IBM sijoituskohteena

Päivitetty 19.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.1.2018)169,12 USDMarkkina-arvo157,1 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk6,30 USD Osinkotuotto3,7 %
Liikevaihto 2018e80 000 M USD (+1,1 %)Nettotulos 2018e11 000 M USD (-2,0 %)
PE14,3ROE54,2 %

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

IBM19.1.2017 | 169,12 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n kohdalla käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos laskivat viime vuodesta. Laskua tuli, vaikka tuloksesta siivoaisi pois -5,5 miljardin dollarin kertaluontoisen erän USA:n verouudistukseen liittyen. Laskuvauhti näyttäisi kuitenkin jo hidastuvan, joten olisiko tilikausi 2018 jo vihdoin sellainen, jolloin sekä liikevaihto että tulos kääntyisivät kasvuun?

Hyvää on myös sekin, että IBM:n johto on vuosien varrella selkeästi kertonut, mitä se aikoo tehdä muutosprosessin aikana -ja sitten toteuttanut päättäväisesti muutosohjelmaa.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 3,7 prosentin osinkotuotto. Omia osakkeita on ostettu paljon sekä osinko/nettotulos on alle 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 40 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (14,3x) mitattuna on myös houkuttelevalla tasolla.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Vuosi 2017

IBM:n tilikausi 2017

 • liikevaihto: 79 139 M USD (79 919 M USD / -1,0 %)
 • nettotulos: 5 753 M USD (11 872 M USD / -52 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 11 228 M USD (11 872 M USD / -5,4 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 11,98 USD (12,38 USD / -3,2 %)

IBM:n tilikausi 2017 sujui edelleen laskevassa trendissä. Yhtiö kuitenkin pääsi 11,95 USD EPS-tavoitteeseensa, kun jätetään huomioimatta USA:n verouudistuksesta johtuva -5,5 miljardin dollarin kertaluontoinen erä. EPS-luvuissa on hyvä huomioida se, että IBM ostaa omia osakkeitaan, joten dollarimääräinen tulos laski enemmän kuin EPS.

Pilvipalveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 17,0 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa hieman yli 20 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Yhtiö totesi myös, että ns. uudet liiketoiminnot alkavat tuottaa jo orgaanista kasvua, mikä näkyy näiden palveluiden katteiden hienoisessa nousussa.

IBM:n Q4:n liiketoiminnan oleellisia kehityskaaria olivat mm.

 • Pilvipalveluiden kasvu +27%
 • Analytiikkapalvelut +6%
 • Mobiilipalvelut +21%
 • Tietoturvapalvelut +127% (osuus kokonaisliikevaihdosta varsin pieni)

Systems-segmentin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi mukavat +6,2 prosenttia ja tulos yli +20 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti uusi z14 mainframe mallisto, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Myös Power ja Storage mallistojen myynnit kasvoivat vuoden 2017 aikana.

Vahvaa kehitystä laajalla rintamalla, missä myös maailmantalouden hyvä kehitys näkyy, sillä IBM:n asiakkaita ovat isot organisaatiot, kuten esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhoito, lentoyhtiöt yms. Eli organisaatiot, joilla on paljon dataa, mutta jota ei voi tietoturvasyistä laittaa ”julkisiin” pilvipalveluihin (Amazon AWS, Microsoft Azure yms).

Näkymät

IBM arvioi, että tilikauden 2018 ”operating EPS” (ei siis virallinen tunnusluku) on vähintään 13,80 dollaria. Tämä sama arvio IBM:llä oli tilikaudesta 2017, jota se alkoi arvioimaan vuosi sitten. Mutta, jos huomioidaan yhtiön omien osakkeiden ostot, niin dollarimääräinen ”operating earnings”-ennuste olisi siten alhaisempi.

Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 16 prosenttia (+/- 2 %). Tilikauden 2018 liikevaihdosta yhtiö totesi ”we’re entering 2018 with a stronger revenue profile than a year ago”. Jotenkin tuntui siltä, että yhtiö hieman kierteli ja kaarteli arvion antamisessa ja mitään kovin konkreettista ei jäänyt käteen.

Q1/2018 yhtiö arvioi saavuttavansa noin 17-18 prosentin osuuden koko vuoden operating-EPS:stä eli 13,80 dollarista.

Tilikauden 2018 karkeana arviona (Talousmentor) voidaan antaa

 • liikevaihto: noin 78 – 80 Mrd USD (2017: 79,1 Mrd USD)
 • nettotulos: noin 11,0 Mrd USD (11,2 Mrd USD oikaistu)
 • seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 6,30 USD (edelliset 12 kk:tta: 5,90 USD)
 • osinkotuotto 3,7 % (osakkeen hinta 169,12 USD)

Segmentit

IBM:llä on 4 segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 18 750 18 453 18 187 17 841 19 689
Global Business Services 16 400 16 348 16 700 17 166 19 512
Tech Serv & Cloud Platforms 34 400 34 277 35 337 35 142 38 889
Systems 8 600 8 194 7 714 9 547 12 294
Global Finances 1 700 1 696 1 692 1 840 2 034
Muut 150 171 289 205 375
YHTEENSÄ 80 000 79 139 79 919 81 741 92 793
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 6 900 6 817 6 352 7 245 8 215
Global Business Services 1 400 1 401 1 732 2 602 3 347
Tech Serv & Cloud Platforms 4 200 4 344 4 707 5 669 7 084
Systems 1 250 1 135 933 1 722 1 384
Global Finances 1 250 1 279 1 656 2 364 2 189
Muut
YHTEENSÄ 15 000 14 976 15 380 19 602 22 219

Verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen, niin jokaisen segmentin (paitsi Cognitive Solutions) liikevaihto on selvästi alhaisempi. Sen sijaan Cognitive Solutions -segmentin liikevaihto on kääntynyt nousuun.

”Tulos ennen veroja” -luvut ovat vielä selvässä laskussa, mutta laskun odotetaan hidastuvan ja tasoittuvan tilikaudella 2018. Vielä kuitenkin saadaan odottaa sitä, että IBM saa tuloksen takaisin selvälle kasvu-uralle.

Marginaali 2018e 2017 2016 2015 2014
Cognitive Solutions 36,8% 36,9% 34,9% 40,6% 41,7%
Global Business Services 8,5% 8,6% 10,4% 15,2% 17,2%
Tech Serv & Cloud Platforms 12,2% 12,7% 13,3% 16,1% 18,2%
Systems 14,5% 13,9% 12,1% 18,0% 11,3%
Global Finances
Muut
YHTEENSÄ 18,8% 18,9% 19,2% 24,0% 23,9%

Oheisessa taulukossa on esitettynä segmenttien ”tulos ennen veroja” -marginaalit. Kuten taulukosta nähdään, niin tilikauden 2017 marginaali jäi 18,9 prosenttiin. Tämä on jäänyt aika lailla parin vuoden takaisista 24 prosentin marginaaliluvuista.

Cognitive Solutions

Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi noin +1,5 prosenttia ja tulos noin +7,3 prosenttia vuodesta 2016. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä, sillä segmentti tuo koko IBM:n tuloksesta noin 45 prosenttia. Tilikauden 2017 lukuihin vaikutti positiivisesti Watson:n (Health, Financial Services ja IoT) vahva veto.

Vuoden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan jatkavan noin parin prosentin kasvussa.

Global Business Services

Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.

Tilikauden 2017 liikevaihto ja erityisesti tulos jatkoi selvässä laskussa.

Kehitys oli hyvää pilvi- ja mobiilipalveluissa, mutta heikkeni perinteisillä alueilla, kuten ERP-järjestelmissä. Segmentti on käymässä läpi liiketoiminnan muutosta uusille alueille, joka näkyy myös segmentin kannattavuudessa juuri tällä hetkellä. Tulosmarginaali onkin laskenut alle 10 prosentin tasolle parin vuoden takaisista 15 prosentin lukemista.

Vuoden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan olevan noin vuoden 2017 tasolla.

Technology Services & Cloud Platforms

Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistus- ja pilvipalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski -3,0 prosenttia ja tulos noin -7,7 prosenttia. Tulos on ollut laskussa jo useampana vuonna peräjälkeen, mitä voi pitää huolestuttavana. Näin siksi, että segmentti on IBM:n toiseksi suurin (tuloksen perusteella) ja sen osuus koko tuloksesta on noin 29 prosenttia.

Liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti hybridi-pilviratkaisut. Toisaalta, palvelujen siirtyessä pilveen, niin IBM:n liikevaihto pienenee lyhyellä aikavälillä. On kuitenkin hyvä huomata, että samalla yhtiö luo uutta liiketoimintaa, joka hieman pidemmällä aikavälillä tuo lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja siten liikevaihtoa IBM:lle.

Edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan olevan noin vuoden 2017 tasolla tai laskevan hieman.

Systems

Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi mukavat +6,2 prosenttia ja tulos yli +20 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti uusi z14 mainframe mallisto, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Myös Power ja Storage mallistojen myynnit kasvoivat vuoden 2017 aikana.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan edelleen selvästi. Näin siksi, että z14-mainframe on ollut markkinoilla vasta alle puoli vuotta, joten sen vedon voi odottaa jatkuvan vielä hyvän aikaa. Lisäksi IBM on tuomassa uuden Storage9-malliston, jonka odotetaan myöskin olevan kilpailukykyinen tallennusmarkkinoilla.

Ennusteiden kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2016

Q3/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,23)
TOTEUTUMA: op-EPS 13,59 (EPS: 12,38)

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)

Tilikausi 2018

Q4/2017: op-EPS: > 13,80 USD

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto laski -1,0 prosenttia. Eli lasku jatkui edelleen, mutta selvästi hitaammalla vauhdilla, kuin parina edellisenä vuotena (-2,3 ja -12 %). Tulosta painoi USA:n verouudistuksen tuoma kertaluontoinen -5,5 miljardin dollarin erä, jonka johdosta raportoitu tulos jäi 5,8 miljardiin dollariin. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 11,2 miljardia dollaria ja laskua edelliseen vuoteen olisi ollut noin -5,4 prosenttia.

Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo hieman yli 21 prosenttiin (Q4/2017 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q42017

Yhtiön johto arvioi, että tilikauden 2018 operating-EPS olisi vähintään 13,80 USD eli se jäisi tilikauden 2017 tasolle. Veroasteen yhtiö arvioi olevan noin 16 prosenttia (+/- 2 %). Liikevaihtoarvio oli ehkä hieman pyöreästi ilmaistu eli ”we’re entering 2018 with a stronger revenue profile than a year ago”.

Näillä pohjatiedoilla voidaan arvioida, että tilikauden 2018 liikevaihto on noin 78 – 80 miljardia dollaria. Onkin mielenkiintoista nähdä, saako yhtiö käännettyä liikevaihdon nousuun tänä vuonna. Tulosarviona on noin 11 miljardia dollaria, missä veroasteen kevennys tuo hieman helpotusta. Näin tulosmarginaali jäisi hieman alle 14 prosentin.

Oheisia liikevaihdon ja nettotuloksen graafeja katsellessa näyttäisi siltä, että pahin pudotus olisi ohi. Nyt olisi vain saatava ”iso laiva” käännettyä nousuun. Toivottavasti maailmantalouden hyvä vire kestää vielä jonkin aikaa, sillä keskeisten talouksien taantuma tekisi todennäköisesti rumaa jälkeä IBM:n lukuihin.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 36,8 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 22,7 miljardia dollaria taseen oikaisun jälkeen). Liikearvo on kasvanut noin 6,2 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden.

8K-raportti ei paljasta sitä, mikä on liikearvon määrä, joten josko se muutaman viikon sisään julkaistavasta 10K-raportista näkyy. Oheisessa kaaviossa on käytetty Q3/2017 tulosraportin liikearvoa.

ibm-liikearvo-q42017

Tilikaudella 2016 IBM teki yhteensä 15 (2015: 11) yrityskauppaa ja käytti niihin yli 6 (2015: 3) miljardia dollaria. Näin laajentuminen uusille alueille jatkuu voimakkaasti myös yrityskauppojen muodossa. Lisäksi yhtiö käytti noin 6 miljardia dollaria tuotekehitykseen (R&D). (Tässä vielä vuoden 2016 tiedot, sillä vuoden 2017 tiedot selvinnevät joko 10K-raportista taikka vuosikertomuksesta, jotka ilmestyvät myöhemmin talvella).

ibm-velkaisuus-q42017

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on 17,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 130 prosenttia. Taseen oikaisu näkyy siinä, että käteisen määrä on normaalia korkeampi, jolloin gearing-luku paranee tämän takia. Mikäli yritys jatkaa vahvaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa sekä investointeja, niin käteispotti pienenee tilikauden edetessä. Näin myös gearing luku lähtee myös nousuun.

Rahavirta

IBM on tehnyt rahavirtalaskelmiinsa uudelleenjärjestelyjä, jotka on huomioitu alla olevissa luvuissa.

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria ja tilikaudelta 2017 se oli 16,7 miljardia dollaria. Samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 79 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista noin 11,2 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, mutta nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

ibm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2013 – 2017 aikana näihin on käytetty rahaa noin 18,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 54 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 7,2 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo yli 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo yli 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,50 dollarista (2007) tilikaudella 2017 maksettuun 5,90 dollariin. Näin vuosittaista osingon nousua on ollut noin +14,7 prosenttia.

ibm-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,30 dollaria, mikä antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (noin 169 USD). Ohessa 12 kk:n osinkoennusteet:

02/2018: 1,50 usd (e)
05/2018: 1,60 usd (e)
08/2018: 1,60 usd (e)
11/2018: 1,60 usd (e)

Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,6 – 2,0 prosentin osinkotuottoja. Osingon lisäksi IBM on ostanut suuria määriä omia osakkeitaan ja vuonna 2017 yhtiö käytti omien osakkeiden ostamiseen 4,3 miljardia dollaria. On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 35 – 40 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Yhtiön johdolla on vielä noin 3,8 miljardin dollarin valtuutus omien osakkeiden ostamiseen.

Arvostus

PE-lukujen (11,9x – 14,3x oikaistu EPS) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön pitkään jatkunut muutosprosessi, joka on vielä kesken.

ibm-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 70 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. Tilikauden 2017 lukuja sotkee USA:n verouudistuksen johdosta tehty -5,5 miljardin dollarin kirjaus. Ilman sitä ROE olisi 62 prosenttia.

Taseen oikaisun takia omaa pääomaa on normaalia enemmän, joka pudottaa tilikauden 2018 ennustetun ROE:n noin 55 prosenttiin.

ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli yli 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (11 000) sekä osingonmaksuilla (-5 852). Oikaisu on yhteensä +5 148 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (19.1.2018) 169,12 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55 183,88
Lkm (000) 928 900 937 400 958 700 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449 1 213 768
Markkina-arvo (Mrd) 157,10 143,82 159,13 135,24 162,04 206,90 221,33 223,19
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 18 500 80 000 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874 106 916
Liikevoitto 1 600 12 000 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999 21 414
Nettotulos 2 000 11 000 5 753 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604 15 855
Marginaali 10,8% 13,8% 7,3% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1% 14,8%
EPS 2,15 0,00 11,84 6,14 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 17 728 12 580 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129 11 922
Liikearvo 36 782 36 782 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247 26 213
Muut varat 75 994 75 994 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837 78 298
Tase yhteensä 130 504 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
Oma pääoma 22 742 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860 20 138
Vähemmistö 131 131 146 162 146 137 124 97
Korolliset velat 46 824 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269 31 320
Muut vastuut 60 807 60 807 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960 64 878
Tase yhteensä 130 504 125 356 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 16 750 16 724 17 084 17 008 16 868 17 485 19 586 19 846
Investoinnit: Capex -3 250 -3 312 -3 726 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082 -4 108
Vapaa rahavirta (FCF) 13 500 13 412 13 358 13 429 13 128 13 862 15 504 15 738
Investoinnit: Muut -4 000 -3 784 -7 250 -4 580 739 -3 703 -4 922 -288
Investointien jälkeen 9 500 9 628 6 108 8 849 13 867 10 159 10 582 15 450
Rahoitus: Voitonjako -11 000 -9 864 -8 680 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228 -16 066
Rahoitus: Muut 1 500 3 446 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252 2 370
Rahavarojen muutos 0 3 210 191 -317 -1 585 276 -1 394 1 754
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 6,30 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,30 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90
Osinkotuotto 3,7% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7% 1,6%
Osinko/nettotulos 53,2% 96,1% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0% 22,2%
Osinko/FCF 43,3% 41,2% 39,5% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6% 22,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,7 11,0 11,0 9,2 11,2
PE (3v) 16,5 14,0 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0 15,2
PE 14,3 25,0 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3 14,1
Oma pääoma/osake 24,62 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43 16,67
P/B 6,87 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66 11,03
ROE 54,2% 31,9% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7% 73,1%
ROI 17,9% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3% 41,4%
Omavaraisuusaste 17,5% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9% 17,4%
Gearing 127,2% 193,2% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6% 95,9%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset