ITW sijoituskohteena

Päivitetty 9.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 53 eri maassa ja sillä on noin 45 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ITW Ennuste
Osake (9.5.2020) 161,01 Osinko 12 kk 4,340
Markkina-arvo (Mrd) 51,5 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (M) 11 500 (-18,5%) Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (M) 1 625 (-35,5%) Osinko/FCF 54% 4v ka
EPS 5,08 Omav.aste 16%
PE 31,7 Gearing 272%
EV/EBIT 25,4 ROE 61%
PB 22,4 ROI 22%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ITW9.5.2020 | 161,01 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkeahko velkaisuus sekä vaisu liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Lisäksi osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna on noussut yli pisterajojen.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Tämä on vaikuttanut osaltaan laskevasti liikevaihtoon. Mutta joka tapauksessa pitää kysyä, että mistä ITW:lle kasvua?

Yhtiön strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä 10 vuotta sitten nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 17 prosenttia.

Vuosi 2019 oli nihkeämpi nettotuloksen jäädessä hieman (-1,6 %) vertailukaudesta. Sen sijaan EPS-lukema nousi (+1,8 %) yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman johdosta.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (7,7 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja gearing on noussut selvästi yli 100 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,4 miljardia dollaria (n. 30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto laski 9,1 prosenttia, kun pandemia alkoi vaikuttamaan yhtiöön kvartaalin edetessä. Erityisesti Automotive OEM -segmentti koki kovia, kun autoyhtiöt sulkivat tuotantoaan niin Euroopassa kuin myös USA:ssa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

ITW on vahvistanut maksuvalmiuttaan ja sillä on 1,4 miljardia dollaria käteistä Q1:n lopussa. Lisäksi yhtiöllä on nostamattomia luottoja noin 2,5 miljardin dollarin edestä.

Yhtiö on aloittanut myös tiukan kulukurin ja siirtää ei-välttämättömiä investointejaan. Työntekijöiden lomautuksia on ollut vielä suhteellisen vähän, mutta yhtiön mukaan tämä voi muuttua, mikäli pandemian vaikutukset pitkittyvät.

Yhtiö osti Q1:n aikana omia osakkeita noin 706 miljoonalla dollarilla, mutta osto-ohjelma on nyt keskeytetty. Alkuperäinen osto-ohjelman koko vuodelle 2020 oli noin 2,0 miljardia dollaria, joten keskeytys tukee kassatilannetta noin 1,3 miljardilla dollarilla.

Yhtiö julkisti Q2:n osingon ja se oli edellisen kvartaalin tavoin 1,07 dollaria. Osinko irtoaa 29.6.2020 ja maksetaan 14.7.2020

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

ITW arvioi, että pandemia alkaa tuntumaan merkittävissä määrin yhtiön toiminnassa Q2:sta alkaen. Pandemia voi myös vaikeuttaa logistiikkaketjuja ja raaka-aineiden saatavuutta. Näiden vaikutuksia ja sen kestoa on kuitenkin mahdoton ennustaa.

Huhtikuun lopussa noin 10 prosenttia yhtiön tehtaista oli suljettuna ja osa tuotannosta toimi vajaalla käyttöasteella.

ITW arvioi, että Q2:n liikevaihto romahtaa 30 – 40 prosenttia ja liiketulos jää noin 200 – 400 miljoonaan dollariin (Q2/2019: 871 M USD).

Lisäksi yhtiö antoi karkeita arvioita tilikauden 2020 liiketulosmarginaalista erilaisilla liikevaihtoskenaarioilla:

  • Liikevaihto -15 % => marginaali 19 – 21 %
  • Liikevaihto -20 % => marginaali 18 – 20 %
  • Liikevaihto -25 % => marginaali 17 – 19 %

Tämän perusteella voinee päätellä sen, että yhtiö arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 20 prosentin luokkaa.

Tilikausi 2020

ITW:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 3 228 3 552 -9,1%
Liiketulos (ebit) 761 839 -9,3%
Nettotulos 566 597 -5,2%
EPS (USD) 1,77 1,81

Q1:n liikevaihto laski 9,1 prosenttia ja orgaanisesti 6,6 prosenttia. Valuuttakurssien muutokset (-1,5 %) sekä myydyt liiketoimet (-1,0 %) vaikuttivat osaltaan liikevaihdon kehitykseen.

Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan yhtiöön Q1:n edetessä ja erityisesti Automotive OEM -segmentti koki kovia, kun autoyhtiöt sulkivat tuotantoaan niin Euroopassa kuin myös USA:ssa. ITW arvioi, että Q2:lla segmentin liikevaihto romahtaa peräti 60 – 70 prosenttia.

Q1:n liiketulos laski liikevaihdon tavoin noin 9,3 prosenttia. Marginaali pysyi vielä hyvällä tasolla noin 23,6 prosentissa, mitä yhtiön säästöohjelma (”Enterprise Initiatives”) tuki 1,2 prosenttiyksiköllä.

ITW arvioi, että Q2:n liiketulos olisi noin 200 – 400 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi karmeaa noin 55 – 75 prosentin tuloslaskua.

Yhtiö julkisti myös Q2:n osingon, joka on 1,07 dollaria. Osinko irtoaa 29.6.2020 ja maksetaan 14.7.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 375 3 609 -34,2% 11 500 14 109 -18,5%
Liiketulos (ebit) 300 871 -65,6% 2 275 3 402 -33,1%
Nettotulos 200 623 -67,9% 1 625 2 521 -35,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 4,34 4,21

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat ITW: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta (FCF).

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois.

Vuoden 2019 maailman talouden hidastuminen ja kauppasotapelot painoivat yhtiön liikevaihtoa.

itw-tuloslaskelma-q12020

Toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen hyvänä kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun tilikaudella 2019 se oli noin 17,9 prosenttia. Alhaisempi veroaste toi karkeasti laskien noin yhden prosenttiyksikön lisän marginaaliin. Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita niin, että EPS on noussut 3,74 dollarista 7,74 dollariin.

Ennusteet -sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 10,5 – 12,0 miljardia ja nettotulos 1 525 – 1 675 miljoonaa dollaria. Pandemia kurittaa yhtiön lukuja varsin pahasti.

PE-luvuilla mitattuna osake on korkeahkosti hinnoiteltu (31,7x). On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma, omien osakkeiden osto-ohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia.

itw-roe-roi-q12020

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Positiivisen tuloskehityksen lisäksi, tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on pudonnut noin kolmasosaan siitä, mitä se oli vuonna 2013. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,4 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa noin 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian aikana tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q12020

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 450 miljoonan dollarin eli noin 25 prosentin loven ennustettuun tulokseen.

itw-velkaisuus-q12020

Korollisten velkojen määrä on ollut nousussa ja velkaa on nyt 7,7 miljardia dollaria. Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 15 – 20 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut yli 200 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2015 noin 2,3 miljardista dollarista nykyiseen noin 3,0 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää. USA:n verouudistus näkyy rahavirtojen selvänä nousuna vuodesta 2018 alkaen.

Capex-investoinnit ovat noin 300 – 350 miljoonassa dollarissa. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Kuten ao. kuvasta nähdään, niin capex-investoinnit vastaavat vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa rautatieyhtiö Union Pacific Corporation:iin, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,7 miljardiin dollariin. Suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää näiden vuosien tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 5 vuoden (2015 – 2019) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 13,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 11,3 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Pelkkien osinkojen osuus voitonjaosta on nykyisellään noin 1,4 miljardia dollaria eli jos yhtiö lopettaa omien osakkeiden ostot, niin vapaasta rahavirrasta jää noin 1,3 miljardia dollaria lainojen lyhennyksiin. Huomioiden käteisen määrä, niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 6,3 miljardia dollaria, joten em. rahavirralla lainat lyhenisivät noin 5 – 7 vuodessa. Voidaan siis sanoa, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2009 eli 10 vuotta sitten kokonaisosinko oli 1,24 dollaria, kun tilikaudella 2019 se oli 4,14 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +12,8 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q12020

Kuten oheisesta osinkokuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 50 prosentissa. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ITW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
6/2020 1,070 6/2019 1,000 6/2018 0,780
9/2020 (e) 1,090 9/2019 1,070 9/2018 1,000
12/2020 (e) 1,090 12/2019 1,070 12/2018 1,000
3/2021 (e) 1,090 3/2020 1,070 3/2019 1,000
YHTEENSÄ 4,340 4,210 3,780
+3,1% +11,4% +26,4%

Q2 osinko on 1,07 dollaria, joka irtoaa 29.6.2020 ja maksetaan 14.7.2020.

Q3:n osinko julkistetaan elokuun alussa ja arvioin yhtiön nostavan osinkoa 1,09 dollariin. Nosto ylläpitäisi pitkään jatkunutta osingon nousutrendiä. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Omien osakkeiden ostot

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut vuodesta 2015 noin -11 prosenttia. Tilikauden 2015 lopussa osakkeita oli noin 365,9 miljoonaa, kun Q4/2019 lopussa niitä oli 325,6 miljoonaa kappaletta.

Yhtiö arvioi ostavansa vuoden 2020 aikana omia osakkeitaan noin 2,0 miljardilla dollarilla. Osto-ohjelma on pandemian johdosta keskeytetty.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+1 059 M USD) sekä osingolla (-1 045 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (0 M USD). Oikaisu on yhteensä +14 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (9.5.2020) 161,01 179,63 126,69 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08
Lkm (000) 319 700 325 600 337 100 346 800 357 100 365 900 404 600 449 300
Markkina-arvo (Mrd) 51,47 58,49 42,71 57,86 43,73 33,91 38,32 37,78
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Automotive OEM 2 050 3 063 3 338 3 271 2 864
Food Equipment 1 900 2 188 2 214 2 123 2 110
Test & Measurement and Electronics 1 825 2 121 2 171 2 069 1 974
Welding 1 300 1 638 1 691 1 538 1 486
Polymers & Fluids 1 470 1 669 1 724 1 724 1 691
Construction Products 1 430 1 625 1 700 1 672 1 609
Speciality Products 1 550 1 825 1 951 1 938 1 885
Muut -25 -20 -21 -21 -20
YHTEENSÄ 11 500 14 109 14 768 14 314 13 599
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Automotive OEM 225 659 751 747 690
Food Equipment 425 578 572 556 537
Test & Measurement and Electronics 430 542 523 464 372
Welding 330 453 474 415 370
Polymers & Fluids 300 381 369 357 343
Construction Products 285 383 414 399 361
Speciality Products 380 472 522 527 482
Muut -100 -66 -41 29 -91
YHTEENSÄ 2 275 3 402 3 584 3 494 3 064
EBIT MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016
Automotive OEM 11,0% 21,5% 22,5% 22,8% 24,1%
Food Equipment 22,4% 26,4% 25,8% 26,2% 25,5%
Test & Measurement and Electronics 23,6% 25,6% 24,1% 22,4% 18,8%
Welding 25,4% 27,7% 28,0% 27,0% 24,9%
Polymers & Fluids 20,4% 22,8% 21,4% 20,7% 20,3%
Construction Products 19,9% 23,6% 24,4% 23,9% 22,4%
Speciality Products 24,5% 25,9% 26,8% 27,2% 25,6%
Muut
YHTEENSÄ 19,8% 24,1% 24,3% 24,4% 22,5%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 375 3 228 11 500 14 109 14 768 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135
Liikevoitto 300 761 2 275 3 402 3 584 3 485 3 064 2 867 2 888 2 514
Nettotulos 200 566 1 625 2 521 2 563 2 345 2 035 1 899 1 900 1 679
Marginaali 8,4% 17,5% 14,1% 17,9% 17,4% 16,4% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9%
EPS 0,63 1,77 5,08 7,74 7,60 6,76 5,70 5,19 4,70 3,74
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 444 1 981 1 504 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618
Liikearvo 4 401 4 492 4 633 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886
Muut varat 8 318 8 595 8 733 8 934 8 171 8 200 9 021 11 462
Tase yhteensä 14 163 15 068 14 870 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966
Oma pääoma 2 297 3 026 3 254 4 585 4 254 5 224 6 819 9 703
Vähemmistö 1 4 4 4 5 4 5 6
Korolliset velat 7 694 7 758 7 380 8 328 7 829 7 422 7 457 6 344
Muut vastuut 4 171 4 280 4 232 3 863 3 113 3 079 3 397 3 913
Tase yhteensä 14 163 15 068 14 870 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 250 2 995 2 811 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528
Investoinnit: Capex -300 -326 -364 -297 -273 -284 -361 -368
Vapaa rahavirta (FCF) 1 950 2 669 2 447 2 105 2 029 2 015 1 255 2 160
Investoinnit: Muut 25 143 39 46 -259 74 3 203 -88
Investointien jälkeen 1 975 2 812 2 486 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072
Rahoitus: Voitonjako -2 075 -2 736 -3 102 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428
Rahoitus: Muut 0 410 -862 183 482 159 1 358 1 288
Rahavarojen muutos -100 486 -1 478 477 -485 -437 907 932
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,320 4,140 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,320 4,140 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600
Osinkotuotto 2,7% 2,3% 2,8% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9%
Osinko/nettotulos 85,0% 53,5% 46,8% 42,3% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8%
Osinko/FCF 70,8% 50,5% 49,0% 47,1% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 24,2 27,4 19,6 27,4 21,9
PE (3v) 23,0 23,6 18,5 27,6 22,5 18,6 17,8 17,1
PE 31,7 23,2 16,7 24,7 21,5 17,9 20,2 22,5
EV/EBIT 25,4 18,9 13,6 18,1 16,0 13,3 14,5 16,1
Oma pääoma/osake 7,19 9,31 9,66 13,23 11,93 14,29 16,87 21,61
P/B 22,40 19,30 13,11 12,61 10,27 6,49 5,61 3,89
ROE 61,0% 80,2% 65,3% 53,0% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6%
ROI 21,9% 31,8% 30,4% 27,9% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9%
Omavaraisuusaste 16,2% 20,1% 21,9% 27,3% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6%
Gearing 272,0% 190,7% 180,4% 114,1% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 142,12 179,63 154,94 150,81 143,53 126,69 141,12 138,54 156,66 166,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,460 4,400 4,340 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,780 3,560
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 2,4% 2,8% 2,9% 3,0% 3,3% 2,9% 2,9% 2,4% 2,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,79 7,81 7,68 7,55 7,61 7,60 7,57 7,49 7,18 6,76
PE 18,2 23,0 20,2 20,0 18,9 16,7 18,6 18,5 21,8 24,7
EV/EBIT 15,6 18,7 16,3 16,0 15,1 13,6 14,9 14,5 16,5 18,1
ROE 90,8% 80,2% 76,3% 71,6% 68,1% 65,3% 59,2% 59,3% 56,8% 53,0%
ROI 31,8% 31,8% 31,9% 31,3% 31,1% 30,4% 29,6% 30,3% 29,8% 27,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus