kertoo siitä, että oma pääoma on kasvanut samaa tahtia tuloksen kanssa.

Tase

Liikearvoa on taseessa 681 miljoonaa euroa, joka suhteessa taseen loppusummaan on noin 20 prosentissa eli ihan kohtuullisesti. Sen sijaan 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 150 miljoonan euron tuloksesta noin 40 – 45 prosenttia.

huhtamaki-liikearvo-q32018

Korollisia velkoja on 927 miljoonaa euroa, jonka määrä on ollut hienoisessa ja tasaisessa kasvussa koko vuosikymmenen. Velkaisuutta on kasvattanut vuosina 2015 ja 2016 tehdyt laajentumisinvestoinnit. Tämä kasvatti velan määrä noin 170 miljoonalla eurolla.

huhtamaki-velkaisuus-q32018

Tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuus on noin 40 – 45 prosenttia – ja sitä se on ollut yli 10 vuotta (hyvä taso: > 40 %). Vastaavasti nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 40 – 60 prosentissa (hyvä taso: < 100 %). Tässä suhteessa yhtiön velkaantumisen kehitys on ollut tasaista, ja yhtiön johto on pitänyt hyvin tilanteen aisoissa.

Rahavirta

Huhtamäen liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukee tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Toisaalta capex-investoinnit ovat nousseet liiketoiminnan rahavirtaa nopeammin, ja niiden osuus on varsin korkealla tasolla. Huhtamäen liiketoiminta vaatii isoja ylläpitoinvestointeja, jotta nykyinen tuloksentekokyky pysyisi ennallaan.

Tämä näkyy vapaan rahavirran (FCF) pysymisenä noin 50 – 100 miljoonan euron välissä koko vuosikymmenen ajan.

huhtamaki-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyisellä osinkotasolla voitonjakoon kuluu noin 75 – 85 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosien 2014 – 2017 ajalta laskettu keskimääräinen vapaa rahavirta on ollut noin 70 miljoonaa euroa, joka on siis alle nykyisen osinkotason.

Jotta osinkoa voidaan jatkossa nostaa ja samalla lyhentää 927 miljoonan euron lainoja, niin vapaan rahavirran tulee nousta selvästi nykyisestä tasosta.

Osinko

Huhtamäki on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa keväästä 2009 alkaen. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Ja tällä tasolla osinko on ollutkin viime vuosien aikana.

huhtamaki-osinko-q32018

Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin vapaat rahavirrat eivät tällä tasolla riitä nykyisiin osinkoihin. Tämä näkyy hyvin yllä olevasta kaaviosta (FCF ja OSINKO). Siksi rahavirtojen tuleekin kääntyä selvään nousuun, jotta nouseva osinkokehitys saisi jatkoa. Yhtiön velkaisuus on kuitenkin sen verran hallinnassa, että kasvavaa osinkoa voidaan pitää yllä velkarahalla vielä jokunen vuosi.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä vapaan rahavirran kehitystä, jottei heikko osinkokehitys pääse yllättämään ikävästi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Huhtamaki: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,87 4/2018 0,80 4/2017 0,73
YHTEENSÄ 0,87 0,80 0,73
+8,7% +9,6% +10,6%

Osinko on viimeiset kolme vuotta noussut 0,07 euroa per vuosi, joten olen osinkoennusteessani lähtenyt siitä, että osinko nousee keväällä 2019 jälleen 0,07 euroa ja olisi siten 0,87 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (24,50 EUR) noin 3,6 prosentin osinkotuoton.

Ennusteeseen pitää kuitenkin suhtautua varauksella, sillä yhtiön kannattavuuskehitys on vuoden 2018 kuluessa lähtenyt laskuun. Sijoittajan tulee siis varautua siihen, että osinko jää ennustamastani 0,87 euron tasosta esimerkiksi viime vuoden tasolle 0,80 euroon.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+19) ja osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä +19 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.10.2018) 24,50 35,00 35,28 33,50 19,19 18,65 12,27 9,15
Lkm (000) 104 227 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067 102 612 101 472
Markkina-arvo (Mrd) 2,55 3,64 3,66 3,47 1,99 1,92 1,26 0,93
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 870 801 735 660 613
– North-America 968 993 996 939 760
Flexible Packaging 953 912 868 869 618
Fiber Packaging 280 283 266 258 245
YHTEENSÄ 3 070 2 989 2 865 2 726 2 236
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 72,0 66,7 61,5 52,4 57,4
– North-America 75,0 104,1 107,6 88,2 38,4
Flexible Packaging 65,0 69,7 73,8 68,8 45,5
Fiber Packaging 30,0 28,2 34,6 33,5 35,0
Muut 13,0 -4,4 -11,3 -28,0 -1,4
YHTEENSÄ 255,0 264,3 266,2 214,9 174,9
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 780 2 291 3 070 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161 2 321 2 044
Liikevoitto 60 196 255 264 266 215 175 132 164 121
Nettotulos 18 138 157 193 188 150 141 98 121 88
Marginaali 2,2% 6,0% 5,1% 6,5% 6,6% 5,5% 6,3% 4,5% 5,2% 4,3%
EPS 0,17 1,32 1,51 1,85 1,81 1,45 1,36 0,95 1,18 0,87
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 98 116 106 103 351 241 81 69
Liikearvo 681 634 669 571 432 459 452 424
Muut varat 2 322 2 181 2 100 1 841 1 515 1 442 1 482 1 417
Tase yhteensä 3 101 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015 1 910
Oma pääoma 1 210 1 159 1 135 1 001 862 780 779 782
Vähemmistö 52 49 48 35 31 25 27 23
Korolliset velat 927 823 788 661 645 655 513 486
Muut vastuut 912 900 904 818 760 682 696 619
Tase yhteensä 3 101 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015 1 910
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 255 257 298 238 179 174 190 146
Investoinnit: Capex -200 -215 -199 -147 -127 -121 -94 -82
Vapaa rahavirta (FCF) 55 42 99 91 52 53 96 64
Investoinnit: Muut -65 9 -119 -209 110 7 -55 -28
Investointien jälkeen -10 51 -20 -118 162 60 41 36
Rahoitus: Voitonjako -85 -76 -69 -62 -62 -55 -36 -45
Rahoitus: Muut 95 43 93 -76 -1 161 8 -42
Rahavarojen muutos 0 18 4 -256 99 166 13 -51
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,87 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,87 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46
Osinkotuotto 3,6% 2,3% 2,1% 2,0% 3,1% 3,1% 4,6% 5,0%
Osinko/nettotulos 57,8% 43,1% 40,3% 45,6% 44,0% 59,9% 47,5% 53,0%
Osinko/FCF 164,9% 198,2% 76,6% 75,2% 119,4% 110,8% 59,9% 72,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,1 26,0 28,6 31,2 26,8
PE (3v) 14,2 20,6 22,9 26,8 16,6 18,8 11,8 10,3
PE 16,3 18,9 19,5 23,2 14,1 19,6 10,4 10,6
EV/EBIT 13,3 16,5 16,3 18,7 13,0 17,7 10,3 11,1
Oma pääoma/osake 12,11 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81 7,85 7,93
P/B 2,02 3,01 3,10 3,35 2,22 2,39 1,56 1,15
ROE 12,7% 16,1% 16,9% 15,6% 16,6% 12,2% 15,0% 10,6%
ROI 12,1% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,5% 12,6% 9,4%
Omavaraisuusaste 40,7% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6% 40,0% 42,1%
Gearing 65,7% 58,5% 57,7% 53,9% 32,9% 51,4% 53,6% 51,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 27,61 31,69 35,64 35,00 34,15 34,50 33,35 35,28 41,46 37,18
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,870 0,870 0,870 0,800 0,800 0,800 0,800 0,730 0,730 0,730
Osinkotuotto (ennuste) 3,2% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,1% 1,8% 2,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,79 1,85 1,83 1,86 1,81 1,83 1,84 1,81 1,77 1,74
PE 15,4 17,2 19,5 18,9 18,9 18,9 18,2 19,5 23,4 21,4
EV/EBIT 14,5 15,6 16,9 16,5 16,1 16,2 15,3 16,3 19,3 18,1
ROE 15,6% 16,2% 15,6% 16,2% 16,6% 17,2% 16,8% 16,9% 17,8%
ROI 12,4% 12,6% 12,9% 13,2% 13,7% 13,7% 14,3% 14,5% 14,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset