ITW sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen ITW (Illinois Tool Works) valmistaa laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden komponentteja, laitteita, mittareita ja erikoistuotteita. Yhtiöllä on toimintaa 57 eri maassa ja sillä on noin 50 000 työntekijää sekä noin 17 000 patenttia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ITW Ennuste
Osake (1.11.2018) 127,57 Osinko 12 kk 4,100
Markkina-arvo (Mrd) 43,2 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (M) 14 800 (+3,4%) Osinko/EPS 43% 4v ka
Nettotulos (M) 2 565 (+9,4%) Osinko/FCF 44% 4v ka
EPS 7,57 Omav.aste 24%
PE 16,9 Gearing 145%
EV/EBIT 13,6 ROE 61%
PB 11,3 ROI 30%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

ITW1.11.2018 | 127,57 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

ITW:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta sekä yhtiön korkeahko velkaisuus.

ITW:n liikevaihto on ollut noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa vuodesta 2012 alkaen. Tässä on tärkeää huomata se, että yhtiö on pyrkinyt purkamaan vuosien aikana syntyneitä rönsyjä myymällä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2014 yhtiö myi Industrial Packaging -liiketoiminnot, mikä toi yli 1,1 miljardin dollarin myyntivoitot. Lisäksi vuonna 2016 yli 30 liiketoimintoa myytiin.

Yhtiön strategian mukaan sen pääomien käyttö tulee olla fokusoitunutta ja kurinalaista. Tämä on näkynytkin kannattavuuden kasvuna, sillä vuosikymmenen vaihteessa nettotulosmarginaali oli noin 7 – 10 prosenttia, kun nyt se on noin 15 – 16 prosenttia. Ja kannattavuus paranee edelleen.

Taseessa esiin nousee korkeahko velkaisuus (7,4 Mrd USD), mikä näkyy velkaisuuden tunnuslukujen heikkoutena. Omavaraisuusaste on noin 25 – 30 prosenttia ja gearing on noussut yli 100 prosenttiin. Lukuisten yrityskauppojen seurauksena liikearvoa on noin 4,7 miljardia dollaria (n. 25-30 % taseen loppusummasta). Tosin se on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten alaskirjausriski lienee varsin alhainen.

Osinkosijoittajaa yhtiö kiinnostaa, sillä se on maksanut vuosittain nousevaa osinkoa yli 50 vuoden ajan. Lisäksi osinko nousi 20 prosentilla elokuussa 2017 ja 28 prosentilla elokuussa 2018. Tämä kuvaa hyvin yhtiön vahvaa tuloksentekokykyä. Seuraavan 12 kuukauden ennustettu osinko on 4,10 dollaria, mikä tämän hetkisellä osakkeen hinnalla (noin 127,57 USD) antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

PE-luvulla mitattuna (16,9x) yhtiön osaketta voidaan kuitenkin kuvailla hieman koholleen hinnoiteltuna. Toisaalta yhtiö tahkoo rahaa niin, että vapaat rahavirrat ovat kehittyneet hyvään suuntaan koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2018

ITW:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 613 3 615 -0,1% 11 188 10 685 4,7%
Liiketulos (ebit) 889 960 -7,4% 2 724 2 639 3,2%
Nettotulos 638 640 -0,3% 1 956 1 763 10,9%
EPS (USD) 1,90 1,85 5,77 5,07

Hyvän H1/2018 (+7,1 %) jälkeen Q3:n liikevaihto jäi hieman edellisvuoden tasosta.

Liikevaihdon pehmeää kehitystä selittää autoteollisuuden tuotannon laskut (-4-5%) sekä Euroopassa että Kiinassa. Lisäksi kysyntä Speciality Products ja Polymers & Fluids -segmenteissä jäi odotettua alhaisemmaksi. Welding-segmentti jatkoi hyvää vajaan +10 prosentin liikevaihdon kasvuaan.

Q3:n raportoitu liiketulos (ebit) jäi selvästi (-7,4 %) viime vuodesta, mutta tätä selittää vertailukaudella saatu kertaluontoinen +100 miljoonan dollarin sopimuskorvaus. Jos tämän oikaisee vertailukauden luvusta pois, niin silloin liiketulos olisi kasvanut noin +3,3 prosenttia. Tulosmarginaali nousi 24,6 prosenttiin, mikä on paras lukema ainakin viimeiseen 3 vuoteen, jos em. sopimuskorvaus oikaistaan pois viime vuoden luvuista.

Parantunutta kannattavuutta selittää säästöohjelman tuoma noin +1 prosenttiyksikön ebit-marginaalien kohentuminen, jota kuitenkin raaka-aineiden kustannusinflaatio nakersi noin -0,6 prosenttiyksikköä. Yhtiö on kuitenkin pystynyt siirtämään kohonneita hintojaan omiin myyntihintoihin, vaikkakin niiden vaikutukset hieman laahaavat jäljessä.

Kuten aiemminkin, niin alhaisempi veroaste selittää nettotuloksen liiketulosta parempaa kehitystä. Nyt dollarimääräinen nettotulos jäi hieman vertailukaudesta (638 vs 640 M USD).

Kasvavia tullimaksuja vastaan yhtiötä suojaa ”produce where we sell” -strategia. Noin 2 prosenttia yhtiön kuluista tulee Kiinasta. Yhtiö arvioi, että vuodelle 2019 tullimaksut tuovat noin 60 miljoonan dollarin negatiivisen vaikutuksen.

Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 1,5 miljardia dollaria. Yhtiö myös nosti kvartaaliosinkoa 0,78 dollarista 1,00 dollariin.

Näkymät 2018

ITW tarkensi EPS-ennusteväliään. Nyt yhtiön tilikauden 2018 ennusteena on:

  • Liiketulosmarginaali: 24 – 25 %
  • Veroaste: 25 % (2017: 28,3 %)
  • EPS: 7,55 – 7,65 USD (2017: 4,86 USD ja vero-oikaistu: 6,76 USD)

Aiempi EPS-arvio oli 7,50 – 7,70 dollaria. Lisäksi yhtiö arvioi, että Q4/2018

  • EPS: 1,78 – 1,88 USD (Q4/2017: vero-oikaistu 1,68 USD)

Liikevaihdon osalta yhtiö totesi sen kasvavan orgaanisesti noin 2 – 3 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 14,7 – 14,9 Mrd USD (2017: 14,3 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 3,55 – 3,65 Mrd USD (2017: 3,49 Mrd USD)
  • nettotulos: 2,55 – 2,60 Mrd USD (2017: 2,35 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: ITW: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

ITW:n Enterprise Strategy:n mukaan sen pääomien käytön tulee olla hyvin fokusoitunutta ja kurinalaista sekä kohdistua parhaisiin kasvukohteisiin. Tästä syystä yhtiö on myös pyrkinyt karsimaan rönsyjään ja yksinkertaistamaan toimintaansa, tuotevalikoimaansa ja organisaatiotaan.

Toiseksi tärkein pääomien käyttökohde on kasvava osinko, jonka tavoitetaso on noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta (FCF).

Yhtiö tavoittelee vuoden 2018 loppuun mennessä

  • 2 prosentin markkinat ylittävää kasvua
  • yli 25 prosentin liikevoittomarginaalia (ebit margin)
  • 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROIC)

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

Kuten oheisesta taulukosta nähdään, niin yhtiön liikevaihto on pysytellyt noin 13,5 – 14,5 miljardissa dollarissa jo pitkään. Osaltaan heikkoon kehitykseen vaikuttaa toiminnan virtaviivaistaminen, missä ei-keskeisiä liiketoimintoja on myyty pois. Silti jossain vaiheessa liikevaihdon olisi hyvä lähteä selkeään kasvuun, sillä toimintoja tehostamalla ei voida loputtomasti tulosta parantaa.

itw-tuloslaskelma-q32018

Toisaalta, toiminnan tehostaminen näkyy nettotuloksen kasvutrendinä. Vuonna 2013 tulosmarginaali oli noin 11,9 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 16,4 prosenttia. Lisäksi yhtiö on samaan aikaan ostanut paljon omia osakkeita, niin osakekohtainen tulos, EPS, on noussut 3,74 dollarista 6,76 dollariin.

Ennusteet -sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 14,7 – 14,9 miljardia ja nettotulos 2,55 – 2,60 miljardia dollaria. Nämä arviot ovat linjassa yhtiön antamien ennusteiden kanssa. Nettotulosmarginaali nousisi näillä luvuilla 17,3 prosenttiin, missä kannattavuusohjelman sekä alhaisemman veroasteen tuomat lisät näkyvät.

PE-luvuilla mitattuna (16,9x – 19,8x) osake on hieman koholleen hinnoiteltu. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön tehokkuusohjelma ja liiketoiminnan fokus näyttää tuottavan hyviä tuloksia. Tämä parantaa yhtiön tulosnäkymiä myös tuleville vuosille, joten tämä puolustaa myös korkeaa arvostusta.

itw-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat aivan viime vuosina kehittynyt hyviin lukemiin. Mutta vaikka tuloskehitys on ollut positiivista, niin tuottoluvut ovat kasvaneet siitä syystä, että oman pääoman määrä on puolittunut vuodesta 2012. Tämäkin huomioiden pääomien käyttö on tehostunut, mikä on ollut yhtiön strategiana viime vuosien aikana.

Tase

Taseessa huomio osuu yhtiön liikearvon noin 4,7 miljardin dollarin määrään. Tämä vastaa lähes 30 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä yhtiön historian varrella tekemät lukuisat yrityskaupat näkyvät. Toisaalta liikearvo on pysytellyt tällä tasolla jo yli 10 vuotta, joten tilanne on siinä mielessä tasaantunut.

itw-liikearvo-q32018

Ja voidaan myös ajatella, että liikearvon alaskirjausriski on varsin alhainen. 10 prosentin alaskirjaus tekisi noin 500 miljoonan dollarin eli noin 20 prosentin loven ennustettuun tulokseen.

itw-velkaisuus-q32018

Korollisten velkojen määrä on noussut 7,4 miljardiin dollariin, kun 5 vuotta sitten velkoja oli 6,3 miljardia dollaria. Investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet vuosittain noin 2 miljardia dollaria positiiviset, joten velkaisuus on noussut voitonjaon (osinko ja omien osakkeiden ostot) seurauksena.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat valahtaneet heikolle tasolle, sillä omavaraisuusaste on laskenut noin 28 prosenttiin (hyvä taso olisi yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noussut noin 145 prosenttiin (hyvä taso olisi alle 100 %).

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on hienoisessa nousutrendissä ja on noussut vuoden 2011 noin 2,0 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,4 miljardiin dollariin. Tässä liiketoimintojen myynnit hieman laimentavat rahavirran kehitystä, joten siihen nähden kehityksen voi sanoa olevan hyvää.

Capex-investoinnit ovat laskeneet noin 370 miljoonasta dollarista nykyiseen 280-300 miljoonaan dollariin. Myös tässä näkyy hyvin liiketoimintojen myynnit. Kuten ao. kuvasta nähdään, niin capex-investoinnit vastaavat vain noin 15 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta, joten siinä mielessä toiminnan ylläpitäminen ei vaadi suuria investointeja. Tätä voi verrata vaikkapa rautatieyhtiö Union Pacific Corporation:iin, jonka capex-investoinnit haukkaavat noin 40 – 50 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

itw-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran nousun ja capex-investointien laskun seurauksena noin 1,6 miljardista dollarista nykyiseen noin 2,1 miljardiin dollariin. Vuodesta 2013 kehitystä ei näytä tulleen juurikaan, mutta suurimmat liiketoimintojen myynnit ajoittuvat juurikin vuosille 2014 – 2016, mikä osaltaan selittää tasaista kehitystä.

Yhtiö on viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana käyttänyt voitonjakoon (osinko ja omien osakkeiden ostot) noin 14,6 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 9,6 miljardia dollaria. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi korolliset velat ovat nousussa.

Pelkkien osinkojen osuus voitonjaosta on nykyisellään noin 1,4 miljardia dollaria eli jos yhtiö lopettaa omien osakkeiden ostot, niin vapaasta rahavirrasta jää noin 1,0 miljardia dollaria lainojen lyhennyksiin. Huomioiden käteisen määrä, niin nettovelkaa yhtiöllä on noin 5,8 miljardia dollaria, joten em. rahavirralla lainat lyhenisivät reilussa 5 vuodessa. Voidaan siis sanoa, että yhtiön lainanhoitokyky on hyvä.

Osinko

ITW on maksanut kalenterivuosittain nousevaa osinkoa jo yli 50 vuoden ajan. Osinko on myös noussut hyvällä tahdilla. Vuonna 2004 eli 13 vuotta sitten kokonaisosinko oli 0,52 dollaria, kun tilikaudella 2017 se on 2,86 dollaria. Eli keskimäärin osinko on tänä aikana kasvanut +14 prosenttia vuodessa.

itw-osinko-q32018

Kuten oheisesta osinkokuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut noin 40 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 35 – 55 prosenttia. Tämä antaa selkänojaa sille, että osingon voi odottaa kasvavan myös tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä ITW: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2018 1,000 12/2017 0,780 12/2016 0,650
3/2019 (e) 1,000 3/2018 0,780 3/2017 0,650
6/2019 (e) 1,000 6/2018 0,780 6/2017 0,650
9/2019 (e) 1,100 9/2018 1,000 9/2017 0,780
YHTEENSÄ 4,100 3,340 2,730
+22,8% +22,3% +18,7%

Q4:n osinko on 1,00 dollaria ja se irtoaa 28.12.2018 ja maksetaan 10.1.2019.

Seuraava kvartaaliosingon korotusvuoro olisi syksyllä 2019. Koska osinko on viime vuosien aikana noussut vauhdikkaasti, niin arvioin, että osingon hyvä nousuvauhti jatkuisi. Tein ennusteen noin +10 prosentin nousulla, mikä jää selvästi aiemmista nousuista, mutta ehkä tässä vaiheessa on hyvä pitää odotukset aiempaa matalemmalla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,10 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (127,57 USD) noin 3,2 prosentin osinkotuoton.

Omien osakkeiden ostot

Yhtiö ostaa myös paljon omia osakkeitaan ja osakemäärä on laskenut vuodesta 2013 noin -25 prosenttia! Tilikauden 2013 lopussa osakkeita oli noin 449,3 miljoonaa, kun Q3/2018 lopussa niitä oli 335,3 miljoonaa kappaletta.

Tilikauden 2017 aikana yhtiö käytti noin 1,0 miljardia dollaria osakkeiden ostoon ja osti 7,1 miljoonaa omaa osakettaan. Yhtiön johdolla on vielä valtuutus käyttää noin 2,4 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon.

Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon noin 1,5 miljardia dollaria.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+609) sekä osingonmaksuilla (-339). Oikaisu on yhteensä +270 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -658 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 687 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 345 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (1.11.2018) 127,57 166,85 122,46 92,68 94,70 84,08 60,81 46,71
Lkm (000) 339 000 346 800 357 100 365 900 404 600 449 300 473 200 494 600
Markkina-arvo (Mrd) 43,25 57,86 43,73 33,91 38,32 37,78 28,78 23,10
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 3 370 3 271 2 864 2 529 2 590
Food Equipment 2 210 2 123 2 110 2 096 2 177
Test & Measurement and Electronics 2 180 2 069 1 974 1 969 2 204
Welding 1 700 1 538 1 486 1 650 1 850
Polymers & Fluids 1 710 1 724 1 691 1 712 1 927
Construction Products 1 710 1 672 1 609 1 587 1 707
Speciality Products 1 945 1 938 1 885 1 885 2 055
Muut -25 -21 -20 -23 -26
YHTEENSÄ 14 800 14 314 13 599 13 405 14 484
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive OEM 760 747 690 613 600
Food Equipment 565 556 537 498 453
Test & Measurement and Electronics 520 464 372 322 340
Welding 480 415 370 415 479
Polymers & Fluids 370 357 343 335 357
Construction Products 415 399 361 316 289
Speciality Products 525 527 482 439 440
Muut -35 29 -91 -71 -70
YHTEENSÄ 3 600 3 494 3 064 2 867 2 888
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 612 11 188 14 800 14 314 13 599 13 405 14 484 14 135 14 791 17 787
Liikevoitto 876 2 724 3 600 3 494 3 064 2 867 2 888 2 514 2 475 2 731
Nettotulos 610 1 956 2 565 2 345 2 035 1 899 1 900 1 679 2 870 2 071
Marginaali 16,9% 17,5% 17,3% 16,4% 15,0% 14,2% 13,1% 11,9% 19,4% 11,6%
EPS 1,80 5,77 7,57 6,76 5,70 5,19 4,70 3,74 6,07 4,19
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 859 3 094 2 472 3 090 3 990 3 618 2 779 1 178
Liikearvo 4 655 4 752 4 558 4 439 4 667 4 886 5 530 5 198
Muut varat 9 075 8 934 8 171 8 200 9 021 11 462 11 000 11 608
Tase yhteensä 15 589 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
Oma pääoma 3 812 4 585 4 254 5 224 6 819 9 703 10 561 10 017
Vähemmistö 4 4 5 4 5 6 9 17
Korolliset velat 7 404 8 328 7 829 7 422 7 457 6 344 5 048 3 990
Muut vastuut 4 369 3 863 3 113 3 079 3 397 3 913 3 691 3 960
Tase yhteensä 15 589 16 780 15 201 15 729 17 678 19 966 19 309 17 984
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 850 2 402 2 302 2 299 1 616 2 528 2 072 1 956
Investoinnit: Capex -350 -297 -273 -284 -361 -368 -382 -353
Vapaa rahavirta (FCF) 2 500 2 105 2 029 2 015 1 255 2 160 1 690 1 603
Investoinnit: Muut -175 46 -259 74 3 203 -88 1 429 -1 226
Investointien jälkeen 2 325 2 151 1 770 2 089 4 458 2 072 3 119 377
Rahoitus: Voitonjako -3 125 -1 857 -2 737 -2 685 -4 909 -2 428 -2 602 -1 477
Rahoitus: Muut 0 183 482 159 1 358 1 288 1 031 1 156
Rahavarojen muutos -800 477 -485 -437 907 932 1 548 56
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,560 2,860 2,400 2,070 1,810 1,600 1,480 1,400
Osinkotuotto 2,8% 1,7% 2,0% 2,2% 1,9% 1,9% 2,4% 3,0%
Osinko/nettotulos 47,1% 42,3% 42,1% 39,9% 38,5% 42,8% 24,4% 33,4%
Osinko/FCF 48,3% 47,1% 42,2% 37,6% 58,4% 33,3% 41,4% 43,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,8 27,4 21,9 18,4 21,5
PE (3v) 18,7 27,6 22,5 18,6 17,8 17,1 13,4 15,3
PE 16,9 24,7 21,5 17,9 20,2 22,5 10,0 11,2
EV/EBIT 13,6 18,1 16,0 13,3 14,5 16,1 12,5 9,5
Oma pääoma/osake 11,26 13,23 11,93 14,29 16,87 21,61 22,34 20,29
P/B 11,33 12,61 10,27 6,49 5,61 3,89 2,72 2,30
ROE 61,0% 53,0% 42,9% 31,5% 23,0% 16,6% 27,9% 21,3%
ROI 29,8% 27,9% 24,8% 21,3% 19,0% 15,9% 16,7% 20,8%
Omavaraisuusaste 24,5% 27,3% 28,0% 33,2% 38,6% 48,6% 54,7% 55,8%
Gearing 145,3% 114,1% 125,8% 82,9% 50,8% 28,1% 21,5% 28,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 141,12 138,54 156,66 166,85 147,96 143,25 132,47 122,46 119,84 104,16
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,100 4,000 3,780 3,560 3,340 3,120 2,990 2,860 2,730 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 2,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,57 7,49 7,18 6,76 6,56 6,23 6,03 5,70 5,56 5,45
PE 18,6 18,5 21,8 24,7 22,6 23,0 22,0 21,5 21,5 19,1
EV/EBIT 14,9 14,5 16,5 18,1 16,7 17,1 16,4 16,0 16,0 14,3
ROE 59,2% 59,3% 56,8% 53,0% 46,2% 44,5% 43,3% 42,9% 40,0%
ROI 29,6% 30,3% 29,8% 27,9% 26,4% 25,9% 25,6% 24,8% 23,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset