ITW: Ennusteet

Päivitetty 9.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

itw-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

ITW arvioi, että Q2:n liikevaihto romahtaa 30 – 40 prosenttia ja liiketulos jää noin 200 – 400 miljoonaan dollariin.

Lisäksi yhtiö antoi karkeita arvioita tilikauden 2020 liiketulosmarginaalista erilaisilla liikevaihtoskenaarioilla:

  • Liikevaihto -15 % => marginaali 19 – 21 %
  • Liikevaihto -20 % => marginaali 18 – 20 %
  • Liikevaihto -25 % => marginaali 17 – 19 %

Tämän perusteella voinee päätellä sen, että yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 20 prosentin luokkaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ITW:llä on 7 segmenttiä:

  • Automotive OEM: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metallikomponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
  • Food Equipment: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
  • Test & Measurements and Electronics: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
  • Welding: segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
  • Polymers & Fluids: segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
  • Construction Products: segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
  • Speciality Products: segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty ITW: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2016 alkaen.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). ITW:n strategian fokus on ollut rönsyjen leikkaaminen, mikä on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen. Silloin marginaali oli 19,9 prosentissa.

EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
Automotive OEM 11,0% 21,5% 22,5% 22,8% 24,1%
Food Equipment 22,4% 26,4% 25,8% 26,2% 25,5%
Test & Measurement and Electronics 23,6% 25,6% 24,1% 22,4% 18,8%
Welding 25,4% 27,7% 28,0% 27,0% 24,9%
Polymers & Fluids 20,4% 22,8% 21,4% 20,7% 20,3%
Construction Products 19,9% 23,6% 24,4% 23,9% 22,4%
Speciality Products 24,5% 25,9% 26,8% 27,2% 25,6%
Muut
YHTEENSÄ 19,8% 24,1% 24,3% 24,4% 22,5%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Automotive OEM 2 050 629 450 275 696 3 063 725 744 788 806
Muutos (%) -33,1% -13,2% -39,5% -65,1% -13,6% -8,2% -6,7% -4,7% -10,4% -10,5%
Food Equipment 1 900 517 475 425 483 2 188 571 551 548 518
Muutos (%) -13,2% -9,5% -13,8% -22,4% -6,8% -1,2% 0,7% -2,8% -0,9% -1,7%
Test & Measurement and Electronics 1 825 500 440 400 485 2 121 552 512 533 524
Muutos (%) -14,0% -9,4% -14,1% -25,0% -7,4% -2,3% 2,6% -4,5% -3,8% -3,5%
Welding 1 300 338 315 275 372 1 638 387 402 422 427
Muutos (%) -20,6% -12,7% -21,6% -34,8% -12,9% -3,1% -6,5% -2,9% -4,1% 0,9%
Polymers & Fluids 1 470 382 370 325 393 1 669 408 418 427 416
Muutos (%) -11,9% -6,4% -11,5% -23,9% -5,5% -3,2% -3,3% 0,7% -4,0% -5,9%
Construction Products 1 430 355 360 325 390 1 625 384 416 424 401
Muutos (%) -12,0% -7,6% -13,5% -23,3% -2,7% -4,4% -3,3% -3,5% -4,5% -6,3%
Speciality Products 1 550 401 380 355 414 1 825 446 441 473 465
Muutos (%) -15,1% -10,1% -13,8% -24,9% -11,0% -6,5% -4,9% -7,2% -9,4% -4,1%
Muut -25 -10 -5 -5 -5 -20 -4 -5 -6 -5
YHTEENSÄ 11 500 3 112 2 785 2 375 3 228 14 109 3 469 3 479 3 609 3 552
Muutos (%) -18,5% -10,3% -19,9% -34,2% -9,1% -4,5% -3,1% -3,7% -5,8% -5,1%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Q1:n liikevaihto laski 9,1 prosenttia ja orgaanisesti 6,6 prosenttia. Valuuttakurssien muutokset (-1,5 %) sekä myydyt liiketoimet (-1,0 %) vaikuttivat osaltaan liikevaihdon kehitykseen.

Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan yhtiöön Q1:n edetessä ja erityisesti Automotive OEM -segmentti koki kovia, kun autoyhtiöt sulkivat tuotantoaan niin Euroopassa kuin myös USA:ssa.

ITW arvioi, että Q2:n liikevaihto laskee peräti 30 – 40 prosenttia ja Automotive OEM -segmentin liikevaihto romahtaa 60 – 70 prosenttia. Koko vuoden osalta yhtiö ei suoranaisesti antanut ohjeistusta, mutta liiketulosmarginaalien kehityksissä käytetyt luvut indikoisivat noin 15 – 25 prosentin liikevaihdon laskua.

Tein liikevaihtoennusteet näistä lähtökohdista niin, että Q2:n liikevaihto laskisi noin 34 prosenttia ja koko vuoden noin 18,5 prosenttia. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 10,5 – 12,0 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Automotive OEM 225 125 25 -70 145 659 154 164 174 167
Muutos (%) -65,9% -18,8% -84,8% -13,2% -12,3% -8,3% -2,4% -12,1% -23,0%
Food Equipment 425 133 100 75 117 578 157 152 140 129
Muutos (%) -26,5% -15,3% -34,2% -46,4% -9,3% 1,0% 4,0% 0,7% 0,0% -0,8%
Test & Measurement and Electronics 430 134 100 75 121 542 155 130 131 126
Muutos (%) -20,7% -13,5% -23,1% -42,7% -4,0% 3,6% 16,5% -1,5% 0,0% -0,8%
Welding 330 86 75 60 109 453 98 113 122 120
Muutos (%) -27,2% -12,2% -33,6% -50,8% -9,2% -4,4% -11,7% -3,4% -5,4% 2,6%
Polymers & Fluids 300 77 70 60 93 381 94 101 97 89
Muutos (%) -21,3% -18,1% -30,7% -38,1% 4,5% 3,3% 3,3% 11,0% 2,1% -3,3%
Construction Products 285 69 75 50 91 383 85 105 106 87
Muutos (%) -25,6% -18,8% -28,6% -52,8% 4,6% -7,5% -14,1% -5,4% -2,8% -8,4%
Speciality Products 380 101 95 75 109 472 109 116 124 123
Muutos (%) -19,5% -7,3% -18,1% -39,5% -11,4% -9,6% -7,6% -9,4% -15,1% -5,4%
Muut -100 -26 -25 -25 -24 -66 -28 -13 -23 -2
YHTEENSÄ 2 275 699 515 300 761 3 402 824 868 871 839
Muutos (%) -33,1% -15,2% -40,7% -65,6% -9,3% -5,1% -4,2% -2,4% -6,5% -7,1%
Marginaali 19,8% 22,5% 18,5% 12,6% 23,6% 24,1% 23,8% 24,9% 24,1% 23,6%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Q1:n liiketulos laski liikevaihdon tavoin noin 9,3 prosenttia. Marginaali pysyi vielä hyvällä tasolla noin 23,6 prosentissa, mitä yhtiön säästöohjelma (”Enterprise Initiatives”) tuki 1,2 prosenttiyksiköllä.

ITW arvioi, että Q2:n liiketulos olisi noin 200 – 400 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi karmeaa noin 55 – 75 prosentin tuloslaskua. Tein Q2:n tulosennusteen tämän skaalan puoliväliin 300 miljoonaan dollariin.

Koko vuoden osalta yhtiö arvioi liiketulosmarginaalin asettuvan 17 – 21 prosenttiin riippuen siitä, miten liikevaihto kehittyy. Arvioin edellä, että yhtiön liikevaihto laskisi vuonna 2020 noin 18,5 prosenttia, joten tämän perusteella käytin tulosennusteessa noin 19,8 prosentin marginaalia. Yhtiön ohjeistuksen mukaan tällainen liikevaihdon lasku tarkoittaisi noin 18 – 21 prosentin marginaalia.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 2,15 – 2,35 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 2 275 699 515 300 761 3 402 824 868 871 839
Rahoituskulut (netto) -220 -59 -55 -55 -51 -221 -51 -52 -55 -63
Muut kulut 75 10 20 20 25 107 58 26 9 14
Tulos ennen veroja 2 130 650 480 265 735 3 288 831 842 825 790
Verot -505 -156 -115 -65 -169 -767 -190 -182 -202 -193
Nettotulos 1 625 494 365 200 566 2 521 641 660 623 597

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 220 miljoonaa dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 24 prosentin veroastetta. Muiden kulujen (tai tässä tuottojen) arvioin olevan noin 75 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1 525 – 1 675 miljoonaa dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuoden 2021 liikevaihdon kehittyvän pirteästi patoutuneen kysynnän johdosta. Samalla marginaalit toipuisivat noin 23,0 – 23,5 prosentin tasolle, mutta viime vuosien yli 24 prosenttiin päästäisiin sitten myöhemmin.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 14 000 13 200 3 525 3 275 3 250 3 150
Muutos (%) 6,1% 14,8% 13,3% 17,6% 36,8% -2,4%
Liiketulos 3 300 3 050 825 750 750 725
Muutos (%) 8,2% 34,1% 18,0% 45,6% 150,0% -4,7%
Marginaali 23,6% 23,1% 23,4% 22,9% 23,1% 23,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 3 300 3 050 825 750 750 725
Rahoituskulut (netto) -250 -240 -60 -60 -60 -60
Muut kulut 70 75 15 20 20 20
Tulos ennen veroja 3 120 2 885 780 710 710 685
Verot -745 -685 -180 -170 -170 -165
Nettotulos 2 375 2 200 600 540 540 520

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus