Huhtamäki sijoituskohteena

Päivitetty 29.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Huhtamäki Oyj on suomalainen elintarvikepakkauksiin erikoistunut yritys. Yhtiö valmistaa mm. kartonkisia kuppeja, kertakäyttöisiä aterimia, take-away -pakkauksia, kanamunakennoja, yms… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e HUHTAMÄKI Ennuste
Osake (29.8.2018) 31,34 Osinko 12 kk 0,87
Markkina-arvo (Mrd) 3,3 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 3 060 (+2,4%) Osinko/EPS 44% 4v ka
Nettotulos (M) 195 (+1,0%) Osinko/FCF 113% 4v ka
EPS 1,87 Omav.aste 41%
PE 16,8 Gearing 56%
EV/EBIT 14,6 ROE 15,4%
PB 2,5 ROI 12,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä: http://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-tiedotteet/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

HUHTAMÄKI29.8.2018 | 31,34 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Huhtamäen Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisesta pistesaaliista pisteitä vie kohonnut liikearvon määrä ja PE-luvuilla mitattu osakkeen hinnan korkeus.

Huhtamäen liikevaihto ja tulos ovat olleet tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Samalla yhtiön tulosmarginaali on noussut 6,5 prosenttiin, kun se vajaat 10 vuotta sitten oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta.

Korollisia velkoja on 960 miljoonaa euroa, mutta tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on 40 – 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on 40 – 60 prosentissa. Ja ovat olleet sitä kohta 10 vuotta.

Myös pääomien tuotot ovat olleet noin 15 prosentissa noin 10 vuoden ajan. Huhtamäen johto näyttää pitävän yhtiön taloustilanteen tunnuslukujen valossa tiukasti ruodussa. Tämä näkyy myös Talousmentor-arvoluvun pisteissäkin.

Osinko on noussut kohta 10 vuotta peräjälkeen, joten tämä kiinnostaa osinkosijoittajaa. Osinkotuotto on kuitenkin tällä osakkeen tasolla (31,34 EUR) vain 2,8 prosenttia. Osingon nousukehitystä varjostaa vapaan rahavirran jääminen useana vuotena alle osinkotason. Jotta osinko voi jatkaa nousukehitystä, niin rahavirtojen olisi hyvä kääntyä selvään nousuun.

Tutustu myös toiseen Talousmentor-yritysanalyysin pakkausyhtiöön eli yhdysvaltalaiseen Bemis Companyyn.

Tilikausi 2018

Huhtamäen Q1-Q2/2018:

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 786 772 1,8% 1 511 1 511 0,0%
Liiketulos (ebit) 79,7 75,6 5,4% 139,7 138,4 0,9%
Nettotulos (omistajille) 56,6 54,5 3,9% 99,7 99,5 0,2%
EPS (EUR) 0,54 0,52 0,94 0,95

Q2:n liikevaihto nousi parisen prosenttia, mikä tasoitti pois Q1:n parin prosentin laskun.

Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli edelleen merkittävä ja heikensi Q2:n liikevaihtoa -48 miljoonalla eurolla (Q1 vaikutus oli -59 M EUR). Hankittujen liiketoimien tuoma lisä Q2:n liikevaihtoon oli +17 miljoonaa euroa. Alkuvuoden vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli +6 prosentin luokkaa.

P-Amerikassa tarjoilupakkausten ja kerta-astioiden kysyntä oli edelleen vahvaa, mutta valuuttakurssivaikutus (-23 M EUR) veti liikevaihdon laskuun. Alkuvuoden aikana alueen valuuttakurssivaikutus on ollut -58 miljoonaa euroa, kun raportoitu liikevaihto on laskenut samassa ajassa noin -37 miljoonaa euroa. Eli P-Amerikan myynti kehittyy ihan mallikkaasti, mutta tämä jää valuuttakurssimuutosten varjoon.

Intian myynti kehittyi positiivisesti, mitä selittää paljoltikin se, että vuosi sitten voimaan tullut verouudistus vähensi kysyntää vertailukaudella.

Raportoitu liiketulos (ebit) oli 79,7 miljoonaa euroa eli kasvua noin +5 prosenttia (Q2/2017: 75,6 M EUR). Tämä sisältää kuitenkin noin +12-14 miljoonan euron (16 M USD) myyntivoiton, joten tämä oikaistuna liiketulos olisi laskenut selvästikin. Valuuttakurssien vaikutus liiketulokseen oli noin -4 M EUR, mutta tämäkään ei käännä tulosta vertailukautta paremmaksi.

P-Amerikan liiketulos laski Q2:lla -30 prosenttia, missä tulosta laskee kuljetuskustannusten nousu sekä Goodyearin tehtaan käynnistämiseen liittyvät kulut.

Omistajille kuuluva nettotulos oli noin +4 prosenttia viimevuotista parempi, mutta jos tässäkin huomioidaan em. kertaluontoinen myyntivoitto, niin myös nettotulos laski selvästi.

Huhtamäki liitti 3 hankittua yritystä itseensä Q2:n aikana, jotka toivat siis noin +17 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Näiden hankittujen liiketoimintojen vuosiliikevaihto on ollut yhteensä noin 110 miljoonaa euroa, joten nämä tuovat oman lisänsä tuleviin tulosraportteihin.

EU aikoo tehdä lakialoitteen eräiden muovipakkausten (pillit yms) kieltämiseksi. Huhtamäki kertoi, että se koskee noin 2 prosenttia yhtiön Euroopan tarjoilupakkausliiketoiminnoista ja että yhtiöllä on tarjonnassa (tai valmius tarjota) korvaavia tuotteita.

Näkymät vuodelle 2018

Huhtamäki ei antanut numeerisia ennusteita vuodelle 2018 ja yhtiön näkymät olivat hieman ympäripyöreät eli

”Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2018. Konsernilla on hyvä taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa.”

Raportissa yhtiö toteaa myöskin että,

Myyntimme globaaleille avainasiakkaille on kehittynyt hyvin ja kasvuprosentit ovat keskimääräisiä kasvuprosenttejamme paremmat.

Odotamme orgaanisten investointien ja toisella vuosineljänneksellä tehtyjen kolmen yritysoston kantavan hedelmää ja vahvan kasvun jatkuvan tulevina vuosineljänneksinä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 3,0 – 3,1 Mrd EUR (2017: 2,99 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 270 – 280 M EUR (2017: 264 M EUR)
  • nettotulos (omistajille): 190 -200 M EUR (2017: 193 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Huhtamäki: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Huhtamäen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvutrendissä vuodesta 2010 alkaen. Negatiiviset valuuttakurssimuutokset jarruttavat sekä tilikauden 2017 että 2018 liikevaihdon kehitystä.

huhtamaki-tuloslaskelma-q22018

Yhtiö on pystynyt nostamaan tulosmarginaalinsa noin 6,5 prosentin tasolle. Tämä kertonee toiminnan tehostumisesta, mutta myös hyvästä suhdannetilanteesta, sillä vuosikymmenen vaihteessa marginaali oli 4,5 – 5,5 prosentissa. Viime aikojen kustannustason nousu sekä kireä kilpailu pitänee tuloskehityksen jatkossa haastavana.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 3,0 – 3,1 miljardia ja nettotulos noin 190 – 200 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 6,4 prosenttiin.

Tulosennusteilla laskettu PE-luku on 15,2x, minkä johdosta Huhtamäen osakkeen hintaa (28,50 EUR) voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Tätä tukee myös kolmen vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE, joka on 15,5x.

huhtamaki-roe-roi-q22018

Yhtiön pääomien tuotot ovat kehittyneet tasaisesti, sillä ROE on ollut noin 15 prosentissa ja ROI noin 13 prosentissa koko kuluneen vuosikymmenen. Tämä kertoo siitä, että oma pääoma on kasvanut samaa tahtia tuloksen kanssa.

Tase

Liikearvoa on taseessa 686 miljoonaa euroa, joka suhteessa taseen loppusummaan on noin 20 prosentissa eli ihan kohtuullisesti. Sen sijaan 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 200 miljoonan euron tuloksesta noin 30 prosenttia.

huhtamaki-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja on 962 miljoonaa euroa, jonka määrä on ollut hienoisessa ja tasaisessa kasvussa koko vuosikymmenen. Velkaisuutta on kasvattanut vuosina 2015 ja 2016 tehdyt laajentumisinvestoinnit. Tämä kasvatti velan määrä noin 170 miljoonalla eurolla.

huhtamaki-velkaisuus-q22018

Tunnuslukujen valossa velkaisuus on hyvällä tasolla. Omavaraisuus on noin 40 – 45 prosenttia – ja sitä se on ollut yli 10 vuotta (hyvä taso: > 40 %). Vastaavasti nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut 40 – 60 prosentissa (hyvä taso: < 100 %). Tässä suhteessa yhtiön velkaantumisen kehitys on ollut tasaista, ja yhtiön johto on pitänyt hyvin tilanteen aisoissa.

Rahavirta

Huhtamäen liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukee tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Toisaalta capex-investoinnit ovat nousseet liiketoiminnan rahavirtaa nopeammin, ja niiden osuus on varsin korkealla tasolla. Huhtamäen liiketoiminta vaatii isoja ylläpitoinvestointeja, jotta nykyinen tuloksentekokyky pysyisi ennallaan.

Tämä näkyy vapaan rahavirran (FCF) pysymisenä noin 50 – 100 miljoonan euron välissä koko vuosikymmenen ajan.

huhtamaki-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyisellä osinkotasolla voitonjakoon kuluu noin 75 – 85 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosien 2014 – 2017 ajalta laskettu keskimääräinen vapaa rahavirta on ollut noin 70 miljoonaa euroa, joka on siis alle nykyisen osinkotason.

Jotta osinkoa voidaan jatkossa nostaa ja samalla lyhentää 962 miljoonan euron lainoja, niin vapaan rahavirran tulee nousta selvästi nykyisestä tasosta.

Osinko

Huhtamäki on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa keväästä 2009 alkaen. Yhtiön osinkostrategiana on maksaa osinkoa, joka on 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Ja tällä tasolla osinko on ollutkin viime vuosien aikana.

huhtamaki-osinko-q22018

Mutta, kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin vapaat rahavirrat eivät tällä tasolla riitä nykyisiin osinkoihin. Tämä näkyy hyvin yllä olevasta kaaviosta (FCF ja OSINKO). Siksi rahavirtojen tuleekin kääntyä selvään nousuun, jotta nouseva osinkokehitys saisi jatkoa. Yhtiön velkaisuus on kuitenkin sen verran hallinnassa, että kasvavaa osinkoa voidaan pitää yllä velkarahalla vielä jokunen vuosi.

Sijoittajan tulee kuitenkin pitää silmällä vapaan rahavirran kehitystä, jottei heikko osinkokehitys pääse yllättämään ikävästi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Huhtamaki: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,87 4/2018 0,80 4/2017 0,73
YHTEENSÄ 0,87 0,80 0,73
+8,7% +9,6% +10,6%

Osinko on viimeiset kolme vuotta noussut 0,07 euroa per vuosi, joten olen osinkoennusteessani lähtenyt siitä, että osinko nousee keväällä 2019 jälleen 0,07 euroa ja olisi siten 0,87 euroa. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (31,34 EUR) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+97) ja osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä +97 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.8.2018) 31,34 35,00 35,28 33,50 19,19 18,65 12,27 9,15
Lkm (000) 104 227 104 051 103 822 103 665 103 505 103 067 102 612 101 472
Markkina-arvo (Mrd) 3,27 3,64 3,66 3,47 1,99 1,92 1,26 0,93
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 855 801 735 660 613
– North-America 965 993 996 939 760
Flexible Packaging 955 912 868 869 618
Fiber Packaging 285 283 266 258 245
YHTEENSÄ 3 060 2 989 2 865 2 726 2 236
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Foodservice Packaging
– Europe-Asia-Oceania 76,0 66,7 61,5 52,4 57,4
– North-America 85,0 104,1 107,6 88,2 38,4
Flexible Packaging 72,5 69,7 73,8 68,8 45,5
Fiber Packaging 30,0 28,2 34,6 33,5 35,0
Muut 11,5 -4,4 -11,3 -28,0 -1,4
YHTEENSÄ 275,0 264,3 266,2 214,9 174,9
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 775 1 511 3 060 2 989 2 865 2 726 2 236 2 161 2 321 2 044
Liikevoitto 65 140 275 264 266 215 175 132 164 121
Nettotulos 45 98 195 193 188 150 141 98 121 88
Marginaali 5,8% 6,5% 6,4% 6,5% 6,6% 5,5% 6,3% 4,5% 5,2% 4,3%
EPS 0,43 0,94 1,87 1,85 1,81 1,45 1,36 0,95 1,18 0,87
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 214 116 106 103 351 241 81 69
Liikearvo 686 634 669 571 432 459 452 424
Muut varat 2 344 2 181 2 100 1 841 1 515 1 442 1 482 1 417
Tase yhteensä 3 244 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015 1 910
Oma pääoma 1 273 1 159 1 135 1 001 862 780 779 782
Vähemmistö 55 49 48 35 31 25 27 23
Korolliset velat 962 823 788 661 645 655 513 486
Muut vastuut 954 900 904 818 760 682 696 619
Tase yhteensä 3 244 2 931 2 875 2 515 2 298 2 142 2 015 1 910
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 250 257 298 238 179 174 190 146
Investoinnit: Capex -200 -215 -199 -147 -127 -121 -94 -82
Vapaa rahavirta (FCF) 50 42 99 91 52 53 96 64
Investoinnit: Muut -55 9 -119 -209 110 7 -55 -28
Investointien jälkeen -5 51 -20 -118 162 60 41 36
Rahoitus: Voitonjako -85 -76 -69 -62 -62 -55 -36 -45
Rahoitus: Muut 90 43 93 -76 -1 161 8 -42
Rahavarojen muutos 0 18 4 -256 99 166 13 -51
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,87 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,87 0,80 0,73 0,66 0,60 0,57 0,56 0,46
Osinkotuotto 2,8% 2,3% 2,1% 2,0% 3,1% 3,1% 4,6% 5,0%
Osinko/nettotulos 46,5% 43,1% 40,3% 45,6% 44,0% 59,9% 47,5% 53,0%
Osinko/FCF 181,4% 198,2% 76,6% 75,2% 119,4% 110,8% 59,9% 72,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,1 26,0 28,6 31,2 26,8
PE (3v) 17,0 20,6 22,9 26,8 16,6 18,8 11,8 10,3
PE 16,8 18,9 19,5 23,2 14,1 19,6 10,4 10,6
EV/EBIT 14,6 16,5 16,3 18,7 13,0 17,7 10,3 11,1
Oma pääoma/osake 12,74 11,61 11,39 9,99 8,63 7,81 7,85 7,93
P/B 2,46 3,01 3,10 3,35 2,22 2,39 1,56 1,15
ROE 15,4% 16,1% 16,9% 15,6% 16,6% 12,2% 15,0% 10,6%
ROI 12,7% 13,2% 14,5% 13,3% 11,7% 9,5% 12,6% 9,4%
Omavaraisuusaste 40,9% 41,2% 41,1% 41,2% 38,9% 37,6% 40,0% 42,1%
Gearing 56,3% 58,5% 57,7% 53,9% 32,9% 51,4% 53,6% 51,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 31,69 35,64 35,00 34,15 34,50 33,35 35,28 41,46 37,18 32,63
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,870 0,870 0,800 0,800 0,800 0,800 0,730 0,730 0,730 0,730
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,1% 1,8% 2,0% 2,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,85 1,83 1,86 1,81 1,83 1,84 1,81 1,77 1,74
PE 17,2 19,5 18,9 18,9 18,9 18,2 19,5 23,4 21,4
EV/EBIT 15,6 16,9 16,5 16,1 16,2 15,3 16,3 19,3 18,1
ROE 16,2% 15,6% 16,2% 16,6% 17,2% 16,8% 16,9% 17,8%
ROI 12,6% 12,9% 13,2% 13,7% 13,7% 14,3% 14,5% 14,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset