IBM: Arvonmääritys

Päivitetty 19.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 19.10.2019: 134,09 USD

Laskennan parametrit

IBM on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (IBM: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu 855 miljoonalla dollarilla yhtiön tekemien yritysmyyntien ja niistä saatujen tuottojen perusteella.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 9 400 5 761 3 639
EPS 10,532 6,455 4,077
Oikaistu EPS 9,574
Osinko 6,430 4,810 1,620
Oma pääoma 17 645
Oma pääoma/osake 19,770

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 2,20 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,86 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,86%   2,2% +1,2*5,55% + 0,0%
Osakkeita 892 500   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,58%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,11%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 69,2%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,39%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,86 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

ibm-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 165,99 153,42 113,67 134,09 134,09 134,09 134,09 134,09
Nettotulos 11 872 11 228 10 628 9 400 8 851 9 168 9 496 9 836
Muutos % -10,0% -5,4% -5,3% -11,6% -5,8% 3,6% 3,6% 3,6%
EPS 12,38 11,98 11,60 10,53 9,92 10,27 10,64 11,02
PE 13,4 12,8 9,8 12,7 13,5 13,1 12,6 12,2
Osinko 5,500 5,900 6,210 6,430 6,625 6,863 7,108 7,363
Osinkotuotto 3,3% 3,8% 5,5% 4,8% 4,9% 5,1% 5,3% 5,5%
Oma pääoma 19,18 18,91 18,48 22,23 25,52 28,93 32,46 36,12
P/B 8,65 8,11 6,15 6,03 5,25 4,64 4,13 3,71
ROE 72,4% 62,2% 61,3% 51,8% 41,5% 37,7% 34,7% 32,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (134,09 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 9,40 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 8,85 ja 9,17 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus