ITW

Viimeksi päivitetty 7.8.2020

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 53 eri maassa ja sillä on noin 45 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia. ITW:n markkina-arvo on noin 60 miljardia dollaria.

ITW:n historia ulottuu vuoteen 1912, kun Byron Smith laittoi lehteen ilmoituksen, että hän antaa rahoitusta lupaavalle yritysidealle. Sopiva ehdotus löytyi (hammaspyörien hionnan parantaminen) ja ITW sai alkunsa. Yhtiö on sittemmin laajentunut lukuisten yritysostosten kautta ja sillä on Wikipedian mukaan karkeasti arvioiden yli 200 tytäryhtiötä.

ITW:n tuotteita käytetään ympäri maailmaa öljynporauslautoilla, tuulivoimaloiden turbiineissa, avaruudessa, sillanrakennuksessa, terveydenhuollon mittalaitteissa, teollisuuskeittiöiden uuneissa ja kylmiöissä, rakennusteollisuudessa, autojen komponenteissa ja mobiililaitteissa. Siis periaatteessa kaikkialla niin ison kuin pienenkin mittakaavan tuotteissa ja ratkaisuissa.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Scott Santi (s. 1961), joka aloitti toimitusjohtajana vuonna 2012. Hän on ollut ITW:llä koko työuransa ajan eli vuodesta 1983 alkaen.

Yhtiö listautui pörssiin vuonna 1970 (NYSE:ITW) ja on nykyään yksi Fortune 200 -listan yrityksistä.

Toimintaympäristö

Yhtiön strategiana 80/20 eli se keskittyy niihin 20 prosenttiin asiakkaista, jotka tuottavat noin 80 prosenttia liikevaihtoa. ITW:n kohdalla tämä strategia on toiminut hyvin taaten hyvän voitollisuuden sekä sijoitetun pääoman tuoton.

Vuonna 2014 ITW lähti terävöittämään strategiaansa, missä yhtiön pääomien käyttö on fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämän johdosta erilaisia rönsyjä lähdettiin purkamaan ja esimerkiksi vuonna 2016 yhtiö myi yli 30 liiketoimintoaan. Toiseksi tärkein pääoman käyttötarkoitus on osingon kasvattaminen – ja vuosittainen osinko onkin kasvanut jo yli 50 vuotta peräjälkeen!

ITW:n laajan toiminnan takia sen kilpailutilanne on myöskin laajaa. Yhtiön jokaisessa 7 eri segmentissä on joukko globaaleja kilpailijoita sekä suuri määrä paikallisia erikoistuneita yrityksiä. Yhtiö kilpailijoita ovat mm. 3M, Caterpillar, Cummins, Deere, Honeywell, Lincoln Electric ja ESAB. ITW asemoi omaa kilpailuasemaansa muita parempien tuoteinnovaatioiden, teknisen osaamisen sekä palveluiden avulla.

Yhtiön toimiessa 56 eri maassa, niin valuuttakurssien epäedullinen ja nopea muutos voi vaikuttaa negatiivisesti ITW:n toimintaan. Varsinkin sellaisissa tilanteissa, missä yhtiön toiminnan kulut ja myynti tapahtuvat eri valuutoissa. Normaaliin tapaan ITW käyttää erilaisia valuuttajohdannaisia ja -sopimuksia suojautuakseen tällaisilta riskeiltä.

ITW toimii myös sellaisissa maissa, missä talouksien epävakaa kehitys voi tuoda omat epävarmuustekijät yhtiön toimintaan. Yrityksiä voidaan kansallistaa tai muuten ottaa hallintaan, niille voidaan asettaa erilaisia lisäveroja tai -tulleja sekä valuutan maastavientikieltoja yms.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus