IBM: Ennusteet

Päivitetty 19.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

IBM laski tilikauden 2019 arvioitaan Q3-raportin yhteydessä:

 • operating EPS: vähintään 12,80 USD (aiemmin 13,90 USD)
 • EPS: vähintään 10,58 USD (aiemmin 12,45 USD)
 • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12 miljardia dollaria (ennallaan)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

 • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
 • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
 • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
 • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
 • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Eikä vuosi 2019 näyttäisi tuovan tähän parannusta.

Marginaali 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 35,5% 40,0% 37,1%
Global Business Services 10,5% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 5,5% 6,1% 9,0%
Systems 5,6% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 16,7% 18,3% 18,2% 19,2% 24,0%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Cloud & Cognitive Software 22 800 6 838 5 280 5 645 5 037 22 209 6 661 4 962 5 470 5 116
Muutos (%) 2,7% 2,7% 6,4% 3,2% -1,5% 2,1% 2,6% -3,4% 2,5% 6,8%
Global Business Services 16 700 4 309 4 117 4 155 4 119 16 595 4 269 4 076 4 135 4 115
Muutos (%) 0,6% 0,9% 1,0% 0,5% 0,1% 3,2% 4,4% 1,2% 2,7% 4,7%
Global Technology Services 27 300 6 888 6 700 6 837 6 875 29 146 7 299 7 101 7 325 7 421
Muutos (%) -6,3% -5,6% -5,6% -6,7% -7,4% -0,2% -4,4% -2,6% 2,0% 4,5%
Systems 7 200 2 638 1 481 1 753 1 328 8 034 2 621 1 736 2 177 1 500
Muutos (%) -10,4% 0,6% -14,7% -19,5% -11,5% -2,0% -21,3% 0,9% 24,6% 7,5%
Global Financing 1 500 400 343 351 406 1 589 402 388 394 405
Muutos (%) -5,6% -0,5% -11,6% -10,9% 0,2% -6,4% -10,7% -9,1% -5,1% 0,0%
Muut 1 250 306 107 420 417 2 018 508 493 502 515
YHTEENSÄ 76 750 21 379 18 028 19 161 18 182 79 591 21 760 18 756 20 003 19 072
Muutos (%) -3,6% -1,8% -3,9% -4,2% -4,7% 0,6% -3,5% -2,1% 3,7% 5,1%

IBM:n liikevaihto on jatkanut laskuaan Q1-Q3/2019 aikana (-4,3 %). Tämä oli jo viides peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihto laskee. RedHatin tuoma lisä Q3:n liikevaihtoon oli noin 370 miljoonaa dollaria. Lisäksi z14 mainframe malliston myynti laski yhtiön julkistaessa uuden z15-malliston. Nähtäväksi jää, millaisen vastaanoton tämä versio saa markkinoilla. Viimeksi z14 toi selvän lisän Systems-segmentin liikevaihtoon ja tulokseen, joten siinä mielessä uuteen mallistoon kohdistuu odotuksia.

Joka tapauksessa yhtiön liikevaihdon kääntymistä kasvuun on odotettu pitkään. Ja vaikka 2018 antoi jo enteitä paremmasta, niin vuoden 2019 liikevaihto kääntyisi jälleen laskuun.

Cloud & Cognitive Software -segmentin Q1:n liikevaihto laski 1,5 prosenttia, mutta on sen jälkeen kääntynyt pirteään nousuun (Q2-Q3: +4,7 %). Liikevaihtoa on tukenut Red Hat:n sisältyminen Q3:n lukuihin sekä tietoturvan ja hybrid-pilvitarjonnan hyvä kehitys. Tein tilikauden 2019 sekä Q4:n ennusteen noin 2,7 prosentin kasvuun, missä RedHat:n tuoma lisä pohjustaa liikevaihdon kehitystä.

Global Business Services -segmentin liikevaihto on ollut hienokseltaan vertailukauden tasoa parempi. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että liikevaihto kasvaisi hieman.

Global Technology Services -segmentin H1:n liikevaihto laski peräti 7,0 prosenttia ja selvä lasku jatkui myös Q3:lla (-5,6 %). Laskua selittää se, että yhtiö on optimoimassa segmentin tarjontaa ja päättää alhaisen lisäarvon palveluitaan. Lisäksi tilauksia on tullut tietyiltä markkinoilta sekä eräiltä globaaleilta yrityksiltä odotettua vähemmän. Tuntuisikohan kauppasota ja globaalin talouden taantuminen tämän segmentin luvuissa? Arvioin segmentin liikevaihdon laskevan noin 6,3 prosenttia tänä vuonna.

Systems-segmetin liikevaihto laski rumasti Q1-Q3 aikana (-15,7 %). Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö lanseerasi z15 mainframe malliston Q3:n lopulla. Tämä vähensi kiinnostusta z14 mallistoon, joten jatkossa on mielenkiintoista nähdä, miten segmentin liikevaihto kehittyy. Saako z15 yhtä hyvän vastaanoton, kuin z14 aikanaan?

Tein Q4:n ennusteen suurin piirtein viime vuoden lukemiin noin 2,6 miljardiin dollariin, missä arvioin z15 malliston myynnin tukevan segmentin liikevaihtoa. Pari vuotta sitten, kun z14 oli uutuus, niin Q4:n liikevaihto oli 3,3 miljardia dollaria.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,5 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 74 – 78 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto laskisi selvät 3,6 prosenttia vuodesta 2018.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos
Cloud & Cognitive Software 8 100 3 049 1 283 2 001 1 767 8 881 3 122 2 050 2 029 1 680
Muutos (%) -8,8% -2,3% -37,4% -1,4% 5,2% 10,1% 13,5% 7,8% 11,0% 5,8%
Global Business Services 1 750 562 573 300 315 1 629 566 566 372 125
Muutos (%) 7,4% -0,7% 1,2% -19,4% 152,0% 25,0% 82,0% 32,9% 25,7% -53,7%
Global Technology Services 1 500 500 490 235 275 1 780 656 607 451 66
Muutos (%) -15,7% -23,8% -19,3% -47,9% 316,7% -32,0% -13,1% -25,4% -30,0% -83,7%
Systems 400 502 39 61 -202 903 551 209 346 -203
Muutos (%) -55,7% -8,9% -81,3% -82,4% -19,9% -39,2% -38,0% 374,0%
Global Financing 1 100 298 275 239 288 1 361 319 308 357 377
Muutos (%) -19,2% -6,6% -10,7% -33,1% -23,6% 6,5% -28,0% 26,7% 26,6% 21,6%
YHTEENSÄ 12 850 4 911 2 660 2 836 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muutos (%) -11,7% -5,8% -28,9% -20,2% 19,5% 1,1% 0,9% 0,5% 13,8% -14,3%
Marginaali 16,7% 23,0% 14,8% 14,8% 13,4% 18,3% 24,0% 19,9% 17,8% 10,7%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cloud & Cognitive Software -segmentin Q3:n lukuja painaa RedHat:n ostoihin liittyvät kertaluontoiset kulut, jonka johdosta tulos laski 37 prosenttia. Yhtiön aiemmin tekemät tehostustoimenpiteet ovat purreet segmentin tuloksentekokykyyn, joka on pääsääntöisesti ollut kasvussa viimeiset pari vuotta. Tein Q4:n tuloksen vielä parin prosentin laskuun, sillä arvelen yhtiön kirjaavan vielä joitain kertaluontoisia kuluja Red Hat:iin liittyen.

Global Business Services -segmentin tuloskehitys vuoden 2019 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on ollut poukkoilevaa, eikä tulosraporteista ole oikein selvinnyt sen tarkempaa syytä kehitykselle. Q3:n kannattavuus parani marginaalien kohentuessa 1,1 prosenttiyksikköä tarjonnan optimoinnin sekä erinäisten kannattavuushankkeiden johdosta. Koska vertailukauden Q4 oli jo varsin vahva, niin tein ennusteen suurin piirtein viime vuoden lukemiin.

Global Technology Services -segmentin tuloskunto on ollut rumassa laskussa parin viimeisen kvartaalin aikana (-31,5 %). Kuten liikevaihdon kohdalla oli jo esillä, niin yhtiö on optimoimassa tarjontaansa, joten näistä optimoinneista syntyy kertaluontoisia projektien alaskirjauksia yms. Lisäksi yhtiön myynti ei ole ollut toivottavaa, joten sekin näkyy marginaaleissa. Arvioin Q4:n tuloksen jatkavan selvää laskuaan.

Myös Systems-segmentin parin viime kvartaalin tuloskunto on laskenut rumasti (-81 %). Tässä z14 mainframe malliston elinkaaren hiipuminen tuntuu. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin z15 mallistoon ja sen tuomaan tuloslisään kohdistuu positiivisia odotuksia. Nähtäväksi jää, miten ne sitten realisoituvat. Tein Q4:n ennusteen kuitenkin alle viime vuoden lukemien noin 500 miljoonaan dollariin (-8,9 %). Pari vuotta sitten segmentin tuloskunto oli noin 900 miljoonaa dollaria, joten jos z15 mallisto otetaan hyvin vastaan, niin silloin tulostaso voisi olla jotain tämän kaltaista.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,4 miljardia dollaria. Yhtiö on luopumassa ”OEM commercial financing” -palveluista, joten tästä syystä tein tilikauden 2019 ennusteen noin 1,1 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2019 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 12,5 – 13,0 miljardia dollaria eli tulos laskisi lähes 12 prosenttia vuodesta 2018. Myös tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 16,7 prosenttiin (2018: 18,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos 12 850 4 911 2 660 2 836 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muut kulut -2 400 -634 -1 138 -68 -560 -3 211 -782 -742 -778 -909
Tulos ennen veroja 10 450 4 277 1 522 2 768 1 883 11 343 4 432 2 998 2 777 1 136
Verot -1 050 -643 151 -269 -289 -2 618 -2 481 -304 -373 540
Nettotulos 9 400 3 634 1 673 2 499 1 594 8 725 1 951 2 694 2 404 1 676

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali. Tein tilikauden 2019 kuluennusteen noin 2,4 miljardiin dollariin.

Veroasteen arvioin olevan noin 10 prosenttia.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 9,0 – 9,5 miljardia dollaria, mikä olisi alle viimevuotisen vero-oikaistun tuloksen (10,6 Mrd USD).

IBM arvioi, että EPS olisi noin 10,58 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 9,45 miljardin dollarin tulosta. Oma ennusteeni jäi hieman tämän alle, mutta on linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Eli kääntyisikö yhtiön tuloskunto vihdoin nousu-uralle vuosien 2019 – 2021 aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Miten z15 mainframe mallisto otetaan markkinoilla vastaan?

Arvioin toisaalta z15 malliston tuovan selvää lisää yhtiön vuoden 2020 liikevaihtoon ja tulokseen, mutta toisaalta arvioin globaalin talouden hidastumisen pitävän lukuja paineessa. Vuonna 2021 arvioin näiden vaikutusten tasaantuvan niin, että liikevaihto ja tulos kasvaisivat maltillisemmin.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 80 000 78 750 22 000 18 500 19 650 18 600
Muutos (%) 1,6% 2,6% 2,9% 2,6% 2,6% 2,3%
Segmenttien tulos 15 000 14 600 5 000 3 700 3 400 2 500
Muutos (%) 2,7% 13,6% 1,8% 39,1% 19,9% 2,3%
Marginaali 18,8% 18,5% 22,7% 20,0% 17,3% 13,4%

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Segmenttien tulos 15 000 14 600 5 000 3 700 3 400 2 500
Muut kulut -3 000 -3 000 -750 -750 -750 -750
Tulos ennen veroja 12 000 11 600 4 250 2 950 2 650 1 750
Verot -1 800 -1 750 -650 -450 -400 -250
Nettotulos 10 200 9 850 3 600 2 500 2 250 1 500

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus