IBM sijoituskohteena

Päivitetty 19.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e IBM Ennuste
Osake (19.10.2019) 134,09 Osinko 12 kk 6,580
Markkina-arvo (Mrd) 119,7 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 76 750 (-3,6%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 9 400 (-11,6%) Osinko/FCF 44% 4v ka
EPS 10,53 Omav.aste 13,4%
PE 12,7 Gearing 291%
EV/EBIT 13,7 ROE 51%
PB 5,9 ROI 16,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM19.10.2019 | 134,09 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään – ja käänteen odotus jatkuu myös vuonna 2019.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 4,9 prosentin osinkotuotto (osake 134,09 USD). Yhtiö on ostanut paljon omia osakkeitaan paljon, mutta on nyt keskeyttänyt omien osakkeiden osto-ohjelman Red Hat:n oston myötä nousseen velkaisuuden johdosta.

Osinko on kuitenkin tukevalla pohjalla, sillä osinko/nettotulos on noin 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 45 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (12,7x) mitattuna on myös houkuttelevalla tasolla, mutta yhtiö ei ole saanut käännettyä tuloksen vuosikausia jatkunutta laskutrendiä. Tämä pitää odotuksia vaimeina myös jatkon osalta, mikä näkyy sitten suhteellisen alhaisena PE-lukuna.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Tilikausi 2019

IBM:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 18 028 18 756 -3,9% 55 370 57 830 -4,3%
Nettotulos (raportoitu) 1 672 2 694 -37,9% 5 761 6 777 -15,0%
EPS (raportoitu, USD) 1,87 2,94 6,45 7,37

IBM:n liikevaihto jatkoi edelleen laskuaan Q3:lla (-3,9 %) ja tämä oli jo viides peräkkäinen kvartaali, kun liikevaihto laskee. RedHatin tuoma lisä Q3:n liikevaihtoon oli noin 370 miljoonaa dollaria. Lisäksi z14 mainframe mallisto lähestyy aktiivisimman elinkaarensa päätöstä, kun yhtiö julkisti Q3:n lopussa uuden z15 malliston. On mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa liikevaihtoon jatkossa.

Liikevaihtoa painoi myös se, että tilauksia on tullut tietyiltä markkinoilta sekä eräiltä globaaleilta yrityksiltä odotettua vähemmän. Tämä tuntui myös Global Technology Services -segmentin tuloksessa (-19 %).

Q3:n raportoitu nettotulos romahti lähes 40 prosenttia (muutos -1 080 M USD). Tähän sisältyi RedHatin hankintaan liittyviä kertaluontoisia kuluja. Jos Q2:lla kaikkien segmenttien tulokset laskivat, niin tällä kertaa yksi segmentti (Global Business Services) sai tuloksensa kasvuun. Sekin vain 1,2 prosenttia eli noin 7 miljoonaa dollaria.

RedHatin johdosta yhtiön velkaisuus kasvoi niin, että yhtiö keskeytti omien osakkeiden ostot, jotta velkavuorta voidaan lyhentää nopeammin. Velkamäärä laskikin noin 7 miljardilla dollarilla Q3:n aikana. Lisäksi yhtiö on päättämässä rahoitus-segmenttinsä ”OEM commercial financing” toiminnot, jonka osaltaan helpottaa velkataakkaa.

IBM laski tilikauden 2019 arvioitaan:

  • operating EPS: vähintään 12,80 USD (aiemmin 13,90 USD)
  • EPS: vähintään 10,58 USD (aiemmin 12,45 USD)
  • vapaa rahavirta (FCF) on noin 12 miljardia dollaria (ennallaan)

Nykyinen toimitusjohtaja aloitti vuonna 2012, jolloin liikevaihto oli noin 100 miljardin ja tulos noin 16,5 miljardin dollarin tuntumassa. Nyt näyttää siltä, että liikevaihto jää noin 77 miljardiin ja tulos noin 9,4 miljardiin dollariin. Kauankohan nykyiset omistajat jaksavat vielä odottaa käänteen tapahtumista – vai alkaisikohan kärsivällisyys jo loppua, mikä tarkoittaisi yhtiön johdon vaihtamista?

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 21 379 21 760 -1,8% 76 750 79 591 -3,6%
Nettotulos (oikaistu) 3 634 1 951 86,3% 9 400 10 625 -11,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,58 6,38

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: IBM: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (IBM) kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
TOTEUTUMA: EPS 11,98 USD

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
Q3/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
TOTEUTUMA: EPS 11,60 USD (vero-oikaistu)

Tilikausi 2019:

01/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
04/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
07/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
10/2019: op-EPS > 12,80 USD (EPS: 10,58 USD)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liikevaihto kääntyi hienoiseen nousuun (+0,6 %), missä vuoden alkupuoliskon hyvä kehitys piti liikevaihdon kasvussa. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla liikevaihto oli laskussa ja nyt näyttää siltä, että liikevaihdon lasku jatkuisi myös vuonna 2019.

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 24 prosenttiin (Q4/2018 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q32019

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2019 EPS olisi vähintään 10,58 dollaria eli tuloskehitys jatkaisi edelleen laskussa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 74 – 78 miljardia ja nettotulos noin 9,0 – 9,5 miljardia dollaria. Tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 12,2 prosenttiin, mikä olisi heikon taso yli 10 vuoteen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Toki vuoden 2019 tulos sisältää mm. RedHatin hankintaan liittyviä kuluja, joten siinä mielessä oikaistu tulostaso olisi hieman parempi. Joka tapauksessa aiempien vuosien yli 15 prosentin marginaaliin on melkoisesti matkaa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (9,9x – 12,7x vero-oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön vuosikausia jatkunut muutosprosessi, joka on edelleen kesken.

ibm-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 60 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli noin 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 35,3 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 20,1 miljardia dollaria taseen oikaisun jälkeen). Liikearvo on kasvanut noin 6,0 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden. IBM on viime vuosien aikana tehnyt paljon yrityskauppoja, mikä näkyy liikearvon kasvuna.

ibm-liikearvo-q32019

Oheisessa kaaviossa on käytetty Q2/2019 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q32019

RedHat:n hankintaa varten yhtiön velkaisuus nousi yli 70 miljardiin dollariin. Yhtiön lähiaikojen fokuksena on pienentää velan määrä, minkä johdosta yhtiö keskeytti mm. omien osakkeiden osto-ohjelmansa. Velan määrä laski Q3/2019 aikana 7 miljardia dollaria, joten siinä mielessä velkaa voidaan hoitaa varsin tehokkaasti.

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on alle 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 300 prosenttia.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria. Nyt parina vuotena tästä on jääty ja vuoden 2018 rahavirta oli 15,2 miljardia dollaria. Joten onko kyse rahavirtojen tasolaskusta vaiko vain rahavirtojen ajoitukseen liittyvistä tekijöistä?

Joka tapauksessa, samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 77 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 9,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,0 – 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q32019

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

IBM arvioi, että tilikauden 2019 vapaa rahavirta olisi noin 12 miljardia dollaria.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2014 – 2018 aikana näihin on käytetty rahaa noin 16,1 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 51 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 3,6 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,90 dollarista (2008) tilikaudella 2018 maksettuun 6,21 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin +12,6 prosenttia.

ibm-osinko-q32019

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 40 – 45 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä IBM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 1,620 11/2018 1,570 11/2017 1,500
2/2020 (e) 1,620 2/2019 1,570 2/2018 1,500
5/2020 (e) 1,670 5/2019 1,620 5/2018 1,570
8/2020 (e) 1,670 8/2019 1,620 8/2018 1,570
YHTEENSÄ 6,580 6,380 6,140
+3,1% +3,9% +5,9%

Toukokuun 2019 kvartaaliosinko nousi vain 0,05 dollaria, eli osingon nousuvauhti on hidastumassa. Vuonna 2018 nousua tuli 0,07 dollaria ja tätä ennen useina vuosina 0,10 dollaria. Tätä voi pitää hienoisena pettymyksenä, sillä kuten edellä totesin, niin osingon suhde tulokseen taikka rahavirtoihin on ollut alle 50 prosentin tasolla. Antaako tämä jotain viestiä yhtiön tulevasta tuloksentekokyvystä?

Q4:n osinko on 1,62 dollaria ja se irtoaa 7.11.2019 ja maksetaan 10.12.2019. Q1:n osinko julkistetaan arvolta tammikuun lopulla ja se pysynee 1,62 dollarissa, sillä se olisi tämän osinkosumman neljäs maksukerta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 6,58 dollaria, mikä antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (134,09 USD). Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,5 – 2,5 prosentin osinkotuottoja (vuoteen 2014 asti).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (3 639) sekä osingonmaksuilla (-1 446) ja omien osakkeiden ostolla (-0). Oikaisu on yhteensä +2 193 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.10.2019) 134,09 113,67 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55
Lkm (000) 892 500 916 316 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449
Markkina-arvo (Mrd) 119,68 104,16 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90 221,33
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 22 800 22 209 21 751
Global Business Services 16 700 16 595 16 073
Global Technology Services 27 300 29 146 29 213
Systems 7 200 8 034 8 195
Global Financing 1 500 1 589 1 697
Muut 1 250 2 018 2 211
YHTEENSÄ 76 750 79 591 79 140 79 919 81 741
Tulos ennen veroja 2019e 2018 2017 2016 2015
Cloud & Cognitive Software 8 100 8 881 8 069
Global Business Services 1 750 1 629 1 303
Global Technology Services 1 500 1 780 2 619
Systems 400 903 1 128
Global Financing 1 100 1 361 1 278
Muut
YHTEENSÄ 12 850 14 554 14 397 15 380 19 602
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 21 380 55 370 76 750 79 591 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874
Liikevoitto 5 910 7 163 13 075 12 065 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999
Nettotulos 3 640 5 761 9 400 10 628 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604
Marginaali 17,0% 10,4% 12,2% 13,4% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1%
EPS 4,08 6,45 10,53 11,60 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 12 418 12 222 12 842 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129
Liikearvo 35 284 36 265 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247
Muut varat 104 111 74 895 75 726 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837
Tase yhteensä 151 813 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213
Oma pääoma 20 149 16 796 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860
Vähemmistö 139 134 131 146 162 146 137 124
Korolliset velat 71 494 45 812 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269
Muut vastuut 60 031 60 640 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960
Tase yhteensä 151 813 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 14 750 15 247 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485 19 586
Investoinnit: Capex -2 750 -3 716 -3 312 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082
Vapaa rahavirta (FCF) 12 000 11 531 13 412 13 358 13 429 13 128 13 862 15 504
Investoinnit: Muut -37 500 -1 197 -3 769 -7 250 -4 580 739 -3 703 -4 922
Investointien jälkeen -25 500 10 334 9 643 6 108 8 849 13 867 10 159 10 582
Rahoitus: Voitonjako -7 250 -10 169 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228
Rahoitus: Muut 32 750 -300 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252
Rahavarojen muutos 0 -135 3 225 191 -317 -1 585 276 -1 394
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30
Osinkotuotto 4,8% 5,5% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7%
Osinko/nettotulos 61,1% 53,5% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0%
Osinko/FCF 47,8% 49,3% 41,2% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 9,9 7,9 10,4 11,0 9,2
PE (3v) 11,5 9,3 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0
PE 12,7 9,8 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3
EV/EBIT 13,7 11,4 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4 10,6
Oma pääoma/osake 22,73 18,48 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43
P/B 5,90 6,15 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66
ROE 50,5% 61,3% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7%
ROI 16,9% 19,0% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3%
Omavaraisuusaste 13,4% 13,7% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9%
Gearing 291,2% 198,4% 191,7% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 145,42 137,90 141,10 113,67 151,21 139,70 153,43 153,42 145,08 153,83
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,580 6,530 6,600 6,520 6,440 6,360 6,210 6,140 6,070 6,000
Osinkotuotto (ennuste) 4,5% 4,7% 4,7% 5,7% 4,3% 4,6% 4,0% 4,0% 4,2% 3,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,77 11,94 11,85 11,60 12,29 12,21 12,06 11,98 12,12 12,17
PE 13,5 11,6 11,9 9,8 12,3 11,4 12,7 12,8 12,0 12,6
EV/EBIT 16,2 12,0 12,7 11,4 14,3 13,5 15,0 14,8 13,5 14,0
ROE 50,6% 58,4% 60,4% 61,3% 56,4% 60,4% 60,7% 62,2% 61,3% 66,4%
ROI 15,1% 16,3% 18,9% 19,0% 18,3% 18,9% 18,7% 19,2% 20,0% 20,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus