IBM sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e IBM Ennuste
Osake (19.7.2018) 150,00 Osinko 12 kk 6,360 4,2%
Markkina-arvo (Mrd) 137,7 Osinko/EPS 46% 4v ka
Liikevaihto (M) 81 900 (+3,5%) Osinko/FCF 41% 4v ka
Nettotulos (M) 10 000 (-10,9%) Omav.aste 17%
EPS 10,89 Gearing 145%
PE 13,8 ROE 51%
PB 6,3 ROI 18,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

IBM19.7.2018 | 150,00 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos olivat laskussa. Laskua tuli, vaikka tuloksesta siivoaisi pois -5,5 miljardin dollarin kertaluontoisen erän USA:n verouudistukseen liittyen. Laskuvauhti näyttäisi kuitenkin jo hidastuvan, joten olisiko tilikausi 2018 jo vihdoin sellainen, jolloin sekä liikevaihto että tulos kääntyisivät kasvuun? Liikevaihdon osalta Q1-Q2:n kehitys antaisi toivoa tästä, mutta yhtiön antaman tulosennusteen perusteella tuloskäännettä joudutaan ehkä sittenkin vielä odottamaan.

Hyvää on myös sekin, että IBM:n johto on vuosien varrella selkeästi kertonut, mitä se aikoo tehdä muutosprosessin aikana -ja sitten toteuttanut päättäväisesti muutosohjelmaa.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 4,2 prosentin osinkotuotto. Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan paljon, minkä lisäksi osinko/nettotulos on alle 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 40 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (13,8x) mitattuna on myös suhteellisen houkuttelevalla tasolla.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Tilikausi 2018

IBM:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 20 003 19 289 3,7% 39 075 37 443 4,4%
Nettotulos 2 404 2 331 3,1% 4 083 4 082 0,0%
EPS (USD) 2,63 2,49 5,6% 4,45 4,35 2,3%

Alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +4,4 prosenttia. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi, että Q2:n kiinteillä valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi noin +2 prosenttia. Ja tämä oli paras kvartaalikasvu viimeiseen 7 vuoteen! Tämä kuvastaakin sitä, että liikevaihto on lasketellut vuosi toisensa jälkeen tilikauden 2011 noin 107 miljardista tilikauden 2018 ennustettuun noin 82 miljardiin dollariin.

Pilvipalveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 18,5 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa noin 23 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.

Q2:n liikevaihdon kasvusta vastasi kuitenkin Systems-segmentti (+25 %), jonka z14-mainframe malliston kysyntä jatkui hyvänä. Myös Storage-ratkaisujen (jonka myynti oli pettymys Q1:llä) myynti lähti Q2:lla kasvuun.

Segmenttien mukainen tulos-ennen-veroja nousi Q2:lla 3,7 miljardiin dollariin, joka sekin kasvoi peräti +14 prosenttia varsin heikkoon vertailukauteen nähden. Mutta kasvua kuitenkin. Systems-segmentti palasi Q1:n jälkeen Q2:lla voitolliseen tulokseen (346 M USD).

Q2:n raportoitu nettotulos oli 2,4 miljardia dollaria (Q2/2017: 2,3 Mrd USD) eli kasvua +3 prosenttia. Tässä on hyvä kuitenkin huomata, että viime vuoden tuloksen verot olivat varsin alhaisia, joten jos katsotaan raportoitua tulos-ennen-veroja (joka siis eroaa hieman em. segmenttien vastaavasta) niin nämä luvut olivat 2,78 vs 2,44 Mrd USD (+13,7 %).

IBM osti alkuvuoden aikana omia osakkeitaan 1,8 miljardilla dollarilla. Vastaavasti osinkoihin kului 2,8 miljardia dollaria. Johdolla on valtuutus käyttää vielä noin 2 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Näkymät

IBM piti näkymäarvionsa ennallaan eli tilikauden 2018

  • operating EPS: vähintään 13,80 USD
  • EPS: vähintään 11,60 USD

Vuoden 2017 vero-oikaistu EPS oli 11,98 dollaria, joten tilikauden 2018 ennuste jää tästä. Kun huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen tulos jäänee 10,5 – 10,7 miljardiin dollariin (2017: 11,2 Mrd USD vero-oikaistu). Tämä tarkoittaisi noin 4 – 6 prosentin tuloksen laskua.

Seuraavassa Ennusteet-kappaleessa päädyin tulosennusteessa em. alemmaksi eli sain ennusteeksi vain noin 9,75 – 10,25 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,36 USD (ed 12 kk:tta: 6,07 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (150 USD) noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

IBM:llä on 5 segmenttiä

  • Cognitive Solutions: Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).
  • Global Business Services: Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.
  • Technology Services & Cloud Platforms:Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistus- ja pilvipalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.
  • Systems: Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.
  • Global Financing

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja tulokset ennen veroja on esitetty vuodesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin tilikauden 2017 marginaali jäi 18,9 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla parin vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista. Ja tilikauden 2018 ennusteilla marginaalit olisivat edelleen hienoisessa laskusuunnassa.

Marginaali 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 38,2% 36,9% 34,9% 40,6% 41,7%
Global Business Services 8,0% 8,6% 10,4% 15,2% 17,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 9,9% 12,7% 13,3% 16,1% 18,2%
Systems 15,6% 13,9% 12,1% 18,0% 11,3%
Global Financing
Muut
YHTEENSÄ 18,3% 18,9% 19,2% 24,0% 23,9%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Cognitive Solutions 19 000 5 521 4 600 4 580 4 299 18 453 5 432 4 400 4 559 4 062
Muutos (%) 3,0% 1,6% 4,5% 0,5% 5,8% 1,5% 2,5% 3,9% -2,5% 2,1%
Global Business Services 16 900 4 309 4 225 4 192 4 174 16 348 4 152 4 093 4 097 4 006
Muutos (%) 3,4% 3,8% 3,2% 2,3% 4,2% -2,1% 0,7% -2,3% -3,7% -3,0%
Tech Serv & Cloud Platforms 35 200 9 310 8 650 8 615 8 625 34 277 9 198 8 457 8 406 8 216
Muutos (%) 2,7% 1,2% 2,3% 2,5% 5,0% -3,0% -1,2% -3,3% -5,1% -2,5%
Systems 9 000 3 223 2 100 2 177 1 500 8 194 3 331 1 721 1 747 1 395
Muutos (%) 9,8% -3,2% 22,0% 24,6% 7,5% 6,2% 31,6% 10,5% -10,4% -16,7%
Global Financing 1 600 401 400 394 405 1 696 449 427 415 405
Muutos (%) -5,7% -10,7% -6,3% -5,1% 0,0% 0,2% 0,7% 3,6% -2,1% -1,2%
Muut 200 61 25 45 69 171 -21 56 65 71
YHTEENSÄ 81 900 22 825 20 000 20 003 19 072 79 139 22 541 19 154 19 289 18 155
Muutos (%) 3,5% 1,3% 4,4% 3,7% 5,1% -1,0% 3,5% -0,4% -4,7% -2,8%

Koko konsernin Q1-Q2/2018 liikevaihto nousi noin +4,4 prosenttia, johon vaikutti suurelta osin edulliset valuuttakurssimuutokset. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto nousi noin 1-2 prosenttia. Arvioita tehdessä pyrin siihen, että tilikauden edetessä liikevaihdon kasvuvauhti hieman laantuu valuuttakurssivaikutuksen tasaantumisen johdosta.

Cognitive Solutions -segmentin liikevaihto on kääntynyt lupaavasti kasvuun vuoden 2015 pohjakosketuksesta ja Q1/2018 liikevaihto kasvoi +5,8 prosenttia. Q2:lla liikevaihto kasvoi kuitenkin vain +0,5 prosenttia. Vahvasta Q1:stä johtuen arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi noin +3,0 prosenttia, mikä olisi tuplaten vuoden 2017 kasvuvauhtiin (+1,5 %) nähden.

Myös Global Business Services -segmentin alkuvuoden kasvu oli hyvää eli +3,2 prosenttia Q1-Q2/2017 nähden. Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä jo vuodesta 2015 alkaen, joten kääntyisikö trendi tänä vuonna? Tässäkin arvioin hyvän alkuvuoden perusteella, että tilikauden 2018 kehitys olisi vihdoin positiivinen ja liikevaihto olisi noin 16,9 miljardia dollaria (+3,4 %).

Tech Services & Cloud Platform -segmentin alkuvuoden liikevaihto kasvoi +3,7 prosenttia. Tämän segmentin kohdalla tein arvion siitä lähtökohdasta, että vuoden loppua kohden hyvä kasvuvauhti hieman hyytyy, mutta liikevaihto paranisi vuodesta 2017 noin +2,7 prosenttia. Tällä ennusteella liikevaihto olisi noin toissavuoden (2016) tasolla.

Systems-segmetin liikevaihto kääntyi nousuun kesällä 2017 julkistetun z14-mainframe malliston myötä. Tämä näkyi erityisesti Q2:lla peräti +25 prosentin liikevaihdon nousuna. Q1:llä yhtiöllä oli haasteita Storage-järjestelmien myynnin kanssa, mutta Q2:lla myynti sujui taas entiseen malliin. Tein ennusteen hieman varovaisesti, sillä vertailukauden luvuissa on mukana uuden z14-mallin tilauksia. Tästä syystä arvelen, että vielä Q3:n kehitys olisi selvästi positiivista, mutta kääntyisi Q4:lla vahvan vertailukauden johdosta laskuun. Vahvan alkuvuoden johdosta segmentin liikevaihtoennusteena on noin +9,9 prosentin kasvu.

Global Financing -segmentin ennusteen tein viime aikojen kvartaalilukujen (n. 400 M USD) perusteella ja sain 1,6 miljardin dollarin ennusteen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 81 – 82 miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi sitä, että IBM:n liikevaihto kääntyisi kasvuun sitten vuoden 2011!

Segmenttien tulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten tulos ennen veroja ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Segmenttien tulos
Cognitive Solutions 7 250 2 361 1 800 1 756 1 333 6 812 2 279 1 649 1 610 1 274
Muutos (%) 6,4% 3,6% 9,2% 9,1% 4,6% 7,2% -1,5% 4,8% 11,0% 25,8%
Global Business Services 1 350 395 425 385 145 1 392 336 453 312 291
Muutos (%) -3,0% 17,6% -6,2% 23,4% -50,2% -19,6% -35,6% -16,7% -34,5% 53,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 3 500 1 231 950 883 436 4 329 1 456 1 192 994 687
Muutos (%) -19,1% -15,5% -20,3% -11,2% -36,5% -8,0% -22,6% -7,5% -22,3% 166,3%
Systems 1 400 882 375 346 -203 1 134 908 339 73 -186
Muutos (%) 23,5% -2,9% 10,6% 21,5% 57,1% 149,3% -68,1%
Global Financing 1 500 466 300 357 377 1 279 442 244 282 311
Muutos (%) 17,3% 5,4% 23,0% 26,6% 21,2% -22,8% -1,3% -31,3% -39,6% -19,4%
YHTEENSÄ 15 000 5 335 3 850 3 727 2 088 14 946 5 421 3 877 3 271 2 377
Muutos (%) 0,4% -1,6% -0,7% 13,9% -12,2% -2,8% -5,6% -0,5% -16,2% 29,4%
Marginaali 18,3% 23,4% 19,3% 18,6% 10,9% 18,9% 24,0% 20,2% 17,0% 13,1%

IBM raportoi siis segmenttien liiketuloksen sijasta segmenttien tulos ennen veroja tiedon.

Cognitive Solutions -segmentin hyvä alkuvuoden liikevaihdon kehitys näkyi myös vahvana tuloskehityksenä (+7,1 %). Noudattelin tässä ajatusta, että vahva tuloskehitys jatkuu myös koko vuoden ajan, jolloin tulos kasvaisi noin +6,4 prosenttia.

Global Business Services -segmentin Q1:n tulos romahti -50 prosenttia 145 miljoonaan dollariin, mutta koheni Q2:lla +23,5 prosenttia 385 miljoonaan dollariin. Alkuvuoden tuloskehitys on tähän mennessä ollut siten noin -12 prosentin laskussa. Segmentti on käymässä läpi liiketoiminnan muutosta uusille alueille, joka näkyy myös segmentin kannattavuudessa juuri tällä hetkellä. Tein tässä arvion niin, että vuoden toisella puoliskolla tilanne kääntyy jo positiivisempaan suuntaan. Vuoden 2018 tulos jäisi kuitenkin vielä hieman (-3 %) vuoden 2017 tuloksesta.

Myös Tech Services & Cloud Platforms -segmentin alkuvuoden tulos laski pahasti (-21,5 %). Segmentin tulos on ollut laskussa jo useampana vuotena peräjälkeen, joten tein ennusteen niin, että tulos jatkaa laskuaan myös vuonna 2018. Laskua tulisi lähes -20 prosenttia, eli käännettä parempaan saadaan siis vielä odottaa ainakin vuoteen 2019.

Systems-segmentin Q1:n tulos oli hieman tappiollinen (-203 M USD), mutta näin on monesti aikaisemminkin ollut. Q2:n tulos kasvoi hyvän z14-malliston kysynnän sekä Storage-järjestelmien myynnin tukemana 346 miljoonaan dollariin, kun vuosi sitten segmentin tulos oli 73 miljoonaa dollaria. Arvioin tässä, että hyvä veto jatkuu koko vuoden ja tulos kasvaisi noin +23,5 prosenttia.

Global Financing -segmentin tuloskunto on parina viime vuotena ollut 1,3 ja 1,7 miljardia dollaria, joten tein tilikauden 2018 ennusteen näiden lukujen väliin noin 1,5 miljardiin dollariin.

Tilikauden 2018 segmenttien tulos ennen veroja ennusteeksi sain 14,75 – 15,25 miljardia dollaria eli tulos voisi jopa parantua vuodesta 2017. Tulosmarginaali jäisi noin 18,3 prosenttiin, mikä jatkaisi kuitenkin edelleen laskuaan (2017: 18,9 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Segmenttien tulos 15 000 5 335 3 850 3 727 2 088 14 946 5 421 3 877 3 271 2 377
Muut kulut -3 700 -900 -900 -951 -949 -3 551 -954 -812 -829 -956
Tulos ennen veroja 11 300 4 435 2 950 2 776 1 139 11 395 4 467 3 065 2 442 1 421
Verot -1 300 -867 -600 -373 540 -5 642 -5 521 -339 -111 329
Nettotulos 10 000 3 568 2 350 2 403 1 679 5 753 -1 054 2 726 2 331 1 750

Koska IBM:n segmenttitiedoista saadaan segmenttien tulos ennen veroja tulos, niin liiketuloksen (ebit) laskemista ei niistä pysty johtaa. Jotta tuloslaskelman tulos ennen veroja -erään päästään, niin segmenttien tuloksesta pitää vielä vähentää muut kulut. Nämä ovat parina viime vuotena olleet noin 700 – 950 miljoonaa dollaria per kvartaali, joten tein arvion käyttäen tämän arvovälin lukuja. Näin tilikauden 2018 ”muut kulut” -eräksi sain -3,7 miljardia dollaria.

IBM arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi noin 14 – 18 prosenttia, missä Q1:lle saatu +540 miljoonan dollarin verotuotto painaa koko vuoden veroastetta alhaiselle tasolle. Näin loppuvuoden verojen tulee olla korkeampia ja siksi käytin noin 20 prosentin veroastetta laskiessani veroja.

Näin sain nettotulosennusteeksi 9,75 – 10,25 miljardia dollaria.

Yhtiön oman ennusteen mukaan EPS olisi vähintään 11,60 dollaria eli noin 10,5 – 10,7 miljardia dollaria. Oma ennusteeni jää tästä selvästi – miksi näin? Ehkä Global Business Services ja Tech Serv & Cloud Platforms -segmenttien tulokset eivät laskekaan? Tai Systems-segmentin tulos on selvästi ennustettua parempi? Tai muut kulut ovat -3,7 miljardin dollarin lukemaa alhaisemmalla tasolla?

Usein IBM:n omat arviot ovat pitäneet kutinsa, joten siinä mielessä oma ennusteeni voi olla turhan varovainen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteiden kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2016

Q3/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,23)
TOTEUTUMA: op-EPS 13,59 (EPS: 12,38)

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD
Q1/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,58)
Q2/2018: op-EPS: > 13,80 USD (EPS: 11,60)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski -1,0 prosenttia. Eli lasku jatkui edelleen, mutta selvästi hitaammalla vauhdilla, kuin parina edellisenä vuotena (-2,3 ja -12 %).

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 23 prosenttiin (Q2/2018 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q22018

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2018 operating-EPS olisi vähintään 13,80 dollaria eli se jäisi tilikauden 2017 tasolle. Veroasteen yhtiö arvioi olevan noin 16 prosenttia (+/- 2 %). Yhtiö arvioi myös, että EPS olisi 11,60 dollaria. Tämä jäisi selvästi edellisvuoden vero-oikaisusta 11,98 dollarista.

Edellä Ennusteet-kappleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 81 – 82 miljardia ja nettotulos noin 9,75 – 10,25 miljardia dollaria. Nämä jäisivät selvästi yhtiön omista ennusteista.

Harmittavasti näyttää siltä, että tuloskäännettä saadaan vielä odottaa ainakin vuoteen 2019 asti. Liikevaihdon osalta käännettä näyttäisi olevan jo ilmassa, mutta tuloksen kohdalla parempaa saadaan siis vielä odottaa. Toivottavasti maailmantalouden hyvä vire kestää vielä jonkin aikaa, sillä keskeisten talouksien taantuma tekisi todennäköisesti rumaa jälkeä IBM:n lukuihin.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla laskettujen PE-lukujen (10,5x – 13,8x vero-oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön pitkään jatkunut muutosprosessi, joka on vielä kesken.

ibm-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 70 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. Taseen oikaisun takia omaa pääomaa on normaalia enemmän, joka pudottaa tilikauden 2018 ennustetun ROE:n noin 50 prosenttiin.

ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli yli 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 36,8 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 21,6 miljardia dollaria taseen oikaisun jälkeen). Liikearvo on kasvanut noin 6,2 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden. IBM on viime vuosien aikana tehnyt paljon yrityskauppoja, mikä näkyy liikearvon kasvuna.

ibm-liikearvo-q22018

8K-raportti ei paljasta sitä, mikä on liikearvon määrä, joten josko se muutaman viikon sisään julkaistavasta 10Q-raportista näkyy. Oheisessa kaaviossa on käytetty Q1/2018 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q22018

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on 17,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 145 prosenttia. Taseen oikaisu näkyy siinä, että käteisen määrä on normaalia korkeampi, jolloin gearing-luku paranee tämän takia. Mikäli yritys jatkaa vahvaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa sekä investointeja, niin käteispotti pienenee tilikauden edetessä. Näin myös gearing luku lähtee myös nousuun.

Rahavirta

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria ja tilikaudelta 2017 se oli 16,7 miljardia dollaria. Samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 80 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 10,5 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, sillä nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-rahavirta-q22018

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

IBM arvioi, että tilikauden 2018 vapaa rahavirta olisi noin 12 miljardia dollaria.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2013 – 2017 aikana näihin on käytetty rahaa noin 18,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 54 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 7,2 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,50 dollarista (2007) tilikaudella 2017 maksettuun 5,90 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin +14,7 prosenttia.

ibm-osinko-q22018

On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 35 – 40 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 1,570 8/2017 1,500 8/2016 1,400
11/2018 (e) 1,570 11/2017 1,500 11/2016 1,400
2/2019 (e) 1,570 2/2018 1,500 2/2017 1,400
5/2019 (e) 1,650 5/2018 1,570 5/2017 1,500
YHTEENSÄ 6,360 6,070 5,700
+4,8% +6,5% +7,5%

Toukokuun 2018 kvartaaliosinko nousi vain 0,07 dollaria, kun edellisillä kerroilla se oli noussut 0,10 dollaria. Tätä voi pitää hienoisena pettymyksenä, sillä kuten edellä totesin, niin osingon suhde tulokseen taikka rahavirtoihin on ollut alle 50 prosentin tasolla. Antaako tämä jotain viestiä yhtiön tulevasta tuloksentekokyvystä?

Seuraavan kerran osingon nostovuoro olisi toukokuussa 2019, jolloin odotan osingon nousevan 1,65 dollariin eli 0,08 dollarilla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,36 dollaria, mikä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (noin 150 USD). Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,5 – 2,5 prosentin osinkotuottoja (vuoteen 2014 asti).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (5 917) sekä osingonmaksuilla (-2 882). Oikaisu on yhteensä +3 035 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -5 475 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 753 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 11 228 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (19.7.2018) 150,00 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55 183,88
Lkm (000) 917 900 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449 1 213 768
Markkina-arvo (Mrd) 137,69 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90 221,33 223,19
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 19 000 18 453 18 187 17 841 19 689
Global Business Services 16 900 16 348 16 700 17 166 19 512
Tech Serv & Cloud Platforms 35 200 34 277 35 337 35 142 38 889
Systems 9 000 8 194 7 714 9 547 12 294
Global Financing 1 600 1 696 1 692 1 840 2 034
Muut 200 171 289 205 375
YHTEENSÄ 81 900 79 139 79 919 81 741 92 793
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 7 250 6 817 6 352 7 245 8 215
Global Business Services 1 350 1 401 1 732 2 602 3 347
Tech Serv & Cloud Platforms 3 500 4 344 4 707 5 669 7 084
Systems 1 400 1 135 933 1 722 1 384
Global Financing 1 500 1 279 1 656 2 364 2 189
Muut
YHTEENSÄ 15 000 14 976 15 380 19 602 22 219
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 20 000 39 075 81 900 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874 106 916
Liikevoitto 3 200 4 249 12 000 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999 21 414
Nettotulos 2 350 4 083 10 000 11 228 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604 15 855
Marginaali 11,8% 10,4% 12,2% 14,2% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1% 14,8%
EPS 2,56 4,45 10,89 11,98 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 13 995 12 580 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129 11 922
Liikearvo 36 732 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247 26 213
Muut varat 73 930 75 988 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837 78 298
Tase yhteensä 124 657 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
Oma pääoma 21 555 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860 20 138
Vähemmistö 128 131 146 162 146 137 124 97
Korolliset velat 45 497 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269 31 320
Muut vastuut 57 477 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960 64 878
Tase yhteensä 124 657 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 16 500 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485 19 586 19 846
Investoinnit: Capex -4 500 -3 229 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082 -4 108
Vapaa rahavirta (FCF) 12 000 13 495 13 358 13 429 13 128 13 862 15 504 15 738
Investoinnit: Muut -3 500 -3 867 -7 250 -4 580 739 -3 703 -4 922 -288
Investointien jälkeen 8 500 9 628 6 108 8 849 13 867 10 159 10 582 15 450
Rahoitus: Voitonjako -9 000 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228 -16 066
Rahoitus: Muut 500 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252 2 370
Rahavarojen muutos 0 3 210 191 -317 -1 585 276 -1 394 1 754
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,21 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinkotuotto 4,1% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7% 1,6%
Osinko/nettotulos 57,0% 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0% 22,2%
Osinko/FCF 47,5% 41,0% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6% 22,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 10,5 10,4 11,0 9,2 11,2
PE (3v) 12,5 11,9 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0 15,2
PE 13,8 12,8 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3 14,1
Oma pääoma/osake 23,62 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43 16,67
P/B 6,35 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66 11,03
ROE 50,8% 62,2% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7% 73,1%
ROI 18,2% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3% 41,4%
Omavaraisuusaste 17,4% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9% 17,4%
Gearing 145,3% 193,2% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6% 95,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset