ITW sijoituskohteena

Päivitetty 8.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 53 eri maassa ja sillä on noin 45 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ITW Ennuste
Osake (USD, 8.8.20) 190,55 Osinko (USD, 12 kk) 4,560
Markkina-arvo (Mrd) 60,7 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (mUSD) 11 700 -17,1% Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 1 800 -28,6% Osinko/FCF 53% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 154,00 -19,2%
EPS 5,65 Omav.aste 18%
P/E 33,7 Gearing 226%
EV/EBIT 26,6 ROE 64,6%
P/B 23,84 ROI 23,7%

Huomioita

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Tämä on vaikuttanut osaltaan laskevasti liikevaihtoon. Mutta joka tapauksessa pitää kysyä, että mistä ITW:lle kasvua?

Yhtiön strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä 10 vuotta sitten nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 17 prosenttia.

Q3:n osinko nousi 1,14 dollariin aiemmasta 1,07 dollarista. Osinko irtoaa 29.9.2020 ja se maksetaan 14.10.2020.

Osakkeen arvoksi sain 154,00 dollaria, kun osakkeella käydään nyt kauppaa 190,55 dollarin hintaan. Osake on siten haastavasti hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): itw-2020-08-08.pdf

itw-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Muut tapahtumat ja esitykset (Past Events -välilehti)
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (itw-2020-08-08.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 8.8.20) 190,55 179,63 126,69 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08
Lkm (000) 318 600 325 600 337 100 346 800 357 100 370 100 404 600 449 300
Markkina-arvo (Mrd) 60,71 58,49 42,71 57,86 43,73 34,30 38,32 37,78
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 2 100 3 063 3 338 3 271 2 864 2 529 2 590
Food Equipment 1 750 2 188 2 214 2 123 2 110 2 096 2 177
Test & Measurement … 1 925 2 121 2 171 2 069 1 974 1 969 2 204
Welding 1 325 1 638 1 691 1 538 1 486 1 650 1 850
Polymers & Fluids 1 500 1 669 1 724 1 724 1 691 1 712 1 927
Construction Products 1 500 1 625 1 700 1 672 1 609 1 587 1 707
Speciality Products 1 625 1 825 1 951 1 938 1 885 1 885 2 055
Muut -25 -20 -21 -21 -20 -23 -26
YHTEENSÄ 11 700 14 109 14 768 14 314 13 599 13 405 14 484
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 260 659 751 747 690 613 600
Food Equipment 380 578 572 556 537 498 453
Test & Measurement … 510 542 523 464 372 322 340
Welding 335 453 474 415 370 415 479
Polymers & Fluids 340 381 369 357 343 335 357
Construction Products 360 383 414 399 361 316 289
Speciality Products 400 472 522 527 482 439 440
Muut -85 -66 -41 29 -91 -71 -70
YHTEENSÄ 2 500 3 402 3 584 3 494 3 064 2 867 2 888
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 12,4% 21,5% 22,5% 22,8% 24,1% 24,2% 23,2%
Food Equipment 21,7% 26,4% 25,8% 26,2% 25,5% 23,8% 20,8%
Test & Measurement … 26,5% 25,6% 24,1% 22,4% 18,8% 16,4% 15,4%
Welding 25,3% 27,7% 28,0% 27,0% 24,9% 25,2% 25,9%
Polymers & Fluids 22,7% 22,8% 21,4% 20,7% 20,3% 19,6% 18,5%
Construction Products 24,0% 23,6% 24,4% 23,9% 22,4% 19,9% 16,9%
Speciality Products 24,6% 25,9% 26,8% 27,2% 25,6% 23,3% 21,4%
YHTEENSÄ 21,4% 24,1% 24,3% 24,4% 22,5% 21,4% 19,9%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 790 5 792 11 700 14 109 14 768 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135
Liiketulos 575 1 210 2 500 3 402 3 584 3 485 3 064 2 867 2 888 2 514
Nettotulos 410 885 1 800 2 521 2 563 1 687 2 035 1 899 2 946 1 679
Marginaali 14,7% 15,3% 15,4% 17,9% 17,4% 11,8% 15,0% 14,2% 20,3% 11,9%
EPS 1,29 2,78 5,65 7,74 7,60 4,86 5,70 5,13 7,28 3,74
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 006 1 981 1 504 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618
Liikearvo 4 443 4 492 4 633 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886
Muut varat 7 978 8 595 8 733 8 934 8 171 8 200 8 808 11 462
Varat yhteensä 14 426 15 068 14 870 16 780 15 201 15 729 17 465 19 966
Oma pääoma 2 547 3 030 3 258 4 589 4 259 5 228 6 824 9 709
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 7 765 7 758 7 380 8 328 7 829 7 422 7 419 6 344
Muut vastuut 4 114 4 280 4 232 3 863 3 113 3 079 3 222 3 913
Pääomat yhteensä 14 426 15 068 14 870 16 780 15 201 15 729 17 465 19 966
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 455 2 995 2 811 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528
Investoinnit: Capex -268 -301 -358 -283 -257 -254 -333 -330
Vapaa rahavirta (FCF) 2 187 2 694 2 453 2 119 2 045 2 045 1 283 2 198
Investoinnit: Muut -15 118 33 32 -275 44 3 175 -126
Investointien jälkeen 2 172 2 812 2 486 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072
Rahoitus: Voitonjako -2 084 -2 736 -3 102 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428
Rahoitus: Muut -21 410 -862 183 482 159 1 358 1 288
Rahavarojen muutos 67 486 -1 478 477 -485 -437 907 932
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,420 4,140 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,420 4,140 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600
Osinkotuotto 2,3% 2,3% 2,8% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9%
Osinko/nettotulos 78,2% 53,5% 46,8% 58,8% 42,1% 40,3% 24,9% 42,8%
Osinko/FCF 64,4% 50,0% 48,9% 46,8% 41,9% 37,5% 57,1% 32,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 27,5 26,7 19,1 26,7 20,4
PE (3v) 26,5 25,9 20,4 30,9 19,1 15,8 15,3 17,1
PE 33,7 23,2 16,7 34,3 21,5 18,1 13,0 22,5
EV (mUSD) 66 469 64 265 48 583 63 098 49 087 38 633 41 745 40 503
EV/EBIT 26,6 18,9 13,6 18,1 16,0 13,5 14,5 16,1
Oma pääoma/osake 7,99 9,31 9,66 13,23 11,93 14,13 16,87 21,61
P/B 23,84 19,30 13,11 12,61 10,27 6,56 5,61 3,89
ROE 64,6% 80,2% 65,3% 38,1% 42,9% 31,5% 35,6% 16,6%
ROI 23,7% 31,8% 30,4% 27,9% 24,8% 21,3% 19,1% 15,9%
Omavaraisuusaste 17,7% 20,1% 21,9% 27,3% 28,0% 33,2% 39,1% 48,6%
Gearing 226,1% 190,7% 180,4% 114,1% 125,8% 82,9% 50,2% 28,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus