ITW: Ennusteet

Päivitetty 26.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

itw-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

ITW arvioi, että tilikauden 2019

 • liikevaihdon orgaaninen lasku on -1…-3 %
 • EPS: 7,55 – 7,85 USD (2018: 7,60 USD)
 • Veroaste: 24 – 25 %
 • Omia osakkeita ostetaan 1,5 miljardin dollarin edestä

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ITW:llä on 7 segmenttiä:

 • Automotive OEM: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metallikomponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding: segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids: segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products: segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products: segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty ITW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). ITW:n strategian fokus on ollut rönsyjen leikkaaminen, mikä on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen. Silloin marginaali oli 19,9 prosentissa.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Automotive OEM 21,7% 22,5% 22,8% 24,1% 24,2%
Food Equipment 26,2% 25,8% 26,2% 25,5% 23,8%
Test & Measurement and Electronics 24,8% 24,1% 22,4% 18,8% 16,4%
Welding 28,8% 28,0% 27,0% 24,9% 25,2%
Polymers & Fluids 22,4% 21,4% 20,7% 20,3% 19,6%
Construction Products 24,1% 24,4% 23,9% 22,4% 19,9%
Speciality Products 26,9% 26,8% 27,2% 25,6% 23,3%
Muut
YHTEENSÄ 24,4% 24,3% 24,4% 22,5% 21,4%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Automotive OEM 3 135 781 760 788 806 3 338 777 781 879 901
Muutos (%) -6,1% 0,5% -2,7% -10,4% -10,5% 2,0% -6,2% -1,8% 7,2% 8,8%
Food Equipment 2 210 579 565 548 518 2 214 567 567 553 527
Muutos (%) -0,2% 2,1% -0,4% -0,9% -1,7% 4,3% 3,5% 3,3% 4,5% 6,0%
Test & Measurement and Electronics 2 140 543 540 533 524 2 171 538 536 554 543
Muutos (%) -1,4% 0,9% 0,7% -3,8% -3,5% 4,9% -1,3% 2,1% 6,7% 13,1%
Welding 1 700 426 425 422 427 1 691 414 414 440 423
Muutos (%) 0,5% 2,9% 2,7% -4,1% 0,9% 9,9% 6,7% 9,5% 14,3% 9,3%
Polymers & Fluids 1 700 432 425 427 416 1 724 422 415 445 442
Muutos (%) -1,4% 2,4% 2,4% -4,0% -5,9% 0,0% -1,2% -4,4% 1,8% 3,8%
Construction Products 1 660 410 425 424 401 1 700 397 431 444 428
Muutos (%) -2,4% 3,3% -1,4% -4,5% -6,3% 1,7% -3,6% -2,0% 4,5% 8,4%
Speciality Products 1 875 472 465 473 465 1 951 469 475 522 485
Muutos (%) -3,9% 0,6% -2,1% -9,4% -4,1% 0,7% -3,7% -4,6% 6,5% 4,8%
Muut -20 -4 -5 -6 -5 -21 -4 -6 -6 -5
YHTEENSÄ 14 400 3 639 3 600 3 609 3 552 14 768 3 580 3 613 3 831 3 744
Muutos (%) -2,5% 1,6% -0,4% -5,8% -5,1% 3,2% -1,4% -0,1% 6,4% 7,9%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

ITW:n antama ohjeistus vuoden 2019 liikevaihdosta oli -1…-3 prosentin orgaanista laskua. Otin tämän oman ennusteeni perustavoitteeksi. Tämän jälkeen tein segmenttien ennusteet ja jaoin luvut kvartaaleittain niin, että muutosprosentit olisivat järkevillä ja uskottavilla tasoilla. Lisäksi segmenttien luvuissa on kvartaalikohtaista ”laineilua”, joten muokkasin lukuja vastaamaan tätä kehitystä.

Automotive OEM -segmentin kohdalla H2/2018 kääntyi selvään laskuun. Syynä oli Euroopan ja Kiinan autotuotannon lasku viime vuoteen nähden. Ja lasku jatkui myös H1/2019 aikana (-10,5 %). Tein segmentin liikevaihtoennusteet laskevalla kehityksellä niin, että vuoden loppua kohden tilanne hellittäisi. Segmentin liikevaihto kuitenkin jäisi vuoden 2018 tasosta.

Vielä Q1:llä yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan hienoisesti, mutta alensi sen Q2-raportissa -1…-3 prosentin laskuun. Eikä ihme, sillä kaikkien segmenttien liikevaihto on alkuvuoden aikana kääntynyt laskuun (-1,3…-6,9 %).

Taulukon liikevaihtoennusteeksi sain 14 400 miljoonaa dollaria eli laskua tulisi -2,5 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että vuoden toinen puolisko sujuisi alkupuoliskoa paremmin, mikä – ainakin tällä hetkellä – tuntuu turhan positiiviselta odotukselta.

Tästä syystä liikevaihtoennustetta pitää laventaa ennusteen alareunasta. Sain tilikauden 2019 ennusteeksi 13,75 – 14,50 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Automotive OEM 680 169 170 174 167 751 168 168 198 217
Muutos (%) -9,5% 0,6% 1,2% -12,1% -23,0% 0,5% -12,0% -2,3% 8,8% 7,4%
Food Equipment 580 161 150 140 129 572 151 151 140 130
Muutos (%) 1,4% 6,6% -0,7% 0,0% -0,8% 2,9% 6,3% 0,7% 0,7% 4,0%
Test & Measurement and Electronics 530 138 135 131 126 523 133 132 131 127
Muutos (%) 1,3% 3,8% 2,3% 0,0% -0,8% 12,7% 4,7% 3,9% 14,9% 32,3%
Welding 490 123 125 122 120 474 111 117 129 117
Muutos (%) 3,4% 10,8% 6,8% -5,4% 2,6% 14,2% 7,8% 17,0% 22,9% 9,3%
Polymers & Fluids 380 94 100 97 89 369 91 91 95 92
Muutos (%) 3,0% 3,3% 9,9% 2,1% -3,3% 3,4% 7,1% 1,1% 1,1% 4,5%
Construction Products 400 97 110 106 87 414 99 111 109 95
Muutos (%) -3,4% -2,0% -0,9% -2,8% -8,4% 3,8% 3,1% -0,9% 6,9% 6,7%
Speciality Products 505 128 130 124 123 522 118 128 146 130
Muutos (%) -3,3% 8,5% 1,6% -15,1% -5,4% -0,9% -6,3% -7,2% 5,0% 4,8%
Muut -45 -10 -10 -23 -2 -41 -11 -9 -16 -5
YHTEENSÄ 3 520 900 910 871 839 3 584 860 889 932 903
Muutos (%) -1,8% 4,7% 2,4% -6,5% -7,1% 2,6% 1,2% -7,5% 6,6% 11,9%
Marginaali 24,4% 24,7% 25,3% 24,1% 23,6% 24,3% 24,0% 24,6% 24,3% 24,1%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

ITW arvioi, että se saa puristettua säästöohjelmastaan (”Enterprise Initiatives”) noin 1 prosenttiyksikön lisän marginaaleihin. Ja tämän pitäisi näkyä erityisesti vuoden 2019 toisella puoliskolla. Toisaalta yhtiö on kiihdyttänyt säästöohjelmaa, joten tästä syntyy lisäkuluja tälle vuodelle.

Automotive OEM -segmentin liikevaihdon lasku näkyy myös tuloskehityksen voimakkaana laskuna. H1:llä liiketulos jäi -18 prosenttia vertailukaudesta. Toisaalta dollarimääräinen tulos pysyi H2/2018 tasolla, joten olisiko tämä se pohja, mistä segmentti pyrkii ylöspäin? Tein vuoden toisen puoliskon ennusteet noin 170 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla. Ne vastaisivat edellisen 4 kvartaalin tuloskuntoa, joten tuloskasvua saataneen odottaa vuoden 2020 puolelle.

Construction Products ja Speciality Products -segmenttien alkuvuoden tuloskunto on ollut myös selvässä laskussa eli -5,4 ja -10,5 prosenttia vastaavasti. Näiden kohdalla tein vuoden 2019 tulosennusteen noin -3,3 prosentin laskuun.

Muissa segmenteissä tuloskehitys olisi hienokseltaan positiivista.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 3,2 – 3,6 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 520 900 910 871 839 3 584 860 889 932 903
Rahoituskulut (netto) -230 -57 -55 -55 -63 -257 -63 -64 -64 -66
Muut kulut 40 7 10 9 14 67 19 10 26 12
Tulos ennen veroja 3 330 850 865 825 790 3 394 816 835 894 849
Verot -820 -210 -215 -202 -193 -831 -209 -197 -228 -197
Nettotulos 2 510 640 650 623 597 2 563 607 638 666 652

Tilikauden 2019 korkokulujen arvioin olevan noin -230 miljoonaa dollaria (2018: -257 M USD) ja muiden kulujen (tai tässä tuottojen) noin +40 miljoonaa dollaria (2018: +67 M USD). Näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 24 – 25 prosenttia, joten käytin tätä lukemaa veroja laskiessani. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on noin 2,3 – 2,6 miljardia dollaria.

ITW arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 7,55 – 7,85 dollaria. Nykyisellä osakemäärällä tulosennusteeni tarkoittaisi 7,65 dollarin EPS:iä eli ennusteeni on linjassa yhtiön antaman EPS-ohjeistuksen suhteen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös ITW:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin ITW:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on ITW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Arvioin vuoden 2019 heikon kysyntätilanteen heijastuvan myös vuodelle 2020. Tästä syystä tein vuoden 2020 liikevaihdon noin -1 prosentin laskuun, jonka jälkeen tilanne alkaisi hieman helpottamaan vuoden 2021 puolella.

Ja samaa kehityskaarta vuosien 2020 (-0,6 %) ja 2021 (+2,9 %) liiketulosennusteeni seuraisivat. Liiketulosmarginaali pysyisi noin 24,5 – 25,0 prosentin sisällä, jolla alueella se on jo useamman vuoden ajan ollut.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -250 miljoonaa sekä muiden kulujen/tuottojen noin +60 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 14 500 14 250 3 650 3 550 3 550 3 500
Muutos (%) 1,8% -1,0% 0,3% -1,4% -1,6% -1,5%
Liiketulos 3 600 3 500 925 900 850 825
Muutos (%) 2,9% -0,6% 2,8% -1,1% -2,4% -1,7%
Marginaali 24,8% 24,6% 25,3% 25,4% 23,9% 23,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 3 600 3 500 925 900 850 825
Rahoituskulut (netto) -260 -250 -65 -65 -60 -60
Muut kulut 60 60 15 15 15 15
Tulos ennen veroja 3 400 3 310 875 850 805 780
Verot -850 -830 -220 -210 -205 -195
Nettotulos 2 550 2 480 655 640 600 585

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset