ITW sijoituskohteena

Päivitetty 13.12.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (13.12.2017)163,88 USDMarkkina-arvo57,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,22 USD Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2017e14 250 M USD (+4,8 %)Nettotulos 2017e2 325 M USD (+14,3 %)
PE24,5ROE48,6 %

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 57 eri maassa ja sillä on noin 50 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

ITW13.12.2017 | 163,88 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä liikevaihdon heikko kehitys.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 peräti yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön vuonna strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 16 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (8,1 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 30 prosenttia ja gearing on noussut 100 – 125 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,7 miljardia dollaria (n. 30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi viimeksi osinko nousi 20 prosentilla. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on noin 3,22 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 164 USD) antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (24,5x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla kalliiksi. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Alkuvuosi 2017

ITW:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 10 685 M USD (10 200 M USD / +4,8 %)
 • nettotulos: 1 763 M USD (1 528 M USD / +15,4 %)

Liikevaihto oli hyvässä noin +5 prosentin kasvussa, missä kaikki 7 segmenttiä pystyivät orgaaniseen kasvuun. Lisäksi valuuttakurssien positiivinen vaikutus tuki liikevaihdon kasvua. Autoteollisuuden hyvä veto näkyy Automotive-segmentin noin +4,7 liikevaihdon kasvuna. Lisäksi yhtiö on pystynyt kasvattamaan Automotive-segmentin markkinaosuuksia alkuvuoden aikana.

Nettotulos kasvoi mukavat +15 prosenttia, mikä sisältää +95 miljoonan dollarin kertaluontoisen sovittelukorvauksen. Ilman tätä erää, tulos olisi ollut noin 1 700 miljoonaa dollaria (verot karkeasti huomioiden). Kasvua tällöinkin noin +11 prosenttia.

Yhtiön johdonmukainen strategian ja tehostustoimintojen toteuttaminen näkyykin selvänä kannattavuuden paranemisena. Ja kannattavuus on parantunut kautta linjan jokaisessa segmentissä – paitsi Automotive:ssa. Siellä korkeaa kannattavuusprosenttia (22,7 %) laski mm. 6/2016 hankittu EF&C yhtiö, joka ei vielä ole samalla kannattavuustasolla.

Yhtiö nosti kvartaaliosinkoaan +20 prosenttia 0,65 dollarista 0,78 dollariin. Lisäksi yhtiö on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan!

Näkymät

ITW arvioi, että tilikauden 2017

 • Liikevaihto: 14,3 Mrd USD (2016: 13,6 Mrd USD)
 • Liiketulosmarginaali: 24,5 %
 • EPS: 6,62 – 6,72 USD

Lisäksi yhtiö arvioi, että tilikauden 2018

 • Liikevaihto: 14,9 Mrd USD
 • Liiketulosmarginaali: 25,0 – 25,5 %
 • EPS: 7,05 – 7,25 USD

Eli liikevaihdon odotetaan kasvavan ja samalla suhteellinen kannattavuus kasvaa edelleen vuonna 2018.

Segmentit

ITW:llä on 7 segmenttiä, joiden liikevaihdot ja liikevoitot on esitetty oheisissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 3 280 2 864 2 529 2 590
Food Equipment 2 115 2 110 2 096 2 177
Test & Measurement and Electronics 2 025 1 974 1 969 2 204
Welding 1 525 1 486 1 650 1 850
Polymers & Fluids 1 725 1 691 1 712 1 927
Construction Products 1 675 1 609 1 587 1 707
Speciality Products 1 930 1 885 1 885 2 055
Muut -25 -20 -23 -26
YHTEENSÄ 14 250 13 599 13 405 14 484 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 740 690 613 600
Food Equipment 545 537 498 453
Test & Measurement and Electronics 450 372 322 340
Welding 400 370 415 479
Polymers & Fluids 350 343 335 357
Construction Products 400 361 316 289
Speciality Products 515 482 439 440
Muut 0 -91 -71 -70
YHTEENSÄ 3 400 3 064 2 867 2 888 0
 • Automotive OEM segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset muovi- ja metalli-komponentit, kiinnittimet, kevyet nostimet yms.
 • Food Equipment segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset yrityskäyttöön tarkoitetut tiskikoneet, uunit, jää- ja pakastinkaapit yms.
 • Test & Measurements and Electronics segmentin tuotteita ovat mm. erilaiset testaus- ja mittauslaitteet ja elektroniset komponentit mobiili- ja terveydenhoidon laitteisiin.
 • Welding segmentin tuotteita ovat nimensä mukaisesti hitsaukseen liittyviä ratkaisuja
 • Polymers & Fluids segmentin tuotteita ovat erilaiset liimat, liuottimet, voiteluaineet, korjausmassat yms.
 • Construction Products segmentin tuotteita ovat mm. rakennusteollisuuden käyttöön tarkoitetut kiinnittimet, metallileikkurit yms.
 • Speciality Products segmentin tuotteita ovat mm. liukuhihna- ja automaatiojärjestelmät, juomapakkausten muovilenkit, lääketeollisuuden laitekomponentit yms.

ITW tekee tuotteita laajalla skaalalla eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Ja kuten yllä olevista taulukoista nähdään, niin liikevaihdot ja liiketulokset ovat jakautuneet varsin tasaisesti eri segmenttien välille. Automotive-segmentti on selkeästi suurin, mutta senkin liikevaihto on noin 23 prosenttia ja liiketulos 22 prosenttia kokonaisuudesta.

Oheinen taulukko kuvaa hyvin ITW:n sekä segmenttien kannattavuuden erinomaista tasoa. Kukin segmentti tekee tulosta yli 20 prosentin liiketulosmarginaalilla (ebit margin). Lisäksi taulukosta näkee hyvin sen, miten ITW:n strategian fokus ja rönsyjen leikkaaminen on parantanut kannattavuutta vuodesta 2014 alkaen.

EBIT MARGIN 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive OEM 22,6% 24,1% 24,2% 23,2%
Food Equipment 25,8% 25,5% 23,8% 20,8%
Test & Measurement and Electronics 22,2% 18,8% 16,4% 15,4%
Welding 26,2% 24,9% 25,2% 25,9%
Polymers & Fluids 20,3% 20,3% 19,6% 18,5%
Construction Products 23,9% 22,4% 19,9% 16,9%
Speciality Products 26,7% 25,6% 23,3% 21,4%
Muut
YHTEENSÄ 23,9% 22,5% 21,4% 19,9% 0

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 30 – 35 prosenttia ”operatiivisesta kassavirrasta”.

Yhtiö tavoittelee vuoden 2018 loppuun mennessä

 • 2 prosentin markkinat ylittävää kasvua
 • yli 25 prosentin liikevoittomarginaalia (ebit margin)
 • 20 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROIC)

Tuloksen kehitys

Kuten oheisesta taulukosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois. Silti jossain vaiheessa liikevaihdon olisi hyvä lähteä selkeään kasvuun, sillä toimintoja tehostamalla ei voida loputtomasti tulosta parantaa.

itw-tuloslaskelma-q32017

Toisaalta, toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun se tilikauden 2017 ennustetuilla luvuilla on noin 16,3 prosenttia. Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita, niin osakekohtainen tulos, EPS, on noussut 3,74 dollarista ennustettuun 6,69 dollariin.

ITW arvio, että tilikauden 2017 liikevaihto on noin 14,3 miljardia dollaria ja EPS on noin 6,62 – 6,75 dollaria. Selvää kasvua (liikevaihto +4,8 % ja EPS +17 %) viime vuoteen nähden.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,7 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa lähes 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian varrella tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q32017

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 500 miljoonan dollarin eli 20-25 prosentin loven tulokseen.

itw-velkaisuus-q32017

Korollisten velkojen määrä on noussut 8,1 miljardiin dollariin, kun 5 vuotta sitten velkoja oli 5,0 miljardia dollaria. Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 30 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumistaso eli gearing on noussut noin 100 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2011 noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,3 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää.

itw-liiketoimita-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat laskeneet noin 370 miljoonasta dollarista nykyiseen 280 miljoonaan dollariin. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Tämä vastaa vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa Union Pacific Corporation yhtiöön, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 1,6 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,1 miljardiin dollariin. Vuodesta 2013 kehitystä ei näytä tulleen juurikaan, mutta suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 4 vuoden (2013 – 2016) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 12,8 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 7,5 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2004 eli 13 vuotta sitten kokonaisosinko oli 0,52 dollaria, kun tilikaudella 2017 se on 2,86 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +14 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,22 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

12/2017: 0,78 USD (irtoaa 28.12.2017)
03/2018: 0,78 USD (e)
06/2018: 0,78 USD (e)
09/2018: 0,88 USD (e)

Kuten oheisesta osinko-kuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut noin 40 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 33 – 58 prosenttia. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut 5 vuodessa noin -30 prosenttia! Tilikauden 2012 lopussa osakkeita oli noin 473,2 miljoonaa, kun Q3/2017 lopussa niitä oli 347,5 miljoonaa kappaletta.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö on käyttänyt noin 750 miljoonaa dollaria osakkeiden ostoon ja on ostanut noin 5,5 miljoonaa omaa osakettaan. Yhtiön johdolla on vielä valtuutus käyttää noin 2,7 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna (24,5x – 27,5x) osake on selvästi kalliisti hinnoiteltu. ITW:n ennustama EPS tilikaudelle 2018 on 7,02 – 7,25 USD, joten ennusteisiin nähden PE-luku asettuu noin 22,6x. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia. Tämä parantaa yhtiön tulosnäkymiä myös tuleville vuosille, joten tämä puolustaa myös korkeaa arvostusta.

itw-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Mutta vaikka tuloskehitys on ollut positiivista, niin tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on puolittunut vuodesta 2012. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Taulukot

Taseen 2017e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+562) sekä osingonmaksuilla (–271). Oikaisu on yhteensä +291 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (13.12.2017) 163,88 122,46 92,68 94,70 84,08 60,81 46,71 53,40
Lkm (000) 347 500 357 100 365 900 404 600 449 300 473 200 494 600 503 300
Markkina-arvo (Mrd) 56,95 43,73 33,91 38,32 37,78 28,78 23,10 26,88
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 565 10 685 14 250 13 599 13 405 14 484 14 135 14 791 17 787 15 416
Liikevoitto 760 2 644 3 400 3 064 2 867 2 888 2 514 2 475 2 731 2 254
Nettotulos 560 1 763 2 325 2 035 1 899 1 900 1 679 2 870 2 071 1 503
Marginaali 15,7% 16,5% 16,3% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9% 19,4% 11,6% 9,7%
EPS 1,61 5,07 6,69 5,70 5,19 4,70 3,74 6,07 4,19 2,99
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 076 2 472 3 090 3 990 3 618 2 779 1 178 1 190
Liikearvo 4 732 4 558 4 439 4 667 4 886 5 530 5 198 4 879
Muut varat 8 797 8 171 8 200 9 021 11 462 11 000 11 608 10 181
Tase yhteensä 16 605 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984 16 250
Oma pääoma 5 314 4 254 5 224 6 819 9 703 10 561 10 017 9 370
Vähemmistö 3 5 4 5 6 9 17 11
Korolliset velat 8 137 7 829 7 422 7 457 6 344 5 048 3 990 2 830
Muut vastuut 3 151 3 113 3 079 3 397 3 913 3 691 3 960 4 039
Tase yhteensä 16 605 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984 16 250
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 400 2 302 2 299 1 616 2 528 2 072 1 956 1 488
Investoinnit: Capex -300 -273 -284 -361 -368 -382 -353 -288
Vapaa rahavirta (FCF) 2 100 2 029 2 015 1 255 2 160 1 690 1 603 1 200
Investoinnit: Muut 20 -259 74 3 203 -88 1 429 -1 226 -384
Investointien jälkeen 2 120 1 770 2 089 4 458 2 072 3 119 377 816
Rahoitus: Voitonjako -1 880 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428 -2 602 -1 477 -871
Rahoitus: Muut 300 482 159 1 358 1 288 1 031 1 156 -182
Rahavarojen muutos 540 -485 -437 907 932 1 548 56 -237
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400 1,300
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400 1,300
Osinkotuotto 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 2,4% 3,0% 2,4%
Osinko/nettotulos 42,7% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8% 24,4% 33,4% 43,5%
Osinko/FCF 47,3% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3% 41,4% 43,2% 54,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 27,0 21,9 18,4 21,5 21,2
PE (3v) 27,3 22,5 18,6 17,8 17,1 13,4 15,3 20,3
PE 24,5 21,5 17,9 20,2 22,5 10,0 11,2 17,9
Oma pääoma/osake 15,30 11,93 14,29 16,87 21,61 22,34 20,29 18,64
P/B 10,71 10,27 6,49 5,61 3,89 2,72 2,30 2,86
ROE 48,6% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6% 27,9% 21,3% 16,5%
ROI 26,6% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9% 16,7% 20,8% 18,7%
Omavaraisuusaste 32,0% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6% 54,7% 55,8% 57,7%
Gearing 95,2% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1% 21,5% 28,0% 17,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset