ITW sijoituskohteena

Päivitetty 25.1.2018 (ja 18.2.2018 rahavirta-kappale). Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.1.2018)173,76 USDMarkkina-arvo59,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,32 USD Osinkotuotto1,9 %
Liikevaihto 2018e15 100 M USD (+5,5 %)Nettotulos 2018e2 600 M USD (+54,1 %)
PE22,9ROE48,7 %

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 57 eri maassa ja sillä on noin 50 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

ITW25.1.2018 | 173,76 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä yhtiön korkeahko velkaisuus.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 peräti yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön vuonna strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 16 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (8,3 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 30 prosenttia ja gearing on noussut 100 – 125 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,8 miljardia dollaria (n. 25-30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi osinko nousi 20 prosentilla elokuussa 2017. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,32 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 174 USD) antaisi noin 1,9 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (22,9x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla kalliiksi. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2017

ITW:n 2017

 • liikevaihto: 14 314 M USD (13 599 M USD / +5,3 %)
 • nettotulos: 1 687 M USD (2 035 M USD / -17,1 %)
 • nettotulos (oikaistu): 2 250 M USD (2 035 M USD / +10,6 %)

Liikevaihto oli hyvässä noin +5 prosentin kasvussa, missä kaikki 7 segmenttiä pystyivät orgaaniseen kasvuun. Lisäksi valuuttakurssien positiivinen vaikutus tuki liikevaihdon kasvua. Autoteollisuuden hyvä veto näkyy Automotive-segmentin noin +14 prosentin liikevaihdon kasvuna, missä toki yrityskauppojen vaikutus näkyy. Orgaaninen kasvu oli +4,1 prosenttia. Lisäksi yhtiö on pystynyt kasvattamaan Automotive-segmentin markkinaosuuksia vuoden aikana.

Myös Test & Measurement and Electornics -segmentillä orgaaninen kasvu oli vahvaa eli noin +4,8 prosenttia.

Raportoitu nettotulos laski selvästi, mutta siihen vaikutti 2 kertaluontoista erää. Yhtiö sai +95 miljoonan dollarin sovittelukorvauksen, jonka lisäksi USA:n verouudistuksen johdosta yhtiö kirjasi -658 miljoonan dollarin kertaluontoisen erän. Nämä oikaistuna nettotulos olisi ollut noin 2 250 miljoonaa dollaria ja kasvua edelliseen vuoteen olisi ollut noin +10,6 prosenttia.

Yhtiön johdonmukainen strategian ja tehostustoimintojen toteuttaminen näkyykin selvänä kannattavuuden paranemisena. Liiketulosmarginaali vuoden 2017 lopussa oli 24,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 19,9 prosenttia. Ja kannattavuus on parantunut kautta linjan jokaisessa segmentissä – paitsi Automotive:ssa. Siellä korkeaa kannattavuusprosenttia (2017: 22,8 %) laski mm. 6/2016 hankittu EF&C yhtiö, joka ei vielä ole samalla kannattavuustasolla muun ITW:n kanssa.

Yhtiö aikoo nostaa osinkopolitiikkaansa siten, että syksystä 2018 alkaen osinkoa maksetaan noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Aiemmin prosenttiosuus oli noin 43 prosentissa. Tämä turvannee kasvavan osingon myös jatkossa. ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan!

Näkymät

ITW arvioi, että tilikauden 2018

 • Liikevaihto: 15,0 – 15,2 Mrd USD (2017: 14,3 Mrd USD)
 • Liiketulosmarginaali: 25,0 – 25,5 %
 • EPS: 7,45 – 7,65 USD (2017: 4,86 USD ja vero-oikaistu: 6,76 USD)

Lisäksi yhtiö arvioi, että Q1/2018

 • EPS: 1,80 – 1,90 USD (Q1/2017: 1,54 USD)

Eli liikevaihdon odotetaan kasvavan ja samalla suhteellinen kannattavuus kasvaa edelleen vuonna 2018.

USA:n veromuutoksen johdosta ITW arvio tilikauden 2018 veroasteen olevan noin 25 – 26 prosenttia (2017: 28,3 %), mikä osaltaan tukee hieman tuloksen kasvua.

Segmentit

ITW:llä on 7 segmenttiä, joiden liikevaihdot ja liikevoitot on esitetty oheisissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 3 600 3 271 2 864 2 529 2 590
Food Equipment 2 150 2 123 2 110 2 096 2 177
Test & Measurement and Electronics 2 200 2 069 1 974 1 969 2 204
Welding 1 625 1 538 1 486 1 650 1 850
Polymers & Fluids 1 775 1 724 1 691 1 712 1 927
Construction Products 1 750 1 672 1 609 1 587 1 707
Speciality Products 2 000 1 938 1 885 1 885 2 055
Muut 0 -21 -20 -23 -26
YHTEENSÄ 15 100 14 314 13 599 13 405 14 484
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 840 747 690 613 600
Food Equipment 580 556 537 498 453
Test & Measurement and Electronics 550 464 372 322 340
Welding 450 415 370 415 479
Polymers & Fluids 380 357 343 335 357
Construction Products 430 399 361 316 289
Speciality Products 550 527 482 439 440
Muut 20 29 -91 -71 -70
YHTEENSÄ 3 800 3 494 3 064 2 867 2 888
 • Automotive OEM segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metalli-komponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Ja kuten yllä olevista taulukoista nähdään, niin liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). Lisäksi taulukosta näkee hyvin sen, miten ITW:n strategian fokus ja rönsyjen leikkaaminen on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen.

EBIT MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 23,3% 22,8% 24,1% 24,2% 23,2%
Food Equipment 27,0% 26,2% 25,5% 23,8% 20,8%
Test & Measurement and Electronics 25,0% 22,4% 18,8% 16,4% 15,4%
Welding 27,7% 27,0% 24,9% 25,2% 25,9%
Polymers & Fluids 21,4% 20,7% 20,3% 19,6% 18,5%
Construction Products 24,6% 23,9% 22,4% 19,9% 16,9%
Speciality Products 27,5% 27,2% 25,6% 23,3% 21,4%
Muut
YHTEENSÄ 25,2% 24,4% 22,5% 21,4% 19,9%

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta (FCF).

Yhtiö tavoittelee vuoden 2018 loppuun mennessä

 • 2 prosentin markkinat ylittävää kasvua
 • yli 25 prosentin liikevoittomarginaalia (ebit margin)
 • 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROIC)

Tuloksen kehitys

Kuten oheisesta taulukosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois. Silti jossain vaiheessa liikevaihdon olisi hyvä lähteä selkeään kasvuun, sillä toimintoja tehostamalla ei voida loputtomasti tulosta parantaa.

itw-tuloslaskelma-q42017

Toisaalta, toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 16,4 prosenttia (vero-oikaistuna). Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita, niin osakekohtainen tulos, EPS, on noussut 3,74 dollarista 6,76 dollariin (vero-oikaistuna).

ITW arvio, että tilikauden 2018 liikevaihto on noin 15,0 – 15,2 miljardia dollaria ja EPS on noin 7,45 – 7,65 dollaria. Selvää kasvua (liikevaihto +5,6 % ja EPS +14 %) viime vuoteen nähden.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,8 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa lähes 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian varrella tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q42017

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 500 miljoonan dollarin eli noin 20 prosentin loven ennustettuun tulokseen.

itw-velkaisuus-q42017

Korollisten velkojen määrä on noussut 8,3 miljardiin dollariin, kun 5 vuotta sitten velkoja oli 6,3 miljardia dollaria. Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 30 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut noin 100 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2011 noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,4 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää.

itw-liiketoimita-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat laskeneet noin 370 miljoonasta dollarista nykyiseen 280-300 miljoonaan dollariin. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Tämä vastaa vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa rautatieyhtiö Union Pacific Corporation:iin, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 1,6 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,1 miljardiin dollariin. Vuodesta 2013 kehitystä ei näytä tulleen juurikaan, mutta suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 14,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 9,6 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2004 eli 13 vuotta sitten kokonaisosinko oli 0,52 dollaria, kun tilikaudella 2017 se on 2,86 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +14 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,32 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 1,9 prosentin osinkotuoton.

03/2018: 0,78 USD (e)
06/2018: 0,78 USD (e)
09/2018: 0,88 USD (e)
12/2018: 0,88 USD (e)

Kuten oheisesta osinkokuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut noin 40 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 35 – 55 prosenttia. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut vuodesta 2013 noin -25 prosenttia! Tilikauden 2013 lopussa osakkeita oli noin 449,3 miljoonaa, kun Q4/2017 lopussa niitä oli 342,1 miljoonaa kappaletta.

Tilikauden Q1-Q3/2017 aikana yhtiö on käyttänyt noin 750 miljoonaa dollaria osakkeiden ostoon ja on ostanut noin 5,5 miljoonaa omaa osakettaan. Yhtiön johdolla on vielä valtuutus käyttää noin 2,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna (22,9x – 28,4x) osake on selvästi kalliisti hinnoiteltu. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia. Tämä parantaa yhtiön tulosnäkymiä myös tuleville vuosille, joten tämä puolustaa myös korkeaa arvostusta.

itw-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Mutta vaikka tuloskehitys on ollut positiivista, niin tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on puolittunut vuodesta 2012. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 600) sekä osingonmaksuilla (–1 102). Oikaisu on yhteensä +1 498 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (25.1.2018) 173,76 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08 60,81 46,71
Lkm (000) 342 100 346 800 357 100 365 900 404 600 449 300 473 200 494 600
Markkina-arvo (Mrd) 59,44 57,86 43,73 33,91 38,32 37,78 28,78 23,10
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 590 15 100 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135 14 791 17 787
Liikevoitto 875 3 800 3 494 3 064 2 867 2 888 2 514 2 475 2 731
Nettotulos 630 2 600 1 687 2 035 1 899 1 900 1 679 2 870 2 071
Marginaali 17,5% 17,2% 11,8% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9% 19,4% 11,6%
EPS 1,84 0,00 7,60 4,86 5,70 5,19 4,70 3,74 6,07 4,19
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 592 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618 2 779 1 178
Liikearvo 4 752 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886 5 530 5 198
Muut varat 8 934 8 934 8 171 8 200 9 021 11 462 11 000 11 608
Tase yhteensä 18 278 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
Oma pääoma 6 083 4 585 4 254 5 224 6 819 9 703 10 561 10 017
Vähemmistö 4 4 5 4 5 6 9 17
Korolliset velat 8 328 8 328 7 829 7 422 7 457 6 344 5 048 3 990
Muut vastuut 3 863 3 863 3 113 3 079 3 397 3 913 3 691 3 960
Tase yhteensä 18 278 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528 2 072 1 956
Investoinnit: Capex -325 -297 -273 -284 -361 -368 -382 -353
Vapaa rahavirta (FCF) 2 175 2 105 2 029 2 015 1 255 2 160 1 690 1 603
Investoinnit: Muut -175 46 -259 74 3 203 -88 1 429 -1 226
Investointien jälkeen 2 000 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072 3 119 377
Rahoitus: Voitonjako -2 200 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428 -2 602 -1 477
Rahoitus: Muut 200 183 482 159 1 358 1 288 1 031 1 156
Rahavarojen muutos 0 477 -485 -437 907 932 1 548 56
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,320 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,320 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinkotuotto 1,9% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 2,4% 3,0%
Osinko/nettotulos 43,7% 58,8% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8% 24,4% 33,4%
Osinko/FCF 52,2% 47,1% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3% 41,4% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,4 28,6 21,9 18,4 21,5
PE (3v) 28,2 30,9 22,5 18,6 17,8 17,1 13,4 15,3
PE 22,9 34,3 21,5 17,9 20,2 22,5 10,0 11,2
Oma pääoma/osake 17,79 13,23 11,93 14,29 16,87 21,61 22,34 20,29
P/B 9,77 12,61 10,27 6,49 5,61 3,89 2,72 2,30
ROE 48,7% 38,1% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6% 27,9% 21,3%
ROI 27,8% 27,9% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9% 16,7% 20,8%
Omavaraisuusaste 33,3% 27,3% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6% 54,7% 55,8%
Gearing 61,4% 114,1% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1% 21,5% 28,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset