IBM sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e IBM Ennuste
Osake (2.5.2020) 121,87 Osinko 12 kk 6,520
Markkina-arvo (Mrd) 109,1 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 74 500 (-3,4%) Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (M) 7 600 (-19,4%) Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 8,49 Omav.aste 14,3%
PE 14,4 Gearing 253%
EV/EBIT 16,2 ROE 35%
PB 4,9 ROI 11,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM2.5.2020 | 121,87 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään – ja käänteen odotus jatkuu myös vuonna 2020. Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

IBM kertoo, että koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkymään maaliskuussa, kun asiakkaat keskeyttivät laajalla rintamalla projektejaan ja muita investointejaan. Etätöihin liittyvät projektit vetivät hyvin.

Q1:n liikevaihto laski 3,4 prosenttia, mutta pandemian vaikutusten voi odottaa näkyvän täydellä painolla Q2:lla.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Myös IBM siirtyi nopeasti etätöihin ja esimerkiksi 98 prosenttia Intian työvoimasta siirtyi etätyöskentelyyn 48 tuntia ”lockdownin” jälkeen. Tästä kiireellä tehdystä siirtymästä syntyi varmasti ylimääräisiä kuluja Q1:n tulokseen.

IBM ryhtyi luonnollisesti nopeasti tarkkaan kulukuriin ja aloitti kustannussäästöohjelmat. Yhtiö arvioi, että se saavuttaa näillä ohjelmilla noin 2 miljardin dollarin säästöt vielä tämän vuoden aikana.

IBM:llä on käytössä käyttämättömät noin 15 miljardin lainareservit, joten yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Omien osakkeiden ostot oli keskeytynyt jo aiemmin RedHatin hankinnasta syntyneen velkataakan sulattamiseksi. Yhtiö kuitenkin pyrkii turvaamaan osingonmaksun. Q2:n osinko nousi 0,01 dollarilla 1,63 dollariin ja osinko on nyt noussut 25 vuotta peräjälkeen.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

IBM ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

IBM arvioi, että asiakkaiden projektit ja muut investoinnit pysyvät keskeytyksissä myös lähitulevaisuudessa.

Kun kriisi aikanaan hellittää, niin arvioisin IBM:n asiakkaiden lisäävän valmiutta etätöihin ja muihin toiminnan turvaamiseen liittyviin ratkaisuihin.

Tilikausi 2020

IBM:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 17 571 18 182 -3,4%
Nettotulos (raportoitu) 1 175 1 591 -26,1%
EPS (raportoitu, USD) 1,31 1,78

IBM:n uutena toimitusjohtajana aloitti Arvind Krishna, joka korvasi eläkkeelle jääneen Virginia M. Romettyn.

IBM:n liikevaihto kääntyi noin 3,4 prosentin laskuun. Liikevaihdon kehitystä tuki RedHatin tuoma lisä sekä viime syksynä julkistettu z15-mainframe mallisto. IBM kertoo, että koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkymään maaliskuussa, kun asiakkaat keskeyttivät laajalla rintamalla projektejaan ja muita investointejaan.

Systems-segmentin Q1:n tulos jäi z15:sta huolimatta 217 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

Kokonaisuudessa segmenttien Q1:n tulos laski lähes 60 prosenttia, mitä painoi kertaluontoinen 0,9 miljardin dollarin uudelleenjärjestelykulu. Tämä huomioiden tulos olisi ollut 1,9 miljardia dollaria, mikä olisi sekin laskenut yli 20 prosenttia viime vuoden 2,44 miljardista dollarista. Tulosta painoi koronaviruspandemian aiheuttama lukuisat projektien keskeytykset Q1:llä. Kuluja tuotti myös yhtiön siirtyessä laajalti etätöihin.

Raportoitu nettotulos laski ”vain” 26 prosenttia, sillä yhtiö kirjasi 1,2 miljardin dollarin verotuoton (Q1/2019: -0,3 Mrd USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 18 000 19 161 -6,1% 74 500 77 148 -3,4%
Nettotulos (oikaistu) 1 175 2 499 -53,0% 7 600 9 436 -19,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 6,52 6,48

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: IBM: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (IBM) kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2017: TOTEUTUMA: EPS 11,98 USD

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
Q3/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)
TOTEUTUMA: EPS 11,60 USD (vero-oikaistu)

Tilikausi 2019:

01/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
04/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
07/2019: op-EPS: > 13,90 USD (EPS: 12,45 USD)
10/2019: op-EPS > 12,80 USD (EPS: 10,58 USD)
TOTEUTUMA: EPS 10,57 USD

Tilikausi: 2020:

01/2020: op-EPS: > 13,35 USD (EPS: 10,57 USD)
04/2020: yhtiö ei antanut ennustetta

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 liikevaihto laski 3 prosenttia, mitä painoi myydyt liiketoimet sekä maailmantalouden hidastuminen, mikä näkyi etenkin Global Technologies -segmentin kehityksessä (-7,6 %). Lisäksi liikevaihtoa painoi z14-mainframen kääntyminen ehtoopuolelle. Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 27 prosenttiin (Q4/2019 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 71 – 76 miljardia ja nettotulos noin 5,0 – 6,5 miljardia dollaria. Tulosmarginaali laskisi näillä ennusteilla noin 10,2 prosenttiin. Koronaviruspandemiasta huolimatta marginaalit ovat olleet alle 15 prosentin tasolla jo useampana vuotena ja tällä hetkellä vuosien 2013 – 2015 marginaalitasot tuntuvat kaukaisilta.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (9,5x – 13,5x) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön vuosikausia jatkunut muutosprosessi, joka on edelleen kesken.

ibm-roe-roi-q12020

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 60 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli noin 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 57,5 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 20,0 Mrd USD). Liikearvon isoa nousua vuonna 2019 selittää hankittu RedHat. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin 5,8 miljardin dollarin tulosvaikutusta, mikä pitäisi nykyisen noin 7,6 miljardin dollarin tuloksen vielä voitollisena.

ibm-liikearvo-q12020

Oheisessa kaaviossa on käytetty Q1/2020 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q12020

RedHat:n hankintaa varten yhtiön velkaisuus nousi noin 70 miljardiin dollariin. Yhtiön lähiaikojen fokuksena on pienentää velan määrä, minkä johdosta yhtiö keskeytti mm. omien osakkeiden osto-ohjelmansa. Velan määrä laski vuoden 2019 toisen puoliskon aikana noin 10 miljardia dollaria, joten siinä mielessä velkaa voidaan hoitaa varsin tehokkaasti. Koronaviruspandemian vaikutuksesta velkaisuuden voi odottaa kääntyvän uudestaan nousuun.

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on noin 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 200 – 300 prosenttia.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on laskenut noin 15 miljardin dollarin tasolle, kun se aiemmin liikkui noin 17 miljardissa dollarissa. Tähän on osaltaan vaikuttanut laskenut kannattavuus sekä yhtiön tekemät yritysmyynnit.

Joka tapauksessa, samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 77 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 9,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 3,7 miljardin dollarin tasolla. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 54 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q12020

Vapaat rahavirrat (FCF) ovat seuranneet liiketoiminnan rahavirtojen kehitystä. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2015 – 2019 aikana näihin on käytetty rahaa noin 41,4 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 41 miljardia dollaria. IBM:n velkaisuus pysyi pitkään suhteellisen ennallaan, mutta vuoden 2019 RedHatin oston johdosta velkamäärä nousikin selvästi.

Korollisia nettovelkoja (käteisvarat huomioiden) on nyt noin 58,1 miljardia dollaria. IBM kertoi keskeyttävänsä omien osakkeiden ostot, joten osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat noin 8 miljardia dollaria. Jos tämän käyttää kokonaisuudessaan velkojen hoitoon, niin yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois vajaassa 8 vuodessa. Mutta kuten todettua, niin koronaviruspandemia vetää näistä arvioista maton alta ainakin joksikin aikaa.

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa 25 vuotta peräjälkeen ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 2,15 dollarista (2009) tilikaudella 2019 maksettuun 6,43 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin 11,6 prosenttia.

ibm-osinko-q12020

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti noin 60 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 45 – 50 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä IBM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 1,630 5/2019 1,620 5/2018 1,570
8/2020 (e) 1,630 8/2019 1,620 8/2018 1,570
11/2020 (e) 1,630 11/2019 1,620 11/2018 1,570
2/2021 (e) 1,630 2/2020 1,620 2/2019 1,570
YHTEENSÄ 6,520 6,480 6,280
+0,6% +3,2% +4,7%

Q2:n osinko nousi 0,01 dollarilla 1,63 dollariin. Osinko irtoaa 7.5.2020 ja se maksetaan 10.6.2020. Q3:n osinko julkistetaan heinäkuun lopulla ja arvioin sen pysyvän 1,63 dollarissa. Se olisi tämän suuruisen osingon toinen maksukerta. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 6,52 dollaria, mikä antaisi noin 5,3 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (121,87 USD). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020e tasetta on oikaistu tilikauden lopun tulosennusteella (6 425) ja osingoilla (-4 477). Oikaisu on yhteensä +2 048 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Vastaavasti tilikauden 2018 tuloksesta on oikaistu -1 900 miljoonan dollarin veroerä. Raportoitu tulos oli 8 728 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 10 628 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (2.5.2020) 121,87 134,04 113,67 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57
Lkm (000) 895 000 892 800 916 316 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042
Markkina-arvo (Mrd) 109,07 119,67 104,16 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 22 750 23 200 22 209 21 751
Global Business Services 16 250 16 634 16 595 16 073
Global Technology Services 25 750 27 361 29 146 29 213
Systems 7 650 7 604 8 034 8 195
Global Financing 1 250 1 400 1 589 1 697
Muut 850 949 2 018 2 211
YHTEENSÄ 74 500 77 148 79 591 79 140
Tulos ennen veroja 2020e 2019 2018 2017 2016
Cloud & Cognitive Software 6 250 7 952 8 881 8 069
Global Business Services 1 550 1 666 1 629 1 303
Global Technology Services 500 1 645 1 780 2 619
Systems 1 100 701 903 1 128
Global Financing 800 1 055 1 361 1 278
Muut
YHTEENSÄ 10 200 13 019 14 554 14 397
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 18 000 17 571 74 500 77 147 79 591 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367
Liikevoitto 2 200 277 10 200 11 510 12 065 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646
Nettotulos 1 175 1 175 7 600 9 431 10 628 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483
Marginaali 6,5% 6,7% 10,2% 12,2% 13,4% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8%
EPS 1,31 1,31 8,49 10,56 11,60 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 13 418 8 313 12 222 12 842 8 527 8 194 8 476 11 066
Liikearvo 57 517 58 222 36 265 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184
Muut varat 84 516 85 651 74 895 75 726 72 744 70 280 78 500 83 973
Tase yhteensä 155 451 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223
Oma pääoma 22 047 20 841 16 796 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792
Vähemmistö 129 144 134 131 146 162 146 137
Korolliset velat 69 453 68 158 45 812 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718
Muut vastuut 63 822 63 043 60 640 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576
Tase yhteensä 155 451 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 13 500 14 770 15 247 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485
Investoinnit: Capex -2 500 -2 370 -3 716 -3 312 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623
Vapaa rahavirta (FCF) 11 000 12 400 11 531 13 412 13 358 13 429 13 128 13 862
Investoinnit: Muut -5 000 -24 566 -1 197 -3 769 -7 250 -4 580 739 -3 703
Investointien jälkeen 6 000 -12 166 10 334 9 643 6 108 8 849 13 867 10 159
Rahoitus: Voitonjako -6 000 -7 241 -10 169 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193
Rahoitus: Muut 0 16 284 -300 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310
Rahavarojen muutos 0 -3 123 -135 3 225 191 -317 -1 585 276
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,52 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,52 6,43 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70
Osinkotuotto 5,3% 4,8% 5,5% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 76,8% 60,9% 53,5% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8%
Osinko/FCF 53,0% 46,3% 49,3% 41,2% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,1 9,9 7,9 10,4 11,0
PE (3v) 11,8 11,5 9,3 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7
PE 14,4 12,7 9,8 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6
EV/EBIT 16,2 15,6 11,4 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4
Oma pääoma/osake 24,78 23,50 18,48 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79
P/B 4,92 5,70 6,15 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02
ROE 35,2% 49,7% 61,3% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7%
ROI 11,3% 15,2% 19,0% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9%
Omavaraisuusaste 14,3% 13,8% 13,7% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2%
Gearing 252,7% 285,2% 198,4% 191,7% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 110,93 134,04 145,42 137,90 141,10 113,67 151,21 139,70 153,43 153,42
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,680 6,630 6,580 6,530 6,600 6,520 6,440 6,360 6,210 6,140
Osinkotuotto (ennuste) 6,0% 4,9% 4,5% 4,7% 4,7% 5,7% 4,3% 4,6% 4,0% 4,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,07 10,55 10,77 11,94 11,85 11,60 12,29 12,21 12,06 11,98
PE 11,0 12,7 13,5 11,6 11,9 9,8 12,3 11,4 12,7 12,8
EV/EBIT 12,3 12,3 16,2 12,0 12,7 11,4 14,3 13,5 15,0 14,8
ROE 49,1% 49,7% 50,6% 58,4% 60,4% 61,3% 56,4% 60,4% 60,7% 62,2%
ROI 15,9% 19,3% 15,1% 16,3% 18,9% 19,0% 18,3% 18,9% 18,7% 19,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus