IBM sijoituskohteena

Päivitetty 19.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.10.2017)159,53 USDMarkkina-arvo150,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk6,20 USD Osinkotuotto3,9 %
Liikevaihto 2017e77 000 M USD (-3,7 %)Nettotulos 2017e11 250 M USD (-5,2 %)
PE13,3ROE54,6 %

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

IBM19.10.2017 | 159,53 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

IBM:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys. Myös taseen korkea liikearvo sekä yhtiön korkea velkaisuus rasittavat arvolukua.

Kaikilla prosenttimuotoisilla mittareilla IBM on varsin edullisesti hinnoiteltu sekä varsin tuottoisa yritys. Toisaalta nämä mittarit katsovat taakse päin, kun IBM:n kohdalla tulevaisuuden näkymät ja kehityskaaret ovat entistä tärkeämpiä.

IBM:n kohdalla käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään. Ja edelleen saadaan odottaa, sillä liikevaihto ja tulos laskevat viime vuodesta. Tilikauden 2017 osakekohtaisen tuloksen odotetaan laskevan ”vain” noin -3,7 prosenttia, sillä yhtiö ostaa kovalla tahdilla omia osakkeitaan pois markkinoilta.

Hyvää on myös sekin, että IBM:n johto on vuosien varrella selkeästi kertonut, mitä se aikoo tehdä muutosprosessin aikana -ja sitten toteuttanut päättäväisesti muutosohjelmaa.

Osinkosijoittajaa IBM:n vahva osingonmaksukyky kiinnostaa sekä noin 3,9 prosentin osinkotuotto. Omia osakkeita on ostettu paljon sekä osinko/nettotulos on alle 50 prosenttia ja osinko/fcf on noin 40 prosenttia. Nämä antavat marginaalia osingon tason säilyttämiselle lähitulevaisuudessa. Osakkeen hinta PE-luvulla (13,3x) mitattuna on myös houkuttelevalla tasolla.

Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

Alkuvuosi 2017

IBM:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 56 597 M USD (58 149 M USD / -2,7 %)
 • nettotulos: 6 807 M USD (7 371 M USD / -7,7 %)
 • EPS: 7,24 USD (7,67 USD / -5,6 %)

IBM:n alkuvuosi 2017 on siis sujunut edelleen laskevassa trendissä.

Mutta, kuten yhtiö Q1/2017 raportissa toteisikin, niin ”vain 37 prosenttia koko tilikauden 2017 tuloksesta syntyy Q1-Q2/2017 aikana ja peräti 63 prosenttia loppuvuoden aikana”. Ja tähän ennusteeseen myös Q3:n luvut asettuivat.  Jotta yhtiön ennustamaan 11,95 USD EPS:iin päästäisiin, niin Q4/2017:n EPS:n tulisi olla noin 4,71 USD (Q4/2016: 4,72 USD). EPS-luvuissa on hyvä huomioida se, että IBM ostaa omia osakkeitaan, joten dollarimääräinen tulos voi laskea enemmän kuin EPS.

Pilvi-palveluiden liikevaihto on jatkanut kasvuaan ja se oli noin 15,8 miljardia dollaria viimeisen 12 kk:n aikana. Tämä vastaa lähes 20 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Yhtiö totesi myös, että ns. uudet liiketoiminnot alkavat tuottaa jo orgaanista kasvua, mikä näkyy näiden palveluiden katteiden hienoisessa nousussa.

IBM:n Q3:n liiketoiminnan oleellisia kehityskaaria olivat mm.

 • Pilvipalveluiden kasvu +20%
 • Analytiikkapalvelut +5%
 • Mobiilipalvelut +7%
 • Tietoturvapalvelut +51%
 • Uusi z14 mainframe otettiin markkinoilla hyvin vastaan, minkä johdosta mm. Systems-segmentin liikevaihto oli jopa nousussa. Myös tietojen tallennusratkaisut (”big data”) vetivät hyvin.

Vahvaa kehitystä laajalla rintamalla, missä myös maailmantalouden hyvä kehitys näkyy, sillä IBM:n asiakkaita ovat isot organisaatiot, kuten esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhoito. Eli organisaatiot, joilla on paljon dataa, mutta jota ei voi tietoturvasyistä laittaa ”julkisiin” pilvipalveluihin (Amazon AWS, Microsoft Azure yms).

Näkymät

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2017 EPS on ”vähintään 11,95 USD”, jolloin PE=13,3x (osake 159,53 USD).

Näin voidaan arvioida, että tilikauden 2017

 • liikevaihto on noin 77,0 Mrd USD (79,9)
 • nettotulos on noin 11,2 Mrd USD (11,9)
 • seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko 6,20 USD
 • osinkotuotto 3,9 % (osakkeen hinta 159,53 USD)

Segmentit

IBM:llä on 4 segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Cognitive Solutions 18 350 18 187 17 841 19 689
Global Business Services 16 250 16 700 17 166 19 512
Tech Serv & Cloud Platforms 34 000 35 337 35 142 38 889
Systems 6 500 7 714 9 547 12 294
Global Finances 1 650 1 692 1 840 2 034
Muut 250 289 205 375
YHTEENSÄ 77 000 79 919 81 741 92 793 0
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Cognitive Solutions 6 800 6 352 7 245 8 215
Global Business Services 1 500 1 732 2 602 3 347
Tech Serv & Cloud Platforms 4 600 4 707 5 669 7 084
Systems 500 933 1 722 1 384
Global Finances 1 100 1 656 2 364 2 189
Muut
YHTEENSÄ 14 500 15 380 19 602 22 219 0

Verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen, niin jokaisen segmentin (paitsi Cognitive Solutions) liikevaihto on selvästi alhaisempi. Sen sijaan Cognitive Solutions -segmetin liikevaihto on kääntynyt nousuun.

”Tulos ennen veroja” -luvut ovat vielä selvässä laskussa, mutta laskun odotetaan hidastuvan ja tasoittuvan tilikaudella 2017/2018. Vielä kuitenkin saadaan odottaa sitä, että IBM saa tuloksen takaisin selvälle kasvu-uralle.

Cognitive Solutions

Segmentti tarjoaa mm. analytiikkaan ja turvallisuuteen liittyviä sovellusratkaisuja. Tähän kuuluu myös Watson Health ja Watson IoT (internet of things).

Tilikausi 2017 on alkanut hienoissa nousussa (+1,0 %), missä Q3/2017 kehitys kääntyi alkuvuotta parempaan suuntaan. Liikevaihdon kasvua tukee mm. analytiikka- ja tietoturvapalveluiden (sis. Watson) hyvä kehitys.

Global Business Services

Segmentti tarjoaa konsultaatio- ja integraatiopalveluja, joita ovat mm. innovaatio- ja analytiikkapalvelut, suuryritystason tietokonesovellukset, sekä näiden ylläpito- ja tukipalvelut. Tämä ja Cognitive Solutions segmentit täydentävät toistensa tarjontaa.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -2,7 prosenttia ja samankaltainen laskutrendi on jatkunut myös vuonna 2017. Liikevaihto laski alkuvuoden aikana noin -3,0 prosenttia jääden 12 196 miljoonaan dollariin (12 578).

Kehitys on hyvää pilvi- ja mobiilipalveluissa, mutta heikkenee perinteisillä alueilla, kuten ERP-järjestelmissä. Segmentti on käymässä läpi liiketoiminnan muutosta uusille alueille, joka näkyy myös segmentin kannattavuudessa juuri tällä hetkellä.

Technology Services & Cloud Platforms

Segmentti tarjoaa IT- ja liiketoimintaratkaisuja, joita ovat mm. ulkoistus- ja pilvipalvelut sekä WebSphere-tuoteperheeseen liittyvät tuotteet.

Tilikauden 2016 liikevaihto kasvoi hitusen eli noin +0,6 prosenttia vuodesta 2015. Sen sijaan alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto jäi 25 079 miljoonaan dollariin (26 029), missä laskua kertyi noin -3,6 prosenttia.

Liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti hybridi-pilviratkaisut. Toisaalta, palvelujen siirtyessä pilveen, niin IBM:n liikevaihto pienenee lyhyellä aikavälillä. On kuitenkin hyvä huomata, että samalla yhtiö luo uutta liiketoimintaa, joka hieman pidemmällä aikavälillä tuo lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja siten liikevaihtoa IBM:lle.

Systems

Segmentti tarjoaa palvelinratkaisuja kuten zSystems, Power & Storage ja näihin liittyvät käyttöjärjestelmäsovellukset.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -20 prosenttia. Sen sijaan tilikaudella 2017 laskua kertynee selvästi vähemmän, sillä yhtiön Q3/2017 julkaistu uusi z14 mainframe on otettu hyvin vastaan. Myös tallennusratkaisut vetävät hyvin. Alkuvuoden 2017 aikana, liikevaihto laski 4 863 miljoonaan dollariin (5 184), missä laskua kertyi noin -6,2 prosenttia.

Tässä segmentissä perinteisten fyysisten palvelinratkaisujen liiketoiminnan lasku näkyy tuntuvimmin. Palvelut siirtyvät yritysten omista konesaleista pilveen, joten Systems-segmentti on ”pinteessä”.

Ennusteiden kehitys

Tässä ennusteessa op-EPS tarkoittaa IBM:n itsensä laskemaa ”Operational EPS”, joka ei siis ole virallisen tilinpäätöksen luku.

Tilikausi 2016

Q4/2015: op-EPS: > 13,50
Q1/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,35)
Q2/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,23)
Q3/2016: op-EPS > 13,50 (EPS: 12,23)
TOTEUTUMA: op-EPS 13,59 (EPS: 12,38)

Tilikausi 2017

Q4/2016: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q1/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q2/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)
Q3/2017: op-EPS: > 13,80 (EPS: 11,95)

Tuloksen kehitys

Myös tilikaudelle 2017 odotetaan noin -4 prosentin liikevaihdon laskua, jolloin liikevaihto olisi noin 77,0 miljardia dollaria. Pilvipalvelujen osuus kokonaisliikevaihdosta on noussut jo noin 20 prosenttiin (Q3/2017 liikevaihdosta) ja tämän osuus kasvaa edelleen hyvää vauhtia.

ibm-tuloslaskelma-q32017

Yhtiön johto toisti arvion, että tilikauden 2017 EPS olisi 11,95 USD. Tämä tarkoittaisi noin 11,1 – 11,3 miljardin dollarin tulosta eli marginaali jäisi näin 14,6 prosenttiin. Hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että IBM on tähän mennessä saanut vietyä muutosprosessia ilman kannattavuusmarginaalin merkittävää heikkenemistä – toki dollareissa kannattavuus on pudonnut 20 prosenttia muutaman vuoden takaisesta.

Oheisia liikevaihdon ja nettotuloksen graafeja katsellessa näyttäisi siltä, että pahin pudotus olisi ohi. Nyt olisi vain saatava ”iso laiva” käännettyä nousuun. Toivottavasti maailmantalouden hyvä vire kestää vielä jonkin aikaa, sillä keskeisten talouksien taantuma tekisi todennäköisesti rumaa jälkeä IBM:n lukuihin.

Tase

Taseessa silmään pistää varsin suuri liikearvo (n. 36,5 miljardia dollaria) suhteessa omaan pääomaan (n. 22,7 miljardia dollaria). Liikearvo on kasvanut noin 5,9 miljardilla dollarilla tilikauteen 2014 nähden.

ibm-liikearvo-q32017

Tilikaudella 2016 IBM teki yhteensä 15 (2015: 11) yrityskauppaa ja käytti niihin yli 6 (2015: 3) miljardia dollaria. Näin laajentuminen uusille alueille jatkuu voimakkaasti myös yrityskauppojen muodossa. Lisäksi yhtiö käytti noin 6 miljardia dollaria tuotekehitykseen (R&D).

8K-raportti ei paljasta sitä, mikä on liikearvon määrä, joten josko se muutaman viikon sisään julkaistavasta 10Q-raportista näkyy. Yllä olevassa kaaviossa on käytetty Q2/2017 tulosraportin liikearvoa.

ibm-velkaisuus-q32017

Tunnuslukujen mukaan IBM on varsin velkainen. Omavaraisuusaste on 18,3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 130 prosenttia. Taseen oikaisu näkyy siinä, että käteisen määrä on normaalia korkeampi, jolloin gearing-luku paranee tämän takia. Mikäli yritys jatkaa vahvaa omien osakkeiden osto-ohjelmaa sekä investointeja, niin käteispotti pienenee tilikauden edetessä. Näin myös gearing luku lähtee myös nousuun.

Rahavirta

IBM on tehnyt rahavirtalaskelmiinsa uudelleenjärjestelyjä, jotka huomioidaan seuraavissa luvuissa, kun tilikauden 2017 tulos on julkistettu.

IBM:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuosina varsin tarkasti noin 17,0 miljardia dollaria. Samaan aikaan liikevaihto on laskenut noin 98 miljardista nykyiseen noin 77 miljardiin dollariin. Ja nettotuloskin 16,5 miljardista ennustettuun 11,3 miljardiin dollariin. Näihin suhteutettuna liiketoiminnan rahavirta on saatu pidettyä hyvänä, mikä osaltaan osoittaa liiketoiminnan perusvahvuuksia.

Yli 5 vuoden takaiset luvut ovat hieman erilaisia, mutta nykyinen IBM eroaa tuon aikaisesta jo varsin paljon.

ibm-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet hienoisessa laskutrendissä aiemmasta noin 4,0 miljardista nykyiseen noin 3,5 miljardiin dollariin. IBM on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 33 miljardia dollaria yritysostoihin ja -järjestelyihin. Kysymyksenä herääkin se, että missä näiden investointien tuottamat hyödyt näkyvät? Ehkä sen voi ajatella niinkin, että ilman niitä liikevaihto ja tulos olisivat laskeneet vieläkin enemmän, ja tilanne voisi olla aidosti tukala.

ibm-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaassa rahavirrassa (FCF) näkyy selvä tasopudotus vuonna 2013, mutta sen jälkeen se on ollut varsin tasaisesti noin 13,0 – 13,5 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis rahaa, jonka yhtiö voi käyttää kolmeen eri kohteeseen: Jakaa osinkoina omistajille, tehdä laajentumisinvestointeja tai maksaa velkoja pois. Kaikki oikeastaan toimenpiteitä, joilla omistajille on tuotettu (velka), tuotetaan nyt (osinko) tai tuotetaan tulevaisuudessa (investoinnit) rahavirtaa.

Kuten edellä on jo todettu, niin IBM on tehnyt paljon laajentumisinvestointeja. Vuosien 2013 – 2016 aikana näihin on käytetty rahaa noin 15 miljardia dollaria. Samaan aikaan voitonjakoon (osingot + omien osakkeiden ostot) on käytetty noin 44 miljardia dollaria. Näistä valtavista summista huolimatta yhtiön nostamat lainat ovat olleet vain 3,7 miljardia dollaria (kts. kirjoituksen lopun rahavirta-taulukon erä ”Rahoitus: muut”).

Jos mielikuvissa oli ajatus, että IBM on ns. vapaassa pudotuksessa, niin rahavirtojen perusteella näin ei ole. Tilanne näyttää seesteiseltä ja varsin vahvalta. Ainakin muutaman viime vuoden osalta.

Osinko

IBM on nostanut osinkoa jo 20 vuoden ajan ja maksanut osinkoja jo 100 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana osinko on noussut 1,50 dollarista (2007) ennustettuun 5,90 dollariin (2017), jolloin vuosittaista osingon nousua on ollut noin 14,7 prosenttia.

ibm-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 6,20 dollaria, mikä antaisi noin 3,9 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (159,53 USD 19.10.2017). Ohessa 12 kk:n osinkoennusteet:

11/2017: 1,50 usd (e)
02/2018: 1,50 usd (e)
05/2018: 1,60 usd (e)
08/2018: 1,60 usd (e)

Tämä on varsin korkea tuottoprosentti, sillä aiemmin IBM on maksanut noin 1,6 – 2,0 prosentin osinkotuottoja. Osingon lisäksi IBM on ostanut suuria määriä omia osakkeitaan ja esimerkiksi vuoteen 2014 nähden osakemäärä on pudonnut noin -6,9 prosenttia. On lisäksi hyvä huomata, että osingonmaksusuhde on silti alle 50 prosenttia ja osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noin 35 – 40 prosentissa. Näin osingon tason säilyttämiseen ja nostamiseen on potentiaalia.

Yhtiön johdolla on vielä noin 1,5 miljardin dollarin valtuutus omien osakkeiden ostamiseen.

Arvostus

PE-lukujen (10,8x – 13,3) perusteella IBM:n osakkeen hintaa voidaan pitää edullisena. Osakkeen hinnassa näkyy yhtiön pitkään jatkunut muutosprosessi, joka on vielä kesken.

ibm-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut ovat IBM:llä huippuluokkaa. ROE on pitkään ollut yli 70 prosentissa, missä oikeastaan alhainen oma pääoman määrä nostaa tunnusluvun arvoa. Taseen oikaisun takia omaa pääomaa on normaalia enemmän, joka pudottaa tilikauden 2017 ennustetun ROE:n 55 prosenttiin.

ROI, missä korolliset velat on huomioitu, antaa paremman kuvan pääomien tuotoista. Sekin on hyvällä tasolla eli yli 20 prosenttia, mutta kuten kaaviostakin näkee, niin selvässä laskutrendissä.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (4 443) sekä osingonmaksuilla (-1 410). Oikaisu on yhteensä +3 033 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (19.10.2017) 159,53 165,99 137,62 160,44 187,57 191,55 183,88 146,76
Lkm (000) 940 200 958 700 982 700 1 010 000 1 103 042 1 155 449 1 213 768 1 287 355
Markkina-arvo (Mrd) 149,99 159,13 135,24 162,04 206,90 221,33 223,19 188,93
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 20 400 56 597 77 000 79 919 81 741 92 793 98 367 102 874 106 916 99 870
Liikevoitto 4 900 7 382 12 250 12 960 16 413 20 470 20 646 22 999 21 414 20 091
Nettotulos 4 450 6 807 11 250 11 872 13 190 12 022 16 483 16 604 15 855 14 833
Marginaali 21,8% 12,0% 14,6% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8% 16,1% 14,8% 14,9%
EPS 4,73 7,24 11,97 12,38 13,42 11,90 14,94 14,37 13,06 11,52
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 14 551 8 527 8 194 8 476 11 066 11 129 11 922 11 651
Liikearvo 36 517 36 199 32 021 30 556 31 184 29 247 26 213 25 136
Muut varat 73 604 72 744 70 280 78 500 83 973 78 837 78 298 76 665
Tase yhteensä 124 672 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433 113 452
Oma pääoma 22 663 18 246 14 262 11 868 22 792 18 860 20 138 23 046
Vähemmistö 130 146 162 146 137 124 97 126
Korolliset velat 44 365 42 168 39 889 40 722 39 718 33 269 31 320 28 624
Muut vastuut 57 514 56 910 56 182 64 796 63 576 66 960 64 878 61 656
Tase yhteensä 124 672 117 470 110 495 117 532 126 223 119 213 116 433 113 452
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 15 000 16 958 17 008 16 868 17 485 19 586 19 846 19 549
Investoinnit: Capex -3 250 -3 567 -3 579 -3 740 -3 623 -4 082 -4 108 -4 185
Vapaa rahavirta (FCF) 11 750 13 391 13 429 13 128 13 862 15 504 15 738 15 364
Investoinnit: Muut -1 750 -7 409 -4 580 739 -3 703 -4 922 -288 -4 322
Investointien jälkeen 10 000 5 982 8 849 13 867 10 159 10 582 15 450 11 042
Rahoitus: Voitonjako -10 000 -8 554 -5 035 -17 235 -13 193 -14 228 -16 066 -14 778
Rahoitus: Muut 0 2 763 -4 131 1 783 3 310 2 252 2 370 2 349
Rahavarojen muutos 0 191 -317 -1 585 276 -1 394 1 754 -1 387
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,90 5,50 5,00 4,25 3,70 3,30 2,90 2,50
Osinkotuotto 3,7% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0% 1,7% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 49,3% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8% 23,0% 22,2% 21,7%
Osinko/FCF 47,2% 39,4% 36,6% 32,7% 29,4% 24,6% 22,4% 20,9%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 10,8 11,0 9,2 11,2 14,5
PE (3v) 12,4 12,9 9,7 10,8 12,7 14,0 15,2 14,0
PE 13,3 13,4 10,3 13,5 12,6 13,3 14,1 12,7
Oma pääoma/osake 24,24 19,18 14,68 11,90 20,79 16,43 16,67 18,00
P/B 6,58 8,65 9,38 13,49 9,02 11,66 11,03 8,15
ROE 54,6% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7% 84,7% 73,1% 64,6%
ROI 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9% 44,3% 41,4% 39,9%
Omavaraisuusaste 18,3% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2% 15,9% 17,4% 20,4%
Gearing 130,8% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0% 116,6% 95,9% 73,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset