ITW: Ennusteet

Päivitetty 28.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

itw-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

ITW arvioi, että tilikauden 2019

 • liikevaihdon orgaaninen lasku on 1…3 %
 • EPS: 7,55 – 7,85 USD (2018: 7,60 USD)
 • Veroaste: 24 – 25 %
 • Omia osakkeita ostetaan 1,5 miljardin dollarin edestä

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ITW:llä on 7 segmenttiä:

 • Automotive OEM: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metallikomponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding: segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids: segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products: segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products: segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty ITW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2015 alkaen.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). ITW:n strategian fokus on ollut rönsyjen leikkaaminen, mikä on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen. Silloin marginaali oli 19,9 prosentissa.

EBIT MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015
Automotive OEM 21,8% 22,5% 22,8% 24,1% 24,2%
Food Equipment 26,4% 25,8% 26,2% 25,5% 23,8%
Test & Measurement and Electronics 25,1% 24,1% 22,4% 18,8% 16,4%
Welding 28,5% 28,0% 27,0% 24,9% 25,2%
Polymers & Fluids 23,0% 21,4% 20,7% 20,3% 19,6%
Construction Products 23,9% 24,4% 23,9% 22,4% 19,9%
Speciality Products 25,8% 26,8% 27,2% 25,6% 23,3%
Muut
YHTEENSÄ 24,4% 24,3% 24,4% 22,5% 21,4%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Automotive OEM 3 075 737 744 788 806 3 338 777 781 879 901
Muutos (%) -7,9% -5,1% -4,7% -10,4% -10,5% 2,0% -6,2% -1,8% 7,2% 8,8%
Food Equipment 2 175 558 551 548 518 2 214 567 567 553 527
Muutos (%) -1,8% -1,6% -2,8% -0,9% -1,7% 4,3% 3,5% 3,3% 4,5% 6,0%
Test & Measurement and Electronics 2 075 506 512 533 524 2 171 538 536 554 543
Muutos (%) -4,4% -5,9% -4,5% -3,8% -3,5% 4,9% -1,3% 2,1% 6,7% 13,1%
Welding 1 650 399 402 422 427 1 691 414 414 440 423
Muutos (%) -2,4% -3,6% -2,9% -4,1% 0,9% 9,9% 6,7% 9,5% 14,3% 9,3%
Polymers & Fluids 1 675 414 418 427 416 1 724 422 415 445 442
Muutos (%) -2,8% -1,9% 0,7% -4,0% -5,9% 0,0% -1,2% -4,4% 1,8% 3,8%
Construction Products 1 650 409 416 424 401 1 700 397 431 444 428
Muutos (%) -2,9% 3,0% -3,5% -4,5% -6,3% 1,7% -3,6% -2,0% 4,5% 8,4%
Speciality Products 1 825 446 441 473 465 1 951 469 475 522 485
Muutos (%) -6,5% -4,9% -7,2% -9,4% -4,1% 0,7% -3,7% -4,6% 6,5% 4,8%
Muut -25 -9 -5 -6 -5 -21 -4 -6 -6 -5
YHTEENSÄ 14 100 3 460 3 479 3 609 3 552 14 768 3 580 3 613 3 831 3 744
Muutos (%) -4,5% -3,4% -3,7% -5,8% -5,1% 3,2% -1,4% -0,1% 6,4% 7,9%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

ITW:n antama ohjeistus vuoden 2019 liikevaihdosta oli 1…3 prosentin orgaanista laskua. Otin tämän oman ennusteeni perustavoitteeksi. Tämän jälkeen tein segmenttien ennusteet ja jaoin luvut kvartaaleittain niin, että muutosprosentit olisivat järkevillä ja uskottavilla tasoilla. Lisäksi segmenttien luvuissa on kvartaalikohtaista ”laineilua”, joten muokkasin lukuja vastaamaan tätä kehitystä.

Liikevaihto on nyt laskenut 5 kvartaalia peräkkäin ja lasku on ollut laaja-alaista, sillä vain kahdesti on jokin segmentin kvartaaliluku ollut vertailukautta parempi tämän vuoden puolella. Ja silloinkin vain muutamia miljoonia dollareita. Q1-Q3/2019 aikana liikevaihto on laskenut noin 4,9 prosenttia eli 548 miljoonaa dollaria.

Automotive OEM -segmentin liikevaihdon laskua on vauhdittanut Euroopan ja Kiinan autotuotannon lasku viime vuoteen nähden. Lisäksi GM:n työntekijöiden lakko näkyi GM:n tilauksissa. Arvioin vaikean tilanteen jatkuvan myös Q4:lla (-5,1 %), jonka johdosta koko vuoden liikevaihto jäisi lähes 8 prosenttia vuodesta 2018.

Taulukon liikevaihtoennusteeksi sain 14 100 miljoonaa dollaria eli laskua tulisi 4,5 prosenttia. Se on hieman enemmän kuin yhtiön ”orgaaninen lasku 1…3 %”, mutta alkuvuoden aikana valuuttojen vastatuuli on painanut osaltaan lukuja, jonka johdosta oma ennusteeni on yhtiön ohjeistusta heikompi.

Sain tilikauden 2019 ennusteeksi 13,9 – 14,3 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Automotive OEM 670 165 164 174 167 751 168 168 198 217
Muutos (%) -10,8% -1,8% -2,4% -12,1% -23,0% 0,5% -12,0% -2,3% 8,8% 7,4%
Food Equipment 575 154 152 140 129 572 151 151 140 130
Muutos (%) 0,5% 2,0% 0,7% 0,0% -0,8% 2,9% 6,3% 0,7% 0,7% 4,0%
Test & Measurement and Electronics 520 133 130 131 126 523 133 132 131 127
Muutos (%) -0,6% 0,0% -1,5% 0,0% -0,8% 12,7% 4,7% 3,9% 14,9% 32,3%
Welding 470 115 113 122 120 474 111 117 129 117
Muutos (%) -0,8% 3,6% -3,4% -5,4% 2,6% 14,2% 7,8% 17,0% 22,9% 9,3%
Polymers & Fluids 385 98 101 97 89 369 91 91 95 92
Muutos (%) 4,3% 7,7% 11,0% 2,1% -3,3% 3,4% 7,1% 1,1% 1,1% 4,5%
Construction Products 395 97 105 106 87 414 99 111 109 95
Muutos (%) -4,6% -2,0% -5,4% -2,8% -8,4% 3,8% 3,1% -0,9% 6,9% 6,7%
Speciality Products 470 107 116 124 123 522 118 128 146 130
Muutos (%) -10,0% -9,3% -9,4% -15,1% -5,4% -0,9% -6,3% -7,2% 5,0% 4,8%
Muut -50 -12 -13 -23 -2 -41 -11 -9 -16 -5
YHTEENSÄ 3 435 857 868 871 839 3 584 860 889 932 903
Muutos (%) -4,2% -0,3% -2,4% -6,5% -7,1% 2,6% 1,2% -7,5% 6,6% 11,9%
Marginaali 24,4% 24,8% 24,9% 24,1% 23,6% 24,3% 24,0% 24,6% 24,3% 24,1%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Q1-Q3 aikana liiketulos on laskenut 5,4 prosenttia eli 146 miljoonaa dollaria. ITW arvioi, että se saa puristettua säästöohjelmastaan (”Enterprise Initiatives”) noin 1 prosenttiyksikön lisän marginaaleihin. Tulosmarginaaliprosentti on kehittynyt positiivisesti vuoden alun 23,6 prosentista Q3:n 24,9 prosenttiin. Yhtiö arvioi vuoden 2019 liiketulosmarginaalin olevan noin 24,5 prosenttia.

Pahiten liiketulos on tämän vuoden aikana laskenut Speciality Products (-11,1 %), Construction Products (-5,4 %) ja Automotive OEM (-13,4 %) segmenteissä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 3,3 – 3,5 miljardia dollaria. Liiketulosmarginaali olisi tällä tulosennusteella noin 24,4 prosenttia eli suurin piirtein yhtiön ohjeistuksen tasolla.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 435 857 868 871 839 3 584 860 889 932 903
Rahoituskulut (netto) -225 -55 -52 -55 -63 -257 -63 -64 -64 -66
Muut kulut 70 21 26 9 14 67 19 10 26 12
Tulos ennen veroja 3 280 823 842 825 790 3 394 816 835 894 849
Verot -780 -203 -182 -202 -193 -831 -209 -197 -228 -197
Nettotulos 2 500 620 660 623 597 2 563 607 638 666 652

Tilikauden 2019 korkokulujen arvioin olevan noin 225 miljoonaa dollaria (2018: -257 M USD) ja muiden kulujen (tai tässä tuottojen) noin 70 miljoonaa dollaria (2018: +67 M USD). Näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 24 – 25 prosenttia, joten käytin tätä lukemaa veroja laskiessani. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on noin 2,4 – 2,6 miljardia dollaria.

ITW arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 7,55 – 7,85 dollaria. Nykyisellä osakemäärällä tulosennusteeni tarkoittaisi 7,65 dollarin EPS:iä eli ennusteeni on linjassa yhtiön antaman EPS-ohjeistuksen suhteen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös ITW:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin ITW:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
 • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on ITW:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Arvioin vuoden 2019 heikon kysyntätilanteen heijastuvan myös vuodelle 2020. Tästä syystä tein vuoden 2020 liikevaihdon noin vajaan prosentin laskuun, jonka jälkeen tilanne alkaisi hieman helpottamaan vuoden 2021 puolella.

Ja samaa kehityskaarta vuosien 2020 (-1,7 %) ja 2021 (+3,0 %) liiketulosennusteeni seuraisivat. Liiketulosmarginaali pysyisi noin 24,0 – 24,5 prosentin sisällä, jolla alueella se on jo useamman vuoden ajan ollut.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 250 miljoonaa sekä muiden kulujen/tuottojen noin +65 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin noin 24 – 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 14 250 14 000 3 500 3 500 3 525 3 475
Muutos (%) 1,8% -0,7% 1,2% 0,6% -2,3% -2,2%
Liiketulos 3 475 3 375 875 850 830 820
Muutos (%) 3,0% -1,7% 2,1% -2,1% -4,7% -2,3%
Marginaali 24,4% 24,1% 25,0% 24,3% 23,5% 23,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 3 475 3 375 875 850 830 820
Rahoituskulut (netto) -260 -250 -65 -65 -60 -60
Muut kulut 65 65 20 15 15 15
Tulos ennen veroja 3 280 3 190 830 800 785 775
Verot -830 -790 -200 -200 -195 -195
Nettotulos 2 450 2 400 630 600 590 580

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus