Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 5 100 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KEMIRA Ennuste
Osake (EUR, 17.7.20) 12,45 Osinko (EUR, 12 kk) 0,56
Markkina-arvo (Mrd) 1,9 Osinkotuotto 4,5%
Liikevaihto (mEUR) 2 515 -5,4% Osinko/EPS 82% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 131 +18,6% Osinko/FCF 81% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 13,15 +5,6%
EPS 0,85 Omav.aste 44%
P/E 14,6 Gearing 65%
EV/EBIT 12,5 ROE 10,6%
P/B 1,56 ROI 10,0%

Huomioita

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin 1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin 4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu oli ollut vaatimatonta edellisten 5 – 7 vuoden aikana. Vuosi 2019 oli jo paljon parempi.

Osake on PE-luvulla (14,6x) mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 13,15 euroa, joten tämän perusteella 12,45 euron hintainen osake on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): kemira-2020-07-17.pdf

kemira-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (kemira-2020-07-17).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 17.7.20) 12,45 13,26 9,85 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16
Lkm (000) 153 400 153 071 152 768 152 594 152 526 152 395 152 203 152 179
Markkina-arvo (Mrd) 1,91 2,03 1,50 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 1 515,0 1 522,9 1 520,2 1 476,9 1 457,3 1 417,3 1 170,0
Industry & Water 1 000,0 1 135,9 1 072,6 1 009,1 906,0 955,8 946,9
Muut 19,8
YHTEENSÄ 2 515,0 2 658,8 2 592,8 2 486,0 2 363,3 2 373,1 2 136,7
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 127,5 73,4 79,7 86,9 101,6 82,6 57,6
Industry & Water 90,0 121,0 68,5 54,4 45,4 50,0 59,4
Muut 35,6
YHTEENSÄ 217,5 194,4 148,2 141,3 147,0 132,6 152,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 8,4% 4,8% 5,2% 5,9% 7,0% 5,8% 4,9%
Industry & Water 9,0% 10,7% 6,4% 5,4% 5,0% 5,2% 6,3%
YHTEENSÄ 8,6% 7,3% 5,7% 5,7% 6,2% 5,6% 7,1%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 630,0 1 224,9 2 515 2 659 2 593 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229
Liiketulos 50,0 116,4 217,4 194,4 148,2 141,6 147,1 132,9 152,8 41,5
Nettotulos 29,0 71,9 130,7 110,2 89,1 78,6 91,8 71,0 89,9 -31,6
Marginaali 4,6% 5,9% 5,2% 4,1% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4%
EPS 0,19 0,47 0,85 0,72 0,58 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 152 143 145 166 173 152 119 102
Liikearvo 515 516 513 505 522 518 486 472
Muut varat 2 150 2 232 2 106 2 004 1 925 1 925 1 691 1 637
Varat yhteensä 2 817 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
Oma pääoma 1 209 1 218 1 190 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113
Vähemmistö 18 13 13 14 13 13 13 13
Korolliset velat 950 955 886 861 807 794 605 558
Muut vastuut 640 706 675 642 631 608 527 527
Pääomat yhteensä 2 817 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 294 386 210 205 271 248 74 200
Investoinnit: Capex -147 -201 -150 -186 -213 -178 -141 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 147 185 60 19 58 70 -67 65
Investoinnit: Muut -13 5 -31 -6 40 -124 142 130
Investointien jälkeen 134 190 29 13 98 -54 75 196
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -87 -87 -86 -85
Rahoitus: Muut -36 -106 37 74 9 174 30 -129
Rahavarojen muutos 11 -3 -21 0 20 34 19 -18
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,56 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,56 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,5% 4,2% 5,4% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 65,7% 77,8% 90,9% 102,9% 88,1% 113,8% 89,7% -255,2%
Osinko/FCF 58,5% 46,4% 135,4% 432,5% 139,4% 115,2% -120,6% 123,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,2 28,5 26,0 27,2 12,8
PE (3v) 17,4 21,9 17,4 21,8 22,0 38,5 60,1 46,0
PE 14,6 18,4 16,9 22,3 20,2 23,4 16,7
EV (mEUR) 2 709 2 841 2 246 2 449 2 484 2 300 1 991 2 307
EV/EBIT 12,5 14,6 15,2 17,3 16,9 17,3 13,0 55,6
Oma pääoma/osake 8,00 8,04 7,87 7,69 7,76 7,83 7,64 7,40
P/B 1,56 1,65 1,25 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64
ROE 10,6% 9,1% 7,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6%
ROI 10,0% 9,1% 7,2% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3%
Omavaraisuusaste 43,6% 42,6% 43,5% 43,8% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9%
Gearing 65,1% 65,9% 61,7% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus