IBM: Ennusteet

Päivitetty 19.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ibm-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

IBM arvioi, että tilikauden 2019

 • operating EPS: vähintään 13,90 USD
 • EPS: vähintään 12,45 USD

Vuoden 2018 vero-oikaistu EPS oli 11,60 dollaria, joten tilikauden 2019 ennuste on tätä selvästi korkeampi. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin nettotulos asettuisi noin 10,9 – 11,2 miljardiin dollariin (2018: 10,6 Mrd USD vero-oikaistu).

Yhtiön arvio ei sisällä RedHat:n hankintaa, jonka yhtiö arvioi toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kaupan johdosta yhtiö arvioi keskeyttävän omien osakkeiden osto-ohjelman vuosille 2020 ja 2021.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

IBM uudisti hieman segmenttijaotteluaan vuoden 2019 alussa. IBM:llä on 5 segmenttiä

 • Cloud & Cognitive Software: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja sekä pilvipalveluja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
 • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
 • Global Technology Services: Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistuspalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
 • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
 • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2017 alkaen IBM: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin vuosien 2017 ja 2018 marginaali on jäänyt noin 18,8 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla muutaman vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Lupaavaa on kuitenkin se, että tilikauden 2019 ennusteilla marginaali nousisi noin 19,5 prosentissa.

Marginaali 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 41,1% 40,0% 37,1%
Global Business Services 11,7% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 7,6% 6,1% 9,0%
Systems 11,1% 11,2% 13,8%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 19,5% 18,3% 18,2% 19,2 % 24,0 %

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet sekä muutosprosentit vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Cloud & Cognitive Software 22 500 6 713 5 250 5 500 5 037 22 209 6 661 4 962 5 470 5 116
Muutos (%) 1,3% 0,8% 5,8% 0,5% -1,5% 2,1% 2,6% -3,4% 2,5% 6,8%
Global Business Services 16 700 4 331 4 100 4 150 4 119 16 595 4 269 4 076 4 135 4 115
Muutos (%) 0,6% 1,5% 0,6% 0,4% 0,1% 3,2% 4,4% 1,2% 2,7% 4,7%
Global Technology Services 28 400 7 475 7 050 7 000 6 875 29 146 7 299 7 101 7 325 7 421
Muutos (%) -2,6% 2,4% -0,7% -4,4% -7,4% -0,2% -4,4% -2,6% 2,0% 4,5%
Systems 7 655 2 677 1 750 1 900 1 328 8 034 2 621 1 736 2 177 1 500
Muutos (%) -4,7% 2,1% 0,8% -12,7% -11,5% -2,0% -21,3% 0,9% 24,6% 7,5%
Global Financing 1 600 394 400 400 406 1 589 402 388 394 405
Muutos (%) 0,7% -2,0% 3,1% 1,5% 0,2% -6,4% -10,7% -9,1% -5,1% 0,0%
Muut 1 945 518 510 500 417 2 018 508 493 502 515
YHTEENSÄ 78 800 22 108 19 060 19 450 18 182 79 591 21 760 18 756 20 003 19 072
Muutos (%) -1,0% 1,6% 1,6% -2,8% -4,7% 0,6% -3,5% -2,1% 3,7% 5,1%

IBM:n liikevaihto laski Q1:llä -4,7 prosenttia (-0,9 valuuttakorjattuna). Tämä oli jo kolmas peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihto laskee. Yhtiön liikevaihdon kääntymistä kasvuun on odotettu pitkään. Ja vaikka 2018 antoi jo enteitä paremmasta, niin nyt näyttää edelleen siltä, että liikevaihto jatkaisi laskutrendiään.

Cloud & Cognitive Software -segmentin Q1:n liikevaihto laski -1,5 prosenttia, missä vertailukauden vahva lukema pitää muutosprosenttia paineessa. Lisäksi valuuttakurssien negatiivinen vaikutus käänsi liikevaihdon laskuun. Liikevaihtoa tuki tietoturvan ja Watsonin (erityisesti tuotealueet: terveydenhuolto, jakeluketjun hallinta, sään ennustaminen) hyvä kehitys. Tein tilikauden 2019 ennusteen hienoiseen +1,3 prosentin kasvuun, missä Q3:n liikevaihdon odotan kasvavan selvästi vertailukauden heikosta tasosta.

Global Business Services -segmentin Q1:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla (+4 % valuuttakorjattuna). Liikevaihtoa tuki konsultoinnin +9 prosentin kasvu. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että liikevaihto kasvaisi hieman. Mikäli valuuttojen vastatuuli kääntyy vuoden edetessä, niin silloin kasvu voi olla selvästi parempaa.

Global Technology Services -segmentin Q1:n liikevaihto laski peräti -7,4 prosenttia (-3 % valuuttakorjattuna). Laskua selittää se, että yhtiö on optimoimassa segmentin tarjontaa ja päättää alhaisen lisäarvon palveluitaan. Tästä syystä arvioin segmentin liikevaihdon laskevan -2…-3 prosenttia tänä vuonna.

Systems-segmetin liikevaihto laski sekin rumasti eli -11,5 prosenttia ja kun muistetaan, että Q4/2018 liikevaihto laski -21 prosenttia, niin vaikealta näyttää. Liikevaihdon laskevaa kehitystä selittää z14-mainframe malliston vahvat vertailukauden lukemat. Nyt malliston myynti on tasaantunut, joka näkyy myöskin liikevaihdossa (Q1: -38%). Myös Storage-järjestelmien myynti laski edelleen (Q1: -11 %). Tein vuoden 2019 ennusteen siitä lähtökohdasta, että myös Q2:lla liikevaihto laskee selvästi, mutta tämän jälkeen kehitys tasaantuu oikeastaan vertailukauden heikkojen lukemien myötä.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,6 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 77,5 – 82,5 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla.

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos
Cloud & Cognitive Software 9 250 3 233 2 125 2 125 1 767 8 881 3 122 2 050 2 029 1 680
Muutos (%) 4,2% 3,6% 3,7% 4,7% 5,2% 10,1% 13,5% 7,8% 11,0% 5,8%
Global Business Services 1 950 610 575 450 315 1 629 566 566 372 125
Muutos (%) 19,7% 7,8% 1,6% 21,0% 152,0% 25,0% 82,0% 32,9% 25,7% -53,7%
Global Technology Services 2 150 675 650 550 275 1 780 656 607 451 66
Muutos (%) 20,8% 2,9% 7,1% 22,0% 316,7% -32,0% -13,1% -25,4% -30,0% -83,7%
Systems 850 552 200 300 -202 903 551 209 346 -203
Muutos (%) -5,9% 0,2% -4,3% -13,3% -19,9% -39,2% -38,0% 374,0%
Global Financing 1 150 312 275 275 288 1 361 319 308 357 377
Muutos (%) -15,5% -2,2% -10,7% -23,0% -23,6% 6,5% -28,0% 26,7% 26,6% 21,6%
YHTEENSÄ 15 350 5 382 3 825 3 700 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muutos (%) 5,5% 3,2% 2,3% 4,1% 19,5% 1,1% 0,9% 0,5% 13,8% -14,3%
Marginaali 19,5% 24,3% 20,1% 19,0% 13,4% 18,3% 24,0% 19,9% 17,8% 10,7%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cloud & Cognitive Software -segmentin kannattavuus kehittyi vahvasti vuonna 2018 ja hyvä kehitys sai jatkoa Q1:llä. Vaikka liikevaihto on paineessa, niin tuloskunto kasvaa. Tätä selittää yhtiö tekemät tehostustoimenpiteet, mikä kasvattikin Q1:n marginaaleja parilla prosenttiyksiköllä. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että arvioin toiminnan tehostuvan vielä lisää ja arvioin segmentin tulosmarginaalin nousevan noin 41 prosentin tasolle. Tämä tarkoittaisi tuloksen noin +4,0…+5,5 prosentin kasvua.

Global Business Services -segmentin Q1:n tulos moninkertaistui vertailukaudesta, joka oli varsin heikolla tasolla. Tässäkin segmentissä marginaalit paranivat (+2,8 prosenttiyksikkö), mikä lupailee hyvää tuloskehitystä vuodelle 2019. Tosin Q1:n luvut ovat perinteisesti olleet selvästi tilikauden heikoimpia, joten pitkälle meneviä johtopäätöksiä marginaaliparannuksesta ei vielä kannata tehdä. Tästäkin huolimatta arvioin, että vuoden 2019 tulos kasvaisi lähes +20 prosenttia eli noin +320 miljoonaa dollaria. Tästä suurin osa eli noin +190 miljoonaa dollaria saatiin Q1:llä.

Global Technology Services -segmentin tulos kasvoi sekin selvästi vertailukauden heikoista luvuista. Kuten liikevaihdon kohdalla totesin, niin yhtiö on karsimassa heikosti kannattavia palveluita, joka näkyykin marginaalien kehityksessä. Tein tässäkin vuoden 2019 tulosennusteen noin +20 prosentin kasvuun. Kasvua tulisi noin +370 miljoonaa dollaria, josta Q1:llä saatiin jo +209 miljoonaa dollaria.

Vaikka Systems-segmentin liikevaihto laski selvästi, niin yhtiön tulos oli vertailukauden tasolla. Segmentti on tehnyt perinteisesti tappiota Q1:llä ja näin kävi tälläkin kertaa (-202 M USD). Arvioin segmentin tuloskunnon jatkavan selvää laskuaan vielä Q2:lla, jonka jälkeen odotan pahimman tuloslaskun hieman hellittävän.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,4 miljardia dollaria. Q1:n tulos oli noin -90 miljoonaa dollaria vertailukautta heikompi, joten tein tilikauden 2019 ennusteen noin 1,15 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2019 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 15,0 – 16,0 miljardia dollaria eli tulos paranisi selvästi vuodesta 2018. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla noin 19,5 prosenttiin (2018: 18,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Segmenttien tulos 15 350 5 382 3 825 3 700 2 443 14 554 5 214 3 740 3 555 2 045
Muut kulut -2 750 -740 -750 -700 -560 -3 211 -782 -742 -778 -909
Tulos ennen veroja 12 600 4 642 3 075 3 000 1 883 11 343 4 432 2 998 2 777 1 136
Verot -1 750 -636 -425 -400 -289 -2 618 -2 481 -304 -373 540
Nettotulos 10 850 4 006 2 650 2 600 1 594 8 725 1 951 2 694 2 404 1 676

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 800 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tein arvion käyttäen tämän arvovälin lukuja. Q1:n selvästi alhaisempi kulu (-560 M USD) huomioiden, sain tilikauden 2019 kuluennusteeksi noin -2,75 miljardia dollaria.

Veroasteen arvioin olevan noin 13 – 16 prosenttia. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 10,5 – 11,0 miljardia dollaria, mikä olisi hieman viimevuotista vero-oikaistua tulosta 10,6 miljardia parempi.

IBM arvioi, että EPS olisi noin 12,45 dollaria, mikä tarkoittaisi noin 10,9 – 11,2 miljardin dollarin tulosta. Oma ennusteeni jäi tämän alueen alareunaan, joka nykyisellä osakemäärällä tarkoittaisi noin 12,20 dollarin EPS:iä. Toisaalta, jos osakemäärä laskee nykyisestä noin -2,5…-3,0 prosentilla, niin silloin EPS nousisi noin 12,50 dollariin.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Ennusteissa ei ole myöskään huomioitu RedHat:n kaupan tuomaa lisää.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • IBM:n liiketoiminnan käännettä nousuun on odotettu jo vuosia. Eli kääntyisikö yhtiön tuloskunto vihdoin nousu-uralle vuosien 2019 – 2021 aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota USA:n ja Kiinan välillä vaikuttaa IBM:n asiakkaiden investointihalukkuuteen taikka -aikatauluihin? Kääntääkö tämä orastavan kasvun jälleen laskuun? Entä tuleeko joillekin IBM:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on USA:ssa lähtenyt nousuun, joten pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
 • Millaisen lisän RedHat:n kauppa tuo yhtiön tuloksentekokykyyn? Kaupan on arvioitu toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla, joten se vaikuttaisikin täydellä painolla juurikin vuodesta 2020 alkaen.

IBM:n liikevaihto kääntyi lupaavasti hienoiseen nousuun vuonna 2018. Tein ennusteet niin, että kasvua tulisi tulevien vuosien aikana noin +3 prosentin verran. Segmenttien tuloksista lasketun marginaalin arvioin pysyvän noin 19,5 prosenttiin.

Muiden kulujen arvioin olevan noin 3,2 – 3,3 miljardia dollaria ja veroasteena käytin noin 14 – 15 prosentin veroa.

Näillä ennusteilla nettotulos nousisi hienoisesti, joten jos yhtiö saa tehostettua toimintojaan, niin silloin tuloskehitys voi olla reippaampaakin.

Liikevaihto ja segmenttien tulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 83 500 81 000 22 500 19 500 20 000 19 000
Muutos (%) 3,1% 2,8% 1,8% 2,3% 2,8% 4,5%
Segmenttien tulos 16 250 15 750 5 500 3 900 3 800 2 550
Muutos (%) 3,2% 2,6% 2,2% 2,0% 2,7% 4,4%
Marginaali 19,5% 19,4% 24,4% 20,0% 19,0% 13,4%

Nettotuloslaskelma:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Segmenttien tulos 16 250 15 750 5 500 3 900 3 800 2 550
Muut kulut -3 250 -3 200 -800 -800 -800 -800
Tulos ennen veroja 13 000 12 550 4 700 3 100 3 000 1 750
Verot -1 900 -1 850 -675 -450 -425 -300
Nettotulos 11 100 10 700 4 025 2 650 2 575 1 450

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset