Kemira: Ennusteet

Päivitetty 28.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kemira-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Kemira ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Kemiralla on kaksi segmenttiä:

  • Pulp & Water: Segmentin asiakkaita ovat sellu- ja paperiteollisuuden yritykset. Segmentti tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan tehdä pakkauksista kevyempiä ja kestävämpiä tai paperipyyhkeistä pehmeämpiä.
  • Industry & Water: Segmentin asiakkaita ovat kunnat ja paljon vettä käyttävät teollisuudenalat sekä öljy- ja kaivosteollisuus. Kemira tarjoaa raakaveden, jäteveden ja lietteen käsittelyratkaisuja.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä Kemira sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Pulp & Water 1 560,0 416,5 400,0 365,0 378,5 1 523,0 385,9 382,9 373,4 380,8
Muutos (%) 2,4% 7,9% 4,5% -2,2% -0,6% 0,2% -1,2% -0,6% -0,7% 3,3%
Industry & Water 1 015,0 266,4 250,0 235,0 263,6 1 135,9 271,8 306,9 290,2 267,0
Muutos (%) -10,6% -2,0% -18,5% -19,0% -1,3% 5,9% 0,1% 7,9% 6,8% 9,0%
YHTEENSÄ 2 575,0 682,9 650,0 600,0 642,1 2 658,9 657,7 689,8 663,6 647,8
Muutos (%) -3,2% 3,8% -5,8% -9,6% -0,9% 2,5% -0,6% 3,0% 2,5% 5,6%

Pulp & Water -segmentin Q1:n liikevaihto laski hieman vertailukaudesta, mikä johtui pääasiassa noin 2 viikkoa kestäneestä Suomen työtaistelusta. Uuden Kiinan AKD-vahan tuotantolaitoksen käyttöönotto jatkui Q1:llä ja se alkaa näkymään jatkossa segmentin luvuissa.

Koronaviruspandemialla ei ollut vielä Q1:n liikevaihtoon merkittävää vaikutusta, mutta Kemira kertoo, että sen vaikutus alkaa näkymään etenkin paino- ja kirjoituspaperin kysyntään.

Industry & Water -segmentin liikevaihto laski myöskin hieman Q1:llä. Liikevaihtoa painoi öljyn hinnan romahdus, mikä sitten heijastui liuskekaasu- ja öljyliiketoiminnan myyntimääriin ja -hintoihin. Näiden liikevaihto laski 16 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa Q1:llä.

Kemira arvioi, että koronaviruspandemian vaikutus oli vielä Q1:llä rajallinen ja yhtiö on pystynyt pitämään tuotantolaitoksia toiminnassa. Pandemia ja öljyn hinnanlasku ovat kuitenkin aiheuttaneet merkittävää lähiajan epävarmuutta.

Arvioin öljyn hinnan romahduksen vaikuttavan etenkin Industry & Water -segmentin liikevaihtoon tulevien kvartaalien aikana. AKD-vahan tuotannon käynnistyminen tukee puolestaan Pulp & Water -segmentin ja koko konsernin liikevaihdon kehitystä. Kokonaisuutena arvioin Kemiran liikevaihdon laskevan noin 2,5 – 5,0 prosenttia vuonna 2020.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 2,5 – 2,6 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Pulp & Water 110,0 29,9 27,5 22,5 30,1 73,4 1,7 31,6 21,3 18,8
Muutos (%) 49,9% 1658,8% -13,0% 5,6% 60,1% -7,9% -93,4% 116,4% 0,9% 3,3%
Industry & Water 81,7 21,0 15,0 15,0 30,7 121,0 20,2 37,6 35,0 28,2
Muutos (%) -32,5% 4,0% -60,1% -57,1% 8,9% 76,6% 32,0% 76,5% 101,1% 94,5%
YHTEENSÄ 191,7 50,9 42,5 37,5 60,8 194,4 21,9 69,2 56,3 47,0
Muutos (%) -1,4% 132,4% -38,6% -33,4% 29,4% 31,2% -46,7% 92,8% 46,2% 43,7%
MARGINAALI 7,4% 7,5% 6,5% 6,3% 9,5% 7,3% 3,3% 10,0% 8,5% 7,3%

Pulp & Water -segmentin Q1:n tulos oli 30,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 60 prosenttia vertailukaudesta. Erinomaista tuloskehitystä tuki AKD-vahan tuotantolaitoksen käyttöönotto.

Industry & Water -segmentin Q1:n tuloskehitys oli myöskin hyvää (+8,9 %). Polymeerituotannon laajennusinvestonnin käyttöönotto Alankomaissa ja sillä oli positiivinen vaikutus segmentin kannattavuuteen.

Kemira toteaa, että tällä hetkellä on vaikea arvioida luotettavasti pandemian ja öljyn hinnanpudotuksen kokonaisvaikutusta yhtiön liiketoimintaan, koska niiden kesto ja taloudelliset vaikutukset ovat epävarmoja.

Arvioin Idustry & Water -segmentin tuloksentekokyvyn kärsivän öljymarkkinoiden tilanteesta. Pulp & Water -segmentin tuloskehitys nousisi selvästi AKD-vahan tehtaan tuoman lisän johdosta.

Ennustetulla tuloksella (192 M EUR) liiketulosmarginaali asettuisi noin 7,4 prosenttiin, mikä olisi vuoden 2019 tasolla. Muistetaan kuitenkin, että viime vuoden marginaali jäi alhaiseksi kertaluontoisten erien johdosta. Joka tapauksessa marginaali pysyisi edelleen vahvalla tasolla.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 170 – 210 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 191,7 50,9 42,5 37,5 60,8 194,4 21,9 69,2 56,3 47,0
Rahoituskulut (netto) -39,0 -10,1 -10,0 -10,0 -8,9 -39,7 -10,4 -10,5 -10,0 -8,8
Tulos ennen veroja 152,7 40,8 32,5 27,5 51,9 154,7 11,5 58,7 46,3 38,2
Verot -38,0 -10,2 -8,5 -7,0 -12,3 -38,3 -3,0 -15,3 -11,1 -8,9
Vähemmistön osuus -6,7 -1,9 -1,5 -1,5 -1,8 -6,4 -1,5 -1,9 -1,6 -1,4
Nettotulos 108,0 28,7 22,5 19,0 37,8 110,0 7,0 41,5 33,6 27,9
EPS 0,70 0,19 0,15 0,12 0,25 0,72 0,05 0,27 0,22 0,18

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 40 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin 23 – 25 prosentin veroastetta. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 7 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 95 – 115 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Kemiran kohdalla arvioin liikevaihdon ja tulostason olevan paineessa vielä vuonna 2021 ja odotan käänteen tapahtuvan vasta vuoden 2022 kuluessa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 2 725 2 625 695 675 630 625
Muutos (%) 3,8% 1,9% 1,8% 3,8% 5,0% -2,7%
Liiketulos (ebit) 199,0 191,0 50,0 49,0 47,0 45,0
Muutos (%) 4,2% -0,4% -1,8% 15,3% 25,3% -26,0%
MARGINAALI 7,3% 7,3% 7,2% 7,3% 7,5% 7,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 199,0 191,0 50,0 49,0 47,0 45,0
Rahoituskulut (netto) -44,5 -42,5 -10,5 -10,5 -10,5 -11,0
Tulos ennen veroja 154,5 148,5 39,5 38,5 36,5 34,0
Verot -37,5 -36,5 -9,5 -9,5 -9,0 -8,5
Vähemmistön osuus -8,0 -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Nettotulos 109,0 104,0 28,0 27,0 25,5 23,5
EPS 0,71 0,68 0,18 0,18 0,17 0,15

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus