IBM sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen IBM on tunnettu mm. suurtietokoneistaan ja alkuperäisestä IBM PC:stä. Nykyään liikevaihto muodostuu IT- ja liiketoimintakonsultoinnista, ohjelmistoista sekä data- ja pilvipalveluista… (Lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e IBM Ennuste
Osake (USD, 25.7.20) 125,79 Osinko (USD, 12 kk) 6,530
Markkina-arvo (Mrd) 111,8 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (mUSD) 74 000 -4,1% Osinko/EPS 73% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 7 100 -24,7% Osinko/FCF 47% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 153,40 +21,9%
EPS 7,99 Omav.aste 14%
P/E 15,7 Gearing 241%
EV/EBIT 21,2 ROE 32,8%
P/B 5,00 ROI 8,6%

Huomioita

IBM:n käännettä kasvuun on odotettu jo pitkään – ja käänteen odotus jatkuu myös vuonna 2020. Sijoittajan kannattaa tutustua myös muihin isoihin IT-jätteihin (esim. Microsoft, Google, Facebook yms.), sillä näillä ei tarvitse liiketoiminnan käännettä odotella.

RedHat:n hankintaa varten yhtiön velkaisuus nousi noin 70 miljardiin dollariin. Yhtiön lähiaikojen fokuksena on pienentää velan määrä, minkä johdosta yhtiö keskeytti mm. omien osakkeiden osto-ohjelmansa.

Osakkeen arvoksi sain 153,40 dollaria, missä on noin 20 prosentin nousuvara (osake 125,79 USD).

IBM julkisti PDF-raportin luonnin jälkeen Q3:n osingon, joka odotetusti oli 1,63 dollaria. Osinko irtoaa 7.8.2020 ja se maksetaan 10.9.2020.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): ibm-2020-07-25.pdf

ibm-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa (PDF)

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (ibm-2020-07-25.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 25.7.20) 125,79 134,04 113,67 153,42 165,99 137,62 160,44 187,57
Lkm (000) 888 700 892 813 916 316 937 386 958 714 982 700 1 010 000 1 103 042
Markkina-arvo (Mrd) 111,79 119,67 104,16 143,81 159,14 135,24 162,04 206,90
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cloud & Cognitive Software 23 150 23 200 22 209 21 751
Global Business Services 16 000 16 634 16 595 16 073
Global Technology Services 25 750 27 361 29 146 29 213
Systems 7 750 7 604 8 034 8 195
Global Financing 1 100 1 400 1 589 1 697
Muut 250 949 2 018 2 211
YHTEENSÄ 74 000 77 148 79 591 79 140 0 0 0 0
TULOS ENNEN VEROJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cloud & Cognitive Software 6 700 7 952 8 881 8 069
Global Business Services 1 500 1 666 1 629 1 303
Global Technology Services 850 1 645 1 780 2 619
Systems 900 701 903 1 128
Global Financing 800 1 055 1 361 1 278
Muut
YHTEENSÄ 10 750 13 019 14 554 14 397
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cloud & Cognitive Software 28,9% 34,3% 40,0% 37,1%
Global Business Services 9,4% 10,0% 9,8% 8,1%
Global Technology Services 3,3% 6,0% 6,1% 9,0%
Systems 11,6% 9,2% 11,2% 13,8%
YHTEENSÄ 14,5% 16,9% 18,3% 18,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 17 550 35 694 74 000 77 147 79 591 79 139 79 919 81 741 92 793 98 367
Liiketulos 2 650 2 170 7 820 11 510 12 065 12 015 12 960 16 413 20 470 20 646
Nettotulos 1 500 2 536 7 100 9 431 8 728 5 753 11 872 13 190 12 022 16 483
Marginaali 8,5% 7,1% 9,6% 12,2% 11,0% 7,3% 14,9% 16,1% 13,0% 16,8%
EPS 1,69 2,85 7,99 10,56 9,53 6,14 12,38 13,42 11,90 14,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 16 020 9 009 12 222 12 580 8 527 8 194 8 476 11 066
Liikearvo 57 833 58 222 36 265 36 788 36 199 32 021 30 556 31 184
Muut varat 81 591 84 955 74 895 75 988 72 744 70 280 78 239 83 973
Varat yhteensä 155 444 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 271 126 223
Oma pääoma 22 218 20 841 16 796 17 594 18 246 14 262 11 868 22 792
Vähemmistö 137 144 134 131 146 162 146 137
Korolliset velat 69 864 68 158 45 812 46 824 42 168 39 889 40 722 39 718
Muut vastuut 63 225 63 043 60 640 60 807 56 910 56 182 64 535 63 576
Pääomat yhteensä 155 444 152 186 123 382 125 356 117 470 110 495 117 271 126 223
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 14 851 14 770 15 247 16 724 17 084 17 255 16 868 17 485
Investoinnit: Capex -3 247 -2 370 -3 716 -3 313 -3 726 -3 781 -3 779 -3 768
Vapaa rahavirta (FCF) 11 604 12 400 11 531 13 411 13 358 13 474 13 089 13 717
Investoinnit: Muut -1 228 -24 566 -1 197 -3 768 -7 250 -4 378 778 -3 558
Investointien jälkeen 10 376 -12 166 10 334 9 643 6 108 9 096 13 867 10 159
Rahoitus: Voitonjako -5 955 -7 340 -10 280 -10 039 -8 884 -9 754 -17 944 -17 917
Rahoitus: Muut 119 16 382 -189 3 621 2 967 341 2 492 8 034
Rahavarojen muutos 4 540 -3 124 -135 3 225 191 -317 -1 585 276
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 6,510 6,430 6,210 5,900 5,500 5,000 4,250 3,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 6,510 6,430 6,210 5,900 5,500 5,000 4,250 3,700
Osinkotuotto 5,2% 4,8% 5,5% 3,8% 3,3% 3,6% 2,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 81,5% 60,9% 65,2% 96,1% 44,4% 37,3% 35,7% 24,8%
Osinko/FCF 49,9% 46,3% 49,3% 41,2% 39,5% 36,5% 32,8% 29,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 11,5 10,8 8,6 11,0 11,0
PE (3v) 13,3 15,0 11,9 14,0 12,9 9,7 10,8 12,7
PE 15,7 12,7 11,9 25,0 13,4 10,3 13,5 12,6
EV (mUSD) 165 633 178 822 137 748 178 058 192 778 166 934 194 290 235 550
EV/EBIT 21,2 15,5 11,4 14,8 14,9 10,2 9,5 11,4
Oma pääoma/osake 25,15 23,50 18,48 18,91 19,18 14,68 11,90 20,79
P/B 5,00 5,70 6,15 8,11 8,65 9,38 13,49 9,02
ROE 32,8% 49,7% 50,4% 31,9% 72,4% 99,8% 68,8% 78,7%
ROI 8,6% 15,2% 19,0% 19,2% 22,6% 30,7% 35,5% 35,9%
Omavaraisuusaste 14,4% 13,8% 13,7% 14,1% 15,7% 13,1% 10,2% 18,2%
Gearing 240,9% 281,9% 198,4% 193,2% 182,9% 219,7% 268,4% 125,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus