Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 23.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (23.10.2019) 39,15 Osinko 12 kk 0,88
Markkina-arvo (Mrd) 4,09 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 3 375 +8,7% Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 188 +20,7% Osinko/FCF 104% 4v ka
EPS 1,80 Omav.aste 40%
P/E 21,8 Gearing 69%
EV/EBIT 18,1 ROE 13,9%
P/B 2,85 ROI 11,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
http://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-tiedotteet/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

HUHTAMÄKI23.10.2019 | 39,15 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Huhtamäen Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisesta pistesaaliista pisteitä vie PE-luvuilla mitattu osakkeen hinnan korkeus sekä aavistuksen korkea liikearvo. Muutama kriteeri on avain pisterajojen tuntumassa, joten yhtiöllä voisi olla 2 – 3 pistettä enemmän.

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta. Vuoden 2018 lukuja ja marginaalia laski yhtiön tekemät investoinnit kahteen tehtaaseen, joista syntyi ylimääräisiä kuluja. Lisäksi yhtiö teki kustannussäästöohjelmaan liittyen alaskirjauksia.

Korollisia velkoja on 1,2 miljardia euroa, mutta tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on 40 – 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on 55 – 70 prosentissa. Ja ovat olleet sitä kohta 10 vuotta.

Myös pääomien tuotot ovat olleet noin 15 prosentissa noin 10 vuoden ajan. Huhtamäen johto näyttää pitävän yhtiön taloustilanteen tunnuslukujen valossa tiukasti ruodussa. Tämä näkyy myös Talousmentor-arvoluvun pisteissäkin.

Osinko on noussut 10 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,88 euroon (2019: 0,84 EUR), joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (39,15 eur) noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

MUTTA. Osingon nousukehitystä varjostaa vapaan rahavirran jääminen useana vuotena alle osinkotason. Ja vuoden 2018 toisella puoliskolla Huhtamäen kulutaso alkoi nousemaan varsin nopeasti, joten tämä näkyy myöskin tuloksessa. Eli sijoittajan on hyvä muistaa tämä, kun pohtii tulevien vuosien osinkokehitystä.

Osakkeen arvo on PE-luvulla (21,8x) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 30,30 euroa eli myös tämän perusteella 39,15 euron hintainen osake olisi nyt selvästi ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Huhtamäki: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Huhtamäen Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 854,9 779,8 9,6% 2 524,3 2 290,9 10,2%
Liiketulos (ebit) 67,7 57,1 18,6% 213,2 198,1 7,6%
Nettotulos (omistajille) 43,3 39,9 8,5% 141,9 137,2 3,4%
EPS (EUR) 0,41 0,38 1,36 1,32

Huhtamäen liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystään myös Q3:lla (+9,6 %). Kasvua on tukenut noin vuosi sitten hankitut liiketoimet sekä tehdyt hintojen korotukset ja myyntivolyymien kasvu. Myös valuuttojen myötätuuli on tuonut oman lisänsä liikevaihtoon (Q3:lla +24 M EUR).

Tarjoilupakkausten kysyntä oli tasaista kaikilla markkinoilla ja USA:ssa kaupan omilla merkeillä myytävien kerta-astioiden kysyntä jatkui vahvana.

Raportoitu liiketulos (ebit) kehittyi liikevaihtoa paremmin (+18,6 %). Kannattavuutta on parantanut liikevaihdon kasvutekijöiden lisäksi viime vuoden lopulla tehdyt tehostustoimenpiteet. Vuosi sitten tulosta rasitti uusien tehtaiden käynnistämisiin liittyvät kulut.

Omistajille kuuluvan nettotuloksen kasvu (+8,5 %) jäi liiketuloksesta noin 4,5 miljoonaa euroa korkeampien verojen johdosta. Lisäksi vähemmistön osuus oli nyt 2,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli -0,8 miljoonaa euroa. Raportoitu nettotulos kasvoi 17 prosenttia (45,8 vs 39,2 M EUR).

Näkymät vuodelle 2019

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2019 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2019. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 850,7 812,7 4,7% 3 375 3 104 8,7%
Liiketulos (ebit) 66,8 27,5 142,9% 279,9 225,5 24,1%
Nettotulos (omistajille) 45,7 18,8 143,1% 187,6 155,4 20,7%
EPS (EUR) 0,44 0,18 1,80 1,49
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,88 0,84

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Huhtamäki: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Huhtamäen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Negatiiviset valuuttakurssimuutokset jarruttavat sekä tilikauden 2017 että 2018 liikevaihdon kehitystä.

huhtamaki-tuloslaskelma-q32019

Vuoden 2018 tulosta painoi kahden tehtaan kertaluontoiset erät sekä yhtiön tekemät kustannussäästöohjelmaan liittyvät alaskirjaukset.

Yhtiö on pystynyt nostamaan tulosmarginaalinsa noin 6,5 prosentin tasolle. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta, sillä vuosikymmenen vaihteessa marginaali oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Viime aikojen kustannustason nousu sekä kireä kilpailu pitänee tuloskehityksen jatkossa haastavana.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 3,3 – 3,4 miljardia ja nettotulos noin 185 – 205 miljoonaa euroa. Ennustetuilla luvuilla marginaali olisi 5,8 prosentissa, mihin vaikuttanee edelleen jatkuva kireä kilpailu.

Tulosennusteilla laskettu PE-luku on 21,8x, minkä johdosta Huhtamäen osakkeen hintaa (39,15 EUR) voi pitää koholleen hinnoiteltuna. Tätä tukee myös kolmen vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE, joka on 22,9x.

huhtamaki-roeroi-q32019

Yhtiön pääomien tuotot ovat kehittyneet tasaisesti, sillä ROE on ollut noin 15 prosentissa ja ROI noin 13 prosentissa koko kuluneen vuosikymmenen. Tämä kertoo siitä, että oma pääoma on kasvanut samaa tahtia tuloksen kanssa. Vuoden 2018 tuottolukuja laski kertaluontoiset erät ja alaskirjaukset.

Tase

Liikearvoa on taseessa 712 miljoonaa euroa, joka suhteessa taseen loppusummaan on noin 20 prosentissa eli ihan kohtuullisesti. Sen sijaan 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 190 miljoonan euron tuloksesta noin 35 prosenttia.

huhtamaki-liikearvo-q32019

Korollisia velkoja on 1 150 miljoonaa euroa, jonka määrä on ollut hienoisessa ja tasaisessa kasvussa koko vuosikymmenen. Velkaisuutta on kasvattanut vuosina 2015, 2016 ja 2018 tehdyt laajentumisinvestoinnit. Tämä kasvatti velan määrä noin 260 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16 -standardi vaikutti nostavasti velan määrään, kun leasingvastuut kirjattiin korollisiin velkoihin.

huhtamaki-velkaisuus-q32019

Tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuus on noin 40 – 45 prosenttia – ja sitä se on ollut yli 10 vuotta (hyvä taso: > 40 %). Vastaavasti nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 55 – 70 prosentissa (hyvä taso: < 100 %). Tässä suhteessa yhtiön velkaantumisen kehitys on ollut tasaista, ja yhtiön johto on pitänyt hyvin tilanteen aisoissa.

Rahavirta

Huhtamäen liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukee tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Toisaalta capex-investoinnit ovat nousseet liiketoiminnan rahavirtaa nopeammin, ja niiden osuus on varsin korkealla tasolla. Huhtamäen liiketoiminta vaatii isoja ylläpitoinvestointeja, jotta nykyinen tuloksentekokyky pysyisi ennallaan.

Tämä näkyy vapaan rahavirran (FCF) pysymisenä noin 50 – 100 miljoonan euron välissä koko vuosikymmenen ajan.

huhtamaki-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyisellä osinkotasolla voitonjakoon kuluu noin 85 – 90 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosien 2014 – 2018 ajalta laskettu keskimääräinen vapaa rahavirta on ollut noin 70 miljoonaa euroa, joka on siis alle nykyisen osinkotason.

Jotta osinkoa voidaan jatkossa nostaa ja samalla lyhentää 1 150 miljoonan euron lainoja, niin vapaan rahavirran tulee nousta selvästi nykyisestä tasosta.

Osinko

Huhtamäki on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa keväästä 2009 alkaen eli nyt 10 vuotta peräjälkeen. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Ja tällä tasolla osinko on ollutkin viime vuosien aikana.

huhtamaki-osinko-q32019

Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin vapaat rahavirrat eivät tällä tasolla riitä nykyisiin osinkoihin. Tämä näkyy hyvin yllä olevasta kaaviosta. Siksi rahavirtojen tuleekin kääntyä selvään nousuun, jotta nouseva osinkokehitys saisi jatkoa. Yhtiön velkaisuus on kuitenkin sen verran hallinnassa, että kasvavaa osinkoa voidaan pitää yllä velkarahalla vielä jokunen vuosi.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä vapaan rahavirran kehitystä, jottei heikko osinkokehitys pääse yllättämään ikävästi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Huhtamaki: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 (e) 0,88 4/2019 0,84 4/2018 0,80
YHTEENSÄ 0,88 0,84 0,80
+4,8% +5,0% +9,6%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon jatkavan nousuaan ja olevan 0,88 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (39,15 EUR) noin 2,2 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Huhtamäki: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (23.10.2019) 39,15 27,07 35,00 35,28 33,50 21,84 18,65 12,27
Lkm (000) 104 343 104 281 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067 102 471
Markkina-arvo (Mrd) 4,09 2,82 3,64 3,66 3,47 2,26 1,92 1,26
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 948 876 801 735 660 613
– North-America 1 130 996 993 996 939 760
Flexible Packaging 1 010 952 912 868 869 618
Fiber Packaging 288 280 283 266 258 245
YHTEENSÄ 3 375 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 81,5 63,9 66,7 61,5 52,4 57,4
– North-America 100,0 62,3 104,1 107,6 88,2 38,4
Flexible Packaging 85,0 58,1 69,7 73,8 68,8 45,5
Fiber Packaging 27,5 29,1 28,2 34,6 33,5 35,0
Muut -14,0 12,2 -4,4 -11,3 -28,0 -1,4
YHTEENSÄ 280,0 225,6 264,3 266,2 214,9 174,9
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 8,6% 7,3% 8,3% 8,4% 7,9% 9,4%
– North-America 8,8% 6,3% 10,5% 10,8% 9,4% 5,1%
Flexible Packaging 8,4% 6,1% 7,6% 8,5% 7,9% 7,4%
Fiber Packaging 9,6% 10,4% 10,0% 13,0% 13,0% 14,3%
YHTEENSÄ 8,3% 7,3% 8,8% 9,3% 7,9% 7,8%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 850,7 2 524,3 3 375 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161 2 335
Liiketulos 66,8 213,2 279,9 225,5 264,3 266,2 214,9 174,9 131,9 162,5
Nettotulos 45,7 141,9 187,6 155,4 193,1 187,8 146,9 138,0 94,1 123,6
Marginaali 5,4% 5,6% 5,6% 5,0% 6,5% 6,6% 5,4% 6,2% 4,4% 5,3%
EPS 0,44 1,36 1,80 1,49 1,86 1,81 1,42 1,33 0,91 1,21
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 158 102 116 106 103 351 241 81
Liikearvo 712 698 634 669 571 432 459 452
Muut varat 2 677 2 440 2 181 2 100 1 841 1 516 1 443 1 496
Varat yhteensä 3 547 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 029
Oma pääoma 1 369 1 215 1 159 1 135 1 001 862 780 865
Vähemmistö 63 52 49 48 35 31 25 27
Korolliset velat 1 150 1 036 823 788 661 645 655 513
Muut vastuut 966 937 900 905 819 760 682 624
Pääomat yhteensä 3 547 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 029
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 300 274 257 298 238 179 174 191
Investoinnit: Capex -194 -197 -215 -199 -147 -127 -121 -94
Vapaa rahavirta (FCF) 107 77 42 98 91 52 53 98
Investoinnit: Muut -34 -56 8 -119 -209 111 7 -56
Investointien jälkeen 73 21 50 -21 -119 162 60 42
Rahoitus: Voitonjako -89 -88 -76 -69 -62 -63 -56 -36
Rahoitus: Muut 69 45 43 92 -76 -0 161 7
Rahavarojen muutos 53 -21 17 3 -256 100 166 14
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,88 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,88 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56
Osinkotuotto 2,2% 3,1% 2,3% 2,1% 2,0% 2,7% 3,1% 4,6%
Osinko/nettotulos 48,9% 56,4% 43,1% 40,4% 46,6% 45,0% 62,4% 46,4%
Osinko/FCF 85,9% 114,1% 198,7% 77,0% 75,4% 119,7% 111,1% 58,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 25,9 19,0 26,2 28,8 31,4
PE (3v) 22,9 15,8 20,7 23,2 27,5 19,1 18,9 11,7
PE 21,8 18,2 18,9 19,5 23,6 16,4 20,4 10,2
EV (mEUR) 5 077 3 757 4 348 4 345 4 030 2 555 2 336 1 690
EV/EBIT 18,1 16,7 16,5 16,3 18,8 14,6 17,7 10,4
Oma pääoma/osake 13,72 12,15 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81 8,70
P/B 2,85 2,23 3,01 3,10 3,35 2,53 2,39 1,41
ROE 13,9% 12,6% 16,2% 16,9% 15,2% 16,3% 11,1% 14,6%
ROI 11,5% 10,4% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,2% 12,1%
Omavaraisuusaste 40,4% 39,1% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6% 43,9%
Gearing 69,3% 73,7% 58,5% 57,7% 53,8% 33,0% 51,4% 48,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 36,58 36,16 33,17 27,07 27,61 31,69 35,64 35,00 34,15 34,50
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,88 0,88 0,88 0,84 0,87 0,87 0,87 0,80 0,80 0,80
Osinkotuotto 2,4% 2,4% 2,7% 3,1% 3,2% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,54 1,50 1,54 1,50 1,79 1,85 1,83 1,86 1,81 1,83
PE 23,7 24,0 21,6 18,0 15,4 17,1 19,5 18,9 18,9 18,9
EV (mEUR) 4 777 4 804 4 454 3 764 3 846 4 273 4 533 4 452 4 301 4 348
EV/EBIT 19,8 20,9 19,1 16,7 14,8 16,0 17,3 16,8 16,1 16,2
Oma pääoma/osake 13,27 12,51 12,89 12,15 11,74 11,62 11,53 11,43 11,14 10,98
P/B 2,76 2,89 2,57 2,23 2,35 2,73 3,09 3,06 3,07 3,14
ROE 12,3% 12,5% 12,6% 12,8% 15,7% 16,4% 15,7% 16,3% 16,6% 17,2%
ROI 10,2% 9,7% 10,2% 10,2% 12,2% 12,4% 12,7% 12,9% 13,7% 13,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus