IBM: Ennusteet

Päivitetty 21.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

IBM ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

  • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
  • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
  • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
  • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
  • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Vuonna 2019 marginaalit laskivat edelleen ja vuoden 2020 marginaalien arvioin putoavan koronaviruspandemian johdosta 13,5 – 14,0 prosentin tuntumaan.

Eli ollaan varsin kaukana muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista.

Marginaali 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 27,5% 34,3% 40,0% 37,1%
Global Business Services 9,5% 10,0% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 1,9% 6,0% 6,1% 9,0%
Systems 14,4% 9,2% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 13,7% 16,9% 18,3% 18,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Cloud & Cognitive Software 22 750 7 012 5 000 5 500 5 238 23 200 7 238 5 280 5 645 5 037
Muutos (%) -1,9% -3,1% -5,3% -2,6% 4,0% 4,5% 8,7% 6,4% 3,2% -1,5%
Global Business Services 16 250 4 214 4 000 3 900 4 136 16 634 4 243 4 117 4 155 4 119
Muutos (%) -2,3% -0,7% -2,8% -6,1% 0,4% 0,2% -0,6% 1,0% 0,5% 0,1%
Global Technology Services 25 750 6 733 6 300 6 250 6 467 27 361 6 949 6 700 6 837 6 875
Muutos (%) -5,9% -3,1% -6,0% -8,6% -5,9% -6,1% -4,8% -5,6% -6,7% -7,4%
Systems 7 650 2 932 1 550 1 800 1 368 7 604 3 042 1 481 1 753 1 328
Muutos (%) 0,6% -3,6% 4,7% 2,7% 3,0% -5,4% 16,1% -14,7% -19,5% -11,5%
Global Financing 1 250 351 300 300 299 1 401 301 343 351 406
Muutos (%) -10,8% 16,6% -12,5% -14,5% -26,4% -11,8% -25,1% -11,6% -10,9% 0,2%
Muut 850 187 350 250 63 948 4 107 420 417
YHTEENSÄ 74 500 21 429 17 500 18 000 17 571 77 148 21 777 18 028 19 161 18 182
Muutos (%) -3,4% -1,6% -2,9% -6,1% -3,4% -3,1% 0,1% -3,9% -4,2% -4,7%

IBM:n liikevaihto kääntyi noin 3,4 prosentin laskuun. Liikevaihdon kehitystä tuki RedHatin tuoma lusä sekä viime syksynä julkistettu z15-mainframe mallisto. IBM kertoo, että koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkymään maaliskuussa, kun asiakkaat keskeyttivät laajalla rintamalla projektejaan ja muita investointejaan.

Vielä vuoden alussa, ennen koronaviruspandemiaa, IBM arvioi, että liikevaihto kääntyisi vihdoin kasvuun. Eli yhtiön odotukset olivat korkealla vielä tuolloin, mutta nyt näyttää siltä, että liikevaihto laskisi noin 2,5 – 7,5 prosentin verran.

Arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan noin 71 – 76 miljardia dollaria.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Segmenttien tulos
Cloud & Cognitive Software 6 250 2 717 1 250 1 350 933 7 952 2 901 1 283 2 001 1 767
Muutos (%) -21,4% -6,3% -2,6% -32,5% -47,2% -10,5% -7,1% -37,4% -1,4% 5,2%
Global Business Services 1 550 504 550 225 271 1 666 478 573 300 315
Muutos (%) -7,0% 5,4% -4,0% -25,0% -14,0% 2,3% -15,5% 1,2% -19,4% 152,0%
Global Technology Services 500 478 250 -50 -178 1 645 645 490 235 275
Muutos (%) -69,6% -25,9% -49,0% -7,6% -1,7% -19,3% -47,9% 316,7%
Systems 1 100 642 400 275 -217 700 802 39 61 -202
Muutos (%) 57,1% -20,0% 925,6% 350,8% -22,5% 45,6% -81,3% -82,4%
Global Financing 800 206 200 200 194 1 054 252 275 239 288
Muutos (%) -24,1% -18,3% -27,3% -16,3% -32,6% -22,6% -21,0% -10,7% -33,1% -23,6%
YHTEENSÄ 10 200 4 547 2 650 2 000 1 003 13 017 5 078 2 660 2 836 2 443
Muutos (%) -21,6% -10,5% -0,4% -29,5% -58,9% -10,6% -2,6% -28,9% -20,2% 19,5%
Marginaali 13,7% 21,2% 15,1% 11,1% 5,7% 16,9% 23,3% 14,8% 14,8% 13,4%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Systems-segmentin Q1:n tulos jäi z15-mainframe mallistosta huolimatta 217 miljoonaa dollaria tappiolliseksi. Arvioin kuitenkin, että z15:n toimitussopimukset on tehty aikoja sitten, eikä tilauksia juurikaan peruttaisi pandemian johdosta. Tästä syystä arvioin segmentin tekevän hyvän tuloksen vuonna 2020.

Segmenttien Q1:n tulos laski lähes 60 prosenttia, mitä painoi kertaluontoinen 0,9 miljardin dollarin uudelleenjärjestelykulu. Tämä huomioiden tulos olisi ollut 1,9 miljardia dollaria, mikä olisi sekin laskenut yli 20 prosenttia viime vuoden 2,44 miljardista dollarista. Tulosta painoi koronaviruspandemian aiheuttama lukuisat projektien keskeytykset Q1:llä. Kuluja tuotti myös yhtiön siirtyessä laajalti etätöihin.

Arvioin IBM:n tuloskunnon kärsivän selvästi vielä Q2:lla. Tämän jälkeen avainkysymyksenä on se, paljonko asiakkailla on patoutunutta kysyntää, joka alkaisi purkautumaan vuoden toisella puoliskolla. Toisaalta heikkenevä taloustilanne voi hiljentää palvelukysyntää pitkäksikin aikaa.

Arvioin IBM:n tilikauden 2020 segmenttien tuloksen olevan noin 9,0 – 10,5 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Segmenttien tulos 10 200 4 547 2 650 2 000 1 003 13 017 5 078 2 660 2 836 2 443
Muut kulut -3 200 -698 -725 -725 -1 052 -2 851 -1 085 -1 138 -68 -560
Tulos ennen veroja 7 000 3 849 1 925 1 275 -49 10 166 3 993 1 522 2 768 1 883
Verot 600 -349 -175 -100 1 224 -730 -323 151 -269 -289
Nettotulos 7 600 3 500 1 750 1 175 1 175 9 436 3 670 1 673 2 499 1 594

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Yhtiö arvioi tilikauden 2020 veroasteen olevan noin 7 – 9 prosenttia.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 5,0 – 6,5 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuoden 2021 liikevaihdon nousevan 3,4 prosenttia patoutuneen kysynnän purkautuessa. Se kannattelisi myös vuoden 2022 liikevaihdon nousua.

Tulosmarginaalien arvioin nousevan noin 15,5 – 16,0 prosentin tasolle, mutta aiempien vuosien noin 17 – 18 prosentin tasolle ei ihan heti päästäisi.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 78 500 77 000 22 000 18 000 19 000 18 000
Muutos (%) 1,9% 3,4% 2,7% 2,9% 5,6% 2,4%
Segmenttien tulos 12 500 12 000 4 900 2 200 2 600 2 300
Muutos (%) 4,2% 17,6% 7,8% -17,0% 30,0% 129,3%
Marginaali 15,9% 15,6% 22,3% 12,2% 13,7% 12,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Segmenttien tulos 12 500 12 000 4 900 2 200 2 600 2 300
Muut kulut -3 100 -3 000 -750 -750 -750 -750
Tulos ennen veroja 9 400 9 000 4 150 1 450 1 850 1 550
Verot -1 200 -1 100 -500 -175 -225 -200
Nettotulos 8 200 7 900 3 650 1 275 1 625 1 350

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus