IBM: Ennusteet

Päivitetty 23.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

IBM arvioi, että tilikauden 2019

 • operating EPS: vähintään 13,90 USD
 • EPS: vähintään 12,45 USD

Vuoden 2018 vero-oikaistu EPS oli 11,60 dollaria, joten tilikauden 2019 ennuste on tätä selvästi korkeampi. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin nettotulos asettuisi noin 10,9 – 11,2 miljardiin dollariin (2018: 10,6 Mrd USD vero-oikaistu).

Yhtiön arvio ei sisällä RedHat:n hankintaa, jonka yhtiö arvioi toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kaupan johdosta yhtiö arvioi keskeyttävän omien osakkeiden osto-ohjelman vuosille 2020 ja 2021.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

IBM:llä on 5 segmenttiä

 • Cognitive Solutions: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
 • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
 • Technology Services & Cloud Platforms:Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistus- ja pilvipalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
 • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
 • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2015 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Lupaavaa on kuitenkin se, että tilikauden 2019 ennusteilla marginaali nousisi noin 19,4 prosentissa.

Marginaali 2019e 2018 2017 2016 2015
Cognitive Solutions 40,1% 38,7% 36,8% 34,9% 40,6%
Global Business Services 11,2% 10,0% 8,3% 10,4% 15,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 11,5% 11,0% 12,5% 13,3% 16,1%
Systems 9,7% 11,3% 13,8% 12,1% 18,0%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 19,4% 18,7% 18,8% 19,2% 24,0%

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Cognitive Solutions 18 700 5 500 4 200 4 650 4 350 18 482 5 455 4 148 4 580 4 299
Muutos (%) 1,2% 0,8% 1,3% 1,5% 1,2% 0,2% 0,4% -5,7% 0,5% 5,8%
Global Business Services 17 350 4 400 4 300 4 350 4 300 16 818 4 322 4 130 4 192 4 174
Muutos (%) 3,2% 1,8% 4,1% 3,8% 3,0% 2,9% 4,1% 0,9% 2,3% 4,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 34 650 9 100 8 400 8 650 8 500 34 461 8 929 8 292 8 615 8 625
Muutos (%) 0,5% 1,9% 1,3% 0,4% -1,4% 0,5% -2,9% -2,0% 2,5% 5,0%
Systems 7 750 2 750 1 800 1 800 1 400 8 034 2 621 1 736 2 177 1 500
Muutos (%) -3,5% 4,9% 3,7% -17,3% -6,7% -2,0% -21,3% 0,9% 24,6% 7,5%
Global Financing 1 600 400 400 400 400 1 589 402 388 394 405
Muutos (%) 0,7% -0,5% 3,1% 1,5% -1,2% -6,4% -10,7% -9,1% -5,1% 0,0%
Muut 200 50 50 50 50 207 31 62 45 69
YHTEENSÄ 80 250 22 200 19 150 19 900 19 000 79 591 21 760 18 756 20 003 19 072
Muutos (%) 0,8% 2,0% 2,1% -0,5% -0,4% 0,6% -3,5% -2,1% 3,7% 5,1%

Tilikauden 2018 liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun (+0,6 %), missä vuoden alkupuoliskon hyvä kehitys piti liikevaihdon kasvussa. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla liikevaihto oli laskussa. Onko kyse liikevaihdon kääntymisestä jälleen laskuun? Vaiko vain hienoista heiluntaa kvartaalien välillä, johon myös valuuttakurssimuutokset tuovat omaa vaikutustaan?

Cognitive Solutions -segmentin vuoden 2018 liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, missä heikko Q3:n näkyy liikevaihdon pehmeänä kehityksenä. Kasvua on tullut Watsonin, tietoturvan ja analytiikan puolelta. Q3:n haasteina yhtiö mainitsi eräiden liiketoiminta-alueiden nopeat markkinamuutokset. Q4:n liikevaihto oli kuitenkin taas hyvällä tasolla, joten olisikohan nämä haasteet saatu suurelta osin korjattua. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +1,0…+1,5 prosentin kasvuun.

Global Business Services -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +2,9 prosenttia, missä heikko Q3:n korjaantui Q4:lla. Segmentti pystyi myös saamaan tilauksia 15,8 miljardin dollarin edestä niin, että tilauskanta on nyt noin 116 miljardia dollaria. Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen noin +3,0…+3,5 prosentin kasvuun.

Tech Services & Cloud Platform -segmentissä vuoden 2018 alkupuolisko sujui hyvin, mutta toisella puoliskolla liikevaihto kääntyi laskuun. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli vuoden toisella puoliskolla noin -2..-3 prosenttiyksikköä, joten vertailukelpoisilla valuutoilla kehitys olisi ollut ihan kelpoa. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteen niin, että liikevaihto kääntyy kasvuun vuoden edetessä. Odotan kuitenkin liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla.

Systems-segmetin liikevaihto kääntyi nousuun kesällä 2017 julkistetun z14-mainframe malliston myötä. Hyvä kehitys kuitenkin töksähti pahasti Q4:lla liikevaihdon laskiessa -21 prosenttia. Tätä selittää vertailukauden kovat luvut sekä se, että Storage-järjestelmien myynti on laskussa. Tiukka globaali kilpailutilanne näkyy suurina hintojen laskuina, mikä painaa koko segmentin liikevaihtoa. Tein 2019 ennusteen niin, että vielä H1:llä kehitys on pahasti punaisella, kun taas vuoden toisella puoliskolla tilanne hieman paranee.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,6 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 80,0 – 80,5 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto jatkaisi hentoa kasvuaan!

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos
Cognitive Solutions 7 500 2 550 1 700 1 850 1 400 7 155 2 437 1 629 1 756 1 333
Muutos (%) 4,8% 4,6% 4,4% 5,4% 5,0% 5,4% 7,2% -0,9% 9,1% 5,5%
Global Business Services 1 950 600 625 425 300 1 675 566 579 385 145
Muutos (%) 16,4% 6,0% 7,9% 10,4% 106,9% 23,0% 73,1% 31,0% 23,4% -48,4%
Tech Serv & Cloud Platforms 4 000 1 450 1 125 925 500 3 786 1 392 1 075 883 436
Muutos (%) 5,7% 4,2% 4,7% 4,8% 14,7% -11,7% -3,4% -8,7% -11,2% -35,3%
Systems 750 550 200 300 -300 903 551 209 346 -203
Muutos (%) -16,9% -0,2% -4,3% -13,3% -19,9% -39,2% -38,0% 374,0%
Global Financing 1 350 325 325 350 350 1 361 319 308 357 377
Muutos (%) -0,8% 1,9% 5,5% -2,0% -7,2% 6,5% -28,0% 26,7% 26,6% 21,6%
YHTEENSÄ 15 550 5 475 3 975 3 850 2 250 14 880 5 265 3 800 3 727 2 088
Muutos (%) 4,5% 4,0% 4,6% 3,3% 7,8% 0,2% -2,3% -1,1% 13,9% -10,8%
Marginaali 19,4% 24,7% 20,8% 19,3% 11,8% 18,7% 24,2% 20,3% 18,6% 10,9%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cognitive Solutions -segmentin kannattavuus kehittyi vahvasti vuonna 2018. Vaikka liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle, niin segmentin tulos kasvoi +5,4 prosenttia. Segmentin tulosmarginaali onkin noussut vuoden 2016 noin 34,9 prosentista vuoden 2018 noin 38,7 prosenttiin. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että arvioin toiminnan tehostuvan vielä lisää ja arvioin segmentin tulosmarginaalin nousevan 40 prosentin tasolle. Tämä tarkoittaisi tuloksen noin +4,5…+5,0 prosentin kasvua.

Global Business Services -segmentin Q1:n tulos romahti -50 prosenttia 145 miljoonaan dollariin, mutta kehittyi vuoden loppua kohti todella vahvasti. Koko vuoden tulos parani +23 prosenttia ja tulosmarginaali nousi 10,0 prosenttiin (2017: 8,3 %). Toiminnan tehostuminen sekä vertailukauden surkeat luvut selittävät hienoa kasvulukua. Joka tapauksessa arvioin, että hyvä kannattavuuskehitys jatkuu vuonna 2019 niin, että tulos kasvaisi noin +15 prosenttia. Muistetaan tässä, että Q1/2018 oli heikko. Jos tämä palautuu normaalille tasolle, niin se toisi jo puolet koko vuoden tulosparannuksesta.

Tech Services & Cloud Platforms -segmentin tulos on ollut laskussa jo useampana vuotena peräkkäin eikä vuosi 2018 tehnyt poikkeusta (laskua -12 %). Viime vuoden Q1:n oli varsin heikko, joten jos tänä vuonna päästään normaalimpaan tulokseen, niin silloin segmentin koko vuoden tulos voisi kääntyä jopa hienoiseen nousuun. Tein ennusteen noin 4,0 miljardiin dollariin, mikä olisi vuotta 2017 parempi, mutta jäisi edelleen vuoden 2016 lukemista.

Systems-segmentin storage-järjestelmien haasteet näkyvät segmentin tuloksessa, joka jäi vertailukaudesta lähes -20 prosenttia. Hurjaan laskulukemaan vaikutti myöskin vertailukauden vahva z14-malliston myynti ja tulos. Tein tilikauden 2019 ennusteen hieman pessimistisesti niin, että tulos laskisi -15 prosenttia, missä storage-järjestelmien haasteet näyttelevät isoa roolia. Lisäksi arvioin z14-malliston myynnin ja tuloskehityksen asettuvan viime vuosien tasolle – tai hieman alle.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,4 miljardia dollaria, joten tein tilikauden 2019 ennusteen näiden lukujen väliin noin 1,35 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2019 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 15,0 – 16,0 miljardia dollaria eli tulos paranisi selvästi vuodesta 2018. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla noin 19,4 prosenttiin (2018: 18,7 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos 15 550 5 475 3 975 3 850 2 250 14 880 5 265 3 800 3 727 2 088
Muut kulut -3 500 -850 -850 -900 -900 -3 535 -831 -804 -951 -949
Tulos ennen veroja 12 050 4 625 3 125 2 950 1 350 11 345 4 434 2 996 2 776 1 139
Verot -1 150 -625 -425 -400 300 -2 618 -2 481 -304 -373 540
Nettotulos 10 900 4 000 2 700 2 550 1 650 8 727 1 953 2 692 2 403 1 679

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 800 – 950 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tein arvion käyttäen tämän arvovälin lukuja. Näin tilikauden 2019 ”muut kulut” -eräksi sain -3,5 miljardia dollaria.

IBM arvioi, että EPS olisi noin 12,45 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 10,9 – 11,2 miljardin dollarin tulosta. Oma ennusteeni jäi tämän alueen alareunaan, joka nykyisellä osakemäärällä tarkoittaisi noin 12,05 dollarin EPS:iä. Toisaalta, jos osakemäärä laskee nykyisestä noin -2,5…-3,0 prosentilla, niin silloin EPS nousisi noin 12,35 dollariin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa ei ole myöskään huomioitu RedHat:n kaupan tuomaa lisää.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Nyt vuonna 2018 näyttäisi käänteen merkkejä olevan ilmassa. Eli kääntyykö tuloskunto jo nousuun vuonna 2019?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Millaisen lisän RedHat:n kauppa tuo yhtiön tuloksentekokykyyn? Kaupan on arvioitu toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla, joten se vaikuttaisikin täydellä painolla juurikin vuodesta 2020 alkaen.

IBM:n liikevaihto kääntyi lupaavasti hienoiseen nousuun vuonna 2018. Tein ennusteet niin, että kasvua tulisi tulevien vuosien aikana noin +2 prosentin verran. Segmenttien tuloksista lasketun marginaalin arvioin nousevan noin 19,5 prosenttiin.

Muiden kulujen arvioin olevan noin 3,6 – 3,8 miljardia dollaria ja veroasteena käytin noin 11,0 prosentin veroa. Prosentti on alhainen, sillä yhtiö on useana vuotena kirjannut verotuottoja Q1:lle.

Näillä ennusteilla nettotulos nousisi hienoisesti, joten jos yhtiö saa tehostettua toimintojaan, niin silloin tuloskehitys voi olla reippaampaakin.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 83 500 81 750 22 750 19 500 20 250 19 250
Muutos (%) 2,1% 1,9% 2,5% 1,8% 1,8% 1,3%
Segmenttien tulos 16 350 15 950 5 550 4 075 3 925 2 400
Muutos (%) 2,5% 2,6% 1,4% 2,5% 1,9% 6,7%
Marginaali 19,6% 19,5% 24,4% 20,9% 19,4% 12,5%

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Segmenttien tulos 16 350 15 950 5 550 4 075 3 925 2 400
Muut kulut -3 750 -3 650 -900 -900 -925 -925
Tulos ennen veroja 12 600 12 300 4 650 3 175 3 000 1 475
Verot -1 400 -1 250 -650 -450 -425 275
Nettotulos 11 200 11 050 4 000 2 725 2 575 1 750

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset