Kemira Oyj

Viimeksi päivitetty 17.7.2020

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 5 100 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa.

Kemiran historia ulottuu vuoteen 1920, kun Valtion Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat perustettiin palvelemaan teollisuuden, kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon kemikaalitarpeita. Yhtiön nimeksi tuli Kemira vuonna 1972 ja kansainvälistyminen alkoi 1980-luvulla.

Vesikemikaaleista tuli Kemiran strategian perusta vuonna 2008, ja nykyään yhtiö keskittyy palvelemaan paljon vettä käyttäviä teollisuudenaloja. Näitä ovat mm. sellu- ja paperiteollisuus, kunnallinen ja teollinen vedenkäsittely sekä öljy- ja kaivosteollisuus.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jari Rosendal (s. 1965) ja hän aloitti tehtävässään toukokuussa 2014. Ennen Kemiralle tuloa hän työskenteli Outotec Oyj:n Americas-alueen johtajana. Jaria ennen toimitusjohtajana toimi Wolfgang Büchele vuosina 2012 – 2014.

Osake ja omistajat

Kemira listautui Helsingin pörssiin vuonna 1994 ja osakkeen tunnus on ”KEMIRA”. Osakkeen vaihto on päivästä riippuen noin 1 – 3 miljoonaa euroa (100 000 – 300 000 osaketta). Näin Kemiran osake on piensijoittajan näkökulmasta riittävän likvidi.

Kemiran suurimpia omistajia ovat Oras Invest Oy (20,1 %), valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy (10,2 %), Varma (3,0 %) ja Ilmarinen (2,6 %).

Toimintaympäristö

Sellu- ja paperiteollisuuden (pulp & paper) asiakkaille Kemira pyrkii tuomaan uusia innovaatioita kevyempien ja kestävämpien pakkausten, pehmeämpien paperipyyhkeiden sekä kirkkaampien painovärien tekemiseen. Kemira arvioi, että globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, digitalisaatio ja kehittyvien talouksien keskiluokkaistuminen tukevat näiden tuotteiden kysynnän kasvua.

Industry & Water -segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset sekä luonnonvarojen niukkuus kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää. Lisäksi Kemira tarjoaa kemikaaliratkaisuja kierrätyskuitujen käsittelyyn sekä ratkaisuja alhaisempaan veden- ja energiankulutukseen.

Kemira nimeää kilpailijoikseen mm. BASF, AkzoBobel, Solenis ja Ecolab yhtiöt.

Riskejä

Globaalina yhtiönä Kemira altistuu valuuttakurssiriskeille. Merkittävimmät valuutat ovat Ruotsin kruunu, USA:n ja Kanadan dollarit sekä Brasilian real. Normaaliin tapaan yhtiö suojautuu näitä riskejä vastaan johdannaisilla sekä sopimusteknisillä ratkaisuilla.

Globaali kemikaalien sääntely voi aiheuttaa sen, että jokin Kemiran käyttämä kemikaaliratkaisu voidaan todeta kielletyksi, mikä tällöin vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan. Kemira pyrkii ennakoimaan lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia kehittämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli jokin aine joutuu ”kieltolistalle”.

Kemian teollisuuden prosesseissa voi käydä isoja vahinkoja – ja näin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun Porin tehtaalla oli iso tulipalo.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus