Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 23.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (EUR, 23.7.20) 39,20 Osinko (EUR, 12 kk) 1,79
Markkina-arvo (Mrd EUR) 4,09 Osinkotuotto 4,6%
Liikevaihto (mEUR) 3 300 -2,9% Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 180 -5,3% Osinko/FCF 74% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 34,30 -12,5%
EPS 1,72 Omav.aste 41%
P/E 22,7 Gearing 64%
EV/EBIT 18,0 ROE 12,4%
P/B 2,79 ROI 11,0%

Huomioita

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 5,5 – 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta.

Osinko on noussut 11 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 0,89 euroon (2019: 0,84 EUR), mutta osinko on ehdollinen. Osinko maksetaan myöhemmin, mikäli koronaviruspandemian vaikutukset jäävät rajatuiksi. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinko perutaan.

Osakkeen arvo on PE-luvulla (22,7x) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 34,30 euroa eli myös sen perusteella osake (39,20 EUR) olisi koholleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): huhtamaki-2020-07-23.pdf

huhtamaki-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (huhtamaki-2020-07-23.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 23.7.20) 39,20 41,38 27,07 35,00 35,28 33,50 21,84 18,65
Lkm (000) 104 345 104 345 104 281 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067
Markkina-arvo (Mrd) 4,09 4,32 2,82 3,64 3,66 3,47 2,26 1,92
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 775 953 876 801 735 660 613
– North-America 1 150 1 145 996 993 996 939 760
Flexible Packaging 1 075 1 012 952 912 868 869 618
Fiber Packaging 300 289 280 283 266 258 245
YHTEENSÄ 3 300 3 399 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 67,5 85,1 63,9 66,7 61,5 52,4 57,4
– North-America 107,5 108,3 62,3 104,1 107,6 88,2 38,4
Flexible Packaging 67,5 82,0 58,1 69,7 73,8 68,8 45,5
Fiber Packaging 30,0 27,8 29,1 28,2 34,6 33,5 35,0
Muut 2,5 -17,7 12,2 -4,4 -11,3 -28,0 -1,4
YHTEENSÄ 275,0 285,5 225,6 264,3 266,2 214,9 174,9
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 8,7% 8,9% 7,3% 8,3% 8,4% 7,9% 9,4%
– North-America 9,3% 9,5% 6,3% 10,5% 10,8% 9,4% 5,1%
Flexible Packaging 6,3% 8,1% 6,1% 7,6% 8,5% 7,9% 7,4%
Fiber Packaging 10,0% 9,6% 10,4% 10,0% 13,0% 13,0% 14,3%
YHTEENSÄ 8,3% 8,4% 7,3% 8,8% 9,3% 7,9% 7,8%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 800,0 1 641,7 3 300 3 399 3 104 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161
Liiketulos 60,0 152,7 280,0 285,5 225,5 264,3 266,2 214,9 174,9 131,9
Nettotulos 37,0 100,9 180,0 190,1 155,4 193,1 187,8 146,9 138,0 94,1
Marginaali 4,6% 6,1% 5,5% 5,6% 5,0% 6,5% 6,6% 5,4% 6,2% 4,4%
EPS 0,35 0,97 1,72 1,82 1,49 1,86 1,81 1,42 1,33 0,91
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 128 199 95 116 106 103 351 241
Liikearvo 763 736 698 634 669 571 432 459
Muut varat 2 693 2 676 2 447 2 181 2 100 1 841 1 516 1 443
Varat yhteensä 3 584 3 611 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142
Oma pääoma 1 377 1 348 1 215 1 159 1 135 1 001 862 780
Vähemmistö 89 89 52 49 48 35 31 25
Korolliset velat 1 069 1 120 1 036 823 788 661 645 655
Muut vastuut 1 049 1 053 937 900 905 819 760 682
Pääomat yhteensä 3 584 3 611 3 240 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 282 426 274 257 298 238 179 174
Investoinnit: Capex -146 -201 -197 -215 -199 -147 -127 -121
Vapaa rahavirta (FCF) 136 226 77 42 98 91 52 53
Investoinnit: Muut -34 -38 -56 8 -119 -209 111 7
Investointien jälkeen 102 188 21 50 -21 -119 162 60
Rahoitus: Voitonjako -93 -89 -88 -76 -69 -62 -63 -56
Rahoitus: Muut -70 -2 45 43 92 -76 -0 161
Rahavarojen muutos -61 97 -21 17 3 -256 100 166
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,90 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,90 0,89 0,84 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57
Osinkotuotto 2,3% 2,2% 3,1% 2,3% 2,1% 2,0% 2,7% 3,1%
Osinko/nettotulos 52,2% 48,9% 56,4% 43,1% 40,4% 46,6% 45,0% 62,4%
Osinko/FCF 69,2% 41,1% 114,1% 198,7% 77,0% 75,4% 119,7% 111,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 24,0 27,3 19,0 26,2 28,8
PE (3v) 23,4 24,1 15,8 20,7 23,2 27,5 19,1 18,9
PE 22,7 22,7 18,2 18,9 19,5 23,6 16,4 20,4
EV (mEUR) 5 031 5 239 3 764 4 348 4 345 4 030 2 555 2 336
EV/EBIT 18,0 18,3 16,7 16,5 16,3 18,8 14,6 17,7
Oma pääoma/osake 14,05 13,77 12,15 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81
P/B 2,79 3,00 2,23 3,01 3,10 3,35 2,53 2,39
ROE 12,4% 14,1% 12,6% 16,2% 16,9% 15,2% 16,3% 11,1%
ROI 11,0% 11,7% 10,4% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,2%
Omavaraisuusaste 40,9% 39,8% 39,1% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6%
Gearing 64,2% 64,1% 74,3% 58,5% 57,7% 53,8% 33,0% 51,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus