IBM: Arvonmääritys

Päivitetty 22.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 22.1.2020: 139,17 USD

Laskennan parametrit

IBM on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (IBM: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 9 500 9 500
EPS 10,630 10,630
Osinko 6,630 0,000 6,630
Oma pääoma 20 841
Oma pääoma/osake 23,320

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 1,90 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,20 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,14 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,14%   1,9% +1,2*5,20% + 0,0%
Osakkeita 893 700   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,93%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,00%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 64,3%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,72%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,14 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,14 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,14 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

ibm-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 153,42 113,67 134,04 139,17 139,17 139,17 139,17 139,17
Nettotulos 11 228 10 628 9 431 9 500 9 683 9 870 10 061 10 255
Muutos % -5,4% -5,3% -11,3% 0,7% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
EPS 11,98 11,60 10,56 10,63 10,84 11,04 11,26 11,47
PE 12,8 9,8 12,7 13,1 12,8 12,6 12,4 12,1
Osinko 5,900 6,210 6,430 6,630 6,830 6,962 7,096 7,233
Osinkotuotto 3,8% 5,5% 4,8% 4,8% 4,9% 5,0% 5,1% 5,2%
Oma pääoma 18,91 18,48 23,50 27,32 31,33 35,41 39,57 43,81
P/B 8,11 6,15 5,70 5,09 4,44 3,93 3,52 3,18
ROE 62,2% 61,3% 49,7% 41,8% 37,0% 33,1% 30,0% 27,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (139,17 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,14 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 9,50 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 9,68 ja 9,87 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus