Kemira sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Kemira Oyj on suomalainen kemian alan yritys, joka valmistaa teollisuuskemikaaleja paperi- ja selluteollisuuden, vedenpuhdistuksen sekä öljy- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on noin 5 075 työntekijää ja toimintaa yli 100 maassa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KEMIRA Ennuste
Osake (28.4.2020) 10,70 Osinko 12 kk 0,56
Markkina-arvo (Mrd) 1,6 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (M) 2 575 -3,2% Osinko/EPS 86% 4v ka
Nettotulos (M) 108 -1,9% Osinko/FCF 87% 4v ka
EPS 0,70 Omav.aste 42%
P/E 15,2 Gearing 70%
EV/EBIT 13,0 ROE 8,9%
P/B 1,37 ROI 8,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kemira.com/fi/yritys/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

KEMIRA28.4.2020 | 10,70 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kemiran Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti voitonjaon heikkoudet sekä heikot pääomien tuottoluvut.

Kemira arvioi, että Pulp & Paper -segmentin markkinoiden keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin 1 prosenttia ja vastaavasti Industry & Water -segmentissä noin 4 prosenttia. Nämä arviot kuvaavat hyvin myös sitä, miksi Kemiran liikevaihdon ja tuloksen kasvu oli ollut vaatimatonta edellisten 5 – 7 vuoden aikana. Vuosi 2019 oli jo paljon parempi.

Velkaisuus on vielä hyvin hallinnassa ja tunnuslukujen perusteella Kemiran velkaisuus on hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 45 ja nettovelkaantumisaste on noin 70 prosenttia. Sen sijaan velan määrä on kasvussa.

Osake on PE-luvulla (15,2x) mitattuna suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 13,00 euroa, joten tämän perusteella osake vaikuttaisi hieman edullisesti hinnoiteltuna (osake 10,70 EUR). Tarkemmin arvonmäärityksestä Kemira: Arvonmääritys -sivulla.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Koronaviruspandemialla ei ollut vielä Q1:n liikevaihtoon merkittävää vaikutusta (-0,9 %). Öljyn hinnan romahdus alkoi näkymään etenkin Industry & Water -segmentissä, kun Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto laski 16 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa.

Kemiran kaikki tuotantolaitokset olivat toiminnassa koko Q1:n ajan. Kemianteollisuus on usein luokiteltu yhteiskunnalle välttämättömäksi toimialaksi, joten toiminnan rajoitukset eivät kohdistuneet Kemiraan taikka sen asiakkaisiin.

Yhtiö siirsi yhtiökokousta ja se on nyt määrä pitää 5.5.2020. Osinkoehdotus muuttui niin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,56 euroa osakkeelta maksettavasta osingosta. Jos esimerkiksi osingon toinen osa eli 0,28 euroa perutaan, niin se tarkoittaisi noin 43 miljoonan euron kassahelpotusta.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö muutti matkustuskäytäntöjään nopeasti pandemian alkaessa levitä Kiinassa.

Kemira on myös laajentanut toimittajaketjuaan lieventääkseen toimitusketjuun liittyviä riskejä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Kemira ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Pandemia ja öljyn hinnanlasku ovat aiheuttaneet merkittävää lähiajan epävarmuutta maailmanlaajuisessa toimintaympäristössä ja siten myös Kemiralle.

Yhtiö toteaa myöskin, tilanteen mahdolliset vaikutukset Kemiraan riippuvat pandemian kestosta ja taloudellisista vaikutuksista sekä öljyn hinnanlaskun kestosta.

Tilikausi 2020

Kemiran Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 642,0 647,8 -0,9%
Liiketulos (ebit) 60,7 47,0 29,1%
Nettotulos (omistajille) 37,8 27,9 35,5%
EPS (EUR) 0,25 0,18

Koronaviruspandemialla ei ollut vielä Q1:n liikevaihtoon merkittävää vaikutusta (-0,9 %). Öljyn hinnan romahdus alkoi näkymään etenkin Industry & Water -segmentissä, kun Oil & Gas -liiketoiminnan liikevaihto laski 16 prosenttia eli noin 10 miljoonaa euroa.

Q1:n liiketulos nousi lähes 30 prosenttia. Pulp & Water -segmentin Q1:n tulos oli 30,1 miljoonaa euroa ja se kasvoi noin 60 prosenttia vertailukaudesta. Erinomaista tuloskehitystä tuki AKD-vahan tuotantolaitoksen käyttöönotto.

Industry & Water -segmentin Q1:n tuloskehitys oli myöskin hyvää (+8,9 %). Polymeerituotannon laajennusinvestonnin käyttöönotto Alankomaissa ja sillä oli positiivinen vaikutus segmentin kannattavuuteen.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,56 euroa. Osinkoehdotus muuttui niin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,56 euroa osakkeelta maksettavasta osingosta

  • 0,28 EUR: irtoaa 6.5.2020 ja maksetaan 14.5.2020 (Yhtiökokouskutsu 9.4.2020)
  • 0,28 EUR: irtoaa 28.10.2020 ja maksetaan 5.11.2020 (alustava aikataulu)

Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoja leikataan tai ne perutaan.

Näkymät 2020

Kemira ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 600,0 664 -9,6% 2 575 2 659 -3,2%
Liiketulos (ebit) 37,5 56,3 -33,4% 191,7 194,4 -1,4%
Nettotulos (omistajille) 19,0 33,6 -43,5% 108,1 110,2 -1,9%
EPS (EUR) 0,12 0,22 0,70 0,72
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,56 0,53

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Kemira: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Kemiran liikevaihto on ollut tasaisessa nousutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Tuloskunto on ollut noin 70 – 90 miljoonassa eurossa, kunnes vuonna 2019 tulos nousi 110 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 tuloskunnon voi odottaa kasvavan Kiinan AKD-vahan tuotantolaitoksen tuoman lisän johdosta. Jos näin käy, niin myös tulos olisi kääntynyt nousutrendiin.

kemira-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 2,5 – 2,6 miljardia ja nettotulos noin 95 – 115 miljoonaa euroa. 1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla mitattuna osakkeen hinta on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

kemira-roeroi-q12020

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet vain noin 6 – 8 prosenttiin vuosien 2014 – 2018 aikana. Tämän jälkeen tuotoissa olisi virettä kohti 10 prosenttia ja sen ylikin, joten yhtiön toimet kannattavuuden parantamiseksi sekä pääomien tehokkaammalle käytölle näkyvät.

Tase

Taseessa esiin nousee korkeahko liikearvon määrä, jota on 516 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 17,5 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyistä (n. 110 M EUR) tuloskuntoa noin puolella. Toisaalta liikearvo on ollut tällä noin 500 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään, joten kovin suurena alaskirjausriskiä ei voine pitää.

kemira-liikearvo-q12020

Kemiran velkaisuuden tunnusluvut omavaraisuusaste (40 – 45 %) ja nettovelkaantumisaste (gearing 60 – 70 %) ovat hyvillä tasoilla. Velkojen määrä on kuitenkin kasvutrendissä, kun samaan aikaan tuloskunto polkee paikoillaan, joten sijoittajan on hyvä pitää silmällä velan kehitystä.

Vuoden 2019 alussa velkojen määrää nosti myös IFRS 16-standardi.

kemira-velkaisuus-q12020

Rahavirta

Kemiran liiketoiminnan rahavirta on noussut vajaan 10 vuoden aikana noin 180 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 200 – 250 miljoonan euron tasolle. Tätä voidaan pitää positiivisena kehityksenä – varsinkin, kun sitä vertaa vuosien 2014 – 2018 noin 70 – 90 miljoonan euron tasolla olleeseen tuloskuntoon.

Capex-investoinnit ovat nousseet viime vuosina noin 190 – 210 miljoonaan euroon 10 vuoden takaisesta 130 miljoonasta eurosta. Tämä nousu on kohtalaisen nopeaa, kun sitä vertaa esimerkiksi liikevaihdon, tuloksen tai taseen kehitykseen. Korvaus- ja ylläpitoinvestointien kulut ovat siis nousseet selvästi, mutta onko kyse hetkellisistä panostuksista vaiko ”uusi normaali”? Siksi sijoittajan on hyvä tarkastella capex-investointien kehitystä tulevina vuosina.

kemira-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut pääsääntöisesti 40 – 70 miljoonan euron välimaastossa. Kasvaneet capex-investoinnit ovat syöneet liiketoiminnan rahavirran tuomat edut. Näin mistään kasvavasta trendistä ei voi puhua.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 85 – 90 miljoonan euron kassasta maksua. Vuoden 2019 vapaat rahavirrat riittävät näihin selvästikin, mutta tätä aikaisemmat rahavirrat jäisivät tämän alle. Siksi on mielenkiintoista nähdä se, mille tasolle vapaat rahavirrat jatkossa jäävät. Jos ne nousevat kohoavan tuloskunnon myötä, niin se voisi tarkoittaa osingon nousua myös tulevina vuosina.

Osinko

Kemiran osinko pysyi 0,53 eurossa keväästä 2012 aina kevääseen 2019. Vuoden 2019 tuloskehitys ja etenkin vapaan rahavirran taso antoi mahdollisuuden nostaa osinkoa 0,56 euroon.

kemira-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Kemira: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
5/2020 0,28 3/2019 0,53 3/2018 0,53
10/2020 0,28
YHTEENSÄ 0,56 0,53 0,53
+5,7% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 0,56 euroa. Osinkoehdotus muuttui niin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,56 euroa osakkeelta maksettavasta osingosta

  • 0,28 EUR: irtoaa 6.5.2020 ja maksetaan 14.5.2020 (Yhtiökokouskutsu 9.4.2020)
  • 0,28 EUR: irtoaa 28.10.2020 ja maksetaan 5.11.2020 (alustava aikataulu)

Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoja leikataan tai ne perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Kemira: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (28.4.2020) 10,70 13,26 9,85 11,50 12,13 10,88 9,89 12,16
Lkm (000) 153 400 153 071 152 768 152 594 152 526 152 395 152 203 152 179
Markkina-arvo (Mrd) 1,64 2,03 1,50 1,75 1,85 1,66 1,51 1,85
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 1 560,0 1 522,9 1 520,2 1 476,9 1 457,3 1 417,3 1 170,0
Industry & Water 1 015,0 1 135,9 1 072,6 1 009,1 906,0 955,8 946,9
Muut 19,8
YHTEENSÄ 2 575,0 2 658,8 2 592,8 2 486,0 2 363,3 2 373,1 2 136,7
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 110,0 73,4 79,7 86,9 101,6 82,6 57,6
Industry & Water 81,7 121,0 68,5 54,4 45,4 50,0 59,4
Muut 35,6
YHTEENSÄ 191,7 194,4 148,2 141,3 147,0 132,6 152,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pulp & Water 7,1% 4,8% 5,2% 5,9% 7,0% 5,8% 4,9%
Industry & Water 8,0% 10,7% 6,4% 5,4% 5,0% 5,2% 6,3%
YHTEENSÄ 7,4% 7,3% 5,7% 5,7% 6,2% 5,6% 7,1%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 600,0 642,0 2 575 2 659 2 593 2 486 2 363 2 373 2 137 2 229
Liiketulos 37,5 60,7 191,7 194,4 148,2 141,6 147,1 132,9 152,8 41,5
Nettotulos 19,0 37,8 108,1 110,2 89,1 78,6 91,8 71,0 89,9 -31,6
Marginaali 3,2% 5,9% 4,2% 4,1% 3,4% 3,2% 3,9% 3,0% 4,2% -1,4%
EPS 0,12 0,25 0,70 0,72 0,58 0,52 0,60 0,47 0,59 -0,21
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 148 143 145 166 173 152 119 102
Liikearvo 518 516 513 505 522 518 486 472
Muut varat 2 200 2 232 2 106 2 004 1 925 1 925 1 691 1 637
Varat yhteensä 2 867 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
Oma pääoma 1 180 1 218 1 190 1 159 1 170 1 180 1 151 1 113
Vähemmistö 20 13 13 14 13 13 13 13
Korolliset velat 992 955 886 861 807 794 605 558
Muut vastuut 676 706 675 642 631 608 527 527
Pääomat yhteensä 2 867 2 891 2 764 2 675 2 621 2 595 2 296 2 211
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 282 386 210 205 271 248 74 200
Investoinnit: Capex -161 -201 -150 -186 -213 -178 -141 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 121 185 60 19 58 70 -67 65
Investoinnit: Muut -16 5 -31 -6 40 -124 142 130
Investointien jälkeen 105 190 29 13 98 -54 75 196
Rahoitus: Voitonjako -86 -87 -87 -87 -87 -87 -86 -85
Rahoitus: Muut -11 -106 37 74 9 174 30 -129
Rahavarojen muutos 7 -3 -21 0 20 34 19 -18
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,56 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,56 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 5,2% 4,2% 5,4% 4,6% 4,4% 4,9% 5,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 79,5% 77,8% 90,9% 102,9% 88,1% 113,8% 89,7% -255,2%
Osinko/FCF 71,1% 46,4% 135,4% 432,5% 139,4% 115,2% -120,6% 123,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,0 28,5 26,0 27,2 12,8
PE (3v) 16,0 21,9 17,4 21,8 22,0 38,5 60,1 46,0
PE 15,2 18,4 16,9 22,3 20,2 23,4 16,7
EV (mEUR) 2 485 2 841 2 246 2 449 2 484 2 300 1 991 2 307
EV/EBIT 13,0 14,6 15,2 17,3 16,9 17,3 13,0 55,6
Oma pääoma/osake 7,82 8,04 7,87 7,69 7,76 7,83 7,64 7,40
P/B 1,37 1,65 1,25 1,50 1,56 1,39 1,29 1,64
ROE 8,9% 9,1% 7,5% 6,7% 7,7% 6,0% 7,9% -2,6%
ROI 8,8% 9,1% 7,2% 7,0% 7,4% 7,1% 8,9% 2,3%
Omavaraisuusaste 41,8% 42,6% 43,5% 43,8% 45,1% 46,0% 50,7% 50,9%
Gearing 70,3% 65,9% 61,7% 59,2% 53,6% 53,8% 41,8% 40,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 8,83 13,26 13,50 12,94 11,02 9,85 11,61 11,39 10,40 11,50
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Osinkotuotto 6,3% 4,0% 3,9% 4,1% 4,8% 5,4% 4,6% 4,7% 5,1% 4,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,78 0,72 0,84 0,70 0,63 0,58 0,58 0,56 0,53 0,52
PE 11,3 18,5 16,0 18,4 17,6 16,9 20,2 20,3 19,4 22,3
EV (mEUR) 2 179 2 845 2 927 2 901 2 527 2 246 2 518 2 512 2 266 2 448
EV/EBIT 10,5 14,6 13,7 16,1 15,5 15,2 16,9 17,2 16,0 17,3
Oma pääoma/osake 7,89 8,02 8,02 7,66 7,47 7,87 7,50 7,50 7,22 7,69
P/B 1,12 1,65 1,68 1,69 1,47 1,25 1,55 1,52 1,44 1,50
ROE 10,2% 9,0% 10,8% 9,3% 8,5% 7,5% 7,8% 7,6% 7,4% 6,7%
ROI 9,4% 9,1% 10,1% 8,5% 7,7% 7,2% 7,4% 7,3% 7,2% 6,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus