IBM sijoituskohteena

Päivitetty 17.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e IBM Ennuste
Osake (17.10.2018) 145,12 Osinko 12 kk 6,440
Markkina-arvo (Mrd) 132,9 Osinkotuotto 4,4%
Liikevaihto (M) 80 500 (+1,7%) Osinko/EPS 46% 4v ka
Nettotulos (M) 10 600 (-5,6%) Osinko/FCF 40% 4v ka
EPS 11,58 Omav.aste 18%
PE 12,5 Gearing 147%
EV/EBIT 13,8 ROE 53%
PB 6,0 ROI 18%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM17.10.2018 | 145,12 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä tilikauden 2018 tulosennusteen mukaan laskua tulisi noin -5,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Sen sijaan liikevaihto voi kääntyä jo hienoiseen nousuun vuonna 2018.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 4,4 prosentin osinkotuotto. Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan paljon, minkä lisäksi osinko/nettotulos on alle 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 40 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (13,8x) mitattuna on myös suhteellisen houkuttelevalla tasolla.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

HUOM! Talousmentor-salkussa on IBM:n osakkeita.

Tilikausi 2018

IBM:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 18 756 19 153 -2,1% 57 830 56 597 2,2%
Nettotulos 2 694 2 726 -1,2% 6 777 6 807 -0,4%
EPS (USD) 2,94 2,92 7,37 7,24

Q3:n liikevaihto laski noin -2 prosenttia (orgaaninen +/- 0%). Nettotulos laski hieman vähemmän ja omien osakkeiden ostoista johtuen EPS nousi 2,94 dollariin edellisvuoden 2,92 dollarista.

Pilvipalveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 19,0 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa noin 23,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. IBM arvioi, että suuryritysten ja -yhteisöjen pilveen siirtymisessä ollaan toteutettu vasta noin 10 – 20 prosenttia. Siirtymistä hidastaa tietoturvahuolet sekä eri pilvipalveluiden yhteensopimattomuus. Tähän markkinaan IBM:n tuoteperhe vastaa yhtiön mukaan hyvin.

Q3:n murheenkryyninä oli Storage-järjestelmien kilpailutilanne, mikä näkyy Systems-segmentin liikevaihdossa (kasvua vain +0,9 %) ja tuloksessa (-38 %). z14-malliston myynti jatkaa hyvää kehitystään, mutta vertailukauden luvuissa on jo z14 lukuja, joten prosenttimuutokset jäävät aiempaa pienemmiksi.

Lisäksi yhtiöllä on haasteita Cognitive Solutions -segmentin eräissä liiketoiminta-alueissa, mikä näkyy tuloskehityksen kääntymisenä laskuun (-1 %). H1:llä tulos oli +7 prosentin nousussa. Yhtiö selittää tuloskehitystä korjaustoimenpiteiden tuomilla ylimääräisillä kuluilla.

Global Business -segmentin tulos kasvoi selvästi (+28 %) konsultoinnin kysynnän kasvun johdosta.

Raportoitu Q3:n tulos jäi noin prosentin verran vertailukaudesta, mitä em. haasteet selittävät.

IBM osti alkuvuoden aikana omia osakkeitaan 2,4 miljardilla dollarilla. Vastaavasti osinkoihin kului 4,25 miljardia dollaria. Johdolla on valtuutus käyttää vielä noin 1,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Näkymät

IBM piti näkymäarvionsa ennallaan eli tilikauden 2018

  • operating EPS: vähintään 13,80 USD
  • EPS: vähintään 11,60 USD

Vuoden 2017 vero-oikaistu EPS oli 11,98 dollaria, joten tilikauden 2018 ennuste jää tästä. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen tulos jäänee 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD vero-oikaistu). Tämä tarkoittaisi noin 4 – 6 prosentin tuloksen laskua.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,44 USD (ed 12 kk:tta: 6,14 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (145 USD) noin 4,4 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 80,25 – 80,75 Mrd USD (2017: 79,1 Mrd USD)
  • nettotulos: 10,55 – 10,65 Mrd USD (2017: 11,2 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: IBM: Ennusteet.

Ennusteiden (IBM) kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2016

Q3/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,23)
TOTEUTUMA: op-EPS 13,59 (EPS: 12,38)

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
TOTEUTUMA: EPS 11,98 USD

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
Q3/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski -1,0 prosenttia. Eli lasku jatkui edelleen, mutta selvästi hitaammalla vauhdilla, kuin parina edellisenä vuotena (-2,3 ja -12 %).

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 23,6 prosenttiin (Q3/2018 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q32018

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2018 operating-EPS olisi vähintään 13,80 dollaria eli se jäisi tilikauden 2017 tasolle. Veroasteen yhtiö arvioi olevan noin 16 prosenttia (+/- 2 %). Yhtiö arvioi myös, että EPS olisi 11,60 dollaria. Tämä jäisi selvästi edellisvuoden vero-oikaisusta 11,98 dollarista.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 80,25 – 80,75 miljardia ja nettotulos noin 10,55 – 10,65 miljardia dollaria.

Harmittavasti näyttää siltä, että tuloskäännettä saadaan vielä odottaa ainakin vuoteen 2019 tai jopa 2020 asti. Liikevaihdon osalta käännettä näyttäisi olevan jo ilmassa, mutta tuloksen kohdalla parempaa saadaan siis vielä odottaa. Toivottavasti maailmantalouden hyvä vire kestää vielä jonkin aikaa, sillä keskeisten talouksien taantuma tekisi todennäköisesti rumaa jälkeä IBM:n lukuihin.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (10,1x – 12,5x vero-oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön pitkään jatkunut muutosprosessi, joka on vielä kesken.

ibm-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 70 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. Taseen oikaisun takia omaa pääomaa on normaalia enemmän, joka pudottaa tilikauden 2018 ennustetun ROE:n noin 50 prosenttiin.

ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli yli 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 36,5 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 22,2 miljardia dollaria taseen oikaisun jälkeen). Liikearvo on kasvanut noin 6,0 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden. IBM on viime vuosien aikana tehnyt paljon yrityskauppoja, mikä näkyy liikearvon kasvuna.

ibm-liikearvo-q32018

8K-raportti ei paljasta sitä, mikä on liikearvon määrä, joten josko se muutaman viikon sisään julkaistavasta 10Q-raportista näkyy. Oheisessa kaaviossa on käytetty Q2/2018 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q32018.png

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on 17,9 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 147 prosenttia. Taseen oikaisu näkyy siinä, että käteisen määrä on normaalia korkeampi, jolloin gearing-luku paranee tämän takia. Mikäli yritys jatkaa vahvaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa sekä investointeja, niin käteispotti pienenee tilikauden edetessä. Näin myös gearing luku lähtee nousuun.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria ja tilikaudelta 2017 se oli 16,7 miljardia dollaria. Samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 80 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 10,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q32018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

IBM arvioi, että tilikauden 2018 vapaa rahavirta olisi noin 12 miljardia dollaria, mikä sisältää noin 1 miljardin verran muita kuin capex-kuluja. Tästä syystä arvoin, että tässä analyysissä käytetty vapaa rahavirta olisi noin 13 miljardia dollaria.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2013 – 2017 aikana näihin on käytetty rahaa noin 18,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 54 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 7,2 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,50 dollarista (2007) tilikaudella 2017 maksettuun 5,90 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin +14,7 prosenttia.

ibm-osinko-q32018

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 35 – 40 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä IBM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 1,570 11/2017 1,500 11/2016 1,400
2/2019 (e) 1,570 2/2018 1,500 2/2017 1,400
5/2019 (e) 1,650 5/2018 1,570 5/2017 1,500
8/2019 (e) 1,650 8/2018 1,570 8/2017 1,500
YHTEENSÄ 6,440 6,140 5,800
+4,9% +5,9% +7,4%

Q4:n osinko on 1,57 dollaria ja se irtoaa 8.11.2018 ja maksetaan 10.12.2018.

Toukokuun 2018 kvartaaliosinko nousi vain 0,07 dollaria, kun edellisillä kerroilla se oli noussut 0,10 dollaria. Tätä voi pitää hienoisena pettymyksenä, sillä kuten edellä totesin, niin osingon suhde tulokseen taikka rahavirtoihin on ollut alle 50 prosentin tasolla. Antaako tämä jotain viestiä yhtiön tulevasta tuloksentekokyvystä?

Seuraavan kerran osingon nostovuoro olisi toukokuussa 2019, jolloin odotan osingon nousevan 1,65 dollariin eli 0,08 dollarilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,44 dollaria, mikä antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (noin 145 USD). Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,5 – 2,5 prosentin osinkotuottoja (vuoteen 2014 asti).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (3 823) sekä osingonmaksuilla (-1 437). Oikaisu on yhteensä +3 035 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.10.2018) 145,12 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55 183,88
Lkm (000) 915 600 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449 1 213 768
Markkina-arvo (Mrd) 132,87 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90 221,33 223,19
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 18 400 18 453 18 187 17 841 19 689
Global Business Services 16 700 16 348 16 700 17 166 19 512
Tech Serv & Cloud Platforms 34 900 34 277 35 337 35 142 38 889
Systems 8 700 8 194 7 714 9 547 12 294
Global Financing 1 600 1 696 1 692 1 840 2 034
Muut 200 171 289 205 375
YHTEENSÄ 80 500 79 139 79 919 81 741 92 793
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 7 025 6 817 6 352 7 245 8 215
Global Business Services 1 650 1 401 1 732 2 602 3 347
Tech Serv & Cloud Platforms 3 800 4 344 4 707 5 669 7 084
Systems 1 225 1 135 933 1 722 1 384
Global Financing 1 550 1 279 1 656 2 364 2 189
Muut
YHTEENSÄ 15 250 14 976 15 380 19 602 22 219
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 22 670 57 830 80 500 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874 106 916
Liikevoitto 4 550 7 438 12 000 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999 21 414
Nettotulos 3 825 6 777 10 600 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604 15 855
Marginaali 16,9% 11,7% 13,2% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1% 14,8%
EPS 4,18 7,40 11,58 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 14 117 12 580 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129 11 922
Liikearvo 36 482 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247 26 213
Muut varat 73 777 75 988 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837 78 298
Tase yhteensä 124 376 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
Oma pääoma 22 170 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860 20 138
Vähemmistö 134 131 146 162 146 137 124 97
Korolliset velat 46 921 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269 31 320
Muut vastuut 55 151 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960 64 878
Tase yhteensä 124 376 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 16 750 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485 19 586 19 846
Investoinnit: Capex -3 750 -3 229 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082 -4 108
Vapaa rahavirta (FCF) 13 000 13 495 13 358 13 429 13 128 13 862 15 504 15 738
Investoinnit: Muut -3 500 -3 867 -7 250 -4 580 739 -3 703 -4 922 -288
Investointien jälkeen 9 500 9 628 6 108 8 849 13 867 10 159 10 582 15 450
Rahoitus: Voitonjako -9 500 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228 -16 066
Rahoitus: Muut 0 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252 2 370
Rahavarojen muutos 0 3 210 191 -317 -1 585 276 -1 394 1 754
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinkotuotto 4,3% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7% 1,6%
Osinko/nettotulos 53,6% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0% 22,2%
Osinko/FCF 43,7% 41,0% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6% 22,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 10,1 10,4 11,0 9,2 11,2
PE (3v) 11,8 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0 15,2
PE 12,5 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3 14,1
EV/EBIT 13,8 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4 10,6 11,3
Oma pääoma/osake 24,36 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43 16,67
P/B 5,96 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66 11,03
ROE 53,0% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7% 73,1%
ROI 17,9% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3% 41,4%
Omavaraisuusaste 17,9% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9% 17,4%
Gearing 147,1% 193,2% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6% 95,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 151,21 139,70 153,43 153,42 145,08 153,83 174,14 165,99 158,85 151,78
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,440 6,360 6,210 6,140 6,070 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600
Osinkotuotto (ennuste) 4,3% 4,6% 4,0% 4,0% 4,2% 3,9% 3,4% 3,5% 3,6% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 12,29 12,21 12,06 11,98 12,12 12,17 12,25 12,38 12,36 12,42
PE 12,3 11,4 12,7 12,8 12,0 12,6 14,2 13,4 12,9 12,2
EV/EBIT 14,3 13,5 15,0 14,8 13,5 14,0 14,8 14,9 14,2 13,4
ROE 56,4% 60,4% 60,7% 62,2% 61,3% 66,4% 69,3% 72,4% 77,3%
ROI 18,3% 18,9% 18,7% 19,2% 20,0% 20,4% 21,9% 22,6% 23,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset