Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 5 050 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA11.2.2020 | 13,20 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin 1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin 4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu oli ollut vaatimatonta edellisten 5 – 7 vuoden aikana. Vuosi 2019 oli jo paljon parempi.

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 70 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka kevään 2020 osinko nousi 0,56 euroon aiemmalta 0,53 euron ”vakiotasolta”.

Osake on PE-luvulla mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain xx,xx euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä Kemira: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Kemiran vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 657,7 661,8 -0,6% 2 659 2 593 2,5%
Liiketulos (ebit) 21,9 41,1 -46,7% 194,4 148,2 31,2%
Nettotulos (omistajille) 7,0 25,5 -72,5% 110,2 89,1 23,7%
EPS (EUR) 0,05 0,17 0,72 0,58

Alkuvuoden 2019 liikevaihdon hyvä kehitys kääntyi Q4/2019 aikana noin 0,6 prosentin laskuun. Q4:n liikevaihtoa laski öljy- ja kaasuliiketoiminnan kysynnän heikentyminen, yhtiön poistuminen ECOX-toiminnasta sekä alhaisemmat myyntimäärät.

Q4:n liiketulos romahti lähes 50 prosenttia, missä tulokseen negatiivisesti vaikutti kertaluontoiset erät. Yhtiö kertoi, että ”merkittävimmät erät olivat aikaisempaan, käynnissä olevaan kanteeseen liittyvä varaus ja vuonna 2013 suljetun tuotantolaitoksen korkeammat ympäristövaraukset”.

Lisäksi Kemira käynnisti AKD-vahan tuotantolaitosta Kiinassa sekä laajensi Hollannin tehtaan tuotantokapasiteettia. Myös näistä syntyi kertaluontoisia kuluja Q4/2019 tulokseen. Yhtiö kertoo, että näiden investointien positiivinen vaikutus alkaa näkymään Q1/2020 aikana.

Kokonaisuudessaan vuoden 2019 tuloskehitys oli erinomaista.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,56 euroa, joka maksetaan nyt ensimmäisen kerran kahdessa erässä.

  • 0,28 EUR: irtoaa 26.3.2020 ja maksetaan 7.4.2020
  • 0,28 EUR: irtoaa 27.10.2020 ja maksetaan 4.11.2020 (alustava aikataulu)

Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osingot perutaan.

Näkymät 2020

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuoden 2019 tasosta (410 M EUR).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Kemira: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on ollut tasaisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Tuloskunto on ollut noin 70 – 90 miljoonassa eurossa, kunnes vuonna 2019 tulos nousi 110 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 tuloskunnon voi odottaa kasvavan Kiinan AKD-vahan tuotantolaitoksen tuoman lisän johdosta. Jos näin käy, niin myös tulos olisi kääntynyt nousutrendiin.

kemira-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,x miljardia ja nettotulos noin xxx miljoonaa euroa. 1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla mitattuna osakkeen hinta on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Näin varsinkin silloin, jos tuloskunto kääntyy pidempiaikaiseen nousutrendiin.

kemira-roeroi-q42019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2018 aikana. Tämän jälkeen tuotoissa olisi virettä kohti 10 prosenttia ja sen ylikin, joten yhtiön toimet kannattavuuden parantamiseksi sekä pääomien tehokkaammalle käytölle näkyvät.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 516 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 17,5 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 110 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q42019

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 60 – 70 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

Vuoden 2019 alussa velkojen määrää nosti myös IFRS 16-standardi.

kemira-velkaisuus-q42019

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vajaan 10 vuoden aikana noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 200 – 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa vuosien 2014 – 2018 noin 70 – 90 miljoonan euron tasolla olleeseen tuloskuntoon.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon 10 vuoden takaisesta 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen nopeaa, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q42019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 85 – 90 miljoonan euron kassasta maksua. Vuoden 2019 vapaat rahavirrat riittävät näihin selvästikin, mutta tätä aikaisemmat rahavirrat jäisivät tämän alle. Siksi on mielenkiintoista nähdä se, mille tasolle vapaat rahavirrat jatkossa jäävät. Jos ne nousevat kohoavan tuloskunnon myötä, niin se voisi tarkoittaa osingon nousua myös tulevina vuosina.

Osinko

Kemiran osinko pysyi 0,53 eurossa keväästä 2012 aina kevääseen 2019. Vuoden 2019 tuloskehitys ja etenkin vapaan rahavirran taso antoi mahdollisuuden nostaa osinkoa 0,56 euroon.

kemira-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Kemira: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 0,28 3/2019 0,53 3/2018 0,53
10/2020 0,28
YHTEENSÄ 0,56 0,53 0,53
+5,7% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,56 euroa, joka maksetaan nyt ensimmäisen kerran kahdessa erässä.

  • 0,28 EUR: irtoaa 26.3.2020 ja maksetaan 7.4.2020
  • 0,28 EUR: irtoaa 27.10.2020 ja maksetaan 4.11.2020 (alustava aikataulu)

Sijoittajan tulee varautua siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 8,32 13,26 9,85 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16
Lkm (000) 153 400 153 200 152 768 152 594 152 526 152 395 152 203 152 179
Markkina-arvo (Mrd) 1,28 2,03 1,50 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 659 2 593 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229
Liiketulos 194,4 148,2 141,6 147,1 132,9 152,8 41,5
Nettotulos 110,2 89,1 78,6 91,8 71,0 89,9 -31,6
Marginaali 4,1% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4%
EPS 0,72 0,58 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 143 145 166 173 152 119 102
Liikearvo 516 513 505 522 518 486 472
Muut varat 2 232 2 106 2 004 1 925 1 925 1 691 1 637
Varat yhteensä 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
Oma pääoma 1 218 1 190 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113
Vähemmistö 13 13 14 13 13 13 13
Korolliset velat 955 886 861 807 794 605 558
Muut vastuut 706 675 642 631 608 527 527
Pääomat yhteensä 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 386 210 205 271 248 74 200
Investoinnit: Capex -201 -150 -186 -213 -178 -141 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 185 60 19 58 70 -67 65
Investoinnit: Muut 5 -31 -6 40 -124 142 130
Investointien jälkeen 190 29 13 98 -54 75 196
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -87 -86 -85
Rahoitus: Muut -106 37 74 9 174 30 -129
Rahavarojen muutos -3 -21 0 20 34 19 -18
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,2% 5,4% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 77,9% 90,9% 102,9% 88,1% 113,8% 89,7% -255,2%
Osinko/FCF 46,4% 135,4% 432,5% 139,4% 115,2% -120,6% 123,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 28,5 26,0 27,2 12,8
PE (3v) 21,9 17,4 21,8 22,0 38,5 60,1 46,0
PE 18,4 16,9 22,3 20,2 23,4 16,7
EV (mEUR) 2 843 2 246 2 449 2 484 2 300 1 991 2 307
EV/EBIT 14,6 15,2 17,3 16,9 17,3 13,0 55,6
Oma pääoma/osake 8,04 7,87 7,69 7,76 7,83 7,64 7,40
P/B 1,65 1,25 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64
ROE 9,1% 7,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6%
ROI 9,1% 7,2% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3%
Omavaraisuusaste 42,6% 43,5% 43,8% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9%
Gearing 65,9% 61,7% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 13,26 13,50 12,94 11,02 9,85 11,61 11,39 10,40 11,50 11,12
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 4,0% 3,9% 4,1% 4,8% 5,4% 4,6% 4,7% 5,1% 4,6% 4,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,72 0,84 0,70 0,63 0,58 0,58 0,56 0,53 0,52 0,47
PE 18,5 16,0 18,4 17,6 16,9 20,2 20,3 19,4 22,3 23,9
EV (mEUR) 2 845 2 927 2 901 2 527 2 246 2 518 2 512 2 266 2 448 2 397
EV/EBIT 14,6 13,7 16,1 15,5 15,2 16,9 17,2 16,0 17,3 18,6
Oma pääoma/osake 8,02 8,02 7,66 7,47 7,87 7,50 7,50 7,22 7,69 7,33
P/B 1,65 1,68 1,69 1,47 1,25 1,55 1,52 1,44 1,50 1,52
ROE 9,0% 10,8% 9,3% 8,5% 7,5% 7,8% 7,6% 7,4% 6,7% 6,3%
ROI 9,1% 10,1% 8,5% 7,7% 7,2% 7,4% 7,3% 7,2% 6,9% 6,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus