ITW: Ennusteet

Päivitetty 29.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

itw-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

ITW arvioi, että tilikauden 2019

 • liikevaihdon orgaaninen kasvu on +0,5…+2,5 %
 • EPS: 7,90 – 8,20 USD (2018: 7,60 USD)
 • Veroaste: 24,5 – 25,5 %
 • Omia osakkeita ostetaan 1,5 miljardin dollarin edestä

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ITW:llä on 7 segmenttiä:

 • Automotive OEM: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metallikomponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding: segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids: segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products: segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products: segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty ITW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). ITW:n strategian fokus on ollut rönsyjen leikkaaminen, mikä on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen. Silloin marginaali oli 19,9 prosentissa.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Automotive OEM 22,7% 22,5% 22,8% 24,1% 24,2%
Food Equipment 26,7% 25,8% 26,2% 25,5% 23,8%
Test & Measurement and Electronics 25,6% 24,1% 22,4% 18,8% 16,4%
Welding 28,6% 28,0% 27,0% 24,9% 25,2%
Polymers & Fluids 22,6% 21,4% 20,7% 20,3% 19,6%
Construction Products 24,2% 24,4% 23,9% 22,4% 19,9%
Speciality Products 28,2% 26,8% 27,2% 25,6% 23,3%
Muut
YHTEENSÄ 25,2% 24,3% 24,4% 22,5% 21,4%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Automotive OEM 3 150 794 750 800 806 3 338 777 781 879 901
Muutos (%) -5,6% 2,2% -4,0% -9,0% -10,5% 2,0% -6,2% -1,8% 7,2% 8,8%
Food Equipment 2 250 597 585 550 518 2 214 567 567 553 527
Muutos (%) 1,6% 5,3% 3,2% -0,5% -1,7% 4,3% 3,5% 3,3% 4,5% 6,0%
Test & Measurement and Electronics 2 170 546 550 550 524 2 171 538 536 554 543
Muutos (%) 0,0% 1,5% 2,6% -0,7% -3,5% 4,9% -1,3% 2,1% 6,7% 13,1%
Welding 1 750 438 435 450 427 1 691 414 414 440 423
Muutos (%) 3,5% 5,8% 5,1% 2,3% 0,9% 9,9% 6,7% 9,5% 14,3% 9,3%
Polymers & Fluids 1 700 434 425 425 416 1 724 422 415 445 442
Muutos (%) -1,4% 2,8% 2,4% -4,5% -5,9% 0,0% -1,2% -4,4% 1,8% 3,8%
Construction Products 1 675 414 430 430 401 1 700 397 431 444 428
Muutos (%) -1,5% 4,3% -0,2% -3,2% -6,3% 1,7% -3,6% -2,0% 4,5% 8,4%
Speciality Products 1 950 490 495 500 465 1 951 469 475 522 485
Muutos (%) -0,1% 4,5% 4,2% -4,2% -4,1% 0,7% -3,7% -4,6% 6,5% 4,8%
Muut -20 -5 -5 -5 -5 -21 -4 -6 -6 -5
YHTEENSÄ 14 625 3 708 3 665 3 700 3 552 14 768 3 580 3 613 3 831 3 744
Muutos (%) -1,0% 3,6% 1,4% -3,4% -5,1% 3,2% -1,4% -0,1% 6,4% 7,9%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

ITW:n antama ohjeistus vuoden 2019 liikevaihdosta oli +0,5…+2,5 prosentin orgaanista kasvua. Otin tämän oman ennusteeni perustavoitteeksi. Tämän jälkeen tein segmenttien ennusteet ja jaoin luvut kvartaaleittain niin, että muutosprosentit olisivat järkevillä ja uskottavilla tasoilla. Lisäksi segmenttien luvuissa on kvartaalikohtaista ”laineilua”, joten muokkasin lukuja vastaamaan tätä kehitystä.

Automotive OEM -segmentin kohdalla H2/2018 kääntyi selvään laskuun. Syynä oli Euroopan ja Kiinan autotuotannon lasku viime vuoteen nähden. Ja lasku jatkui myös Q1/2019 aikana (-10,5 %). Tein segmentin liikevaihtoennusteet laskevalla kehityksellä niin, että vuoden loppua kohden tilanne hellittäisi. Segmentin liikevaihto kuitenkin jäisi vuoden 2018 tasosta.

Q1:n liikevaihdot laskivat myös muissakin segmenteissä (-1,7…-6,3 %), paitsi Welding:ssä. Se sentään pystyi hienoiseen kasvuun (+0,9 %). Avainkysymys onkin se, miten tämä laaja liikevaihdon lasku näkyy sitten vuoden 2019 liikevaihdossa? Yhtiön oma arvio indikoisi edelleen hienoista kasvua.

Taulukon liikevaihtoennusteeksi sain 14 625 miljoonaa dollaria eli laskua tulisi -1,0 prosenttia. Tämä jäisi alle yhtiön ennusteen, mutta pitää muistaa, että yhtiön ennuste ei sisältänyt valuuttakurssien muutoksia. Arvelen valuuttakurssien vastatuulen kääntävän yhtiön parin prosentin kasvun hienoiseen laskuun.

Näin voidaan todeta, että tilikauden 2019 liikevaihtoennusteena on 14,25 – 15,25 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Automotive OEM 715 188 185 175 167 751 168 168 198 217
Muutos (%) -4,8% 11,9% 10,1% -11,6% -23,0% 0,5% -12,0% -2,3% 8,8% 7,4%
Food Equipment 600 161 160 150 129 572 151 151 140 130
Muutos (%) 4,9% 6,6% 6,0% 7,1% -0,8% 2,9% 6,3% 0,7% 0,7% 4,0%
Test & Measurement and Electronics 555 149 145 135 126 523 133 132 131 127
Muutos (%) 6,1% 12,0% 9,8% 3,1% -0,8% 12,7% 4,7% 3,9% 14,9% 32,3%
Welding 500 125 130 125 120 474 111 117 129 117
Muutos (%) 5,5% 12,6% 11,1% -3,1% 2,6% 14,2% 7,8% 17,0% 22,9% 9,3%
Polymers & Fluids 385 101 100 95 89 369 91 91 95 92
Muutos (%) 4,3% 11,0% 9,9% 0,0% -3,3% 3,4% 7,1% 1,1% 1,1% 4,5%
Construction Products 405 103 110 105 87 414 99 111 109 95
Muutos (%) -2,2% 4,0% -0,9% -3,7% -8,4% 3,8% 3,1% -0,9% 6,9% 6,7%
Speciality Products 550 142 145 140 123 522 118 128 146 130
Muutos (%) 5,4% 20,3% 13,3% -4,1% -5,4% -0,9% -6,3% -7,2% 5,0% 4,8%
Muut -20 -10 -5 -5 0 -41 -11 -9 -16 -5
YHTEENSÄ 3 690 959 970 920 841 3 584 860 889 932 903
Muutos (%) 3,0% 11,5% 9,1% -1,3% -6,9% 2,6% 1,2% -7,5% 6,6% 11,9%
Marginaali 25,2% 25,9% 26,5% 24,9% 23,7% 24,3% 24,0% 24,6% 24,3% 24,1%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

ITW arvioi, että se saa puristettua säästöohjelmastaan (”Enterprise Initiatives”) noin 1 prosenttiyksikön lisän marginaaleihin. Ja tämän pitäisi näkyä erityisesti vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Automotive OEM -segmentin liikevaihdon lasku näkyy myös tuloskehityksen voimakkaan laskuna. Q1:llä liikevaihto jäi -23 prosenttia vertailukaudesta. Toisaalta dollarimääräinen tulos pysyi Q3/2018 ja Q4/2018 tasolla, joten olisiko tämä se pohja, mistä segmentti pyrkii ylöspäin? Arvioin vielä Q2:n olevan vaikea, mutta tämän jälkeen tilanne hieman kohentuisi juurikin heikkojen vertailukauden lukujen avittamana.

Construction Products -segmentin Q1-tulos jäi -8,4 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti osaltaan vaikeat talviolosuhteet, mikä jarrutti rakentamistöitä laajalti. Tein loppuvuoden ennusteen siitä ajatuksesta, että tulospudotus ei johtuisi suoranaisesti heikosta suhdanteesta.

Myös muiden segmenttien tulos laski (-0,8…-5,4 %), paitsi Weldingin (+2,6 %).

Kokonaisuutena tein ennusteet niin, että Q2/2019 aikana kasvu olisi heikkoa, mutta vuoden toisella puoliskolla kannattavuuskehitys paranisi selvästi. Tämä noudattaisi yhtiön antamaa ohjeistusta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 3,5 – 3,8 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 690 959 970 920 841 3 584 860 889 932 903
Rahoituskulut (netto) -265 -65 -65 -65 -70 -257 -63 -64 -64 -66
Muut kulut 40 10 10 10 10 67 19 10 26 12
Tulos ennen veroja 3 465 904 915 865 781 3 394 816 835 894 849
Verot -865 -215 -225 -215 -210 -831 -209 -197 -228 -197
Nettotulos 2 600 689 690 650 571 2 563 607 638 666 652

Tilikauden 2019 korkokulujen arvioin olevan noin -265 miljoonaa dollaria (2018: -257 M USD) ja muiden kulujen (tai tässä tuottojen) noin +40 miljoonaa dollaria (2018: +67 M USD). Näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 24,5 – 25,5 prosenttia, joten käytin tätä lukemaa veroja laskiessani. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on noin 2,50 – 2,75 miljardia dollaria.

ITW arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 7,90 – 8,20 dollaria. Nykyisellä osakemäärällä tulosennusteeni tarkoittaisi 7,89 dollarin EPS:iä. Yhtiö aikoo ostaa omia osakkeitaan noin 1,1 miljardilla dollarilla loppuvuoden aikana. Tämä tarkoittaisi noin 7,4 miljoonaa osaketta, jonka jäljiltä 7,89 dollarin EPS olisi karkeasti laskien noin 8,00 dollarin tuntumassa. Näin laskien ennusteeni on linjassa yhtiön antaman EPS-ohjeistuksen suhteen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös ITW:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin ITW:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on ITW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Tein liikevaihtoennusteen noin +2,6 prosentin kasvulukuja käyttäen. Eli kasvuvauhti hieman hidastuisi aiempien vuosien noin 3 – 5 prosentin tasolta. Toisaalta, jos yhtiö pystyy siirtämään kustannusinflaation vaikutuksia myyntihintoihin, niin silloin ennustamani liikevaihdon nousu tulisi pitkälti jo tällä vaikutuksella. Ellei sitten nousevat hinnat vaikuttaisi negatiivisesti myyntimääriin.

Liiketulosta lähestyi noin 25,7 prosentin liiketulosmarginaalilla. Arvioin toiminnan tehostamisen parantavan marginaaleja nousevista kuluista huolimatta.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -280 miljoonaa sekä muiden kulujen/tuottojen noin +60 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 15 400 15 000 3 800 3 750 3 800 3 650
Muutos (%) 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 2,7% 2,8%
Liiketulos 3 975 3 850 985 990 950 925
Muutos (%) 3,2% 4,3% 2,7% 2,1% 3,3% 10,0%
Marginaali 25,8% 25,7% 25,9% 26,4% 25,0% 25,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 3 975 3 850 985 990 950 925
Rahoituskulut (netto) -280 -280 -70 -70 -70 -70
Muut kulut 60 60 15 15 15 15
Tulos ennen veroja 3 755 3 630 930 935 895 870
Verot -940 -905 -235 -235 -215 -220
Nettotulos 2 815 2 725 695 700 680 650

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset