IBM sijoituskohteena

Päivitetty 22.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e IBM Ennuste
Osake (22.7.2019) 149,68 Osinko 12 kk 6,530
Markkina-arvo (Mrd) 133,6 Osinkotuotto 4,4%
Liikevaihto (M) 78 000 (-2,0%) Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 10 800 (+1,6%) Osinko/FCF 44% 4v ka
EPS 12,10 Omav.aste 14%
PE 12,4 Gearing 135%
EV/EBIT 11,7 ROE 56%
PB 6,2 ROI 17%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM22.7.2019 | 149,68 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Yhtiön arvio vuodesta 2019 oli kuitenkin positiivinen niin, että tuloskehitys kääntyisi tänä vuonna vihdoin nousuun.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 4,4 prosentin osinkotuotto (osake 149,68 USD). Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan paljon, minkä lisäksi osinko/nettotulos on noin 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 45 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (11,7x) mitattuna on myös houkuttelevalla tasolla.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Tilikausi 2019

IBM:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 19 161 20 003 -4,2% 37 342 39 075 -4,4%
Nettotulos (raportoitu) 2 498 2 404 3,9% 4 089 4 083 0,1%
EPS (raportoitu, USD) 2,81 2,61 4,61 4,45

IBM:n liikevaihto jatkoi laskuaan Q2:lla (-4,2 %) ja tämä oli jo neljäs peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihto laskee. Pahiten laskivat Global Technology Services (-6,7 %) ja Systems (-19,5 %) segmentit. GTS-segmentin liikevaihtoa painaa yhtiön tekemät optimoinnit tarjontaan, jolla karsitaan heikosti kannattavia palveluita.

Systems-segmentissä laskevaa kehitystä selittää z14-mainframe malliston vahvat vertailukauden lukemat. Nyt malliston myynti on tasaantunut, joka näkyy myöskin liikevaihdossa. Myös Storage-järjestelmien myynti laski edelleen.

Segmenttien luvuista laskettu tulos kasvoi Q1:llä +20 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla -20 prosentin laskuun. Ja lasku oli laajaa, sillä kaikkien segmenttien tulokset laskivat. Vain Global Technology Service -segmentin lasku oli siedettävää (-1,4 %) – mikä on tärkeää, sillä segmentti tuo noin 60 prosenttia IBM:n tuloksesta. Sen sijaan muiden segmenttien tulokset laskivat -19 … -82 prosenttia.

Raportoitu nettotulos kasvoi +3,9 prosenttia, mitä tuki myydyistä liiketoiminnoista saadut tuotot.

IBM hankki RedHat:n, joka toteutui heti Q2-raportointijakson jälkeen. IBM tiedottaa 2.8.2019 lisätietoa RedHat:n vaikutuksesta yhtiön lukuihin. Samalla yhtiö keskeytti omien osakkeiden osto-ohjelmansa.

Näkymät 2019

IBM piti näkymänsä ennallaan eli tilikauden 2019

  • operating EPS: vähintään 13,90 USD
  • EPS: vähintään 12,45 USD

Tämä arvio ei sisällä RedHat:n hankintaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 19 000 18 756 1,3% 78 000 79 591 -2,0%
Nettotulos 2 800 2 694 3,9% 10 800 10 628 1,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,53 6,33

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: IBM: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (IBM) kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
TOTEUTUMA: EPS 11,98 USD

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
Q3/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
TOTEUTUMA: EPS 11,60 USD (vero-oikaistu)

Tilikausi 2019:

01/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
04/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
07/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun (+0,6 %), missä vuoden alkupuoliskon hyvä kehitys piti liikevaihdon kasvussa. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla liikevaihto oli laskussa. Onko kyse liikevaihdon kääntymisestä jälleen laskuun? Vaiko vain hienoista heiluntaa kvartaalien välillä, johon myös valuuttakurssimuutokset tuovat omaa vaikutustaan?

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 24 prosenttiin (Q4/2018 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q22019

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2019 EPS olisi vähintään 12,45 dollaria eli se kääntäisi tuloksen vihdoin nousuun.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 75 – 80 miljardia ja nettotulos noin 10,5 – 11,0 miljardia dollaria. Tulosmarginaali ei näillä ennusteilla merkittävästi paranisi ja olisi noin 13,8 prosentissa. Aiempien vuosien yli 15 prosentin marginaaliin on siis vielä matkaa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (10,8x – 12,4x vero-oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön pitkään jatkunut muutosprosessi, joka on vielä kesken.

ibm-roe-roi-q22019

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 60 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli noin 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 36,3 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 21,5 miljardia dollaria taseen oikaisun jälkeen). Liikearvo on kasvanut noin 6,0 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden. IBM on viime vuosien aikana tehnyt paljon yrityskauppoja, mikä näkyy liikearvon kasvuna.

ibm-liikearvo-q22019

Oheisessa kaaviossa on käytetty Q1/2019 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q22019

RedHat:n hankitaa varten yhtiön velkaisuus nousi. Samalla kassassa on 45,4 miljardia dollaria käteistä, josta suuri osa lohkeaa heinäkuun alun RedHatin lunastuksen yhteydessä.

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on alle 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 175 – 200 prosenttia. Gearing nousee edelleen RedHatin oston jälkeen, sillä käteisen määrä vähenee.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria. Nyt parina vuotena tästä on jääty ja vuoden 2018 rahavirta oli 15,2 miljardia dollaria. Joten onko kyse rahavirtojen tasolaskusta vaiko vain rahavirtojen ajoitukseen liittyvistä tekijöistä?

Joka tapauksessa, samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 80 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 10,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q22019

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

IBM arvioi, että tilikauden 2019 vapaa rahavirta olisi noin 12 miljardia dollaria.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2014 – 2018 aikana näihin on käytetty rahaa noin 16,1 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 51 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 3,6 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,90 dollarista (2008) tilikaudella 2018 maksettuun 6,21 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin +12,6 prosenttia.

ibm-osinko-q22019

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 40 – 45 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä IBM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2019 1,620 8/2018 1,570 8/2017 1,500
11/2019 (e) 1,620 11/2018 1,570 11/2017 1,500
2/2020 (e) 1,620 2/2019 1,570 2/2018 1,500
5/2020 (e) 1,670 5/2019 1,620 5/2018 1,570
YHTEENSÄ 6,530 6,330 6,070
+3,2% +4,3% +6,5%

Toukokuun 2019 kvartaaliosinko nousi vain 0,05 dollaria, eli osingon nousu vauhti on hidastumassa. Vuonna 2018 nousua tuli 0,07 dollaria ja tätä ennen useina vuosina 0,10 dollaria. Tätä voi pitää hienoisena pettymyksenä, sillä kuten edellä totesin, niin osingon suhde tulokseen taikka rahavirtoihin on ollut alle 50 prosentin tasolla. Antaako tämä jotain viestiä yhtiön tulevasta tuloksentekokyvystä?

Q3:n osinko on 1,62 dollaria ja se irtoaa 8.8.2019 ja se maksetaan 10.9.2019.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,53 dollaria, mikä antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (noin 149,68 USD). Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,5 – 2,5 prosentin osinkotuottoja (vuoteen 2014 asti).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (6 711) sekä osingonmaksuilla (-2 891) ja omien osakkeiden ostolla (-0). Oikaisu on yhteensä +3 820 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.7.2019) 149,68 113,67 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55
Lkm (000) 892 400 916 316 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449
Markkina-arvo (Mrd) 133,57 104,16 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90 221,33
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 22 700 22 209 21 751
Global Business Services 16 750 16 595 16 073
Global Technology Services 27 750 29 146 29 213
Systems 7 450 8 034 8 195
Global Financing 1 550 1 589 1 697
Muut 1 800 2 018 2 211
YHTEENSÄ 78 000 79 591 79 140 79 919 81 741
Tulos ennen veroja 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 9 200 8 881 8 069
Global Business Services 1 600 1 629 1 303
Global Technology Services 1 650 1 780 2 619
Systems 400 903 1 128
Global Financing 1 100 1 361 1 278
Muut
YHTEENSÄ 13 950 14 554 14 397 15 380 19 602
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 900 37 342 78 000 79 591 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874
Liikevoitto 3 675 5 209 13 950 12 065 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999
Nettotulos 2 800 4 089 10 800 10 628 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604
Marginaali 147,4% 11,0% 13,8% 13,4% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1%
EPS 3,14 4,58 12,10 11,60 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 49 233 12 222 12 842 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129
Liikearvo 36 281 36 265 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247
Muut varat 72 972 74 895 75 726 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837
Tase yhteensä 158 486 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213
Oma pääoma 21 479 16 796 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860
Vähemmistö 131 134 131 146 162 146 137 124
Korolliset velat 78 304 45 812 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269
Muut vastuut 58 572 60 640 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960
Tase yhteensä 158 486 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 500 15 247 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485 19 586
Investoinnit: Capex -3 500 -3 716 -3 312 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082
Vapaa rahavirta (FCF) 12 000 11 531 13 412 13 358 13 429 13 128 13 862 15 504
Investoinnit: Muut -37 500 -1 197 -3 769 -7 250 -4 580 739 -3 703 -4 922
Investointien jälkeen -25 500 10 334 9 643 6 108 8 849 13 867 10 159 10 582
Rahoitus: Voitonjako -6 950 -10 169 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228
Rahoitus: Muut 32 450 -300 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252
Rahavarojen muutos 0 -135 3 225 191 -317 -1 585 276 -1 394
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30
Osinkotuotto 4,3% 5,5% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7%
Osinko/nettotulos 53,1% 53,5% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0%
Osinko/FCF 47,8% 49,3% 41,2% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 10,8 7,9 10,4 11,0 9,2
PE (3v) 12,3 9,3 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0
PE 12,4 9,8 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3
EV/EBIT 11,7 11,4 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4 10,6
Oma pääoma/osake 24,22 18,48 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43
P/B 6,18 6,15 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66
ROE 56,0% 61,3% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7%
ROI 17,2% 19,0% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3%
Omavaraisuusaste 13,6% 13,7% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9%
Gearing 134,5% 198,4% 191,7% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 137,90 141,10 113,67 151,21 139,70 153,43 153,42 145,08 153,83 174,14
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,530 6,600 6,520 6,440 6,360 6,210 6,140 6,070 6,000 5,900
Osinkotuotto (ennuste) 4,7% 4,7% 5,7% 4,3% 4,6% 4,0% 4,0% 4,2% 3,9% 3,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 11,94 11,85 11,60 12,29 12,21 12,06 11,98 12,12 12,17 12,25
PE 11,6 11,9 9,8 12,3 11,4 12,7 12,8 12,0 12,6 14,2
EV/EBIT 12,0 12,7 11,4 14,3 13,5 15,0 14,8 13,5 14,0 14,8
ROE 58,4% 60,4% 61,3% 56,4% 60,4% 60,7% 62,2% 61,3% 66,4% 69,3%
ROI 16,3% 18,9% 19,0% 18,3% 18,9% 18,7% 19,2% 20,0% 20,4% 21,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset