Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 24.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 4 860 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KEMIRA Ennuste
Osake (24.10.2018) 10,43 Osinko 12 kk 0,53
Markkina-arvo (Mrd) 1,6 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 2 600 (+4,6%) Osinko/EPS 98% 4v ka
Nettotulos (M) 89 (+12,7%) Osinko/FCF 159% 4v ka
EPS 0,58 Omav.aste 43%
PE 17,9 Gearing 61%
EV/EBIT 15,5 ROE 7,6%
PB 1,36 ROI 7,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA24.10.2018 | 10,43 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut. Myös liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet heikosti pitkällä aikavälillä.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin +1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin +4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu on ollut vaatimatonta viimeisen 5 – 7 vuoden aikana. Liikevaihto on kasvanut noin +2 prosentin vuositahdilla ja tuloskehitys on polkenut paikallaan. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 60 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Vuosittain nousevaa osinkoa etsivä osinkosijoittaja ei koske Kemiran osakkeeseen. Ei, vaikka osinkotuotto on noin 5,1 prosenttia. Osinko on pysynyt nykyisellä 0,53 euron tasolla vuodesta 2011 alkaen. Tulos on jäänyt osinkoa alemmaksi useana vuotena eikä myöskään vapaa rahavirta ole riittänyt kattamaan tätä osinkotasoa. Näin vaarana on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan, mikäli tuloskasvua ei saada aikaiseksi. Tämä yli 100 prosentin osingonmaksusuhde selittää osaltaan myös sen, miksi velkaisuus on nousussa.

Tilikausi 2018

Kemiran Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 670 622 7,6% 1 931 1 849 4,4%
Liiketulos (ebit) 35,9 33,4 7,5% 107,1 99,6 7,5%
Nettotulos (omistajille) 20,6 18,4 12,0% 63,7 54,3 17,3%
EPS (EUR) 0,14 0,12 0,42 0,36

Q3:n liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia (orgaanisesti +9 %). Hyvää on ollut se, että liikevaihdon kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden edetessä. Osittain tähän on vaikuttanut se, että alkuvuoden valuuttakurssien vastatuuli on laantunut. Liikevaihdon kasvua selittää myyntimäärien sekä -hintojen nousu. Ihan kaikkialla hintojen korotukset eivät ole olleet ongelmattomia, sillä esimerkiksi APAC-alueella liikevaihto laski -23 prosenttia, kun asiakkaat vastustivat hinnankorotuksia.

Myös omistajille kuuluva Q3:n nettotulos nousi +12 prosenttia ja euroissa noin +2 miljoonaa euroa. Vuosi sitten tulokseen sisältyi -12,7 miljoonan euron vahingonkorvaussumma. Toisaalta Q3/2018 sisältyi -7,9 miljoonan euron kertaluontoinen erä tuotantolinjan sulkemiseen liittyen. Jos nämä oikaisee takaisin, niin silloin tuloskunto hieman laski. Ilman verovaikutusta luvut olisivat 28,5 vs 31,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoo, että kannattavuutta heikensivät kohonneet raaka-ainehinnat sekä käynnistysvaiheessa olevat öljyhiekka-liiketoiminnot.

Liuskeöljy- ja kaasuliiketoiminnan kysyntä oli edelleen hyvää, mutta yhtiö arvioi vahvan kasvuvaiheen hidastuvan tulevina kvartaaleina.

Yhteisyritys AKD-valmistajan kanssa odottaa edelleen viranomaishyväksyntöjä. Aiemmin Kemira arvioi, että nämä olisi saatu jo Q2:n aikana.

Näkymät 2018

Kemira piti näkymät ennallaan eli yhtiö odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan edellisvuoden 311 miljoonasta eurosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 2,58 – 2,62 Mrd EUR (2017: 2,49 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 147 – 150 M EUR (2017: 141 M EUR)
  • nettotulos: 85 – 90 M EUR (2017: 79 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Kemira: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on kasvanut hienoisesti vuosikymmenen alun 2,2 miljardista eurosta nykyiseen noin 2,4 – 2,5 miljardiin euroon. Tämä tekee noin pari prosenttia per vuosi vuodesta 2010 alkaen. Tuloskunto on asettunut noin 70 – 90 miljoonaan euroon. Näin voidaan kysyä, että mistä kasvua?

kemira-tuloslaskelma-q32018

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +5 prosenttia ja oli 2,5 miljardia euroa (2016: 2,4 Mrd EUR). Tulos jäi 79 miljoonaan euroon (2016: 92 M EUR), mutta tässä -13 miljoonan euron korvaussumma näkyy. Ilman tätä tulos olisi ollut edellisvuoden tasolla.

H1/2018 aikana liikevaihdon kehitystä jarrutti vahvistunut euro, mikä piti kasvun noin +3 prosentin tasolla. Paikallisissa valuutoissa laskien liikevaihto oli noin +7…+9 prosentin kasvussa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 2,58 – 2,62 miljardia ja nettotulos noin 85 – 90 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi 3,4 prosenttiin.

1- ja 3-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,9x – 18,4x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Varsinkin, kun huomioidaan se, että tuloksen kasvu on ollut tiukassa. 7-vuoden tuloskeskiarvolla laskettua PE-lukua (27,5x) nostaa vuoden 2013 tappiollinen tulos. Tulosta laski tuolloin lukuisat kertaluontoiset erät (mm. Brasilian liiketoimintojen myynnin alaskirjaus -43 M EUR, tehostamisohjelman kulut -30 M EUR, Vaasan tehtaan sulkemisen kulut -24 M EUR).

Kemiran P/B-luku (osakkeen hinta per osakekohtainen oma pääoma) on noin 1,36x. Luku mahtuu Kemiran viime vuosien vaihteluvälin sisään [1,29 – 1,64].

kemira-roe-roi-q32018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2017 aikana. Tuottoluvuissa näkyy tuloskehityksen heikkous, ja myös tämä kertoo siitä, että toimintaa pitäisi saada tehostettua tuloskunnon parantamiseksi.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 508 miljoonaa euroa. Tämä vastaa lähes 20 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 90 – 100 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q32018

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 55 – 60 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

kemira-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa ehkä nihkeästi kehittyvään tulokseen.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon vuosikymmenen alun 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen korkea, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta jäi vain 15 miljoonaan euroon, mutta tähän vaikutti em. -13 miljoonan euron vahingonkorvaussumma liittyen epäiltyyn kilpailulainsäädännön rikkomukseen. Vuoden 2016 vapaa rahavirta sisälsi sähköntuotanto-omistusten myynneistä saadut +35 miljoonaa euroa.

Vuosien 2010 – 2017 vapaa rahavirta oli yhteensä noin +321 miljoonaa euroa, kun taas voitonjakoon käytettiin selvästi enemmän eli -653 miljoonaa euroa. Tämä selittää sen, miksi osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -87 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaiden rahavirtojen olisi hyvä nousta selvästi tätä paremmaksi, jotta nykyinen osinkotaso voidaan pitää ja samalla velkaa voidaan alkaa lyhentää. Nykyinen tilanne ei ole kestävällä pohjalla.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin Kemiran osinko on pysynyt 0,53 eurossa vuodesta 2011 alkaen. Osingon taso on ollut sekä tuloskuntoa että vapaata rahavirtaa korkeampi, joten osingon nostolle ei ole ollut tilaa. Tämä on näkynyt myös velkaisuuden trendinomaisena nousuna.

Mikäli tuloskuntoa ja vapaata rahavirtaa ei saada nostettua korkeammalle tasolle lähivuosien aikana, niin pelkona on, että Kemira joutuu leikkaamaan osinkoaan.

kemira-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Kemira: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,53 3/2018 0,53 3/2017 0,53
YHTEENSÄ 0,53 0,53 0,53
+0,0% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osingon odotan pysyvän edelleen 0,53 eurossa, sillä tuloskuntoon tai rahavirtoihin ei ole odotettavissa merkittäviä parannuksia. Tällä osakkeen hinnalla (10,43 EUR) osinkotuotoksi tulee 5,1 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+25) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +25 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat sekä oma pääom eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (24.10.2018) 10,43 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16 11,81 9,18
Lkm (000) 152 754 152 512 152 619 152 544 152 373 152 091 152 041 152 030
Markkina-arvo (Mrd) 1,59 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85 1,80 1,40
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 1 520,0 1 476,9 1 457,3 1 417,3 1 170,0
Industry & Water 1 080,0 1 009,1 906,0 955,8 946,9
Muut 19,8
YHTEENSÄ 2 600,0 2 486,0 2 363,3 2 373,1 2 136,7
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Pulp & Water 79,0 86,9 101,6 82,6 57,6
Industry & Water 70,0 54,4 45,4 50,0 59,4
Muut 35,6
YHTEENSÄ 149,0 141,3 147,0 132,6 152,6
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 670 1 931 2 600 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229 2 241 2 207
Liikevoitto 42 107 149 141 147 133 153 43 32 158
Nettotulos 25 64 89 79 92 71 90 -32 17 136
Marginaali 3,7% 3,3% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4% 0,8% 6,2%
EPS 0,16 0,42 0,58 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21 0,11 0,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 170 166 173 152 119 102 133 186
Liikearvo 509 505 522 518 486 472 523 606
Muut varat 2 023 2 004 1 926 1 925 1 691 1 637 1 833 1 885
Tase yhteensä 2 702 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
Oma pääoma 1 159 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113 1 302 1 359
Vähemmistö 12 14 13 13 13 13 13 12
Korolliset velat 889 861 807 794 605 559 665 702
Muut vastuut 642 641 631 608 527 526 509 604
Tase yhteensä 2 702 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211 2 489 2 677
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 205 271 248 74 200 176 178
Investoinnit: Capex -160 -190 -213 -178 -141 -135 -134 -98
Vapaa rahavirta (FCF) 60 15 58 70 -67 65 42 80
Investoinnit: Muut 0 -2 40 -123 142 130 29 36
Investointien jälkeen 60 13 98 -53 75 195 71 116
Rahoitus: Voitonjako -87 -87 -87 -87 -86 -85 -85 -91
Rahoitus: Muut 27 74 9 174 30 -129 -38 67
Rahavarojen muutos 0 0 20 34 19 -19 -52 92
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 5,1% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4% 4,5% 5,8%
Osinko/nettotulos 91,0% 102,3% 87,9% 113,9% 89,7% -251,9% 474,0% 59,2%
Osinko/FCF 134,9% 538,9% 139,5% 115,5% -120,5% 124,0% 191,9% 100,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,5 27,1 26,7 24,5 26,2
PE (3v) 18,4 21,7 22,0 38,6 60,3 45,9 20,4 12,7
PE 17,9 22,2 20,1 23,4 16,7 105,6 10,3
EV/EBIT 15,5 17,4 16,9 17,3 13,0 53,6 72,7 12,1
Oma pääoma/osake 7,67 7,69 7,75 7,82 7,64 7,40 8,65 9,02
P/B 1,36 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64 1,37 1,02
ROE 7,6% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6% 1,3% 9,9%
ROI 7,3% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3% 1,6% 7,8%
Omavaraisuusaste 43,3% 43,9% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9% 52,8% 51,2%
Gearing 61,4% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,6% 40,5% 37,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 11,61 11,39 10,40 11,50 11,12 11,06 11,51 12,13 12,05 10,66
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530 0,530
Osinkotuotto (ennuste) 4,6% 4,7% 5,1% 4,6% 4,8% 4,8% 4,6% 4,4% 4,4% 5,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,58 0,56 0,53 0,52 0,47 0,52 0,57 0,61 0,52 0,51
PE 20,2 20,3 19,4 22,3 23,9 21,1 20,1 19,8 23,1 20,9
EV/EBIT 16,9 17,2 16,0 17,3 18,6 17,6 17,2 17,3 18,5 17,2
ROE 7,8% 7,6% 7,4% 6,7% 6,3% 7,2% 8,0% 7,9% 6,9%
ROI 7,4% 7,3% 7,2% 6,9% 6,5% 7,1% 7,4% 7,3% 6,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset