ITW sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 57 eri maassa ja sillä on noin 50 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ITW Ennuste
Osake (4.8.2018) 139,55 Osinko 12 kk 4,00 2,9%
Markkina-arvo (Mrd) 47,6 Osinko/EPS 43% 4v ka
Liikevaihto (M) 15 100 (+5,5%) Osinko/FCF 44% 4v ka
Nettotulos (M) 2 620 (+11,7%) Omav.aste 28%
EPS 7,69 Gearing 114%
PE 18,2 ROE 58%
PB 10,6 ROI 30%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ITW4.8.2018 | 139,55 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä yhtiön korkeahko velkaisuus.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 16 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (7,4 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 25 – 30 prosenttia ja gearing on noussut yli 100 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,7 miljardia dollaria (n. 25-30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi osinko nousi 20 prosentilla elokuussa 2017 ja 28 prosentilla elokuussa 2018. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on 4,00 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 139,55 USD) antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (18,2x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla korkeahkosti hinnoiteltuna. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2018

ITW:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 3 831 3 599 6,4% 7 575 7 070 7,1%
Liiketulos (ebit) 932 872 6,9% 1 835 1 679 9,3%
Nettotulos 666 587 13,5% 1 318 1 123 17,4%
EPS (USD) 1,97 1,69 3,87 3,23

Q2:n liikevaihto oli hyvässä noin +6,4 prosentin kasvussa (orgaaninen +4 %), missä kaikki 7 segmenttiä pystyivät varsin hyvään ja tasaiseen kasvuun. Tällä kertaa parhaiten liikevaihtoa kasvatti Welding-segmentti, jonka liikevaihto kasvoi +14,3 prosenttia.

Q2:n nettotulos kasvoi edelleen selvästi (+13,5 %) eli noin +79 miljoonaa dollaria. Kuten Q1:lläkin, niin tulokseen vaikutti liikevaihdon nousun lisäksi ”Enterprise Initiatives” -säästöohjelman tuoma 1,1 prosenttiyksikön ebit-marginaalien kohentuminen. Raaka-aineiden hinnat olivat nousussa, minkä vaikutus ebit-marginaaleihin oli -0,7 prosenttiyksikköä.

Kasvavia tullimaksuja vastaan yhtiötä suojaa ”produce where we sell” -strategia. Noin 2 prosenttia yhtiön kuluista tulee Kiinasta. Materiaalien kustannusinflaatiosta tullimaksujen osuus olisi noin 10 – 15 prosenttia. (”Tariffs make up 10-15% of total projected FY’ 18 raw material costs inflation”). Eli jos materiaalihinnat nousisivat esimerkiksi 3 prosenttia, niin tullimaksut toisivat tähän noin 0,3 – 0,5 prosenttiyksikköä päälle.

Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 1,0 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi yhtiö osti omia osakkeita vuonna 2017 noin 1,0 miljardilla dollarilla.

Näkymät 2018

Valuuttakurssien nykyisestä tasosta johtuen ITW korjasi arvioitaan alaspäin. Nyt yhtiön tilikauden 2018 ennusteena on:

 • Liiketulosmarginaali: 24 – 25 %
 • Veroaste: 25 % (2017: 28,3 %)
 • EPS: 7,50 – 7,70 USD (2017: 4,86 USD ja vero-oikaistu: 6,76 USD)

Aiempi EPS-arvio oli 7,60 – 7,80 dollaria. Lisäksi yhtiö arvioi, että Q3/2018

 • EPS: 1,80 – 1,90 USD (Q3/2017: oikaistu 1,71 USD, raportoitu 1,85 USD)

Liikevaihdon osalta yhtiö totesi sen kasvavan orgaanisesti noin 3 – 4 prosenttia

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

ITW:llä on 7 segmenttiä:

 • Automotive OEM: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metalli-komponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics: segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding: segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids: segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products: segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products: segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

Segmenttikohtaiset tiedot on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos noin 21 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). Lisäksi taulukosta näkee hyvin sen, miten ITW:n strategian fokus ja rönsyjen leikkaaminen on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen.

EBIT MARGIN 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 22,8% 22,8% 24,1% 24,2% 23,2%
Food Equipment 25,5% 26,2% 25,5% 23,8% 20,8%
Test & Measurement and Electronics 23,8% 22,4% 18,8% 16,4% 15,4%
Welding 29,9% 27,0% 24,9% 25,2% 25,9%
Polymers & Fluids 20,8% 20,7% 20,3% 19,6% 18,5%
Construction Products 24,0% 23,9% 22,4% 19,9% 16,9%
Speciality Products 27,5% 27,2% 25,6% 23,3% 21,4%
Muut
YHTEENSÄ 24,4% 24,4% 22,5% 21,4% 19,9%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Automotive OEM 3 500 880 840 879 901 3 271 828 795 820 828
Muutos (%) 7,0% 6,3% 5,7% 7,2% 8,8% 14,2% 7,1% 3,9% 22,4% 26,2%
Food Equipment 2 200 560 560 553 527 2 123 548 549 529 497
Muutos (%) 3,6% 2,2% 2,0% 4,5% 6,0% 0,6% 3,0% 0,9% -1,1% -0,4%
Test & Measurement and Electronics 2 200 553 550 554 543 2 069 545 525 519 480
Muutos (%) 6,3% 1,5% 4,8% 6,7% 13,1% 4,8% 11,9% 1,7% 2,4% 3,4%
Welding 1 700 417 420 440 423 1 538 388 378 385 387
Muutos (%) 10,5% 7,5% 11,1% 14,3% 9,3% 3,5% 7,5% 4,7% 2,7% -0,5%
Polymers & Fluids 1 760 433 440 445 442 1 724 427 434 437 426
Muutos (%) 2,1% 1,4% 1,4% 1,8% 3,8% 2,0% 4,7% 2,8% -1,4% 1,9%
Construction Products 1 740 428 440 444 428 1 672 412 440 425 395
Muutos (%) 4,1% 3,9% 0,0% 4,5% 8,4% 3,9% 6,7% 6,0% 0,2% 2,9%
Speciality Products 2 025 508 510 522 485 1 938 487 498 490 463
Muutos (%) 4,5% 4,3% 2,4% 6,5% 4,8% 2,8% 6,8% 4,4% 1,2% -1,1%
Muut -25 -4 -10 -6 -5 -21 -6 -4 -6 -5
YHTEENSÄ 15 100 3 775 3 750 3 831 3 744 14 314 3 629 3 615 3 599 3 471
Muutos (%) 5,5% 4,0% 3,7% 6,4% 7,9% 5,3% 6,8% 3,4% 4,9% 6,0%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen. Lisäksi on syytä korostaa, että kvartaalikohtaiset luvut ovat vain hahmotelmia siitä, miten koko vuoden liikevaihto voisi kehittyä.

ITW:n Q1/2018 antama liikevaihdosta oli 15,0 – 15,2 miljardia dollaria, jonka otin oman ennusteeni perustavoitteeksi. Tämän jälkeen tein segmenttien ennusteet ja jaoin luvut kvartaaleittain niin, että muutosprosentit olisivat järkevillä ja mahdollisilla tasoilla. Lisäksi segmenttien luvuissa on kvartaalikohtaista ”laineilua”, joten muokkasin lukuja vastaamaan tätä kehitystä.

Automotive OEM -segmentin kohdalla lähdin siitä, että kasvuvauhti pysyy vahvana vielä vuonna 2018 ja päädyin noin +7 prosentin liikevaihdon kasvuun. Muiden segmenttien kohdalla koko vuoden muutosprosentit hieman laskevat verrattuna Q1-Q2:n kasvulukemiin. Dollarilukemat pysyvät kutakuinkin alkuvuoden tasoillaan, mutta viime vuoden vahva kehitys tasaa prosenttimuotoisia lukuja.

Taulukon liikevaihtoennusteeksi sain 15 100 miljoonaa dollaria, joka on juuri yhtiön oman ennusteen sisällä. Tähänhän toki pääsee niinkin, että asettaa loppusumman valmiiksi ja pyörittää segmenttilukuja niin kauan, että loppusummaan on päästy. Tässä kuitenkin ennusteen tarkoituksena oli myös katsoa, että vaatiiko yhtiön antama 15,0 – 15,2 miljardin liikevaihtoväli jotain epärealistisen isoja kasvulukemia. Mielestäni näin ei ole, joten liikevaihdon kohdalla ennuste on ihan realistinen. Tietenkin olettaen, että markkinoilla ei tapahdu jotain isoa ja yllättävää.

Näin voidaan todeta, että tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 15,0 – 15,2 miljardia dollaria eli noin +5,5 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden. Yhtiön Q2 antaman arvion mukaan liikevaihto kasvaisi orgaanisesti noin 3 – 4 prosenttia, joten tähän nähden ennusteeni tarvitsee hieman valuuttakurssien positiivista tukea.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Automotive OEM 810 205 190 198 217 747 191 172 182 202
Muutos (%) 8,4% 7,3% 10,5% 8,8% 7,4% 8,3% 7,3% 3,6% 5,2% 16,8%
Food Equipment 560 140 150 140 130 556 142 150 139 125
Muutos (%) 0,7% -1,4% 0,0% 0,7% 4,0% 3,5% 7,6% 0,7% 3,7% 2,5%
Test & Measurement and Electronics 530 137 135 131 127 464 127 127 114 96
Muutos (%) 14,2% 7,9% 6,3% 14,9% 32,3% 24,7% 29,6% 17,6% 21,3% 33,3%
Welding 490 124 120 129 117 415 103 100 105 107
Muutos (%) 18,1% 20,4% 20,0% 22,9% 9,3% 12,2% 17,0% 5,3% 11,7% 15,1%
Polymers & Fluids 370 93 90 95 92 357 85 90 94 88
Muutos (%) 3,6% 9,4% 0,0% 1,1% 4,5% 4,1% 10,4% 1,1% 1,1% 4,8%
Construction Products 420 106 110 109 95 399 96 112 102 89
Muutos (%) 5,3% 10,4% -1,8% 6,9% 6,7% 10,5% 15,7% 19,1% -1,0% 9,9%
Speciality Products 550 139 135 146 130 527 126 138 139 124
Muutos (%) 4,4% 10,3% -2,2% 5,0% 4,8% 9,3% 15,6% 10,4% 10,3% 1,6%
Muut -40 -4 -15 -16 -5 27 -20 72 -1 -24
YHTEENSÄ 3 690 940 915 932 903 3 492 850 961 874 807
Muutos (%) 5,7% 10,6% -4,8% 6,6% 11,9% 14,0% 14,6% 18,9% 10,4% 11,8%
Marginaali 24,4% 24,9% 24,4% 24,3% 24,1% 24,4% 23,4% 26,6% 24,3% 23,2%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen. Ja korostetaan tässäkin, että kvartaalikohtaiset luvut ovat vain hahmotelmia siitä, miten koko vuoden liiketulos voisi kehittyä.

ITW:n oma arvio liiketulosmarginaalista oli 24 – 25 prosenttia, joka suhteutettuna yhtiön liikevaihtoennusteeseen (15,0 – 15,2 Mrd USD) antaa liiketulosennusteeksi 3,60 – 3,80 miljardia dollaria.

Alkuvuoden 2018 liiketulos kasvoi noin +9,3 prosenttia eli noin +156 miljoonaa dollaria. Hyvää kasvua tuki ”Enterprise Initiatives” -säästöohjelman tuoma 1,1 prosenttiyksikön ebit-marginaalien kohentuminen. Toisaalta raaka-aineiden hinnat olivat nousussa, minkä vaikutus ebit-marginaaleihin oli alkuvuoden aikana noin -0,6 prosenttiyksikköä.

Loppuvuoden kvartaalitulosennusteet ovat noin 930 miljoonaa dollaria, missä odotan vahvan kasvun jatkuvan. Q3:n luvun laskua selittää vertailukauden +72 miljoonan dollarin kertaluontoinen Muut-kohdan erä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 3,69 miljardia dollaria, joka on edellä yhtiön ennusteista lasketun arvovälin puolivälissä. Liiketulosmarginaaliksi tulisi 24,4 prosenttia, mikä sekin olisi yhtiön ennustehaarukan sisällä.

Näin oma liiketulosennusteeni on 3,6 – 3,8 miljardia dollaria eli sama kuin yhtiön antama arvio.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 3 690 940 915 932 903 3 492 850 961 874 807
Rahoituskulut (netto) -270 -70 -70 -64 -66 -260 -66 -65 -65 -64
Muut kulut 60 12 10 26 12 38 12 10 10 6
Tulos ennen veroja 3 480 882 855 894 849 3 270 796 906 819 749
Verot -860 -220 -215 -228 -197 -1 583 -872 -266 -232 -213
Nettotulos 2 620 662 640 666 652 1 687 -76 640 587 536

Tilikauden 2018 korkokulujen arvioin olevan noin -270 miljoonaa dollaria (2017: -260 M USD) ja muiden kulujen (tai tässä tuottojen) noin +60 miljoonaa dollaria (2017: +38 M USD). Näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia, joten käytin tätä lukemaa veroja laskiessani. Tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on noin 2,55 – 2,65 miljardia dollaria.

ITW antoi seuraavat EPS-ennusteet:

 • Q3: 1,80 – 1,90 USD
 • 2018: 7,50 – 7,70 USD

Nykyisellä osakemäärällä omat EPS-luvut olisivat 1,88 USD (Q3) ja 7,69 USD (2018), joten ne ovat juurikin yhtiön ennusterajojen sisällä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta (FCF).

Yhtiö tavoittelee vuoden 2018 loppuun mennessä

 • 2 prosentin markkinat ylittävää kasvua
 • yli 25 prosentin liikevoittomarginaalia (ebit margin)
 • 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROIC)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

Kuten oheisesta taulukosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois. Silti jossain vaiheessa liikevaihdon olisi hyvä lähteä selkeään kasvuun, sillä toimintoja tehostamalla ei voida loputtomasti tulosta parantaa.

itw-tuloslaskelma-q22018

Toisaalta, toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 16,4 prosenttia. Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita, niin osakekohtainen tulos, EPS, on noussut 3,74 dollarista 6,76 dollariin.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 15,0 – 15,2 miljardia ja nettotulos 2,55 – 2,65 miljardia dollaria. Nämä arviot ovat linjassa yhtiön antamien ennusteiden kanssa. Nettotulosmarginaali nousisi näillä luvuilla 17,4 prosenttiin, missä kannattavuusohjelman sekä alhaisemman veroasteen tuomat lisät näkyvät.

PE-luvuilla mitattuna (18,2x – 21,7x) osake on korkeahkosti hinnoiteltu. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia. Tämä parantaa yhtiön tulosnäkymiä myös tuleville vuosille, joten tämä puolustaa myös korkeaa arvostusta.

itw-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Mutta vaikka tuloskehitys on ollut positiivista, niin tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on puolittunut vuodesta 2012. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,7 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa lähes 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian varrella tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q22018

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 500 miljoonan dollarin eli noin 20 prosentin loven ennustettuun tulokseen.

itw-velkaisuus-q22018

Korollisten velkojen määrä on noussut 7,4 miljardiin dollariin, kun 5 vuotta sitten velkoja oli 6,3 miljardia dollaria. Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 28 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut noin 110 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2011 noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,4 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää.

Capex-investoinnit ovat laskeneet noin 370 miljoonasta dollarista nykyiseen 280-300 miljoonaan dollariin. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Kuten ao. kuvasta nähdään, niin capex-investoinnit vastaavat vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa rautatieyhtiö Union Pacific Corporation:iin, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 1,6 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,1 miljardiin dollariin. Vuodesta 2013 kehitystä ei näytä tulleen juurikaan, mutta suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 14,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 9,6 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Pelkkien osinkojen osuus voitonjaosta on nykyisellään noin 1,4 miljardia dollaria eli jos yhtiö lopettaa omien osakkeiden ostot, niin vapaasta rahavirrasta jää noin 1,0 miljardia dollaria lainojen lyhennyksiin. Huomioiden käteisen määrä, niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 5,8 miljardia dollaria, joten em. rahavirralla lainat lyhenisivät reilussa 5 vuodessa. Voidaan siis sanoa, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2004 eli 13 vuotta sitten kokonaisosinko oli 0,52 dollaria, kun tilikaudella 2017 se on 2,86 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +14 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q22018

Kuten oheisesta osinkokuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut noin 40 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 35 – 55 prosenttia. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 1,000 9/2017 0,780 9/2016 0,650
12/2018 (e) 1,000 12/2017 0,780 12/2016 0,650
3/2019 (e) 1,000 3/2018 0,780 3/2017 0,650
6/2019 (e) 1,000 6/2018 0,780 6/2017 0,650
YHTEENSÄ 4,000 3,120 2,600
+28,2% +20,0% +18,2%

Syksyn 2018 kvartaaliosinko nousi peräti +28 prosenttia 0,78 dollarista 1,00 dollariin. Osinko irtoaa 27.9.2018 ja se maksetaan 9.10.2018.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,00 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (139,55 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Omien osakkeiden ostot

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut vuodesta 2013 noin -25 prosenttia! Tilikauden 2013 lopussa osakkeita oli noin 449,3 miljoonaa, kun Q2/2018 lopussa niitä oli 340,8 miljoonaa kappaletta.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö käytti noin 1,0 miljardia dollaria osakkeiden ostoon ja osti 7,1 miljoonaa omaa osakettaan. Yhtiön johdolla on vielä valtuutus käyttää noin 2,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon noin 1 miljardia dollaria.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 302) sekä osingonmaksuilla (-607). Oikaisu on yhteensä +695 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (4.8.2018) 139,55 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08 60,81 46,71
Lkm (000) 340 800 346 800 357 100 365 900 404 600 449 300 473 200 494 600
Markkina-arvo (Mrd) 47,56 57,86 43,73 33,91 38,32 37,78 28,78 23,10
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 3 550 3 271 2 864 2 529 2 590
Food Equipment 2 200 2 123 2 110 2 096 2 177
Test & Measurement and Electronics 2 225 2 069 1 974 1 969 2 204
Welding 1 640 1 538 1 486 1 650 1 850
Polymers & Fluids 1 775 1 724 1 691 1 712 1 927
Construction Products 1 750 1 672 1 609 1 587 1 707
Speciality Products 2 000 1 938 1 885 1 885 2 055
Muut -20 -21 -20 -23 -26
YHTEENSÄ 15 120 14 314 13 599 13 405 14 484
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 810 747 690 613 600
Food Equipment 560 556 537 498 453
Test & Measurement and Electronics 530 464 372 322 340
Welding 490 415 370 415 479
Polymers & Fluids 370 357 343 335 357
Construction Products 420 399 361 316 289
Speciality Products 550 527 482 439 440
Muut -40 29 -91 -71 -70
YHTEENSÄ 3 690 3 494 3 064 2 867 2 888
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 750 7 575 15 100 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135 14 791 17 787
Liikevoitto 915 1 835 3 690 3 494 3 064 2 867 2 888 2 514 2 475 2 731
Nettotulos 640 1 318 2 620 2 345 2 035 1 899 1 900 1 679 2 870 2 071
Marginaali 17,1% 17,4% 17,4% 16,4% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9% 19,4% 11,6%
EPS 1,88 3,87 7,69 6,76 5,70 5,19 4,70 3,74 6,07 4,19
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 323 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618 2 779 1 178
Liikearvo 4 675 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886 5 530 5 198
Muut varat 9 220 8 934 8 171 8 200 9 021 11 462 11 000 11 608
Tase yhteensä 16 218 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
Oma pääoma 4 480 4 585 4 254 5 224 6 819 9 703 10 561 10 017
Vähemmistö 3 4 5 4 5 6 9 17
Korolliset velat 7 419 8 328 7 829 7 422 7 457 6 344 5 048 3 990
Muut vastuut 4 316 3 863 3 113 3 079 3 397 3 913 3 691 3 960
Tase yhteensä 16 218 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 850 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528 2 072 1 956
Investoinnit: Capex -325 -297 -273 -284 -361 -368 -382 -353
Vapaa rahavirta (FCF) 2 525 2 105 2 029 2 015 1 255 2 160 1 690 1 603
Investoinnit: Muut -175 46 -259 74 3 203 -88 1 429 -1 226
Investointien jälkeen 2 350 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072 3 119 377
Rahoitus: Voitonjako -2 600 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428 -2 602 -1 477
Rahoitus: Muut 250 183 482 159 1 358 1 288 1 031 1 156
Rahavarojen muutos 0 477 -485 -437 907 932 1 548 56
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,50 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinkotuotto 2,6% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 2,4% 3,0%
Osinko/nettotulos 46,3% 42,3% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8% 24,4% 33,4%
Osinko/FCF 48,0% 47,1% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3% 41,4% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,7 27,4 21,9 18,4 21,5
PE (3v) 20,4 27,6 22,5 18,6 17,8 17,1 13,4 15,3
PE 18,2 24,7 21,5 17,9 20,2 22,5 10,0 11,2
Oma pääoma/osake 13,15 13,23 11,93 14,29 16,87 21,61 22,34 20,29
P/B 10,61 12,61 10,27 6,49 5,61 3,89 2,72 2,30
ROE 57,8% 53,0% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6% 27,9% 21,3%
ROI 29,7% 27,9% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9% 16,7% 20,8%
Omavaraisuusaste 27,6% 27,3% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6% 54,7% 55,8%
Gearing 113,7% 114,1% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1% 21,5% 28,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset