Kemira: Arvonmääritys

Päivitetty 9.9.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Kemiran viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

kemira-kaaviot-q22019

Kemiran osakkeen arvoksi sain 11,25 euroa (WACC: 5,3 %)

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,3 prosenttia, mikä on johdettu 7,9 prosentin oman pääoman ja 3,0 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2019e loppuvuosi 0,5 50,9 49,6
2020e 1,5 168,8 156,2
2021e 2,5 194,1 170,5
2022e 3,5 191,6 159,9
2023e 4,5 170,8 135,4
2024e 5,5 142,1 106,9
2025e 6,5 140,3 100,3
2026e 7,5 142,7 96,9
Päätearvo (e) 8,5 145,6 2 841,9
YHTEENSÄ (EV) 3 817,7
– korolliset velat -1 012,7
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 160,7
+ käteinen 91,6
-vähemmistön osuus -14,7
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 1 721,3
osakkeita (000) 152 987
OSAKKEEN ARVO 11,25

Saadusta noin 3 820 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita. Lisäksi yritysarvosta on vähennetty turvamarginaali.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 11,25 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 9.9.2019: 13,17 euroa

Laskennan parametrit

Kemira on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Kemira: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 120,3 61,6 58,7
EPS 0,786 0,403 0,384
Osinko 0,530 0,530 0,000
Oma pääoma 1156,8
Oma pääoma/osake 7,572

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,85x. Osakkeen riskilisänä on käytetty 5,75 prosenttia. (Katso: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ”Implied Equity Risk Premium”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (9.9.2019) 13,17   EUR
Tuottovaatimus 7,90 %   3,0%+0,85*5,75%+0,0%
Osakkeita 152 768   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 4,60 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,17 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 67,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,50 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,90 %).

kemira-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 12,13 11,50 9,85 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17
Nettotulos 91,8 78,6 89,1 120,3 125,7 131,4 137,5 143,8
Muutos% 29,3% -14,4% 13,4% 35,0% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6%
EPS 0,60 0,52 0,58 0,79 0,82 0,86 0,90 0,94
P/E 20,2 22,3 16,9 16,7 16,0 15,3 14,6 14,0
Osinko 0,53 0,53 0,53 0,53 0,56 0,58 0,61 0,65
Osinkotuotto 4,4% 4,6% 5,4% 4,0% 4,2% 4,4% 4,6% 4,9%
Oma pääoma 7,76 7,69 7,87 7,57 7,96 8,25 8,55 8,87
P/B 1,56 1,50 1,25 1,74 1,66 1,60 1,54 1,48
ROE 8,2% 7,2% 8,0% 5,1% 5,3% 5,3% 5,4% 5,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (13,15 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 120 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 126 ja 131  miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset