IBM: Arvonmääritys

Päivitetty 22.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 22.7.2019: 150,86 USD

Laskennan parametrit

IBM on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (IBM: Ennusteet).

HUOM! IBM hankki RedHat:n ja liitti sen itseensä heinäkuun alussa. Tämä analyysi on tehty ilman RedHatin vaikutusta. IBM tiedottaa lisätietoja RedHatin vaikutuksesta yhtiön lukuihin 2.8.2019.

EPS:iä on oikaistu 855 miljoonalla dollarilla yhtiön tekemien yritysmyyntien ja niistä saatujen tuottojen perusteella.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 10 800 4 089 6 711
EPS 12,102 4,582 7,520
Oikaistu EPS 11,144
Osinko 6,430 3,190 3,240
Oma pääoma 17 645
Oma pääoma/osake 19,773

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,30x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,85%   3,0% +1,3*4,5% + 0,0%
Osakkeita 892 400   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,06%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,14%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 59,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,03%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,85 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,85 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,85 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

ibm-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 165,99 153,42 113,67 150,86 150,86 150,86 150,86 150,86
Nettotulos 11 872 11 228 10 628 10 800 10 348 10 768 11 205 11 659
Muutos % -10,0% -5,4% -5,3% 1,6% -4,2% 4,1% 4,1% 4,1%
EPS 12,38 11,98 11,60 12,10 11,60 12,07 12,56 13,06
PE 13,4 12,8 9,8 12,5 13,0 12,5 12,0 11,5
Osinko 5,500 5,900 6,210 6,430 6,631 6,900 7,179 7,471
Osinkotuotto 3,3% 3,8% 5,5% 4,3% 4,4% 4,6% 4,8% 5,0%
Oma pääoma 19,18 18,91 18,48 24,05 29,02 34,18 39,56 45,15
P/B 8,65 8,11 6,15 6,27 5,20 4,41 3,81 3,34
ROE 72,4% 62,2% 61,3% 56,9% 43,7% 38,2% 34,1% 30,8%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (150,86 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,85 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 10,80 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 10,35 ja 10,77 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset