ITW: Arvonmääritys

Päivitetty 28.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 28.10.2019: 171,81 USD

Laskennan parametrit

ITW on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (ITW: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 500 1 880 620
EPS 7,655 5,756 1,898
Osinko 4,140 3,070 1,070
Oma pääoma 2 966
Oma pääoma/osake 9,081

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 2,20 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,1x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,30 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,30%   2,2% +1,1*5,55% + 0,0%
Osakkeita 326 600   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,08%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,47%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 57,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,17%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,30 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,30 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,30 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

itw-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 122,46 166,85 126,69 171,81 171,81 171,81 171,81 171,81
Nettotulos 2 035 2 345 2 563 2 500 2 727 2 975 3 245 3 539
Muutos % 7,2% 15,2% 9,3% -2,5% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
EPS 5,70 6,76 7,60 7,65 8,35 9,11 9,93 10,84
PE 21,5 24,7 16,7 22,4 20,6 18,9 17,3 15,9
Osinko 2,400 2,860 3,560 4,140 4,401 4,801 5,237 5,713
Osinkotuotto 2,0% 1,7% 2,8% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 3,3%
Oma pääoma 11,93 13,23 9,66 9,91 13,86 18,16 22,86 27,99
P/B 10,27 12,61 13,11 17,34 12,40 9,46 7,51 6,14
ROE 42,9% 53,0% 65,3% 78,2% 70,3% 56,9% 48,4% 42,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (171,81 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,30 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,50 miljardia ja tämän jälkeen noin 2,73 ja 2,98 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus