IBM sijoituskohteena

Päivitetty 22.1.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e IBM Ennuste
Osake (22.1.2020) 139,17 Osinko 12 kk 6,630
Markkina-arvo (Mrd) 124,4 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 78 000 (+1,1%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 9 500 (+0,7%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 10,63 Omav.aste 16,5%
PE 13,1 Gearing 211%
EV/EBIT 13,3 ROE 40%
PB 4,8 ROI 14,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM22.1.2020 | 139,17 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään – ja käänteen odotus jatkuu myös vuonna 2020.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 4,8 prosentin osinkotuotto (osake 139,17 USD). Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeitaan paljon, mutta on nyt keskeyttänyt omien osakkeiden osto-ohjelman Red Hat:n oston myötä nousseen velkaisuuden johdosta.

Osinko on kuitenkin tukevalla pohjalla, sillä osinko/nettotulos on noin 50 – 60 prosenttia ja osinko/fcf on noin 45 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (13,1x) mitattuna on myös houkuttelevalla tasolla, mutta yhtiö ei ole saanut käännettyä tuloksen vuosikausia jatkunutta laskutrendiä. Tämä pitää odotuksia vaimeina myös jatkon osalta, mikä näkyy sitten suhteellisen alhaisena PE-lukuna.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Tilikausi 2019

IBM:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 21 777 21 760 0,1% 77 147 79 591 -3,1%
Nettotulos (raportoitu) 3 670 1 951 88,1% 9 431 8 728 8,1%
EPS (raportoitu, USD) 4,11 2,15 10,57 9,51

IBM sai Q4/2019 päätettyä 5 kvartaalia jatkuneen liikevaihdon laskun. Tosin aivan niukasti, sillä liikevaihto parani 0,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvua tuki etenkin RedHatin tuoma lisä sekä uuden z15-mainframen julkistus. Yhtiö kertoi, että RedHatin synergiaedut alkoivat kantaa hedelmää, mikä tuki myös muiden IBM:n palveluiden myyntiä.

Koko vuoden 2019 liikevaihto jatkoi jo vuonna 2012 alkanutta laskutrendiään. IBM arvioi, että vuonna 2020 liikevaihto kasvaisi em. tekijöistä johtuen. Kasvuvauhtia hidastaa kuitenkin myydyt liiketoimet, joten mitään kovin ripeää kasvua tuskin kannattaa odottaa.

Systems-segmentin Q4:n tulos pomppasi reilut 45 prosenttia julkistetun z15-mainframen ansiosta. Tämän voi myös odottaa tuovan selvää tuloslisää myös tulevina kvartaaleina. Kaikkien muiden segmenttien Q4-tulokset laskivat niin, että segmenttien yhteistulos laski 2,6 prosenttia Q4/2018 tasosta. Tuotekehityksen kulut olivat nousussa IBM:n panostaessa RedHat:n ja IBM:n muiden tuotteiden yhteensopivuutta.

Koko vuoden segmenttien yhteistulos laski vajaat 11 prosenttia, mitä painoi Q3/2019 tehdyt RedHatin hankintaan liittyvät kertaluontoiset erät. Tästä sekä z15:sta johtuen vuoden 2020 segmenttituloksen voi odottaa kasvavan hieman.

Raportoidut Q4:n ja vuoden 2019 nettotulokset paranivat pitkälti siksi, että vertailukauden lukuja painoivat ylimääräiset verokirjaukset. Nyt Q4:n verot olivat 323 miljoonaa, kun ne vuosi sitten olivat 2,5 miljardia dollaria.

IBM näkymäarviot tilikaudesta 2020:

  • operating EPS: vähintään 13,35 USD
  • EPS: vähintään 10,57 USD
  • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12,5 miljardia dollaria

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 18 300 18 182 0,6% 78 000 77 148 1,1%
Nettotulos (oikaistu) 1 350 1 594 -15,3% 9 500 9 436 0,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,63 6,43

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: IBM: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (IBM) kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2017: TOTEUTUMA: EPS 11,98 USD

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
Q3/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
TOTEUTUMA: EPS 11,60 USD (vero-oikaistu)

Tilikausi 2019:

01/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
04/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
07/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
10/2019: op-EPS > 12,80 USD (EPS: 10,58 USD)
TOTEUTUMA: EPS 10,57 USD

Tilikausi: 2020:

01/2020: op-EPS: > 13,35 USD (EPS: 10,57 USD)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 liikevaihto laski 3 prosenttia, mitä painoi myydyt liiketoimet sekä maailmantalouden hidastuminen, mikä näkyi etenkin Global Technologies -segmentin kehityksessä (-7,6 %). Lisäksi liikevaihtoa painoi z14-mainframen kääntyminen ehtoopuolelle. IBM julkisti syksyllä 2019 uuden z15-malliston, joten sen voi odottaa tukevan vuoden 2020 liikevaihtoa.

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 27 prosenttiin (Q4/2019 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q42019

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2020 EPS olisi vähintään 10,57 dollaria eli tuloskehitys olisi edelleen paineessa. Muistetaan vielä, että vuoden 2019 tulosta painoi RedHatin ostoon liittyvät kertaluontoiset erät (karkeasti arvioiden noin 500 – 700 M USD).

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 77 – 80 miljardia ja nettotulos noin 9,25 – 9,75 miljardia dollaria. Tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 12,2 prosenttiin, mikä olisi tillikauden 2019 tasolla. Joka tapauksessa marginaalit ovat heikommalla tasollaan yli 10 vuoteen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Aiempien vuosien yli 15 prosentin marginaaliin on melkoisesti matkaa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (11,2x – 13,1x vero-oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön vuosikausia jatkunut muutosprosessi, joka on edelleen kesken.

ibm-roe-roi-q42019

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 60 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli noin 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 58 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 20,8 Mrd USD). Liikearvon isoa nousua vuonna 2019 selittää hankittu RedHat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin 5,8 miljardin dollarin tulosvaikutusta, mikä pitäisi nykyisen noin 9,5 miljardin dollarin tuloksen vielä voitollisena.

ibm-liikearvo-q42019

Oheisessa kaaviossa on käytetty Q3/2019 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q42019

RedHat:n hankintaa varten yhtiön velkaisuus nousi noin 70 miljardiin dollariin. Yhtiön lähiaikojen fokuksena on pienentää velan määrä, minkä johdosta yhtiö keskeytti mm. omien osakkeiden osto-ohjelmansa. Velan määrä laski vuoden 2019 toisen puoliskon aikana noin 10 miljardia dollaria, joten siinä mielessä velkaa voidaan hoitaa varsin tehokkaasti.

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 200 – 300 prosenttia.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on laskenut noin 15 miljardin dollarin tasolle, kun se aiemmin liikkui noin 17 miljardissa dollarissa. Tähän on osaltaan vaikuttanut laskenut kannattavuus sekä yhtiön tekemät yritysmyynnit.

Joka tapauksessa, samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 77 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 9,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 3,7 miljardin dollarin tasolla. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 54 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q42019

Vapaat rahavirrat (FCF) ovat seuranneet liiketoiminnan rahavirtojen kehitystä. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

IBM arvioi, että tilikauden 2020 vapaa rahavirta olisi noin 12,5 miljardia dollaria.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2015 – 2019 aikana näihin on käytetty rahaa noin 41,4 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 41 miljardia dollaria. IBM:n velkaisuus pysyi pitkään suhteellisen ennallaan, mutta vuoden 2019 RedHatin oston johdosta velkamäärä nousikin selvästi.

Korollisia nettovelkoja (käteisvarat huomioiden) on nyt noin 59,8 miljardia dollaria. IBM kertoi keskeyttävänsä omien osakkeiden ostot, joten osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat noin 8 miljardia dollaria. Jos tämän käyttää kokonaisuudessaan velkojen hoitoon, niin yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois vajaassa 8 vuodessa. Näiden rahavirtojen tasoilla yhtiön velkaisuus ei ole mikään ongelma.

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 2,15 dollarista (2009) tilikaudella 2019 maksettuun 6,43 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin 11,6 prosenttia.

ibm-osinko-q42019

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti noin 60 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 45 – 50 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä IBM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 1,620 2/2019 1,570 2/2018 1,500
5/2020 (e) 1,670 5/2019 1,620 5/2018 1,570
8/2020 (e) 1,670 8/2019 1,620 8/2018 1,570
11/2020 (e) 1,670 11/2019 1,620 11/2018 1,570
YHTEENSÄ 6,630 6,430 6,210
+3,1% +3,5% +5,3%

Toukokuun 2019 kvartaaliosinko nousi vain 0,05 dollaria, eli osingon nousuvauhti on hidastumassa. Vuonna 2018 nousua tuli 0,07 dollaria ja tätä ennen useina vuosina 0,10 dollaria. Tätä voi pitää hienoisena pettymyksenä, mutta yhtiö haluaa todennäköisesti sulatella RedHatin velkataakkaa ennen kuin osinkoa voidaan jälleen nostaa ripeämmin.

Q1 osinko on 1,62 dollaria ja se irtoaa 7.2.2020 ja maksetaan 10.3.2020. Q2:n osinko julkaistaan toukokuun 10. päivän tienoilla ja osingon sen nousevan 1,67 dollariin.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 6,63 dollaria, mikä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (139,17 USD).

Taulukot

Taseen 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (9 500) sekä osingonmaksuilla (-4 477) ja omien osakkeiden ostolla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 023 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (22.1.2020) 139,17 134,04 113,67 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57
Lkm (000) 893 700 892 800 916 316 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042
Markkina-arvo (Mrd) 124,38 119,67 104,16 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 24 000 23 200 22 209 21 751
Global Business Services 16 750 16 634 16 595 16 073
Global Technology Services 26 750 27 361 29 146 29 213
Systems 8 000 7 604 8 034 8 195
Global Financing 1 500 1 400 1 589 1 697
Muut 1 000 949 2 018 2 211
YHTEENSÄ 78 000 77 148 79 591 79 140
Tulos ennen veroja 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 8 250 7 952 8 881 8 069
Global Business Services 1 650 1 666 1 629 1 303
Global Technology Services 1 550 1 645 1 780 2 619
Systems 1 000 701 903 1 128
Global Financing 1 000 1 055 1 361 1 278
Muut
YHTEENSÄ 13 450 13 019 14 554 14 397
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 18 300 78 000 77 147 79 591 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367
Liikevoitto 2 750 13 450 11 510 12 065 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646
Nettotulos 1 350 9 500 9 431 10 628 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483
Marginaali 7,4% 12,2% 12,2% 13,4% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8%
EPS 1,51 0,00 10,63 10,56 11,60 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 13 336 8 313 12 222 12 842 8 527 8 194 8 476 11 066
Liikearvo 57 951 57 951 36 265 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184
Muut varat 85 922 85 922 74 895 75 726 72 744 70 280 78 500 83 973
Tase yhteensä 157 209 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223
Oma pääoma 25 864 20 841 16 796 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792
Vähemmistö 144 144 134 131 146 162 146 137
Korolliset velat 68 158 68 158 45 812 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718
Muut vastuut 63 043 63 043 60 640 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576
Tase yhteensä 157 209 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 15 250 14 770 15 247 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485
Investoinnit: Capex -2 750 -2 370 -3 716 -3 312 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623
Vapaa rahavirta (FCF) 12 500 12 400 11 531 13 412 13 358 13 429 13 128 13 862
Investoinnit: Muut -2 500 -24 566 -1 197 -3 769 -7 250 -4 580 739 -3 703
Investointien jälkeen 10 000 -12 166 10 334 9 643 6 108 8 849 13 867 10 159
Rahoitus: Voitonjako -4 500 -7 241 -10 169 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193
Rahoitus: Muut -5 500 16 284 -300 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310
Rahavarojen muutos 0 -3 123 -135 3 225 191 -317 -1 585 276
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,63 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,63 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70
Osinkotuotto 4,8% 4,8% 5,5% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 62,4% 60,9% 53,5% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8%
Osinko/FCF 47,4% 46,3% 49,3% 41,2% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,2 9,9 7,9 10,4 11,0
PE (3v) 12,6 11,5 9,3 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7
PE 13,1 12,7 9,8 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6
EV/EBIT 13,3 15,6 11,4 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4
Oma pääoma/osake 29,10 23,50 18,48 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79
P/B 4,78 5,70 6,15 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02
ROE 40,4% 49,7% 61,3% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7%
ROI 14,7% 15,2% 19,0% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9%
Omavaraisuusaste 16,5% 13,8% 13,7% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2%
Gearing 210,8% 285,2% 198,4% 191,7% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 134,04 145,42 137,90 141,10 113,67 151,21 139,70 153,43 153,42 145,08
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,630 6,580 6,530 6,600 6,520 6,440 6,360 6,210 6,140 6,070
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 4,5% 4,7% 4,7% 5,7% 4,3% 4,6% 4,0% 4,0% 4,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,55 10,77 11,94 11,85 11,60 12,29 12,21 12,06 11,98 12,12
PE 12,7 13,5 11,6 11,9 9,8 12,3 11,4 12,7 12,8 12,0
EV/EBIT 12,3 16,2 12,0 12,7 11,4 14,3 13,5 15,0 14,8 13,5
ROE 49,7% 50,6% 58,4% 60,4% 61,3% 56,4% 60,4% 60,7% 62,2% 61,3%
ROI 19,3% 15,1% 16,3% 18,9% 19,0% 18,3% 18,9% 18,7% 19,2% 20,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus