IBM: Ennusteet

Päivitetty 22.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

HUOM! IBM hankki RedHat:n ja liitti sen itseensä heinäkuun alussa. Tämä analyysi on tehty ilman RedHatin vaikutusta. IBM tiedottaa lisätietoja RedHatin vaikutuksesta yhtiön lukuihin 2.8.2019.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

IBM arvioi, että tilikauden 2019

  • operating EPS: vähintään 13,90 USD
  • EPS: vähintään 12,45 USD

Yhtiön arvio ei sisällä RedHat:n hankintaa, joka toteutui heti Q2-raportointijakson jälkeen. IBM tiedottaa 2.8.2019 lisätietoa RedHat:n vaikutuksesta yhtiön lukuihin.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

  • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
  • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
  • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
  • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
  • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Eikä vuosi 2019 näyttäisi tuovan tähän parannusta. Ja tämän jälkeen RedHat:n hankinta sotkee vertailtavuuden.

Marginaali 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 40,5% 40,0% 37,1%
Global Business Services 9,6% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 5,9% 6,1% 9,0%
Systems 5,4% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 17,9% 18,3% 18,2% 19,2% 24,0%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Cloud & Cognitive Software 22 700 6 768 5 250 5 645 5 037 22 209 6 661 4 962 5 470 5 116
Muutos (%) 2,2% 1,6% 5,8% 3,2% -1,5% 2,1% 2,6% -3,4% 2,5% 6,8%
Global Business Services 16 750 4 326 4 150 4 155 4 119 16 595 4 269 4 076 4 135 4 115
Muutos (%) 0,9% 1,3% 1,8% 0,5% 0,1% 3,2% 4,4% 1,2% 2,7% 4,7%
Global Technology Services 27 750 7 088 6 950 6 837 6 875 29 146 7 299 7 101 7 325 7 421
Muutos (%) -4,8% -2,9% -2,1% -6,7% -7,4% -0,2% -4,4% -2,6% 2,0% 4,5%
Systems 7 450 2 619 1 750 1 753 1 328 8 034 2 621 1 736 2 177 1 500
Muutos (%) -7,3% -0,1% 0,8% -19,5% -11,5% -2,0% -21,3% 0,9% 24,6% 7,5%
Global Financing 1 550 393 400 351 406 1 589 402 388 394 405
Muutos (%) -2,5% -2,2% 3,1% -10,9% 0,2% -6,4% -10,7% -9,1% -5,1% 0,0%
Muut 1 800 463 500 420 417 2 018 508 493 502 515
YHTEENSÄ 78 000 21 657 19 000 19 161 18 182 79 591 21 760 18 756 20 003 19 072
Muutos (%) -2,0% -0,5% 1,3% -4,2% -4,7% 0,6% -3,5% -2,1% 3,7% 5,1%

IBM:n liikevaihto laski alkuvuoden 2019 aikana -4,4 prosenttia. Tämä oli jo neljäs peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihto laskee. Yhtiön liikevaihdon kääntymistä kasvuun on odotettu pitkään. Ja vaikka 2018 antoi jo enteitä paremmasta, niin nyt näyttää edelleen siltä, että liikevaihto jatkaisi laskutrendiään.

Cloud & Cognitive Software -segmentin Q1:n liikevaihto laski -1,5 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla jo hyvään +3,2 prosentin nousuun. Liikevaihtoa tuki tietoturvan ja hybrid-pilvitarjonnan hyvä kehitys. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin +2,2 prosentin kasvuun, missä Q3:n liikevaihdon odotan kasvavan selvästi vertailukauden heikosta tasosta.

Global Business Services -segmentin alkuvuoden 2019 liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että liikevaihto kasvaisi hieman. Mikäli valuuttojen vastatuuli kääntyy vuoden edetessä, niin silloin kasvu voi olla selvästi parempaa.

Global Technology Services -segmentin H1:n liikevaihto laski peräti -7,0 prosenttia. Laskua selittää se, että yhtiö on optimoimassa segmentin tarjontaa ja päättää alhaisen lisäarvon palveluitaan. Tästä syystä arvioin segmentin liikevaihdon laskevan -4…-5 prosenttia tänä vuonna.

Systems-segmetin liikevaihto laski sekin rumasti eli -16,2 prosenttia ja kun muistetaan, että Q4/2018 liikevaihto laski -21 prosenttia, niin vaikealta näyttää. Liikevaihdon laskevaa kehitystä selittää z14-mainframe malliston vahvat vertailukauden lukemat. Nyt malliston myynti on tasaantunut, joka näkyy myöskin liikevaihdossa. Myös Storage-järjestelmien myynti on paineessa. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä lähtökohdasta, että vuoden toisella puoliskolla kehitys tasaantuu heikkojen vertailukauden lukemien myötä.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,55 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 75 – 80 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto laskisi -2 prosenttia vuodesta 2018.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos
Cloud & Cognitive Software 9 200 3 232 2 200 2 001 1 767 8 881 3 122 2 050 2 029 1 680
Muutos (%) 3,6% 3,5% 7,3% -1,4% 5,2% 10,1% 13,5% 7,8% 11,0% 5,8%
Global Business Services 1 600 485 500 300 315 1 629 566 566 372 125
Muutos (%) -1,8% -14,3% -11,7% -19,4% 152,0% 25,0% 82,0% 32,9% 25,7% -53,7%
Global Technology Services 1 650 590 550 235 275 1 780 656 607 451 66
Muutos (%) -7,3% -10,1% -9,4% -47,9% 316,7% -32,0% -13,1% -25,4% -30,0% -83,7%
Systems 400 391 150 61 -202 903 551 209 346 -203
Muutos (%) -55,7% -29,0% -28,2% -82,4% -19,9% -39,2% -38,0% 374,0%
Global Financing 1 100 298 275 239 288 1 361 319 308 357 377
Muutos (%) -19,2% -6,6% -10,7% -33,1% -23,6% 6,5% -28,0% 26,7% 26,6% 21,6%
YHTEENSÄ 13 950 4 996 3 675 2 836 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muutos (%) -4,2% -4,2% -1,7% -20,2% 19,5% 1,1% 0,9% 0,5% 13,8% -14,3%
Marginaali 17,9% 23,1% 19,3% 14,8% 13,4% 18,3% 24,0% 19,9% 17,8% 10,7%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cloud & Cognitive Software -segmentin kannattavuus kehittyi vahvasti vuonna 2018 ja hyvä kehitys sai jatkoa Q1:llä. Sen sijaan Q2:n tulos jäi hieman vertailukauden hyvästä tuloksesta. Joka tapauksessa yhtiön tekemät tehostustoimenpiteet purevat, mikä on näkynyt segmentin positiivisena tuloskehityksenä. Tein vuoden 2019 ennusteet noin +3,6 prosentin kasvuun eli tuloskehityksen pitäisi olla alkuvuotta parempaa vuoden toisella puoliskolla.

Global Business Services -segmentin Q2:n tulos jäi 300 miljoonaan dollariin, mikä jäi edellisestä Q1:n tuloksesta hieman. Tämä pistää miettimään segmentin tuloskuntoa, sillä Q1:n tulos on perinteisesti ollut selvästi tilikauden heikoimpia. Joko tässä oli kyse ajoitustekijöistä tai sitten tuloskunto on alentunut. Tein loppuvuoden ennusteet noin -12 prosentin laskuun ja Q3:n tulos kertoo paljon segmentin tilasta.

Myös Global Technology Services -segmentin Q2:n tulos jäi odotuksista sekä Q1:stä. Kuten liikevaihdon kohdalla totesin, niin yhtiö on karsimassa heikosti kannattavia palveluita, joka näyttäisi syövän myös dollarimääräisiä tuottoja. Ehkä näihin sisältyi kertaluontoisia kuluja? Joka tapauksessa tein vuoden toisen puoliskon ennusteet selvästi alkuvuoden lukuja korkeampina. Tästäkin huolimatta tuloskunto laskisi -7 prosentin verran.

Systems-segmentin Q2:n tulos jäi vaatimattomaksi ja se laski -80 prosenttia eli -285 miljoonaa dollaria vertailukaudesta. Tein loppuvuoden ennusteet noin -30 prosentin laskuun, sillä vertailukauden luvut olivat jo alentuneet selvästi.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,4 miljardia dollaria. H1:n tulos oli noin -207 miljoonaa dollaria vertailukautta heikompi, joten tein tilikauden 2019 ennusteen noin 1,1 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2019 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 13,5 – 14,5 miljardia dollaria eli tulos laskisi -4,2 prosenttia vuodesta 2018. Myös tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 17,9 prosenttiin (2018: 18,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos 13 950 4 996 3 675 2 836 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muut kulut -1 700 -572 -500 -68 -560 -3 211 -782 -742 -778 -909
Tulos ennen veroja 12 250 4 424 3 175 2 768 1 883 11 343 4 432 2 998 2 777 1 136
Verot -1 450 -517 -375 -269 -289 -2 618 -2 481 -304 -373 540
Nettotulos 10 800 3 907 2 800 2 499 1 594 8 725 1 951 2 694 2 404 1 676

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali. Q1:n ja Q2:n kulut ovat olleet tätä alhaisempia, joten tein loppuvuoden kvartaaliennusteet noin 550 – 600 miljoonaan dollariin.

Veroasteen arvioin olevan noin 10 – 14 prosenttia.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 10,5 – 11,0 miljardia dollaria, mikä olisi hieman viimevuotista vero-oikaistua tulosta 10,6 miljardia parempi.

IBM arvioi, että EPS olisi noin 12,45 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 11 miljardin dollarin tulosta. Oma ennusteeni jäi hieman tämän alle, joka nykyisellä osakemäärällä tarkoittaisi noin 12,10 dollarin EPS:iä. Toisaalta, jos osakemäärä laskee nykyisestä noin -2,5…-3,0 prosentilla, niin silloin EPS nousisi juuri noin 12,45 dollariin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa ei ole myöskään huomioitu RedHat:n kaupan tuomaa lisää.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Eli kääntyisikö yhtiön tuloskunto vihdoin nousu-uralle vuosien 2019 – 2021 aikana?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?

IBM hankki RedHat:n ja liitti sen itseensä heti Q2/2019 tuloskauden jälkeen heinäkuun alussa. Yhtiö antaa lisätietoa RedHat:n vaikutuksesta 2.8.2019, joten tästä syystä en ole tehnyt vuosien 2020 – 2021 ennusteita.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

Nettotuloslaskelma:

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset