IBM: Ennusteet

Päivitetty 17.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät

IBM piti näkymäarvionsa ennallaan eli tilikauden 2018

  • operating EPS: vähintään 13,80 USD
  • EPS: vähintään 11,60 USD

Vuoden 2017 vero-oikaistu EPS oli 11,98 dollaria, joten tilikauden 2018 ennuste jää tästä. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen tulos jäänee 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD vero-oikaistu). Tämä tarkoittaisi noin 4 – 6 prosentin tuloksen laskua.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

IBM:llä on 5 segmenttiä

  • Cognitive Solutions: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
  • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
  • Technology Services & Cloud Platforms:Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistus- ja pilvipalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
  • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
  • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2014 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin tilikauden 2017 marginaali jäi 18,9 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla parin vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Lupaavaa on kuitenkin se, että tilikauden 2018 ennusteilla marginaali pysyisi noin 18,9 prosentissa.

Marginaali 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 38,2% 36,9% 34,9% 40,6% 41,7%
Global Business Services 9,9% 8,6% 10,4% 15,2% 17,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 10,9% 12,7% 13,3% 16,1% 18,2%
Systems 14,1% 13,9% 12,1% 18,0% 11,3%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 18,9% 18,9% 19,2% 24,0% 23,9%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Cognitive Solutions 18 400 5 373 4 148 4 580 4 299 18 453 5 432 4 400 4 559 4 062
Muutos (%) -0,3% -1,1% -5,7% 0,5% 5,8% 1,5% 2,5% 3,9% -2,5% 2,1%
Global Business Services 16 700 4 204 4 130 4 192 4 174 16 348 4 152 4 093 4 097 4 006
Muutos (%) 2,2% 1,3% 0,9% 2,3% 4,2% -2,1% 0,7% -2,3% -3,7% -3,0%
Tech Serv & Cloud Platforms 34 900 9 368 8 292 8 615 8 625 34 277 9 198 8 457 8 406 8 216
Muutos (%) 1,8% 1,8% -2,0% 2,5% 5,0% -3,0% -1,2% -3,3% -5,1% -2,5%
Systems 8 700 3 287 1 736 2 177 1 500 8 194 3 331 1 721 1 747 1 395
Muutos (%) 6,2% -1,3% 0,9% 24,6% 7,5% 6,2% 31,6% 10,5% -10,4% -16,7%
Global Financing 1 600 413 388 394 405 1 696 449 427 415 405
Muutos (%) -5,7% -8,0% -9,1% -5,1% 0,0% 0,2% 0,7% 3,6% -2,1% -1,2%
Muut 200 24 62 45 69 171 -21 56 65 71
YHTEENSÄ 80 500 22 669 18 756 20 003 19 072 79 139 22 541 19 154 19 289 18 155
Muutos (%) 1,7% 0,6% -2,1% 3,7% 5,1% -1,0% 3,5% -0,4% -4,7% -2,8%

Koko konsernin Q1-Q3/2018 liikevaihto nousi noin +2,2 prosenttia, missä heikko Q3:n laski muutoin hyvää kuluvaa vuotta. Valuuttakurssimuutosten vaikutus on ollut noin +/- 2 prosentin luokkaa ja Q3:lla niiden vaikutus oli juurikin -2 prosenttia.

Cognitive Solutions -segmentin liikevaihto on kääntynyt lupaavasti kasvuun vuoden 2015 pohjakosketuksesta ja Q1/2018 liikevaihto kasvoi +5,8 prosenttia. Q2:lla liikevaihto kasvoi kuitenkin vain +0,5 prosenttia ja Q3:lla se laski jo -5,7 prosenttia. Kasvua on tullut Watsonin, tietoturvan ja analytiikan puolelta, mutta segmentin muut haasteet painoivat Q3:n liikevaihtoa. Haasteina yhtiö mainitsee eräiden liiketoiminta-alueiden nopeat markkinamuutokset, joka näkyy sitten myös liikevaihdossa. Arvioin Q4:n liikevaihdon laskevan noin -1 prosentin luokkaa.

Global Business Services -segmentin kuluneen vuoden liikevaihto on kasvanut +2,5 prosentin tahtia. Tässäkin segmentissä kasvuvauhti on hidastunut Q1:n +4,2 prosentista Q3:n +0,9 prosenttiin. Valuuttakurssien muutokset selittävät suurelta osin tätä heilahtelua. Lisäksi Q3:n konsultointiliiketoiminnan liikevaihto kasvoi +7 prosenttia, mikä lupaa hyvää jatkossa. Hyvän alkuvuoden perusteella arvioin, että tilikauden 2018 kehitys olisi kokonaisuudessaan positiivinen ja liikevaihto olisi noin 16,7 miljardia dollaria (+2,2 %).

Tech Services & Cloud Platform -segmentissä sama liikevaihdon hidastuminen Q1:stä (+5,0 %) Q3:een (-2,0 %) toistuu. Pilvipalveluiden myynti kehittyi hyvin ja kasvua tuli Q3:lla +22 prosenttia. Muutoin liikevaihdon muutoksiin vaikuttaa tässäkin valuuttakurssien kehitys. Arvioin koko tilikauden liikevaihdon olevan noin 34,9 miljardia dollaria (+1,8 %), missä odotan Q4:n liikevaihdon kehityksen olevan noin +1,5…+2,0 prosenttia positiivinen verrattuna vertailukauteen.

Systems-segmetin liikevaihto kääntyi nousuun kesällä 2017 julkistetun z14-mainframe malliston myötä. Tämä näkyi erityisesti Q2:lla peräti +25 prosentin liikevaihdon nousuna. Q3:lla kasvu jäi vain +0,9 prosenttiin, mitä selittää sekin, että vertailukaudella oli mukana jo z14-lukuja. Lisäksi yhtiöllä on ollut haasteita Storage-järjestelmien myynnin kanssa, missä tiukka globaali kilpailutilanne näkyy suurina hintojen laskuina. Systems-segmentin kohdalla arvioin Q4:n liikevaihdon kääntyvän laskuun vahvan vertailukauden lukujen perusteella, mutta myös Storage-haasteiden johdosta.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,6 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 80,25 – 80,75 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto kääntyisi kasvuun sitten vuoden 2011!

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Segmenttien tulos
Cognitive Solutions 7 025 2 307 1 629 1 756 1 333 6 812 2 279 1 649 1 610 1 274
Muutos (%) 3,1% 1,2% -1,2% 9,1% 4,6% 7,2% -1,5% 4,8% 11,0% 25,8%
Global Business Services 1 650 541 579 385 145 1 392 336 453 312 291
Muutos (%) 18,5% 61,0% 27,8% 23,4% -50,2% -19,6% -35,6% -16,7% -34,5% 53,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 3 800 1 406 1 075 883 436 4 329 1 456 1 192 994 687
Muutos (%) -12,2% -3,4% -9,8% -11,2% -36,5% -8,0% -22,6% -7,5% -22,3% 166,3%
Systems 1 225 873 209 346 -203 1 134 908 339 73 -186
Muutos (%) 8,0% -3,9% -38,3% 21,5% 57,1% 149,3% -68,1%
Global Financing 1 550 508 308 357 377 1 279 442 244 282 311
Muutos (%) 21,2% 14,9% 26,2% 26,6% 21,2% -22,8% -1,3% -31,3% -39,6% -19,4%
YHTEENSÄ 15 250 5 635 3 800 3 727 2 088 14 946 5 421 3 877 3 271 2 377
Muutos (%) 2,0% 3,9% -2,0% 13,9% -12,2% -2,8% -5,6% -0,5% -16,2% 29,4%
Marginaali 18,9% 24,9% 20,3% 18,6% 10,9% 18,9% 24,0% 20,2% 17,0% 13,1%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cognitive Solutions -segmentin liikevaihdon kehitys näkyy myös tuloksessakin. Vuoden alun noin +7 prosentin kasvu kääntyi Q3:lla -1,2 prosentin laskuun. Edellä mainitut haasteet eräissä liiketoimintayksiköissä vaativat investointeja, joka painaa kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Koska Q3:n oli heikko, niin arvioin myös Q4:n kehityksen olevan vaimeaa. Tästä syystä koko vuoden tulosennuste laski 7,0 miljardiin dollariin aiemmasta 7,25 miljardista dollarista.

Global Business Services -segmentin Q1:n tulos romahti -50 prosenttia 145 miljoonaan dollariin, mutta koheni Q2:lla +23,5 prosenttia 385 miljoonaan ja Q3:lla 579 miljoonaan dollariin (+27,8 %). Konsultoinnin kysyntä on vahvaa, mikä näkyy segmentin tuloskehityksessä. Koska vertailukauden Q4-tulos oli varsin heikko, niin ennusteeni Q4:lle näyttää hurjaa +60 prosentin kasvua. Tähän päästään, jos Q4:n on kutakuinkin Q3:n tasolla, mikä ei liene mahdottomuus, jos kysyntätilanne jatkuu edelleen vahvana.

Tech Services & Cloud Platforms -segmentin alkuvuoden tulos laski pahasti (-17 %). Segmentin tulos on ollut laskussa jo useampana vuotena peräjälkeen, joten tein ennusteen niin, että tulos jatkaa laskuaan myös vuonna 2018. Laskua tulisi noin -10 – 15 prosenttia, eli käännettä parempaan saadaan vielä odottaa ainakin vuoteen 2019.

Systems-segmentin Q1:n tulos oli hieman tappiollinen (-203 M USD), mutta näin on monesti aikaisemminkin ollut. Storage-järjestelmien haasteet näkyvät segmentin tuloksissa, jotka jäivät vertailukaudesta. Ja etenkin Q3:n tuloksessa, joka laski lähes -40 prosenttia. Tähän ei hyvä z14-malliston myynti ja kannattavuus pystynyt vastaamaan. Toki vertailukauden lukuihin sisältyi jo malliston lukuja, joten siinä mielessä vertailukauden luvut olivat jo kovia. Storage-järjestelmien haasteiden johdosta arvoin, että myös Q4:n jatkaa laskuaan, mutta lasku jäisi noin -4 prosentin tasolle.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,7 miljardia dollaria, joten tein tilikauden 2018 ennusteen näiden lukujen väliin noin 1,5 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2018 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 15,0 – 15,5 miljardia dollaria eli tulos voisi jopa parantua vuodesta 2017. Tulosmarginaali pysyisi noin 18,9 prosentissa, mitä voi pitää rohkaisevana tekijänä.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Segmenttien tulos 15 250 5 635 3 800 3 727 2 088 14 946 5 421 3 877 3 271 2 377
Muut kulut -3 650 -946 -804 -951 -949 -3 551 -954 -812 -829 -956
Tulos ennen veroja 11 600 4 689 2 996 2 776 1 139 11 395 4 467 3 065 2 442 1 421
Verot -1 000 -863 -304 -373 540 -5 642 -5 521 -339 -111 329
Nettotulos 10 600 3 826 2 692 2 403 1 679 5 753 -1 054 2 726 2 331 1 750

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 950 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tein arvion käyttäen tämän arvovälin lukuja. Näin tilikauden 2018 ”muut kulut” -eräksi sain -3,65 miljardia dollaria.

IBM arvioi, että EPS olisi noin 11,60 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 10,6 miljardin dollarin tulosta. Jotta tähän päästäisiin, niin Q4:n veroasteen tulisi olla näillä ennusteilla noin 18,5 prosentissa. Tämä tuntuu realistiselta, joten tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on 10,55 – 10,65 miljardia dollaria.

Vuoden 2017 vero-oikaistu tulos oli 11,2 miljardia dollaria, joten tästä jäädään edelleen selvästi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Nyt vuonna 2018 näyttäisi käänteen merkkejä olevan ilmassa. Eli kääntyykö tuloskunto jo nousuun vuonna 2019?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?

IBM:n liikevaihto on lupaavasti kääntynyt hienoiseen nousuun vuoden 2018 aikana. Tein ennusteet niin, että kasvua tulisi tulevien vuosien aikana noin +2,5 prosentin verran. Segmenttien tuloksista lasketun marginaalin arvioin palaavan vuosien 2016 ja 2017 tasolle eli noin 19 prosenttiin.

Muiden kulujen arvioin olevan noin 3,8 miljardia dollaria ja veroasteena käytin noin 12,0 prosentin veroa. Prosentti on alhainen, sillä yhtiö on useana vuotena kirjannut verotuottoja Q1:lle.

Näillä ennusteilla nettotulos laskisi edelleen vuonna 2019, mutta kääntyisi nousuun vuonna 2020.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 85 000 82 500 23 250 19 500 20 250 19 500
Muutos (%) 3,0% 2,5% 2,6% 4,0% 1,2% 2,2%
Segmenttien tulos 16 250 15 700 5 700 3 875 3 875 2 250
Muutos (%) 3,5% 3,0% 1,2% 2,0% 4,0% 7,8%
Marginaali 19,1% 19,0% 24,5% 19,9% 19,1% 11,5%

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Segmenttien tulos 16 250 15 700 5 700 3 875 3 875 2 250
Muut kulut -3 800 -3 800 -950 -950 -950 -950
Tulos ennen veroja 12 450 11 900 4 750 2 925 2 925 1 300
Verot -1 500 -1 450 -850 -525 -525 450
Nettotulos 10 950 10 450 3 900 2 400 2 400 1 750

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset